Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.513 din 08.07.2015

privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 24 iulie 2015SmartCity1

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă comasarea nr. MFP 154593, 154790, 154791, 154792, 158491 şi 158492 la poziţia nr. MFP 121092, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(2) Se comasează nr. MFP 154594, 154595, 154596, 154597, 154598, 154599, 154600, 154601, 154602, 154603, 154605, 154606, 154607, 154608, 154609, 154610, 154611, 154612, 154769, 154770, 154771, 154772, 154773, 154774, 154775, 154776, 154777, 154778, 154779, 154780, 154781, 154782, 154783, 154784, 154785, 154786, 154787, 154788, 154789 la poziţia nr. MFP 144500, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(3) Se comasează nr. MFP 154613, 154614, 154615, 154616, 154617, 154618, 154619, 154620, 154621, 154622, 154623, 154624 şi 154625 la poziţia nr. MFP 144501, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(4) Se comasează nr. MFP 144516 şi 154592 la poziţia nr. MFP 144503.(5) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiei C7 înscrise în cartea funciară nr. 231084, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti, aflată în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Clinic Fundeni, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Clinic Fundeni, care se comasează

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6 7
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4204003
Bunul rezultat ca urmare a comasării 121092 8.25.01 Teren S = 240628 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.949.820
Bunurile care se comasează 121092 8.25.01 Teren S = 173457 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.949.814
154593 8.25.01 Teren S = 13821 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154790 8.25.01 Teren S = 49000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154791 8.25.01 Teren S = 1800 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154792 8.25.01 Teren S = 500 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
158491 8.25.01 Teren S = 1050 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
158492 8.25.01 Teren S = 1000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144500 8.25.01 Clădirea A, spaţiu aferent betatron + PT1 7 corpuri, A1, A2, B, C, D1, D2, E Su = 30995 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 80.522.786
Bunurile care se comasează 144500 8.25.01 Clădirea A 7 corpuri clădire Sdu = 11654,98 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 80.522.747
154594 8.25.01 Clădirea A corp A1 Et. 1, Su = 550 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154595 8.25.01 Clădirea A corp A1 Et. 3 Su = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154596 8.25.01 Clădirea A corp A2 Parter Su = 527,1 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154597 8.25.01 Clădirea A corp A2 Et. 3 Su = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154598 8.25.01 Clădirea A corp B Subsol Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154599 8.25.01 Clădirea A corp B Parter Su = 80 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154600 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 1 Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154601 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 3 Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154602 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 8 Su = 220 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
1 2 3 4 5 6 7
154603 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 9 Su = 220,6 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154605 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 1 Su = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154606 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 3 Su = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154607 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 8 Su = 270 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154608 8.25.01 Clădirea A corp D1 Subsol Su = 430 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154609 8.25.01 Clădirea A corp D1 Et. 3 Su = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154610 8.25.01 Clădirea A corp D2 Subsol Su = 147 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154611 8.25.01 Clădirea A corp E Et. 3 Su = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154612 8.25.01 Clădirea A corp D2 Et. 3 Su = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154769 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 parter Sdu = 550 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154770 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 4 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154771 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 5 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154772 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 6 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154773 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 1 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154774 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 4 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154775 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 5 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154776 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 6 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154777 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 4 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154778 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 5 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154779 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 6 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154780 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 4 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154781 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 5 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154782 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 6 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154783 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D1 et. 2 Sdu = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
1 2 3 4 5 6 7
154784 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D1 et. 4 Sdu = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154785 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D2 et. 2 Sdu = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154786 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D2 et. 4 Sdu = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154787 8.25.01 Imobil Clădirea A corp E et. 2 Sdu = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154788 8.25.01 Imobil Clădirea A corp E et. 4 Sdu = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154789 8.25.01 Imobil Spaţiu aferent betatron PT1 actualmente nefolosit Sdu = 5000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144501 8.25.01 Clădirea B 12 corpuri de clădire (A, B, C, I, H, J) Sc = 5419 mp Su = 35989 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 29.280.150
Bunurile care se comasează 144501 8.25.01 Clădirea B 12 corpuri, Sc = 5419 mp, Sdu = 31793,47 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 29.280.137
154613 8.25.01 Clădirea B corp a Parter Su = 52,34 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154614 8.25.01 Clădirea B corp B Parter Su = 42,33 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154615 8.25.01 Clădirea B corp C Et. 3 Su = 273,34 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154616 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 2 Su = 458 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154617 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 3 Su = 452,94 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154618 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 4 Su = 440,68 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154619 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 1 Su = 452,1 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154620 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 2 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154621 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 3 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154622 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 4 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154623 8.25.01 Clădirea B corp J Parter Su = 149,9 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154624 8.25.01 Clădirea B corp J Parter, cantină Su = 68,3 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154625 8.25.01 Clădirea B corp J Et. 1 Su = 311 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144503 8.25.01 Vivariu Sc = 968 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 694.121
1 2 3 4 5 6 7
Bunurile care se comasează 144503 8.25.01 Vivariu inclusiv cus Sc = 181 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 693.470
144516 8.28.13 Cabină poartă vivariu Sconstr. = 12 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 650
154592 8.25.01 Vivariu Sc = 775 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Clinic Fundeni, care se înscriu în inventarul centralizat

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4711561
Nr. nou 8.24.08 Biserică ortodoxă din lemn C7 S = 201 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 316.619

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTAR ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, care se actualizează

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“/CUI: 4266308
35324 8.25.01 Clădire IOMC spital Departament pediatrie C1 = S + P + 3E, Sc = 543 mp, C2 = S + P + 4E, Sc = 634 mp, C3 = S + P + 2E, Sc = 392 mp, C4 = D + P + M + 1E, Sc = 330 mp, C5 = P + 1E, Sc = 212 mp, Scd = 9862 mp S teren = 5886 mp CF nr. 214862 Bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, Bucureşti 42.076.663
35327 8.25.07 Centrul de Cercetare pentru Sănătate Mintală C1 = S + Ds + P + 1E + M, Sc = 399 mp, Scd = 1631 mp, C2 = P, Sc = Scd = 232 mp, C3 = P, Sc = Scd = 39 mp, C4 = P, Sc = Scd = 16 mp Total Sc = 686 mp şi Scd = 1918 mp S teren = 1605 mp CF nr. 262088 Calea Griviţei nr. 71, sectorul 1, Bucureşti 6.493.000
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4204003
121092 8.25.01 Teren S = 213303 mp, intravilan CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 3.460.821
144500 8.25.01 Clădirea A, spaţiu aferent betatron + PT1 C 2; C19; C22; C44; C45 = S + P + 8E Sc = 6.177 mp Sdu = 34230 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 136.351.821
144501 8.25.01 Clădirea B C 1 = S + P + 7E Sc = 6952 mp Sdu = 37004 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 64.863.955
144502 8.25.01 Radiobiologie C3 = S + P + 1E Sc = 1365 mp Sdu = 2370 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 5.463.399
144503 8.25.01 Vivariu C43 = P Sc = Sd = 765 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.231.709
144504 8.28.10 Grup gospodăresc, bucătărie, spălătorie, depozit C34; C35; C36; C37; C41 = S + P Sc = 3728 mp, Sd = 3728 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 4.115.468
144505 8.28.10 Centrală termică C 39; C38 = P Sc = 725 mp Sd = 725 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.444.885
144506 8.28.10 Staţie oxigen lichid C9; C10; C31 = P Sc = 319 mp; Sd = 319 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.183.783
144507 8.28.13 Cabină poartă nord C 14 = P Sc = 50 mp; Sd = 50 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 49.806
144508 8.28.13 Cabină poartă şi casă primire pachete C 24; C 8 = P Sc = 73 mp Sd = 73 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 57.798
144509 8.28.08 Garaj auto C33; C32 = P Sc = 426 mp Sd = 426 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 786.577
144510 8.28.10 Depozit carburanţi C 40 Sc = 8 mp Sd = 8 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 6.673
144511 8.28.10 Depozit subteran combustibili C 23 Sc = 135 mp Sd = 135 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 544.590
144512 8.28.10 Staţie hidrofoare C15; C20; C 21; C26; C27 = P Sc = 567 mp, Sd = 567 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 227.329
144513 8.27.03 Seră C 42 Sc = 192 mp Sd = 192 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 512.827
144514 8.27.03 Siloz şi beci de alimente C29; C30 Sc = 509 mp, Sd = 509 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 688.236
1 2 3 4 5 6
144515 8.28.13 Grup electrogen (2 buc.: pentru clădirea A şi Clădirea B) + anexă C 16; C17; C25 = P Sc = 210 mp Sd = 210 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 574.032
144518 8.25.01 Puţuri (foraje 180 m) cu incintă de protecţie sanitară C6; C18; C11; C28 = 4 buc. Sc = 38 mp, Sd = 38 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 7.664.153
144519 8.28.13 Coridor subteran C46 Sc = Sd = 2222 mp (tunelul de legătură între clădirile A, B şi blocul alimentar) CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.432.411
144520 8.25.01 Împrejmuiri de zid (beton) 2142 ml 2142 ml Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.224.321
144521 8.28.10 Spaţiu birou internări, grupuri sanitare, parcări 110 locuri C 13; C12 = P Sc = 468 mp, Sd = 468 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 335.283
144522 8.28.10 Reţele termice pentru încălzire 19136 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 4.483.806
144523 8.28.10 Iluminat exterior (38, 1410 ml), alte amenajări terenuri 38 stâlpi, 1410 ml Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 3.315.800
Administratorul: Institutul Naţional de Medicină Sportivă/CUI: 4283880
35927 8.25.07 Clădire institut C1 = D + P + 6E, Scd = 1350 mp, Su = 1786 mp S teren = 726 mp CF nr 200253 Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti 3.812.500


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 513/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 513 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu