E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2194 2004
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 26 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 completat de Hotărârea 820 1999
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 completat de Hotărârea 140 1999
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de Hotărârea 893 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 14 aprilie 1997

privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 21 aprilie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) si al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, rezultate din procesul de prelucrare automata, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
    (2) Sunt considerate date personale informatiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se refera.
    (3) Prelucrarea automata reprezinta totalitatea operatiunilor de inregistrare, actualizare, grupare, calcul si comunicare a datelor cu mijloace informatizate.
    Art. 2
    Identificarea persoanelor in cadrul Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizeaza prin codul numeric personal.
    Art. 3
    Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se asigura, potrivit legii, de catre Ministerul de Interne prin Directia de evidenta a populatiei, care are urmatoarele atributii:
    a) elaborarea procedurilor de culegere si prelucrare a informatiilor pentru actualizarea datelor;
    b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor in conditiile legii;
    c) stabilirea metodologiei si procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reteaua de teletransmisie a datelor;
    d) intocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestatiei de furnizare a datelor;
    e) asigurarea protectiei datelor.
    Art. 4
    (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei, organizat dupa principiul locului de domiciliu al cetatenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judetean si central.
    (2) La nivel local, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul in raza teritoriala de competenta a formatiunii teritoriale de evidenta a populatiei.
    (3) La nivel judetean, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul pe raza judetului.
    (4) La nivel central, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, precum si fotografiile color ale cetatenilor romani cu domiciliul in tara, carora li s-au eliberat carti de identitate.
    Art. 5
    (1) Datele referitoare la persoana fizica, inregistrate in Registrul permanent de evidenta a populatiei, constituie evidenta activa si au urmatoarea structura:
    a) datele personale principale: numele si prenumele, sexul, data nasterii, localitatea de nastere, prenumele parintilor, codul numeric personal, sot/sotie si copii in intretinere, statutul civil, nationalitatea;
    b) datele personale generale: studiile, ocupatia si, dupa caz, situatia militara;
    c) datele despre domiciliu si resedinta: judetul, localitatea/sectorul, strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul;
    d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de catre autoritatile publice: actele de identitate (tipul, seria, numarul, formatiunea de evidenta a populatiei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate); certificatele de nastere, de casatorie, de deces (seria, numarul, data si locul eliberarii, emitentul, numarul actului de stare civila, anul, localitatea, judetul);
    e) datele privind emigrarea si imigrarea: data, localitatea, tara;
    f) datele privind decesul: anul, localitatea;
    g) fotografia color a persoanei posesoare a cartii de identitate.
    (2) Datele prevazute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care si-au pierdut cetatenia romana, precum si la cele care si-au stabilit domiciliul in strainatate, constituie evidenta pasiva.
    (3) Continutul initial de date din Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din datele inscrise in actele de stare civila si actele de identitate ale persoanelor fizice, urmand a fi completat pe baza informatiilor furnizate de cetateni cu ocazia eliberarii cartii de identitate.
    Art. 6
    Actualizarea datelor ce formeaza continutul Registrului permanent de evidenta a populatiei consta in inregistrarea periodica a informatiilor privind modificarile intervenite in datele referitoare la persoana fizica, prevazute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obtinute prin:
    a) punerea in aplicare de catre Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind continutul, fluxul documentelor si nomenclatoarelor unitare care sa asigure tinerea in actualitate a Registrului permanent de evidenta a populatiei;
    b) furnizarea datelor proprii si a datelor copiilor minori, de catre fiecare cetatean, cu prilejul prezentarii la formatiunea de evidenta a populatiei sau cand primeste instiintare scrisa de la aceasta.
    Art. 7
    Cetatenii care furnizeaza datele prevazute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecintelor juridice ale declaratiilor facute, precum si asupra destinatiei informatiilor si existentei unui drept de acces si de actualizare a acestora, potrivit legii.
    Art. 8
    Registrul permanent de evidenta a populatiei functioneaza in sistem deschis si este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizica, pentru toate sistemele informatice ce prelucreaza astfel de date.
    Art. 9
    Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei pot fi:
    a) persoanele fizice, pentru datele proprii si ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai daca prezinta dovada unui temei legal justificat;
    b) agentii economici si alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, in situatiile in care prezinta dovada unui temei legal justificat;
    c) autoritatile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicatii de interes local, in baza unui temei legal justificat;
    d) autoritatile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicatii la nivel central, in baza unui temei legal justificat;
    e) Guvernul Romaniei, pentru actiuni de interes general.
    Art. 10
    Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se face, dupa caz, prin:
    a) cerere scrisa, pentru beneficiarii si in conditiile prevazute la art. 9 lit. a);
    b) adresa oficiala, in care se mentioneaza motivul solicitarii, volumul si structura informatiilor si modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. b)-d).
    Art. 11
    (1) Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de catre:
    a) seful unitatii, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b);
    b) seful Directiei de evidenta a populatiei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c);
    c) inspectorul general al politiei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. d);
    d) ministrul de interne, pentru actiuni de interes general.
    Art. 12
    (1) Contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se stabileste in functie de beneficiar, pe baza urmatoarelor elemente:
    a) tariful/informatie/persoana;
    b) pretul de achizitie a suportului pe care se livreaza datele, acolo unde este cazul.
    (2) Tariful se stabileste de catre Inspectoratul General al Politiei, cu avizul Oficiului Concurentei, avandu-se in vedere finantarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrarii si furnizarii datelor.
    (3) Pentru actiuni de interes general finantate potrivit actelor normative care le reglementeaza, tariful se stabileste avand in vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrarii si furnizarii datelor.
    (4) Sumele corespunzatoare prestatiei de furnizare a datelor se achita pe baza de chitanta, de catre beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b) sau prin ordin de plata, de catre beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c), d) si e).
    (5) Se excepteaza de la plata verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii publice si justitiei, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora.
    Art. 13
    (1) Furnizarea datelor, pentru actiuni/aplicatii de interes local si central, se va asigura prin incheierea unui contract intre Ministerul de Interne prin inspectoratul de politie judetean sau Inspectoratul General al Politiei, dupa caz, si beneficiar.
    (2) Contractul va contine, in mod obligatoriu, destinatia datelor, structura acestora, suportul pe care se livreaza, masurile de protectie si securitate a datelor adoptate de comun acord, precum si devizul intocmit pe baza elementelor mentionate la art. 12 alin. (1) si (4).
    Art. 14
    Beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. b), c) si d) vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure confidentialitatea si protectia acestora.
    Art. 15
    Directia de evidenta a populatiei si formatiunile subordonate sunt abilitate sa controleze daca datele din Registrul permanent de evidenta a populatiei sunt folosite exclusiv in scopul pentru care au fost furnizate si modul de asigurare a protectiei acestora.

                          PRIM-MINISTRU
                          VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de interne,
                          Gavril Dejeu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 113/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 113 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 113/1997
Hotărârea 2194 2004
pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului privind activitatile desfasurate de serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor
Ordonanţa 84 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
Hotărârea 560 2000
pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza Sistemul national informatic de evidenta a populatiei
Hotărârea 820 1999
pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Hotărârea 140 1999
pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Hotărârea 893 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu