Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.213 din 20.03.2012

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 02 aprilie 2012SmartCity1


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mehedinţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mehedinţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 şi 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mehedinţi“ se abrogă poziţiile nr. 159, 160 şi 162. 2. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Butoieşti“, după poziţia nr. 413 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 414-417, conform anexei nr. 1. 3. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dubova“:

la poziţia nr. 84, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de exploataţie“, coloana 3 va avea următorul cuprins:a)nr. 1 Curmătura; L = 6 km; l = 3 m; b)nr. 2 Covei; L = 5 km; l = 3 m; c)nr. 3 Poieni; L = 8 km; l = 3 m; d)nr. 4 Marniţi; L = 9 km; l = 3 m; e)nr. 5 Pirlag; L = 7 km; l = 3 m; f)nr. 6 Ivaniş; L = 9 km; l = 3 m; g)nr. 7 Luzovita; L = 5 km; l = 3 m; h)nr. 8 Ripi; L = 6 km; l = 3 m; S = 24.420 mp; i)nr. 9 Codicea; L = 5 km, l = 3 m; j)nr. 10 Colnic; L = 5 km, l = 3 m; k)nr. 11 Libotina; L = 7,420 km; l = 4 m; S = 31.304 mp;îmbrăcăminte balast pe teren stabilizat“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: la lit. h) „1.837,62 lei“ şi la lit. k) „2.450,16 lei 4. Anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eşelniţa“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 17 şi 37; b)se modifică următoarele poziţii:

la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la nr. 267 la nr. 390, l = 9 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „122.500 lei“;

la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 241 la nr. 266, L = 0,5 km, l = 8,5 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „46.800 lei“;

la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 413 la nr. 517, L = 1 km, l = 9 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „96.600 lei“;

la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 391 la nr. 412, L = 0,6 km, l = 9 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500 lei“;

la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 518 la nr. 592, L = 1,5 km, l = 9 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „153.300 lei“;

la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 593 la nr. 605, L = 1 km, l = 9 m“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19.800 lei“;

la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 600 la nr. 620, L = 1 km, l = 9 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000 lei“

la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 621 la nr. 686 şi până la intersecţia cu Str. Salcâmilor, L = 1 km, l = 8 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „94.700 lei“;

la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 687 la nr. 782, L = 1 km, l = 8,5 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „184.400 lei“;

la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 782 la nr. 869, L = 1 km, l = 8,5 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „111.700 lei“;

la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „de la 869 la nr. 900, L = 1 km, l = 8,5 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000 lei“;

la poziţia nr. 12, coloana 5 va avea următorul cuprins: „192.700 lei“;

la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „363.100 lei“;

la poziţia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: „67.300 lei“;

la poziţia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: „121.000 lei“;

la poziţia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: „624.637 lei“;

la poziţia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.453.434 lei“;

la poziţia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: „731.240 lei“;

la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădiniţa de copii «Arlechino»“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „873.394 lei“;

la poziţia nr. 24, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Staţie de tratare şi epurare + teren“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.752.652 lei“;

la poziţia nr. 25, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Fântâna Izvorul Tămăduirii + parcare“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „73.002 lei“;

la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.400 lei“;

la poziţia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: „411.800 lei“;

la poziţia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: „548.380 lei“;

la poziţia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.342.094 lei“;

la poziţia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: „470.000 lei“; c)după poziţia nr. 50 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 51-55, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2.5. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Godeanu“, după poziţia nr. 146 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 147-151, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3. 6. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvorul Bârzii“, după poziţia nr. 335 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 336, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4. 7. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ponoarele“, după poziţia nr. 268 se introduc 9 noi poziţii, poziţiile nr. 269-277, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5. 8. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prunişor“ se modifică şi se completează după cum urmează: a)se abrogă poziţiile nr. 65 şi 66; b)după poziţia nr. 124, se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 125-127, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 6.9. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Punghina“, după poziţia nr. 242 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 243-245, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7. Articolul IIAnexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Gabriel Berca
ANEXA Nr. 1Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Butoieşti Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
414 1.3.7.1 Drum exploataţie 2311 L = 1.607 m, l = 7 m, de la E 70 până la De 734 (Punte Pluta) - 964,2 Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011
415 1.3.7.1 Drum exploataţie 2312 L = 2.231 m, l = 7 m, de la De 734 până la DJ 716 (Pod Buiceşti) - 1.338,6 Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011
416 1.3.7.1 Drum exploataţie 2313 L = 1.339 m, l =7 m, de la DJ 716 până la De 690 (Drum Balastieră) - 803,4 Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011
417 1.3.7.1 Drum exploataţie 2314 L = 1.430 m, l = 7 m, de la De 690 până la De 657 - 858 Domeniul public al comunei Butoieşti, conform HCL 15/2011

ANEXA Nr. 2Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Eşelniţa Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
51 1.8.6 Conducte pentru alimentare cu apă şi reţele de distribuţie L = 15.470 m, sunt amplasate pe domeniul public al comunei Eşelniţa de-a lungul străzilor comunei pe spaţiul verde dintre rigole şi trotuare 2010 1.179.798 Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011
52 1.8.7 Conducte pentru canalizare L = 11.100 m, sunt amplasate pe domeniul public al comunei Eşelniţa de-a lungul străzilor din comuna Eşelniţa pe spaţiul verde dintre rigole şi trotuare 2010 3.344.970 Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011
Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
53 1.6.2 Sală de sport Str. Teilor nr. 522, în curtea Şcolii Generale Eşelniţa, construcţie nivel parter din metal. Suprafaţa totală = 600 mp, N - canalul de gardă; S - teren curtea şcolii; E - curtea şcolii; V - proprietatea comunei Eşelniţa 2010 1.304.359 Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011
54 1.6.2 a) Construcţie clădire vestiar b) Teren stadion a) Eşelniţa, pe Str. Teilor şi Dunării, construcţie nivel parter din cărămidă cu şarpantă din lemn şi lindab S = 95 mp b) Suprafaţă stadion 17.074 mp, cu vecinii: N - Balica Marius, S - canal de gardă; E - proprietăţi particulare; V - DN 57 2010 92.380 Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011
55 1.6.2 Centru de zi Str. Liliacului nr. 794 C construcţie P+1 din cărămidă şi şarpantă din lemn şi lindab, S = 500 mp, vecini: N - teren proprietate primărie; S -proprietăţi Legea nr. 15/2003; E - Pătăşanu Mircea; V - domeniul public al comunei Eşelniţa 2010 74.500 Domeniul public al comunei Eşelniţa, conform HCL nr. 134/2011

ANEXA Nr. 3Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Godeanu Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
147 1.3.7.1 Grupul sanitar de la Primăria Godeanu E - Primăria Godeanu V - Petrescu Ispas S - Gherghinescu Constantin N - Armulescu Anica 1978 16.700 lei Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011
148 1.3.1 Staţia de autobuz din satul Godeanu E - Dragomirescu Silvia V - drum Liscovăţ S - DJ 670 N - drum Liscovăţ 1978 4.650 Domeniul public al comunei Godeanu, conform nr. HCL 2/2011
149 1.3.1 Staţia de autobuz din satul Marga E - DJ 670 V - Rotescu Gheorghiţa S - DJ 608 N - DJ 670 1978 4.650 Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011
150 1.3.1 Staţia de autobuz din satul Şiroca E - Magazin Şiroca V - DJ 670 S - Bogdan Antoneta 2011 4.650 Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011
151 1.8.1 Fântâna situată la intersecţia drumurilor DJ 670- DC 6A-DC 6B E - DC 6A V - Dragimirescu Stana S - DC 6A N - DJ 670 2011 5.000 Domeniul public al comunei Godeanu, conform HCL nr. 2/2011

ANEXA Nr. 4Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Izvorul Bârzii Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
336 1.3.7.1 Teren neproductiv pentru extindere reţea electrică Izvoru Bârzii, S = 1.640 mp Vecini: N, S, E - izlaz, V - DC 7 - 964,2 Domeniul public al comunei Izvoru Bârzii, conform HCL nr. 15/2011

ANEXA Nr. 5Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ponoarele Secţiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
269 - Drum de exploataţie Şipot-Dealul Turtăbii - lung de 5,5 km, l = 4 m, din DJ 670 locuinţa Doandeş Ion până în punctul Movilă izlaz Şipot-Cruce Şipot 1960 9.500 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 18/2011
270 - Drum de exploataţie DC9 Bârâiacu - lung de 3,3 km, lat de 6 m, cu plecare din DC 38 punct Răduica Anghelina până în DN 67D punct Şuişelu 1960 7.500 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 18/2011
271 1.3.7.1 Teren gospodăria de apă S = 1.018 mp, în zona cimitirului ortodox din satul Ponoarele 2011 15.500 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
272 1.3.7.1 Teren staţie de pompare apă nr. 1 S = 100 mp, situat la intersecţia DJ.670 cu DC 57 Băluţa 2011 2.150 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
273 1.3.7.1 Teren staţie de pompare apă nr. 2 S = 100 mp, situat lângă proprietatea Marinescu Ionuţ Emilian 2011 2.750 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
274 1.3.7.1 Teren zonă protecţie izvor nr. 1 S = 672 mp, vecin cu terenurile proprietate Tudorescu Elisabeta şi Pîrvan Sorina 2011 7.330 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
275 1.3.7.1 Teren zonă protecţie izvor nr. 2 S = 685 mp, vecin cu teren proprietate Tatomir Liliana 2011 7.500 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
276 Teren staţie de epurare ape uzate S = 1.869 mp, situate la intersecţia DJ. 670 (varianta ocolitoare) şi drum sătesc Biserica ortodoxă „Sf. Nicodim de la Tismana“ 2011 10.800 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011
277 1.3.7.1 Drum de exploataţie gospodăria de apă Lung de 150 ml, din Valea Morilor Tihoi, din punctul Cimitirul ortodox până la Biserica „Sf. Nicolae“ 2011 3.500 Domeniul public al comunei Ponoarele, conform HCL nr. 39/2011

ANEXA Nr. 6Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Prunişor

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
125 - Pârâu 1882 T79 Lungime = 1.000 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 3.000 mp Vecinătăţi: N - intravilan sat Cerveniţa S - teren agricol extravilan E - drum exploataţie 1967 V - pod Albina - - Domeniul public al comunei Prunişor, conform HCL nr. 437/2011
126 - Pârâu 1763 T71 Lungime = 500 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 1.500 mp, Vecinătăţi: N - DC 59 S - teren extravilan E - pod Cerveniţa V - drum exploataţie 1967 - - Domeniul public al comunei Prunişor, conform HCL nr. 437/2011
127 - Pârâu T64, T65, T 66 Lungime = 1.500 m, lăţime = 3 m, Suprafaţă totală = 4.500 mp, Vecinătăţi: N - teren intravilan şi extravilan S - teren extravilan şi pârâul 1697 E - drum exploataţie 1689 V - drum exploataţie 1720 - - Domeniul public al comunei Prunişor, conform HCL nr. 437/2011

ANEXA Nr. 7Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Punghina

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
243 1.3.7.1 Drum exploataţie Punghina, L= 4.800 m; DJ 563 (pod ciment Punghina)-pct. Stejeri - DC 122 (pod ciment Recea) 2011 4000 Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24/2011
244 1.3.7.1 Drum exploataţie Punghina, L = 105 m, DN 56 A - Bărbulescu 2011 100 Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24/2011
245 1.5.9. Teren primărie Cearâng, S = 500 mp, situat în cv.13, vecini: E, S - drum comunal, N - Muscu, V - Popa D. 2011 650 Domeniul public al comunei Punghina, conform HCL nr. 24/2011


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 213/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 213 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu