E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.11 din 17.01.2018

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 29 ianuarie 2018SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 135 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 2Constituie contravenţii încălcarea prevederilor normelor metodologice, după cum urmează: 1. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 11 alin. (2), art. 14, art. 45 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 65 alin. (3) şi (4), art. 80 alin. (1) şi (2), art. 88, art. 93, art. 99 alin. (1) şi (2), art. 100 alin. (3), art. 104 alin. (1) şi (2), art. 105, art. 108 alin. (2) şi art. 119 alin. (2); 2. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 15, art. 22, art. 87 alin. (2), art. 100 alin. (1), art. 138 alin. (1), art. 139, art. 178 alin. (2), art. 183 alin. (3) şi art. 184 alin. (1) lit. a) şi b); 3. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de instruire teoretică şi practică în domeniul armelor şi muniţiilor a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 25 alin. (2); 4. acceptarea la curs de către persoanele juridice autorizate să organizeze cursurile de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere a unei persoane care nu îndeplineşte condiţiile impuse de art. 31 alin. (2); 5. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 121 alin. (1), art. 138 alin. (4), art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1) şi art. 176 alin. (2); 6. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 92, art. 121 alin. (2) şi (3), art. 171 alin. (2), art. 175 alin. (1) şi art. 177 alin. (3). Articolul 3(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se constată şi se sancţionează de către ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Române, după cum urmează:a)cu amendă de la 501 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 3 şi 4; b)cu amendă de la 1.001 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la pct. 2; c)cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 5; d)cu amendă de la 5.001 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 6. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) aplică şi sancţiuni contravenţionale complementare în cazul constatării unor contravenţii prevăzute la art. 2, după cum urmează:a)suspendarea autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de 3 luni, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (1), art. 175 alin. (1) şi art. 178 alin. (2) din normele metodologice; b)anularea autorizaţiilor de funcţionare, în cazul încălcării prevederilor art. 121 alin. (2), art. 139, art. 146 alin. (3), art. 148 alin. (1), art. 171 alin. (2), art. 176 alin. (2) şi art. 177 alin. (3) din normele metodologice; c)confiscarea armelor sau, după caz, a muniţiilor, în cazul încălcării prevederilor art. 87 alin. (2) şi art. 92 alin. (1) din normele metodologice; d)retragerea definitivă a certificatului de deţinător, în cazul încălcărilor prevederilor art. 80 alin. (1) şi (2) şi art. 92 alin. (1) din normele metodologice. Articolul 4(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul (1) Deciziile organelor de poliţie competente privind anularea, suspendarea ori retragerea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi respingerea cererilor formulate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor normelor metodologice, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), se supun controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare(2) Inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, directorul general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectorul-şef al inspectoratului judeţean de poliţie poate delega competenţele prevăzute de normele metodologice către şefii structurilor specializate aflate în subordine. Articolul 6Ordinele ministrului afacerilor interne, precum şi ordinele ministrului muncii şi justiţiei sociale, prevăzute de normele metodologice, se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului articol şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 7(1) Condiţiile de autorizare a unităţilor sanitare, publice sau private, pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(2) Afecţiunile medicale incompatibile cu calitatea persoanelor de a procura, deţine sau, după caz, de a purta ori folosi arme letale sau neletale supuse autorizării se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.(3) Ordinele ministrului sănătăţii prevăzute la alin. (1) şi (2) se emit în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului alineat şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Până la data intrării în vigoare a ordinelor ministrului sănătăţii prevăzute la alin. (1) şi (2), examinarea persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor se efectuează de unităţi sanitare, publice sau private, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare. Articolul 8În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a normelor tehnice prevăzute la art. 86 alin. (5) din Legea nr. 295/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care deţin poligoane de tragere sunt obligate să îşi adapteze amenajările conform prevederilor acestor norme tehnice. Articolul 9(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 şi art. 7 alin. (3), care intră în vigoare la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.050 din 29 decembrie 2006, se abrogă. PRIM-MINISTRU, INTERIMAR, MIHAI-VIOREL FIFOR Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Carmen Daniela Dan p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sirma Caraman, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat p. Ministrul apărării naţionale, Nicolae Nasta, secretar de stat Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop Ministrul muncii şi justiţiei sociale, Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul economiei, Gheorghe Şimon Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog Ministrul culturii şi identităţii naţionale, Lucian Romaşcanu Ministrul tineretului şi sportului, Marius-Alexandru Dunca Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor NegrescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 11/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 11 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu