E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 23 decembrie 2003

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati in exploatatii agricole in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, care detin sau administreaza exploatatii agricole si valorifica pe piata interna produsele prevazute in anexa nr. 1, beneficiaza de sprijinul direct al statului pe produs, in scopul imbunatatirii eficientei economice a cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole.
    (2) Sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli in anul 2004 in sectorul vegetal este in valoare de 1.835 miliarde lei si se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 2
    (1) Sprijinul direct al statului se acorda pentru produsele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Produsele prevazute in anexa nr. 1, valorificate sub forma de samanta pentru semanat, nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.
    (3) Produsele care fac obiectul platii in natura al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a ingrasamintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfa pentru care se acorda sprijin financiar conform prezentei hotarari.
    (4) Produsele agricole prevazute in anexa nr. 1, care se utilizeaza ca materie prima pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale in cadrul unitatilor proprii de productie ale producatorilor, sunt considerate produse marfa si beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.
    Art. 3
    Pentru legumele cultivate in sere incalzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie sa faca dovada consumului de energie termica in perioada 15 octombrie 2003 - 30 aprilie 2004, 15 octombrie - 31 decembrie 2004.
    Art. 4
    Cantitatile de produse pe culturi pentru care se acorda sprijin direct al statului, precum si conditiile de eligibilitate a producatorilor agricoli se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu incadrarea in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 5
    (1) Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, producatorii agricoli trebuie sa formuleze o cerere-tip adresata directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile pe produs la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, din care fac parte.
    Art. 6
    (1) In baza cererii-tip adresate directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe raza careia se afla suprafetele exploatate, se intocmesc dosare producatorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si documentele de valorificare a productiei de marfa.
    (2) Obligatia intocmirii dosarului prevazut la alin. (1) revine directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii sai teritoriali, in baza datelor furnizate de producatorii agricoli.
    (3) Dosarele intocmite de reprezentantii directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti se pastreaza in original la sediul acesteia si se introduc intr-un program informativ care se actualizeaza, in functie de situatiile deosebite aparute in teritoriu, ori de cate ori este necesar.
    (4) Raspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse in dosarele producatorilor agricoli revine reprezentantilor directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Termenul limita pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este pana la expirarea perioadei de valorificare a produselor prevazute in anexa nr. 1.
    (6) Acordarea sumelor se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productia marfa, pe culturi si pe judete si municipiul Bucuresti.
    (7) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli, intocmesc si depun centralizatorul cuprinzand sumele de plata pe produs a sprijinului acordat direct de catre stat la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 7
    Decontarea sprijinului financiar se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti direct in contul beneficiarului, pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci comerciale, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal.
    Art. 8
    (1) In baza situatiei centralizatoare privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate, in conformitate cu anexa nr. 3, transmisa de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este insotita de situatia centralizatoare intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 9
    Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru incasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, intocmite de producatorii agricoli, efectueaza plata catre acestia.
    Art. 10
    (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor incasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (4) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentand sprijinul direct al statului pe produs.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              Lista
cuprinzand produsele agricole vegetale pentru care se acorda sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Cultura/Produsul         |    Perioada in care se valorifica    |
|crt.|                                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| I. | Produsul conventional            |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 1. | Grau + secara                    | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 2. | Orz                              | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 3. | Sfecla de zahar                  | 1 septembrie 2004 - 31 decembrie 2004|
|____|__________________________________|______________________________________|
| 4. | Floarea-soarelui                 | 1 august 2004 - 31 decembrie 2004    |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 5. | Soia                             | 1 septembrie 2004 - 31 decembrie 2004|
|____|__________________________________|______________________________________|
| 6. | Orez                             | 1 octombrie 2004 - 31 decembrie 2004 |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 7. | In + canepa pentru fibra         | 1 august 2004 - 31 decembrie 2004    |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 8. | Legume de sera                   | 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2004  |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 9. | Fructe destinate producerii      | 1 mai 2004 - 31 decembrie 2004       |
|    | de conserve din fructe, sucuri,  |                                      |
|    | marmelada, fructe uscate si      |                                      |
|    | congelate                        |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| II.| Produsul ecologic*)              |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 1. | Grau + secara                    | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 2. | Leguminoase alimentare           | 1 iulie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|    | pentru boabe (mazare, fasole,    |                                      |
|    | naut, linte, bob si lupin dulce).|                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
    *) Productia marfa ecologica, certificata de un organism de inspectie si certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform legislatiei in vigoare.

    ANEXA 2

    Producator agricol .....................
    (date de identificare)

    Comuna .................................
    Judetul ................................

                                       Directia pentru Agricultura si
                                       Dezvoltare Rurala a judetului ...........
                                       Nr. ...... din ..........................

                                    CERERE
    pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli
                              in anul .........

    I. Producatorul agricol persoana fizica/juridica .........................., din comuna (orasul) ......................, judetul .........................., reprezentat prin domnul/doamna ............................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ...., nr. .........., codul numeric personal ................, solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru produsele agricole prevazute in anexa nr. 1 din prezenta hotarare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          |Suprafata| Productie | Sustinere  | Total     |
|crt.|                          |  (ha)   | marfa     | pe unitate | valoare   |
|    |                          |         | livrata   | de produs  | subventie |
|    |                          |         |   (to)    |   lei/to   | (mii lei) |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
| 0  |             1            |    2    |      3    |      4     | 5 = 3 x 4 |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|    | TOTAL:                   |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  I.| Cultura/Produsul         |         |           |            |           |
|    | conventional             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  1.| Grau + secara            |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  2.| Orz                      |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  3.| Sfecla de zahar          |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  4.| Floarea-soarelui         |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  5.| Soia                     |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  6.| Orez                     |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  7.| In si canepa             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  8.| Legume de sera (din sere |         |           |            |           |
|    | incalzite)               |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  9.| Fructe destinate         |         |           |            |           |
|    | producerii de conserve   |         |           |            |           |
|    | din fructe, sucuri,      |         |           |            |           |
|    | marmelada, fructe uscate |         |           |            |           |
|    | si congelate             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
| II.| Cultura/Produsul ecologic|         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  1.| Grau + secara            |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  2.| Leguminoase alimentare   |         |           |            |           |
|    | pentru boabe (mazare,    |         |           |            |           |
|    | fasole, naut, linte, bob |         |           |            |           |
|    | si lupin dulce)          |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|

    II. Se vor anexa in mod obligatoriu acte doveditoare conform art. 3 si art. 6 alin. (1).

    III. In baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru productia marfa valorificata in anul 2004.

    IV. Solicit decontarea sumelor reprezentand fondurile alocate de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana si a municipiului Bucuresti prin:
 ______________________________________________________
| Trezorerie                   | Denumire cont         |
|______________________________|_______________________|
| Banca comerciala             | Denumire cont         |
|______________________________|_______________________|
| CEC                          |                       |
|______________________________|_______________________|
| Oficiul postal               | Denumire              |
|______________________________|_______________________|

    Raspund de exactitatea celor declarate            Numele si prenumele
                                                          (stampila)

    Vizat:

    Primar

    ANEXA 3

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
    Rurala a judetului ............/municipiului Bucuresti

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct al statului pentru producatorii agricoli in anul ......

                         Cultura ................

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Producator | Cerere   |_______________________| Productia | Suma      |
|crt.|  agricol   | nr. .... | Suprafata | Productia | marfa     | cuvenita  |
|    |            | din .... |    (ha)   | totala    |  (tone)   | (mii lei) |
|    |            |          |           | estimata  |           |           |
|    |            |          |           |  (tone)   |           |           |
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|    | TOTAL:     |          |           |           |           |           |
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|

                Director executiv,                  Contabil-sef,
                ..................                 ...............

    ANEXA 4

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
    Rurala a judetului ........./municipiului Bucuresti

                                 CENTRALIZATORUL
    sumelor cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs in anul ....

 ___________________________________________________________
|Nr. | Produsul | Cantitatea | Suma pe unitatea | Suma      |
|crt.|          |   (tone)   | de produs        | totala    |
|    |          |            | (mii lei/to)     | (mii lei) |
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|    | TOTAL:   |            |                  |           |
|____|__________|____________|__________________|___________|

            Director executiv,                  Contabil-sef,
            ..................                 ...............

    ANEXA 5

    MINISTERUL AGRICULTURII,
    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

                                                        Se aproba
                                               Ordonator principal de credite
                                               ..............................

                           SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind sumele cuvenite producatorilor agricoli pentru sprijinul direct al statului in anul ......

 ___________________________________________________________
|Nr. | Produsul | Cantitatea | Suma pe unitatea | Suma      |
|crt.|          | (mii tone) | de produs        | totala    |
|    |          |            | (mii lei/to)     | (mii lei) |
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|    | TOTAL:   |            |                  |           |
|____|__________|____________|__________________|___________|

                     Directia Generala Buget-Finante,

                            Director General,
                         ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu