Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.344 din 13.05.2015

pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor imobile
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 357 din 25 mai 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Concurenţei a unor bunuri imobile dobândite prin contracte de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. Ministrul finanţelor publice, Dan Manolescu, secretar de stat Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan-Marius Chiriţoiu
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi asupra cărora se constituie dreptul de administrare al Consiliului Concurenţei Cod fiscal: 8844560

Nr. crt. Codul de clasificare Administrator Denumirea bunului Elemente-cadru de descriere tehnică Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) la data de 31.12.2014 Situaţie juridică
0 1 2 3 4 5 6 7
1. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Arad Imobil în suprafaţă de 92,16 mp, compus din cameră de zi, bucătărie, dormitor, WC, dressing, balcon, cota construită 92,16/2185, cota de teren mp 18/425 aferent ap. în proprietate personală Carte funciară nr. 301279 Judeţul Arad, oraşul Arad, str. Cozia nr. 3, A.2B, et. 1 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2360/06.07.2007 240.271,28 În administrare
2. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Argeş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa totală de 53,45 mp şi cu suprafaţa utilă de 51,15 mp Carte funciară nr. 81173 Judeţul Argeş, oraşul Piteşti, str. C-tin Brâncoveanu nr. 3, bl. D1, sc. C, parter, ap. 4 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5476/05.12.2007 489.654,84 În administrare
3. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Bacău Imobil - apartament compus din 3 camere, dependinţe, suprafaţă utilă de 51,18 mp, un balcon în suprafaţă de 3,65 mp şi cotă teren în folosinţă de 12,61 mp, cote-părţi comune 3,48 mp Carte funciară nr. 60445 Judeţul Bacău, oraşul Bacău, str. Banca Naţională nr. 43, bl. 43, sc. C, parter, ap. 32 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3491/29.10.2007 278.187,86 În administrare
4. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Bihor Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 47,60 mp, cote teren 15 mp Carte funciară nr. 153156 Judeţul Bihor, oraşul Oradea, str. Parcul Traian nr. 29, sc. B, ap. 16 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 6028/14.11.2005 220.090,66 În administrare
5. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Botoşani Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe în suprafaţă utilă de 48,41 mp + teren cotă indiviză Carte funciară nr. 56619 Judeţul Botoşani, oraşul Botoşani, str. Mareşal Ion Antonescu nr. 6, sc. B, ap. 2, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 6219/15.12.2005 171.047,05 În administrare
6. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Brăila Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe şi boxă cu suprafaţa utilă de 45,25 mp, suprafaţa boxei este de 11,05 mp, împreună cu cota indiviză de 33,34 mp din teren în folosinţă Carte funciară nr. 70697 Judeţul Brăila, oraşul Brăila, Str. Griviţei nr. 261, bl. E, sc. 1, ap. 2, parter 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2200/14.10.2009 228.385,16 În administrare
7. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Buzău Imobil - apartament 2 camere cu suprafaţa construită de 59,06 mp + cota teren mp, 13/484, cote părţi comune 1/20 Carte funciară nr. 31962 Judeţul Buzău, oraşul Buzău, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 3F, ap. 2, parter 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1269/16.06.2009 336.343,26 În administrare
8. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Caraş-Severin Imobil - Apartament 3 camere cu suprafaţa desfăşurată S+P+E =138 mp + teren + garaj (teren cu garaj 30 mp) Carte funciară nr. 41911 Judeţul Caraş-Severin, oraşul Reşiţa, str. Retezat nr. 1, ap. 1 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1954/16.11.2005, 16856/28.11.2005 267.439,03 În administrare
9. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Cluj Imobil - garaj compus din 2 locuri, centrală termică, cu suprafaţa utilă de 43,15 mp + cote teren 28/288 parte, cote părţi comune 958/10000 Carte funciară nr. 260438 Judeţul Cluj, oraşul Cluj-Napoca, Str. Dorobanţilor nr. 61-63, etaj demisol, ap. 7 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1262/17.05.2006 339.950,26 În administrare
0 1 2 3 4 5 6 7
10. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Dâmboviţa Imobil - spaţiu comercial P+M la parter, 1 cameră, hol, WC, casa scării şi la mansardă 1 cameră, casa scării, construcţie fundaţie beton, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, cu suprafaţa construită la sol de 27 mp + teren 29 mp Carte funciară nr. 80675 Judeţul Dâmboviţa, oraşul Târgovişte, Str. Cetăţii nr. 30 2009, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2103/05.06.2009 329.107,44 În administrare
11. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Dolj Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 47,42 mp Carte funciară nr. 200221 Judeţul Dolj, oraşul Craiova, Calea Bucureşti nr. 34, bl. A8, sc. 1, ap. 1 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2727/09.11.2005 207.756,82 În administrare
12. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Galaţi Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 45,80 mp, cote părţi comune 1,68 mp Carte funciară nr. 102345 Judeţul Galaţi, oraşul Galaţi, Str. Domnească nr. 69, bl. A, sc. 3, ap. 42, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2216/23.11.2005 183.160,92 În administrare
13. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Giurgiu Imobil - apartament 4 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 92,40 mp + cotă teren de 18,48 mp Carte funciară 30271 Judeţul Giurgiu, oraşul Giurgiu, str. Clopotari, bl. 514, sc. A, ap. 2, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1913/18.07.2007 222.849,92 În administrare
14. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Gorj Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 43,16 mp, cote teren 11 mp Carte funciară nr. 38362 Judeţul Gorj, oraşul Târgu Jiu, aleea Smârdan, bl. 12, sc. 1, ap. 3, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 7067/09.11.2005 162.079,79 În administrare
15. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Harghita Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, cămară, baie, antreu, SAS, cu suprafaţa utilă de 50,53 mp + cotă teren 13/252, cote părţi comune 44/836 Carte funciară nr. 52421 Judeţul Harghita, oraşul Miercurea-Ciuc, Bd. Timişoarei nr. 45, ap. 2 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 784/13.07.2007 172.393,96 În administrare
16. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Hunedoara Imobil - spaţiu comercial cu suprafaţa utilă de 51,70 mp + teren cotă indiviză aferentă suprafeţei Carte funciară nr. 60336 Judeţul Hunedoara, oraşul Deva, str. Mărăşti, bl. 24, sc. D, ap. 39, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3738/01.12.2005 269.266,10 În administrare
17. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Ialomiţa Imobil - apartament cu suprafaţa utilă de 71,90 mp Sc = 77,40 mp + cote teren 19,60 mp în folosinţă, cote-părţi comune 5,50 mp Carte funciară nr. 30437 Judeţul Ialomiţa, oraşul Slobozia, Bd. Unirii, bl. E 15, sc. A, ap. 3, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2901/30.05.2007 294.690,53 În administrare
18. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Iaşi Imobil - apartament 3 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 64,50 mp + teren 19,50 mp în folosinţă Carte funciară nr. 124890 Judeţul Iaşi, oraşul Iaşi, str. Profesor Petru Cujba nr. 5A, bl. F1-2, sc. B, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2747/26.11.2005 272.883,43 În administrare
19. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Mehedinţi Imobil - apartament 3 camere, dependinţe şi balcon, cu suprafaţa utilă de 67,78 mp Carte funciară nr. 52025 Judeţul Mehedinţi, oraşul Drobeta-Turnu Severin, str. Gh. Ionescu-Şişeşti nr. 69, bl. 3, sc. 4, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5097/02.12.2005 144.398,36 În administrare
20. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Maramureş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu SC = 46,33 mp + teren cota 15/831 Carte funciară nr. 100469 Judeţul Maramureş, oraşul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 2, ap. 16 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 5432/28.11.2005 235.290,95 În administrare
21. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Mureş Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 46,66 mp Carte funciară nr. 121922 Judeţul Mureş, oraşul Târgu Mureş, str. Liviu Rebreanu nr. 19/A, ap. 3 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1512/25.11.2005 224.208,39 În administrare
22. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Olt Imobil - apartament 2 camere de locuit şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 48 mp +11,33 mp balcon Carte funciară nr. 50862 Judeţul Olt, oraşul Slatina, Str. Mânăstirii nr. 9, bl. 10 IACM, sc. A, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2913/17.11.2005 221.017,90 În administrare
23. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Prahova Imobil - apartament 3 camere şi dependinţe, CI = 4,54%, cu suprafaţă utilă de 68,15 mp + teren aferent 15,03 mp Carte funciară nr. 134491 Judeţul Prahova, oraşul Ploieşti, Str. Colinei nr. 2, bl. 28E, sc. 1, ap. 1, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 4945/11.07.2006 327.467,70 În administrare
24. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Satu Mare Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 67,92 mp, teren în folosinţă cu cota de 15/874 parte Carte funciară nr. 31524 Judeţul Satu Mare, oraşul Satu Mare, str. Ştefan cel Mare nr. 3, ap. 3 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 8093/29.11.2005 242.299,51 În administrare
25. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Sibiu Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, cămară, debara, baie, hol, logie, cu suprafaţa utilă de 47,83 mp, cota de 1,3 reprezintă 1,3% din părţile comune indivize ale construcţiei, iar cota de 12 reprezintă 12 mp teren în folosinţa apartamentului Carte funciară nr. 105303 Judeţul Sibiu, oraşul Sibiu, Str. Luptei nr. 37, bl. 17, ap. 3, cartier Hipodrom 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2284/09.11.2005 222.519,34 În administrare
26. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Suceava Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa construită de 56,74 mp Carte funciară nr. 38066 Judeţul Suceava, oraşul Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 15, sc. A, ap. 1, parter 2005, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 7080/20.12.2005 215.418,78 În administrare
27. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Sălaj Imobil - apartament 2 camere, bucătărie, baie, cămară, degajament, debara, vestibul în suprafaţa utilă de 59,13 mp Carte funciară nr. 52996 Judeţul Sălaj, oraşul Zalău, str. Gheorghe Doja nr. 30, bl. D30, ap. 1, cartier Stadion 2008, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1331/18.02.2008 331.526,85 În administrare
28. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Teleorman Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 53,20 mp în acte şi 51,41 mp măsurători, teren cotă indiviză de 17 mp Carte funciară nr. 20832 Judeţul Teleorman, oraşul Alexandria, Str. Libertăţii, bl. F1, sc. B, ap. 21, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 2041/03.08.2007 239.237,71 În administrare
29. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Timiş Imobil - apartament 3 camere în stânga intrării cu suprafaţa utilă de 76,25 mp + dependinţe cu 12,87% părţi comune indivize şi cu 60/485 mp teren în folosinţă Carte funciară nr. 405913 Judeţul Timiş, oraşul Timişoara, piaţa Badea Cârţan nr. 6, sc. A, ap. 3, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 1559/02.06.2006 416.209,12 În administrare
30. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vaslui Imobil - apartament 1 cameră şi dependinţe, cu suprafaţa utilă de 36,59 mp, Sc = 43,42 mp + cotă teren 10 Carte funciară nr. 70153 Judeţul Vaslui, oraşul Vaslui, str. Traian, bl. 224, sc. B, ap. 1, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3155/22.09.2006 135.852,33 În administrare
31. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vâlcea Imobil - apartament 2 camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 46,37 mp, ST = 49,68 mp + cotă teren 1/54, cote părţi comune 1/54 Carte funciară nr. 35744 Judeţul Vâlcea, oraşul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 15, bl. Argeş, sc. 2, ap. 4, parter 2006, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3371/03.08.2006 294.690,53 În administrare
32. 8.29.07 Consiliul Concurenţei C.U.I. 8844560 Sediul Inspectoratului de Concurenţă al Judeţului Vrancea Imobil - apartament 3 camere + dependinţe cu suprafaţa utilă de 67,26 mp, teren aferent construcţiei de 34 mp Carte funciară nr. 53308 Judeţul Vrancea, oraşul Focşani, str. Popa Şapcă nr. 11, bl. 11, sc. 1, ap. 2, parter 2007, prin Contract vânzare-cumpărare nr. 3672/10.10.2007 368.724,16 În administrare


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 344/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 344 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu