Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 148 din 29 februarie 2000

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 95 din  2 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

    Art. 1
    (1) Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, denumita in continuare comisie, functioneaza in componenta prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999.
    (2) Comisia are sediul la Ministerul Justitiei, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucuresti.
    (3) Comisia este prezidata de unul dintre reprezentantii Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei prin ordin.
    (4) In lipsa presedintelui comisia este prezidata de al doilea reprezentant al Ministerului Justitiei.
    (5) Ministrul justitiei, ministrul de interne si Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania desemneaza supleanti pentru membrii comisiei.
    Art. 2
    (1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor si adopta decizii cu majoritatea voturilor acestora.
    (2) Comisia se intruneste ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data pe saptamana, la convocarea presedintelui acesteia.
    Art. 3
    (1) Secretariatul comisiei este asigurat de Ministerul Justitiei si este condus de presedintele acesteia.
    (2) Secretariatul comisiei cuprinde, ca personal de specialitate, 5 - 7 consilieri juridici din cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea presedintelui comisiei, precum si doua persoane cu functia de secretar-dactilograf.
    (3) Personalul de specialitate al Secretariatului comisiei intocmeste rapoarte cu privire la cererile de constatare, redacteaza procesele-verbale ale sedintelor comisiei, deciziile adoptate si efectueaza orice alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii acesteia.
    (4) Cheltuielile materiale necesare pentru functionarea Secretariatului comisiei se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei.
    (5) Membrii comisiei sunt salarizati de institutiile care i-au desemnat.
    Art. 4
    (1) Cererea de constatare a calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, insotita de acte doveditoare, se depune la Registratura generala a Ministerului Justitiei, care o va transmite Secretariatului comisiei.
    (2) Actele doveditoare prevazute la alin. (1) se depun in original sau in copii legalizate ori certificate de institutia care le-a eliberat.
    (3) In masura in care documentele, datele sau informatiile necesare in vederea solutionarii cererilor nu pot fi obtinute prin intermediul Directiei instantelor militare din cadrul Ministerului Justitiei, presedintele comisiei solicita de indata institutiilor publice sau persoanelor fizice ori juridice care le detin transmiterea acestora.
    (4) Institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice prevazute la alin. (3) sunt obligate sa transmita, in original sau in copie certificata, in termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitarii, documentele, datele sau informatiile solicitate.
    Art. 5
    (1) La primirea cererii presedintele comisiei desemneaza un consilier juridic din cadrul Secretariatului comisiei ori un membru al comisiei sau, dupa caz, un supleant al acestuia dintre reprezentantii Ministerului Justitiei si ai Ministerului de Interne, pentru intocmirea unui raport asupra cererii primite.
    (2) Rapoartele sunt prezentate comisiei in vederea solutionarii cererilor.
    Art. 6
    (1) Comisia, daca considera necesar, solicita persoanei condamnate sau supuse unei masuri administrative abuzive ori, dupa caz, persoanei care a depus cererea sa se prezinte in fata acesteia pentru explicatii suplimentare.
    (2) Comisia se pronunta asupra cererii in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, prin decizie motivata.
    (3) Modelul deciziei de acordare a calitatii de luptator in rezistenta anticomunista este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 7
    (1) In cazul in care comisia constata ca persoana condamnata sau supusa unei masuri administrative abuzive se incadreaza in prevederile art. 2 sau 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999, acorda acesteia, prin decizie, calitatea de luptator in rezistenta anticomunista.
    (2) Daca nu sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1), comisia respinge cererea prin decizie motivata.
    (3) Impotriva deciziei comisiei, precum si in cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesata poate introduce plangere la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Comisia functioneaza pana la solutionarea definitiva a cererilor introduse in termenul prevazut la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999.

    ANEXA 1
    la regulament

    COMISIA PENTRU CONSTATAREA CALITATII
    DE LUPTATOR IN REZISTENTA ANTICOMUNISTA

                                 DECIZIE
privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

    In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive,
    Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista,
    tinand seama de .....................................................,
                                (succinta motivare)

                                 DECIDE:

    Se acorda domnului/doamnei ........................ calitatea de luptator in rezistenta anticomunista.
    Domnul/doamna .................... beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege, ca urmare a acordarii acestei calitati.

           Presedinte,                     Membrii comisiei,

              L.S.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 148/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 148 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu