E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1016 2000
Articolul 7 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1016 2000
Hotărârea 374 1999 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1016 2000
Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 773 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 374 1999 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 773 2000
Articolul 2 din actul Hotărârea 374 1999 abrogat de articolul 3 din actul Hotărârea 773 2000
Articolul 6 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 896 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 896 1999
Articolul 2 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 896 1999
Hotărârea 374 1999 completat de Hotărârea 481 1999
Articolul 3 din actul Hotărârea 374 1999 modificat de Rectificare 374 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 374 din 13 mai 1999

privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului Privat (PIBL)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 219 din 18 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pentru realizarea obiectivelor Programului de reforma structurala privind restructurarea si privatizarea bancilor, piata titlurilor si obligatiunilor de stat, privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, reforma in sectorul utilitatilor, imbunatatirea mediului de afaceri si atenuarea implicatiilor sociale aferente, Ministerul Finantelor si coordonatorul proiectului, nominalizat la art. 3, vor asigura finalizarea negocierilor cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, denumita in continuare BIRD, cu privire la imprumutul PSAL, in vederea prezentarii acestuia spre aprobare, la data de 10 iunie 1999, in Comitetul director al BIRD.
    Art. 2
    Ministerul Finantelor si coordonatorul proiectului vor finaliza negocierile cu BIRD pana la data de 3 iunie 1999, pentru acordarea imprumutului de asistenta tehnica PIBL avand ca obiectiv asigurarea cadrului de implementare a conditionalitatilor aferente imprumutului PSAL. Imprumuturile PSAL si PIBL vor fi utilizate, in mod coordonat, la realizarea obiectivelor programului de reforma structurala al Guvernului Romaniei, finantand acelasi proiect.
    Art. 3
    Domnul Traian Basescu se numeste coordonator al proiectului, responsabil pentru coordonarea si monitorizarea realizarii obiectivelor programului de reforma structurala, finantate prin imprumuturile PSAL si PIBL. Toate institutiile abilitate din structurile statului, care au responsabilitati in realizarea obiectivelor finantate prin imprumuturile PSAL si PIBL, se subordoneaza coordonatorului proiectului pentru acest scop. Coordonatorul proiectului va raporta lunar Guvernului stadiul derularii proiectului.
    Art. 4
    Se constituie Comitetul de coordonare a implementarii acordurilor de imprumut PSAL si PIBL, denumit in continuare CCI, in componenta prevazuta in anexa nr. 1. CCI se va intruni periodic, la convocarea coordonatorului proiectului, pentru a analiza stadiul realizarii proiectului finantat din cele doua imprumuturi si pentru a stabili masurile pentru finalizarea acestuia. Membrii CCI vor asigura indeplinirea conditionalitatilor pentru efectuarea tragerii primei si a celei de-a doua transe din imprumutul PSAL. Membrii CCI raspund de realizarea componentelor sectoriale ale proiectului, care revin institutiilor pe care le conduc.
    Art. 5
    In institutiile care au in derulare componente sectoriale ale proiectului finantat prin imprumuturile PSAL si PIBL se infiinteaza unitati de implementare a proiectului, denumite in continuare UIP, conduse de un responsabil de unitate, conform structurii prevazute in anexa nr. 2. In cadrul fiecarei UIP vor fi nominalizate persoane care vor raspunde de fiecare componenta a proiectului.
    Art. 6
    Obiectivele Programului de reforma structurala privind restructurarea si privatizarea bancilor, piata titlurilor si obligatiunilor de stat, privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, reforma in sectorul utilitatilor, imbunatatirea mediului de afaceri si atenuarea implicatiilor sociale aferente, precum si institutiile raspunzatoare de indeplinirea lor sunt prevazute in anexa nr. 3. Actiunile concrete de indeplinire a obiectivelor programului vor fi realizate integral pana la data de 30 septembrie 1999. Fiecare membru al CCI va supune acestuia spre aprobare programe de actiuni pentru incadrarea in termenul final de 30 septembrie 1999 a tuturor componentelor sectoriale ale proiectului, care revin institutiei pe care o conduce.
    Art. 7
    Pentru asigurarea conditiilor de derulare a imprumuturilor PSAL si PIBL se constituie Unitatea de management a proiectului, denumita in continuare UMP, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul UMP. UMP este condusa de coordonatorul proiectului si se constituie in cadrul Ministerului Transporturilor. Structura organizatorica a UMP, numarul de personal si regulamentul de functionare ale acesteia vor fi stabilite prin ordin al coordonatorului proiectului.
    Art. 8
    Toate deciziile majore privind metodele si caile de realizare a componentelor sectoriale ale proiectului finantat prin imprumuturile PSAL si PIBL vor fi analizate de catre Guvernul Romaniei pe baza propunerilor CCI, care va decide asupra acestora conform atributiilor sale legale. Persoanele si structurile nominalizate prin prezenta hotarare in cadrul UMP si UIP vor actiona strict pentru indeplinirea acestor decizii, in limita atributiilor si responsabilitatilor prevazute in anexa nr. 4.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       p. Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Flavius Baias,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Simona Marinescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       Presedintele
                       Agentiei Romane de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       Presedintele
                       Consiliului de administratie
                       al Fondului Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

                       Presedintele
                       Agentiei de Valorificare
                       a Activelor Bancare,
                       Ovidiu Grecea

    ANEXA 1

                              COMPONENTA
Comitetului de coordonare a implementarii acordurilor de imprumut PSAL si PIBL (CCI)

    1. Traian Basescu       - ministrul transporturilor, presedintele CCI
    2. Valeriu Stoica       - ministrul justitiei
    3. Decebal Traian Remes - ministrul finantelor
    4. Radu Berceanu        - ministrul industriei si comertului
    5. Alexandru Athanasiu  - ministrul muncii si protectiei sociale
    6. Mugur Isarescu       - guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei
    7. Sorin Fodoreanu      - presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare
    8. Radu Sarbu           - presedintele Consiliului de administratie al
                              Fondului Proprietatii de Stat
    9. Ovidiu Grecea        - presedintele Agentiei de Valorificare a Activelor
                              Bancare
   10. Costin Borc          - consilier al primului-ministru.

    ANEXA 2
                             ___________________
                            | GUVERNUL ROMANIEI |     ________________________
                            |___________________|    | Unitatea de management |
                             | Primul-ministru |     |     a proiectului      |
                             |_________________|     |________________________|
                                     |               |     Administrator,     |
                              _______|________       | specialisti achizitii, |
                             | TRAIAN BASESCU |      | specialisti trageri,   |
                             |  Coordonatorul |______|       contabili        |
                             |   proiectului  |      |________________________|
                             |________________|      |       Asistenti        |
  _________________________          |               |________________________|
 | Comitetul de coordonare |         |
 |     a proiectului       |_________|
 |_________________________|         |
  ___________________________________|
 |      ______________          _______________         ________________
 |     |              |        | Responsabilii |       |                |
 |     | Institutiile |        | componentelor |       | Responsabilii  |
 |     | responsabile |        |  sectoriale   |       |     UIP        |
 |     |_____    _____|        |_____    ______|       |______    ______|
 |          _|  |_                  _|  |_                   _|  |_
 |          \    /                  \    /                   \    /
 |            \/                      \/                       \/
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |___|        FPS        |   |     Radu Sarbu    |   |   Adriana Miron   |
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |___| Ministerul        |   |   Decebal Traian  |   |  Mioara Teodora   |
 |   | Finantelor        |   |       Remes       |   |     Ionescu       |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |___| Ministerul        |   |  Traian Basescu   |   |  Aleodor Francu   |
 |   | Transporturilor   |   |                   |   |                   |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   | Ministerul        |   |                   |   |                   |
 |___| Industriei si     |   |   Radu Berceanu   |   |   Mihaela Lazar   |
 |   | Comertului        |   |                   |   |                   |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |___| Ministerul        |   |  Valeriu Stoica   |   |   Florin Caimac   |
 |   | Justitiei         |   |                   |   |                   |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   | Ministerul Muncii |   |                   |   |                   |
 |___| si Protectiei     |   |     Alexandru     |   |    Constantin     |
 |   | Sociale           |   |     Athanasiu     |   |     Olteanu       |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   |                   |   |                   |   |                   |
 |___| Agentia Romana    |   |  Sorin Fodoreanu  |   |   Florin Bonciu   |
 |   | de Dezvoltare     |   |                   |   |                   |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   | Agentia de        |   |                   |   |                   |
 |___| Valorificare a    |   |   Ovidiu Grecea   |   |     Cristian      |
 |   | Activelor Bancare |   |                   |   |     Butumanu      |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   | Comitetul de      |   |                   |   |                   |
 |___| restructurare     |   |   Mihai Bogza,    |   |      Adriana      |
 |   | bancara           |   |   Ionut Costea    |   |     Marinescu     |
 |   |___________________|   |___________________|   |___________________|
 |    ___________________     ___________________     ___________________
 |   | Aparatul de lucru |   |                   |   |                   |
 |___| al                |   |    Costin Borc    |   |       Vlad        |
     | primului-ministru |   |                   |   |     Moisescu      |
     |___________________|   |___________________|   |___________________|


    ANEXA 3

                    PROGRAMUL DE REFORMA STRUCTURALA
                finantat prin imprumuturile PSAL si PIBL

    Abrevieri folosite
    ANRM    - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
    ARZM    - Agentia de Reconstructie a Zonelor Miniere
    ARD     - Agentia Romana de Dezvoltare
    AVAB    - Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
    BA      - Banca Agricola - S.A.
    BCR     - Banca Comerciala Romana - S.A.
    BX      - Banca Romana de Comert Exterior (Bancorex) - S.A.
    BNR     - Banca Nationala a Romaniei
    CCI     - Comitetul de coordonare a implementarii acordurilor de imprumut
              PSAL si PIBL
    FPS     - Fondul Proprietatii de Stat
    MF      - Ministerul Finantelor
    MIC     - Ministerul Industriei si Comertului
    MJ      - Ministerul Justitiei
    MMPS    - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
    MT      - Ministerul Transporturilor
    PIBL    - Programul de dezvoltare institutionala a sectorului privat
    PSAL    - Programul pentru ajustarea sectorului privat
    UMP     - Unitatea de management a proiectului
    UIP     - Unitatea de implementare a proiectului

                              PREZENTARE GENERALA

    Programul pentru accelerarea procesului de restructurare si privatizare este structurat pe patru domenii majore:
    I. Restructurarea sectorului bancar
    II. Privatizarea societatilor comerciale cu capital majoritar de stat
    III. Imbunatatirea mediului de afaceri
    IV. Atenuarea costurilor sociale ale reformei.
    Pentru fiecare domeniu sunt stabilite obiective precise. Pentru indeplinirea fiecarui obiectiv sunt prevazute actiuni concrete si institutii raspunzatoare de indeplinirea acestora, potrivit prezentei anexe.
    Pentru motive de identificare a fiecarei actiuni din program s-au adoptat urmatoarele reguli:
    - Domeniile programului s-au notat cu litere romane in ordine crescatoare de la I la IV.
    - Obiectivele programului s-au notat cu litera romana a domeniului din care fac parte, urmata de un numar de ordine marcat cu cifre arabe in ordine crescatoare.
    - Actiunile concrete s-au notat cu un cod, compus astfel:
      - litera romana ce defineste domeniul din care face parte;
      - numarul de ordine al obiectivului pe care il indeplineste, marcat cu cifre arabe in ordine crescatoare;
      - numarul de ordine al actiunii, marcat cu cifre arabe in ordine crescatoare;
      - indicatorul transei de tragere pentru care Guvernul a stabilit indeplinirea actiunii:
         - 'a': actiune ce trebuie finalizata pentru a asigura tragerea primei transe din imprumutul PSAL;
         - 'b': actiune ce trebuie finalizata pentru a asigura tragerea celei de-a doua transe din imprumutul PSAL.
    Actiunile concrete pentru indeplinirea unui obiectiv sunt atribuite unei institutii raspunzatoare de realizarea lor. Daca sunt mai multe institutii responsabile, denumirea institutiei care are rol coordonator este urmata de "*".

                    OBIECTIVE SI ACTIUNI CONCRETE

    I. RESTRUCTURAREA SECTORULUI BANCAR

    I.1. Asigurarea cadrului general de restructurare
    I.1.1. a) Modificarea legii privind privatizarea bancilor, pentru a permite:
    - procedura de privatizare intr-o singura faza prin selectarea consultantului, care va pregati, sub supravegherea Comisiei de privatizare, studiul de fezabilitate, raportul de evaluare a bancii, memorandumul de privatizare si va finaliza privatizarea;
    - eliminarea optiunii FPS de a detine actiunea de aur sau de participare la capital dupa privatizare, cu exceptia cazurilor de lipsa de cerere pe piata
    Institutii responsabile pentru I.1.1. a): ARD*, MJ
    I.2. (i) Elaborarea unui plan satisfacator de restructurare in vederea privatizarii BCR
    (ii) Angajarea unui consultant pentru a asigura consultanta in procesul de privatizare a BCR
    (iii) Realizarea actiunii de due-diligence a portofoliului de credite al BCR
    I.2.1. a) Elaborarea termenilor de referinta, conform procedurilor internationale, pentru angajarea unui auditor, in vederea initierii actiunii de due-diligence a portofoliului de credite al BCR
    I.2.2. b) Angajarea unui consultant pentru a asigura consultanta in procesul de privatizare a BCR
    I.2.3. b) Prezentarea unui plan de restructurare in vederea privatizarii BCR
    I.2.4. b) Elaborarea raportului de due-diligence asupra portofoliului de credite al BCR
    Institutii responsabile pentru I.2.1. a), I.2.2. b), I.2.3. b), I.2.4. b): MF, BNR, FPS*
    I.3. (i) Elaborarea unui plan satisfacator de restructurare in vederea privatizarii BA
    (ii) Angajarea unui consultant pentru a asigura consultanta in procesul de privatizare a BA
    (iii) Identificarea si transferul catre AVAB a cel putin 50% din creditele neperformante ale BA
    I.3.1. a) Incheierea evaluarii financiare si operationale a BA, pentru a determina costul cel mai mic pentru Guvern, in vederea restructurarii si recapitalizarii BA inaintea privatizarii, inclusiv un plan de dizolvare a Fondului de Restructurare "Dunarea"
    I.3.2. a) Stoparea transferului de active catre Fondul de Restructurare "Dunarea"
    I.3.3. b) Angajarea unui consultant de privatizare pentru a acorda consultanta Comitetului de restructurare in implementarea planului de restructurare in vederea privatizarii BA
    I.3.4. b) Prezentarea unui plan de restructurare in vederea privatizarii BA
    I.3.5. b) Transferarea catre AVAB a cel putin 50% din activele neperformante ale BA
    Institutii responsabile pentru I.3.1. a), I.3.2. a), I.3.3. b), I.3.4 b), I.3.5. b): MF, BNR, FPS*, AVAB
    I.4. Adoptarea unor masuri ireversibile pentru implementarea procedurii de restructurare a BX
    I.4.1. a) Elaborarea unui plan detaliat de restructurare a BX
    I.4.2. a) Numirea unui expert in restructurari bancare pentru a implementa restructurarea BX
    I.4.3. b) Adoptarea de masuri ireversibile pentru restructurarea BX
    Institutii responsabile pentru I.4.1. a), I.4.2. a), I.4.3. b): MF, BNR*, FPS
    I.5. Emiterea de catre BNR de reglementari, in conformitate cu standardele de contabilitate acceptate pe plan international, conform carora:
    (i) bancile comerciale romanesti vor prezenta lunar situatia portofoliului lor privind clasificarea riscului si provizioanele pentru pierderi, care vor fi deductibile fiscal;
    (ii) bancile comerciale romanesti vor clasifica in categoria "pierdere" toate expunerile (creditul si dobanda acumulata, dar neincasata) pentru clientii fata de care au fost initiate proceduri de executare silita, faliment sau lichidare;
    (iii) toate aceste expuneri vor fi provizionate 100% si vor fi deductibile fiscal, indiferent de valoarea garantiilor asociate unor astfel de expuneri;
    (iv) bancile comerciale romanesti vor scoate in afara bilantului, prin utilizarea provizioanelor, toate creditele clasificate in categoria "pierdere", restante cu mai mult de 360 de zile.
    I.5.1. a) Emiterea de catre BNR de reglementari ce vor fi adoptate pentru auditul anului 2000, care:
    - sa stabileasca la 12% rata minima de adecvare a capitalului (RAC) din total capital calificat (nivel 1 + nivel 2) la activele ponderate cu risc;
    - sa stabileasca la 8% rata minima de adecvare a capitalului de nivel 1 la activele ponderate cu risc.
    I.5.2. a) Prezentarea de dovezi concludente Guvernului ca BNR a aplicat sanctiuni conform legii impotriva bancilor comerciale care nu respecta RAC si toate normele aplicabile
    I.5.3. a) Furnizarea de catre BNR si MF bancilor comerciale de instructiuni detaliate cu privire la modul de intocmire a situatiilor anuale de sfarsit de an, nu mai tarziu de data de 31 ianuarie a anului urmator
    I.5.4. a) Emiterea de catre BNR de reglementari prin care sa solicite bancilor comerciale sa constituie lunar provizioane de 100% pentru:
    - dobanda restanta de peste 90 de zile;
    - orice dobanda acumulata anterior si neincasata;
    - expunerile bilantiere pe alte institutii de credit, restante cu mai mult de 30 de zile.
    Aceste provizioane se constituie in valuta de denominare a expunerii si sunt deductibile fiscal; provizioanele constituite in valuta vor fi scazute din activele carora le corespund, atunci cand se calculeaza limita de expunere in valuta.
    I.5.5. b) Prezentarea de dovezi concludente Guvernului:
    - ca BNR a integrat toate functiile sale de supraveghere intr-un singur departament;
    - ca personalul din departamentul respectiv a fost selectat pe baza unor termeni de referinta elaborati conform procedurilor internationale.
    I.5.6. b) Prezentarea de catre BNR de rapoarte concludente care:
    - sa demonstreze ca se fac inspectii la fata locului la bancile comerciale cel putin o data la 2 ani;
    - sa demonstreze ca bancile comerciale respecta reglementarile prudentiale aplicabile sau sa descrie masurile luate impotriva bancilor comerciale care nu respecta aceste reglementari;
    - sa demonstreze ca bancile comerciale se conformeaza cerintelor obligatorii privind auditul extern sau sa descrie masurile luate impotriva bancilor comerciale care nu respecta aceste reglementari;
    - sa demonstreze ca reglementarile aplicabile, referitoare la provizioanele pentru pierderi, au fost implementate intr-o maniera satisfacatoare.
    I.5.7. b) Prezentarea de dovezi Guvernului ca BNR a realizat integral obiectivul I.5
    Institutii responsabile pentru I.5.1. a), I.5.2. a), I.5.3. a), I.5.4. a), I.5.5. b), I.5.6. b), I.5.7. b): BNR*, MF
    I.6. Perfectionarea activitatii AVAB:
    (i) desemnarea conducerii AVAB, selectarea de personal calificat pentru functionarea agentiei si elaborarea de termeni de referinta pentru functionarea AVAB, conform procedurilor internationale;
    (ii) angajarea, conform procedurilor internationale, de consultanta pentru managementul AVAB.
    I.6.1. a) Amendarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, in ceea ce priveste infiintarea AVAB, inclusiv numirea Consiliului de administratie si a presedintelui AVAB, si aprobarea structurii organizatorice a AVAB, a bugetului pentru functionarea acesteia si declaratia AVAB cu privire la politica si procedurile sale de operare
    I.6.2. b) Prezentarea de dovezi concludente Guvernului ca:
    - AVAB are personal calificat si ca a elaborat termeni de referinta pentru functionarea sa;
    - au fost selectati consultanti, conform procedurilor internationale, pentru conducerea AVAB.
    Institutii responsabile pentru I.6.1. a), I.6.2. b): MF, AVAB*, BNR
    I.6.3. a) Crearea cadrului legal pentru selectarea si salarizarea personalului AVAB si al Unitatii de management a proiectului (UMP) PSAL si PIBL, care sa asigure angajarea de personal cu inalta calificare pentru ambele institutii
    Institutii responsabile pentru I.6.3. a): MMPS*, MF, AVAB

    II. PRIVATIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT

    II.1. Asigurarea cadrului general de privatizare
    II.1.1. a) Instituirea unei noi legi a privatizarii si a normelor de implementare a acesteia
    II.1.2. b) Dezvoltarea pietelor primara si secundara pentru titlurile de stat, prin:
    - infiintarea unui sistem computerizat pentru decontarea si verificarea obligatiunilor de stat;
    - titlurile de stat oferite persoanelor fizice si juridice vor avea cel putin 4 termene de scadenta diferite.
    Institutii responsabile pentru II.1.1. a), II.1.2. b): MF*, BNR
    II.2. Finalizarea procedurilor de licitatie si incheierea contractelor cu banci de investitii internationale, in vederea privatizarii a cel putin 4 societati comerciale mari
    II.2.1. a) Organizarea de licitatii pentru selectarea bancilor de investitii in vederea privatizarii a 4 societati comerciale mari, prin:
    - publicarea de anunturi in presa locala si in presa internationala;
    - finalizarea termenilor de referinta pentru cererea de oferta din partea bancilor de investitii.
    II.2.2. b) Finalizarea procedurilor de licitatie si incheierea contractelor cu banci de investitii internationale in vederea privatizarii a minimum 3 din cele 4 societati comerciale mari
    Institutii responsabile pentru II.2.1. a), II.2.2. b): FPS*, MT
    II.3. (i) Selectarea a 5 societati comerciale mari pentru privatizare
    (ii) Selectarea de banci de investitii internationale pentru privatizarea acestora
    II.3.1. b) Nominalizarea a 5 societati comerciale mari, finalizarea procedurilor de licitatie si incheierea de contracte cu banci de investitii internationale pentru privatizarea celor 5 societati comerciale mari
    Institutii responsabile pentru II.3.1. b): FPS
    II.4. (i) Selectarea a 5 societati comerciale mari pentru restructurare sau lichidare
    (ii) Selectarea de banci de investitii internationale pentru implementarea acestui program
    II.4.1. b) Nominalizarea a 5 societati comerciale, finalizarea procedurilor de licitatie si incheierea de contracte cu experti internationali pentru implementarea programului de restructurare/lichidare
    Institutii responsabile pentru II.4.1. b): FPS
    II.5. Oferirea pentru privatizare prin agenti de vanzare, selectati conform procedurilor internationale, a 50 de societati comerciale mari
    II.5.1. a) Nominalizarea a 50 de societati comerciale din portofoliul FPS, pentru a fi oferite spre privatizare in 5 pachete de cate 10 agentilor de vanzare care vor fi angajati prin licitatie internationala, conform procedurilor internationale
    II.5.2. b) Incheierea de contracte cu agenti de vanzare, in vederea privatizarii, conform procedurilor internationale, pentru cel putin 30 de societati comerciale din cele 50 oferite
    Institutii responsabile pentru II.5.1. a), II.5.2. b): FPS
    II.6. Furnizarea de dovezi Guvernului ca FPS a privatizat:
    (i) cel putin 15 societati comerciale mari si
    (ii) cel putin 600 de societati comerciale mici si mijlocii, reprezentand impreuna cel putin 5% din totalul portofoliului de actiuni al FPS.
    II.6.1. a) Prezentarea de dovezi Guvernului ca FPS a privatizat in anul 1999 cel putin:
    - 30 de societati comerciale mari;
    - 250 de societati comerciale mici si mijlocii.
    Cele 280 de societati comerciale vor reprezenta cel putin 4% din portofoliul de actiuni al FPS.
    II.6.2. b) Prezentarea de dovezi Guvernului ca FPS a privatizat alte cel putin:
    - 15 societati comerciale mari;
    - 600 de societati comerciale mici si mijlocii.
    Cele 615 societati comerciale vor reprezenta cel putin 5% din portofoliul de actiuni al FPS.
    Institutii responsabile pentru II.6.1. a), II.6.2. b): FPS
    II.7. Prezentarea de dovezi Guvernului ca FPS a facut o oferta ferma pentru a vinde actiunile sale reziduale detinute la 200 de societati comerciale de stat
    II.7.1. a) Prezentarea de dovezi ca FPS a privatizat 40 de societati
    comerciale la care detine actiuni reziduale
    II.7.2. b) Prezentarea de dovezi ca FPS a facut o oferta ferma de vanzare a
    actiunilor sale reziduale detinute la 160 de societati comerciale
    Institutii responsabile pentru II.7.1. a), II.7.2. b): FPS
    II.8. Angajarea de lichidatori sau oprirea functionarii societatilor comerciale de stat generatoare a cel putin 12% din pierderile FPS (incluzand subventiile de la stat)
    II.8.1. a) Realizarea urmatoarelor actiuni:
    - identificarea si convenirea cu Guvernul a unei liste cuprinzand societati comerciale care genereaza cel putin 12% din pierderile FPS (incluzand subventiile de la stat);
    - Consiliul de administratie al FPS va dispune lichidarea societatilor comerciale respective
    II.8.2. b) Angajarea de lichidatori sau oprirea functionarii societatilor comerciale generatoare a cel putin 12% din pierderile FPS (incluzand subventiile de la stat)
    Institutii responsabile pentru II.8.1. a), II.8.2. b): FPS
    II.9. Furnizarea de dovezi Guvernului ca:
    (i) s-a realizat o reducere cu 25% a pierderilor rezultate din exploatare (inclusiv subventii) a 6 societati miniere, conform datelor evidentiate in ultimele rapoarte trimestriale pentru anul 1999, comparativ cu pierderile rezultate din exploatare (inclusiv subventiile) ale societatilor respective, evidentiate in situatiile lor financiare pe anul 1998;
    (ii) s-au incheiat contracte, conform procedurilor internationale, pentru inchiderea tehnica si pentru lucrari de ameliorare a mediului pentru cel putin 10 mine
    II.9.1. b) Prezentarea de dovezi concludente ca a fost indeplinit obiectivul II.9
    Institutii responsabile pentru II.9.1. b): MIC*, ANRM, ARZM
    II.10. Oferirea spre vanzare a cel putin 35% din capitalul S.N.P. "Petrom", incluzand noile actiuni emise
    II.10.1. a) Angajarea unei banci internationale de investitii pentru vanzarea noilor actiuni emise de S.N.P. "Petrom"
    II.10.2. b) Oferirea spre vanzare a cel putin 35% din capitalul S.N.P. "Petrom", incluzand noile actiuni emise
    Institutii responsabile pentru II.10.1. a), II.10.2. b): MIC*

    III. IMBUNATATIREA MEDIULUI DE AFACERI

    III.1. Imbunatatirea mediului de afaceri
    III.1.1. a) Perfectionarea cadrului legislativ de declarare a falimentului prin:
    - abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/1997 si amendarea legislatiei privind falimentul;
    - constituirea unei comisii de analiza a procedurii de declarare a falimentului, care sa pregateasca intr-un termen de 6 - 8 luni un raport cu recomandari pentru reforme viitoare mai cuprinzatoare
    III.1.2. a) Emiterea unei ordonante de urgenta a Guvernului privind auditul financiar
    III.1.3. a) Emiterea de catre MF a unui ordin pentru introducerea:
    - cadrului de dezvoltare a sistemului contabil (volumul 1);
    - cadrului conceptual pentru standardele internationale (volumul 2).
    III.1.4. a) Elaborarea termenilor de referinta privind realizarea unui program pentru:
    - elaborarea materialelor de pregatire profesionala;
    - activitatile de pregatire profesionala a contabililor profesionisti si a auditorilor,
pentru implementarea legii auditului financiar si a ordinului pentru introducerea cadrului de dezvoltare a sistemului contabil si a cadrului conceptual pentru standardele internationale.
    III.1.5. a) Modificarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
    III.1.6. b) Elaborarea si prezentarea la Parlament a:
    - proiectului de amendament la Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit;
    - proiectului de lege privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice.
    III.1.7. b) Incheierea programului de pregatire a personalului pentru informarea populatiei privind implementarea schimbarilor in domeniul fiscal in ceea ce priveste impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice
    III.1.8. b) Prezentarea unei analize concludente cu privire la impactul asupra persoanelor fizice si juridice si la costurile pe care le implica aplicarea prevederilor amendamentului la Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit si ale legii privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice
    Institutii responsabile pentru III.1.1. a), III.1.2. a), III.1.3. a), III.1.4. a), III.1.5. a), III.1.6. b), III.1.7. b), III.1.8. b): MF*, MJ
    III.2. (i) Elaborarea unui studiu de evaluare structurala, a cadrului de reglementare si a unui plan de actiune pentru intarirea cadrului structural si de reglementari pentru sectoarele: energie electrica, telecomunicatii, cai ferate, petrol si gaze
    (ii) Angajarea de consultanta, conform procedurilor internationale, pentru pregatirea unei strategii de privatizare privind producerea si distributia energiei electrice
    III.2.1. a) Redactarea termenilor de referinta, conform procedurilor internationale, pentru studiul de evaluare structurala si a reglementarilor pentru utilitatile publice
    III.2.2. b) Infiintarea unei agentii independente de reglementari pentru producerea si distributia energiei electrice si termice
    III.2.3. b) Finalizarea studiului de evaluare structurala si a cadrului de reglementare, precum si a unui plan de actiune pentru intarirea cadrului structural si de reglementari pentru sectoarele: energie electrica, telecomunicatii, cai ferate, petrol si gaze
    III.2.4. b) Angajarea de consultanta, conform procedurilor internationale, in vederea realizarii unei strategii de privatizare in domeniul productiei si distributiei de energie electrica
    Institutii responsabile pentru III.2.1. a), III.2.2. b), III.2.3. b), III.2.4. b): MIC*, MT
    III.3. (i) Elaborarea unui proiect de lege privind garantiile reale mobiliare in proprietatea personala
    (ii) Elaborarea unui program de reglementari pentru aplicarea legii cu privire la inregistrarea garantiilor reale mobiliare
    III.3.1. a) Prezentarea in Parlament a unui proiect de lege privind garantiile reale mobiliare in proprietatea personala
    III.3.2. a) Elaborarea de optiuni privind programul de reglementari de aplicare pentru proiectul de lege pregatit
    III.3.3. b) Implementarea unui program de reglementari pentru aplicarea legii cu privire a inregistrarea garantiilor reale mobiliare
    Institutii responsabile pentru III.3.1. a), III.3.2. a), III.3.3. b): MJ
    III.4. Adoptarea statutului Camerei de audit
    III.4.1. a) Indeplinirea integrala a obiectivului III.4
    Institutii responsabile pentru III.4.1. a): MF
    III.5. Elaborarea unui studiu asupra mediului de afaceri si a unui plan de actiune pentru imbunatatirea mediului de afaceri
    III.5.1. a) Elaborarea termenilor de referinta pentru realizarea studiului asupra mediului de afaceri
    III.5.2. b) Indeplinirea integrala a obiectivului III.5
    Institutii responsabile pentru III.5.1. a), III.5.2. b): Aparatul de lucru al primului-ministru

    IV. ATENUAREA COSTURILOR SOCIALE ALE REFORMEI

    IV.1. Prezentarea in Parlament a unei legi-cadru pentru protectia personalului afectat de concedieri colective
    IV.1.1. b) Indeplinirea integrala a obiectivului IV.1
    Institutii responsabile pentru IV.1.1. b): MMPS
    IV.2. Prezentarea de dovezi concludente ca:
    (i) s-a finantat orice deficit existent in Fondul pentru plata ajutorului de somaj;
    (ii) au fost achitate lucratorilor eligibili toate ajutoarele de somaj si platile compensatorii
    IV.2.1. b) Indeplinirea integrala a obiectivului IV.2
    Institutii responsabile pentru IV.2.1. b): MMPS
    IV.3. Prezentarea unui raport concludent asupra:
    (i) nivelului somajului;
    (ii) nivelurilor nominale si reale ale ajutorului de somaj;
    (iii) analizei fluxului de numerar si a prognozei financiare privind Fondul pentru plata ajutorului de somaj
    IV.3.1.b) Indeplinirea integrala a obiectivului IV.3
    Institutii responsabile pentru IV.3.1. b): MMPS
    IV.4. Adoptarea de reglementari privind acreditarea de organizatii pentru administrarea fondurilor pentru microcredite
    IV.4.1. b) Indeplinirea integrala a obiectivului IV.4
    Institutii responsabile pentru IV.4.1. b): MMPS
    IV.5. Elaborarea unui raport privind:
    (i) numarul persoanelor care beneficiaza de asistenta sociala;
    (ii) nivelurile nominale si reale ale veniturilor din asistenta sociala;
    (iii) tipurile si calitatea sistemului de acordare a asistentei sociale;
    (iv) un plan de actiune pentru imbunatatirea acestui sistem.
    IV.5.1. b) Indeplinirea integrala a obiectivului IV.5
    Institutii responsabile pentru IV.5.1. b): MMPS

    ANEXA 4

                    ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
ale structurilor create pentru implementarea Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)

    1. Coordonatorul proiectului:
    - are intreaga responsabilitate privind coordonarea si monitorizarea realizarii obiectivelor PSAL si PIBL;
    - coordoneaza activitatile CCI in calitate de presedinte al CCI;
    - stabileste componenta UMP si coordoneaza activitatile acesteia;
    - semneaza documentele care angajeaza partea romana in relatia cu BIRD pentru realizarea obiectivelor PSAL si PIBL
    - semneaza, impreuna cu conducatorul institutiei raspunzatoare de implementarea fiecarei componente sectoriale, contractele de achizitii de bunuri si servicii finantate prin PIBL, pentru asigurarea indeplinirii conditionalitatilor PSAL;
    - poate decide delegarea unora dintre atributiile sale catre UMP.
    2. Comitetul de coordonare a implementarii acordurilor de imprumut PSAL si PIBL (CCI):
    - asigura, in realizarea obiectivelor PSAL si PIBL, coordonarea activitatii institutiilor implicate;
    - adopta decizii obligatorii pentru institutiile implicate in realizarea obiectivelor proiectului;
    - analizeaza rapoartele consultantilor cu care au fost semnate contracte finantate prin PIBL pentru indeplinirea conditionalitatilor PSAL si decide sau propune, dupa caz, Guvernului Romaniei solutia de aplicare pentru fiecare caz in parte.
    Fiecare membru al CCI raspunde personal de indeplinirea obligatiilor ce revin institutiei pe care o reprezinta.
    3. Unitatea de management a proiectului (UMP):
    - asigura respectarea procedurilor pentru realizarea achizitiilor de bunuri si servicii in conformitate cu procedurile internationale si cu prevederile legislatiei romane aplicabile;
    - monitorizeaza indeplinirea conditionalitatilor PSAL, pe baza raportarilor saptamanale primite de la UIP;
    - acorda asistenta UIP in pregatirea termenilor de referinta, conform procedurilor internationale, pentru componentele proiectului de care raspunde aceasta in concordanta cu structura finantarii;
    - pregateste, pe baza specificatiilor tehnice, a termenilor de referinta si a celorlalte informatii primite de la UIP, documentele pentru achizitia de bunuri si de servicii;
    - asigura presedintia comisiilor de evaluare a ofertelor de bunuri sau de servicii finantate prin PIBL, fara a avea drept de vot, si respectarea procedurilor de selectie in conformitate cu procedurile internationale si cu prevederile legislatiei romane aplicabile;
    - acorda asistenta UIP in implementarea proiectelor pe perioada derularii contractelor finantate din imprumutul PIBL;
    - asigura efectuarea tragerii sumelor din imprumut, administrarea contului special, precum si functionarea sistemului de management financiar;
    - asigura platile in cadrul contractelor finantate din imprumut, pe baza dovezilor furnizate de UIP privind indeplinirea de catre furnizorii de servicii si de bunuri a obligatiilor ce le revin prin contract;
    - intocmeste rapoartele cerute de acordurile de finantare si de legislatia nationala si prezinta aceste rapoarte organelor abilitate;
    - asigura evidenta financiar-contabila a proiectului si furnizeaza informatiile necesare pentru auditarea conturilor acestuia.
    4. Unitatea de implementare a proiectului (UIP):
    - raspunde de realizarea componentelor care ii revin din proiect, astfel cum sunt definite in anexa nr. 3, cu completarile pe care le va aduce CCI in functie de conditiile concrete de derulare a proiectului;
    - raporteaza saptamanal UMP, sub semnatura conducatorului UIP, progresele inregistrate in indeplinirea conditionalitatilor PSAL;
    - asigura pregatirea, in timp util, pentru indeplinirea conditionalitatilor de acordare a transelor PSAL, a termenilor de referinta pentru achizitiile de bunuri si de servicii ce ii revin din proiect si ii transmite UMP pentru a fi integrati in documentele de licitatie;
    - furnizeaza, la cererea UMP, toate informatiile necesare acesteia pentru intocmirea documentelor in vederea achizitiei de bunuri si de servicii;
    - analizeaza si avizeaza documentele de licitatie pregatite de UMP pentru componentele din proiect care ii revin pentru a raspunde obiectivelor stabilite prin proiect, propunand modificarea acestora, daca este cazul;
    - cu avizul UMP asigura cu promptitudine si in conditii de calitate publicitatea aferenta licitatiilor, asigura plata acesteia, precum si informatiile necesare potentialilor furnizori de servicii si de bunuri in perioada de pregatire a ofertelor din sfera de responsabilitate a UIP respective;
    - selecteaza furnizorii pentru achizitiile de bunuri sau de servicii finantate prin PIBL, prin participarea in comisiile de evaluare a ofertelor, cu respectarea procedurilor de selectie in conformitate cu procedurile internationale si cu prevederile legislatiei romane aplicabile;
    - semneaza, impreuna cu coordonatorul proiectului, contractele de furnizare de servicii si de bunuri finantate prin PIBL pentru componentele de proiect de care raspund in indeplinirea conditionalitatilor PSAL;
    - urmareste indeplinirea de catre furnizorii de servicii si de bunuri cu care au contract a obligatiilor care le revin acestora prin contract;
    - avizeaza rapoartele de activitate ale consultantilor selectati, atestand indeplinirea de catre acestia a obligatiilor ce le revin prin contract (avizarea acestor rapoarte nu semnifica acceptarea concluziilor consultantului, ci numai recunoasterea indeplinirii de catre acesta a obligatiilor contractuale, in vederea efectuarii platilor);
      transmite CCI prin UMP eventualele pareri diferite de cele formulate de consultanti in rapoartele de activitate, in vederea evaluarii acestora;
      aplica solutiile de implementare pentru indeplinirea conditionalitatilor PSAL pe baza deciziilor luate de CCI sau de Guvernul Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 374/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 374 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 374/1999
Hotărârea 1016 2000
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)
Hotărârea 773 2000
pentru reglementarea unor masuri organizatorice in vederea realizarii Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)
Hotărârea 896 1999
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)
Hotărârea 481 1999
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului privat (PIBL)
Rectificare 374 1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu