E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1594 din 23 decembrie 2003

privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii in anul 2004 producatorilor agricoli din sectorul vegetal, in scopul cresterii productiei si a indicilor de calitate a produselor agricole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 15 din  8 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 7 alin. (1) si (3) si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, organizati in exploatatii agricole in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 166/2002, care detin sau administreaza exploatatii agricole si valorifica pe piata interna produsele prevazute in anexa nr. 1, beneficiaza de sprijinul direct al statului pe produs, in scopul imbunatatirii eficientei economice a cresterii productiei si indicilor de calitate a produselor agricole.
    (2) Sprijinul direct al statului acordat producatorilor agricoli in anul 2004 in sectorul vegetal este in valoare de 1.835 miliarde lei si se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    Art. 2
    (1) Sprijinul direct al statului se acorda pentru produsele prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Produsele prevazute in anexa nr. 1, valorificate sub forma de samanta pentru semanat, nu beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.
    (3) Produsele care fac obiectul platii in natura al contractelor de arendare, concesionare sau al contractelor de livrare a ingrasamintelor, pesticidelor si altor inputuri, inclusiv al contractelor de leasing pentru utilaje agricole, nu constituie marfa pentru care se acorda sprijin financiar conform prezentei hotarari.
    (4) Produsele agricole prevazute in anexa nr. 1, care se utilizeaza ca materie prima pentru realizarea de produse alimentare si/sau industriale in cadrul unitatilor proprii de productie ale producatorilor, sunt considerate produse marfa si beneficiaza de prevederile prezentei hotarari.
    Art. 3
    Pentru legumele cultivate in sere incalzite, beneficiarii sprijinului direct al statului trebuie sa faca dovada consumului de energie termica in perioada 15 octombrie 2003 - 30 aprilie 2004, 15 octombrie - 31 decembrie 2004.
    Art. 4
    Cantitatile de produse pe culturi pentru care se acorda sprijin direct al statului, precum si conditiile de eligibilitate a producatorilor agricoli se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, cu incadrarea in fondurile alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Art. 5
    (1) Pentru a beneficia de sprijinul direct al statului, producatorii agricoli trebuie sa formuleze o cerere-tip adresata directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Persoanele fizice sau juridice pot solicita subventiile pe produs la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, direct sau prin intermediul organizatiilor profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare, din care fac parte.
    Art. 6
    (1) In baza cererii-tip adresate directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, pe raza careia se afla suprafetele exploatate, se intocmesc dosare producatorilor agricoli, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor agricole si documentele de valorificare a productiei de marfa.
    (2) Obligatia intocmirii dosarului prevazut la alin. (1) revine directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii sai teritoriali, in baza datelor furnizate de producatorii agricoli.
    (3) Dosarele intocmite de reprezentantii directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti se pastreaza in original la sediul acesteia si se introduc intr-un program informativ care se actualizeaza, in functie de situatiile deosebite aparute in teritoriu, ori de cate ori este necesar.
    (4) Raspunderea pentru realitatea si exactitatea datelor cuprinse in dosarele producatorilor agricoli revine reprezentantilor directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti.
    (5) Termenul limita pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs este pana la expirarea perioadei de valorificare a produselor prevazute in anexa nr. 1.
    (6) Acordarea sumelor se face in ordinea depunerii cererilor, pana la utilizarea in intregime a fondului alocat pentru productia marfa, pe culturi si pe judete si municipiul Bucuresti.
    (7) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, dupa verificarea si aprobarea cererilor formulate de producatorii agricoli, intocmesc si depun centralizatorul cuprinzand sumele de plata pe produs a sprijinului acordat direct de catre stat la Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 7
    Decontarea sprijinului financiar se face de catre directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti direct in contul beneficiarului, pentru persoana juridica, la trezorerii, iar pentru persoana fizica, in contul deschis de aceasta la banci comerciale, la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau prin mandat postal.
    Art. 8
    (1) In baza situatiei centralizatoare privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate, in conformitate cu anexa nr. 3, transmisa de directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare.
    (2) Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare este insotita de situatia centralizatoare intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    Art. 9
    Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se alimenteaza conturile directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate pentru incasarea sumelor alocate de la bugetul de stat, intocmite de producatorii agricoli, efectueaza plata catre acestia.
    Art. 10
    (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat in mod necuvenit, prin inscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum si cu obligarea la restituirea contravalorii sumelor incasate nejustificat, majorate potrivit indicelui de inflatie.
    (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.
    (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
    (4) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 11
    Organele de control ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului vor verifica permanent modul de acordare si utilizare a alocatiilor de la bugetul de stat, reprezentand sprijinul direct al statului pe produs.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 5 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              Lista
cuprinzand produsele agricole vegetale pentru care se acorda sprijin direct al statului prin subventie pe produs

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         Cultura/Produsul         |    Perioada in care se valorifica    |
|crt.|                                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| I. | Produsul conventional            |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 1. | Grau + secara                    | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 2. | Orz                              | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 3. | Sfecla de zahar                  | 1 septembrie 2004 - 31 decembrie 2004|
|____|__________________________________|______________________________________|
| 4. | Floarea-soarelui                 | 1 august 2004 - 31 decembrie 2004    |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 5. | Soia                             | 1 septembrie 2004 - 31 decembrie 2004|
|____|__________________________________|______________________________________|
| 6. | Orez                             | 1 octombrie 2004 - 31 decembrie 2004 |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 7. | In + canepa pentru fibra         | 1 august 2004 - 31 decembrie 2004    |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 8. | Legume de sera                   | 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2004  |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 9. | Fructe destinate producerii      | 1 mai 2004 - 31 decembrie 2004       |
|    | de conserve din fructe, sucuri,  |                                      |
|    | marmelada, fructe uscate si      |                                      |
|    | congelate                        |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| II.| Produsul ecologic*)              |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 1. | Grau + secara                    | 1 iunie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 2. | Leguminoase alimentare           | 1 iulie 2004 - 31 decembrie 2004     |
|    | pentru boabe (mazare, fasole,    |                                      |
|    | naut, linte, bob si lupin dulce).|                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
    *) Productia marfa ecologica, certificata de un organism de inspectie si certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform legislatiei in vigoare.

    ANEXA 2

    Producator agricol .....................
    (date de identificare)

    Comuna .................................
    Judetul ................................

                                       Directia pentru Agricultura si
                                       Dezvoltare Rurala a judetului ...........
                                       Nr. ...... din ..........................

                                    CERERE
    pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli
                              in anul .........

    I. Producatorul agricol persoana fizica/juridica .........................., din comuna (orasul) ......................, judetul .........................., reprezentat prin domnul/doamna ............................., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ...., nr. .........., codul numeric personal ................, solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru produsele agricole prevazute in anexa nr. 1 din prezenta hotarare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                          |Suprafata| Productie | Sustinere  | Total     |
|crt.|                          |  (ha)   | marfa     | pe unitate | valoare   |
|    |                          |         | livrata   | de produs  | subventie |
|    |                          |         |   (to)    |   lei/to   | (mii lei) |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
| 0  |             1            |    2    |      3    |      4     | 5 = 3 x 4 |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|    | TOTAL:                   |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  I.| Cultura/Produsul         |         |           |            |           |
|    | conventional             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  1.| Grau + secara            |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  2.| Orz                      |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  3.| Sfecla de zahar          |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  4.| Floarea-soarelui         |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  5.| Soia                     |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  6.| Orez                     |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  7.| In si canepa             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  8.| Legume de sera (din sere |         |           |            |           |
|    | incalzite)               |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  9.| Fructe destinate         |         |           |            |           |
|    | producerii de conserve   |         |           |            |           |
|    | din fructe, sucuri,      |         |           |            |           |
|    | marmelada, fructe uscate |         |           |            |           |
|    | si congelate             |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
| II.| Cultura/Produsul ecologic|         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  1.| Grau + secara            |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|
|  2.| Leguminoase alimentare   |         |           |            |           |
|    | pentru boabe (mazare,    |         |           |            |           |
|    | fasole, naut, linte, bob |         |           |            |           |
|    | si lupin dulce)          |         |           |            |           |
|____|__________________________|_________|___________|____________|___________|

    II. Se vor anexa in mod obligatoriu acte doveditoare conform art. 3 si art. 6 alin. (1).

    III. In baza prezentei cereri solicit acordarea sprijinului direct al statului pentru productia marfa valorificata in anul 2004.

    IV. Solicit decontarea sumelor reprezentand fondurile alocate de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana si a municipiului Bucuresti prin:
 ______________________________________________________
| Trezorerie                   | Denumire cont         |
|______________________________|_______________________|
| Banca comerciala             | Denumire cont         |
|______________________________|_______________________|
| CEC                          |                       |
|______________________________|_______________________|
| Oficiul postal               | Denumire              |
|______________________________|_______________________|

    Raspund de exactitatea celor declarate            Numele si prenumele
                                                          (stampila)

    Vizat:

    Primar

    ANEXA 3

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
    Rurala a judetului ............/municipiului Bucuresti

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate pentru sprijinul direct al statului pentru producatorii agricoli in anul ......

                         Cultura ................

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | Producator | Cerere   |_______________________| Productia | Suma      |
|crt.|  agricol   | nr. .... | Suprafata | Productia | marfa     | cuvenita  |
|    |            | din .... |    (ha)   | totala    |  (tone)   | (mii lei) |
|    |            |          |           | estimata  |           |           |
|    |            |          |           |  (tone)   |           |           |
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|
|    | TOTAL:     |          |           |           |           |           |
|____|____________|__________|___________|___________|___________|___________|

                Director executiv,                  Contabil-sef,
                ..................                 ...............

    ANEXA 4

    Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
    Rurala a judetului ........./municipiului Bucuresti

                                 CENTRALIZATORUL
    sumelor cuvenite pentru sprijinul direct al statului pe produs in anul ....

 ___________________________________________________________
|Nr. | Produsul | Cantitatea | Suma pe unitatea | Suma      |
|crt.|          |   (tone)   | de produs        | totala    |
|    |          |            | (mii lei/to)     | (mii lei) |
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|    | TOTAL:   |            |                  |           |
|____|__________|____________|__________________|___________|

            Director executiv,                  Contabil-sef,
            ..................                 ...............

    ANEXA 5

    MINISTERUL AGRICULTURII,
    PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

                                                        Se aproba
                                               Ordonator principal de credite
                                               ..............................

                           SITUATIE CENTRALIZATOARE
privind sumele cuvenite producatorilor agricoli pentru sprijinul direct al statului in anul ......

 ___________________________________________________________
|Nr. | Produsul | Cantitatea | Suma pe unitatea | Suma      |
|crt.|          | (mii tone) | de produs        | totala    |
|    |          |            | (mii lei/to)     | (mii lei) |
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|____|__________|____________|__________________|___________|
|    | TOTAL:   |            |                  |           |
|____|__________|____________|__________________|___________|

                     Directia Generala Buget-Finante,

                            Director General,
                         ......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1594/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1594 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu