Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1401 din 4 noiembrie 2008

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 771 din 17 noiembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 şi 639 bis din 29 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bobiceşti", după poziţia 83 se introduc 14 noi poziţii, poziţiile 84-97, conform anexei nr. 1.

2.  La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobreţu", după poziţia 21 se introduc două noi poziţii, poziţiile 22 şi 23, conform anexei nr. 2.

3.  La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Gârcov", după poziţia 55 se introduc 20 de noi poziţii, poziţiile 56-75, conform anexei nr. 3.

4.  In anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Movileni", la poziţia 133, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ST = 30000 mp; 1. Benga - vecin - teren arabil; 1. Tunari - vecin - păşune; 3. Bacea - vecin Nord - păşune, sud - păşune, vest - păşune, est - Ds 9".

5.  La anexa nr. 98 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vâlcele":

a) se abrogă următoarele poziţii: 62-70, 83-85, 88 şi 101.

b) Se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat Mandineşti - Bădia, L = 1,8 km, I = 6 m";

- la poziţia 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „952.941 lei(RON)";

- la poziţia 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Contract finanţare nr. C2. 111543000048/10.08.2006 - Program SAPARD";

- la poziţia 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat Mandineşti, L = 0,5 km, I = 6 m";

- la poziţia 3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „264.706 lei(RON)";

- la poziţia 3, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Contract finanţare nr. C2. 111543000048/10.08.2006 - Program SAPARD";

- la poziţia 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat Dealu Mare - Vâlcelele de Sus , L = 2,0 km, I = 6 m";

- la poziţia 7, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.058.824 lei (RON)";

- la poziţia 7, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Contract finanţare nr. C2. 111543000048/10.08.2006 - Program SAPARD";

- la poziţia 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Licieşti (Răiculeşti) - Vâlcelele de Sus, L=0,6 km, l=6 m, balast";

- la poziţia 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat Liceşti - Vâlcelele de Sus , L = 1,2 km, I = 6 m";

- la poziţia 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „635.924 lei (RON)";

- la poziţia 14, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Contract finanţare nr. C2. 111543000048/10.08.2006 - Program SAPARD";

- la poziţia 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum betonat parţial + balast Liceşti, L = 1,4 km (1,0 km beton + 0,4 km balast), I = 6 m";

- la poziţia 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: „529.412 lei (RON)";

- la poziţia 19, coloana 6 va avea următorul cuprins „Contract finanţare nr. C2. 111543000048/10.08.2006 - Program SAPARD";

- la poziţia 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bărcăneşti, L=0,8 km, l=6 m, balast";

- la poziţia 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bărcăneşti, L=1,4 km, l=6 m, balast".

c) după poziţia 105 se introduc 18 noi poziţii, poziţiile 106- 123, conform anexei nr. 4.

Art. II. - Se atestă apartenenţa bunurilor prevăzute în anexa nr. 5 la domeniul public al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, înfiinţată prin Legea nr. 547/2004 pentru înfiinţarea comunei Şopârliţa prin reorganizarea comunei Pârşcoveni, judeţul Olt.

Art. III. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bobiceşti

Secţiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

84

1.3.7.1.

De 1145

Situat în sat Mirila

L - 350 m;l - 4m

Vecinătăţi:

E - Ds 40

V - Pr. Gengea

S - Rădoi Ioana

N - Moandă Eugenia

1962

5055,12

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

85

1.3.7.1.

De 1343

Situat în sat Leotesti

L - 970 m ; l - 4m

Vecinătăţi:

E - Consiliul Local

V -De 1441

S - Stăncescu Cornel

N - Tîrnăveanu Matei

1962

13851,6

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

86

1.3.7.1.

De 1338

Situat în sat Mirila

L-1.300 m;l - 4m

Vecinătăţi:

E - Ds 55

V - Oraş Balş

S - izlaz Mirila;

N - Dobriceanu Ghe.

1962

18564

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

87

1.3.7.1.

De 1349

Situat în sat Belgun

L-1.500 m;l - 4m

Vecinătăţi:

E - izlaz comunal

V -De 1344/1

S - Bojin Marin

N - Pd. Crivăţ

1962

21420

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

88

1.3.7.1.

De 58/1

Situat în sat Bobicesti

L-1.270 m;l - 4m

Vecinătăţi:

E - Ds 26;

V -De 1371;

S - Soreanu Ghe.

N - Preda Smaranda

1962

18135,6

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

89

1.3.7.1.

De 530

Situat în sat Chintesti

L -2.060m;l -4m

Vecinătăţi:

E - DCL 534

V - Zăvoi Oltet

S - Vasilescu Nicolae

N - Ciarapin Ghe.

1962

29416,8

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

90

1.3.7.1.

De 389

Situat în sat Comănesti

L - 2.290 m;l - 4 m

Vecinătăţi:

E - DJ42

V - Zăvoi Olteţ

S - Mitrache Alexandru

N - Delureanu Emil

1962

32701,2

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

91

1.3.7.1

De 8

Situat în sat Comănesti

L- 1.263m;l - 4 m"

Vecinătăţi:

E - DJ 42

V - Zăvoi Olteţ

S - Bărbulescu Ghe.

N - Comuna Morunglav

1962

18035,6

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

1

2

3

4

5

6

7

92

1.8.1.

T 85

Situat în sat Mirila

L - 250 m;l - 20 m

Vecinătăţi:

E - Pr. Gengea

V - Izlaz Comunal

S - Izlaz Comunal

N -De 1342

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

93

1.8.1.

T 82

Situat în sat Leotesti

L -200 m;l -25 m

Vecinătăţi:

E -Ps. 1295

V -De 1294

S - De 1343

N - Ps1295

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

94

1.8.1.

T 38

Situat în sat Bobicesti

L- 125 m; l - 40 m

Vecinătăţi:

E - Ds 27/1

V - Patru Ion

S - Ds 27/1

N - Ds 27

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

95

1.8.1.

T 24

Situat în sat Bechet

L - 200 m;l - 25 m

Vecinătăţi:

E -Ps

V - De 35

S -Ps 1236

N - Ds 36

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

96

1.8.1.

T 32

Situat în sat Chintesti

L - 200 m;l - 25 in

Vecinătăţi:

E - De 480

V - Zăvoi

S - Zăvoi

N - Zăvoi

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

97

1.8.1.

T2

Situat în sat Govora

L - 200 m;l - 25 m

Vecinătăţi:

E - Coman Mihai

V - Zăvoi

S - Stanca Bălaşa

N - Coman Mihai

1962

17820

Domeniul public al comunei Bobicesti, potrivit H.C.L. nr. 7/2008

ANEXA Nr. 2

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dobretu

Secţiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

22

1.8.8

Teren pentru amplasare staţie de epurare

Terenul în suprafaţă de 1.000 mp este situat în tarlaua 20 parcela 2, având următorii vecini:

N = Teren drum acces;

S = Groapă gunoi;

E = Dobriţoiu Ecaterina;

V = Pârâu Frăţila

1959

3000 lei

Domeniul public al comunei Dobretu, potrivit H.C.L. nr. 15/2008

1

2

3

4

5

6

7

23

1.8.8

Teren neproductiv pentru drumul de acces la staţia de epurare

Terenul în suprafaţă de 570 mp

este situat în tarlaua 20 parcela 3, având următorii vecini:

N = DC 191;

S = Teren pt. amplasare staţie

epurare;

E = Dobriţoiu Ecaterina;

V = Pârâu Frăţila

1959

2000 lei

Domeniul public al comunei Dobreţu, potrivit H.C.L nr. 15/2008

ANEXA Nr. 3

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Garcov

Secţiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

56

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=14m

Coderie Ioana-Cojoc Oprea

1864

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

57

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Vasile Puiu-Andrei Mitra

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

58

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Dinca Nela-Isbiceanu Fanica

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

59

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Ciubucana Radu-Cojoc Elena

1864

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

60

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=600 m

l=12m

Cojoc Elena-Cojoc Oprea

1864

5571

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

61

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=600 m

l=12m

Cojoc Florinei-Mitru Florinei

1972

5571

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

62

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Isbiceanu Panait- Costea Tudose

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

63

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Cojoc Minica-Ivănică Maria

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

64

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Voinea Alexandru-Pavel

Ispas

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

65

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Costea Lina-Dincă P. Marin

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

66

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Veselin Dumitru-

Chitoran Alexandru

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

67

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Gagiu Dumitru- Bobonete Pasca

1972

8371

Domeniul public al comunei Garcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

1

2

3

4

5

6

7

68

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Ursa

L=908 m

l=12m

Coderie Ioana- Ciubucana Radu

1972

8371

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L nr. 18/2008

69

1.6.2

Teren piaţă sat Ursa

Sup=890 mp

E=De3

V=Simion Maria şi Simion

Ioana

N=De 13

S=De 16

1972

14551

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

70

1.6.2

Teren fotbal sat Ursa

Sup = 18.300 mp

E=De 1

V=Coderie Ioana

S=Isbiceanu Vergil

N=De 24

2000

299205

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

71

1.3.7.1

Uliţă asfaltată sat Gârcov

L=233,50m

L=14m

DN 54 - Primărie

1888

2148

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

72

1.3.7.1

Uliţă pietruită sat Gârcov

L=377 m

l=12,4 m

Primărie-Vîţă Năstase

1888

3476

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

73

1.6.2.

Teren Piaţă Şcoala Ursa

Sup =431

E=Cămin Cultural Ursa si Scoală Ursa

V=De 2

S=Scoala Ursa

N=De 13

1972

7047

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

74

1.6.2

Teren fostă brutărie Gârcov

Sup=3500 mp

E=Chiţoran Niculin

V=Drum de exploatatie

S= DN 54

N=Pănescu Doru

1888

57225

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

75

1.6.2

Teren fostă Primărie Ursa

Sup=580 mp

E=Domocos Gheorghiţa V=Fostă Primărie Ursa

S=Dc 123

N=Stoica Magdalena

1972

9483

Domeniul public al comunei Gârcov, potrivit H.C.L. nr. 18/2008

ANEXA Nr. 4

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vâlcele

Secţiunea I Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

106

1.3.7.1

Drum de centură sat Vâlcelele de Sus

Latura estică a satului, Răiculesti - Intrare Liceşti - Intrare Dealu Mare - Intrare Mandineşti - Bădia, parţial betonat, parţial balast, L = 2,00 km (0,3 km beton; 1,2 km balast; 0,5 km pământ stabilizat)

2008

158824 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

107

1.8.1.

Teren afectat pentru 2 foraje şi gospodărie apă Alimentare cu apă sat Vâlcelele de Sus

Latura estică a satului,

T.82/1, p.1/1     S = 18000 mp.

Vecini:

N - Cucu Simion,

E - Nicola C-tin,

S - Drum exploatare,

V - Drum centură

2001

27000 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

1

2

3

4

5

6

7

108

1.8.1.

Teren afectat pentru foraj Alimentare cu apă sat Vâlcelele de Sus

Latura estică a satului,

T.83/1, p.1

S = 5000 mp.

Vecini:

N, E,S, V - Teren domeniu

public comuna Vâlcele

2001

7500 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L nr. 13/2008

109

1.8.8.

Teren afectat pentru staţie epurare reţea canalizare sat Vâlcelele de Sus

Valea Răiculeştilor,

la nord de Nicola Constantin,

S = 5000 mp

2001

7500 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

110

1.8.8.

Teren afectat pentru staţie epurare reţea canalizare sat Vâlcelele de Sus

Valea lui Bleambă,

la est de Uliţa comunală nr.51,

S = 5000 mp

2001

7500 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

111

1.8.8.

Teren afectat pentru staţie epurare reţea canalizare sat Vâlcelele de Sus

Valea lui Bleambă,

la sud de Uliţa comunală 67,

la est de Uliţa Vâlceleanu,

S = 5000 mp

2001

7500 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

112

1.8.1.

Teren afectat pentru foraj Alimentare cu apă sat Bărcăneşti

La est de DJ 653, în T. 50, p.39, S = 3500 mp

2001

5250 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

113

1.8.9

Teren afectat pentru gospodărie de apă

Alimentare cu apă sat Bărcăneşti

La est de DJ 653,

în T. 50, p.116 si 117,

S = 10822 mp

2001

16200 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

114

Teren curţi clădiri fost sediu CAP Vâlcelele de Sus

Cv.43, p.14/1,

S = 1000 mp, vecini:

N - Drum comunal,

E - Datcu Gheorghe,

S - Drum comunal,

V -Soc. Agr. UNIREA Vâlcele de Sus

2005

15000 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

115

Teren neproductiv „Poiană Dealu Mare"

Cv.43, p.1,S = 1800 mp,

vecini:

N-E Drum comunal;

S-E Drum comunal;

V - Trică Constantin

2005

3000 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

116

1.3.7.1

Uliţă comunală 95

Liceşti, L = 0,6 Km, l = 5 m, balast, între Linia principală şi Cioanta, prin Castel Apă

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

117

Teren neproductiv „Poiană Liceşti"

Cv.56, p.13, S = 7400 mp,

vecini:

N-E - Drum comunal;

S-E - Drum comunal;

V - Gheorma Mircea,

Gheorma Nicolae şi Nicola Ana

2005

13000 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

118

1.3.7.1

Drum exploatare 180

Bădia, L= 1,0 km, I =4 m, pământ stabilizat, centură de sud a satului Vâlcele

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

119

Teren curţi clădiri, aferent bloc locuinţe SMA

Cv.5, p.11/3, S=200mp, vecini:

N - Drum comunal 8/1, E - Bloc locuinţe SMA, S,V - neproductiv primărie

2005

3000 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

1

2

3

4

5

6

7

120

1.3.7.1.

Drum exploatare 220/1

Cătun Olteni, sat Vâlcele, de la Ulmul cu Icoana - Bărcăneşti, la Sector Zootehnic S.Ag. OLTINA Vâlcele, centură vestică a satului Vâlcele, L= 1,0 Km, I = 4 m, pământ stabilizat

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L nr. 13/2008

121

1.3.7.1.

Uliţă comunală 17

Olteni, L = 0,9Km, I = 5 m, balast, între DJ 653 şi S.Ag. OLTINA Vâlcele

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

122

Teren neproductiv Parc Şcoala Bărcăneşti

Cv. 103, p.8, S = 1.000 mp,

vecini:

N - Păduraru Ion,

E - Cimitir Bărcăneşti,

S - Neagoe Marin, '

V - DJ 653

2005

1600 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

123

Teren neproductiv Bărcăneşti - Ulmul cu Icoana

Cv. 70, p.1/1,S = 400 mp, vecini: E - DJ 653, V - Pârâul Iminog

2005

700 lei

Domeniul public al comunei Vâlcele, potrivit H.C.L. nr. 13/2008

ANEXA Nr. 5

INVENTARUL

bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şopârliţa

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul înfiinţării

Valoarea de inventar

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.6.4.

Consiliul Local Şopârliţa

Constr. cărămidă, acoperiş tablă

SC = 170 mp

ST = 800 mp

Vecini:

E = Zamfir Sorin;

S = DJ 644;

V = uliţă sătească;

N = Constantin Claudiu-Petrişor

1928 Reabilitat în 2005

187977,42 lei

Domeniul public al comunei Şopârliţa, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

2.

1.6.8.

Anexă magazie +

WC

Consiliul Local

Constr. Cărămidă, acoperiş de ţiglă

SC = 42,5 mp

Vecini:

E = Zamfir Sorin;

V = Sediu Primărie;

S = DJ 644;

N = Constantin Petrică

2005

1372 lei

Domeniul public al comunei Şopârliţa, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

3.

1.6.3.2.

Imprejmuire Consiliul Local

Gard

L = 60m;

h = 1,50m;

ST = 800 mp

2006

68659,56 lei

Domeniul public al comunei Şopârliţa, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

4.

1.6.2.

Şcoala Generală Şopârliţa

Constr. cărămidă, acoperiş

tablă

SC = 850 mp

ST = 5.200 mp

Vecini:

E = Cămin cultural;

S-V = Post politie;

N= DJ 644

1926

Reabilitată în

2007

299902,80 lei

Domeniul public al comunei Şopârliţa, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

5.

1.6.8.

Magazie combustibil + WC scoală

Constr. calupi de ciment,

acoperiş tablă

SC = 54,53 mp

Vecini:

E = Şcoala Generală;

S-V = Şcoala Generală;

N = Post poliţie

1981

4 lei

Domeniul public al comunei Şopârliţa, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

6.

1.6.2.

Local centrală termică

Construcţie din BCA, acoperită cu tablă SC = 35 mp

2008

198686 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

7.

1.6.3.2.

Imprejmuire Şcoala Sopârlita

Gard de ciment cu panouri

L = 212,5 m;

h = 2,0 m

1928

Reabilitată

în 2007

95741 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

8.

1.6.2.

Local cămin cultural

Constr. cărămidă, acoperiş

ţiglă + tablă

SC = 386,5 mp;

Vecini:

E = uliţă sătească;

S = Scoală Generală;

V = Scoală Generală;

N = DJ 644;

1952

21,70 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

9.

1.6.3.2.

Imprejmuire cămin cultural

Gard de ciment L = 65,6 m;

h = 1,40 m

1952

1,88 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

10.

1.6.8.

Cimitir

ST = 6.848 mp

Vecini:

E = Pavel Marian;

V = DC 10;

S = uliţă sătească;

N = Vîlcea Mihai; Mară Eugenia

1859

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

11.

1.6.3.2.

Imprejmuire cimitir

Gard de ciment

L = 314 m;

h = 1,5 m

1987

400 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

12.

Parc Sopârlita

ST =1.210 mp

Vecini:

E = AF. Costea Alexandru;

S = uliţă sătească;

V = uliţă sătească;

N = DJ 644

1984

10854 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

13.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Constantin Mihai Drum pământ L=180m;l = 6,7m; ST = 1.206 mp

1966

7465 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

14.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Constantin Mihai - Vârlugă

Drum pământ

L = 500 m;   l = 6m

ST = 3.000 mp

1956

18570 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

15.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Sola 45

Drum pământ

L = 302 m;   l = 6,70 m

ST = 2.023 mp

1946

12525 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

16.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Sola 45 - Rusu-Popa C-ţa

(Broscuţa)

Drum pământ

L = 430 m;   l = 4m

ST =1.720 mp

1956

10647 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

17.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Vîrlugă - Chinezu

Drum pământ

L=160 m l = 4,5 m

ST = 720 mp

1967

4457 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

18.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Constantin C-tin-

Oprea C-tin (Teca)

Drum pământ

L = 366 m

I= 7,5 m

ST = 2.745 mp

1915

16992 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

19.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 (Ciotu) - Popa C-ţa

(Broscuţa)

Drum pământ

L = 210m;

l = 4,90 m;

ST =1.029 mp

1935

6370 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

20.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 (Primărie) - fost C.A.P. Sopârlita

Drum pământ

L = 650m; l = 11,60 m

ST = 7.540 mp

1918

46673 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

21.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Iordache M.-Fănel Ţiganu

Drum pământ

L = 246 m

l = 9m

ST = 2.214 mp

1937

13705 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

22.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Ispas Niculiţa-Târcă Bibi -

fost C.A.P. Sopârlita

Drum pământ

L = 610m

l = 6,5 m

ST = 3.965 mp

1946

24543 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

23.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Corcoveanu

Drum pământ

L = 200 m l = 7,50 m

ST= 1.500 mp

1947

9285 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

24.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Defta Paul-Ghimiş

Nicolae

Drum pământ

L = 420 m

l = 7,5 m

ST = 3.150 mp

1964

19499 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

25.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Vâlcea Lică-Mişu Mălica

Drum pământ

L = 56 m; l = 6,80 m

ST = 381 mp

1936

2358 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

26.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Budică-Mară Nicolae

Drum pământ

L = 348 m;

l = 7m

ST = 2.436 mp

1941

15079 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

27.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Nicu Ciocan-Cântăreţu F.

Drum pământ

L = 436 m;

l = 9m

ST = 3.924 mp

1948 Reabilitat în 2008

249244 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

28.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Răscruci-Dincă

Constantin

Drum pământ

L = 706 m;

l = 17,40 m;

ST =12.284 mp

1928

76040 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

29.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Baltă Ioana-Iordache Paul

Drum pământ

L = 364 m

l = 7m

ST = 2.548 mp

1948

15772 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

30.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Ispas Adi-Bebe Teacă

Drum pământ

L = 290 m

l = 7,5m

ST = 2.175 mp

1947

13463 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

31.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Ivănuş Olaru - Marin Cotoi

Drum pământ

L = 380 m

l = 7m

ST = 2.660 mp

1941

16465 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

32.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Ivănuş Olaru - Văduva D. Ion Drum pământ

L=120 m

l = 7 m

ST = 840 mp

1940

5200 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

33.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Gabi Neamţu - Ioana Vîlcea Drum pământ

L = 230 m l = 13,5m

ST = 3.105 mp

1957

19220 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

34.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Marin Cotoi - Ghemonea -

Ion Lupu

Drum pământ

L=186m

l = 7m

ST =1.302 mp

1939

8059 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

35.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Dincă C-tin - Ută Ioana

(Labă)

Drum pământ

L = 300m;

l = 5,8 m

ST =1.740 mp

1939

10771 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

36.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Uţă Ioana (Labă) - Călcâi

Drum pământ

L = 316m

l = 7m

ST = 2.212 mp

1935

13692 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

37.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Călcîi - Marin Iepure

Drum pământ

L=125 m

l = 5,30 m

ST = 662 mp

1951

4098 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

38.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Radu Gh. (Neamţu) Drum pământ

L = 68 m l = 9,3 m

ST = 632 mp

1968

3912 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

39.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 - Cămin Cultural -

Trecere Ion

Drum pământ

L=122 m

l = 7m

ST = 854 mp

1961

5286 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

40.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 10

DJ 644( Pod) - Jiganie -

Olteţ

Drum pământ

L = 2.500 m;

l = 11 m

ST = 27.500 mp

1920

170225 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

41.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644 (Pod) -

Vâlcea Mişică - Băluţă Ion

Drum pământ

L = 1.121 m;

l=   10 m

ST= 11.210 mp

1935

69390 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

42.

1.3.7.1.

Uliţa sătească

Stingă Gh. (DJ 644) -

Bănică Ligi

Drum pământ

L = 304 m;

l=  6m

ST =1.824 mp

1928

11291 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

43

1.3.7.1.

Uliţa sătească

DJ 644-CIA. Sopârlita

Drum pământ

L = 368 m

l = 6m

ST = 2.208 mp

1963

13668 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

44.

1.8.1.

Fântâna de la Şcoală

L = 4m

l = 4m

ST = 16 mp

2001

99 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

45.

1.8.1.

Fântâna de la Ţugă

L = 3 m; SC=9 mp;

l = 3m

ST = 744 mp

1947

56 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

46.

1.8.1.

Fântâna de la Iordache Mihai

L = 3,5m;

SC =12,25 mp;

l = 3,5m

ST = 744 mp

1947

76 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

47.

1.8.1.

Fântâna de la Vâlcea Ion

L=3,5m;  

l = 3,5 m

ST =12,25 mp

1947

76 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

48.

1.8.1.

Fântâna de la Răscruci

L = 4m;SC = 16mp;

l = 4m;

ST = 562 mp

1947

99 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

49.

1.8.1.

Fântâna de la Japon

L = 3m

l = 3m

ST = 9 mp

1947

56 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

50.

1.8.1.

Fântâna de la Nicu Ciocan

L = 2,8m

l = 2,8m

ST = 7,84

1948

48 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

51.

1.8.1.

Fântâna de la Coandă C-tin

L = 8m

l = 4m

ST = 32 mp

1948

198 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

52.

1.8.1.

Fântâna de la Ciocan C-tin

L = 3m

l = 3m

ST = 9 mp

1948

56 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

53.

1.8.1.

Fântâna de la Piroi

L = 3m

l = 3m

ST = 9 mp

1948

56 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

54.

1.8.1.

Fântâna de la Vâlcea Rica

L = 3,5m

l = 3,5m

ST =12,25 mp

1948

76 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

55.

1.3.17.2.

Podeţ Budică

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,6m

2008

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

56.

1.3.17.2.

Podeţ Ispas Adi

L=1 m:

l = 1 m;

  = 0,6 m

2008

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

57.

1.3.17.2.

Podeţ Parc

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,6m

1941

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

58.

1.3.17.2.

Podeţ Radu Antonică

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,80 m

1915

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

59.

1.3.17.2.

Podeţ Răscruci (IacoD E.)

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,80 m

1928

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

0

1

2

3

4

5

6

60.

1.3.17.2.

Podeţ Răscruci (Ispas M.)

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,80 m

1928

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

61.

1.3.17.2.

Podeţ Dincă C-tin

L=1 m;

l = 1 m;

  = 0,80 m

1939

896,8764

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

62.

1.2.8.

Balta Maniu (Măluş)

ST = 7.000 mp

L = 350 m

l = 20 m

1946

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

63.

1.8.3.

Cişmea C.I.A. Sopârlita

Construcţie ciment;

L=8m;

ST = 64 mp;

l = 8m;

H = 1 m

1970

2500

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

64.

1.8.3.

Cişmea Vâlcea Mişică

Construcţie ciment;

L = 4 m;

ST =16 mp;

l = 4m;

H = 1 m

1974

2000

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

65.

1.8.3.

Cişmea Bălan

Construcţie ciment;

L = 4 m;

ST =16 mp;

l = 4m;

H = 1 m

1970

2000

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

66.

1.8.3.

Cişmea Şcoala Generala

Construcţie ciment;

L=10 m;

ST = 60 mp;

l = 6m;

H = 1 m

1970

2500

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

67.

1.7.12.

Punct de transformare - Iordache Mihai - PT 3

L=1,3m

l =1 m

2005

28867 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

68.

1.7.12.

Punct de transformare - La Piroi - PT 1

L=1 m

I = 1 m

1966

1173 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

69.

1.7.12.

Punct de transformare - Fost Atelier Mecanic - PT 4

L=1 m

l = 1 m

1966

1500 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

70.

1.6.6.

Teren la nisipuri

ST = 231.300 mp

Teren extravilan,

tarlaua T 50;

Vecini:

N = T40;

V = pârâul Olteţ;

S = Ocolul Silvic Caracal;

E = Sabie Ion; Ghimiş Nicolae

2008

1431747 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

71.

1.6.6.

Teren aferent fostei secţii de mecanizare

ST = 5.800 mp;

Teren intravilan,

tarlaua T44;

Vecini:

N = Popa Marin;

S = Tîrcă Dumitru;

V = De 560;

E = Teren Primărie

1964

35902 lei

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

72.

Monument istoric - Ruine de biserică „La Zăpodie"

ST = 434 mp;

Vecini:

N = Coandă N.Mihai;

S = Coandă N.Mihai;

E = Coandă N.Mihai;

V = Oprea Dumitru;

Coandă N.Mihai

1642

Domeniul public al comunei Sopârlita, potrivit H.C.L. nr. 10/2008


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1401/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1401 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu