Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.513 din 08.07.2015

privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea şi înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 24 iulie 2015SmartCity1

Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Se aprobă comasarea nr. MFP 154593, 154790, 154791, 154792, 158491 şi 158492 la poziţia nr. MFP 121092, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(2) Se comasează nr. MFP 154594, 154595, 154596, 154597, 154598, 154599, 154600, 154601, 154602, 154603, 154605, 154606, 154607, 154608, 154609, 154610, 154611, 154612, 154769, 154770, 154771, 154772, 154773, 154774, 154775, 154776, 154777, 154778, 154779, 154780, 154781, 154782, 154783, 154784, 154785, 154786, 154787, 154788, 154789 la poziţia nr. MFP 144500, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(3) Se comasează nr. MFP 154613, 154614, 154615, 154616, 154617, 154618, 154619, 154620, 154621, 154622, 154623, 154624 şi 154625 la poziţia nr. MFP 144501, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.(4) Se comasează nr. MFP 144516 şi 154592 la poziţia nr. MFP 144503.(5) Datele de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului rezultate ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiei C7 înscrise în cartea funciară nr. 231084, şos. Fundeni nr. 258, sectorul 2, Bucureşti, aflată în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Clinic Fundeni, potrivit anexei nr. 2. Articolul 3Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: p. Ministrul sănătăţii, Alin Iulian Tucmeanu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Clinic Fundeni, care se comasează

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6 7
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4204003
Bunul rezultat ca urmare a comasării 121092 8.25.01 Teren S = 240628 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.949.820
Bunurile care se comasează 121092 8.25.01 Teren S = 173457 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.949.814
154593 8.25.01 Teren S = 13821 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154790 8.25.01 Teren S = 49000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154791 8.25.01 Teren S = 1800 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154792 8.25.01 Teren S = 500 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
158491 8.25.01 Teren S = 1050 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
158492 8.25.01 Teren S = 1000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144500 8.25.01 Clădirea A, spaţiu aferent betatron + PT1 7 corpuri, A1, A2, B, C, D1, D2, E Su = 30995 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 80.522.786
Bunurile care se comasează 144500 8.25.01 Clădirea A 7 corpuri clădire Sdu = 11654,98 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 80.522.747
154594 8.25.01 Clădirea A corp A1 Et. 1, Su = 550 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154595 8.25.01 Clădirea A corp A1 Et. 3 Su = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154596 8.25.01 Clădirea A corp A2 Parter Su = 527,1 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154597 8.25.01 Clădirea A corp A2 Et. 3 Su = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154598 8.25.01 Clădirea A corp B Subsol Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154599 8.25.01 Clădirea A corp B Parter Su = 80 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154600 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 1 Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154601 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 3 Su = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154602 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 8 Su = 220 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
1 2 3 4 5 6 7
154603 8.25.01 Clădirea A corp B Et. 9 Su = 220,6 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154605 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 1 Su = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154606 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 3 Su = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154607 8.25.01 Clădirea A corp C Et. 8 Su = 270 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154608 8.25.01 Clădirea A corp D1 Subsol Su = 430 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154609 8.25.01 Clădirea A corp D1 Et. 3 Su = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154610 8.25.01 Clădirea A corp D2 Subsol Su = 147 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154611 8.25.01 Clădirea A corp E Et. 3 Su = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154612 8.25.01 Clădirea A corp D2 Et. 3 Su = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154769 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 parter Sdu = 550 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154770 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 4 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154771 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 5 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154772 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A1 et. 6 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154773 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 1 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154774 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 4 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154775 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 5 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154776 8.25.01 Imobil Clădirea A corp A2 et. 6 Sdu = 546,48 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154777 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 4 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154778 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 5 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154779 8.25.01 Imobil Clădirea A corp B et. 6 Sdu = 210 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154780 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 4 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154781 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 5 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154782 8.25.01 Imobil Clădirea A corp C et. 6 Sdu = 269 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154783 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D1 et. 2 Sdu = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
1 2 3 4 5 6 7
154784 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D1 et. 4 Sdu = 428 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154785 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D2 et. 2 Sdu = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154786 8.25.01 Imobil Clădirea A corp D2 et. 4 Sdu = 426 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154787 8.25.01 Imobil Clădirea A corp E et. 2 Sdu = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154788 8.25.01 Imobil Clădirea A corp E et. 4 Sdu = 420 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154789 8.25.01 Imobil Spaţiu aferent betatron PT1 actualmente nefolosit Sdu = 5000 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144501 8.25.01 Clădirea B 12 corpuri de clădire (A, B, C, I, H, J) Sc = 5419 mp Su = 35989 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 29.280.150
Bunurile care se comasează 144501 8.25.01 Clădirea B 12 corpuri, Sc = 5419 mp, Sdu = 31793,47 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 29.280.137
154613 8.25.01 Clădirea B corp a Parter Su = 52,34 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154614 8.25.01 Clădirea B corp B Parter Su = 42,33 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154615 8.25.01 Clădirea B corp C Et. 3 Su = 273,34 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154616 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 2 Su = 458 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154617 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 3 Su = 452,94 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154618 8.25.01 Clădirea B corp I Et. 4 Su = 440,68 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154619 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 1 Su = 452,1 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154620 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 2 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154621 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 3 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154622 8.25.01 Clădirea B corp H Et. 4 Su = 498,2 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154623 8.25.01 Clădirea B corp J Parter Su = 149,9 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154624 8.25.01 Clădirea B corp J Parter, cantină Su = 68,3 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
154625 8.25.01 Clădirea B corp J Et. 1 Su = 311 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1
Bunul rezultat ca urmare a comasării 144503 8.25.01 Vivariu Sc = 968 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 694.121
1 2 3 4 5 6 7
Bunurile care se comasează 144503 8.25.01 Vivariu inclusiv cus Sc = 181 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 693.470
144516 8.28.13 Cabină poartă vivariu Sconstr. = 12 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 650
154592 8.25.01 Vivariu Sc = 775 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul Clinic Fundeni, care se înscriu în inventarul centralizat

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4711561
Nr. nou 8.24.08 Biserică ortodoxă din lemn C7 S = 201 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 316.619

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTAR ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“, Institutul Clinic Fundeni şi Institutul Naţional de Medicină Sportivă, care se actualizează

Nr. M.F.P. Cod de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descriere tehnică Adresa
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu“/CUI: 4266308
35324 8.25.01 Clădire IOMC spital Departament pediatrie C1 = S + P + 3E, Sc = 543 mp, C2 = S + P + 4E, Sc = 634 mp, C3 = S + P + 2E, Sc = 392 mp, C4 = D + P + M + 1E, Sc = 330 mp, C5 = P + 1E, Sc = 212 mp, Scd = 9862 mp S teren = 5886 mp CF nr. 214862 Bd. Lacul Tei nr. 120, sectorul 2, Bucureşti 42.076.663
35327 8.25.07 Centrul de Cercetare pentru Sănătate Mintală C1 = S + Ds + P + 1E + M, Sc = 399 mp, Scd = 1631 mp, C2 = P, Sc = Scd = 232 mp, C3 = P, Sc = Scd = 39 mp, C4 = P, Sc = Scd = 16 mp Total Sc = 686 mp şi Scd = 1918 mp S teren = 1605 mp CF nr. 262088 Calea Griviţei nr. 71, sectorul 1, Bucureşti 6.493.000
1 2 3 4 5 6
Administratorul: Institutul Clinic Fundeni/CUI 4204003
121092 8.25.01 Teren S = 213303 mp, intravilan CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 3.460.821
144500 8.25.01 Clădirea A, spaţiu aferent betatron + PT1 C 2; C19; C22; C44; C45 = S + P + 8E Sc = 6.177 mp Sdu = 34230 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 136.351.821
144501 8.25.01 Clădirea B C 1 = S + P + 7E Sc = 6952 mp Sdu = 37004 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 64.863.955
144502 8.25.01 Radiobiologie C3 = S + P + 1E Sc = 1365 mp Sdu = 2370 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 5.463.399
144503 8.25.01 Vivariu C43 = P Sc = Sd = 765 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.231.709
144504 8.28.10 Grup gospodăresc, bucătărie, spălătorie, depozit C34; C35; C36; C37; C41 = S + P Sc = 3728 mp, Sd = 3728 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 4.115.468
144505 8.28.10 Centrală termică C 39; C38 = P Sc = 725 mp Sd = 725 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.444.885
144506 8.28.10 Staţie oxigen lichid C9; C10; C31 = P Sc = 319 mp; Sd = 319 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.183.783
144507 8.28.13 Cabină poartă nord C 14 = P Sc = 50 mp; Sd = 50 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 49.806
144508 8.28.13 Cabină poartă şi casă primire pachete C 24; C 8 = P Sc = 73 mp Sd = 73 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 57.798
144509 8.28.08 Garaj auto C33; C32 = P Sc = 426 mp Sd = 426 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 786.577
144510 8.28.10 Depozit carburanţi C 40 Sc = 8 mp Sd = 8 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 6.673
144511 8.28.10 Depozit subteran combustibili C 23 Sc = 135 mp Sd = 135 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 544.590
144512 8.28.10 Staţie hidrofoare C15; C20; C 21; C26; C27 = P Sc = 567 mp, Sd = 567 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 227.329
144513 8.27.03 Seră C 42 Sc = 192 mp Sd = 192 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 512.827
144514 8.27.03 Siloz şi beci de alimente C29; C30 Sc = 509 mp, Sd = 509 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 688.236
1 2 3 4 5 6
144515 8.28.13 Grup electrogen (2 buc.: pentru clădirea A şi Clădirea B) + anexă C 16; C17; C25 = P Sc = 210 mp Sd = 210 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 574.032
144518 8.25.01 Puţuri (foraje 180 m) cu incintă de protecţie sanitară C6; C18; C11; C28 = 4 buc. Sc = 38 mp, Sd = 38 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 7.664.153
144519 8.28.13 Coridor subteran C46 Sc = Sd = 2222 mp (tunelul de legătură între clădirile A, B şi blocul alimentar) CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 2.432.411
144520 8.25.01 Împrejmuiri de zid (beton) 2142 ml 2142 ml Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 1.224.321
144521 8.28.10 Spaţiu birou internări, grupuri sanitare, parcări 110 locuri C 13; C12 = P Sc = 468 mp, Sd = 468 mp CF nr. 231084 Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 335.283
144522 8.28.10 Reţele termice pentru încălzire 19136 mp Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 4.483.806
144523 8.28.10 Iluminat exterior (38, 1410 ml), alte amenajări terenuri 38 stâlpi, 1410 ml Şos. Fundeni nr. 258, Bucureşti, sectorul 2 3.315.800
Administratorul: Institutul Naţional de Medicină Sportivă/CUI: 4283880
35927 8.25.07 Clădire institut C1 = D + P + 6E, Scd = 1350 mp, Su = 1786 mp S teren = 726 mp CF nr 200253 Bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, Bucureşti 3.812.500


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 513/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 513 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu