Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.358 din 12.06.2013

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 25 iunie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin radierea unor bunuri imobile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a dublei înregistrări. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor care se radiază din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a dublei înregistrări

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal R1590120 Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
lei Baza legală Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 148379 08.04.04 imobil DAF PRISACA ROASA DRUM AUTO FOR conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -; 202 876.269 HG nr. 1.105/2003 în administrare
2 148546 08.04.04 imobil DAF DOS SULIGU DRUM AUTO FOR conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -; 2003 616.461 HG nr. 1.105/2003 în administrare
3 151674 08.04.04 imobil DAF URSU MARE 3,1 KM drum forestier conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; 2004 832.519 OUG nr. 139/2002; HG nr. 1.344/2011 în administrare
4 149736 08.04.04 imobil DF SEREMET I 3,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 107.685 HG nr. 982/1998 în administrare
5 149749 08.04.04 imobil DF VALEA MITROFAN 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 64.419 HG nr. 982/1998 în administrare
6 149750 08.04.04 imobil DF PUSTNICU 2,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 94.612 HG nr. 982/1998 în administrare
7 149751 08.04.04 imobil DF VALEA MITROFAN 2 4,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 157.685 HG nr. 982/1998 în administrare
8 149752 08.04.04 imobil DF COLIBA LUI ASAN MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 231.047 HG nr. 982/1998 în administrare
9 149753 08.04.04 imobil DF VALEA STRIMBELOR 2 2,4 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 85.495 HG nr. 982/1998 în administrare
10 149754 08.04.04 imobil DF VALEA CĂLUGĂRULUI 1 0,4 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 21.381 HG nr. 982/1998 în administrare
11 149755 08.04.04 imobil DF VALEA CĂLUGĂRULUI 2 1,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 53.447 HG nr. 982/1998 în administrare
12 149756 08.04.04 imobil DF VALEA FRANTUZU MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 68.669 HG nr. 982/1998 în administrare
13 149757 08.04.04 imobil DF VALEA PIERSICII 1,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 39.721 HG nr. 982/1998 în administrare
14 149758 08.04.04 imobil DF PLOPILOR PIRLITA MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 88.660 HG nr. 982/1998 în administrare
15 149759 08.04.04 imobil DF CERNA MITROFAN MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 137.557 HG nr. 982/1998 în administrare
16 149760 08.04.04 imobil DF VALEA CRUDULUI 2,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 117.209 HG nr. 982/1998 în administrare
17 149761 08.04.04 imobil DF GEAFERCA 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 92.080 HG nr. 982/1998 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 149762 08.04.04 imobil DF MITIREZU 2,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 86.277 HG nr. 982/1998 în administrare
19 149763 08.04.04 imobil DF NIFON 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 97.844 HG nr. 982/1998 în administrare
20 149764 08.04.04 imobil DF MITROFAN PRELUNGIRE 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 90.192 HG nr. 982/1998 în administrare
21 149765 08.04.04 imobil DF CERNA NIFON 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 147.818 HG nr. 982/1998 în administrare
22 149766 08.04.04 imobil DF TREI DERELE 4,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 138.114 HG nr. 982/1998 în administrare
23 149767 08.04.04 imobil DF JIDINEI 4,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 145.957 HG nr. 982/1998 în administrare
24 149768 08.04.04 imobil DF VALEA LUI IOSIF 3,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 139.088 HG nr. 982/1998 în administrare
25 149769 08.04.04 imobil DF VALEA CIŞMELEI 2,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 81.667 HG nr. 982/1998 în administrare
26 149770 08.04.04 imobil DF VALEA LUNGĂ 3,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 122.308 HG nr. 982/1998 în administrare
27 149771 08.04.04 imobil DF VALEA VRĂJII 4,8 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 181.301 HG nr. 982/1998 în administrare
28 149772 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 33.637 HG nr. 982/1998 în administrare
29 149773 08.04.04 imobil DF VALEA BONDOC 1,8 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 72.253 HG nr. 982/1998 în administrare
30 149774 08.04.04 imobil DF VALEA OLOGEAN 1,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 49.283 HG nr. 982/1998 în administrare
31 149775 08.04.04 imobil DF TABACINA 3,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 116.844 HG nr. 982/1998 în administrare
32 149777 08.04.04 imobil DF VALEA STOIAN 1,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 50.949 HG nr. 982/1998 în administrare
33 149778 08.04.04 imobil DF TREI IZVOARE 3,58 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 145.935 HG nr. 982/1998 în administrare
34 149779 08.04.04 imobil DF PIETROSU 6,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 232.842 HG nr. 982/1998 în administrare
35 149780 08.04.04 imobil DF CIUCUROVA 2,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 120.760 HG nr. 982/1998 în administrare
36 149781 08.04.04 imobil DF TABACINA 3,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 142.051 HG nr. 982/1998 în administrare
37 149782 08.04.04 imobil DF VALEA CU SOCI 1,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 54.946 HG nr. 982/1998 în administrare
38 149783 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 1 1,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 92.851 HG nr. 982/1998 în administrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39 149784 08.04.04 imobil DF BAŞPUNAR 1,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 77.561 HG nr. 982/1998 în administrare
40 149785 08.04.04 imobil DF VALEA LUI RUSU 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 122.863 HG nr. 982/1998 în administrare
41 149786 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 2 1,6 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 97.798 HG nr. 982/1998 în administrare
42 149793 08.04.04 imobil DF VALEA MORILOR 4,1 KM MACADM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 188.459 HG nr. 982/1998 în administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu