E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 2194 2004
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 5 din actul Hotărârea 2194 2004
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 26 din actul Ordonanţa 84 2001
Articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 11 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Hotărârea 113 1997 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 completat de Hotărârea 820 1999
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 completat de Hotărârea 140 1999
Articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997 modificat de Hotărârea 893 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 113 din 14 aprilie 1997

privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 21 aprilie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) si al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei reprezinta ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, rezultate din procesul de prelucrare automata, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.
    (2) Sunt considerate date personale informatiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se refera.
    (3) Prelucrarea automata reprezinta totalitatea operatiunilor de inregistrare, actualizare, grupare, calcul si comunicare a datelor cu mijloace informatizate.
    Art. 2
    Identificarea persoanelor in cadrul Registrului permanent de evidenta a populatiei se realizeaza prin codul numeric personal.
    Art. 3
    Intocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se asigura, potrivit legii, de catre Ministerul de Interne prin Directia de evidenta a populatiei, care are urmatoarele atributii:
    a) elaborarea procedurilor de culegere si prelucrare a informatiilor pentru actualizarea datelor;
    b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor in conditiile legii;
    c) stabilirea metodologiei si procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reteaua de teletransmisie a datelor;
    d) intocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestatiei de furnizare a datelor;
    e) asigurarea protectiei datelor.
    Art. 4
    (1) Registrul permanent de evidenta a populatiei, organizat dupa principiul locului de domiciliu al cetatenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judetean si central.
    (2) La nivel local, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul in raza teritoriala de competenta a formatiunii teritoriale de evidenta a populatiei.
    (3) La nivel judetean, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetatenilor romani cu domiciliul pe raza judetului.
    (4) La nivel central, Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetatenilor romani cu domiciliul in Romania, precum si fotografiile color ale cetatenilor romani cu domiciliul in tara, carora li s-au eliberat carti de identitate.
    Art. 5
    (1) Datele referitoare la persoana fizica, inregistrate in Registrul permanent de evidenta a populatiei, constituie evidenta activa si au urmatoarea structura:
    a) datele personale principale: numele si prenumele, sexul, data nasterii, localitatea de nastere, prenumele parintilor, codul numeric personal, sot/sotie si copii in intretinere, statutul civil, nationalitatea;
    b) datele personale generale: studiile, ocupatia si, dupa caz, situatia militara;
    c) datele despre domiciliu si resedinta: judetul, localitatea/sectorul, strada, numarul, blocul, scara, etajul, apartamentul;
    d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de catre autoritatile publice: actele de identitate (tipul, seria, numarul, formatiunea de evidenta a populatiei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate); certificatele de nastere, de casatorie, de deces (seria, numarul, data si locul eliberarii, emitentul, numarul actului de stare civila, anul, localitatea, judetul);
    e) datele privind emigrarea si imigrarea: data, localitatea, tara;
    f) datele privind decesul: anul, localitatea;
    g) fotografia color a persoanei posesoare a cartii de identitate.
    (2) Datele prevazute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care si-au pierdut cetatenia romana, precum si la cele care si-au stabilit domiciliul in strainatate, constituie evidenta pasiva.
    (3) Continutul initial de date din Registrul permanent de evidenta a populatiei este constituit din datele inscrise in actele de stare civila si actele de identitate ale persoanelor fizice, urmand a fi completat pe baza informatiilor furnizate de cetateni cu ocazia eliberarii cartii de identitate.
    Art. 6
    Actualizarea datelor ce formeaza continutul Registrului permanent de evidenta a populatiei consta in inregistrarea periodica a informatiilor privind modificarile intervenite in datele referitoare la persoana fizica, prevazute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obtinute prin:
    a) punerea in aplicare de catre Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind continutul, fluxul documentelor si nomenclatoarelor unitare care sa asigure tinerea in actualitate a Registrului permanent de evidenta a populatiei;
    b) furnizarea datelor proprii si a datelor copiilor minori, de catre fiecare cetatean, cu prilejul prezentarii la formatiunea de evidenta a populatiei sau cand primeste instiintare scrisa de la aceasta.
    Art. 7
    Cetatenii care furnizeaza datele prevazute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecintelor juridice ale declaratiilor facute, precum si asupra destinatiei informatiilor si existentei unui drept de acces si de actualizare a acestora, potrivit legii.
    Art. 8
    Registrul permanent de evidenta a populatiei functioneaza in sistem deschis si este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizica, pentru toate sistemele informatice ce prelucreaza astfel de date.
    Art. 9
    Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei pot fi:
    a) persoanele fizice, pentru datele proprii si ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai daca prezinta dovada unui temei legal justificat;
    b) agentii economici si alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, in situatiile in care prezinta dovada unui temei legal justificat;
    c) autoritatile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicatii de interes local, in baza unui temei legal justificat;
    d) autoritatile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicatii la nivel central, in baza unui temei legal justificat;
    e) Guvernul Romaniei, pentru actiuni de interes general.
    Art. 10
    Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se face, dupa caz, prin:
    a) cerere scrisa, pentru beneficiarii si in conditiile prevazute la art. 9 lit. a);
    b) adresa oficiala, in care se mentioneaza motivul solicitarii, volumul si structura informatiilor si modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. b)-d).
    Art. 11
    (1) Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de catre:
    a) seful unitatii, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b);
    b) seful Directiei de evidenta a populatiei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c);
    c) inspectorul general al politiei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. d);
    d) ministrul de interne, pentru actiuni de interes general.
    Art. 12
    (1) Contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei se stabileste in functie de beneficiar, pe baza urmatoarelor elemente:
    a) tariful/informatie/persoana;
    b) pretul de achizitie a suportului pe care se livreaza datele, acolo unde este cazul.
    (2) Tariful se stabileste de catre Inspectoratul General al Politiei, cu avizul Oficiului Concurentei, avandu-se in vedere finantarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrarii si furnizarii datelor.
    (3) Pentru actiuni de interes general finantate potrivit actelor normative care le reglementeaza, tariful se stabileste avand in vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrarii si furnizarii datelor.
    (4) Sumele corespunzatoare prestatiei de furnizare a datelor se achita pe baza de chitanta, de catre beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b) sau prin ordin de plata, de catre beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c), d) si e).
    (5) Se excepteaza de la plata verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii publice si justitiei, in scopul exercitarii atributiilor legale ale acestora.
    Art. 13
    (1) Furnizarea datelor, pentru actiuni/aplicatii de interes local si central, se va asigura prin incheierea unui contract intre Ministerul de Interne prin inspectoratul de politie judetean sau Inspectoratul General al Politiei, dupa caz, si beneficiar.
    (2) Contractul va contine, in mod obligatoriu, destinatia datelor, structura acestora, suportul pe care se livreaza, masurile de protectie si securitate a datelor adoptate de comun acord, precum si devizul intocmit pe baza elementelor mentionate la art. 12 alin. (1) si (4).
    Art. 14
    Beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. b), c) si d) vor semna un angajament prin care se obliga sa utilizeze datele numai pentru destinatia stabilita si sa asigure confidentialitatea si protectia acestora.
    Art. 15
    Directia de evidenta a populatiei si formatiunile subordonate sunt abilitate sa controleze daca datele din Registrul permanent de evidenta a populatiei sunt folosite exclusiv in scopul pentru care au fost furnizate si modul de asigurare a protectiei acestora.

                          PRIM-MINISTRU
                          VICTOR CIORBEA

                          Contrasemneaza:
                          Ministru de interne,
                          Gavril Dejeu

                          Ministru de stat,
                          ministrul finantelor,
                          Mircea CiumaraSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 113/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 113 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 113/1997
Hotărârea 2194 2004
pentru modificarea unor hotarari ale Guvernului privind activitatile desfasurate de serviciile publice comunitare pentru evidenta persoanelor
Ordonanţa 84 2001
privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
Hotărârea 560 2000
pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza Sistemul national informatic de evidenta a populatiei
Hotărârea 820 1999
pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Hotărârea 140 1999
pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Hotărârea 893 1997
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu