Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.434 din 10.06.2015

privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 441 din 19 iunie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 121162 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea realizării unui drum de legătură între bd. Dunărea şi Str. V. Vâlcovici din municipiul Galaţi, precum şi a drumului de completare a străzii de centură spre bd. Dunărea pentru optimizarea traficului spre şi dinspre municipiul Brăila. (2) La partea de imobil care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, în vederea menţinerii funcţionalităţii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, se realizează, cu prioritate, lucrările prevăzute în anexa nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 310/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 432/2014.Articolul 3Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al judeţului Galaţi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4, în vederea realizării unui heliport şi a unui hangar pentru un elicopter echipat medical, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviaţie. Articolul 4În cazul în care în termen de 5 ani de la trecerea în domeniul public local, respectiv judeţean, nu se finalizează obiectivele de investiţii sau nu se respectă scopul pentru care au fost trecute în domeniul public local, respectiv judeţean, părţile de imobil transmise potrivit art. 2 şi 3, după caz, revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, în condiţiile legii. Articolul 5 (1) Predarea-primirea părţii de imobil transmise potrivit art. 2 alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii condiţionărilor prevăzute la art. 2 alin. (2), pe bază de Protocol încheiat între părţile interesate.(2) Predarea-primirea părţii de imobil transmisă potrivit art. 3 se face pe bază de Protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 6Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 7Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Ilie Botoş, secretar de stat Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea de inventar actualizată (în lei)
121162 8.19.01 49-113 Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI: 5051447 8.764.362,14

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea de inventar actualizată (în lei) Valoarea imobilelor care trec în domeniul public al municipiului Galaţi (se scade din valoarea de inventar a imobilului) Valoarea imobilului care rămâne în domeniul public al statului Datele de identificare ale imobilului care se transmite Nr. M.F.P.
Galaţi, str. Dunărea nr. 63, judeţul Galaţi Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI: 5051447 Consiliul Local al Municipiului Galaţi CUI: 3814810 8.764.362,14 458.573,59 lei 8.305.788,55 lei Nr. CF = 101183 Denumire imobil: 49-113 (parţial) - Nr. cadastral: 120779 - lot 2; - S = 8.602 mp.; - construcţie C18 - S= 54 mp.; - drumuri alei platforme „drum de legătură“; - împrejmuire „drum de legătură“; - reţele exterioare „drum de legătură“; CF nr. 101183 121162 (parţial)

ANEXA Nr. 3Lucrări ce se vor realiza la partea de imobil care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, cuprinse în Proiectul de execuţie aferent realizării în municipiul Galaţi a drumului de legătură între bd. Dunărea şi str. V. Vâlcovici, precum şi a drumului de completare a străzii de centură spre bd. Dunărea pentru optimizarea traficului spre şi dinspre Brăila, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 310/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 432/2014

expertiză şi soluţie tehnică de protecţie fonică şi împotriva vibraţiilor pentru clădirile ce aparţin Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi şi Inspectoratului General pentru Imigrări;

realizarea unor noi împrejmuiri pe latura de N-V şi, respectiv, S-V, inclusiv iluminat, atât către străzi, cât şi către interiorul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi;

realizarea unei construcţii cu destinaţia de „Punct control acces“ coroborată cu sistematizarea completă a noii zone de intrare în sediul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, cum ar fi benzi de accelerare şi decelerare, noi porţi de acces pietonal şi auto, barieră de control;

repoziţionarea conductei de alimentare cu gaze;

refacerea şi completarea reţelei interioare de drumuri din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi astfel încât să se asigure accesul la imobilele şi utilităţile din incinta instituţiei;

desfiinţarea depozitului de combustibil subteran, înlocuirea acestuia de către Primăria Municipiului Galaţi cu o staţie mobilă de carburanţi conform fişei tehnice recomandate de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, executarea amenajărilor aferente punerii în funcţiune;

repoziţionarea şi refacerea, după caz, a branşamentelor Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

amenajarea unei rampe de spălare a autospecialelor din dotarea Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, cu racordările necesare şi pe un amplasament indicat de Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi. ANEXA Nr. 4DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care trece din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al Judeţului Galaţi

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Valoarea de inventar actualizată (în lei) Valoarea imobilelor care trec în domeniul public al judeţului Galaţi (se scade din valoarea de inventar a imobilului) Valoarea finală a imobilului care rămâne în domeniul public al statului Datele de identificare ale imobilului care se transmite Nr. M.F.P.
Galaţi, str. Dunărea nr. 63, judeţul Galaţi Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi CUI: 5051447 Consiliul Judeţean Galaţi CUI: 3127476 8.305.788,55 lei 33.910,13 lei 8.271.878,42 lei Nr. CF = 101183 Denumire imobil: 49-113 (parţial) - Nr. cadastral: 120780 - lot 4; - teren lotul 4 - S = 480 mp; CF nr. 101183 - Nr. cadastral: 120781 - lot 5; - teren lotul 5 - S = 200 mp; CF nr. 101183 121162 (parţial)


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 434/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 434 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu