E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 17.01.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 29 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 2Constituie contravenţii încălcarea prevederilor normelor metodologice, după cum urmează: 1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 14, art. 45 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 65 alin. (3) şi (4), art. 80 alin. (1) şi (2), art. 88, art. 93, art. 99 alin. (1) şi (2), art. 100 alin. (3), art. 104 alin. (1) şi (2), art. 105, art. 108 alin. (2) şi art. 119 alin. (2); 2. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 15, art. 22, art. 87 alin. (2), art. 100 alin. (1), art. 138 alin. (1), art. 139, art. 178 alin. (2), art. 183 alin. (3) şi art. 184 alin. (1) lit. a) şi b); 3. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 25 alin. (2); 4. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 31 alin. (2); 5. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1), art. 138 alin. (4), art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1) şi art. 176 alin. (2); 6. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 92, art. 121 alin. (2) şi (3), art. 171 alin. (2), art. 175 alin. (1) şi art. 177 alin. (3). Articolul 3(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se constată şi se sancţionează de către ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, după cum urmează:a)cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3 şi 4; b)cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 2; c)cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 5; d)cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 6. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) aplică şi sancţiuni contravenţionale complementare în cazul constatării unor contravenţii prevăzute la art. 2, după cum urmează:a)suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de 3 luni, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (1), art. 175 alin. (1) şi art. 178 alin. (2) din normele metodologice; b)anularea autorizaţiilor de funcţionare, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (2), art. 139, art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1), art. 171 alin. (2), art. 176 alin. (2) şi art. 177 alin. (3) din normele metodologice; c)confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor, în cazul încălcării prevederilor art. 87 alin. (2) şi art. 92 alin. (1) din normele metodologice; d)retragerea definitivă a certificatului de deţinător, în cazul încălcărilor prevederilor art. 80 alin. (1) şi (2) şi art. 92 alin. (1) din normele metodologice. Articolul 4(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul (1) Deciziile organelor de poliţie competente privind anularea, suspendarea ori retragerea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi respingerea cererilor formulate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor normelor metodologice, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), se supun controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare(2) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie poate delega competenţele prevăzute de normele metodologice către şefii structurilor specializate aflate în subordine. Articolul 6Ordinele ministrului afacerilor interne, precum şi ordinele ministrului muncii şi justiţiei sociale, prevăzute de normele metodologice, se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului articol şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7(1) Condiţiile de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deţine sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) Ordinele ministrului sănătăţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului alineat şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Până la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului sănătăţii prevăzute la alin. (1) şi (2), examinarea persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor se efectuează de unităţi sanitare, publice sau private, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare. Articolul 8În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care deţin poligoane de tragere sunt obligate să îşi adapteze amenajările conform prevederilor acestor norme tehnice. Articolul 9(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 şi art. 7 alin. (3), care intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006, se abrogă. PRIM-MINISTRU, INTERIMAR, MIHAI-VIOREL FIFOR Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat p. Ministrul apărării naţionale, Nicolae Nasta, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul economiei, Gheorghe Şimon Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog Ministrul culturii şi identităţii naţionale, Lucian Romaşcanu Ministrul tineretului şi sportului, Marius-Alexandru Dunca Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor NegrescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu