E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 2 din actul Hotărârea 111 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 4 din actul Hotărârea 112 1997
Articolul 2 din actul Hotărârea 560 2000 modifica Hotărârea 112 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 5 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 11 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 12 din actul Hotărârea 113 1997
Articolul 3 din actul Hotărârea 560 2000 modifica Hotărârea 113 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 80 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 85 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 86 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 87 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 88 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 89 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 90 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 94 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 95 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 106 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 108 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 111 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 116 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 117 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 119 din actul Hotărârea 772 1966
Articolul 4 din actul Hotărârea 560 2000 modifica articolul 123 din actul Hotărârea 772 1966
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 560 din  3 iulie 2000

pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza Sistemul national informatic de evidenta a populatiei

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 14 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 111/1997 privind forma si continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (3) al articolului 4 se abroga.
    2. Denumirea "Inspectoratul General al Politiei" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuieste cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 3
    Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Literele d) si f) ale alineatului (1) al articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de catre autoritatile publice: actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor (tipul, seria, numarul, formatiunea de evidenta informatizata a persoanei emitenta, data eliberarii, termenul de valabilitate), certificatele de nastere, de casatorie, de deces (seria, numarul, data si locul eliberarii, emitentul, numarul actului de stare civila, anul, localitatea, judetul), precum si alte documente;
............................................................................
    f) datele privind decesul: numarul actului, anul si localitatea."
    2. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidenta a populatiei se aproba de catre:
    a) seful formatiunii judetene de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. a) si b);
    b) seful Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, pentru beneficiarii prevazuti la art. 9 lit. c) si d);
    c) ministrul de interne, pentru actiuni de interes general."
    3. Alineatele (5), (6) si (7) ale articolului 12 se abroga.
    4. Denumirile "Directia de evidenta a populatiei" si "Inspectoratul General al Politiei" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuiesc cu denumirea "Directia generala de evidenta informatizata a persoanei".
    5. Denumirea "Inspectoratul de politie judetean" din cuprinsul hotararii Guvernului se inlocuieste cu denumirea "Serviciul de evidenta informatizata a persoanei".
    Art. 4
    Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatele 1 si 2 ale articolului 80 vor avea urmatorul cuprins:
    "Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in raza carora proprietarii isi au domiciliul (sediul) ori resedinta in cazul cetatenilor straini.
    La cererea persoanelor juridice autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza la formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in raza carora acestea au reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate."
    2. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 85
    Directia generala de evidenta informatizata a persoanei si formatiunile subordonate elibereaza pentru fiecare autovehicul sau remorca inmatriculata potrivit art. 80 alin. 1 si 2 un certificat de inmatriculare ale carui forma si continut sunt stabilite de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei."
    3. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 86
    Titularul certificatului de inmatriculare este obligat sa declare formatiunii subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei emitente schimbarea oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inmatriculare, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare, cu exceptia schimbarii caroseriei sau a sasiului, caz in care va proceda conform prevederilor art. 94."
    4. Alineatul 1 al articolului 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, in vederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatricularii."
    5. Partea introductiva a alineatului 1 al articolului 88 va avea urmatorul cuprins:
    "Formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei autorizeaza circulatia pentru probe a autovehiculelor si remorcilor:"
    6. Alineatul 3 al articolului 89 va avea urmatorul cuprins:
    "Noul certificat de inmatriculare se elibereaza de formatiunea subordonata Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei care a emis certificatul anterior, in baza adeverintei mentionate mai sus si a dovezii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pentru declararea nulitatii documentului pierdut sau furat."
    7. Alineatul 1 al articolului 90 va avea urmatorul cuprins:
    "La inmatriculare Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunea subordonata atribuie fiecarui autovehicul ori remorca un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine."
    8. Partea introductiva a alineatului 1 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "Proprietarii de autovehicule si remorci inmatriculate sunt obligati sa ceara radierea acestora din evidenta formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:"
    9. Alineatul 2 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul nerespectarii prevederilor alineatului precedent, o data cu constatarea contraventiei organele de politie vor retine certificatul de inmatriculare, precum si placile cu numarul de inmatriculare, care vor fi trimise formatiunilor subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei."
    10. Alineatul 4 al articolului 94 va avea urmatorul cuprins:
    "La efectuarea radierii formatiunile subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei comunica aceasta operatiune organelor fiscale."
    11. Alineatele 1, 2 si 5 ale articolului 95 vor avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata in raza careia solicitantul isi are domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini).
    Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei.
............................................................................
    La expirarea perioadei de valabilitate acesta va fi preschimbat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate, fara sustinerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne."
    12. Alineatul 2 al articolului 106 va avea urmatorul cuprins:
    "Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului sau a resedintei in Romania, sa solicite Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate preschimbarea acestora. Permisul de conducere national eliberat in alte state va fi retinut de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate, urmand a fi remis autoritatilor statului emitent."
    13. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 108
    Noul permis de conducere se elibereaza de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunea subordonata in raza careia titularul isi are domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini), in baza adeverintei mentionate la art. 107 si a dovezii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pentru declararea nulitatii documentului pierdut sau furat."
    14. Alineatul 1 al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate potrivit art. 96 este valabil in circulatia internationala pe teritoriul statelor care au aderat la Conventia internationala asupra circulatiei rutiere, la care Romania este parte."
    15. Teza intai a alineatului 2 al articolului 111 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere eliberat de Directia generala de evidenta informatizata a persoanei sau de formatiunile subordonate pentru conducerea autovehiculelor cu capacitate cilindrica pana la 69 cm^3 inclusiv nu este valabil in circulatia internationala."
    16. Alineatele 1 si 2 ale articolului 116 vor avea urmatorul cuprins:
    "Constatarea contraventiei se face prin proces-verbal de constatare de catre agentii de circulatie, ofiterii si subofiterii de politie, precum si de lucratorii Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau ai formatiunilor subordonate, care aplica si sanctiunile.
    In cazul in care ofiterul, subofiterul de politie, lucratorul din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate apreciaza ca prin fapta comisa nu s-a pus in pericol iminent siguranta circulatiei, poate aplica avertismentul verbal sau prin proces-verbal de constatare a contraventiei."
    17. Alineatul 1 al articolului 117 va avea urmatorul cuprins:
    "Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, insotita de copia acestuia, se depune, dupa caz, la Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, la inspectoratul judetean de politie sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, la politia municipala sau oraseneasca ori la postul de politie al comunei din care face parte ofiterul, subofiterul de politie ori lucratorul din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau al formatiunilor subordonate care a constatat contraventia, in termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal."
    18. Alineatul 6 al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
    "Permisul de conducere retinut in conditiile legii se prezinta, dupa caz, conducerii inspectoratului judetean de politie, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a Directiei Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei, cu propunerea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule, pentru a decide asupra masurii administrative si duratei acesteia."
    19. Dupa alineatul 6 al articolului 119 se introduce alineatul 7 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care se aplica masura suspendarii, permisul va fi trimis Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate, care l-au emis, pentru a efectua mentiuni in evidenta cu privire la masura luata."
    20. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 123
    Permisul de conducere al conducatorilor de autovehicule decedati va fi predat organului de politie cel mai apropiat, Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei sau formatiunilor subordonate care il are in evidenta, in termen de 10 zile, de catre persoana care il detine.
    Organul de politie are obligatia sa predea permisul de conducere primit potrivit alin. 1 formatiunii subordonate Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, care l-a emis."
    Art. 5
    Hotararea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activitatii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, Hotararea Guvernului nr. 113/1997 privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, si Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

    ANEXA 1

                       ETICHETA AUTOCOLANTA
pentru inscrierea informatiilor privind stabilirea resedintei
    ____________________________________________________________
        ^  |                                                    |
        |  |  STABILIT RESEDINTA in: ........................   |
        |  |  ...............................................   |
        |  |  ...............................................   |
        |  |                                                    |
    35  |  |  pana la: ............. Data: ..................   |
    mm  |  |                                                    |
        |  |  Semnatura ............                            |
        |  |                                              __    |
        |  |       | |   |   |   |   |     | |          /    \  |
        |  |  CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         | L.S. | |
        |  |                                            \ __ /  |
    ____v__|____________________________________________________|
           |                      90 mm                         |
           |<                                                  >|
           |                                                    |SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 560/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 560 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu