E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 111 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 112 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 560 2000 modifica Hotărârea 112 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica Hotărârea 113 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 80 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 85 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 86 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 87 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 88 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 89 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 90 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 94 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 95 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 106 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 108 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 111 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 116 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 117 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 119 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 123 din actul Hotărârea 772 1966
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 560 din  3 iulie 2000

pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza Sistemul national informatic de evidenta a populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 14 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 4 se abroga.
    2. Denumirea "Inspectoratul General al Politiei" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuieste cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Literele d) si f) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de catre autoritatile publice: actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor (tipul, seria, numarul, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate), certificatele de nastere, de casatorie, de deces (seria, numarul, data si locul eliberarii, emitentul, numarul actului de stare civila, anul, localitatea, judetul), precum si alte documente;
............................................................................
    f) datele privind decesul: numarul actului, anul si localitatea."
    2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de catre:
    a) seful formatiunii judetene de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b);
    b) seful Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c) si d);
    c) ministrul de interne, pentru actiuni de interes general."
    3. Alineatele (5), (6) si (7) ale articolului 12 se abroga.
    4. Denumirile "Directia de evidenta a populatiei" si "Inspectoratul General al Politiei" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuiesc cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    5. Denumirea "Inspectoratul de politie judetean" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuieste cu denumirea "Serviciul de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 4
    Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele 1 si 2 ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:
    "Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in raza carora proprietarii isi au domiciliul (sediul) ori resedinta in cazul cetatenilor straini.
    La cererea persoanelor juridice autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in raza carora acestea au reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate."
    2. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei si formatiunile subordonate elibereaza pentru fiecare autovehicul sau remorca inmatriculata potrivit art. 80 alin. 1 si 2 un certificat de inmatriculare ale carui forma si continut sunt stabilite de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    3. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    Titularul certificatului de inmatriculare este obligat sa declare formatiunii subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei emitente schimbarea oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inmatriculare, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare, cu exceptia schimbarii caroseriei sau a sasiului, caz in care va proceda conform prevederilor art. 94."
    4. Alineatul 1 al articolului 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, in vederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatricularii."
    5. Partea introductiva a alineatului 1 al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza circulatia pentru probe a autovehiculelor si remorcilor:"
    6. Alineatul 3 al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Noul certificat de inmatriculare se elibereaza de formatiunea subordonata Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei care a emis certificatul anterior, in baza adeverintei mentionate mai sus si a dovezii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pentru declararea nulitatii documentului pierdut sau furat."
    7. Alineatul 1 al articolului 90 va avea urmatorul cuprins:
    "La inmatriculare Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunea subordonata atribuie fiecarui autovehicul ori remorca un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine."
    8. Partea introductiva a alineatului 1 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Proprietarii de autovehicule si remorci inmatriculate sunt obligati sa ceara radierea acestora din evidenta formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:"
    9. Alineatul 2 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul nerespectarii prevederilor alineatului precedent, o data cu constatarea contraventiei organele de politie vor retine certificatul de inmatriculare, precum si placile cu numarul de inmatriculare, care vor fi trimise formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei."
    10. Alineatul 4 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "La efectuarea radierii formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei comunica aceasta operatiune organelor fiscale."
    11. Alineatele 1, 2 si 5 ale articolului 95 vor avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata in raza careia solicitantul isi are domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini).
    Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei.
............................................................................
    La expirarea perioadei de valabilitate acesta va fi preschimbat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate, fara sustinerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne."
    12. Alineatul 2 al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:
    "Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului sau a resedintei in Romania, sa solicite Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate preschimbarea acestora. Permisul de conducere national eliberat in alte state va fi retinut de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate, urmand a fi remis autoritatilor statului emitent."
    13. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 108
    Noul permis de conducere se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata in raza careia titularul isi are domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini), in baza adeverintei mentionate la art. 107 si a dovezii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pentru declararea nulitatii documentului pierdut sau furat."
    14. Alineatul 1 al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate potrivit art. 96 este valabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Romania este parte."
    15. Teza intai a alineatului 2 al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrica pana la 69 cm^3 inclusiv nu este valabil in circulatia internationala."
    16. Alineatele 1 si 2 ale articolului 116 vor avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiei se face prin proces-verbal de constatare de catre agentii de circulatie, ofiterii si subofiterii de politie, precum si de lucratorii Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau ai formatiunilor subordonate, care aplica si sanctiunile.
    In cazul in care ofiterul, subofiterul de politie, lucratorul din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate apreciaza ca prin fapta comisa nu s-a pus in pericol iminent siguranta circulatiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contraventiei."
    17. Alineatul 1 al articolului 117 va avea urmatorul cuprins:
    "Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, insotita de copia acestuia, se depune, dupa caz, la Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, la politia municipala sau oraseneasca ori la postul de politie al comunei din care face parte ofiterul, subofiterul de politie ori lucratorul din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate care a constatat contraventia, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal."
    18. Alineatul 6 al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere retinut in conditiile legii se prezinta, dupa caz, conducerii inspectoratului judetean de politie, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a Directiei Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, cu propunerea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra masurii administrative si duratei acesteia."
    19. Dupa alineatul 6 al articolului 119 se introduce alineatul 7 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care se aplica masura suspendarii, permisul va fi trimis Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate, care l-au emis, pentru a efectua mentiuni in evidenta cu privire la masura luata."
    20. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123
    Permisul de conducere al conducatorilor de autovehicule decedati va fi predat organului de politie cel mai apropiat, Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate care il are in evidenta, in termen de 10 zile, de catre persoana care il detine.
    Organul de politie are obligatia sa predea permisul de conducere primit potrivit alin. 1 formatiunii subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, care l-a emis."
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, si Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

    ANEXA 1

                       ETICHETA AUTOCOLANTA
pentru inscrierea informatiilor privind stabilirea resedintei
    ____________________________________________________________
        ^  |                                                    |
        |  |  STABILIT RESEDINTA in: ........................   |
        |  |  ...............................................   |
        |  |  ...............................................   |
        |  |                                                    |
    35  |  |  pana la: ............. Data: ..................   |
    mm  |  |                                                    |
        |  |  Semnatura ............                            |
        |  |                                              __    |
        |  |       | |   |   |   |   |     | |          /    \  |
        |  |  CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         | L.S. | |
        |  |                                            \ __ /  |
    ____v__|____________________________________________________|
           |                      90 mm                         |
           |<                                                  >|
           |                                                    |SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 560/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 560 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu