Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 51 din 26 aprilie 1999

pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 186 din 29 aprilie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Se ratifica Scrisoarea de acord, impreuna cu anexele nr. I, II si III, dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) privind acordarea unui avans de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999. Avansul va fi utilizat in scopul demararii actiunilor privind dezvoltarea institutionala pentru realizarea unui proces rapid de restructurare si privatizare.
    Art. 2
    Pentru aplicarea prevederilor scrisorii de acord se va constitui o unitate de management a proiectului, denumita in continuare U.M.P., sub directa responsabilitate si coordonare a ministrului transporturilor, in baza prerogativelor speciale conferite acestuia de catre primul-ministru. Unitatea va fi formata din specialisti angajati prin transfer sau detasati din institutii centrale, pe perioada functionarii U.M.P., selectati cu respectarea procedurilor B.I.R.D. Dupa incetarea activitatii in U.M.P., personalul respectiv va fi preluat de institutia de la care a provenit si reincadrat pe functia detinuta la data transferarii sau detasarii. Nivelul salariului personalului angajat in U.M.P. se va negocia cu conducatorul institutiei in cadrul careia functioneaza U.M.P., prin derogare de la legislatia in vigoare privind salarizarea personalului din institutiile publice.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor va incheia cu Ministerul Transporturilor o conventie prin care ii va delega acestuia intreaga autoritate si responsabilitate in aplicarea prevederilor scrisorii de acord si implementarea programului convenit cu B.I.R.D., prin U.M.P. constituita potrivit art. 2.
    Art. 4
    Rambursarea avansului, plata ratelor dobanzii, a comisionului de angajament si a altor cheltuieli interne si externe vor fi achitate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, din sumele alocate cu aceasta destinatie.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       Traian Basescu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Iosefina Morosan,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

    BANCA MONDIALA                                       21 ianuarie 1999

    Excelentei Sale
    Decebal Traian Remes,
    ministrul finantelor
    Guvernul Romaniei
    Bucuresti, Romania

    Stimate domnule ministru,

    Romania: Avans pentru pregatirea Acordului de imprumut propus pentru dezvoltarea institutionala a sectorului privat - Scrisoare de acord P 361-0 RO
    Va scriu in numele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru a va comunica acordul acesteia de a acorda Romaniei (Primitorul) un avans intr-o suma care sa nu depaseasca 1.500.000 USD (avansul). Scopul avansului este de a finanta anumite cheltuieli necesare pentru pregatirea imprumutului pentru dezvoltarea institutionala a sectorului privat care se presupune ca va accelera eforturile de privatizare ale tarii si va stimula cresterea economica privind reformele in sectorul financiar, prin aprobarea unei noi legi a privatizarii si prin privatizarea unui anumit numar de intreprinderi mari prin programul de consortii, pentru realizarea carora Primitorul a solicitat asistenta financiara B.I.R.D.
    Avansul este acordat pentru scopurile, in termenii si conditiile prezentate in anexele nr. I - III la prezenta scrisoare si Primitorul certifica prin prezenta, prin confirmarea acordului, ca este autorizat sa contracteze, sa traga si sa ramburseze avansul acordat pentru scopurile si in termenii si conditiile mentionate.
    Sumele trase din avans vor fi purtatoare de dobanda conform paragrafului 5 din Scrisoarea de acord/Prevederi financiare aplicabile avansurilor pentru operatiuni pregatitoare.
    Acordarea acestui avans nu constituie sau nu implica nici un angajament din partea B.I.R.D. de a sprijini finantarea operatiunii pentru pregatirea careia este acordat avansul.
    Va rugam sa ne confirmati acordul dumneavoastra cu cele de mai sus, in numele Romaniei, prin semnarea, datarea si returnarea catre noi a unui exemplar impreuna cu anexele la aceasta scrisoare. Acest acord va deveni efectiv la data contrasemnarii.

    Cu stima,
                               ......................

                                 Andrew N. Vorkink,
                                  Director de tara
                     Unitatea de tara pentru Bulgaria si Romania
                          Regiunea Europa si Asia Centrala

    De acord
                                 ..................

                                Decebal Traian Remes,
                                ministrul finantelor
                                       Romania

                                                     Data: 26 ianuarie 1999

    ANEXA 1
    la scrisoarea de acord

                SCOPURILE, TERMENII SI CONDITIILE AVANSULUI

    1. Activitatile necesare pentru a incheia pregatirea proiectului pentru care s-a acordat avansul sunt urmatoarele:
    a) O echipa de consilieri financiari va stabili procedurile care vor fi parcurse de Banca Nationala a Romaniei pentru a efectua operatiuni pe piata deschisa si pentru trecerea la metoda de licitatie cu pret unic pentru vanzarea obligatiunilor de stat. In vederea restructurarii bancilor comerciale vor fi angajati experti pentru supraveghere bancara, specialisti in administrarea creditelor si in recuperarea creantelor si specialisti in restructurarea corporatiilor. Avansul in cadrul facilitatii pentru pregatirea proiectului (F.P.P.) va acoperi cheltuielile cu consultanta acordata de acesti consilieri.
    b) O echipa de consilieri juridici va analiza legea privatizarii existenta, normele si metodologiile aferente si va inainta Guvernului o expunere de motive privind necesitatea unei noi legi a privatizarii, pentru a fi prezentata Parlamentului in vederea aprobarii. Noua lege va avea ca scop, printre altele, indepartarea barierelor in calea privatizarii in legatura cu distribuirea necorespunzatoare a riscurilor si responsabilitatilor, restructurarea si anularea datoriilor, despagubiri, compensatii, reprezentari si garantii, cerinte de evaluare, titluri de proprietate si restituiri. Noua lege a privatizarii va stabili, de asemenea, baza juridica pentru programul de consortii. Consilierul juridic nu va fi implicat in elaborarea proiectului de lege, care va ramane in responsabilitatea exclusiva a Guvernului. Fondurile din F.P.P. vor acoperi cheltuielile cu serviciile de consultanta juridica.
    c) Un consilier de specialitate va fi angajat pentru a elabora programul de consortii, inclusiv pachetul de compensatii si contractul de agent de vanzari care va fi semnat intre Guvern si consortiile respective. Serviciile de consultanta ale consilierului vor fi platite din fondurile F.P.P.
    d) O banca de investitii va fi angajata pentru vanzarea catre un investitor privat a cel putin 51 de procente din actiunile TAROM, compania nationala aeriana din Romania. Avansul in cadrul F.P.P. va acoperi o taxa fixa in avans (onorariul de angajare) si taxele ulterioare.
    e) Un consortiu de banci de investitii, experti in restructurare si lichidatori vor fi angajati pentru privatizarea/restructurarea/lichidarea unui esantion-pilot de zece companii, conform noii legi a privatizarii. Avansul F.P.P. va acoperi onorariul de angajare si taxele ulterioare.
    f) In vederea sprijinirii Guvernului in eforturile sale de a introduce principiile international acceptate de contabilitate, de audit si practicile de raportare financiara, se va realiza o expertizare a cinci firme locale, mari, de contabilitate pentru a evalua capacitatea lor profesionala. Fondurile din avansul F.P.P. vor fi disponibilizate pentru realizarea expertizei si pentru a raporta Guvernului masurile necesare pentru imbunatatire.
    g) O echipa de experti fiscali nationali si internationali se va consulta cu consilierii germani care au fost angajati de Guvern pentru a redacta proiectul noilor legi privind impozitul pe venit si impozitul pe profit. F.P.P. va finanta consultantii fiscali, pentru a se asigura ca problemele legate de activitatea de leasing, amortizare, evaluarea activelor si cheltuieli deductibile sunt solutionate corespunzator si ca impactul noii legi asupra veniturilor este corect estimat.
    h) O analiza a sectorului utilitatilor publice va fi intreprinsa pentru dezvoltarea unui plan de reforma a acestuia.
    2. Cheltuielile care urmeaza sa fie finantate din avans sunt:
______________________________________________________________________________
                                                                 %
                                       Sumele din avans    din cheltuielile
    Categoria                               (USD)          care urmeaza
                                                           sa fie finantate
______________________________________________________________________________
(1) Servicii de consultanta                              100% din cheltuielile
    internationala                                       in valuta
    - consilieri juridici            ........... 200.000
    - consilieri sector financiar    ........... 300.000
    - onorariul de angajare a bancii ........... 250.000
    de investitii; TAROM
    - onorariul de angajare a bancii ........... 300.000
    de investitii; esantionul-pilot
    - proiectarea consortiului       ...........  60.000
    - expertizarea a 5 firme de      ...........  25.000
    contabilitate
    - avocati pe probleme fiscale    ...........  25.000
    - analiza sectorului de          ........... 150.000
    utilitati publice
    (2) Servicii ale expertilor                          100% din cheltuielile
    locali                                               locale
    - consultanta locala pentru      ...........  50.000
    TAROM
    - consultanta locala pentru      ........... 100.000
    esantionul-pilot
    - expertizarea firmelor locale   ...........  20.000
    de contabilitate
    - consultanta fiscala locala     ...........  20.000
______________________________________________________________________________
    TOTAL:                                     1.500.000
______________________________________________________________________________

    3. Primitorul: va desfasura activitatile de pregatire a proiectului, mentionate mai sus, cu diligenta si eficienta necesare; va furniza prompt si la timp fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare pentru scopul mentionat; va furniza B.I.R.D. toate informatiile cu privire la aceste activitati si la utilizarea sumelor avansului, asa cum, in mod rezonabil, va solicita B.I.R.D.; periodic va face schimb de opinii cu reprezentantii B.I.R.D. cu privire la progresul si la rezultatele acestor activitati.
    4. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor de pregatire a proiectului, mentionate mai sus, Primitorul poate deschide un cont (contul special) in USD la o banca comerciala locala acceptata de B.I.R.D. in conformitate cu termenii si conditiile specificate in anexa nr. II. Banca depozitara a contului special va confirma, intr-o forma acceptabila B.I.R.D., ca fondurile din contul special vor fi separate ca depozit special pentru scopurile specifice pentru care este acordat avansul si ca fondurile nu pot face subiect al unor creante, confiscari sau sechestru.
    5. Primitorul va angaja consultanti acceptabili B.I.R.D., in termenii si conditiile satisfacatoare B.I.R.D., pentru consultanta juridica, pentru sectorul financiar, proiectarea consortiului, supravegherea contabila si consilieri de cod fiscal. Consultantii vor fi selectati in conformitate cu principiile si procedurile satisfacatoare B.I.R.D. si pe baza Ghidului Bancii Mondiale: "Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale si de catre Banca Mondiala in calitate de agentie de executie" (Washington D.C., ianuarie 1997, revizuit in luna septembrie 1997). Nu se va accepta nici o inlocuire a consultantilor asa cum au fost selectati si nici o modificare a termenilor si conditiilor de angajare a acestora, cu exceptia cazului in care s-a obtinut o aprobare prealabila a B.I.R.D.
    6. Tragerea, utilizarea si rambursarea avansului se vor efectua in conformitate cu prevederile financiare aplicabile avansurilor pentru pregatirea operatiunii (prevederi financiare), specificate in anexa nr. III.
    7. Avansul va presupune plata unui comision de serviciu, astfel cum este prevazut in paragraful 5 al prevederilor financiare.
    8. Pentru scopurile paragrafului 6 din prevederile financiare este mentionata data de 15 iulie 1999. Dupa data mentionata nu se va mai efectua nici o tragere din avans si orice suma din avans ramasa netrasa va fi anulata, cu exceptia cazului in care B.I.R.D. va stabili o data ulterioara pentru scopurile paragrafului 6.
    9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate in numele Primitorului de catre ministrul finantelor sau de alta persoana autorizata in scris de catre ministrul finantelor. Specimenele de semnatura autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise impreuna cu prima cerere de tragere.

    ANEXA 2
    la scrisoarea de acord

                         CONTUL SPECIAL DE DEPOZIT

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii semnifica categoriile de articole care urmeaza sa fie finantate din sumele avansului, astfel cum este specificat in paragraful 2 din anexa nr. I;
    b) termenul cheltuieli eligibile semnifica cheltuielile corespunzatoare costului rezonabil al serviciilor solicitate pentru activitatile de pregatire a proiectului, care urmeaza sa fie acoperite din sumele avansului; si
    c) termenul alocatie autorizata semnifica suma echivalenta cu 150.000 USD, care va fi trasa din avans si depozitata in contul special de depozit (contul special) conform paragrafului 3 lit. a) al acestei anexe.
    2. Platile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce B.I.R.D. a primit dovezi satisfacatoare privind deschiderea corespunzatoare a contului special, tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) Pentru trageri din alocatia autorizata Primitorul va transmite la B.I.R.D. o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care sa nu depaseasca suma agregata a alocatiei autorizate. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, B.I.R.D., in numele Primitorului, va depozita in contul special o suma din sumele avansului, dupa cum a fost solicitata de Primitor.
    b) (i) In vederea realimentarii contului special, Primitorul va transmite la B.I.R.D. cereri de depozit in contul special la asemenea intervale, dupa cum va specifica B.I.R.D.
    (ii) Anterior sau in momentul fiecarei astfel de solicitari Primitorul va transmite la B.I.R.D. documentele sau alte dovezi solicitate conform paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile in legatura cu care a fost solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de solicitari, B.I.R.D. va depozita in contul special, in numele Primitorului, din sumele avansului, acele sume care au fost solicitate de catre Primitor si demonstrate cu documentele mentionate si alte justificari de plati care urmeaza sa fie facute din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    4. Pentru fiecare plata efectuata de catre Primitor din contul special, Primitorul (in momentul in care B.I.R.D. va solicita in mod rezonabil) transmite la B.I.R.D. astfel de documente sau alte dovezi demonstrand ca astfel de plati au fost facute exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara a tine seama de prevederile paragrafului 3 al prezentei anexe, nu se va putea solicita B.I.R.D. sa efectueze in continuare depozite in contul special,
    a) daca, oricand, B.I.R.D. va stabili ca tragerile ulterioare din avans ar trebui efectuate direct de catre Primitor; sau
    b) o data ce totalul sumelor netrase din avans este egal cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate.
    Ca urmare, tragerea din sumele avansului ramase netrase va urma acele proceduri pe care B.I.R.D. le va notifica Primitorului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai dupa si in masura in care B.I.R.D. va avea convingerea ca toate sumele ramase in depozit in contul, special la data notificarii vor fi utilizate numai pentru efectuarea platilor pentru cheltuielile eligibile.
    6. a) Daca B.I.R.D. stabileste, in orice moment, ca plata din contul special a fost:
    (i) efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila, conform paragrafului 2 al prezentei anexe; sau
    (ii) nejustificata de dovezile transmise la B.I.R.D.,
    Primitorul, pe baza notificarii prompte a B.I.R.D.:
    1. va transmite dovezi suplimentare, dupa cum B.I.R.D. va solicita; sau
    2. va depozita in contul special (sau, daca B.I.R.D. va solicita astfel, va rambursa la B.I.R.D.) o suma egala cu suma platii respective sau o parte din aceasta plata care nu a fost eligibila sau justificata.
    Daca B.I.R.D. nu va conveni altfel, nu se vor efectua depozite ulterioare in contul special pana cand Primitorul nu va furniza dovezi sau nu va efectua un astfel de depozit sau rambursare, dupa caz.
    b) Daca B.I.R.D. stabileste, in orice moment, ca orice suma trasa in contul special si nerambursata nu va fi solicitata pentru acoperirea platilor ulterioare pentru cheltuielile eligibile, Primitorul, pe baza notificarii prompte a B.I.R.D., va rambursa orice astfel de suma trasa si nerambursata.
    c) Primitorul, pe baza notificarii B.I.R.D., va rambursa la B.I.R.D. in intregime sau parti din fondurile sau depozitele in contul special.
    d) Rambursarile catre B.I.R.D. se vor efectua conform paragrafului 6 lit. a), b) si c) din prezenta anexa si vor fi adaugate la suma netrasa din avans.

    ANEXA 3
    la scrisoarea de acord

                      PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE
                AVANSURILOR PENTRU OPERATIUNI PREGATITOARE

    1. In aceste prevederi, termenul Banca Mondiala inseamna: a) Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.); sau b) Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (Asociatia).
    2. Banca Mondiala va disponibiliza fonduri Primitorului (o tara membra) in cadrul unui avans pentru pregatirea proiectului (avansul), pentru a acoperi cheltuielile specificate in scrisoarea de acord pentru avans. Primitorul ar trebui sa prezinte o cerere scrisa pentru tragere in forma specificata de catre Banca Mondiala. Cererea este: a) semnata de un reprezentant autorizat al Primitorului; si b) insotita de documente care dovedesc cheltuielile facute sau, daca Banca Mondiala isi exprima acordul, care vor fi facute.
    3. Avansul va fi acordat in dolari S.U.A.; totusi Primitorul poate solicita orice alta valuta ceruta pentru a acoperi o cheltuiala care este finantata din avans. In acest caz Banca Mondiala va cumpara acea valuta cu dolari S.U.A.
    4. Tragerile vor fi efectuate numai pentru cheltuieli cu serviciile furnizate din tari eligibile sau cu bunurile produse in tari eligibile, conform Ghidului Bancii Mondiale: "Achizitii finantate din imprumuturi B.I.R.D. si credite I.D.A." (Washington D.C., ianuarie 1995 si revizuite in lunile ianuarie si august 1996 si in septembrie 1997).
    5. Asa cum este specificat de catre Banca Mondiala in scrisoarea de acord pentru avans, pentru sumele din avans trase si nerambursate se datoreaza dobanda la o rata calculata si datorata dupa cum urmeaza:
    a) Dobanda se acumuleaza periodic pentru suma avansului trasa si nerambursata la o rata stabilita pentru fiecare perioada de dobanda egala cu costul imprumuturilor calificate din semestrul precedent plus o jumatate de procent (1/2 din 1 procent).
    b) Cat de curand posibil ca practica, dupa sfarsitul fiecarui semestru, Banca Mondiala va notifica Primitorului despre costul imprumuturilor calificate pentru acel semestru.
    c) Pentru scopurile prezentei scrisori:
    (i) perioada de dobanda inseamna o perioada de 6 luni care se termina pe 31 decembrie si pe 30 iunie, incepand cu perioada de dobanda in care avansul este acordat de catre Banca Mondiala;
    (ii) costul imprumuturilor calificate inseamna costul, determinat in mod rezonabil de catre Banca Mondiala si exprimat ca procent pe an, al imprumuturilor trase si nerambursate ale Bancii Mondiale dupa 30 iunie 1982. Costul exclude acele imprumuturi sau parti ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru finantarea: a) unei investitii a Bancii Mondiale; si b) unor imprumuturi acordate de Banca dupa 1 iulie 1989 cu rate de dobanda determinate altfel decat este prevazut in paragraful a) de mai sus;
    (iii) semestru inseamna primele 6 luni si urmatoarele 6 luni ale anului calendaristic.
    d) La data la care Banca Mondiala poate notifica Primitorul, dar cu nu mai putin de 6 luni inainte, paragraful 5 lit. a), b) si c) (iii) vor fi amendate dupa cum urmeaza:
    "a) Dobanda se va acumula periodic pentru suma avansului trasa si nerambursata la o rata pentru fiecare trimestru, egala cu costul imprumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumatate de procent (1/2 din 1 procent)."
    "b) Cat de curand posibil dupa sfarsitul fiecarui trimestru, Banca Mondiala va instiinta Primitorul despre costul imprumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru."
    "c) Trimestru inseamna o perioada de 3 luni incepand la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie intr-un an calendaristic."
    6. Suma trasa din avans, impreuna cu taxa de serviciu acumulata la aceasta vor fi achitate de catre Primitor Bancii Mondiale, dupa cum urmeaza:
    a) Daca, la data sau inainte de data convenita in acest scop de catre Primitor si Banca Mondiala in scrisoarea de acord pentru avans, un imprumut a fost acordat de catre Banca Mondiala sau un credit pentru dezvoltare a fost acordat de catre Asociatie, in scopul de a contribui la finantarea proiectului pentru pregatirea caruia a fost acordat avansul, atunci intreaga suma a avansului trasa si nerambursata va fi platita Bancii Mondiale. O astfel de plata va include taxa de serviciu acumulata asupra avansului pana la data acestei plati. Rambursarea se va face printr-o tragere din suma unui astfel de imprumut sau credit pentru dezvoltare, in conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevazut aceasta, imediat ce acest acord a intrat in vigoare.
    b) Daca pana la data mentionata la lit. a) nu a fost acordat un astfel de imprumut sau credit de dezvoltare sau daca pana la o astfel de data sau oricand dupa aceasta data acordul prin care se acorda un astfel de imprumut sau credit de dezvoltare s-a terminat fara sa fi intrat in vigoare, atunci:
    (i) daca suma trasa din avans nu depaseste 50.000 USD, aceasta suma va fi rambursata de catre Primitor Bancii Mondiale impreuna cu comisioanele aferente la data rambursarii, data pe care Banca Mondiala o va specifica in notificarea catre Primitor; aceasta data nefiind in nici un caz mai devreme de 60 de zile dupa data transmiterii acestei notificari; si
    (ii) daca suma trasa din avans va depasi 50.000 USD, suma agregata va fi platita de catre Primitor Bancii Mondiale in 10 transe semestriale, aproximativ egale, impreuna cu comisioanele acumulate pentru suma nerambursata, periodic si in sumele si la datele notificate de catre Banca Mondiala Primitorului; in nici un caz data primei rate nu va fi mai devreme de 60 de zile dupa data transmiterii acestei notificari.
    7. Toate platile catre Banca Mondiala vor fi efectuate in dolari S.U.A. in locurile si in conturile pe care Banca Mondiala le va specifica.
    8. Banca Mondiala, prin notificarea Primitorului, poate suspenda in orice moment tragerile ulterioare din avans in cazul in care va avea loc unul dintre urmatoarele cazuri de suspendare: a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite intre Primitor si Banca Mondiala; b) activitatile de pregatire nu sunt efectuate in conformitate cu standardele si cu metodele convenite intre Primitor si Banca Mondiala; sau c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricarei entitati careia Banca Mondiala i a acordat un imprumut cu garantia Primitorului de a efectua trageri, conform acordului de imprumut cu Banca sau acordului de credit de dezvoltare cu Asociatia.
    9. Daca tragerile din avans au fost suspendate in orice moment ca urmare a acestor prevederi, Banca Mondiala, prin notificarea adresata Primitorului, poate anula orice suma a avansului ramasa netrasa.SmartCity5

COMENTARII la OUG 51/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 51 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 51/1999
Legea 198 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans in valoare de 1,5 milioane USD din viitorul imprumut de asistenta tehnica in valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999
Hotărârea 815 1999
privind extinderea termenului de utilizare a sumelor avansului si realocarea fondurilor cuprinse in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din imprumutul de asistenta tehnica destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999
OUG 105 1999
pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind acordarea unui avans din imprumutul de asistenta tehnica destinat dezvoltarii institutionale a sectorului privat, semnata la Bucuresti la 26 ianuarie 1999
Hotărârea 374 1999
privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionala a sectorului Privat (PIBL)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu