Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 407 din 4 mai 2007

privind inscrierea unor date tehnice cuprinse in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 319 din 14 mai 2007Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Coloanele „Descriere tehnică şi economică", „Vecinătăţi" şi „Adresa" din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunurile concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A., se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a suprafeţelor de teren pe care sunt amplasate bunurile ce alcătuiesc Reţeaua electrică de transport al energiei electrice, rezultate în urma întocmirii documentaţiilor topocadastrale şi înscrise în cărţile funciare de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ*)

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC

Nr. MFP

Cod clasificare

Denumire

Descriere tehnică şi economici

(pe scurt)

(lei)

Vecinătăţi (după caz)

Adresa

Anul

dobândirii/

dării în

folosinţă

Valoare de inventar

-lei-

Baza legala

Situaţia juridică

62084

8.14_

LEA 400KV SC GUTINAS-BRAŞOV

LEA 400KV SC GUTINAS-BRASOV

6.983.319

1974

21.115.410

HG     365/1998

concesionat

LEA 400KV GUTINAS BRAŞOV124,731 KM; 386 STALPI,TEREN DOMENIU PUBLIC; 65,741 MP

14.132.091

21.115.410

62085

8.14_

LEA 400KV SC

GUTINAS-

SMARDAN

LEA 400KV GUTINAS-SMARDAN

2.198.924

Ţara România, judeţ

1968

20,698,955

HG    365/1998

concesionat

LEA 400KV GUTINAS-SMARDAN

4.915.321

LEA 400KV SC GUTINAS-SMIRDAN Lungime: 136,293 Km, Nr stâlpi: 427; Teren Domeniul Public: 67.545MP

13.584.711

20.698.955

62086

8.14_

LEA 400KV GUTINAS-BACAU SUD

LEA 400KV BACĂU SUD ROMAN

7.211.806

Ţara România, judeţ

1980

12.286.794

HG    365/1998

concesionat

LEA 400KV GUTINAS-BACAU SUD 55,282 KM; 160 STALPI,TEREN DOMENIU PUBLIC: 19.655 MP

5.074.988

12.286.794

62087

8.14_

LEA 400KV BACĂU SUD ROMAN NORD

LEA 400KV BACĂU SUD ROMAN NORD 55,811 KM; 155 STÂLPI;TEREN DOMENIU PUBLIC: 28.851 MP

18.803.686

Ţara România, judeţ

1980

18.803.686

HG

365/1998

concesionat

18.803.686

62088

8.14_

LEA 400KV ROMAN NORD SUCEAVA

LEA 400KV ROMAN NORD SUCEAVA

11.769.340

Ţara România, jude;

1980

11,886.681

HG

365/1998

concesionat

LEA 400KV ST.ROMAN99,552 KM;289 STÂLPI.TEREN DOMENIU PUBLIC :33.628 MP

117.342

11.886.681

62089

8.14_

LEA 400KV RACORD ST.FOCSANI VEST

LEA 400KV RACORD ST.FOCSANI VEST17,376 KM;55 STÂLPI;TEREN DOMENIU PUBLIC: 4.738 MP

3.989.436

Ţara România, judeţ

1966

3.989.436

HG 365/ 1998;

concesionat

3.989.436

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

62090

8.14_

LEA400KV URECHESTI -DOMNEŞTI

LEA 400KV URECHESTI - DOMNEŞTI 48.62

3.001.564

Ţara România, judeţ

1971

30.964.645

HG    365/1998

concesionat

LEA 400 KV SC URECHESTI-DOMNESTI170 ST METAL

4.404.952

LEA 400W S.C.URECHESTI - DOMNEŞTI

263,620 KM;845 STÂLPI;TEREN DOMENIU PUBLIC: 279,310 MP

23.558.129

30.964.645

62091

8.14_

LEA 400kV DOMNEŞTI -BRAZI VEST

DOMNEŞTI / BRAZI V 16.982 KM S. 2 MODERNIZARE

3.418.641

Ţara România, judeţ

1975

14.126.434

HG    365/1998

concesionat

LEA 400W DOMNEŞTI -BREAZI VEST

109.475

LEA 400 KV SC BRAZI V - DOMNEŞTI;

41 .218 KM

8.258.455

LEA 400 KV DC RACORD DOMNEŞTI - BRAZI V 5.514 KM

63,714 KM; 186 STALPI,TEREN DOMENIU PUBLIC: 32.972 MP

2.339.864

14.126.434

62092

8.14_

LEA400kV BRAZI VEST -DIRSTE

LEA 400KV BRAZI VEST - DIRSTE

12.961.442

Ţara România, judeţ

1973,

18.059.014

HG    365/1998

concesionat

LEA 400kV BRAZI VEST - DIRSTE

134.218

LEA 400kV BRAZI VEST - DIRSTE 116,531 KM;374 STALPI,TEREN DOMENIU PUBLIC: 61.423 MP

4.963.354

18.059.014

62093

8.14_

LEA400KV C-TA NORD-TULCEA

VEST

LEA 400 KV C-TA NORD-TULCEA VEST Lungime:123,13 KM; Nr. Stâlpi 383 TEREN DOMENIU PUBLIC: 52.225 MP

40.234.650

Ţara România, judeţ

1985

40,234,650

HG    365/1998

concesionat

40.234.650

62094

8.14_

LEA 400 KV

ISACCEA-TULCEA VEST SC.

STILPI METALICI 400KV TIP SN 400232-2396

621.262

Ţara România, judeţ

1976

7.197,026

HG    365/1998

concesionat

LEA 400 KV ISACCEA-TULCEA VEST SC. Lungime: 32,132 KM; Nr. Stâlpi 96 ;TEREN DOMENIU PUBLIC : 14.982 MP

6.575.764

7.197.026

62095

8.14_

LEA 400/110 KV ISACCEA- LACU SĂRAT

LEA 400 KV LACU SĂRAT - ISACCEA

5.350.090

Ţara România, judeţ

1976

13,706.262

HG    365/1998

concesionat

LEA 400 KVA LACU SARAT-ISACCEA SC Lungime: 65,644 KM;Nr. Stâlpi 184 ;TEREN DOMENIU PUBLIC: 28.856 MP

5.356.172

13.706.262

62096

8.14_

LEA 400 KV SC SI DC ISACCEA- SMARDAN (CIRCUIT 2)

LEA 400KV SMIRDAN -ISACCEA 2

266.316

Ţara România, judeţ

1987

3.278.143

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400KV DC ISACCEA-SMIRDAN CIRC 1+2 (RA)

837.640

LEA 400KV SC ISACCEA - SMIRDAN CIRC 2 Lungime 56,872 KM;Nr stâlpi: 182 ;TEREN DOMENIU PUBLIC: 15.232 MP

2,174.187

3.278.143

62097

8,14_

LEA 400 KVSC-DC ISACCEA- SMARDAN CIR 1

LEA 400KV DC LACU SARAT-SMIRDAN

3.239.963

Ţara România, judeţ

1987

22.766.106

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400KV DC ISACCEA -SMIRDAN CIRC 1+2 Lungime 57,045 KM;Nr Stâlpi 178 ;TEREN D0MENR7L PUBLIC MP:

19,526.143

22.766.106

62098

8.14_

LEA 400 KV SC SI DC

SMARDAN-LACU SĂRAT

LEA 400 KV LACU SĂRAT - SMIRDAN

3.750.286

Ţara România, judeţ

1967

4.790.895

HG 365/ 1998,

concesionat

LEA 400KV DC GUTINAS-SMIRDAN Lungime 31,918 KM; Nr stâlpi: 117 ; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 13.668 MP

1.040.609

4.790.895

62099

8.14_

LEA 400 KV GURA IALOMITEI -LACU SĂRAT

LEA 400 KV GURA IALOMITEI - LACU SĂRAT lungime:69,2 KM; Nr stâlpi: 231; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 38,235 MP

10.481.390

Ţara România, judet

1966

10.481.390

HG 365/ 1998;

concesionat

10.481.390

62100

8.14_

LEA 400kV S.C. BRADU- BRASOV

LEA 400W S.C. BRADU- BROSOV

21.451.422

Ţara România, judeţ

1960

30.818.294

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400KV BRADU - BRAŞOV

150,7 KM; 456 STÂLPI;TEREN DOMENIUL

PUBLIC 79.301MP

9.366.871

30.818.294

62101

8.14_

LEA 400 KV

TANTARENI -SLATINA

LEA 400 KV DC TINTARENI-SLATINA-SIBIU

7.998.470

Ţara România, judeţ

1978

21.831.399

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV DC TINTARENI-SLATINA - SIBIU

90.123

LEA 400 KV TTNTARENI-SIBIU-SLATINA DEM 4 ST;MONTAT 4ST

524.206

LEA 400kVS.C.Ţânţareni-Slatina

87,800 KM; 249 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 19.471 MP

13.218.600

21.831.399

62102

8.14_

LEA 400 KV

TANTARENI -SIBIU

LEA 400 KV Ţânlăreni - Sibiu

8.616.394

Ţara România, judeţ

1976

31.889.360

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV Ţânţăreni - Sibiu

0

LEA 400 KV Ţânţăreni - Sibiu

0

LEA 400kV S.C. Tronson Slatina- Arefu

16.656.199

LEA 400kV S.C.Tronson Arefu-Sibiu 263,802 KM; 628 STALPI,TEREN DOMENIUL

PUBLIC:136,113MP

6.616.767

31.889.360

62103

8.14_

LEA 400kV S.C. TANTARENI - BRADU

LEA 400 KV S.C. Ţânţăreni-Bradu

24.584.535

Ţara România, judeţ

1971

39.407.509

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV SC TINTARENI-BRADU ST-72-170

4.082.710

LEA 400 KV DC TINTARENI-URECHESTI- BRADU 144 ST 4ETA3 196,9 KM; 633  STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC:132.591 MP

10.740.264

39.407.509

62104

8.14_

LEA 400 KV SC

TANTARENI -URECHESTI

LEA 400 KV SC Ţânţăreni Urecheşti 70 KM;

72 STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC 3.446,4 MP

3.115.194

Ţara România, judeţ

1976

3.115.194

HG 365/ 1998;

concesionat

3.115.194

62105

8.14_

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER-URECHESTI

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER- URECHESTI ST 1-157

4.474.661

Ţara România, judeţ

1971

7.787.057

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER- URECHESTI

ST 157-276

84,7 KM, 276  STÂLPI;TEREN DOMENIUL

PUBLICI 1,962 MP

3.312.396

7.787.057

62106

8.14_

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER SLATINA

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER SLATINA ST 1 195

4.824.928

Ţara România, judeţ

1963

18,314.944

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER-SLATINA(EXECUTAT SUBTRV

41.831

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER SLATINA ST 195-393

4.514.761

LEA 220kV S.C.Porţile De Fier-Slatina 171 KM; 528 STÂLPI,TEREN DOMENIUL PUBLIC:64,344 MP

8.933,424

18.314.944

62107

8.14_

LEA 400 kV SC ROŞIORI -GADALIN

LEA 400 KV Gadalin - Roşiori

897 360

Ţara România, judeţ

1963

14.492.775

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV Roşiori - Gadalin

7.640746

LEA 400 KV Gadalin - Roşiori

201.023

LEA 400 KV Roşiori - Gadalin

5.649.120

LEA 400 KV Roşiori - Gadalin

85.398

LEA 400 KV Roşiori - Gadalin

122,182 KM; 310  STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC;61.800 MP

19.128

14.492.775

62108

8.14_

LEA 400 KV SIBIU SUD- BRASOV

LEA 400 KV SIBIU SUD-BRASOV 125,300 KM; 384 STÂLPI;TEREN DOMENIUL

PUBLIC96.387 MP

16.713.522

Ţara România, judeţ

1969

16.713.522

HG 365/ 1998;

concesionat

16.713.522

62109

8.14_

LEA 400KV

BRASOV-

DARSTE

LEA 400KV BRASOV-DARSTE

13,2 KM; 43 STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC: 9.298MP

1.903.502

Ţara România, judeţ

1977

1.903.502

HG 365/ 1998;

concesionat

1.903.502

62110

8.14_

LEA 220 KV DC

GUTINAS-

MUNTENI- FAI

LEA 220KV DC GUTINAS-MUNTENI-FAI

6.602.066

Ţara România, judeţ

1974

29.995.414

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220KVDC GUTINAS-MUNTENI-FAI

4.820.327

LEA 220KV DC GUTINAS-MUNTENI-FAI

9.720.232

LEA 220KV GUTINAS-FA1

3.638.427

LEA 220KV GUTINAS-FAI

5.037.677

LEA 400KV DC GUTINAS-MUNTENI 190,436 KM; 631 STÂLPLTEREN DOMENIUL PUBLICI 7.142MP

176.686

29.995.414

62111

8.14_

LEA 220 KV DC

GUTINAS-

DUMBRAVA

LEA 220KV GUTINAS DUMBRAVA

2.771.301

Ţara România, judet

1968

9.089.543

HG 365/

1998:

concesionat

LEA 220KV GUTINAS DUMBRAVA

1.481.943

LEA 220KV GUTINAS DUMBRAVA

1.771.036

LEA 220KV GUTINAS DUMBRAVA

89,184 KM; 291 STÂLPI,TEREN DOMENIUL PUBLIC:6.771MP

3.065.263

9.089.543

62112

8.14_

LEA220KV GUTINAS- FOCSANI VEST

LEA 220KV GUTTNAS-FOCSANI VEST

189.568

Ţara. România, judeţ

1965

2.463.463

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220KV GUTINAS-FOCSANI VEST 86,651 KM; 217 STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC :4.428MP

2.273.895

2.463.463

62113

8.14_

LEA 220KV FAI-SUCEAVA

LEA 220KV FAI-SUCEAVA

7.403.044

Ţara România, judeţ

1973

10.564.478

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220KVIASI-SUCEAVA

116,072 KM; 396 STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC.7.703MP

3.161.434

10.564.478

62114

8.14_

LEA 220KV SC

BARBOSI-

FILESTI

LEA 220 KV SC BARBOSI-FILESTI Lungime: 6,623 KM; Nr stâlpi 29; TEREN DOMENRJL PUBLIC: 919 MP

811.356

Ţara România, judeţ

1967

811.356

HG 365/ 1998;

concesionat

811.356

62115

8.14_

LEA 220 KV SC LACU SARAT- FILESTI

LEA 220K.V FILEST1 - LACU SĂRAT

61.812

Ţara România, judeţ

1967

1.883.783

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV FILESTI - LACU SĂRAT

1.741.161

LEA 220KV DC LACU SĂRAT - FILESTI Lungime : 29,428 KM, Nr stâlpi: 108;TEREN DOMENIUL PUBLIC: 2.598 MP

80.810

1.883.783

62116

8.14_

LEA 220KV FUNDENI - BRAZIVEST

FUNDENI / BRAZI VEST DC 45.607 KM D. 13

2.864.115

Ţara România, judeţ

1971

6.428.344

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV DC BRAZI V - FUNDENI; 24.354 KM 67,307 KM, 258 STÂLPI,TEREN DOMENIUL PUBLIC: 9.228MP

3.564.229

6.428.344

62117

8.14_

L220KVDC BRAZI V- TARGOVISTE 50,5 KM

L220 KV DC BRAZI V - TARGOVISTE 50,5 KM, 50,55 KM; 156 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 6.270MP

4.602.603

Ţara România, judeţ

1975

4.602.603

HG 365/ 1998,

concesionat

4.602.603

62118

8.14_

LEA 220 kV SC GHIZDARU /

TURNU MĂGURELE

LEA 220 KV SC GHIZDARU / TURNU MĂGURELE 82.228 KM 14 ,82,228 KM; 277 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC; 7.953MP

774.011

Ţara România, judeţ

1973

774.011

HG 365/

1998;

concesionat

774.011

62119

8.14_

LEA 220KV D.C. BRADU- TARGOVISTE

LEA 220kVD.C.Bradu-Târgovişte 53,500KM, 177 STÂXPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC:5.780MP

7.954.599

Ţara România, judeţ

1975

7.954.599

HG 365/ 1998;

concesionat

7.954.599

62121

8.14_

LEA 220kV S.C.BRADU - STUPAREI

LEA 220kVS.C.Bradu-Stupărei

75 KM; 237 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 9.474MP

9.031,136

Ţara România, judeţ

1975

9.031.136

HG 365/ 1998;

concesionat

9.031.136

62122

8.14_

LEA 220kV

S.C.RAURENI-

STUPAREI

LEA 220kV S.C.Rfiureni-Stupărei

12,7 KM; 27 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC; 761MP

1.776.502

Ţara România, judeţ

1976

1.776.502

HG 365/ 1998;

concesionat

1.776.502

62123

8.14_

LEA 220kV S.C.AREFU - RAURENI

LEA 220kV S.C.Arefu-Râureni

46,2 KM; 149 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 4.255MP

5.328.928

Ţara România, judeţ

1971

5.328.928

HG 365/ 1998;

concesionat

5.328.928

62124

8.14_

LEA 220kV

S.C.AREFU-

BRADU

LEA 220kV S CArefu-Bradu

71,4 KM; 256 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 7.246MP

7.512.302

Ţara România, judeţ

1970

7.512.302

HG 365/ 1998;

concesionat

7.512.302

62125

8.14_

LEA 220 KV DC CRAIOVA NORD

SLATINA

LEA 220 KV DC CRAIOVA NORD-SLATINA ST 1-56 MET

1.002.631

Ţara România, judeţ

1968

7.076.067

HG 365/ 1998,

concesionat

LEA 220kVD.C,Craiova Nord-Slatina 51,4 KM; 159 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 4.492MP

6.073.437

7.076.067

62126

8.14_

LEA 220kVS.C,

GRĂDIŞTE

SLATINA

LEA 220kVS.C. Grădişte-Slatina

23,3 KM, 79 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 2.769 MP

5.723.043

Ţara România, judeţ

1979

5.723.043

HG 365/ 1998;

concesionat

5.723.043

62127

8.14_

LEA 220 KV SC CRAIOVA TURNU MĂGURELE

LEA 220 KV SC CRAIOVA NORD-TR MĂGURELE ST 1-154 MET

1.624.983

Ţara România, judeţ

1968

12.437.797

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA220kVS.C. Craiava Nord -Tr.Măgurele

125 KM; 383 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 9.081 MP

10.812.814

12.437.797

62128

8.14_

LEA 220 KV SC+DC

CRAIOVA NORD SARDANESTI

LEA 220 KV SC SARDANESTI-CRAIOVA NORD ST 347-134

1.037.845

Ţara România, judeţ

1968

1.943.700

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV DC SARDANESTI-CV N- ISALNITAST 434-457 MET

271.456

LEA 220 KV SC SARDANESTI-CRAIOVA NORD ST 296-346

70,6 KM; 164 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 3.193MP

634.399

1.943.700

62129

8.14_

LEA 220 KV SC+DC

URECHESTI SARDANESTI

LEA 220 KV DC INT-BES SARDANESTI ST 1- 65(URECHES-CRVA NORD)

2.330.590

Ţara România, judeţ

1968

3.815.650

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV SC URECHESTI-SARDANESTI   ST 181-296 MET

68 KM; 184 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 4.023 MP

1.485.060

3.815.650

62130

8.14_

LEA 220 KV SC+DC URECHESTI TÂRGU JIU NORD

LEA 220 KV DC INT-1ES URECHESTI ST 1-36(TG JIU NSARDANESTI)

766.240

Ţara România, judeţ

1971

1.121.504

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV SC TG JIU NORD-URECHESTI ST 154-181

22 KM; 68 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC; 1.231MP

355.264

1.121.504

62131

8.14_

LEA 220 KV DC PORŢILE DE FIER-RESJTA

LEA 220 KV DC Porţile de FIER-Resita DC st.227- 371

9.294.086

Ţara România, judeţ

1970

22.178.085

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV DC Porţile de FIER-Resita DC st.372- 422

3.388.103

LEA 220 KV DC Porţile de FIER-Resita DC st. 1-226 116,476 KM; 422 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 8.890 MP

9.495.896

22.178.085

62132

8.14_

LEA 220 KV

RESITA-

TIMISOARA

LEA 220 Resita-Timisoara st. 104-245

10.012.510

Ţara România, judeţ

1971

20.533.290

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 Resita-Timisoara st.I-103 ,73,103 KM; 245 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC:1.904MP

10.520.780

20.533.290

62133

8.14_

LEA 220 KV DC

TIMISOARA-

ARAD

LEA 220 KV Timisoara-Arad st. 1-87

6.432.857

Ţara România, judeţ

1972

9.271.553

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV Timisoara-Arad st. 88-172

53,896 KM; 172 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 3.721 MP

2.338.696

9.271.553

62134

8.14_

LEA 220 KV DC RACORD

SĂCĂLAZ

LEA 220 KV DC Racord Săcălaz 40 stâlpi 12,650 KM; 40 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 928 MP

3.148.664

Ţara România, judet

1978

3.148.664

HG 365/ 1998;

concesionat

3.148.664

62135

8.14_

LEA 220 KV SC (DC) PESTIS- HASDAT

LEA 220 KV SC Pestis- asdatst.1-41

1.217.280

Ţara România, judeţ

1966

1.466.089

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 KV DC Pestis-Hasdat

16,688 KM; 41 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 1.529MP

248.809

1.466.089

62136

8.14_

LEA 220 KV SC HASDAT- BARU MARE

LEA 220 KV SC Hasdat-Bam Mare 43,897 KM; 131 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC: 3.144MP

3.736.244

Ţara România, judeţ

1978

3.786.244

HG 365/ 1998;

concesionat

3.786.244

62137

8.14_

LEA 220 KV DC ROŞIORI - BAIA MARE

LEA 220 kV Roşiori - Baia Mare 3 ,33,28 KM; 102 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 2.856MP

6.900.927

Ţara România, judeţ

1978

6.900.927

HG 365/ 1998;

concesionat

6.900.927

62138

8.14_

LEA 220 KV SC BAIA MARE 3 -

TIHAU

LEA 220 kV Tihau - Baia Mare 3

58,3 KM; 187 STÂLPI; TEREN DOMENIUL

PUBLIC .9.212MP

8.542.789

Ţara România, judeţ

1964

8.542.7S9

HG 365/ 1998;

concesionat

8.542.789

62139

8.14_

LEA 220 KV SC CLUJ- FLORESTI

TIHAU

LEA 220 kV Cluj-Floresti - Tihau

4.109.763

Ţara România, judeţ

1975

5.326.660

HG 365/ 1998;

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 kV Floresti - Tihau

42.762

LEA 220 kV Floresti - Tihau

67,980 KM; 220 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 7.875 MP

1.174.135

5.326.660

62140

8.14_

LEA 220 kV SC CLUJ- FLORESTI CÂMPIA TURZII

LEA 220 kV Floresti - Câmpia Turzii

861.424

Ţara România, judeţ

1972

1.953.907

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 220 kV Floresti - Câmpia Turzii, 53,625 KM; 173 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 4.872 MP

1.092.483

1.953.907

62141

8.14_

LEA220KV UNGHENI- FANTANELE

LEA 220KV UNGHENI-FANTANELE Lungime 27,933 KM; Nr. Stâlpi: 84 ; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 2.191,24 MP

2.151.711

Ţara România, judeţ

1961

2.151.711

HG 365/ 1998;

concesionat

2.151.711

62 142

8.14_

LEA 220 KV SC

FANTANELE-

GHEORGH1ENI

LEA 220KV FANTANELE- GHEORGHIENI

Lungime: 79,895 Km; Nr. Stâlpi: 246 ; TEREN DOMENIUL PUBLIC:5.388,36MP

8.230.213

Ţara România, jude;

1962

8.230.213

MG 365/ 1998;

concesionat

8.230.213

62143

8.14_

LEA 220 kV

CLUJ-FLORESTI

ALBA IULIA

LEA 220 kV Iernut - Alba Iulia

LEA 220KV CLUJFLORESTI-ALBA IULIA 96,350KM;317 STÂLPI;TEREN DOMENIUL PUBLIC:40.072MP

1.525.772

3.631.291

Ţara România, judeţ

1963

5.157,062

HG 365/ 1998;

concesionat

5.157.062

62144

8.14_

STAŢIA 220kV BACĂU SUD

CELULE 400 KV ST BC SUD-GUT+ROM. TEREN DOMENIUL PUBLIC: 30.445 MP

1.794.739

Ţara România, judeţ: Bacau;Com Letea Veche

1976

1.794,739

HG 365/ 1998;

concesionat

1.794.739

62145

8.14_

STAŢIA

220/110 kV FOCŞANI VEST

ST.220/110KV FGCSANI-CELULE 400KV ST.FOCSANI-

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 33.729 MP

2.141.983

Ţara România, judeţ: Vrancea; Com Cîmpineanca

1985

2.141,983

HG 365/ 1998;

concesionat

2.141.983

62146

8.14_

STAŢIA 220/110kV ROMAN NORD

ST.220/110KV ROMAN NORD-CELULE 400KV ST.ROMAN-BC SUD+SV

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 42.799 MP

591.710

Ţara România, judeţ: Neamţ; Com Cordun

1994

591.710

HG 365/ 1998;

concesionat

591.710

62147

8.14_

STAŢIA

400/220KV

GUTINAS

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 127.169 MP

0

Ţara România, judeţ: Bacău; Com Ştefan cel Mare

1968

0

HG 365/ 1998;

HG 517/ 2006,

concesionat

0

62148

8.14_

STAŢIA 220/110KV DUMBRAVA

ST.220/110KV DUMBRAVA-CELULE 220KV ST.DUMBRAVA-GUTINAS

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 29.610 MP

359.470

Ţara România, judeţ: Neamţ; Com Săvineşti

1974

359.470

HG 365/ 1998;

concesionat

359.470

62149

8.14_

STAŢIA 220/110KV FAT

CELULA 220 KV 2K MUNTENI

204.375

Ţara România,

judeţ : Iaşi;Com. Rediu

1974

620.225

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULA 220 KV 3K SUCEAVA

212.454

CELULA 220KV 8K GUTINAS

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 47.577 MP

203.396

620,225

62150

8.14_

STAŢIA 220/110 KV MUNTENI

ST.220/110KV MUNTENI-CELULE 220KV ST.MUNTENI-GUT+FAI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 30.283 MP

523.754

Tara: România, Judeţ: Vaslui, Mun. Vaslui

1976

523.754

HG 365/ 1998;

concesionat

523,754

62151

8.14_

STAŢIA

220/110KV SUCEAVA

CELULE 220KV ST.SUCEAVA-FAI

312.376

DN 2 (la 2 km de localit. Sf Ilie)

Tara România, Judeţ. Suceava, Com. Cheia

1975

821.433

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE 400KV ST.SUCEAVA-ROMAN TEREN DOMENIUL PUBLIC: 35.428 MP

509.057

821.433

62152

8.14_

STAŢIA 400/110 KV

CONSTANTA NORD

Celula LEA 400 kV Tuleea Vest FS

270.172

Tara: Romani, Judeţ Constanta, Mun. Constanta

1981

540.344

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula LEA 400 kV Cernavoda FS

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 60.717,93 MP

270.172

540.344

62153

8.14_

STAŢIA 400/110 KV TULCEA VEST

Celule 400 KV St, Tuleea

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 81.015,47 MP

1.944.054

Tara: România,

Judeţ:

Tulcea,Mun.

Tuleea

1982

1.944.054

HG 365/ 1998;

concesionat

1.944.054

62154

8.14_

STAŢIA 750/400 KV ISACCEA

CELULE 400KV ST. 750 ISACCEA PUBLIC

63.222

Tara: România, Judeţ. Tuleea, Oraş Isaccea.

1982

22.086.567

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE ST CONEXIUNI 750KV ET 11

7.716.648

CELULE 400KV ST.750KV ISACCEA PUBLIC

1.600.753

CELULE 750 KV ST 750 ISACCEA

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 175.448 MP

12.705.944

22.086.567

62155

8.14_

STAŢIA 220/110 FILESTI

Celule de exterior 220KV Filesti TEREN DOMENIUL PUBLIC: 7.876 MP

17.547

Tara: România, Judeţ Galaţi, Mun Galaţi

1966

17.547

1998:

concesionat

17.547

62156

8.14_

STAŢIA 400/220 kV LACU SĂRAT

CELULA DE EXTERIOR 400 KV ST.400/220/110 KV

112.852

Tara: România, Judeţ Brăila, Loc. Lacu Sărat

1974

1.333.734

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE DE EXTERIOR 400KV ST.400/220/110K

312.953

CELULE DE EXTERIOR 400KV ST.400/220KV

75.104

CELULE DE EXTERIOR 400KV ST.400/220KV

75.104

CELULE PREF DE EXT 400KV ST L. SĂRAT

234.520

CELULE PREF.DE EXT.220KV ST.LACUL SĂRAT

22.772

CELULE DE EXTERIOR 400KV ST.400/220KV

371.019

CELULE DE EXTERIOR DE 220KV ST400/220/11

73.417

CELULE PREF.DE EXTERIOR 220KV ST.220/400

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 127.340,25 MP

55.992

1.333.734

62157

8.14_

STAŢIA 400/220/110 KV SAMRDAN

CELULE DE EXT.400KV ST SMTRDAN PUBLIC

950.979

Tara; Romania, Judeţ Galaţi, Com. Smardan

1980

1,933.001

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE EXTERIOARE 400KVA ST. SMIRDAN

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 85,012.45 MP

982.021

1.933,001

62158

8.14_

STAŢIA 220/110 KV BĂRBOŞI

CELULE DE EXTERIOR 220KV BĂRBOŞI

110

Tara. România,

Judeţ.

GALAŢI,

1969

6.139

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE DE EXTERIOR 220KV BĂRBOŞI

5.931

CELULE DE EXTERIOR 220KV BĂRBOŞI TEREN DOMENIUL PUBLIC: 38.818,61 MP

98

6.139

62159

8.14_

STAŢIA 400/110 KV MEDGIDIA SUD

CELULA 400 KV ST.CERNAVODA

27.834

Tara: România, Judeţ. Constanta Mun. Medgidia

1978

140.159

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULA 400kV ST Medg.8 TEREN DOMENIUL PUBLIC: 42.800,11 MP

112.325

140.159

62160

8.14_

STAŢIA

400/220/1l0 KV BRAZI VEST

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 70.101 MP

0

Tara România, Judeţ. Prahova, Corn. Brazi

1971

0

1998 HG

620/2005;

HG nr. 969/2006

concesionat

62161

8.14_

STAŢIA 220/110 KV FUNDENI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 59.369 MP

0

Tara România, Mun. Bucureşti, sect. 2

1972

0

HG 365/

1998:

HG

620/2005;

HG nr.

969/2006

concesionat

62162

8.14_

STAŢIA

220/110 KV TARGOVISTE

BRADU 1 CEL 220KV

166.902

Tara: România,   Judeţ.

Dâmboviţa, Com. Ulmi

1973

710.825

HG 365/ 1998;

concesionat

BRADU 2 CEL 220KV

173.679

BRAZI  VEST 1 CEL 220KV

194.457

BRAZI  VEST 2 CEL 220KV

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 73.274 MP

175.786

710.825

62163

8.14_

STAŢIA 220/110 KV GHIZDARU

CELULA 220 KV  TURNU MĂGURELE

31.402

Tara: România, Judeţ. Giurgiu, Com. Stanesti

1978

156.192

HG 365/

concesionat

CELULA 220 KV BUCUREŞTI SUD II

62.395

CELULA 220 KV  BUCUREŞTI SUD  I BRAZI VEST 2 CEL 220KV

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 31.245 MP

62,395

156. 192

62164

8.14_

STAŢIA 220/110 KV TURNU MĂGURELE

CELULA 220 KV  GHIZDARU

28.381

Tara;

Romania, Judeţ

Teleorman, Mun. Turau Măgurele

1977

150.186

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULA 220 KV  CRAIOVA

114.597

TELEFONIE T.I.F. (BOBINA, FILTRU)

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 58.489 MP

7.209

150. 186

62165

8.14_

STAŢIA

400/110 kV DOMNEŞTI

CELULA 400 KV BRAZI V

446.117

Tara: România, Judeţ Ilfov, Com Domneşti

1983

1.566.774

1998:

concesionat

CELULA 400 KV  BUCUREŞTI SUD

724.260

CELULA 400 KV URECHESTI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 56.830 MP

396.397

1.566.774

62166

8.14

STAŢIA

400/110 kV GURA

IALOMITEI

CELULA 400 KV LACUL SĂRAT

79.431

Tara: România, Judeţ Ialomiţa, Corn Mihail Kogalniceanu

1977

518.268

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULA 400 KV CERNAVODA 1

181.647

CELULA 400 KV CERNAVODA 2

177.523

CELULA 400 KV BUC. SUD T.I.F.

78.204

LEA 400 KV CONSTANTA NORD

TELEFONIE ÎNALTA FRECV. TIF ESB 300  LACU SĂRAT T.I.F.

534

 LEA 400 KV BUC.SUD

203 374

ECHIPAMENTE TELECOM. ST .GURA IALOMITEI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 112.823,6 MP

352

518.268

62167

8.14_

STAŢIA 400/110 kV PELICANU

CELULA 400 KV  CNE CERNAVODA

209.609

Tara:România, Judeţ Călăraşi, Mun. Călăraşi

1979

421.132

HG 365/

1998,

concesionat

CELULA 400 KV  BUCUREŞTI SUD

209.617

FILTRU CUPLAJ AKE 100A2 PT.CUPL.BIFAZIC

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 39.474 MP

1906

421.132

62168

8.14_

STAŢIA 220/110 KV MOSTISTEA

CELULA BLOC LINIE AT 200 MVA TEREN DOMENIUL PUBLIC : 28.290 MP

54.498

N-E: Asociaţia Frasinet; N-V: Asociaţia Frasinet: S-E: Asociaţia Frasinet: S-V: Drum Judeţean

Tara: România, Judeţ. Călăraşi. Corn. Frasinet

1975

54.498

HG 365/ 1998;

concesionat

54.498

62169

8.14_

STAŢIA 220/1 l0 KV STALPU

CELULA 220KV LEA BRAZI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 19.009 MP

170,958

Tara: România, Judeţ. Buzău, Com. Stalpu

1977

170.958

HG 365/ 1998;

concesionat

170.958

62170

8.14_

STAŢIA 220/1l0 KV TELEAJEN

BOBINA BLOCAJ BB 032 -1000

2.165

Tara: România, Judeţ. Prahova, Com. Berceni

1978

463.516

HG 365/ 1998;

concesionat

CEL 400KV BRAZI V 3SMEP220 + 3TC + 3TT + 3DRV

234,462

CEL 400 KV STHPU3 SMEP 400+ 3TC+3TT+3 DRV

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 27.938 MP

226.889

463.516

62171

8.14_

STAŢIA

400/220/110 KV BRADU

Celulă HT 220kV LEA Târgoviste 1 Stafia Bradu

82.374

N : particulari; E: primăria Bradu; S: particulari; E; particulari

Tara: România, Judeţ: Argeş; Com. Bradu; Sat Bradu de Jos

1977

1.429.745

HG 365/ 1998;

concesionat

Celulă HT 220fcV LEA Târgoviste 2 Staţia Bradu

82.374

Celula HT 220kV LEA Arefu Staţia Bradu

82.374

Celulă HT 220kV LEA Stupărei Staţia Bradu

82.374

Celulă HT 220kV LEA Piteşti Sud Staţia Bradu

82.374

Celulă HT 400kV LEA Braşov Staţia Bradu

360.148

Celula HT 400kV LEA Ţânţăreni Staţia Bradu

418.272

Celula HT 400 kV LEA Braşov Staţia Bradu

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 133.349,02 MP

239.457

1.429.745

62172

8.14_

STAŢIA 220/110K V PITEŞTI SUD

Celuia HT 220kV LEA Bradu Stafia Piteşti Sud TEREN DOMENIUL PUBLIC: 26,613,63 MP

168.117

N: Proprietari particulari. S: Primara Comunei Oarja. E: Primăria corn. Oarja. V: Ivascu Ghe.

Tara România, Judeţ, Argeş; Com. Oarja

1973

168.117

HG 365/ 1998;

concesionat

168.117

62173

8.14_

STAŢIA 220/110 KV AREFU

Celula HT 220kV LEA Bradu Staţia Arefu

227.550

N; Sosea Curtea de Argeş- Baraj Vidraru, S: Teren litigiu.

E: Istfan N.

V: Soare N

Tara. România, Judeţ: Argeş, Com. Arefu

1969

455.100

HG 365/ 1998:

concesionat

Celula HT 220kV LEA Râureni Staţia Arefu TEREN DOMENIUL PUBLIC: 40.883,87 MP

227.550

455.100

62174

8.14_

STAŢIA 220/1l0kV STUPAREI

Celulă HT 220kV LEA Râureni Staţia Stuparei

283.708

N: Domeniu Public- Drum exploatar,

S: domeniu Public Drum exploat,

V: propietari pers. Fizice. E: DN 64

Tara: România, Judet.Valcea, Com. Mihaesti

1971

567.415

HG 365/ 1998;

concesionat

Celulă HT 220kV LEA Bradu Staţia Stuparei TEREN DOMENIUL PUBLIC: 41.968,35 MP

283.708

567.415

62175

8.14_

STYATIA 220/110 kV RAURENI

Celulă HT 220kV LEA Arefu Staţia Râureni

308.063

N:Prop particulari;

E: Prop particulari; V:Pro p part. DN64;

S: Prop. Part.

Tara: România, Judeţ: Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea

1975

616.125

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula HT 220kV LEA Stuparei în Staţia Râureni TEREN DOMENIUL PUBLIC: 22.704,40 MP

308.063

616.125

62176

8.14_

STAŢIA 400 kV SLATINA

Celulă HT 400kV LEA Porţile de Fier Staţia 400kV Slatina

236.692

N-E: prop. Part.

S-E: Pro. Part;

S-V: Prop Part.;

N V: DN65 si Prop Part.

Tara: România, Judeţ: Olt, Oraş Slatina.

1973

736.729

HG 365/ 1998;

concesionat

Celulă HT 400kV LEA Ţânţareni Staţia 400kV Slatina

236.692

Celulă HT 400kV LEA Drăgăneşti Olt Stafia 400kV Slatina

98.399

Celulă HT 400kV LEA Bucureşti Sud Staţia 400kV Slatina

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 56.636,59 MP

164 946

736.729

62177

8.14_

STAŢIA 400/220 KV SLATINA

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 55.660,15 MP

0

N: Prop Part.si Primăria Slatina;

E: SC ALRO SA;

S: SC ALRO;

V: DN65

Tara: România, Judeţ: Olt, Oraş Slatina.

1968

0

HG 365/ 1998;

concesionat

0

62178

8.14_

STAŢIA 220/110 kV GRĂDIŞTEA

Celula HT 220kV LEA Slatina Stafia Grădişte

46.096

N: proprietari particulari;

S: SC Electrica;

E: Primăria Slatina;

V: Proprietari particulari

Tara: România, Judeţ: Olt, Corn. Grădiştea

1979

61.462

HG 365/ 1998;

concesionat

Celulă HT 220kV LEA Isalnita Stafia Grădişte TEREN DOMENIUL PUBLIC: 25.013,28 MP

15.365

61.462

62179

8.14_

STAŢIA 220/110

KV CRAIOVA

NORD

10 CELULE CU 1+3 MASURJ+2 DESCARCATORI STC-VA NORD

30.052

Tara: Romani, Judeţ. Dolj, Mun. Craiova

1975

294.500

HG 365/ 1998;

concesionat

17 CELULE CU 1+3 MASURI+DESCARCATORI STC-VA NORD

212.385

10 CELULE CU 1+3 MASURI+2 DESCARCATORI

15.026

PANOURI STAŢIA 220/110 KV CRAIOVA NORD

32.795

INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA NORD BOBINA BLOCARE BB 0,32

1.414

INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA FILTRU ACORD

1.414

INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA NORD FILTRU CUPLAJ

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 47.084,26 MP

1.414

294.500

62180

8.14_

STAŢIA 400 Kv TANTARENI

Celula 400kv Sibiu cupla transf.B reteh.st.400kv Tintareni

645.135

Tara, Judeţ. Gorj, Com, Draguseni,

1978

4.413.520

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 400kv Slatina reteh.st.400/220kv Tintareni

648.806

CELULA 400KV KOSLODUII RETEH.ST400/220 TANTARENI

604 096

CELULA 400KV KOSLODUIIRETEH.ST400/220 TANTARENI

614.628

CELULA 400KV URECHESTI ST.400KV TANTARENI

847.303

CELULA 400KVPITESTI-BRADU ST.400KV TANTARENI

839.400

PANOURI C-DA-PROTECTIE

60.587

CAB.RELEE 400KV NR.2 ST.400KV TANTA

37.590

PANOURI C-DA-PROTECTIE

63.800

CAB.RELEE 400KV NR.4 ST.400K.V TANTA

25.969

PANOU COM.PROT.

26.205

CAB.RELEE 400KV NR. 11 RETEH.ST400/220 TANTAR

4.413.52

Panou c-da prot.cab.relee 400kv nr.10 reteh.sl.400 Ţintar

Panou c-da prot.cab.relee 400kvnr.l2 reteh.st.400 Ţintar

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 116.613 MP

0

62181

8.14_

STAŢIA 400/110 KV

RECHESTI

CELULE STAŢIA 220 KV URECHESTI

CELULA 4O0KV TANTARENI RETEH.ST.400KV URECHESTI

CELULA 400KV PORŢILE FIER ST.URECHESTI

Celula 400kv Domneşti bobina comp.st.400kv Urechesti

CELULE 400 KV - RK MODERNIZARE ST

URECHESTI

PANOURI STAŢIA 220 KV URECHESTI

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI BOBINA BLOCARE BB 0,3 2

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI BOBINA BLOCARE BB 0,3 2

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI FILTRU

ACORD

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI FILTRU

ACORD

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI FILTRU

CUPLAJ

INSTAL TIF ST 220/110KV URECHESTI FILTRU

CUPLAJ

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI BOBINA

BLOCARE BB 0,32

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI BOBINA BLOCARE BB 0,32

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI FILTRU ACORD

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI FILTRU ACORD

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI FILTRU CUPLAJ

INSTAL TIF ST 220KV URECHESTI FILTRU

CUPLAJ

PANOU C-DA PROTC AB RELEE 400KV NR. 8

RETEH. ST URECHESTI

PANOURI C-DA PROT.CAB.RELEE 400KV NR.6

RET.ST.400URECH.

PANOU C-DA -PROTECŢIE CAB.RELEE 400KV

NR.4 URECHESTI

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 90.294 MP

17.552

588.402

758.780

856.501

45.554

8.028

127

127

127

127

127

127

186

186

186

186

186

186

24.358

40.472

53.710

2.395.237

Consiliul Local Urechesti

Tara, România, Judeţ. Gorj. Corn. Urechesti

1972

2.395.237

HG 365/ 1998;

concesionat

62182

8.14_

STAŢIA 220 KV SARDANESTI

CELULE STAŢIA 220/110/20 KV SARDANESTI

341.158

Consiliul Local Sardanesti

Tara. România, Judeţ: Gorj; Com. Plopsoru

1976

366.902

HG 365/ 1998;

concesionat

PANOURI STAŢIA 220/ 110 KV SARDANESTI

22.518

INSTAL TIF ST 220/110KV SARDANESTI BOBINA BLOC BB 0,32

127

INSTAL TIF ST 220/110KV SARDANESTI FILTRU ACORD

127

INSTAL TIF ST 220/110KV SARDANESTI FILTRU

CUPLAJ

127

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI BOBINA

BLOCARE BB 0,32

316

INSTAL TU 220KV SARDANESTI BOBINA BLOCARE BB 0,32

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI BOBINA BLOCARE BB 0,32

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

ACORD

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

ACORD

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

ACORD

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

CUPLAJ

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

CUPLAJ

316

INSTAL TIF 220KV SARDANESTI FILTRU

CUPLAJ

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 28.962 MP

316

366.902

62183

8.14_

STAŢIA 220 Kv TÂRGU JIU NORD

CELULE 220 KV=4 BUC ST 220/110 KV TG JIU

NORD SI RAC

272,678

Tara; România, Judeţ.     Gorj, Mun, Targu-Jiu

1982

704.522

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULE 220 KV ST 220/110KV TG JIU NORD SI RAC(DIF VAL

49.965

PANOURI.,STEL RELBE=30BUC ST 220/110 TG JIU N SI RAC

160.537

CELULE 220 KV=4 BUC ST 220/110 KV TG JIU

218.965

NORD SI RAC ECHIPAMENT TIF(4 BOB BLOCAJ) ST 220/110 TG JIU N RAC

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 22.777 MP

2.376

704.522

62184

8.14_

STAŢIA 400 KV PORŢILE DE

FIER

CELULE 220kV RESITA1

324.145

N: SC Hidroserv SA; SC SMART SA; SC Hidroelectica-SA;

S: SC Hidroelectrica-SA;

E: SC HidroelectricaS A;

V: SC Hidroelectrica SA

Tara: România, Judeţ: Mehedinţi, Com Gura Văii

1971

4.646.186

HG 365/ 1998;

concesionat

CELULA 220KV RESITA 2 RETEH ST.400/220KV

PDF1

434,165

CELULA 400KV URECHESTI RETEH ST.400/220

KV PDF1

680.965

Celula 400KV Slatina reteh.st.400/220kv P.D.F.I

810.823

CELULA 400KV DJERDAP ST.400/220 KV PDF. 1

876.047

PANOU COMANDA PROT. CAB.RELEE NR.8 RETEH ST.400/220 PDF1

20.025

PANOU CD.PROT CAB. RELEE 400 KV NR2 RETEH ST400/220 PDF1

24.095

CELULA 220KV CALAFAT (RETEHNO. ST. 400/220 KV PDF 1)

213.278

PANOU CD.PROT CAB, RELEE 220 KV NR 6 RETEH ST400/220 PDF1

22.487

Panou c-da protcab.relee 400 cel.400 Slatina

reteh.PDFl

23.619

CELULA 220KV TURNU SEVERIN 1

RETEH. ST.400/220KV PDF1

279.264

PANOURI C-DA -PROT.CAB.RELEE 220KV NR.3

RETEH. ST.400PDF1

43.087

PANOURI C-DA -PROTECŢIE CAB.RELEE 400kV

NR.1 PDF.l

42,344

CELULA 220kV TURNU SEVERIN 2 ST,400/220KV PDF.l

336.816

CELULA 220kV CETATE ST.400/220KV PDF.l

343.975

PANOURI C-DA-PROTECTIE CAB.RELEE 220kV NR.4 ST.PDF. 1

47.433

PANOURI C-DA-PROTECTIE CAB .RELEE 220kV   NR, 5 ST.PDF.l

95.540

PANOURI COMANDA CONTROL - PROTECŢIE (CAB.RELEE NR.9)

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 60.064 MP

28.078

4.646.186

62185

8.14_

STAŢIA 220 KV TURNU SEVERIN EST

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 17,957 MP

0

N: Muschiei Dan si Doina;

E Muschiei Dan, Plavitu Victor, Plavitu C-tin, Plavitu Cezar.

V: teren Consiliul Local Dr, Tr. Severin

Tara: România, Judeţ Mehedinţi, Mun. Drobela Turnu Severin

1963

0

HG 365/ 1998;

concesionat

0

62186

8.14_

STAŢIA 220 KV CETATE

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - BOBINA BLOCARE BB 0.32

164

Tara: România, Judeţ Dolj, Com. Cetate

1975

983

HG 365/ 1998;

concesionat

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - BOBINA BLOCARE BB 0.32

164

INSTALAŢIE TIF ST.220kV CETATE - FILTRU CUPLAJ FCIT - 3

164

INSTALAIE TIF ST.220KV CETATE - FILTRU ACORD

164

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - FILTRU

ACORD

164

INSTALAŢIE TIF ST.220kV CETATE - FILTRU

ACORD

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 19.282,89 MP

164

983

62187

8.14_

STAŢIA 220/110 KV CALAFAT

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - BOBINA BLOCARE BB 0.32

164

Tara: Romani, Judeţ. Dolj, Loc. Calafat

1982

983

HG 365/ 1998;

concesionat

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - BOBINA BLOCARE BB 0.32

164

INSTALAŢIE TIF ST.220KV CETATE - FILTRU CUPLAJ FCIT - 3

164

INSTALAŢIE TIF ST.220kV CETATE - FILTRU CUPLAJ FCIT - 3

164

INSTALAŢIE TIF ST.220kV CETATE - FILTRU ACORD

164 1

INSTALAŢIE TIF ST.220kV CETATE - FILTRU ACORD

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 20.858,57 MP

64

983

62188

8.14_

STAŢIA 220/110 KV RESITA

Celula LEA 220 KV Porţile de Fier 1+ panouri de protecţie

388.582

Tara: România, Judeţ:

Caraseverin, Sat. Soceni, DN 58, Km. 8, Corn. Ezeris

1971

1.554.329

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula LEA 220 KV Porţile de Fier 2+ panouri de protecţie

388.582

Celula LEA 220 KV Timişoara 1 + panouri de protecţie

388.582

Celula LEA 220 KV Timişoara 2+ panouri de protecţie

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 32.907 MP

388.582

1,554.329

62189

8.14_

STAŢIA 220 KV TIMIŞOARA

Celule LEA 220 KV Resita

434.551

Tara; România, Judeţ, Timiş, Mun.

Timişoara, Calea Mosnitei nr. 2

1968

1.748.620

HG 365/ 1998;

concesionat

Panou protecţii LEA 220 KV Resita

2.604

Celule LEA 220 KV Mintia

434.S51

Panou protecţii LEA 220 KV Mintia

2.604

Celule LEA 220 KV Arad

434.551

Panou protecţii LEA 220 KV Arad

2,604

Celule LEA 220 KV Săcălaz

434.551

Panou protecţii LEA 220 KV Săcălaz

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 46.142 MP

2.604

1.748.620

62190

8.14_

STAŢIA 220 KV SĂCĂLAZ

Celule LEA 220 KV Arad

363.727

Tara: România, Judeţ. Timiş, Mun.

Timişoara, DN S9A,Km4

1978

879.000

HG 365/ 1998;

concesionat

Celule LEA 220 KV Timişoara

363.727

Panou comenzi celula 220 KV Arad

12.444

Panou comenzi celula 220 KV Timişoara Stelaje

12.444

protecţii celula 220 KV Arad Stelaje

63.329

protecţii celula 220 KV Timişoara TEREN DOMENIUL PUBLIC: 23.600 MP

63.329

879.000

62191

8.14_

STAŢIA

400/220/110 KV ARAD

Celule LEA 220 KV Timişoara

269.364

Tara: România; Judeţ: Arad, DJ 709,Kml

1974

764.710

HG 365/ 1998;

concesionat

Celule LEA 220 KV Săcălaz

269.364

Panou protecţii celula 220 KV Timişoara

112.991

Panou protecţii celula 220 KV Săcălaz

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 44.783 MP

112.991

764.710

62192

8.14_

STAŢIA 220/110 KV PESTIS

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 37.892 MP

0

Cartier Blocuri

Tara: Romani,

Judeţ.

Hunedoara,

Mun.

Hunedoara. Str. Pestisu Mare, nr.6A

1966

0

HG 365/ 1998;

concesionat

0

62193

8.14_

STAŢIA 220/110 KV HASDAT

Bobina de blocaj tip RZ 2000 a celulei

LEA220KVPestis

4.224

Tara: Romani, Judeţ.

Hunedoara, Str. Hasdat. Nr. 1A

1969

396418

HG 365/ 1998;

concesionat

Bobina de blocaj tip RZ 2000 a celulei

LEA 220 KV Bara Mare

4.224

Celule LEA 220 KV Baru Mare

172.391

Celule LEA 220 KV Pestis

172,391

Panou comenzi mas.semnaliz. protecţii celula LEA 220 KV Baru Mare

9.794

Panou comenzi mas.semnaliz. protecţii celula LEA 220 KV Pestis

9.794

Echipament TIF cel. LEA220 KV Baru M

11.799

Echipament TIF cel. LEA220 KV Pestis

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 34.032 MP

11.799

396.418

62194

8.14_

STAŢIA 220/110 KV BARU MARE

Celule LEA 220 KV Hasdat

286.464

Tara: Romani, Judeţ.

Hunedoara, Sat. Hasdat, DJ 66 KM 148-540

1977

292.867

HG 365/ 1998;

concesionat

Panou protecţii celule 220 KV Hasdat

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 22.333 MP

 6.402

292.867

62195

8.14_

STAŢIA 220/110 KV IAZ

Celule exterioare -st 220 KV Iaz

5.428.244

Tara: Romani, Judeţ: Caraseverin, Sat. Iaz, Com. Obreja

1975

9.012.535

HG 365/

1998;

concesionat

Celule exterioare -st 220 KV Iaz-Oţelărie TEREN DOMENIUL PUBLIC: 26.637 MP

3.584.291

9,012.535

62196

8.14_

STAŢIA 220/110 KV ALBA IULIA

Autotrafo NR97061 200MVA 220/110KV-3321412

1.645.340

Tara: România; judeţ: ALBA; Alba Iulia

1977

7.160.746

HG 365/ 1998;

concesionat

AUTOTRAFO NR106794 200MVA 220/110KV-3321505

1,761.816

CELULA 220 KV CLUJ FL 3375283

124.862

CELULA 220 KV CLUJ FL

131.433

CELULE 220KV (10BUC)ST.ALBA-3375285

2.589.235

PAN.CM. DA MAS.SEMNAL .PROT-3375288

651.384

INSTALAŢIE AUTOMATIZARE ST 220KV-3375289

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 29,684 MP

256.676

7.160.746

62197

8.14

STAŢIA 400/220/110 KV SIBIU SUD

FILTRU DE CUPLAJ AKE 100 TANTARENI -3100078

1.574

Tara: România, Judeţ. Sibiu, Muri. Sibiu

1976

56.528

HG 365/ 1998;

HGnr.931/ 2006;

HG nr. 1630/ 2006

concesionat

FILTRU DE CUPLAJ AKE 100 TANTARENI -3100080

1.574

CABLU DE IF-FILTRU CUPLAJ CAM TC TJNTA-3100081

1.400

DULAP ECHIP.PLC TIP ESB-2000ITANTARENI-31000S2

28.292

BOBINA DE BLOCAJ TANTARENI-3100083

11.844

BOBINA DE BLOCAJ TANTARENI-3100084 TEREN DOMENIUL PUBLIC: 101.316 MP

11.844

56.523

62198

8.14_

STAŢIA 400/110 KV BRAŞOV

CABINA RELEE ST 400 KV BRASOV-110424

3.459 3.459

Tara; România, Judeţ: Braşov, MRJ. Braşov

1976

6.735.672

HG 365/ t998;

concesionat

CABINA RELEE ST 400KV BRASOV-110425

3.459 3,459

CABINA RELEE ST 40OKV BRASOV-110426

4.640

CABINA RELEE ST 400 KV BRASOV-110427

2.288.931

CABINA PROTECŢIE ST 400 KV BRASOV-110595

286.116

CELULE (4) 400 KV ST 400 KV BRASOV-333236

163.308

CELULA 400KV GUTINAS 333237

286.116

CELULA 400KVGUTINAS

163.308

CELULA 400KV BRADU

286.116

CELULA 400KV BRADU

163.308

CELULA 400KV SB SUD 333241

286.116

CELULA 400KV SIBIU SUD

163.308

CELULA 400KV DARSTE 333243

1.306.568

CELULA 400KV DARSTE

TRAFO 250 KVA 400/110KV 5=114542-335348 TRAFO 400/110 KV 250000KVA S=l 07781-335351

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 98.995 MP

1.323.996

6.735.672

62199

8.14_

STAŢIA 400 KV DARSTE

CABINA RELEE ST 400KV DARSTE-110477

3.287

Tara: România; Judeţ Braşov,

1977

5.299,988

HG 365/ 1998,

concesionat

CABINA RELEE ST 400KV DARSTE-110478

3,287

CABINA RELEE ST 400KV DARSTE-110479

3.287

BOBINA COMPENSARE ST DARSTE-300007

826.414

CELULA 400KV BOBINA ST DARSTE-300008

959.223

CELULE(3)400KV ST DARSTE-333525

1.494.647

CELULA 400 KV BRAZI 333526

249.108

CELULA 400KV BRAZI

142.185

CELULA 400KV BRAŞOV 333528

249.108

CELULA 400KV BRAŞOV

142.185

TRAFO 250000KVA 400/110KV S=107781-335069 TEREN DOMENIUL PUBLIC: 60.083 MP

1.227.257

5.299.988

62200

8.14

STAŢIA 400/220 KV ROŞIORI

TEREN DOMENIU PUBLIC: 57.855 MP

0

Tara. România, Judeţ. Satu Mare, Com. Roşiori

1976

0

HG 365/ 1998;

concesionat

62201

8.14_

STAŢIA 220/110 KV BAIA MARE

3

Celula 220 kV Baia Mare 3 (LEA DC Roşiori - Baia Mare 3)

223.380

Tara: România, Judeţ; Maramur es, Mun. Baia Mare.

1969

878.824

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 220 kV Baia Mare 3 (LEA SC Baia Mare 3 -Tihau)

223.380

Celula 220 kV Baia Mare 3

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 32.238 MP

432.063

878.824

62202

8.14_

STAŢIA 220/110 KV TIHAU

Celula 220 kV Tihau (LEA SC Baia Mare 3 - Tihau)

90.538

Tara: România, Judeţ Sălaj, Sat Tihau

1976

446.573

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 220 kV Tihau (LEA Floresti - Tihau )

90.538

Celula 220 kV Tihau TEREN DOMENIUL PUBLIC: 14,639 MP

265.496

446.573

62203

8.14_

STAŢIA 220/110

KV CLUJ-

FLORESTI

Celula 220 kV Floresti (LEA SC Floresti - Tihau)

123.975

Tara: România, Judeţ Cluj, Com. Floresti

1975

371.924

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 220 kV Floresti (LEA Floresti - Câmpia Turzii)

123.975

Celula 220 kV Floresti (LEA Floresti - Alba Iulia) TEREN DOMENIUL PUBLIC: 32.050 MP

123.975

371.924

62204

8.14_

STAŢIA 220/110 KV CAMPIA TURZII

Celula 220 kV Floresti (LEA DC Floresti - Câmpia Turzii)

155.067

Tara; România, Judeţ. Cluj, Mun. Câmpia Turzii

1954

300.489

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 220 kV Floresti (Câmpia Turzii) TEREN DOMENIUL PUBLIC: 39.246 MP

144.422

300.489

62205

8.14_

STAŢIA 220/110 KV UNGHENI

CLAD CAB.RELEE ST UNGH.220KV-102380

4.024

Tara: România, Judeţ: Mureş, Loc. Ungheni

1961

5.258.061

HG 365/ 1998;

concesionat

CLAD CAB.RELEE ST UNGH.220KV-102400

4.024

CLAD CAB.RELEE ST LTNGH.220KV-102410

4.024

ECHIPAMENT ST UNGHENI-343160

3.722.580

AUTOTRAFO 200MVA ATI S=95002, 354820

1.240.784

AUTOTRANSFORMATOR 220/110KV ELIN

1.569

CELULA 220 KV UNGHENI TEREN DOMENIUL PUBLIC: 25.530 MP

281.038

5.258.061

62206

8.14_

STAŢIA 220/110

KV

GHEORGHIENI

CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-103470

4.054

Tara: România, Judeţ, Harghita, Mun. Gheorgheni

1961

2.972.085

HG 365/ 1998,

concesionat

CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIEN1-103480

4.054

CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHJENI-105530

3.611

CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-105540

3.611

ECHIPAM. ST 220KV GHEORGHIENI-320030

1.051.945

AUTOTRAFO 200MVA AT3 S=94402-339188

417.345

AT-1 200MVA 220/110/10,5 S=95429-347480

1,207,898

BOBINE BLOCAJ BB 032 LEA 22-F-NELE-366980

16.382

CELULA 220KV GHEORGHIENI TEREN DOMENIUL PUBLIC: 27.405 MP

263.184

2.972.085

62207

8.14_

STĂTEA 400 KV GADALIN

Celula 400 kV Gadalin (LEA SC Roşiori - Gadalin)

446.951

Tara: România, Judeţ: Cluj, Corn. Gadalin

1982

2.721.759

HG 365/ 1998;

concesionat

Celula 400 kV Gadalin

1.137.404

Celula 400 kV Gadalin

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 39.533 MP

1.137.404

2.721.759

62208

8.14

STAŢIA 400/110 KV CLUJ-EST

Celula 400 kV Cluj-Est

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 24.469 MP

688.314

Tara: Romani, Judeţ. Cluj, Mun. Ctuj Napoca

1983

588.314

HG 365/ 1998,

concesionat

688.314

62209

8.14_

STAŢIA 220 KV VETIS

Celula 220 kV Vetis

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 19.924 MP

387.221

Tara: România, Judeţ Satu Mare, Corn. Vetis

1973

387,221

HG 365/ 1998;

concesionat

387.221

62210

8.14_

STAŢIA 220 KV SĂLAJ

Celula 220 kV Sălaj

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 17.205 MP

470.092

Tara: România, Judeţ,

Sălaj.Mun. Zalău

1976

470.092

HG 365/ 1998;

concesionat

470.092

62211

8.14_

STAŢIA 400/110/20 KV ORADEA SUD

TEREN DOMENIUL PUBLIC: 47.818 MP

0

Tara; România, Judeţ Bihor, MRJ. Oradea

1971

0

HG 365/ 1998;

concesionat

62212

8.14_

STAŢIA 220/33 KV OTELARIE HUNEDOARA

St electrica 220/33 KV otelarie Hunedoara TEREN DOMENIUL PUBLIC: 7.600 MP

150.227

Tara: România,

Judeţ

Hunedoara,

Mun.

Hunedoara

1978

150.227

HG 365/ 1998;

concesionat

150.227

62213

8.14_

LEA 400 KV BUC. SUD -G.IALOMITEI

LEA 400KV BUC. SUD - G.IALOMITEI 139.437 KMS.6

Lungime: 139,437 KM;476 staipi;TEREN DOMENIUL PUBLIC: 140,396 MP

5.498.671

Tara: România, Judeţ:

1966

5498.671

HG 365/

1998;

concesionat

5.498.671

62214

8.14_

LEA 750 KV ISACCEA-VARNA (BULGARIA)

REGL.INTERS.LEA 20KV NR497-498CU LEA 750

29 276

Tara: România, Judeţ:

1986

89.974.091

HG 365/ 1998;

concesionat

REGLEM INTERS LEA 20KV NR 496 CU LEA 750

44.208

REGLEM INTERS LEA 20KV NR 322 CU LEA 750

27.149

REGLEM INTERS LEA 20KV NR 491 CU LEA 750

28.810

LES 04KV ST.METAL LEA 750 FĂCLIA STLP352

5.419

LES 750 KV GR URSS ISACCEA RPB ST METAL

89,755.480

LES 04KV ST.352-353 LEA 750 FACLIA MALSUD

75,169

LES 04KV ST.METAL LEA 750 FĂCLIA STLP353 Lungime: 150,16; nr Stalpi: 463; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 182 744 MP

8.580

89.974.091

62215

8.14_

LEA 750 KV ISACCEA -UCRAINA (INCLUSIV TRAVERSAREA)

PT 20KV BALIZAS M DR DUN

LEA 75C TRONS 4-5 DULG

237 865.050

Tara: România, Judeţ;

1986

865.286

HG 365/ 1998;

concesionat

CETATE ST 209-416 Lungime: 4,434 Km; Nr Stâlpi: 12; TEREN DOMENRJL PUBLIC: 3.738 MP

865.286

62216

8.14_

LEA 400 KV DC TANTARENI KOZLODUT (BULGARIA)

LEA 400 KV DC TINT-RPB=2 ST MET LA TRAV DUNARII+COND+I

5.341.281

Tara: România, Judeţ:

1986

49.095.973

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV DC TINTARENI-RPB (DIF VALOARE)

2.071

LEA 400 KV DC TINTAREN1-RPB(DIF VAL-DESPAGUBIRI AGR)

14.414

LEA 400 KV TINTARENI-RPB(DIF VAL-DESPAGUBIRIAGRIC)

222,033

LEA 400 KV OC TANARENI-RPB(COOMISION BI)

1,150

LEA 400 KV DC TINTARENI-RPB 186 ST METAL

24.736.917

LEA 400 KV DC TINTARENI-RPB 131 ST

METAL

Lungime 101 Km; 319 Stâlpi: TEREN DOMENIUL PUBLIC: 23,463 MP

18.778,105

49.095.973

62217

8.14_

LEA400KV PORŢILE DE FIERDJERDAP (IUGOSLAVIA)

LEA 400 KV SC PORŢILE DE FIER-RSFIUGOSLAVIA 3 ST MET

Lungime: 0,5 Km : 3 Stâlpi: TEREN DOMENIUL PUBLIC: 78,28 MP

1.316.648

Tara: România, Judeţ:

1972

1.316.648

HG 365/ 1998,

concesionat

1.316.648

62218

8.14_

LEA 400 kV ROŞIORI -MUKACEVO

(UCRAINA)

LEA 400 kV Roşiori - Mukacevo

LUNGIME: 39,7 Km; 93 stalpi;TEREN DOMENIUL PUBLIC: 19.027 MP

9.479.256

Tara: România, Judeţ:

9.479.256

HG 365/ 1998;

concesionat

9.479.256

62219

8.14_

LEA 400 kV ARAD '

SANDORFALVA (UNGARIA)

LEA 400 KV Arad-Sandorfalva (Szegsd) Ungaria st. I-11,35-156

6.543.304

Tara: România, Judeţ:

1972

7,169.393

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV Arad-Sandorfalva (Szeged) Ungaria st. 12-34

Lungime: 54,520 Km; Nr. Stâlpi: 155; Teren Domeniul Public: 37.478 MP

626.089

7.169.393

62221

8.14_

LEA 400 KV VULCANESTI

(UCRAINA) -DOBRUDJA

(BULGARIA)

LEA 400 kV DOBRUDJA - VULCANESTI

54.675.050

Tara: România, Judeţ:

1972

56.863.874

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 400 KV URSS-RPB -2 STILPI PITICI REGLINTERS

6.154

LEA750KV URSS-RPB CU LEA 400 DEV.

923.605

LEA 400KV URSS-RPBULG Lungime: 152,8 Km; Nr Stâlpi: 605 ; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 160.450 MP

1.259,064

56.863.874

99712

8.14_

LEA 220 KV ISALNITA KOZLODUI (BULGARIA)

LUNGIME; 81 KM, 268 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 7.316 MP

0

Tara: România, Judeţ:

1967

0

HG 365/ 1998;

concesionat

0

99714

8.14_

LEA 400 KV SC BĂRBOŞI-FOCŞANI VEST

LEA 400 KV SC BARBOSI-FOCSANI VEST Lungime: 88,875 Km ; Nr. Stâlpi: 274; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 7.491 MP

6.693.703

Tara: România, Judeţ:

1966

6.693.703

HG 365/ 1998;

concesionat

6.693.703

99715

8.14_

LEA 110 KV GURA VĂII - SIP (IUGOSLAVIA)

LEA 110 KV Staţia Gura -Văii - RSF Iugoslavia 12 MET

74.760

Tara; România, Judeţ:

1984

499.535

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 110 KV Panoul de traversare a Dunării 5 ST Metal

302.800

LEA 110 KV Panoul de travesrsare a Dunării (Dif. Valoare)

16.405 67.575

LEA 110 KV Gura Văii - Sip 1 st metal

LEA Gura Văii SIP (Dif Valoare) LUNGIME: 1,9 KM ; 11 STÂLPI; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 24 MP

37.995

499.535

99716

8.14_

LEA 110 KV

JIMBOLIA-

KIKINDA

LEA 110 KV DC Jimbolia-Kikinda st 1-7

220.204

Tara: România, Judeţ:

1984

514.036

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA 110 KV SC Jimbolia-Kikinda st 8-32 Lungime ; 7 km; 32 stâlpi; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 360 MP

293.832

514.036

99717

8.14_

LEA 110 KV STANCA-COSTESTI (REP MOLDOVA)

LEA 110KV STANCA-COSTESTI

Lungime: 0,18 km; 2 stâlpi; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 24 MP

7.620

Tara: România, Judeţ:

1984

7.620

HG 365/ 1998;

concesionat

7.620

99718

8.14_

LEA 110 KV DC TUTORA- UNGHENI (REP MOLDOVA)

LEA DC TUTORA-UNGHEN19.6KM (1-53)

208.800

Tara: România. Judet:

1992

674.914

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA SC 110 KV TUTORA-UNGHENI

14.807

LEA DC 110 KV TUTORA-UNGHENI

Lungime: 10,81 Km; 57 Stâlpi; TEREN DOMENIUL PUBLIC: ) 10 ,04 MP

451.308

674.914

99719

8.14_

LEA 110 KV HUSI-CIOARA

LEA SC 11 OKV HUSI-CIOARA

52.612

Tara: România, Judeţ:

1984

199.503

HG 365/ 1998;

concesionat

LEA DC 110KV HUSI-CIOARA

Lungime: 15,408 Km; TEREN DOMENIUL PUBLIC: 412,14 MP

146.892