E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 517 1998 modificat de Hotărârea 597 2009
Hotărârea 517 1998 completat de Hotărârea 597 2009
Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 8 din actul Legea 342 2004
Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 517 1998 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 517 1998 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 517 1998 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 517 1998 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 6 din actul Hotărârea 517 1998 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 7 din actul Hotărârea 517 1998 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 11 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 12 din actul Hotărârea 517 1998 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 13 din actul Hotărârea 517 1998 abrogat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 14 din actul Hotărârea 517 1998 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 464 2003
Articolul 12 din actul Hotărârea 517 1998 modificat de Rectificare 517 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 517 din 24 august 1998

privind infiintarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din  2 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
    in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile si ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civila,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Se infiinteaza Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S A., cu sigla "A.P.C.", prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta", care se desfiinteaza.
    (2) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. este societate comerciala pe actiuni, cu capital integral de stat, desfasoara, in principal, activitati de interes public national, se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, conform legilor in vigoare si cu statutul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
    (3) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. are in structura sa patru subunitati cu statut de filiala, si anume:
    - Filiala de comunicatii portuare;
    - Filiala de redistribuire energie;
    - Filiala de servicii portuare;
    - Filiala nave tehnice portuare.
    (4) Actele constitutive ale filialelor vor fi adoptate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.
    (5) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. este persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Constanta, incinta Portului Constanta, Gara maritima, judetul Constanta.
    (6) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. isi acopera cheltuielile din venituri proprii, realizate din prestari de servicii pe baza de tarife si din lucrari, potrivit obiectului sau de activitate.
    Art. 2
    (1) Capitalul social initial al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. este de 243.437.828.683 lei si se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta", evidentiat in bilantul contabil al acesteia, incheiat la data de 31 decembrie 1997 si actualizat conform legilor in vigoare. Capitalul social initial este reprezentat prin 2.434.378 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 lei.
    (2) Bunurile apartinand domeniului privat al statului aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta", trec in proprietatea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, iar contravaloarea acestora este inclusa in capitalul social initial.
    (3) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii companiei.
    (4) Dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al companiei, conform legilor in vigoare.
    (5) In capitalul social al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. nu sunt cuprinse bunuri apartinand proprietatii publice a statului, de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutia Romaniei. Bunurile proprietate publica a statului, nominalizate in anexa nr. 2, se concesioneaza Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. de catre Ministerul Transporturilor, in conditiile legii, pe termen de 20 de ani.
    (6) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. va pune la dispozitie utilizatorilor bunurile proprietate publica a statului, pe care le administreaza prin inchiriere, concesionare sau asociere, in conditiile legii.
    (7) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publica a statului, concesionate Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., constituie venituri proprii ale acesteia.
    Art. 3
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, actiunile Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. sunt detinute in totalitate de statul roman, care isi exercita drepturile si obligatiile decurgand din calitatea de actionar unic prin Ministerul Transporturilor.
    (2) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. poate fi privatizata in conditiile legii, statul pastrand pachetul de actiuni care sa ii asigure o pozitie majoritara.
    Art. 4
    Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. are, in principal, urmatorul obiect de activitate:
    a) intretinerea, repararea si exploatarea bunurilor proprietate publica a statului, precum si a bunurilor proprietate a companiei;
    b) executarea de servicii, operatiuni si lucrari, in scopul indeplinirii unor angajamente luate de statul roman prin acorduri si conventii internationale privind porturile maritime, la care Romania este parte;
    c) asigurarea tuturor serviciilor publice portuare, care ii revin in calitate de administratie portuara, direct sau prin concesionare;
    d) punerea la dispozitie utilizatorilor, in mod nediscriminatoriu, a infrastructurilor portuare, a celorlalte bunuri proprietate publica a statului si a bunurilor proprietate a companiei;
    e) aprobarea desfasurarii de activitati in porturi, altele decat cele supuse autorizarii sau licentierii de catre Ministerul Transporturilor, eliberand permisele de lucru;
    f) asigurarea serviciilor prevazute in statut pentru nave si agentii economici care desfasoara activitati in porturi.
    Art. 5
    Pentru serviciile prestate si lucrarile efectuate in scopul realizarii obiectului sau de activitate, Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. percepe tarife in lei si in valuta, stabilite in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 6
    In calitate de administratie portuara, Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. centralizeaza datele de trafic privitoare la nave si marfuri, care vor fi comunicate obligatoriu de toti agentii economici care desfasoara activitati in porturile maritime romanesti.
    Art. 7
    (1) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. poate concesiona utilizatorilor teritoriile portuare.
    (2) Pentru agentii economici care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, detin in proprietate elemente de suprastructura portuara, concesionarea teritoriilor aferente poate fi facuta prin incredintare directa, in conditiile legii.
    (3) Durata concesionarii serviciilor publice va fi de pana la 15 ani.
    Art. 8
    Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. poate incheia, in conditiile legii, acorduri sau conventii cu organisme interne sau internationale si poate participa la colaborari si cooperari pe plan national sau international, in domeniul sau de activitate.
    Art. 9
    (1) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor.
    (2) Adunarea generala a actionarilor are atributii si competente stabilite prin statut.
    (3) Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (4) Pana la privatizarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor prin ministrul transporturilor sau prin imputerniciti mandatati de acesta.
    Art. 10
    (1) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. este administrata de un consiliu de administratie, ales de adunarea generala a actionarilor.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui acestuia sunt cele prevazute in statut.
    (4) Presedintele consiliului de administratie este si directorul general al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile de capital ale Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe si alte surse de finantare, potrivit legii.
    (2) Finantarea programelor de investitii portuare, aprobate de catre Guvern pana la data infiintarii Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., pentru crearea de noi bunuri proprietate publica a statului, se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor. Finantarea programelor de investitii portuare, aprobate de Guvern pana la data infiintarii companiei, pentru bunuri de natura proprietatii private a statului, se asigura din surse proprii.
    (3) Crearea de noi bunuri proprietate publica a statului, dezvoltarea si modernizarea celor existente in scopul extinderii si modernizarii activitatii se asigura integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Obiectivele de investitii respective se aproba prin hotarare a Guvernului sau de catre Ministerul Transporturilor, potrivit legilor in vigoare.
    (4) Bunurile proprietate publica a statului, rezultate in urma finalizarii programelor de investitii aprobate de Guvern pana la data infiintarii Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., precum si alte bunuri de natura proprietatii publice a statului, nou-create sau rezultate in urma dezvoltarii si modernizarii celor existente, se concesioneaza companiei conform prevederilor prezentei hotarari.
    (5) Obligatiile de plata ale Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., nescadente pana la data infiintarii acesteia, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare pentru realizarea programelor de investitii, apartinand domeniului privat al statului, care trec in proprietatea companiei conform art. 2 alin. (2), se vor asigura din surse proprii si, in completare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.
    (6) Obligatiile de plata, nescadente pana la data infiintarii Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., pentru crearea de bunuri publice, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor publice existente, inclusiv sumele aferente din imprumuturi, impreuna cu dobanzile si comisioanele, se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform conditiilor si perioadelor prevazute in contractele aflate in derulare.
    Art. 12
    Cheltuielile pentru intretinerea, repararea si exploatarea bunurilor proprietate publica a statului, concesionate Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. conform art. 2 alin. (2), se asigura din fondurile proprii ale companiei.
    Art. 13
    Prestarea de servicii, operatiuni si lucrari prevazute la art. 4 lit. b), in interesul institutiilor publice, se va efectua pe baza de contracte incheiate intre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. si aceste institutii, prin care se vor stabili obligatiile care revin companiei si sursele de finantare pentru realizarea acestora.
    Art. 14
    Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. preia toate drepturile si obligatiile Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta". Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A. se substituie Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta" in toate litigiile in curs in care aceasta a avut calitatea de parte.
    Art. 15
    Personalul salariat al Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta", preluat de catre Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., este considerat transferat.
    Art. 16
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 17
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:
    - pct. 1 din anexa nr. 1 si anexa nr. 2 a) la Hotararea Guvernului nr. 19/1991 privind infiintarea unor administratii cu statut de regie autonoma si societati comerciale pe actiuni din domeniul transporturilor navale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 17 ianuarie 1991;
    - Hotararea Guvernului nr. 755/1991 privind activitatea de pilotaj in porturi, rade si canale navigabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

                       Ministrul reformei,
                       presedintele Consiliului
                       pentru Reforma,
                       Ioan Muresan

    ANEXA 1

                              STATUTUL
Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A.

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea
    (1) Denumirea societatii comerciale este Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., cu sigla "A.P.C.", denumita in continuare companie.
    (2) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si in alte acte emanand de la companie se va inscrie denumirea acesteia, urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de sediul social, de numarul de inmatriculare in registrul comertului si de codul fiscal.
    Art. 2
    Forma juridica
    (1) Compania este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Aceasta si desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    (2) Compania are in structura patru subunitati cu statut de filiala, si anume:
    - Filiala de comunicatii portuare;
    - Filiala de redistribuire energie;
    - Filiala de servicii portuare;
    - Filiala nave tehnice portuare.
    (3) Actele constitutive ale filialelor vor fi adoptate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.
    (4) Compania are ca obiect activitati de interes public national si isi desfasoara activitatea pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 3
    Sediul companiei
    (1) Sediul companiei este in municipiul Constanta, incinta Portului, Gara Maritima, judetul Constanta, si poate fi schimbat la o alta adresa, in aceeasi localitate sau in alta localitate din Romania, pe baza hotararii generale a actionarilor, potrivit legii.
    (2) Compania poate infiinta subunitati cu personalitate juridica, precum si reprezentante, agentii, sucursale sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, situate in tara sau in strainatate, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
    Art. 4
    Durata companiei
    Compania se constituie pe o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii ei in registrul comertului.

    CAP. 2
    Domeniul si obiectul de activitate

    Art. 5
    Domeniul de activitate
    Compania este persoana juridica cu obiect de activitate specific, desemnata de Ministerul Transporturilor sa desfasoare activitati de interes public national in calitate de administratie portuara.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Compania are ca obiect de activitate:
    1. administrarea, intretinerea, repararea, modernizarea si exploatarea intregii infrastructuri a porturilor Constanta, Midia, Mangalia si Tomis si unele elemente de suprastructura care constituie proprietate publica a statului, precum si a bunurilor proprietate a companiei si punerea acestora la dispozitie utilizatorilor in mod nediscriminatoriu;
    2. executarea de servicii, operatiuni si lucrari, in scopul indeplinirii unor angajamente luate de statul roman prin acorduri si conventii internationale privind porturile maritime, la care Romania este parte;
    3. asigurarea tuturor serviciilor publice portuare direct, prin concesionare sau prin alte forme legale si care ii revin in calitate de administratie portuara:
    a) pilotajul navelor la intrarea si la iesirea in/din porturi si la manevrele in interiorul porturilor;
    b) remorcajul si asistenta la manevrele navelor;
    c) legarea-dezlegarea navelor;
    d) preluarea reziduurilor, apelor uzate si gunoaielor de la nave;
    e) salubrizarea si depoluarea teritoriilor si acvatoriilor portuare, preluarea gunoiului de la agentii economici care desfasoara activitati in porturi;
    f) semnalizarea si balizarea acvatoriilor portuare si senalelor de acces in porturi, semnalizarea, mentinerea functionalitatii si iluminarea drumurilor de circulatie, a pasarelelor, podetelor si intrarilor in porturi;
    g) mentinerea functionalitatii tuturor constructiilor hidrotehnice portuare si de aparare a porturilor;
    h) prevenirea si stingerea incendiilor terestre si stingerea incendiilor la nave si la instalatiile plutitoare aflate in porturi;
    i) mentinerea adancimilor, scoaterea epavelor, dezesuarea navelor si recuperarea bunurilor in porturi;
    4. exploatarea, intretinerea si repararea bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietate a companiei;
    5. concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietate a companiei;
    6. concesionarea serviciilor publice portuare;
    7. asigurarea serviciilor de refurnizare apa, energie electrica si termica si a serviciilor de canalizare pentru agentii economici care desfasoara activitati in porturi;
    8. asigurarea serviciilor pentru nave de agrement si turism nautic si a serviciilor pentru pasageri si turisti;
    9. supravegherea navelor fluviale fara echipaj;
    10. asigurarea serviciilor de telecomunicatii, radiotelefonice, telex si transmisiuni de date;
    11. aprobarea desfasurarii de activitati in porturi, altele decat cele supuse autorizarii si licentierii de catre Ministerul Transporturilor, eliberand permise de lucru;
    12. efectuarea controlului pietonal si auto la accesul pe teritoriile portuare;
    13. avizarea dezvoltarilor in suprastructura portuara pentru toti agentii economici care investesc in porturi;
    14. elaborarea tarifelor pentru toate facilitatile si serviciile cuprinse in obiectul de activitate, in conformitate cu prevederile legale;
    15. centralizarea informatiilor referitoare la traficul de marfuri si nave, editarea Buletinului informativ zilnic si a Anuarului porturilor maritime romanesti;
    16. prestarea de servicii cu masini, utilaje si instalatii proprii;
    17. punerea la dispozitie operatorilor portuari, pe baza de contracte de alocare, a constructiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
    18. elaborarea programelor anuale si de perspectiva pentru lucrari de intretinere, reparare si modernizare a bunurilor publice si a bunurilor proprietate a companiei;
    19. intocmirea normelor tehnice pentru exploatarea infrastructurii si suprastructurii portuare;
    20. avizarea proiectelor de constructii si instalatii in apropierea zonelor portuare, care ar putea afecta activitatea porturilor;
    21. administrarea terminalelor de pasageri si a terminalelor Ro - Ro;
    22. intocmirea documentatiilor pentru realizarea de noi infrastructuri portuare si a documentatiilor pentru obtinerea de alocatii de la bugetul de stat;
    23. contractarea de credite cu bancile si alte institutii financiare pentru realizarea de constructii, echipamente si instalatii portuare;
    24. incheierea - pentru necesitati proprii - de contracte de vanzare-cumparare cu agenti economici romani si straini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.; vanzarea de echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc.;
    25. efectuarea de actiuni publicitare, studii de piata, editare si tiparire de materiale informative si inregistrari pe suporturi informatice, in vederea promovarii pe plan intern si international a facilitatilor oferite de porturile maritime romanesti;
    26. participarea la targuri, expozitii si la alte manifestari interne si internationale cu specific portuar;
    27. participarea la activitati sau asocierea cu agenti economici, organizatii economice patronale si profesionale, din tara si din strainatate;
    28. realizarea informatizarii porturilor maritime si a legaturilor cu alte sisteme informatice nationale sau internationale si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuara;
    29. coordonarea traficului portuar in perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, in aceste situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de incarcare-descarcare a marfurilor in/din nave si prioritatile la intrarea navelor la danele de operare;
    30. activitati conexe si adiacente realizarii obiectului sau de activitate.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    (1) Capitalul social initial al companiei este de 243.437.828.683 lei, constituit prin preluarea integrala a activului patrimonial al Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta", actualizat potrivit legii si evidentiat in bilantul contabil al acesteia, incheiat la data de 31 decembrie 1997.
    (2) Capitalul social initial este reprezentat prin 2.434.378 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 100.000 lei.
    (3) Capitalul social initial este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si este varsat integral la data constituirii companiei.
    (4) Compania poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman pastrand pachetul de actiuni care ii asigura o pozitie majoritara.
    (5) Pana la privatizarea companiei, actiunile sunt detinute in totalitate de statul roman, iar drepturile si obligatiile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de catre actionarul unic prin Ministerul Transporturilor.
    (6) Dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, adunarea generala extraordinara a actionarilor va decide asupra modificarii capitalului social al companiei in conditiile legii.
    Art. 8
    Majorarea sau reducerea capitalului social
    (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare si a statutului.
    (2) Capitalul social poate fi majorat prin:
    a) aporturi noi la capital, in numerar si/sau in natura;
    b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului), cu exceptia rezervelor legale, precum si a profitului si a primelor de emisiune.
    c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra companiei cu actiuni ale acesteia;
    d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legilor in vigoare.
    (3) In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea ramasa, fie dizolvarea companiei.
    (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    Art. 9
    Actiunile
    (1) Adunarea generala a actionarilor va decide forma si data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de actionar.
    (2) Titlurile mentionate in alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevazute de legile in vigoare.
    (3) Actiunile sau, dupa caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al companiei si semnatura presedintelui consiliului de administratie si a inca unui membru al acestuia.
    (4) Compania va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul companiei.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni la companie, fara a fi afectata pozitia statului de actionar majoritar.
    (6) Salariatii companiei au drept de preemtiune pentru cumpararea de actiuni ale companiei, la valoarea nominala a acestora, pana la concurenta limitei de 10% din capitalul social.
    Art. 10
    Obligatiuni
    Compania este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legilor in vigoare.
    Art. 11
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    (1) Actiunile subscrise si varsate de actionari, potrivit legii, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, si orice alte drepturi prevazute in statut.
    (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
    (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
    (5) Cand o actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea sunt raspunzatoare in mod solidar pentru efectuarea varsamintelor datorate.
    (6) Obligatiile companiei sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    (7) Patrimoniul companiei nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
    (8) Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul companiei, ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor, sau asupra cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea companiei, efectuata in conditiile prezentului statut.
    Art. 12
    Cesionarea actiunilor
    (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la companie, care nu recunoaste in cazul cesionarii decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de legile in vigoare.
    Art. 13
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte in scris consiliul de administratie si sa faca public faptul in presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul companiei. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

    CAP. 4
    Conducerea si administrarea companiei

    Art. 14
    Adunarea generala a actionarilor
    (1) Adunarea generala a actionarilor, constituita din reprezentanti ai actionarilor, este organul de conducere al companiei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice.
    (2) Pana la aparitia unor noi reglementari privind situatia societatilor comerciale avand ca actionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de doi imputerniciti ai Ministerului Transporturilor si unul al Ministerului Finantelor, numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) In prima sedinta a adunarii generale a actionarilor, imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de functionare a acesteia.
    (4) Pentru activitatea depusa imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat in adunarea generala a actionarilor vor beneficia de o indemnizatie stabilita de Ministerul Transporturilor.
    Art. 15
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca cel putin o data pe an, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar anual.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este necesar, la solicitarea actionarului care detine pozitia de control, la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor sau la cererea detinatorilor a cel putin 10% din capitalul social.
    (3) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie sau de catre persoana nominalizata sa-l reprezinte.
    (4) In toate cazurile, adunarea generala a actionarilor va fi convocata cu cel putin 30 de zile inainte de a avea loc. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata, transmisa fiecarui detinator de actiuni la ultima adresa inregistrata in registrul actionarilor. In situatia in care numarul actionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul din ziarele de larga circulatie.
    (5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
    (6) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor avea loc la sediul companiei sau in alt loc specificat in convocare.
    (7) Pentru adunarile generale ordinare ale actionarilor, actionarii vor primi, o data cu invitatia, situatia bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, raportul de activitate si raportul cenzorilor pentru exercitiul financiar incheiat, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si al programului de activitate pentru exercitiul urmator.
    (8) La propunerea actionarilor, cu acordul majoritatii reprezentand doua treimi din capitalul social, in sedintele adunarilor generale ale actionarilor pot fi discutate si alte probleme decat cele inscrise pe ordinea de zi.
    (9) Membrii consiliului de administratie al companiei participa la adunarile generale ale actionarilor in calitate de invitati.
    Art. 16
    Atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor
    Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii:
    a) sa analizeze, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si al cenzorilor, si sa fixeze dividendele, potrivit legilor in vigoare;
    b) sa numeasca sau sa revoce administratorii, sa fixeze remuneratia acestora, sa se pronunte asupra gestiunii lor si sa ii descarce de gestiune, sa stabileasca modul de constituire a garantiilor acestora;
    c) sa numeasca sau sa revoce cenzorii si cenzorii supleanti si sa le fixeze remuneratia;
    d) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
    e) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale companiei;
    f) sa decida asupra oricaror alte probleme care intra in competenta adunarii generale a actionarilor, conform legilor in vigoare si prezentului statut.
    Art. 17
    Atributiile adunarii generale extraordinare a actionarilor
    (1) Adunarea generala extraordinara a actionarilor are atributii - in limitele stabilite prin reglementarile legate - pentru:
    a) schimbarea formei juridice a companiei;
    b) mutarea sediului companiei;
    c) schimbarea si completarea obiectului de activitate al companiei;
    d) prelungirea duratei de functionare a companiei;
    e) majorarea capitalului social si stabilirea conditiilor efectuarii acesteia;
    f) reducerea capitalului social sau reintregirea acestuia prin emisiune de noi actiuni;
    g) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea companiei;
    h) dizolvarea anticipata a companiei;
    i) emisiunea de obligatiuni;
    j) reevaluarea patrimoniului;
    k) vanzarea sau transferul activelor;
    l) orice alte modificari ale actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si j), conform legilor in vigoare.
    Art. 18
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    (1) Sedintele adunarilor generale ale actionarilor sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata a-l inlocui. In perioada in care statul este actionar unic, sedintele adunarilor generale ale actionarilor vor fi conduse de un membru ales de aceasta.
    (2) Adunarea generala a actionarilor va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de statut pentru desfasurarea sedintei.
    Secretarul intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor, care se va consemna intr-un registru special, sigilat si parafat, tinut prin grija administratorilor.
    (3) Procesul-verbal al adunarii generale trebuie sa contina mentiuni privind formalitatile de convocare, locul, data si ora sedintei, reprezentantii actionarilor, rezumatul problemelor puse in discutie, hotararile luate. Documentele referitoare la acestea, precum si listele de prezenta a actionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de sedinta.
    (4) Procesul-verbal se va semna de catre presedinte sau de catre persoana care ii tine locul si de catre secretarul desemnat.
    Art. 19
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    (1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
    (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    (3) Hotararile adunarilor generale ale actionarilor trebuie sa fie luate cu votul unui numar de actionari, care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. La prima convocare a adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.
    (4) Hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor mentionate mai sus si, dupa caz, a oricaror alte cerinte prevazute de legile in vigoare.
    (5) Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii pentru toti actionarii, chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
    (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a companiei au dreptul de a se retrage din companie si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform legilor in vigoare.
    Art. 20
    Administrarea si conducerea companiei
    (1) Compania este administrata de un consiliu de administratie compus din 9 membri, dupa cum urmeaza:
    - presedintele consiliului de administratie, care indeplineste si functia de director general al companiei;
    - doi reprezentanti ai Ministerului Transporturilor;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - ingineri, economisti si juristi, specialisti in domeniul de activitate al companiei.
    (2) Consiliul de administratie al companiei este ales de catre adunarea generala a actionarilor. In perioada in care statul este actionar unic, consiliul de administratie si presedintele acestuia sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
    (3) Consiliul de administratie se intruneste la sediul companiei, lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
    (4) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului, desemnat de presedinte.
    (5) Secretariatul va fi asigurat de o persoana care va fi numita de presedintele consiliului de administratie.
    (6) La lucrarile consiliului de administratie pot participa ca invitati delegati ai unor agenti economici si institutii cu care compania are relatii in activitatea pe care o desfasoara, precum si specialisti ai companiei si reprezentanti ai sindicatelor.
    (7) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administratie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei.
    (9) Sedintele consiliului de administratie pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin doua treimi din numarul membrilor acestuia. Daca nu este indeplinita aceasta conditie, sedinta consiliului de administratie se reprogrameaza intr-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.
    (10) Consiliul de administratie delibereaza valabil in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotararile cu votul majoritatii absolute a membrilor prezenti ai consiliului de administratie;
    (11) Dezbaterile se consemneaza intr-un proces-verbal, in baza caruia se redacteaza hotararile consiliului de administratie.
    (12) Procesul-verbal se semneaza de membrii prezenti la sedinta consiliului de administratie si de secretar.
    (13) Hotararea consiliului de administratie se semneaza de presedintele consiliului de administratie si de secretar.
    (14) Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din consiliile de administratie ale societatilor comerciale cu care compania intretine relatii de afaceri sau are interese contrarii.
    (15) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani, putand fi realesi, si isi pastreaza calitatea de angajati la unitatea sau la institutia de la care provin, cu toate drepturile si obligatiile care deriva din aceasta calitate.
    (16) Pentru activitatea depusa in consiliul de administratie, membrii acestuia primesc o indemnizatie al carei cuantum se stabileste de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.
    (17) Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat sa depuna o garantie constand in dublul indemnizatiei primite in aceasta calitate.
    (18) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de companie pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati.
    (19) Membrii consiliului de administratie vor putea lua decizii legate de administrarea companiei in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera prin lege si prin prezentul statut.
    (20) Conducerea operativa a companiei va fi asigurata de catre un director general impreuna cu directorii executivi. Directorii executivi sunt angajati ai companiei si nu pot fi membri ai consiliului de administratie.
    Art. 21
    Atributiile consiliului de administratie si ale presedintelui consiliului de administratie
    (1) Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
    b) aproba strategia de dezvoltare, modernizare sau restructurare a companiei;
    c) aproba structura organizatorica si functionala a companiei si a subunitatilor sale, precum si regulamentele de organizare si functionare a companiei si subunitatilor acesteia;
    d) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
    e) numeste si revoca directorii executivi ai companiei, atunci cand acestia nu fac parte din echipa manageriala;
    f) imputerniceste conducerea executiva pentru negocierea si incheierea contractelor cu tertii, in vederea realizarii obiectului de activitate al companiei, precum si pentru negocierea si incheierea contractului colectiv de munca;
    g) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobare;
    h) analizeaza bilantul si contul de profit si pierderi anual;
    i) aproba sau propune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de catre companie, in conditiile legilor in vigoare;
    j) aproba nivelul creditelor bancare curente, al creditelor comerciale si al garantiilor;
    k) aproba propunerile conducerii executive pentru obtinerea de alocatii si subventii, in vederea modernizarii capacitatilor portuare existente si realizarii de noi capacitati;
    l) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului companiei, in conditiile legilor in vigoare;
    m) aproba sau propune, potrivit legii, modificari in volumul fondului de rezerva;
    n) aproba sau propune spre aprobare tarifele pentru activitatile de baza, in conditiile legilor in vigoare;
    o) analizeaza raportul trimestrial al companiei privind activitatea, pe baza de bilant, si aproba masuri pentru desfasurarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
    p) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul companiei;
    q) isi da acordul pentru vanzarea sau achizitionarea de cladiri, spatii si terenuri;
    r) avizeaza propunerile de acte normative si de modificare a celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legilor in vigoare;
    s) isi da acordul pentru infiintarea sau pentru desfiintarea de subunitati, fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    t) aproba constituirea comitetului de directie si stabileste atributiile acestuia;
    u) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
    v) exercita orice atributii ce ii revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si din hotararile adunarii generale a actionarilor.
    (2) Presedintele consiliului de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    a) indeplineste functia de director general al companiei si conduce comitetul de directie;
    b) numeste si, dupa caz, revoca directorii subunitatilor si celelalte persoane din conducerea compartimentelor companiei;
    c) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul companiei;
    d) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor executivi ai companiei;
    e) asigura conducerea operativa a companiei impreuna cu directorii executivi;
    f) reprezinta compania in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    g) prezinta ministrului transporturilor propuneri de subventii si alocatii pentru a fi aprobate de organele competente;
    h) exercita orice atributii ce ii revin din regulamentul organizare si functionare si din hotararile consiliului administratie, precum si din prevederile legale.

    CAP. 5
    Gestiunea

    Art. 22
    Cenzorii
    (1) Gestiunea companiei este controlata de actionari prin 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
    (2) In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de catre Ministerul Finantelor.
    (3) Adunarea generala alege 3 cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
    (4) Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
    a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor companiei, bilantului contabil si contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    c) la lichidarea companiei controleaza operatiunile de lichidare;
    d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale companiei.
    (5) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
    a) sa faca, in fiecare luna, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea companiei sau care au fost primite in gaj, cautiune sau depozit;
    b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
    c) sa constate depunerea regulata a garantiei din partea administratorilor;
    d) sa vegheze ca dispozitiile legii, contractului de companie sau ale statutului sa fie indeplinite de administratori sau de lichidatori.
    (6) Cenzorii se intrunesc la sediul companiei si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, cenzorii vor intocmi rapoarte separate care se vor prezenta adunarii generale a actionarilor.
    (7) Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de catre consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea companiei, sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
    (8) Atributiile si modul de lucru ale cenzorilor, precum si drepturile si obligatiile acestora se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    (9) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
    (10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
    (11) Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia prevazuta pentru membrii consiliului de administratie.
    (12) Un cenzor poate fi inlocuit de cenzorul supleant cel mai in varsta, in caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandatul sau. Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant, pana la intrunirea cea mai apropiata a adunarii generale. In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
    (13) Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
    (14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor.

    CAP. 6
    Activitatea companiei

    Art. 23
    Finantarea activitatii proprii
    Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, compania utilizeaza sursele de finantare, constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
    Art. 24
    Exercitiul financiar
    Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii companiei.
    Art. 25
    Personalul companiei
    (1) Directorii executivi ai companiei sunt numiti si revocati de consiliul de administratie.
    (2) Directorii subunitatilor, celelalte persoane din conducerea compartimentelor si personalul de executie ale companiei sunt angajati si concediati de directorul general.
    (3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legilor in vigoare.
    (4) Drepturile si obligatiile personalului companiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si prin regulamentul de ordine interioara.
    (5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau de consiliul de administratie pentru personalul pe care il numeste acesta.
    Art. 26
    Amortizarea mijloacelor fixe
    Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul companiei se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale.
    Art. 27
    Evidenta contabila
    (1) Compania va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Finantelor, conform prevederilor legale.
    (2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    (1) Profitul companiei se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legilor in vigoare.
    (2) Profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotararilor adunarii generale a actionarilor, care nu contravin dispozitiilor legale in vigoare. Din profitul companiei ramas dupa plata impozitului pe profit se vor constitui fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii, reparatiilor, precum si cu alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
    (3) Compania isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legilor in vigoare.
    (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de companie, in conditiile legilor in vigoare, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
    (5) In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului social subscris.
    Art. 29
    Registrele
    Compania tine toate registrele prevazute de legile in vigoare, prin grija consiliului de administratie si a cenzorilor.

    CAP. 7
    Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea si litigiile

    Art. 30
    Asocierea
    (1) Compania poate constitui societati comerciale, singura sau impreuna cu alte persoane juridice sau fizice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
    (2) Compania poate incheia contracte de asociere cu persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice.
    (3) Conditiile de participare a companiei la constituirea de noi persoane juridice sau la incheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 31
    Modificarea formei juridice
    (1) Modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de legile in vigoare.
    (2) In perioada in care statul este actionar unic, modificarea formei juridice a companiei se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
    Art. 32
    Dizolvarea
    (1) Compania se va dizolva in urmatoarele cazuri:
    a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
    b) declararea nulitatii companiei;
    c) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;
    d) reducerea capitalului social cu 50%, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social, sau reducerea lui la suma ramasa;
    e) la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 10 luni, iar adunarea generala extraordinara a actionarilor constata ca functionarea companiei nu mai este posibila;
    f) in orice alte situatii, pe baza hotararii luate in unanimitate de adunarea generala extraordinara a actionarilor;
    g) alte cauze prevazute de legile in vigoare.
    (2) Dizolvarea companiei trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 33
    Lichidarea
    (1) Dizolvarea companiei are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
    (2) Lichidarea companiei si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii, cu respectarea procedurii prevazute de legile in vigoare.
    Art. 34
    Litigiile
    (1) Litigiile de orice fel aparute intre companie si persoane fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
    (2) Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre companie si persoanele juridice, romane sau straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legilor in vigoare.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 35
    Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, ale Codului comercial si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 2

                    BUNURI PROPRIETATE PUBLICA A STATULUI
aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Portului Constanta"

                                                         - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.    Denumirea               Date tehnice                  Valoarea
crt.                        -------------------  -------------------------------
                            Lungimea  Suprafata  de         amortizata   ramasa
                             - m -     - mp -    inventar
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1                   2         3          4           5           6
--------------------------------------------------------------------------------
     PORTUL CONSTANTA
     Cheiuri
  1. Chei la cap dig de
     larg Constanta        95                    385.159     1.753       383.406
  2. Chei la pinteni
     dreapta               60                    299.750     1.188       298.562
  3. Dana de acostare
     nr. 2 - 104,75 m     104,7                  130.828       390       130.438
  4. Post de acostare
     gabare Constanta
     Sud                  173,5                3.155.773     7.971     3.147.802
  5. Chei la bazin nave
     militare             400                  4.641.020    16.978     4.624.042
  6. Chei la bazin nave
     tehnice              327                  2.331.314     7.386     2.323.928
  7. Chei la dana
     pentru nave de
     pasageri             164                  1.776.483     6.748     1.769.735
  8. Chei mol dig far
     vechi (continuare
     dana de pasageri
     Ro - Ro Constanta)   823                 11.106.226    33.276    11.072.950
  9. Chei la danele
     0 - 5, chei de
     racordare Ro - Ro    691,1                8.092.798    16.804     8.075.994
 10. Chei la danele
     6 - 7                189,75               2.306.755     4.790     2.301.965
 11. Chei de racordare
     la dana 7 (dana 8)    98,65                 869.388     1.803       867.585
 12. Chei la cap est si
     prelungire danele
     9 - 10               166,16               1.436.105     2.977     1.433.128
 13. Chei la bazin
     salupe (langa gara
     maritima)             80                     19.466         0        19.466
 14. Chei la danele
     11 - 12              279,5                  269.416     5.330       264.086
 15. Chei la danele
     13 - 16              490                    655.896    12.989       642.907
 16. Chei la danele
     17 - 19              329                    275.263     5.451       269.812
 17. Chei la danele
     20 - 22              346                    197.443     3.890       193.553
 18. Chei la danele
     23 - 24              282                    288.477     5.713       282.764
 19. Chei la mol 1,
     danele 30 - 33 si
     danele 42 - 43       500                 11.066.937    38.787    11.028.150
 20. Chei la mol 2,
     danele 30, 37 -
     39 - 40 - 43p      1.004                  6.656.713    21.684     6.635.029
 21. Post de acostare
     petrolier 2 la
     dana 31 (chei)       315                  2.978.144    11.536     2.966.608
 22. Chei la danele
     33 - 34 - 35         576                  5.949.745    20.619     5.929.126
 23. Constructie
     acostare mol 2,
     cheiuri la danele
     35 - 36              410                    447.016     1.399       445.617
 24. Chei la danele
     43p - 46             784                  8.104.721    30.784     8.073.937
 25. Chei la danele
     47 - 50              878                  8.198.728    29.994     8.168.734
 26. Chei si bazin
     pentru salupe (cap
     mol III)              70                    254.078       895       253.183
 27. Chei la danele 51
     si 52                464,52               4.230.183    16.674     4.213.509
 28. Chei la dana 53,
     colt cu dana 52       27                    302.892     1.150       301.742
 29. Chei la dana 53      225,9                2.111.203     8.950     2.102.253
 30. Chei la danele
     54 - 55 - 60         690,3                5.190.074    15.597     5.174.477
 31. Chei la danele
     56 - 57 - 59         686                  6.616.838    27.054     6.589.784
 32. Chei la dana 58      180                  1.709.547     6.990     1.702.557
 33. Chei partial la
     danele 59 - 60        56,4                  542.233     2.137       540.096
 34. Chei la dana 61      260                  3.553.453    47.046     3.506.407
 35. Chei la dana 62      240                  2.357.651    32.688     2.324.963
 36. Chei vertical la
     dana 63, 220 m       220                  2.177.856    32.055     2.145.801
 37. Chei la danele
     64 - 65              447                  2.739.859    12.472     2.727.387
 38. Chei la danele
     66 - 68              597                  5.137.577    22.572     5.115.005
 39. Chei la cap dig de
     sud - dana 69        188,75               4.356.567    19.141     4.337.426
 40. Chei la dana 70      254                  2.951.649    12.068     2.939.581
 41. Chei la danele
     71 - 72              382                  4.789.796    18.879     4.770.917
 42. Chei la dana 73      317                  5.977.605    21.091     5.956.514
 43. Chei + bazin la
     danele 74 - 77       725       47.275    13.826.370    47.088    13.779.282
 44. Chei la dana 78      276                  5.463.864    12.005     5.451.859
 45. Chei duc d'Albi.
     Zona de acces la
     dana 79p             129                  3.623.416     7.989     3.615.427
 46. Post provizoriu
     punct acostare
     petrolier 1500 la
     dana 79p (chei)      122,5                9.624.255    28.923     9.595.332
 47. Chei fundat la
     -19 m. Zona de
     acces la canal
     350 m; danele
     79p - 80p            350                  9.379.146    20.678     9.358.468
 48. Chei fundat la
     -19 m; dane de
     minereu Constanta
     260 m; danele
     80p - 81             408                 14.907.819    40.413    14.867.406
 49. Chei fundat la
     -16,50 m; dane
     minereu Constanta;
     dana 82              283,5               12.191.653    31.902    12.159.751
 50. Chei fundat la
     -14,5 m pentru
     nave mineralier      501,5                8.892.902    55.144     8.837.758
 51. Chei fundat la
     -14,5 m; post de
     transbordare
     minereu              355,5               10.035.845    27.739    10.008.106
 52. Chei de legatura
     intre platforma 0
     si estacada 31;
     danele 89 - 90       570,3                2.081.587         0     2.081.587
 53. Chei
     infrastructura
     traversare canal
     dana 90 - 91         222                  1.387.789         0     1.387.789
 54. Puncte de acostare
     barje (chei -18m,
     pile independente)   905,25               2.021.015         0     2.021.015
 55. Chei fluvial
     tronson a + b.
     Zona de acces pe
     canal la dana
     94 - 96              726,04               9.561.239    24.639     9.536.600
 56. Chei la dana
     97 - 103 (tronson
     C1, C2, D1, D2 si
     racord sud)        1.561,9                8.417.360    22.062     8.395.298
 57. Chei la bazin Port
     lucru, laturile de
     nord si vest         454,6                3.614.825     7.590     3.607.235
 58. Chei sector
     agregate. Zona de
     acces la canal
     Port lucru
     (latura vest
     bazin)               194,25               2.033.138     5.150     2.027.988
 59. Chei Port lucru,
     laturile de sud si
     est                1.100                  7.265.874    21.744     7.244.130
 60. Chei adiacent mol
     I S (danele
     105 - 107)           490,71               1.556.533         0     1.556.533
 61. Chei fundat la
     -7,2 m, dane
     minereu port
     260 m; danele
     108 - 110p           260                  4.090.889     8.594     4.082.295
 62. Chei fundat la
     -9 m. Zona de
     acces la canal
     61 m; dana 110p       61                    955.812     2.009       953.803
 63. Chei fundat la
     -11,5 m. Zona de
     acces la canal
     122 m; dana 111p     122                  1.919.570     4.032     1.915.538
 64. Chei fundat la
     -14,5 m. Zona de
     acces la canal
     622 m; danele
     111p - 114           622                  9.786.677    20.559     9.766.118
 65. Chei latura est
     mol I S; danele
     115 - 118          1.192                 24.265.767    53.007    24.212.760
 66. Chei latura vest
     mol II S; danele
     121 - 122p           285,65              18.782.691    16.379    18.766.312
 67. Chei bazin feribot   233                 16.142.160         0    16.142.160
 68. Chei cap mol II S
     (124 - 125)          429                 15.621.455         0    15.621.455
 69. Chei latura est
     mol II S           1.074                 16.046.902         0    16.046.902
 70. Dig protectie
     feribot            1.100                  2.318.741         0     2.318.741
     TOTAL CHEIURI:                          372.453.319 1.045.345   371.408.564
     Bazine
 71. Bazin la dana
     pentru nave de
     pasageri                        5.000        37.369       117        37.252
 72. Lucrari de
     adancire bazine
     Port Constanta,
     danele 0 - 10                 239.000    12.104.273    33.913    12.070.360
 73. Bazinele I si IV,
     etapa I; danele
     31 - 33 si
     64 - 65                       173.000     7.262.648    30.238     7.232.410
 74. Amenajari portuare
     excavatii in bazin
     la dana 34                     40.000     1.097.390     3.680     1.093.710
 75. Bazinele 1 si 2,
     partial amenajari
     interioare, etapa
     a IV-a; danele
     36 - 38p si
     40 - 43p                      290.000     3.636.564    11.337     3.625.227
 76. Bazine - bazin
     manevra (P)                     5.000     2.723.546     7.368     2.716.178
 77. Bazin C4HA. Bazin
     manevra (P)                     4.000       338.742       916       337.826
 78. Bazin la danele
     45 - 48 (P);
     danele 49 - 52 (P)             40.000     1.385.168     4.347     1.380.821
 79. Bazine si
     teritorii, etapa
     a II-a; danele
     54 - 60 si
     66 - 70                       320.000     4.154.300     4.660     4.149.640
 80. Bazin la dana 61,
     13.000 mp, latime
     50 m                           13.000         2.081       152         1.929
 81. Bazin la danele
     62 - 63                        23.000         3.735       273         3.462
 82. Dragaje in bazin
     la dana 78 pentru
     spalare-degazare               30.000       945.486     2.289       943.197
 83. Senal de acces la
     post acostare
     petroliere           300        94 ha    67.301.194   156.378    67.144.816
 84. Bazin la dana
     minereu 80                       4 ha     2.563.561     5.972     2.557.589
 85. Bazin la danele
     minereu 81 - 82               16,5 ha    33.165.970    88.747    33.077.223
 86. Bazin la danele
     minereu 83 - 84
     (P)                              9 ha    10.776.739    28.112    10.748.627
 87. Bazin la post de
     transbordare
     minereu la dana
     85 (P)                         5,3 ha     7.468.068    19.481     7.448.587
 88. Canal de legatura
     intre bazin
     fluvio-maritim si
     dane minereu                     7 ha     9.985.755    33.275     9.952.480
 89. Bazin nave
     fluviale la
     danele 99 - 100
     (P)                            4,8 ha     1.005.617         0     1.005.617
 90. Dragaj bazin gura
     C.D.M.N.                        35 ha     2.591.758     6.382     2.585.376
 91. Bazin Agigea PL                 45 ha     9.657.248    26.169     9.631.079
     TOTAL BAZINE:                           178.207.212   463.806   177.743.406
     Diguri
 92. Dig de larg far
     alb km 1 + 700     1.700                 58.663.727   194.882    58.468.845
 93. Dig de larg
     Constanta 2.554m   2.554                 19.498.971   158.885    19.340.086
 94. Digul de sud de la
     pintenii de
     intrare              222                  2.273.317    12.404     2.260.913
 95. Dig de larg P1 -
     dana 0               940                    912.436     3.308       909.128
 96. Protectie
     impotriva
     valurilor P1         900                  6.005.013    18.663     5.986.350
 97. Dig de adapostire
     port transbordare
     minereu              750                    428.118     3.121       424.997
 98. Dig de sud         2.160                 32.561.433    72.103    32.489.330
 99. Amenajare gura
     pereu la malurile
     nord si sud          820                  4.948.443    23.789     4.924.654
     TOTAL DIGURI:                           125.291.458   487.155   124.804.303
     Teritorii
100. Teritoriu la dana
     de acostare nr. 2;
     4.174 mp                        4.174         4.551        21         4.530
101. Umpluturi la digul
     de larg la dana 0              13.500     5.696.707         0     5.696.707
102. Teritoriu in
     dreptul danelor
     17 - 18; 24.425 mp             24.425     1.683.593         0     1.683.593
103. Teritoriu in
     dreptul danei 19;
     3.000 mp                        3.000         1.533         0         1.533
104. Teritoriu sector
     betonaj Poarta 3;
     29.000 mp                      29.000        11.496         0        11.496
105. Extindere Port
     Constanta, etapa
     a IV-a; danele
     31 - 43                       214.000    14.508.644         0    14.508.644
106. Teritoriu etapa a
     III-a, danele
     44 - 52, radacina
     mol III                       718.255    40.075.048     1.153    40.073.895
107. Teritoriu etapa a
     II-a, mol IV,
     danele 53 - 63,
     radacina mol IV               603.665    16.946.686         0    16.946.686
108. Teritoriu etapa I,
     danele 64 - 69
     triaj chei fundat
     la Portul Nou               1.228.495     9.291.971    21.108     9.270.863
109. Teritorii la
     danele de minereu
     15 ha                         150.000    20.160.820         0    20.160.820
110. Umpluturi in
     teritoriu mol
     adiacent mol I S               10.000        45.045         0        45.045
111. Teritorii
     Constanta Sud,
     zona triaj feribot          1.687.620    74.520.421         0    74.520.421
112. Teritoriu
     Constanta Sud, dig
     retinere nord-sud              42.600    52.657.610         0    52.657.610
113. Teritorii Port
     Constanta
     Sud - Agigea.
     Port lucru                    230.000     3.030.823         0     3.030.823
114. Teritorii
     Constanta Sud,
     mol I                         347.000    16.734.902         0    16.734.902
115. Teritorii
     Constanta Sud -
     dig de retinere
     limitare incinta                          6.803.835         0     6.803.835
116. Teritorii
     Constanta Sud -
     dig de retinere
     limitare incinta                          6.860.510         0     6.860.510
117. Teritorii
     Constanta Sud -
     dig de retinere
     incinta nord                             38.267.248         0    38.267.248
118. Teritorii dig
     retinere benzi
     transportoare                               562.646         0       562.646
119. Dig zona de acces
     la canal             700                 38.510.624   101.108    38.409.516
     TOTAL TERITORII:                        346.374.713   123.390   346.251.323
     Drumuri
120. Drum - stradele
     dana 0                26,2                    1.539        22         1.517
121. Drum pompieri
     militari stadion
     D0 - D6            1.334,5                   85.724     1.009        84.715
122. Platforma dana 8                  762        12.201       205        11.996
123. Platforma vehicule
     D6 - D7                           807,05      7.981       208         7.773
124. Drum AX mol
     genovez - spate
     Prodexport D8        369,2                   39.165       441        38.724
125. Platforma
     autovehicule Gara
     maritima D11          34                      7.736       125         7.611
126. Drum Poarta 1 -
     Gara maritima drum
     principal D11      8.626                     85.008     2.290        82.718
127. Drum pasaj danele
     6 - 7, spate Gara
     maritima,
     Policlinica
     D11 - D12            388                     88.219     1.039        87.180
128. Drum spate
     rezervor
     combustibil D12 -
     Poarta 1             347                     60.775       716        60.059
129. Platforma vehicule
     D13 - D16                       2.255        11.289       398        10.891
130. Drum Poarta 1 -
     mol nou spate
     magazie, danele
     13 - 16              725                    140.620     1.657       138.963
131. Drum zona uzinei
     de reparatii D12,
     Poarta 2             780                    226.408     2.830       223.578
132. Drum hala de
     revizie mecanizata
     D13, Poarta 2        152                     19.463       172        19.291
133. Drum din soseaua
     principala -
     Poarta 2,
     D14 - D15            235                     21.654       590        21.064
134. Drum Poarta 2 -
     betonaj - Triaj
     C.F.R. - pasaj
     superior           1.061                     28.026       373        27.653
135. Drum nr. 8, 9, 9A,
     12A, in jurul
     antrepozitelor
     zona Bursa noua
     D15                  540                     77.727       747        76.980
136. Drum zona betonaj
     intre drum 5 si 6     49,5                    7.758        77         7.681
137. Drum zona betonaj
     intre drum 5 si
     11, zona Triaj
     C.F.R.               174                     25.562       246        25.316
138. Drum Bursa noua -
     garaj mecanizare     168                      6.114       167         5.947
139. Drum zona grup
     scolar - zona
     Bursa mare            46,62                   5.805        57         5.748
140. Drum in jurul
     grupului scolar -
     zona Bursa noua      186                     20.632       204        20.428
141. Drum Bursa noua -
     sosea principala     160                      4.390       178         4.212
142. Drum zona grup
     social - Poarta 3    950                     61.065       576        60.489
143. Drum sosea
     centura - Poarta
     3bis                 154                      6.819        69         6.750
144. Drum Poarta 3
     (serpentina)         513                        406       149           257
145. Drum Poarta 3 - la
     depou C.F.R.         622                     36.922       365        36.557
146. Drum pompieri
     militari stadion -
     Poarta 2bis -
     Poarta 3             509                    119.978     2.792       117.186
147. Drum spate Birou
     central - pasaj
     nivel D17             29                     18.098       179        17.919
148. Drum de la uzina
     D16 sub estacada
     D19 - 24             262,8                    8.214       878         7.336
149. Drum din sosea
     principala -
     Birou central
     siloz D17            110                      3.499       848         2.651
150. Drum in zona
     silozurilor          344                     56.299       557        55.742
151. Drum intre PCI -
     mol nou            1.718                    264.157     3.111       261.046
152. Drum D19 - D20       133,8                   16.803       104        16.699
153. Drum danele
     20 - 25               81                      1.653        45         1.608
154. Drum D20 - spate
     magazie beton -      234                     16.673       287        16.386
     D20 - D21 -
     hangar 2 - D20 -
     D21
155. Drum legatura
     platforma D25 -
     D27 in mijlocul
     liniei 3             262,6                   27.329       412        26.917
156. Drum intre
     magaziile 1 si 3
     Ceremag               39                      5.588        57         5.531
157. Drum intre magazia
     3 Ceremag - Raion
     manipulare marfuri    40,4                    5.641        56         5.585
158. Drum fundatie
     piatra sparta si
     imbracaminte langa
     SNC                3.840                    612.662     3.983       608.679
159. Drum de exploatare
     pasaj Poarta 5 -
     SN - mol I         1.743                    603.883     2.769       601.114
160. Drum exploatare la
     sud si vest de
     Petromin, dana
     35 - D43             375                     96.948       372        96.576
161. Drum la intrarea
     nr. 5 Poarta 5       751,9                  655.899     3.736       652.163
162. Drum de acces si
     legatura pasaj
     baza tehnica         875                  1.061.296     4.839     1.056.457
163. Deviere drum D6,
     radacina mol III,
     Poarta 6           3.516                    420.856     2.474       418.382
164. Drum in zona pasaj
     curba mare 200 m,
     Poarta 6             538                    691.966     3.155       688.811
165. Drum D8 de acces
     la pod basculant
     D6 - D8, Poarta 6  1.059                    122.770       853       121.917
166. Drum de legatura
     Poarta 6 la digul
     de sud Agigea          4,6                1.194.454     6.073     1.188.381
167. Drum D2 la danele
     66 - 67              342,8                  158.211     1.182       157.029
168. Drum D1 mol nou
     D79 - D84          2.491                    661.539     4.690       656.849
169. Racord drum faleza
     Poarta 6, 1.450 m
     D80 - D84          1.450                  1.254.111     4.817     1.249.294
170. Drum de acces chei
     Ro-Ro                912                    237.709       646       237.063
171. Drum mol I S - mol
     I S                  146                    137.508         0       137.508
172. Drum Poarta 9        841                    612.575         0       612.575
173. Drum de intrare in
     Eforie Nord          188,81               5.082.718    17.308     5.065.410
     TOTAL DRUMURI:                           15.238.045    81.133    15.156.912
     Pasaje
174. Rampa de coborare
     frigorifer                                   64.860     2.005        62.855
175. Rampa de coborare
     Chimpex                                      64.860     2.005        62.855
176. Rampa de coborare
     IEP-MIN                                      64.860     2.005        62.855
177. Pasarela Poarta 3    234,32                 680.722     5.351       675.371
178. Pasaj rutier
     Poarta 4              51,2                  629.056     1.495       627.561
179. Pasaj baza tehnica
     Poarta 5             372                  1.929.072     5.259     1.923.813
180. Pasaj mol 3 - 4 -
     5                  1.020                  7.675.106    25.635     7.649.471
181. Pasaj curba mare
     Port Nou,
     Poarta 6              49,38                 168.362     1.087       167.275
182. Prelungire pasaj
     curba mare,
     Poarta 6              61                    471.406     1.642       469.764
183. Pasaj de intrare
     in Eforie Nord
     (DN 39)               57                  2.771.976     6.601     2.765.375
     TOTAL PASAJE:                            14.520.280    53.085    14.467.195
     TOTAL PORTUL
     CONSTANTA:                            1.035.060.453 2.253.914 1.032.806.539

     PORTUL TOMIS
  1. Dig de nord Port
     Tomis                178,5                  593.611     2.854       590.757
  2. Dig de sud-est
     Port Tomis           365,54               1.601.998     6.536     1.595.462
  3. Muzoare intrare
     Port Tomis            98                    250.908     1.169       249.739
  4. Chei Port Tomis      496,5                  126.561       627       125.934
  5. Chei Port Tomis      382                    160.436       765       159.671
  6. Bazin Port Tomis              10,7 ha       361.972     1.645       360.327
  7. Far verde Port
     Tomis                                        15.543       201        15.342
  8. Far rosu Port
     Tomis                                        15.543       201        15.342
     TOTAL PORTUL
     TOMIS:                                    3.126.572    13.998     3.112.574

     PORTUL MIDIA
  1. Chei (de la CRPO
     Tulcea)              525                  8.408.400         0     8.408.400
  2. Chei (dana animale
     vii + CRPO) (P)      350                  3.861.058         0     3.861.058
  3. Chei Port Midia,
     dana transbordare
     amoniac              204,15               3.509.724     5.961     3.503.763
  4. Chei Port Midia
     (dana marfuri
     generale)            203                  2.296.727     6.064     2.290.663
  5. Bazin Midia -
     animale vii                    56.304     5.813.808         0     5.813.808
  6. Bazin Midia - CRPO            135.765     3.042.682         0     3.042.682
  7. Dragaj bazin Midia
     - senal acces                   30 ha    10.192.263    29.684    10.162.579
  8. Bazin Port Midia,
     dana transbordare
     amoniac                         15 ha     7.345.233    13.121     7.332.112
  9. Diguri Midia -
     limitare teritoriu 1.932                  6.342.457         0     6.342.457
 10. Diguri Midia, dana
     transbordare
     amoniac              765                  3.246.378     6.886     3.239.492
 11. Dig de larg Midia  2.770                 44.388.008   120.615    44.267.393
 12. Dig de sud Midia   4.020                 42.522.036   110.248    42.411.788
 13. Far rosu                                    126.965       659       126.306
 14. Far verde                                   123.321       640       122.681
 15. Far portocaliu                              141.955       735       141.220
 16. Teritoriu Port
     Midia 137.500 mp              137.500     2.138.136         0     2.138.136
 17. Teritoriu Port
     Midia 80.000 mp                80.000     2.392.308         0     2.392.308
 18. Drum Port Midia
     tronson 4          4.852                    347.283     5.090       342.193
 19. Drum Port Midia    2.876                  1.109.845     1.464     1.108.381
     TOTAL PORTUL
     MIDIA:                                  147.348.587   301.167   147.047.420

     PORTUL MANGALIA
  1. Constructii
     acostare Mangalia                         2.281.435     6.700     2.274.735
  2. Bazin Mangalia                 5,1 ha     4.884.819    11.504     4.873.315
  3. Dig de larg
     Mangalia             524,07              29.572.667    86.452    29.486.215
  4. Teritoriu Port
     Mangalia                       62.000     2.732.448         0     2.732.448
     TOTAL PORTUL
     MANGALIA:                                39.471.369   104.656    39.366.713
--------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL GENERAL:                        1.242.032.155 2.673.735 1.239.358.420
                                                                                SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 517/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 517 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 517/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu