Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.358 din 12.06.2013

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 25 iunie 2013SmartCity1

În temeiulart. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin radierea unor bunuri imobile, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a dublei înregistrări. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor care se radiază din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a dublei înregistrări

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal R1590120 Regia Naţională a Pădurilor Romsilva
Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
Elemente de identificare
Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar Situaţia juridică
lei Baza legală Administrare/ Concesiune
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 148379 08.04.04 imobil DAF PRISACA ROASA DRUM AUTO FOR conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -; 202 876.269 HG nr. 1.105/2003 în administrare
2 148546 08.04.04 imobil DAF DOS SULIGU DRUM AUTO FOR conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Maramureş; -; -; Nr: -; 2003 616.461 HG nr. 1.105/2003 în administrare
3 151674 08.04.04 imobil DAF URSU MARE 3,1 KM drum forestier conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; 2004 832.519 OUG nr. 139/2002; HG nr. 1.344/2011 în administrare
4 149736 08.04.04 imobil DF SEREMET I 3,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 107.685 HG nr. 982/1998 în administrare
5 149749 08.04.04 imobil DF VALEA MITROFAN 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 64.419 HG nr. 982/1998 în administrare
6 149750 08.04.04 imobil DF PUSTNICU 2,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 94.612 HG nr. 982/1998 în administrare
7 149751 08.04.04 imobil DF VALEA MITROFAN 2 4,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 157.685 HG nr. 982/1998 în administrare
8 149752 08.04.04 imobil DF COLIBA LUI ASAN MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 231.047 HG nr. 982/1998 în administrare
9 149753 08.04.04 imobil DF VALEA STRIMBELOR 2 2,4 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 85.495 HG nr. 982/1998 în administrare
10 149754 08.04.04 imobil DF VALEA CĂLUGĂRULUI 1 0,4 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 21.381 HG nr. 982/1998 în administrare
11 149755 08.04.04 imobil DF VALEA CĂLUGĂRULUI 2 1,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 53.447 HG nr. 982/1998 în administrare
12 149756 08.04.04 imobil DF VALEA FRANTUZU MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 68.669 HG nr. 982/1998 în administrare
13 149757 08.04.04 imobil DF VALEA PIERSICII 1,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 39.721 HG nr. 982/1998 în administrare
14 149758 08.04.04 imobil DF PLOPILOR PIRLITA MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 88.660 HG nr. 982/1998 în administrare
15 149759 08.04.04 imobil DF CERNA MITROFAN MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 137.557 HG nr. 982/1998 în administrare
16 149760 08.04.04 imobil DF VALEA CRUDULUI 2,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 117.209 HG nr. 982/1998 în administrare
17 149761 08.04.04 imobil DF GEAFERCA 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 92.080 HG nr. 982/1998 în administrare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18 149762 08.04.04 imobil DF MITIREZU 2,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 86.277 HG nr. 982/1998 în administrare
19 149763 08.04.04 imobil DF NIFON 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 97.844 HG nr. 982/1998 în administrare
20 149764 08.04.04 imobil DF MITROFAN PRELUNGIRE 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 90.192 HG nr. 982/1998 în administrare
21 149765 08.04.04 imobil DF CERNA NIFON 2,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 147.818 HG nr. 982/1998 în administrare
22 149766 08.04.04 imobil DF TREI DERELE 4,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 138.114 HG nr. 982/1998 în administrare
23 149767 08.04.04 imobil DF JIDINEI 4,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 145.957 HG nr. 982/1998 în administrare
24 149768 08.04.04 imobil DF VALEA LUI IOSIF 3,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 139.088 HG nr. 982/1998 în administrare
25 149769 08.04.04 imobil DF VALEA CIŞMELEI 2,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 81.667 HG nr. 982/1998 în administrare
26 149770 08.04.04 imobil DF VALEA LUNGĂ 3,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 122.308 HG nr. 982/1998 în administrare
27 149771 08.04.04 imobil DF VALEA VRĂJII 4,8 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 181.301 HG nr. 982/1998 în administrare
28 149772 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 33.637 HG nr. 982/1998 în administrare
29 149773 08.04.04 imobil DF VALEA BONDOC 1,8 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 72.253 HG nr. 982/1998 în administrare
30 149774 08.04.04 imobil DF VALEA OLOGEAN 1,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 49.283 HG nr. 982/1998 în administrare
31 149775 08.04.04 imobil DF TABACINA 3,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 116.844 HG nr. 982/1998 în administrare
32 149777 08.04.04 imobil DF VALEA STOIAN 1,1 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 50.949 HG nr. 982/1998 în administrare
33 149778 08.04.04 imobil DF TREI IZVOARE 3,58 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 145.935 HG nr. 982/1998 în administrare
34 149779 08.04.04 imobil DF PIETROSU 6,2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 232.842 HG nr. 982/1998 în administrare
35 149780 08.04.04 imobil DF CIUCUROVA 2,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 120.760 HG nr. 982/1998 în administrare
36 149781 08.04.04 imobil DF TABACINA 3,7 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 142.051 HG nr. 982/1998 în administrare
37 149782 08.04.04 imobil DF VALEA CU SOCI 1,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 54.946 HG nr. 982/1998 în administrare
38 149783 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 1 1,3 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 92.851 HG nr. 982/1998 în administrare

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
39 149784 08.04.04 imobil DF BAŞPUNAR 1,5 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 77.561 HG nr. 982/1998 în administrare
40 149785 08.04.04 imobil DF VALEA LUI RUSU 2 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 122.863 HG nr. 982/1998 în administrare
41 149786 08.04.04 imobil DF VALEA MOLDOVEAN 2 1,6 KM MACADAM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 97.798 HG nr. 982/1998 în administrare
42 149793 08.04.04 imobil DF VALEA MORILOR 4,1 KM MACADM conform amenajamentelor silvice Ţara: România; judeţul: Tulcea; -; -; Nr: -; 1994 188.459 HG nr. 982/1998 în administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 358/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 358 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu