E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1180 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 828 din 18 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Statutul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 509/1993 privind functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                STATUTUL
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", denumita in continuare A.S.A.S., este institutie publica specializata, de consacrare academica si coordonare stiintifica, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare. Sediul A.S.A.S. este in municipiul Bucuresti, bd. Marasti nr. 61, sectorul 1.
    (2) A.S.A.S. functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, fata de care raspunde pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, si colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Academia Romana, Consortiul Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara, precum si cu alte ministere si institutii interesate in realizarea unor obiective in domenii specifice.
    (3) A.S.A.S. coordoneaza activitatile de cercetare-dezvoltare din domeniile sale si are in subordine unitati organizate ca institute, statiuni si centre de cercetare-dezvoltare.
    Art. 2
    (1) A.S.A.S. este for stiintific national de interes public in domeniile: agricultura, medicina veterinara, industrie alimentara, silvicultura si protectia mediului, denumite in continuare domeniile A.S.A.S.
    (2) A.S.A.S. reuneste personalitati consacrate din domeniile prevazute la alin. (1) si este continuatoarea traditiei de organizare si coordonare a activitatii de cercetare a Institutului de Cercetari Agronomice al Romaniei (ICAR) si a altor institutii din domeniu.
    (3) A.S.A.S. functioneaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", cu modificarile ulterioare.
    Art. 3
    A.S.A.S. exercita functiile de strategie, reprezentare, comunicare, administrare, evaluare, control, cooperare internationala si elaborare a cadrului functional, operational si financiar al cercetarii stiintifice din domeniile sale.
    Art. 4
    In vederea realizarii functiilor sale A.S.A.S. are urmatoarele atributii principale:
    a) fundamenteaza stiintific politicile agricole de dezvoltare rurala ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor; elaboreaza si realizeaza analize, proiecte, studii si lucrari de sinteza;
    b) fundamenteaza stiintific si coreleaza politicile din domeniul cercetarii-dezvoltarii si al inovarii cu prioritatile de dezvoltare economica si sociala sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;
    c) urmareste si evalueaza dezvoltarea stiintelor din domeniile profilului sau, realizeaza prognoze si programe de dezvoltare si promovare a cunoasterii stiintifice, a conceptelor sistemice din domeniile A.S.A.S.;
    d) organizeaza, indruma, coordoneaza si controleaza activitatea de cercetare-dezvoltare si economico-financiara in unitatile din subordine; adopta masuri potrivit normelor legale pentru cresterea performantelor de management in cercetarea stiintifica si in activitatea de dezvoltare;
    e) propune factorilor decizionali in finantarea activitatilor de cercetare obiectivele cercetarii stiintifice ale programelor de cercetare din domeniile sale si actualizarea periodica a acestora;
    f) contribuie la valorificarea rezultatelor cercetarii prin transfer tehnologic al acestora in practica;
    g) coopereaza si asigura parteneriatul dintre unitatile de cercetare, invatamant si utilizatori in scopul realizarii obiectivelor sale;
    h) initiaza si intretine relatii de colaborare cu beneficiarii potentiali ai activitatii de cercetare-dezvoltare;
    i) propune si realizeaza, cu personal propriu si in colaborare, programe si proiecte de cercetare multidisciplinare si proiecte de dezvoltare rurala;
    j) organizeaza manifestari stiintifice pe probleme de cercetare fundamentala si aplicativa;
    k) acorda asistenta tehnica si consultanta de specialitate; participa la programele de pregatire profesionala a agricultorilor;
    l) realizeaza activitati de editare de carti, brosuri, reviste, pliante;
    m) organizeaza programe pentru formarea si dezvoltarea resurselor umane din cercetarea stiintifica si colaboreaza cu institutiile de invatamant superior pentru pregatirea prin masterat si doctorat, reconversie profesionala si practica a studentilor;
    n) organizeaza activitati de atestare a cercetatorilor si acorda, in conditiile legii, titluri academice si grade profesionale;
    o) decerneaza premii si diplome pentru realizari deosebite in cercetarea stiintifica din domeniile sale, in conditiile legii;
    p) reprezinta statul roman in relatiile stiintifice internationale in domeniile sale de activitate;
    q) participa in nume propriu la cooperarea tehnico-stiintifica internationala si poate incheia direct contracte privind aceste activitati in conditiile legii;
    r) prezinta anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sinteze ale rezultatelor cercetarii stiintifice si propuneri pentru valorificarea acestora.

    CAP. 2
    Organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Art. 5
    A.S.A.S. are in componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati. Numarul membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 181, iar numarul membrilor asociati este de maximum 92.
    Art. 6
    (1) Membrii de onoare, membrii titulari si membrii corespondenti sunt alesi pe viata. In caz de condamnare definitiva la o pedeapsa privativa de libertate pentru o fapta intentionata grava, Adunarea generala a A.S.A.S. hotaraste excluderea acestora din randul membrilor sai.
    (2) Membrii titulari, membrii corespondenti, precum si membrii asociati sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu, care s-au distins prin activitate si realizari remarcabile in domeniile A.S.A.S.
    (3) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizari si contributii la progresul domeniilor A.S.A.S.
    (4) Membrii titulari ai Academiei Romane din cadrul Sectiei de stiinte agricole si silvice sunt membri titulari ai A.S.A.S.
    (5) Membrii corespondenti ai Academiei Romane din cadrul Sectiei de stiinte agricole si silvice, care nu sunt membri ai A.S.A.S., sunt membri de onoare ai A.S.A.S.
    Art. 7
    (1) Propunerile de candidati pentru membri titulari se fac de catre membrii titulari ai sectiei, iar candidatii sunt alesi din randul membrilor corespondenti pe baza realizarilor obtinute si a activitatii desfasurate in cadrul A.S.A.S.
    (2) Propunerile de candidati pentru membri corespondenti si asociati se fac de catre membrii titulari si membrii corespondenti ai A.S.A.S., de catre institute de cercetare si institutii de invatamant, dintre personalitatile stiintifice care s-au remarcat prin realizari deosebite, care nu depasesc varsta de 65 de ani.
    (3) Propunerile de candidati pentru membri de onoare se fac de catre membrii titulari si membrii corespondenti ai sectiilor stiintifice ale A.S.A.S., de catre filiale, consiliile stiintifice ale unitatilor de cercetare, comisiile stiintifice de specialitate si senatele universitatilor.
    (4) Propunerile de candidati se transmit sectiei de specialitate, care le discuta si le adopta, in conditiile realizarii cvorumului, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor sectiei.
    (5) Cvorumul se realizeaza cu jumatate plus unu din numarul total al membrilor titulari si corespondenti, fara a fi luati in calcul membrii cu varsta de peste 80 de ani si cei rezidenti in strainatate.
    (6) Propunerile de candidati sunt adoptate de sectie in urma deliberarii si a votului secret.
    (7) Propunerile de membri titulari si membri de onoare se voteaza numai de catre membrii titulari.
    (8) Propunerile de membri corespondenti si membri asociati se voteaza de catre membrii titulari si membrii corespondenti.
    (9) Dosarele si propunerile sectiilor de specialitate se analizeaza de catre Biroul Prezidiului A.S.A.S. si se inainteaza spre avizare Prezidiului A.S.A.S. care le supune votului Adunarii generale a A.S.A.S.
    Art. 8
    (1) Adunarea generala a A.S.A.S. dezbate propunerile de candidati prezentate de Prezidiul A.S.A.S. si decide pe baza de vot secret.
    (2) Alegerea ca membru titular, in conditiile realizarii cvorumului potrivit art. 7 alin. (5), se face cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor membrilor titulari prezenti. Pentru alegerea ca membru corespondent hotararile se adopta cu doua treimi din numarul de voturi ale membrilor titulari si corespondenti, iar pentru alegerea ca membru de onoare sunt necesare doua treimi din numarul voturilor membrilor titulari, membrilor corespondenti si membrilor de onoare prezenti.
    (3) Membrii asociati propusi de sectie si avizati de Prezidiul A.S.A.S. sunt alesi prin vot deschis.
    Art. 9
    Membrii titulari, membrii corespondenti, membrii de onoare si membrii asociati ai A.S.A.S. au urmatoarele drepturi:
    a) sa ia parte la lucrarile sectiei si filialei de care apartin, precum si la cele ale Adunarii generale a A.S.A.S.;
    b) sa ia parte la manifestarile stiintifice initiate de A.S.A.S., de sectie sau de filiale;
    c) sa interpeleze conducerea A.S.A.S., a sectiilor de specialitate si a filialelor in Adunarea generala a A.S.A.S. asupra unor probleme de interes pentru A.S.A.S.
    Art. 10
    (1) Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare participa la vot si la luarea deciziilor in conditiile prevazute in prezentul statut.
    (2) Membrii titulari si membrii corespondenti au dreptul de a solicita sa fie trecuti de catre Adunarea generala a A.S.A.S. in randul membrilor de onoare ai A.S.A.S.
    Art. 11
    Membrii asociati au dreptul de a lua parte si de a-si exprima opiniile asupra problemelor discutate la sedinta sectiei de specialitate si a filialei din care fac parte, iar in calitate de invitati, fara drept de vot, la adunarile generale.
    Art. 12
    Membrii titulari, membrii corespondenti, membrii de onoare si membrii asociati ai A.S.A.S. au indatorirea de a contribui prin activitatea lor la progresul stiintei si tehnologiei si de a se implica in intreaga viata academica.
    Art. 13
    Membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare din tara au indatorirea de a participa la sedintele sectiei si filialei din care fac parte si la adunarile generale ale A.S.A.S.
    Art. 14
    Membrii asociati au indatorirea de a participa la sedintele filialei si sectiei, iar la adunarile generale ale A.S.A.S., in conformitate cu art. 11.
    Art. 15
    A.S.A.S. isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor stiintifice de specialitate, al comisiilor stiintifice de specialitate, al filialelor zonale si al aparatului de lucru propriu.
    Art. 16
    (1) Sectiile stiintifice de specialitate sunt urmatoarele:
    a) Sectia de stiinta a solului, imbunatatiri funciare si protectia mediului;
    b) Sectia de cultura a plantelor de camp;
    c) Sectia de horticultura;
    d) Sectia de zootehnie;
    e) Sectia de medicina veterinara;
    f) Sectia de industrie alimentara;
    g) Sectia de silvicultura;
    h) Sectia de economie agrara si dezvoltare rurala;
    i) Sectia de mecanizare.
    (2) Sectia stiintifica este condusa de un birou format din presedinte, 3 - 5 membri si un secretar stiintific.
    (3) Presedintele este ales dintre membrii titulari, iar membrii biroului sunt alesi dintre membrii titulari si membrii corespondenti pe o perioada de 4 ani. Pentru a fi ales candidatul trebuie sa intruneasca doua treimi din numarul de voturi ale membrilor cu drept de vot prezenti, in conditiile realizarii cvorumului.
    (4) In cazul absentei presedintelui conducerea sectiei este asigurata de catre un membru al biroului sectiei, iar in caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni sau de demisie se alege un nou presedinte pe durata ramasa pana la incheierea mandatului initial de 4 ani.
    (5) Secretarul stiintific al sectiei realizeaza lucrarile curente ale sectiei si este numit de Prezidiul A.S.A.S. la propunerea sectiei de specialitate.
    (6) Atributiile sectiilor stiintifice de specialitate se prevad in Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.
    Art. 17
    (1) A.S.A.S. are filiale zonale fara personalitate juridica, organizate impreuna cu institutiile de invatamant superior de profil in centrele universitare din Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Craiova si Brasov.
    (2) Filialele sunt forme de organizare teritoriala a activitatii A.S.A.S., functioneaza in baza regulamentului de organizare si functionare propriu, adoptat de Adunarea generala a A.S.A.S., si ii reunesc pe toti membrii din zonele respective.
    Art. 18
    In cadrul A.S.A.S., prin hotarare a Prezidiului A.S.A.S., se pot organiza comisii stiintifice de specialitate, consilii si colective de lucru permanente sau temporare in subordinea Prezidiului A.S.A.S., sectiei de specialitate sau, dupa caz, a filialei. Comisia de acvacultura si pescuit, Comisia de montanologie si Comisia de studiu si testare a pesticidelor functioneaza in subordinea Prezidiului A.S.A.S.
    Art. 19
    In vederea realizarii coordonarii eficiente a activitatii de cercetare-dezvoltare din unitati se infiinteaza Consiliul directorilor, avand rolul si atributiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.
    Art. 20
    (1) A.S.A.S. dispune de un aparat propriu, incadrat cu personal stiintific de specialitate, personal tehnic, economic, juridic si administrativ, care asigura activitatea curenta.
    (2) Atributiile personalului din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de Prezidiul A.S.A.S.
    Art. 21
    Structura organizatorica si numarul maxim de posturi ale A.S.A.S. se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, la propunerea Prezidiului A.S.A.S.

    CAP. 3
    Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Art. 22
    Organele de conducere ale A.S.A.S. sunt: Adunarea generala a A.S.A.S., Prezidiul A.S.A.S. si Biroul Prezidiului A.S.A.S.
    Art. 23
    (1) Organul suprem de conducere al A.S.A.S. este Adunarea generala a A.S.A.S., alcatuita din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (2) La Adunarea generala a A.S.A.S. participa ca invitati membrii asociati ai A.S.A.S., reprezentanti ai institutelor de cercetare, unitatilor de invatamant superior, ministerelor de specialitate si beneficiarilor activitatii de cercetare.
    (3) Adunarea generala a A.S.A.S. este legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor titulari si al membrilor corespondenti, fara a fi luati in calcul membrii cu varsta de peste 80 de ani si membrii cu domiciliul stabil in strainatate. Hotararile Adunarii generale a A.S.A.S. se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 8.
    (4) Adunarea generala a A.S.A.S. se intruneste in sesiuni ordinare o data pe an si in sesiuni extraordinare de cate ori este nevoie.
    (5) Adunarea generala a A.S.A.S. se convoaca de presedinte, de Prezidiul A.S.A.S. sau la solicitarea cel putin a unei treimi din numarul membrilor titulari si membrilor corespondenti ai A.S.A.S.
    (6) Adunarea generala a A.S.A.S. se convoaca in scris cu cel putin 15 zile inaintea datei stabilite.
    Art. 24
    Adunarea generala a A.S.A.S. are urmatoarele atributii principale:
    a) alege, prin vot secret, membrii de onoare, membrii titulari, membrii corespondenti, in limita locurilor devenite vacante; membrii asociati se confirma prin vot deschis, pe baza listelor rezultate in urma votului din sectiile de specialitate si avizate de Prezidiul A.S.A.S.; decide in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) teza a 2-a;
    b) alege, prin vot secret, presedintele si vicepresedintii dintre membrii titulari ai A.S.A.S. si secretarul general dintre membrii titulari sau corespondenti;
    c) dezbate si aproba darea de seama anuala si rapoartele asupra cercetarii A.S.A.S., precum si programul de activitate pe anul urmator;
    d) stabileste prioritatile de cercetare stiintifica din domeniile A.S.A.S.;
    e) adopta statutul A.S.A.S. in vederea aprobarii lui prin hotarare a Guvernului;
    f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.A.S.;
    g) aproba Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S.;
    h) aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, medicina veterinara, industrie alimentara, silvicultura si protectia mediului;
    i) stabileste masuri de imbunatatire si dezvoltare a activitatii A.S.A.S.;
    j) decerneaza premiile anuale ale A.S.A.S. in sedinte solemne.
    Art. 25
    (1) Intre sesiunile Adunarii generale a A.S.A.S. organul de conducere al A.S.A.S. este Prezidiul, alcatuit din presedinte, 4 vicepresedinti, secretarul general, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.
    (2) Din Prezidiul A.S.A.S. mai fac parte presedintele Sectiei de stiinte agricole si silvice a Academiei Romane, ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru activitatea de cercetare, ministrul apelor si protectiei mediului, directorul Programului national de cercetare-dezvoltare-inovare pentru agricultura si industrie alimentara, rectorul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - Bucuresti, reprezentantul beneficiarilor cercetarii din domeniile de activitate ale A.S.A.S.
    (3) La sedintele Prezidiului A.S.A.S. pot fi invitati si alti specialisti, in functie de problemele luate in discutie.
    (4) Prezidiul A.S.A.S. este statutar constituit in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Hotararile se iau prin consens sau prin vot, cu majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti. In cazul absentei unui presedinte de sectie sau de filiala, acesta poate sa desemneze un reprezentant la sedinta Prezidiului A.S.A.S., dar care nu are drept de vot la luarea deciziilor.
    (5) Hotararile Prezidiului A.S.A.S. sunt executorii. In cazurile prevazute de statut ele se supun aprobarii Adunarii generale a A.S.A.S. la prima sedinta a acesteia.
    (6) Sedintele Prezidiului A.S.A.S. se tin o data la doua luni si ori de cate ori este nevoie.
    Art. 26
    Prezidiul A.S.A.S. are urmatoarele atributii principale:
    a) indeplineste hotararile Adunarii generale a A.S.A.S.;
    b) adopta hotarari referitoare la orientarea, realizarea si coordonarea activitatii stiintifice;
    c) initiaza si dezvolta colaborari in domeniul cercetarii stiintifice cu Academia Romana, institutii stiintifice, institute de invatamant superior si alti parteneri interesati;
    d) stabileste atributiile si raspunderile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;
    e) stabileste pentru unitatile de cercetare subordonate A.S.A.S. cadrul institutional al unitatilor coordonatoare, precum si al statiunilor de profil coordonate;
    f) stabileste masuri pentru mentinerea integritatii patrimoniului A.S.A.S.;
    g) adopta hotarari privind prioritatea obiectivelor de cercetare si face propuneri de finantare a programelor si temelor de cercetare;
    h) stabileste relatii stiintifice cu academii si institutii similare din strainatate si hotaraste cu privire la afilierea A.S.A.S. la organisme stiintifice internationale;
    i) aproba regulamentul de concurs pentru obtinerea gradelor profesionale;
    j) aproba rezultatele concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale de cercetator principal gradele I si II, cu respectarea reglementarilor in vigoare;
    k) hotaraste convocarea Adunarii generale a A.S.A.S.;
    l) examineaza si avizeaza propunerile sectiilor si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S. privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenti, membri de onoare si membri asociati;
    m) prezinta Adunarii generale a A.S.A.S. dare de seama si rapoarte asupra activitatii A.S.A.S., precum si programe de activitate;
    n) aproba structura organizatorica si regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor de cercetare-dezvoltare subordonate si regulamentele de organizare si functionare ale filialelor;
    o) aproba componenta si prezinta Adunarii generale a A.S.A.S. spre adoptare Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, medicina veterinara, industrie alimentara, silvicultura si protectia mediului;
    p) organizeaza concursurile pentru ocuparea functiilor de director general si director la unitatile subordonate, durata mandatului acestora fiind de 4 ani;
    q) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al A.S.A.S. si bugetele unitatilor subordonate;
    r) confirma rezultatele alegerii conducerilor filialelor.
    Art. 27
    Prezidiul A.S.A.S. raspunde in fata Adunarii generale a A.S.A.S. pentru intreaga activitate.
    Art. 28
    (1) Organul de conducere operativa al A.S.A.S. intre sedintele Prezidiului A.S.A.S. este Biroul Prezidiului A.S.A.S., alcatuit din presedinte, vicepresedinti, secretarul general al A.S.A.S. si un presedinte de sectie, desemnat de Prezidiul A.S.A.S., prin rotatie.
    (2) Sedintele ordinare ale Biroului Prezidiului A.S.A.S. au loc cel putin bilunar si se convoaca de presedinte.
    (3) Biroul Prezidiului A.S.A.S. stabileste masuri si ia decizii pentru indeplinirea hotararilor Prezidiului A.S.A.S. si rezolvarea problemelor curente; raspunde fata de Prezidiul A.S.A.S. pentru buna desfasurare a intregii activitati a A.S.A.S.
    (4) Hotararile Biroului Prezidiului A.S.A.S. se iau prin consens sau cu majoritate simpla, prin vot deschis, si sunt executorii in conditiile prevazute de statut.
    Art. 29
    (1) Presedintele A.S.A.S. are urmatoarele atributii:
    a) conduce si indruma intreaga activitate a A.S.A.S. pe baza hotararilor Adunarii generale a A.S.A.S. si ale Prezidiului A.S.A.S.;
    b) asigura legatura permanenta cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si cu alte ministere;
    c) reprezinta si angajeaza A.S.A.S., in conditiile legii, in relatiile cu persoane juridice si fizice romane si straine; informeaza Prezidiul A.S.A.S. asupra actiunilor intreprinse si a rezultatelor acestora;
    d) convoaca si prezideaza sedintele Adunarii generale a A.S.A.S., ale Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;
    e) asigura imbunatatirea activitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile A.S.A.S.;
    f) in executarea hotararilor Adunarii generale a A.S.A.S. si ale Prezidiului A.S.A.S., precum si in executarea atributiilor proprii emite decizii pe baza Statutului A.S.A.S. si a normelor in vigoare;
    g) numeste si revoca directorii generali si/sau directorii, dupa caz, ai unitatilor de cercetare-dezvoltare subordonate, in urma validarii concursurilor;
    h) aproba componenta consiliilor de administratie la propunerea unitatilor de cercetare-dezvoltare subordonate;
    i) emite decizie de numire a Consiliului de evaluare, atestare si acreditare pentru cercetare-dezvoltare in agricultura, medicina veterinara, industria alimentara, silvicultura si protectia mediului;
    j) emite decizii de numire a comisiilor de concurs si de promovare in grade profesionale de cercetator principal gradele I si II.
    (2) In absenta presedintelui, acesta este reprezentat de un vicepresedinte sau de secretarul general al A.S.A.S., desemnat de presedinte, prin delegare de competenta; in caz de indisponibilitate mai mare de 6 luni se va proceda la alegerea noului presedinte pe durata corespunzatoare incheierii mandatului.
    Art. 30
    (1) Secretariatul stiintific al A.S.A.S. este structura executiva a Prezidiului A.S.A.S. si a Adunarii generale a A.S.A.S. si se compune din secretarul general al A.S.A.S. si secretarii stiintifici ai sectiilor.
    (2) Secretarul general al A.S.A.S. are urmatoarele atributii:
    a) urmareste si ia masuri de indeplinire a hotararilor Adunarii generale a A.S.A.S., ale Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;
    b) coordoneaza si raspunde de activitatea aparatului de executie al A.S.A.S. si are responsabilitatea patrimoniului acesteia;
    c) pregateste documentele de lucru pentru Adunarea generala a A.S.A.S. si sedintele Prezidiului A.S.A.S. si ale Biroului Prezidiului A.S.A.S.;
    d) urmareste activitatea curenta a sectiilor si comisiilor stiintifice;
    e) coordoneaza activitatea de editare a publicatiilor A.S.A.S.;
    f) indeplineste alte atributii stabilite de Biroul Prezidiului A.S.A.S. si de presedintele A.S.A.S.
    Art. 31
    (1) Presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai A.S.A.S. sunt alesi de Adunarea generala a A.S.A.S. pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi consecutiv, o singura data, pe aceeasi functie.
    (2) Pentru alegerea presedintelui, vicepresedintilor si a secretarului general ai A.S.A.S., hotararile se adopta cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor titulari si corespondenti, in conditiile realizarii cvorumului.
    (3) Rezultatele alegerilor sunt supuse Colegiului Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor spre confirmare in ceea ce priveste respectarea procedurii de alegere prevazute de statut.
    (4) Sedintele Adunarii generale a A.S.A.S. pentru alegerea organelor de conducere ale A.S.A.S. sunt conduse de un prezidiu propus de Adunarea generala a A.S.A.S. si format din 3 - 5 membri titulari care nu candideaza.
    (5) Candidaturile pentru presedinte, vicepresedinti si secretarul general ai A.S.A.S. se propun cu 15 zile inaintea Adunarii generale a A.S.A.S. in care au loc alegerile, de catre sectiile stiintifice si, in nume propriu, de catre membrii titulari, membrii corespondenti si membrii de onoare ai A.S.A.S. Candidatii la aceste functii trebuie sa aiba varsta sub 71 de ani.
    (6) In Adunarea generala a A.S.A.S. se supun la alegere toate propunerile.
    Art. 32
    Mandatele presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general ai A.S.A.S. inceteaza la expirarea duratei prevazute la art. 31 alin. (1). In caz de imposibilitate de indeplinire a atributiilor sau in caz de demisie, Prezidiul A.S.A.S. desemneaza un interimar pentru o perioada de maximum 6 luni, dupa care organizeaza alegeri pentru ocuparea locului vacant.

    CAP. 4
    Finantarea activitatii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Art. 33
    (1) Finantarea activitatii proprii a A.S.A.S. se realizeaza extrabugetar din cote de pana la 0,3% din veniturile obtinute din activitatile de dezvoltare si auxiliare desfasurate in unitatile din subordinea sau coordonarea A.S.A.S.
    (2) A.S.A.S. poate realiza venituri din contractarea de activitati de cercetare cu diferiti beneficiari, inclusiv din fonduri publice prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor in acest scop, precum si venituri prevazute din redevente pentru creatii biologice si vanzari de licente de soiuri si hibrizi, rase de animale, tehnologii si metode, publicatii, consultanta si servicii, taxe, chirii, valorificare de produse din activitati proprii sau anexe.
    (3) A.S.A.S. poate primi donatii, sponsorizari si orice bunuri si valori care servesc misiunii sale, precum si fonduri din bugetul propriu al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru finantarea investitiilor si dotarilor necesare realizarii obiectivelor de cercetare contractate.
    (4) Soldurile anuale provenite ca diferenta dintre venituri si cheltuieli raman la dispozitia A.S.A.S., urmand a fi folosite pentru activitatea anului urmator.
    Art. 34
    (1) Decontarea cheltuielilor de transport si cazare ale membrilor de onoare, membrilor titulari si corespondenti ai A.S.A.S., aferente deplasarilor in tara pentru manifestari stiintifice, de indrumare si control al unitatilor de cercetare-dezvoltare, precum si de participare la sedintele de sectie si la adunarile generale ale A.S.A.S., se face in conditiile legii, in limita fondurilor disponibile.
    (2) Vicepresedintii A.S.A.S. si presedintii sectiilor si ai filialelor pot primi indemnizatii stabilite de presedinte, in functie de posibilitatile financiare ale A.S.A.S.

    CAP. 5
    Unitatile de cercetare-dezvoltare aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Art. 35
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare din subordinea A.S.A.S. sunt institutii publice cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara si functioneaza pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat de Prezidiul A.S.A.S.
    (2) Numirea directorilor generali sau a directorilor, dupa caz, ai unitatilor de cercetare subordonate se face de Prezidiul A.S.A.S., pe baza rezultatelor concursului, prin decizie a presedintelui A.S.A.S.
    (3) Drepturile si obligatiile conducerilor unitatilor de cercetare-dezvoltare se stabilesc prin contract de management, aprobat de Prezidiul A.S.A.S., care constituie anexa la contractul individual de munca.
    (4) Prezidiul A.S.A.S. poate decide demiterea directorilor generali si a directorilor in cazul unui management nesatisfacator.
    (5) Relatiile dintre A.S.A.S., unitatile de cercetare-dezvoltare aflate in subordine si in coordonare din domeniul sau se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S., aprobat de Adunarea generala a A.S.A.S.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 36
    (1) A.S.A.S. gestioneaza si are incluse in patrimoniul sau, in conditiile legii, constructii si suprafata de teren potrivit planului cadastral, dotarea aferenta activitatii sale, fondul de carte al bibliotecii, mijloacele de editare si functionare, mijloace banesti si alte bunuri.
    (2) A.S.A.S. administreaza cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica si privata a statului, precum si bunurile proprii, dobandite in conditiile legii sau realizate din venituri proprii.
    Art. 37
    Prezentul statut poate fi modificat sau completat de Adunarea generala a A.S.A.S. Modificarile si completarile intra in vigoare dupa aprobarea acestora prin hotarare a Guvernului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 38
    Regulamentul de organizare si functionare al A.S.A.S. se adopta de Adunarea generala a A.S.A.S. in termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1180/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1180 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu