Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.344 din 13.05.2015

pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 25 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor bunuri imobile dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan-Marius Chiriţoiu
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi asupra cărora se constituie dreptul de administrare al Consiliului Concurenţei Cod fiscal: 8844560

Nr. crt. Codul de clasificare Administrator Denumirea bunului Elemente-cadru de descriere tehnică Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) la data de 31.12.2014 Situaţie juridică
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Arad Imobil în suprafaţă de 92,16 mp, compus din cameră de zi, bucătărie, dormitor, WC, dressing, balcon, cota construită 92,16/2185, cota de teren mp 18/425 aferent ap. în proprietate personală Carte funciară nr. 301279 Judeţul Arad, oraşul Arad, str. Cozia nr. 3, A.2B, et. 1 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2360/06.07.2007 240.271,28 În administrare
2. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Argeş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa totală de 53,45 mp şi cu suprafaţa utilă de 51,15 mp Carte funciară nr. 81173 Judeţul Argeş, oraşul Piteşti, str. C-tin Brâncoveanu nr. 3, bl. D1, sc. C, parter, ap. 4 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5476/05.12.2007 489.654,84 În administrare
3. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Bacău Imobil - apartament compus din 3 camere, dependinţe, suprafaţă utilă de 51,18 mp, un balcon în suprafaţă de 3,65 mp şi cotă teren în folosinţă de 12,61 mp, cote-părţi comune 3,48 mp Carte funciară nr. 60445 Judeţul Bacău, oraşul Bacău, str. Banca Naţională nr. 43, bl. 43, sc. C, parter, ap. 32 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3491/29.10.2007 278.187,86 În administrare
4. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Bihor Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 47,60 mp, cote teren 15 mp Carte funciară nr. 153156 Judeţul Bihor, oraşul Oradea, str. Parcul Traian nr. 29, sc. B, ap. 16 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 6028/14.11.2005 220.090,66 În administrare
5. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Botoşani Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 48,41 mp + teren cotă indiviză Carte funciară nr. 56619 Judeţul Botoşani, oraşul Botoşani, str. Mareşal Ion Antonescu nr. 6, sc. B, ap. 2, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 6219/15.12.2005 171.047,05 În administrare
6. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Brăila Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe şi boxă cu suprafaţa utilă de 45,25 mp, suprafaţa boxei este de 11,05 mp, împreună cu cota indiviză de 33,34 mp din teren în folosinţă Carte funciară nr. 70697 Judeţul Brăila, oraşul Brăila, Str. Griviţei nr. 261, bl. E, sc. 1, ap. 2, parter 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2200/14.10.2009 228.385,16 În administrare
7. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Buzău Imobil - apartament 2 camere cu suprafaţa construită de 59,06 mp + cota teren mp, 13/484, cote părţi comune 1/20 Carte funciară nr. 31962 Judeţul Buzău, oraşul Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 3F, ap. 2, parter 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1269/16.06.2009 336.343,26 În administrare
8. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Caraş-Severin Imobil - Apartament 3 camere cu suprafaţa desfăşurată S+P+E =138 mp + teren + garaj (teren cu garaj 30 mp) Carte funciară nr. 41911 Judeţul Caraş-Severin, oraşul Reşiţa, str. Retezat nr. 1, ap. 1 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1954/16.11.2005, 16856/28.11.2005 267.439,03 În administrare
9. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Cluj Imobil - garaj compus din 2 locuri, centrală termică, cu suprafaţa utilă de 43,15 mp + cote teren 28/288 parte, cote părţi comune 958/10000 Carte funciară nr. 260438 Judeţul Cluj, oraşul Cluj-Napoca, Str. Dorobanţilor nr. 61-63, etaj demisol, ap. 7 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1262/17.05.2006 339.950,26 În administrare
0 1 2 3 4 5 6 7
10. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Dâmboviţa Imobil - spaţiu comercial P+M la parter, 1 cameră, hol, WC, casa scării şi la mansardă 1 cameră, casa scării, construcţie fundaţie beton, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu suprafaţa construită la sol de 27 mp + teren 29 mp Carte funciară nr. 80675 Judeţul Dâmboviţa, oraşul Târgovişte, Str. Cetăţii nr. 30 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2103/05.06.2009 329.107,44 În administrare
11. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Dolj Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 47,42 mp Carte funciară nr. 200221 Judeţul Dolj, oraşul Craiova, Calea Bucureşti nr. 34, bl. A8, sc. 1, ap. 1 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2727/09.11.2005 207.756,82 În administrare
12. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Galaţi Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 45,80 mp, cote părţi comune 1,68 mp Carte funciară nr. 102345 Judeţul Galaţi, oraşul Galaţi, Str. Domnească nr. 69, bl. A, sc. 3, ap. 42, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2216/23.11.2005 183.160,92 În administrare
13. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Giurgiu Imobil - apartament 4 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 92,40 mp + cotă teren de 18,48 mp Carte funciară 30271 Judeţul Giurgiu, oraşul Giurgiu, str. Clopotari, bl. 514, sc. A, ap. 2, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1913/18.07.2007 222.849,92 În administrare
14. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Gorj Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 43,16 mp, cote teren 11 mp Carte funciară nr. 38362 Judeţul Gorj, oraşul Târgu Jiu, aleea Smârdan, bl. 12, sc. 1, ap. 3, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 7067/09.11.2005 162.079,79 În administrare
15. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Harghita Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, cămară, baie, antreu, SAS, cu suprafaţa utilă de 50,53 mp + cotă teren 13/252, cote părţi comune 44/836 Carte funciară nr. 52421 Judeţul Harghita, oraşul Miercurea-Ciuc, Bd. Timişoarei nr. 45, ap. 2 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 784/13.07.2007 172.393,96 În administrare
16. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Hunedoara Imobil - spaţiu comercial cu suprafaţa utilă de 51,70 mp + teren cotă indiviză aferentă suprafeţei Carte funciară nr. 60336 Judeţul Hunedoara, oraşul Deva, str. Mărăşti, bl. 24, sc. D, ap. 39, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3738/01.12.2005 269.266,10 În administrare
17. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Ialomiţa Imobil - apartament cu suprafaţa utilă de 71,90 mp Sc = 77,40 mp + cote teren 19,60 mp în folosinţă, cote-părţi comune 5,50 mp Carte funciară nr. 30437 Judeţul Ialomiţa, oraşul Slobozia, Bd. Unirii, bl. E 15, sc. A, ap. 3, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2901/30.05.2007 294.690,53 În administrare
18. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Iaşi Imobil - apartament 3 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 64,50 mp + teren 19,50 mp în folosinţă Carte funciară nr. 124890 Judeţul Iaşi, oraşul Iaşi, str. Profesor Petru Cujba nr. 5A, bl. F1-2, sc. B, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2747/26.11.2005 272.883,43 În administrare
19. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Mehedinţi Imobil - apartament 3 camere, dependinţe şi balcon, cu suprafaţa utilă de 67,78 mp Carte funciară nr. 52025 Judeţul Mehedinţi, oraşul Drobeta-Turnu Severin, str. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 69, bl. 3, sc. 4, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5097/02.12.2005 144.398,36 În administrare
20. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Maramureş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu SC = 46,33 mp + teren cota 15/831 Carte funciară nr. 100469 Judeţul Maramureş, oraşul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 2, ap. 16 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5432/28.11.2005 235.290,95 În administrare
21. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Mureş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 46,66 mp Carte funciară nr. 121922 Judeţul Mureş, oraşul Târgu Mureş, str. Liviu Rebreanu nr. 19/A, ap. 3 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1512/25.11.2005 224.208,39 În administrare
22. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Olt Imobil - apartament 2 camere de locuit şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 48 mp +11,33 mp balcon Carte funciară nr. 50862 Judeţul Olt, oraşul Slatina, Str. Mânăstirii nr. 9, bl. 10 IACM, sc. A, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2913/17.11.2005 221.017,90 În administrare
23. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Prahova Imobil - apartament 3 camere şi dependinţe, CI = 4,54%, cu suprafaţă utilă de 68,15 mp + teren aferent 15,03 mp Carte funciară nr. 134491 Judeţul Prahova, oraşul Ploieşti, Str. Colinei nr. 2, bl. 28E, sc. 1, ap. 1, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 4945/11.07.2006 327.467,70 În administrare
24. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Satu Mare Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 67,92 mp, teren în folosinţă cu cota de 15/874 parte Carte funciară nr. 31524 Judeţul Satu Mare, oraşul Satu Mare, str. Ştefan cel Mare nr. 3, ap. 3 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 8093/29.11.2005 242.299,51 În administrare
25. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Sibiu Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, cămară, debara, baie, hol, logie, cu suprafaţa utilă de 47,83 mp, cota de 1,3 reprezintă 1,3% din părţile comune indivize ale construcţiei, iar cota de 12 reprezintă 12 mp teren în folosinţa apartamentului Carte funciară nr. 105303 Judeţul Sibiu, oraşul Sibiu, Str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3, cartier Hipodrom 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2284/09.11.2005 222.519,34 În administrare
26. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Suceava Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa construită de 56,74 mp Carte funciară nr. 38066 Judeţul Suceava, oraşul Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 15, sc. A, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 7080/20.12.2005 215.418,78 În administrare
27. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Sălaj Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, baie, cămară, degajament, debara, vestibul în suprafaţa utilă de 59,13 mp Carte funciară nr. 52996 Judeţul Sălaj, oraşul Zalău, str. Gheorghe Doja nr. 30, bl. D30, ap. 1, cartier Stadion 2008, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1331/18.02.2008 331.526,85 În administrare
28. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Teleorman Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 53,20 mp în acte şi 51,41 mp măsurători, teren cotă indiviză de 17 mp Carte funciară nr. 20832 Judeţul Teleorman, oraşul Alexandria, Str. Libertăţii, bl. F1, sc. B, ap. 21, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2041/03.08.2007 239.237,71 În administrare
29. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Timiş Imobil - apartament 3 camere în stânga intrării cu suprafaţa utilă de 76,25 mp + dependinţe cu 12,87% părţi comune indivize şi cu 60/485 mp teren în folosinţă Carte funciară nr. 405913 Judeţul Timiş, oraşul Timişoara, piaţa Badea Cârţan nr. 6, sc. A, ap. 3, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1559/02.06.2006 416.209,12 În administrare
30. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vaslui Imobil - apartament 1 cameră şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 36,59 mp, Sc = 43,42 mp + cotă teren 10 Carte funciară nr. 70153 Judeţul Vaslui, oraşul Vaslui, str. Traian, bl. 224, sc. B, ap. 1, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3155/22.09.2006 135.852,33 În administrare
31. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vâlcea Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 46,37 mp, ST = 49,68 mp + cotă teren 1/54, cote părţi comune 1/54 Carte funciară nr. 35744 Judeţul Vâlcea, oraşul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 15, bl. Argeş, sc. 2, ap. 4, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3371/03.08.2006 294.690,53 În administrare
32. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vrancea Imobil - apartament 3 camere + dependinţe cu suprafaţa utilă de 67,26 mp, teren aferent construcţiei de 34 mp Carte funciară nr. 53308 Judeţul Vrancea, oraşul Focşani, str. Popa Şapcă nr. 11, bl. 11, sc. 1, ap. 2, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3672/10.10.2007 368.724,16 În administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 344/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 344 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu