Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 148 din 29 februarie 2000

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 95 din  2 martie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul justitiei,
                       Valeriu Stoica

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

    Art. 1
    (1) Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, denumita in continuare comisie, functioneaza in componenta prevazuta la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999.
    (2) Comisia are sediul la Ministerul Justitiei, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucuresti.
    (3) Comisia este prezidata de unul dintre reprezentantii Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei prin ordin.
    (4) In lipsa presedintelui comisia este prezidata de al doilea reprezentant al Ministerului Justitiei.
    (5) Ministrul justitiei, ministrul de interne si Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania desemneaza supleanti pentru membrii comisiei.
    Art. 2
    (1) Comisia functioneaza in prezenta tuturor membrilor si adopta decizii cu majoritatea voturilor acestora.
    (2) Comisia se intruneste ori de cate ori este necesar, dar nu mai putin de o data pe saptamana, la convocarea presedintelui acesteia.
    Art. 3
    (1) Secretariatul comisiei este asigurat de Ministerul Justitiei si este condus de presedintele acesteia.
    (2) Secretariatul comisiei cuprinde, ca personal de specialitate, 5 - 7 consilieri juridici din cadrul Ministerului Justitiei, numiti prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea presedintelui comisiei, precum si doua persoane cu functia de secretar-dactilograf.
    (3) Personalul de specialitate al Secretariatului comisiei intocmeste rapoarte cu privire la cererile de constatare, redacteaza procesele-verbale ale sedintelor comisiei, deciziile adoptate si efectueaza orice alte lucrari necesare in vederea desfasurarii activitatii acesteia.
    (4) Cheltuielile materiale necesare pentru functionarea Secretariatului comisiei se asigura din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei.
    (5) Membrii comisiei sunt salarizati de institutiile care i-au desemnat.
    Art. 4
    (1) Cererea de constatare a calitatii de luptator in rezistenta anticomunista, insotita de acte doveditoare, se depune la Registratura generala a Ministerului Justitiei, care o va transmite Secretariatului comisiei.
    (2) Actele doveditoare prevazute la alin. (1) se depun in original sau in copii legalizate ori certificate de institutia care le-a eliberat.
    (3) In masura in care documentele, datele sau informatiile necesare in vederea solutionarii cererilor nu pot fi obtinute prin intermediul Directiei instantelor militare din cadrul Ministerului Justitiei, presedintele comisiei solicita de indata institutiilor publice sau persoanelor fizice ori juridice care le detin transmiterea acestora.
    (4) Institutiile publice sau persoanele fizice ori juridice prevazute la alin. (3) sunt obligate sa transmita, in original sau in copie certificata, in termen de cel mult 10 zile de la primirea solicitarii, documentele, datele sau informatiile solicitate.
    Art. 5
    (1) La primirea cererii presedintele comisiei desemneaza un consilier juridic din cadrul Secretariatului comisiei ori un membru al comisiei sau, dupa caz, un supleant al acestuia dintre reprezentantii Ministerului Justitiei si ai Ministerului de Interne, pentru intocmirea unui raport asupra cererii primite.
    (2) Rapoartele sunt prezentate comisiei in vederea solutionarii cererilor.
    Art. 6
    (1) Comisia, daca considera necesar, solicita persoanei condamnate sau supuse unei masuri administrative abuzive ori, dupa caz, persoanei care a depus cererea sa se prezinte in fata acesteia pentru explicatii suplimentare.
    (2) Comisia se pronunta asupra cererii in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, prin decizie motivata.
    (3) Modelul deciziei de acordare a calitatii de luptator in rezistenta anticomunista este prezentat in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
    Art. 7
    (1) In cazul in care comisia constata ca persoana condamnata sau supusa unei masuri administrative abuzive se incadreaza in prevederile art. 2 sau 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999, acorda acesteia, prin decizie, calitatea de luptator in rezistenta anticomunista.
    (2) Daca nu sunt intrunite conditiile prevazute la alin. (1), comisia respinge cererea prin decizie motivata.
    (3) Impotriva deciziei comisiei, precum si in cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesata poate introduce plangere la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
    Art. 8
    (1) Comisia functioneaza pana la solutionarea definitiva a cererilor introduse in termenul prevazut la art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999.

    ANEXA 1
    la regulament

    COMISIA PENTRU CONSTATAREA CALITATII
    DE LUPTATOR IN REZISTENTA ANTICOMUNISTA

                                 DECIZIE
privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista

    In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, precum si persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive,
    Comisia pentru constatarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista,
    tinand seama de .....................................................,
                                (succinta motivare)

                                 DECIDE:

    Se acorda domnului/doamnei ........................ calitatea de luptator in rezistenta anticomunista.
    Domnul/doamna .................... beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege, ca urmare a acordarii acestei calitati.

           Presedinte,                     Membrii comisiei,

              L.S.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 148/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 148 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu