E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 130 din 24 februarie 2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 241 din 23 martie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna martie 2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       Ministrul integrarii europene,
                       Ene Dinga

                       Ministrul afacerilor externe,
                       Mihai Razvan Ungureanu

                       Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Mircea Miclea

                       Ministrul sanatatii,
                       Mircea Cinteza

                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

    ANEXA 1

                            NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central si local, autorizeaza, in conditiile prevazute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, denumita in continuare Lege, persoanele fizice si juridice care solicita sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca armele letale si munitia aferenta ori sa efectueze operatiuni cu acestea si elibereaza permise de arma sau, dupa caz, autorizatii, verifica si autorizeaza circulatia armelor, functionarea poligoanelor, autorizeaza desfasurarea cursurilor de initiere si pregatire teoretica pe linie de arme si munitii, acorda atestatul de instructor in poligonul de tragere, precum si cel pentru colectionar de arme.
    (2) Autoritatea prevazuta la alin. (1) elibereaza certificatul de detinator persoanelor fizice si juridice care indeplinesc conditiile prevazute de lege si solicita sa detina si sa foloseasca arme neletale si munitia aferenta ori sa efectueze operatiuni cu acestea.
    (3) Evidenta persoanelor fizice si juridice autorizate conform alin. (1) si (2), a armelor si munitiilor detinute de acestea, precum si a operatiunilor cu acestea se tine de catre Inspectoratul General al Politiei Romane prin structurile sale de specialitate de la nivel central si local, care administreaza Registrul National al Armelor.
    (4) Autoritatea prevazuta la alin. (1) elibereaza cartea de identitate a armei. Acest document insoteste obligatoriu arma in toate situatiile prevazute de lege.
    Art. 2
    (1) Tevile de rezerva ale armelor letale au acelasi regim juridic ca si armele.
    (2) Procurarea si detinerea tevilor de rezerva ale armelor letale se fac la cererea persoanelor fizice si, dupa caz, juridice, care detin arme de un anumit calibru si permit din punct de vedere tehnic montarea altor tevi de alte calibre, respectandu-se procedura autorizarii de la armele letale.
    Art. 3
    Persoanele fizice si juridice care detin, folosesc sau desfasoara operatiuni cu arme sau munitii, in conditiile legii, sunt obligate sa se supuna controlului organelor de politie competente, cu privire la modul de respectare a dispozitiilor legale in materie.
    Art. 4
    Sunt interzise detinerea, portul si folosirea armelor letale lungi fara pat sau cu pat rabatabil ori modificarea in acest sens a oricarei arme letale lungi prevazute in anexa la Lege.

    CAP. 2
    Procurarea, detinerea, portul, folosirea, instrainarea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice

    SECTIUNEA 1
    Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, detinere, port si folosire a armelor si munitiilor letale

    Art. 5
    (1) In vederea autorizarii procurarii armelor letale, cetateanul roman sau strainul cu domiciliul ori cu resedinta in Romania, care doreste sa devina titular al dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire, trebuie sa depuna la organul de politie competent din cadrul inspectoratelor de politie judetene, respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau, dupa caz, isi are resedinta, un dosar care trebuie sa cuprinda urmatoarele documente care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege:
    a) cerere-tip, al carei model este prezentat in anexa nr. 1;
    b) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
    c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale, si ca este apt sa detina astfel de arme si munitii;
    d) certificat de cazier judiciar;
    e) aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
    f) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens, in original si in copie;
    g) doua fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
    h) dovada achitarii taxelor pentru autorizare, prevazute de legislatia in vigoare;
    i) permis de vanatoare, in original si in copie, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei numai pentru detinere;
    j) carnet de membru vanator, in original si in copie, vizat pe anul in curs, eliberat de o organizatie vanatoreasca legal constituita, afiliata la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, pentru arme lungi cu destinatia vanatoare sau, dupa caz, tir sportiv ori biatlon, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii acesteia;
    k) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Agentia Nationala pentru Sport, sau legitimatie de sportiv de tir ori biatlon, vizata la zi de Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in original si in copie, pentru arme de tir, iar in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei in scopul portului si folosirii, trebuie sa prezinte si o adeverinta din partea clubului sportiv la care este legitimata, care sa ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al caror proprietar este solicitantul, in cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmeaza sa participe;
    l) adeverinta care atesta, in cazul cetateanului roman, faptul ca titularul are calitatea prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) din Lege, eliberata de institutia competenta in acest sens, in cazul in care persoana solicita autorizarea procurarii armei de aparare si paza in scopul portului si folosirii acesteia.
    (2) In vederea autorizarii procurarii armelor de catre persoana al carei drept de detinere sau port si folosire a incetat in conditiile art. 30 alin. (1) lit. e), respectiv ale art. 47 alin. (1) lit. a) din Lege, daca perioada de timp dintre data la care acest drept a incetat si cea la care solicita autorizarea este mai mica de un an, solicitantul va depune la autoritatea competenta o cerere insotita de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si d), precum si, daca arma urmeaza sa fie procurata in scopul portului si folosirii, cele prevazute la alin. (1) lit. h) - l).
    (3) In vederea autorizarii procurarii armelor de catre persoana care este titular al dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire pentru cele din aceeasi categorie, solicitantul va depune la autoritatea competenta o cerere insotita de permisul de arma, in original si in copie, si de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si h) - k).
    (4) In vederea autorizarii procurarii de catre titularul dreptului de detinere, respectiv de port si folosire, a altor categorii de arme decat cele pentru care solicita autorizarea, solicitantul va depune la autoritatea competenta o cerere insotita de permisul de arma, in original si in copie, precum si, dupa caz, de documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si i) - l).
    (5) In masura in care, la data depunerii cererilor de autorizare prevazute la alin. (1) - (3), solicitantul are asigurate la domiciliu sau resedinta conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor, acesta poate depune si urmatoarele documente, in original si in copie:
    a) dovada detinerii legale a spatiului in care armele urmeaza a fi pastrate;
    b) dovada omologarii spatiului de catre autoritatea competenta;
    c) in cazul in care se solicita autorizarea pentru mai mult de 15 arme, dovada existentei amenajarilor speciale pentru depozitare, a sistemului de supraveghere video si a mijloacelor de alarmare, avizate in baza unui plan de securitate de catre structura competenta din cadrul organului de politie local, precum si dovada asigurarii pazei in conditiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), e) si f), persoana care este dotata cu arma de serviciu letala poate face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. e) si g) din Lege prin prezentarea unei adeverinte eliberate de angajator sau, in cazul sportivilor si profesorilor de tir ori biatlon, eliberata de clubul din care fac parte, prin care se certifica faptul ca solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical, psihologic si al cunostintelor de specialitate si ca a fost declarat apt sa poarte si sa foloseasca arme letale.
    (7) Persoana care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 17 din Lege poate solicita prelungirea autorizatiei de procurare a armelor sau, dupa caz, eliberarea unei noi autorizatii, fara a mai fi necesara prezentarea altor documente.
    Art. 6
    (1) Cererea formulata in conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) - (5) se solutioneaza de catre autoritatea competenta teritorial, in termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
    (2) In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de politie competente sunt obligate sa verifice indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum si a datelor si informatiilor cuprinse in evidentele proprii.
    (3) In cazul in care in cadrul verificarilor de specialitate organele de politie competente apreciaza ca sunt necesare documente sau informatii suplimentare in vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de Lege, le pot solicita persoanei in cauza, prezentand motivele care au impus acest demers.
    (4) In situatia in care se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege, autoritatea competenta informeaza solicitantul in vederea efectuarii de catre acesta a demersurilor necesare indeplinirii conditiilor de pastrare si de asigurare a securitatii armelor care urmeaza a fi procurate, cu exceptia situatiei in care acesta a depus impreuna cu cererea documentele prevazute la art. 5 alin. (5).
    (5) Termenul de 45 de zile, prevazut la alin. (1), se suspenda, in situatiile prevazute la alin. (3) si (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei in cauza prezentarea unor documente ori informatii suplimentare sau, dupa caz, i s-a comunicat faptul ca indeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege pana la data la care aceasta da curs solicitarii, respectiv poate face dovada asigurarii conditiilor de pastrare si de asigurare a securitatii armelor.
    (6) In vederea constatarii indeplinirii conditiilor de pastrare si de asigurare a securitatii armelor, organul de politie competent poate efectua verificari la domiciliul sau la resedinta solicitantului numai dupa informarea prealabila si cu consimtamantul acestuia.
    Art. 7
    (1) In cazul in care, din analiza dosarului prevazut la art. 5 alin. (1), precum si a celorlalte verificari de specialitate efectuate de organele de politie, se constata ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de Lege, autoritatea competenta elibereaza cate o autorizatie de procurare, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, pentru fiecare arma pentru care s-a solicitat autorizarea, iar in caz contrar comunica in scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsa.
    (2) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informatiile prevazute la art. 6 alin. (3) ori de a permite organelor de politie efectuarea verificarilor prevazute la art. 6 alin. (6) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare numai daca au fost puse in acest fel in imposibilitatea de a constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege sau, dupa caz, a conditiilor de pastrare si de asigurare a securitatii armelor.
    (3) Decizia autoritatii competente, prevazuta la alin. (1), poate fi contestata de catre solicitant in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura acordarii certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor

    Art. 8
    (1) Persoanele care urmeaza sa solicite autorizarea procurarii de arme letale trebuie sa urmeze in prealabil cursul de instruire teoretica si practica prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sa promoveze examenul de absolvire a cursului, in conditiile prevazute in prezenta sectiune.
    (2) Pot urma cursul prevazut la alin. (1) numai persoanele care au implinit varsta de 18 ani si nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie.
    (3) In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), solicitantul trebuie sa prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel putin documentul de identitate si certificatul de cazier judiciar valabil.
    (4) Persoanele juridice autorizate sa organizeze cursurile prevazute la alin. (1) pot solicita indeplinirea unor conditii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sanatate fizica si psihica a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare in acest sens.
    (5) Pentru a se putea prezenta la examenul prevazut la alin. (1), persoana acceptata in cadrul cursurilor prevazute la alin. (1) are obligatia de a parcurge in proportie de cel putin 90% programul de pregatire si de a desfasura activitatile corespunzatoare numai in conditiile stabilite prin programa.
    Art. 9
    (1) La finalul cursului, pentru absolvire, cursantii vor sustine examenul de absolvire in fata unei comisii formate din reprezentanti ai organizatorului, inclusiv directorul cursului de pregatire, precum si, in mod obligatoriu, un politist din cadrul structurii teritoriale de arme. Comisia de examinare este condusa de directorul cursului care este un reprezentant al organizatorului.
    (2) Organizatorul are obligatia de a informa cursantul asupra datei, orei si locului sustinerii examenului, cu cel putin 5 zile inainte.
    (3) Examenul prevazut la alin. (1) consta in sustinerea a doua teste dupa cum urmeaza:
    a) testul teoretic, in cadrul caruia se verifica insusirea cunostintelor in urmatoarele domenii: legislatia privind regimul armelor si al munitiilor, precum si cea referitoare la legitima aparare si starea de necesitate; acordarea primului ajutor; aspecte generale privind balistica, respectiv partile componente si modul de functionare si folosire a armelor si munitiilor;
    b) testul practic, in cadrul caruia se verifica deprinderile de baza privind folosirea armamentului, respectiv pregatirea armei pentru tragere, respectarea pozitiilor de tragere, reactia personala la declansarea focului si modul de asigurare a armei.
    (4) Rezultatul examenului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei prevazute la alin. (1), in care se inscriu punctajele obtinute la cele doua teste, precum si media aritmetica a acestora, sub forma unei note cuprinse intre 1 si 10, respectiv mentiunea "promovat", daca nota astfel obtinuta este cel putin 7, sau "nepromovat", daca nota este mai mica de 7.
    (5) In cazul in care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificarii, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4).
    (6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4), in termen de 5 zile de la data sustinerii examenului. Contestatia se analizeaza de o noua comisie constituita potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul initial, iar rezultatul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in aceleasi conditii.
    (7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevazut la alin. (4), precum si modalitatea de constituire a comisiei de examinare si a comisiei de analizare a contestatiilor se reglementeaza prin ordin al inspectorului general al Politiei Romane.
    Art. 10
    (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire in conditiile art. 9 i se elibereaza de catre persoana juridica organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, al carui model este prezentat in anexa nr. 3, in care se mentioneaza in mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor, si care se semneaza de directorul cursului si se stampileaza cu stampila organizatorului.
    (2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la sustinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen in conditiile prevazute la art. 9, in termen de cel mult 6 luni, conform planificarii stabilite de organizator, fara a mai fi necesara repetarea cursului de pregatire.
    (3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate sustine un nou examen numai dupa parcurgerea unui nou curs de pregatire in conditiile stabilite la art. 8.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procurarea si instrainarea armelor si munitiilor. Efectuarea mentiunilor in permisul de arma si eliberarea acestuia

    Art. 11
    (1) Titularul autorizatiei de procurare a armei poate procura de la orice armurier legal constituit, din tara ori din strainatate, o arma sau, dupa caz, o teava din categoria celei pentru care a fost autorizat, in termenul de valabilitate a documentului, precum si cartusele necesare efectuarii tragerii experimentale in conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a cap. IV.
    (2) In cazul in care arma sau, dupa caz, teava se procura de la un armurier din Romania, acesta are obligatia de a inscrie in autorizatia de procurare toate datele prevazute pe versoul acesteia, precum si de a elibera titularului, impreuna cu arma, cartea de identitate a acesteia si factura fiscala.
    (3) In situatia in care arma sau teava este procurata din strainatate, obligatia completarii rubricilor inscrise in autorizatia de procurare revine autoritatii vamale din punctul de frontiera prin care s-a introdus arma ori teava in tara, numai dupa obtinerea certificatului de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare si pe baza documentelor care atesta faptul ca aceasta a fost legal procurata de solicitant.
    Art. 12
    (1) Persoana care a procurat, in conditiile legii, o arma letala sau o teava pentru o asemenea arma are obligatia ca, in termen de 10 zile de la data procurarii sau, dupa caz, de la data incheierii formalitatilor vamale, sa se prezinte la autoritatea care a emis autorizatia, in vederea eliberarii permisului de arma sau, dupa caz, a inscrierii armei ori a tevii in acest document, respectiv a eliberarii cartii de identitate a armei, atunci cand aceasta a fost procurata din strainatate, avand asupra sa arma si, dupa caz, teava, 5 cartuse corespunzatoare, precum si un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
    a) documentul de identitate, in original si in copie;
    b) documentul care atesta faptul ca arma ori teava a fost procurata in conditii de legalitate, in original si in copie;
    c) autorizatia de procurare completata pe verso in conditiile stabilite la art. 11 alin. (2) sau, dupa caz, alin. (3);
    d) permisul de arma al titularului, in original si in copie, atunci cand este cazul;
    e) cartea de identitate a armei, in original si in copie, in cazul in care arma a fost procurata de la un armurier din Romania.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), organele autoritatii competente verifica, in termen de 10 zile, urmatoarele:
    a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;
    b) faptul daca arma sau teava procurata corespunde categoriei si tipului pentru care s-a emis autorizatia;
    c) corespondenta dintre seria inscrisa pe arma sau pe teava cu cea din documentele care o insotesc;
    d) existenta, in evidentele proprii, a autorizatiei armurierului din Romania de a comercializa arme;
    e) faptul daca autorizatia de procurare a fost completata pe verso in mod corespunzator si conform;
    f) faptul daca, potrivit evidentelor proprii, in intervalul de timp dintre eliberarea autorizatiei de procurare si data la care persoana s-a prezentat cu arma sau teava procurata, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevazute de Lege de suspendare ori de incetare a dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei.
    (3) Daca in urma verificarilor prevazute la alin. (2) nu au rezultat nereguli sau impedimente si dupa efectuarea, atunci cand este cazul, a tragerii experimentale in conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a cap. IV, autoritatea competenta procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul armelor procurate din strainatate, intocmeste cartea de identitate a armei;
    b) emite permisul de arma tip A, al carui model este prezentat in anexa nr. 4, in cazul in care persoana este autorizata sa detina arma procurata, respectiv permisul de arma tip B, al carui model este prezentat in anexa nr. 5, daca persoana este autorizata sa o poarte si sa o foloseasca, inscriind arma in documentul respectiv, precum si cantitatea, tipul si calibrul munitiei care poate fi detinuta de solicitant;
    c) in cazul in care persoana este deja titulara a unui permis de arma tip A si a fost autorizata sa procure arma in scopul detinerii sau, dupa caz, a unui permis de arma tip B si a fost autorizata sa o procure in scopul portului si folosirii, i se inscriu in permisul respectiv arma, precum si cantitatea, tipul si calibrul munitiei care poate fi detinuta;
    d) in cazul tevilor de rezerva, le inscrie in permisul de arma.
    (4) Daca nu este indeplinita conditia prevazuta la alin. (3) referitoare la inexistenta unor nereguli sau impedimente, precum si in caz de refuz nejustificat de prezentare a armei sau tevii pentru tragere experimentala, autoritatea competenta dispune demersurile corespunzatoare pentru clarificarea neconcordantelor constatate sau, dupa caz, refuza inscrierea armei ori a tevii in permisul de arma, respectiv eliberarea documentelor prevazute la alin. (1), si dispune pastrarea armei in custodie ori depunerea acesteia spre pastrare la un armurier autorizat, in conditiile legii, in functie de situatia care justifica acest refuz.
    Art. 13
    (1) Persoanele autorizate sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme letale au obligatia ca, in termen de 10 zile de la instrainarea armei, sa se prezinte la organul de politie competent pentru a solicita radierea armei din permisul de arma, prezentand in acest sens documentul autentic, in original si in copie, care atesta faptul ca arma a fost instrainata in conditiile legii.
    (2) Daca in permisul de arma nu sunt inscrise si alte arme, se procedeaza la anularea acestuia prin aplicarea stampilei "ANULAT".
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea titularului, permisul de arma poate fi pastrat de autoritatea competenta pentru o perioada de cel mult un an, fara sa fie anulat.
    (4) In cazul in care pana la implinirea termenului de un an, prevazut la alin. (3), titularul nu a solicitat inscrierea in permis a unei alte arme, se procedeaza la anularea din oficiu a permisului de arma.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conditiile pastrarii si asigurarii securitatii armelor letale si a munitiilor

    Art. 14
    (1) Titularul dreptului de detinere este obligat sa pastreze armele si munitiile letale la domiciliul sau la resedinta mentionata in permisul de arma, in dulapuri sau casete metalice special amenajate, omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, care sunt asigurate cu cel putin doua sisteme de inchidere independente, cu cheie sau cifru, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate.
    (2) Dulapurile sau, dupa caz, casetele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie prevazute cu compartimente diferite care sa fie asigurate fiecare cu cate un sistem de inchidere, pentru pastrarea munitiei separat de arme, a inchizatoarelor apartinand carabinelor si, dupa caz, a piesei a treia la arme letale lungi cu tevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de functionare semiautomat se pastreaza numai asigurate cu dispozitiv special, omologat in conditiile legii, destinat pentru blocarea tragaciului.
    (3) In cazul unui numar mai mare de 15 arme letale, detinatorul are obligatia de a asigura la adresa prevazuta in permis o incapere special amenajata pentru depozitare, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), dotata cu sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie si conectate la dispeceratele de alarmare si interventie specializate.
    Art. 15
    Munitia destinata armelor letale se pastreaza numai in dulapuri, in casete sau, dupa caz, in compartimente separate fata de cele in care se pastreaza armele pentru care este destinata, cu urmatoarele exceptii:
    a) in cazul armelor de aparare si paza, poate fi pastrata impreuna cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartuse destinate unei singure arme;
    b) in cazul armelor de vanatoare sau de tir pentru care titularul are drept de port si folosire, precum si in cazul armelor de colectie, poate fi pastrata impreuna cu o singura arma dintre acestea o cantitate de cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil.
    Art. 16
    (1) Titularul dreptului de detinere sau de port si folosire a armelor letale poate depune spre pastrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum si munitia detinuta, la un armurier autorizat in acest sens.
    (2) Titularul dreptului de detinere poate transfera armele inscrise in permis numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbarii locului unde acestea sunt pastrate, in conditiile prevazute la art. 17.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), titularul poate transporta prin mijloace proprii un numar de cel mult 10 arme in acelasi timp. Transportul unui numar mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat sa desfasoare operatiuni de transport cu arme si munitii.
    Art. 17
    (1) In vederea autorizarii efectuarii unui transfer de arme, titularul dreptului de detinere a acestora trebuie sa depuna la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala sunt pastrate armele o cerere in care se precizeaza datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmeaza sa fie transferate armele, data si durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele si munitiile ce fac obiectul transferului, insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
    a) in situatia in care se solicita autorizarea transferului unui numar mai mare de 10 arme, o declaratie scrisa referitoare la modalitatea prin care urmeaza sa transporte armele, respectiv dovada asigurarii transportului printr-un armurier autorizat in acest sens, daca se va transfera intreaga cantitate de arme in acelasi timp;
    b) dovada asigurarii conditiilor de pastrare si de asigurare a securitatii armelor, in cazul transferarii armelor la un nou domiciliu sau la o noua resedinta.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se solutioneaza prin eliberarea autorizatiei de transfer al armelor, al carei model este prezentat in anexa nr. 6, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de cel mult o zi lucratoare, timp in care, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), organul de politie competent verifica daca armurierul care urmeaza sa asigure transferul este autorizat sa desfasoare operatiuni de transport, iar in situatia in care solicitantul declara ca armele urmeaza sa fie depuse la un armurier, se verifica daca acesta exista si este autorizat;
    b) in termen de cel mult 15 zile, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), timp in care organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala urmeaza sa fie transferate armele verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 14, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 5 alin. (5) si ale art. 6 alin. (6).
    (3) Autorizatia prevazuta la alin. (2) se acorda cu o valabilitate de cel mult 5 zile, in functie de durata transferului, care poate fi prelungita o singura data pentru aceeasi perioada, la cerere, in cazuri justificate.
    (4) In cazul in care, dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (2), organul de politie competent constata ca nu se justifica autorizarea solicitata in conditiile alin. (1), respinge cererea si comunica solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 18
    (1) Titularul dreptului de detinere a armelor sau colectionarul de arme poate fi autorizat, la cerere, sa foloseasca intr-un poligon autorizat o arma dintre cele detinute, respectiv arma din colectie prevazuta la art. 29 alin. (4) din Lege, daca aceasta are inspectia tehnica efectuata in ultimii 5 ani.
    (2) In cererea prevazuta la alin. (1) se precizeaza datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmeaza sa fie folosita arma, data si perioada in care urmeaza sa fie transportata si folosita arma, traseul de deplasare si, dupa caz, mijlocul de transport folosit.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (1) se solutioneaza in termen de o zi lucratoare, prin eliberarea autorizatiei temporare de transport si folosire a armei, al carei model este prezentat in anexa nr. 7, timp in care organul de politie competent verifica daca poligonul unde urmeaza sa fie folosita arma este autorizat in conditiile legii.
    (4) Autorizatia temporara de transport si folosire a armei se acorda cu o valabilitate de 3 zile, care poate fi prelungita o singura data, la cerere, pentru aceeasi perioada de timp.
    (5) In cazul depunerii unei noi cereri in conditiile alin. (1) si (2), aceasta se solutioneaza in conditiile alin. (3) numai dupa trecerea unui termen de 15 zile de la data autorizatiei anterioare.
    Art. 19
    (1) Persoanele autorizate in conditiile art. 17 si 18 au obligatia de a transporta armele pana la locul de destinatie numai introduse in huse, asigurate cu sisteme mecanice de blocare a tragaciului.
    (2) In situatia in care transportul armelor si al munitiilor se efectueaza cu autoturismul, detinatorul este obligat sa asigure un spatiu special amenajat in interiorul vehiculului, inchis si asigurat cu incuietoare, iar in cazul vehiculelor prevazute din constructie cu portbagaj, armele vor fi tinute numai in acest compartiment.

    SECTIUNEA a 5-a
    Regimul armelor letale aflate in proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de detinere sau de port si folosire

    Art. 20
    Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armelor letale ori carora acest drept le-a incetat temporar sau definitiv pot avea arme in proprietate numai in urmatoarele situatii:
    a) au devenit proprietari in urma incheierii unei proceduri succesorale;
    b) erau proprietari la data suspendarii ori incetarii dreptului de detinere sau de port si folosire a armelor, in conditiile legii.
    Art. 21
    (1) Armele aflate in proprietatea persoanelor prevazute la art. 20 pot fi instrainate de acestea in conditiile legii sau, dupa caz, pot fi pastrate numai la armurieri autorizati, cu exceptia cazului in care sunt luate in custodie de organele de politie.
    (2) Persoanele prevazute la art. 20, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din Lege, pot fi autorizate, la cerere, sa detina sau sa poarte si sa foloseasca armele aflate in proprietate, in conditiile prevazute in sectiunea 1 a prezentului capitol, ori, dupa caz, le pot transforma in arme neletale, in conditiile prevazute la cap. IV sectiunea a 4-a, urmand a fi pastrate cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor sectiunii a 13-a a prezentului capitol.

    SECTIUNEA a 6-a
    Modul de acordare a atestatului de colectionar

    Art. 22
    (1) Persoanele fizice care doresc sa detina arme de colectie pot solicita organului de politie competent acordarea atestatului de colectionar, al carui model este prezentat in anexa nr. 8, daca indeplinesc conditiile prevazute de art. 15 din Lege.
    (2) In vederea obtinerii atestatului de colectionar, solicitantul trebuie sa depuna o cerere insotita de documentele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) - h), precum si de unul dintre urmatoarele documente, dupa caz, care sa justifice scopul solicitarii:
    a) dovada calitatii de mostenitor al unei arme letale;
    b) actul de donatie din partea unei institutii publice, a unui muzeu, a unei alte persoane juridice autorizate, precum si din partea persoanelor fizice care detin in mod legal arma ce urmeaza a fi donata;
    c) document emis de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, care atesta ca arma ce urmeaza a fi procurata este o arma destinata a fi piesa de muzeu sau constituie o raritate ori are valoare artistica, stiintifica sau documentara;
    d) adeverinta eliberata de o asociatie de colectionari, legal constituita in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, care sa ateste calitatea de membru a solicitantului sau, dupa caz, faptul ca acesta urmeaza sa devina membru dupa procurarea armelor de colectie;
    e) dovada faptului ca solicitantul a fost titular al dreptului de detinere sau de port si folosire a unei arme letale, iar acest drept nu a incetat din motive imputabile acestuia.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in situatia in care solicitantul este titular al dreptului de detinere sau de port si folosire a unei arme letale, cererea poate fi insotita doar de permisul de arma valabil.
    Art. 23
    (1) Prevederile art. 6 referitoare la procedura solutionarii cererii, precum si cele ale art. 5 alin. (5) si ale art. 14 si 15 privind conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor, respectiv modul de verificare a indeplinirii acestora, se aplica in mod corespunzator si solicitantilor atestatului de colectionar.
    (2) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, organul de politie competent elibereaza solicitantului atestatul de colectionar, precum si, dupa caz, autorizatia de procurare a armelor.
    (3) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de eliberare a atestatului de colectionar, organul de politie competent comunica in scris solicitantului, in termen de 30 de zile, motivul respingerii solicitarii.
    Art. 24
    (1) Atestatul de colectionar confera titularului, dupa caz, dreptul de detinere in colectie a armelor intrate in proprietatea acestuia prin mostenire sau donatie, anterior obtinerii acestui drept, precum si dreptul de procurare si detinere a armelor de colectie, de vanatoare sau de tir.
    (2) Armele detinute in colectie nu pot fi folosite in nici o imprejurare, cu exceptia celor prevazute la art. 29 alin. (4) din Lege.
    (3) Transferul temporar al armelor detinute in colectie, respectiv folosirea armei prevazute la art. 29 alin. (4) din Lege, se poate face numai in conditiile prevazute la art. 17 - 19.
    Art. 25
    Atestatul de colectionar se vizeaza o data cu permisul de arma in care sunt inscrise armele detinute in colectie.

    SECTIUNEA a 7-a
    Procedura de viza a permisului de arma

    Art. 26
    (1) Titularii permiselor de arma tip A si tip B au obligatia de a se prezenta la viza permisului de arma in perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Romane, in locurile indicate de inspectoratele de politie judetene si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, avand asupra lor: permisele de arma si armele inscrise in acestea, actul de identitate al detinatorului legal de arme, cartea de identitate a fiecarei arme, certificatul de inspectie tehnica periodica a fiecarei arme, efectuata in ultimele 6 luni, documentul care atesta calitatea ce i-a conferit dreptul de a detine sau, dupa caz, de a purta si folosi arma respectiva, certificatul medical din care sa rezulte ca persoana este apta din punct de vedere medical pentru a detine sau, dupa caz, a folosi armele si munitia, certificatul de cazier judiciar, precum si alte documente solicitate de organul de politie.
    (2) Este scutita de prezentarea certificatului medical prevazut la alin. (1) persoana care este dotata cu arma de serviciu letala si poate face dovada indeplinirii conditiilor referitoare la starea de sanatate prin prezentarea unei adeverinte eliberate de angajator sau, in cazul sportivilor si antrenorilor de tir ori biatlon, eliberate de clubul sportiv sau de federatia sportiva nationala de specialitate din care fac parte, prin care se certifica faptul ca solicitantul a fost examinat din punct de vedere medical si ca a fost declarat apt sa poarte si sa foloseasca arme letale.
    (3) Organul de politie competent refuza vizarea permisului de arma in urmatoarele cazuri:
    a) solicitantul se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 30, respectiv la art. 46 sau 47 din Lege;
    b) solicitantul nu face dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice a armelor, cu exceptia armelor de colectie care nu sunt destinate pentru a fi folosite in conditiile art. 29 alin. (4) din Lege sau, dupa caz, a armelor pentru care titularul are numai drept de detinere si nu au fost folosite, in conditiile legii, in poligoanele de tragere;
    c) solicitantul nu a prezentat armele letale pentru efectuarea tragerii experimentale in conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a cap. IV, in vederea inregistrarii proiectilului si a tubului martor in evidentele operative ale politiei, cu exceptia armelor prevazute la lit. b).
    (4) Pentru persoanele prevazute la alin. (3) lit. b) si c) se va aplica viza pe permisul de arma numai dupa efectuarea operatiunilor mentionate pana la finalizarea actiunii de viza.
    Art. 27
    Persoanele care fac dovada cu documente autentice ca in perioada stabilita pentru viza permisului de arma s-au aflat in imposibilitatea de a se prezenta la organul de politie competent, din motive obiective, beneficiaza de acordarea ulterioara a vizei permisului de arma, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data incetarii motivelor respective.

    SECTIUNEA a 8-a
    Procedura autorizarii schimbarilor in situatia armei sau a titularului armei

    Art. 28
    (1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat efectuarea unor modificari de natura tehnica ale armei numai cu acordul organului de politie competent, precum si cu avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.
    (2) Dovada acordului prevazut la alin. (1) se elibereaza, la cerere, fara alte formalitati, cu exceptia celor prevazute la art. 29 alin. (1), in cazul in care:
    a) prin modificarea adusa armei nu se schimba caracteristicile tehnice ale acesteia sau destinatia acesteia, astfel cum sunt acestea prevazute in anexa la Lege; sau
    b) prin modificarea adusa arma letala se transforma in arma neletala;
    c) exista avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, din care sa rezulte ca, dupa modificarile care vor fi aduse armei, aceasta va indeplini din punct de vedere tehnic normele de omologare corespunzatoare tipului si destinatiei unei arme a carei detinere sau port si folosire sunt permise pentru persoanele fizice.
    (3) In cazul in care prin modificarile aduse armei se schimba destinatia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificarii prevazute in anexa la Lege sau modificarile sunt de natura sa determine schimbarea regimului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei, dovada acordului prevazut la alin. (1) se elibereaza numai dupa prezentarea avizului prevazut la alin. (2) lit. c) si indeplinirea in prealabil a procedurii corespunzatoare de autorizare a titularului pentru detinerea sau, dupa caz, portul si folosirea acesteia in scopul corespunzator destinatiei sau categoriei din care face parte arma, in conditiile prevazute la art. 5 si 6.
    Art. 29
    (1) In vederea obtinerii acordului prevazut la art. 28 alin. (1), solicitantul trebuie sa depuna la organul de politie competent in a carui evidenta este inscrisa arma o cerere in care sa mentioneze datele de identificare a armei, modificarile care urmeaza sa fie efectuate, precum si motivul care determina aceste modificari.
    (2) Cu ocazia depunerii cererii prevazute la alin. (1) solicitantul trebuie sa prezinte actul de identitate, permisul de arma si cartea de identitate a armei, in copie si in original.
    (3) In situatia prevazuta la art. 28 alin. (3), cererea se depune o data cu cea privind autorizarea in conditiile art. 5.
    (4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si proprietarului unei arme care nu este titular al dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei pentru care solicita acordul in vederea modificarii.
    Art. 30
    (1) Termenul de solutionare a cererii depuse in conditiile art. 29 se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) cel mult 3 zile de la data depunerii, in situatiile prevazute la art. 28 alin. (2);
    b) termenul prevazut la art. 6, in cazul in care cererea este depusa concomitent cu cea de autorizare.
    (2) In termenele prevazute la alin. (1) organul de politie competent efectueaza urmatoarele verificari:
    a) in situatia prevazuta la art. 28 alin. (2), in cazul in care prin modificarile aduse armei se schimba categoria din care aceasta face parte, verifica daca se respecta numarul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate detine sau purta si folosi;
    b) in situatia prevazuta la art. 28 alin. (3), verificarile sunt cele care conditioneaza autorizarea detinerii sau, dupa caz, portului si folosirii unei arme de tipul, categoria si destinatia corespunzatoare armei dupa modificare.
    (3) In cazul in care, dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (2), nu rezulta impedimente, organul de politie elibereaza solicitantului dovada acordului pentru modificarea armei, iar in caz contrar, comunica in scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectiva.
    Art. 31
    (1) Dupa efectuarea modificarii de catre un armurier autorizat, titularul este obligat ca in termen de 10 zile sa se prezinte, la organul de politie care i-a eliberat dovada acordului, cu arma, precum si cu urmatoarele documente:
    a) factura fiscala, precum si, dupa caz, un alt document autentic eliberat de armurier, care sa certifice modificarile care au fost aduse armei;
    b) certificatul de omologare sau, dupa caz, de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, in situatia in care prin modificarile aduse armei s-a schimbat calibrul, felul, tipul acesteia sau categoria din care face parte, potrivit anexei la Lege;
    c) cartea de identitate a armei.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) arma poate fi supusa tragerii experimentale, in conditiile sectiunii a 3-a a cap. IV.
    (3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum si dupa efectuarea tragerii experimentale, atunci cand este cazul, organul de politie competent preschimba cartea de identitate a armei in cauza, daca i-a fost modificata cel putin una dintre caracteristicile inscrise in acest document, respectiv efectueaza mentiunile corespunzatoare in permisul de arma.
    Art. 32
    Schimbarea destinatiei armei fara efectuarea vreunei modificari tehnice a acesteia poate fi permisa de organul de politie competent, la cererea proprietarului, numai in conditiile autorizarii solicitantului pentru detinere sau, dupa caz, port si folosire a armei in scopul corespunzator noii destinatii, in conformitate cu prevederile art. 5 si 6.
    Art. 33
    (1) Posesorul permisului de detinere a armei de tip A care doreste sa poarte si sa foloseasca arma letala inscrisa in permis poate solicita organului de politie competent eliberarea permisului de port si folosire tip B si inscrierea armei si munitiei aferente in documentul mentionat, cu obligatia de a prezenta documentul care atesta calitatea ce ii confera dreptul de a purta si folosi arma letala solicitata.
    (2) Posesorul permisului de port si folosire a armei de tip B care doreste sa detina arma letala inscrisa in permis, renuntand la dreptul de port si folosire, trebuie sa solicite organului de politie competent eliberarea permisului de detinere a armei de tip A si inscrierea armei in acest document.

    SECTIUNEA a 9-a
    Procedura privind suspendarea si anularea dreptului de detinere, respectiv a dreptului de port si folosire a armelor si munitiilor letale

    Art. 34
    (1) In situatiile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a), b), d), f), h) si i), la art. 47 alin. (1) lit. b), c), f), g) si i), precum si alin. (2) din Lege, organul de politie competent va dispune masura anularii autorizarii detinerii si retragerea permisului de arma. Masura se comunica persoanei in cauza printr-o dispozitie scrisa, al carei model este prezentat in anexa nr. 9.
    (2) In termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta, detinatorul este obligat sa prezinte la organul de politie competent permisul de detinere sau, dupa caz, cel de port si folosire, impreuna cu documentul care face dovada instrainarii armei sau a depunerii armei pentru instrainare la un armurier autorizat, cu exceptia situatiei in care arma este luata in custodie de politie.
    Art. 35
    (1) In situatiile prevazute la art. 30 alin. (2) si la art. 46 alin. (1) din Lege, organul de politie competent comunica in scris titularului dreptului de detinere sau de port si folosire a armei masura suspendarii acestui drept, punandu-i in vedere obligatia de a depune arma la un armurier si de a prezenta o dovada in acest sens, in termen de 10 zile de la comunicare, cu exceptia situatiei in care arma este luata in custodie de politie.
    (2) Pe perioada suspendarii dreptului de detinere sau de port si folosire, permisul de arma se pastreaza de catre organul de politie competent, care il va restitui titularului la incetarea motivelor care au determinat masura suspendarii.

    SECTIUNEA a 10-a
    Autorizarea calatoriilor in strainatate cu arme si munitii letale

    Art. 36
    (1) Cetateanul roman sau strainul cu domiciliul ori cu resedinta in Romania, care detine in conditiile legii arme letale si doreste sa calatoreasca in strainatate cu acestea, trebuie sa solicite in prealabil eliberarea de catre organul de politie competent a autorizatiei de scoatere temporara din tara, al carei model este prezentat in anexa nr. 10, in baza careia organele politiei de frontiera permit scoaterea armelor de pe teritoriul Romaniei.
    (2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) se elibereaza daca solicitantul urmeaza sa se deplaseze in strainatate, dupa caz, la vanatoare sau la un concurs de tir.
    Art. 37
    (1) In vederea eliberarii autorizatiei prevazute la art. 36 alin. (1), persoana interesata trebuie sa depuna la organul de politie competent o cerere insotita de documentul de calatorie in strainatate, permisul de arma, cartea de identitate a armei, dovada faptului ca i se permite intrarea cu arma respectiva in statul de destinatie si in statele care urmeaza sa fie tranzitate, precum si de urmatoarele documente, dupa caz, in functie de scopul deplasarii:
    a) permis de vanatoare sau carnet de membru vanator, precum si invitatie autentificata din partea unei organizatii de vanatoare sau a altei persoane din statul de destinatie, insotita de traducerea legalizata in limba romana;
    b) legitimatie de sportiv sau de antrenor de tir ori biatlon, precum si o invitatie la un concurs oficial de tir, organizat in statul de destinatie, ori o invitatie din partea unui club sportiv de tir sau biatlon din acel stat, in forma autentica, insotita de traducerea legalizata in limba romana.
    (2) Dovada faptului ca persoanei i se permite intrarea pe teritoriul unui stat strain cu arma pentru care se solicita autorizarea scoaterii temporare din Romania se face cu documente oficiale emise de reprezentanta diplomatica sau de oficiul consular al statului respectiv ori cu viza de intrare in care sa fie mentionata arma respectiva.
    (3) Daca sunt indeplinite conditiile mentionate la alin. (1) si (2), organul de politie competent elibereaza, in termen de 5 zile de la depunerea cererii, autorizatia de scoatere temporara din tara, in care sunt inregistrate armele si/sau, dupa caz, munitia.
    (4) Termenul de valabilitate a autorizatiei prevazute la art. 36 alin. (1) reprezinta perioada pentru care se autorizeaza scoaterea temporara a armelor de pe teritoriul Romaniei si se stabileste in functie de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de sedere in statul respectiv, precum si, dupa caz, de datele cuprinse in documentele mentionate la alin. (1) lit. a) si b).
    Art. 38
    In baza autorizatiei prevazute la art. 36 alin. (1), organele politiei de frontiera permit trecerea frontierei de stat a Romaniei cu armele si munitia aferenta, facand mentiune despre acestea in documentul de trecere a frontierei, atat la iesire, cat si la intrarea in tara.
    Art. 39
    In situatia prevazuta la art. 48 alin. (4) din Lege, organul de politie competent sesizat in legatura cu pierderea sau cu furtul armei in strainatate va face mentiunea in evidente, fara a radia arma din permisul de arma al titularului, pana la recuperarea acesteia.

    SECTIUNEA a 11-a
    Introducerea temporara in Romania a armelor letale si a munitiilor de catre strainii cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate

    Art. 40
    (1) Strainul cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, care calatoreste temporar in Romania pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vanatoarea, poate introduce in tara arme letale daca face dovada, in punctul de trecere a frontierei, a detinerii legale a armelor in statul de unde provine, precum si a faptului ca acestea indeplinesc conditiile impuse de normele de omologare prevazute de legislatia romana.
    (2) Persoana fizica sau juridica care formuleaza invitatia de participare pentru unul dintre scopurile prevazute la alin. (1) trebuie sa informeze persoana invitata in conditiile alin. (1) cu privire la punctele de trecere a frontierei prin care poate introduce arma in tara, precum si cu privire la faptul ca este obligata ca la intrarea in Romania sa faca dovada detinerii legale a armelor si munitiilor si a indeplinirii conditiilor impuse de normele de omologare prevazute de legislatia romana.
    (3) Persoana care face invitatia pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (1) are obligatia de a notifica si de a inainta o copie a invitatiei Inspectoratului General al Politiei de Frontiera inainte de sosirea invitatului. Invitatia va cuprinde: datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de munitie introdusa, locul si perioada in care se va desfasura activitatea pe teritoriul Romaniei.
    Art. 41
    Introducerea armelor letale pe teritoriul Romaniei in conditiile art. 40 alin. (1) este permisa prin orice punct de trecere a frontierei de stat in care isi desfasoara activitatea un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.
    Art. 42
    (1) Dovada detinerii legale a armei de catre persoana prevazuta la art. 40 alin. (1) se face prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) arma este inscrisa in documentul de calatorie de catre autoritatile statului de unde provine;
    b) un document oficial, emis de autoritatile statului de unde provine persoana, atesta dreptul acesteia de a detine arma prezentata la intrarea in tara.
    (2) Verificarea indeplinirii conditiilor de omologare a armei introduse pe teritoriul Romaniei se efectueaza in punctul de frontiera de catre un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se atesta prin inscrierea mentiunilor corespunzatoare in avizul de introducere a armei in tara, eliberat de organele politiei de frontiera.
    (3) Verificarea respectarii unuia dintre scopurile prevazute la art. 40 alin. (1), pentru care se solicita autorizarea introducerii armei pe teritoriul Romaniei, se efectueaza de catre organele politiei de frontiera pe baza unuia dintre urmatoarele documente prezentate de detinatorul armei, dupa caz:
    a) invitatia nominala de participare la o vanatoare organizata, din partea unei organizatii de vanatoare legal constituite, in cazul introducerii unei arme de vanatoare;
    b) invitatia nominala de participare la un concurs de tir organizat de o asociatie sau de un club de tir sportiv afiliat la Federatia Romana de Tir Sportiv sau de Federatia Romana de Schi si Biatlon, in cazul unei arme de tir.
    (4) Avizul prevazut la alin. (2) se elibereaza daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de prezentul articol cu privire la introducerea armelor in tara pentru scopurile prevazute la art. 40 alin. (1) si cuprinde urmatoarele mentiuni:
    a) datele de identitate ale detinatorului armei;
    b) datele de identificare a armei, astfel cum sunt acestea inscrise in documentele prevazute la alin. (1);
    c) data si punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusa pe teritoriul Romaniei;
    d) mentiunile reprezentantului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, prin care se atesta faptul ca arma indeplineste conditiile de omologare, in functie de categoria si de destinatia acesteia.
    (5) In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de introducere a armei pe teritoriul Romaniei, aceasta se depune de catre detinator la organul politiei de frontiera, urmand sa fie restituita persoanei in cauza, in conditiile legii.
    (6) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are obligatia de a informa organul de politie competent cu privire la datele de identificare a armelor si a persoanei care a intrat pe teritoriul Romaniei cu acestea, in conditiile art. 40, cu privire la cantitatea de munitie introdusa in tara, precum si cu privire la motivul introducerii, locul si perioada in care se va desfasura una dintre activitatile prevazute la art. 40 alin. (1), potrivit datelor cuprinse in documentul prevazut la alin. (3), prezentat de persoana in cauza.
    (7) Organul de politie competent, informat cu privire la datele mentionate la alin. (4), are obligatia de a verifica, cu sprijinul celorlalte structuri de politie teritoriale, daca persoana straina in cauza respecta scopul pentru care a fost avizata sa introduca armele si munitiile in tara.
    Art. 43
    (1) Persoana din Romania care a formulat invitatia in conditiile prevazute la art. 40 alin. (2) are obligatia de a asigura conditiile de pastrare si securitate a armei apartinand persoanei invitate, pe toata perioada sederii acesteia in tara.
    (2) Detinatorul armei introduse in Romania in conditiile prezentei sectiuni nu are dreptul sa o foloseasca decat, dupa caz, in cadrul vanatorii sau al concursului de tir la care participa potrivit invitatiei.
    Art. 44
    (1) In cazul in care persoana intrata pe teritoriul Romaniei in conditiile art. 40 alin. (1) doreste ca, pe timpul cat se afla in tara, sa instraineze una dintre armele introduse, trebuie sa solicite in prealabil eliberarea avizului de instrainare, al carei model este prezentat in anexa nr. 11, precum si a cartii de identitate a armei de catre organul de politie in a carui raza teritoriala de competenta se afla armurierul prin intermediul caruia se va efectua operatiunea.
    (2) Pe baza avizului de instrainare, detinatorul poate instraina arma impreuna cu cartea de identitate numai dupa efectuarea in prealabil a formalitatilor vamale prevazute de lege.
    (3) Persoana care a instrainat arma pe teritoriul Romaniei va prezenta, la iesirea din tara, organului politiei de frontiera originalul avizului de instrainare si al documentului care atesta faptul ca arma a fost instrainata in conditiile legii.
    (4) In cazul in care, la iesirea de pe teritoriul Romaniei, persoana nu prezinta arma cu care a intrat, precum si documentele prevazute la alin. (3) ori, dupa caz, dovada eliberata de politie in cazul in care aceasta a fost pierduta, furata sau retinuta de autoritatile competente, in conditiile legii, organul politiei de frontiera va aplica masurile legale, impreuna cu organele vamale.

    SECTIUNEA a 12-a
    Procurarea si scoaterea de pe teritoriul Romaniei a armelor letale si a munitiilor de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere

    Art. 45
    (1) Strainii titulari ai dreptului de scurta sedere, care doresc sa procure, pe timpul sederii in Romania, arme de vanatoare, de tir sau de colectie, in vederea scoaterii lor din tara, trebuie sa solicite in prealabil organului de politie in a carui raza de competenta se afla armurierul care intermediaza sau, dupa caz, de la care se procura arma eliberarea autorizatiei temporare de procurare a armei, al carei model este prezentat in anexa nr. 12.
    (2) In vederea obtinerii autorizatiei prevazute la alin. (1), solicitantul trebuie sa prezinte organului de politie competent o cerere insotita de copia documentului de trecere a frontierei, precum si de un document oficial emis de autoritatea din tara de domiciliu, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de detinere a tipului respectiv de arma ori de munitie, tradus in limba romana si certificat sau, dupa caz, eliberat de reprezentanta diplomatica ori de oficiul consular al statului in care urmeaza sa transporte arma.
    (3) In baza cererii si a documentelor prevazute la alin. (2), organul de politie competent elibereaza autorizatia temporara de procurare a armei sau a munitiei, care are o valabilitate de 3 zile.
    Art. 46
    (1) Dupa procurarea armei detinatorul are obligatia ca, in termen de 3 zile lucratoare, sa se prezinte la organul de politie competent teritorial care i-a eliberat autorizatia, acesta procedand la sigilarea armei, eliberarea autorizatiei de scoatere definitiva a armei de pe teritoriul Romaniei, al carei model este prezentat in anexa nr. 13, si retinerea cartii de identitate a armei.
    (2) In cazul in care persoana urmeaza sa scoata personal de pe teritoriul Romaniei arma procurata in conditiile prezentei sectiuni, trebuie sa o prezinte organelor politiei de frontiera, impreuna cu autorizatia de scoatere definitiva, la iesirea de pe teritoriul Romaniei.
    (3) In cazul in care persoana prevazuta la art. 45 alin. (1) solicita cumpararea a doua sau mai multe arme, armurierul procedeaza la sigilarea acestora si expedierea la domiciliul din strainatate al cumparatorului, prin intermediul unui armurier autorizat sa efectueze operatiuni de transport international cu arme si munitii.
    (4) In situatia in care persoana a procurat o singura arma si nu doreste sa o scoata personal din tara, poate solicita armurierului expedierea acesteia in conditiile alin. (3).

    SECTIUNEA a 13-a
    Regimul procurarii, detinerii si instrainarii armelor neletale

    Art. 47
    (1) Cetateanul roman sau strainul cu sedere legala in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si doreste sa procure arme neletale in scopul portului si folosirii, de la un armurier autorizat de pe teritoriul Romaniei, trebuie sa notifice in prealabil organul de politie competent teritorial.
    (2) Notificarea se depune in forma scrisa si trebuie sa fie insotita de actul de identitate, in original sau in copie, care sa ateste varsta solicitantului, precum si, dupa caz, sederea legala pe teritoriul Romaniei.
    (3) In baza notificarii depuse in conditiile alin. (2), organul de politie competent elibereaza, in termen de 3 zile lucratoare, dovada notificarii al carei model este prezentat in anexa nr. 14, a carei valabilitate este de 30 de zile.
    Art. 48
    (1) In baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o arma neletala de la orice armurier autorizat si are obligatia ca, in termen de 5 zile de la procurare, sa se prezinte la organul de politie care a acordat dovada notificarii, in vederea eliberarii certificatului de detinator, al carui model este prezentat in anexa nr. 15, sau, dupa caz, a inscrierii armei procurate in acest document, in cazul in care persoana este deja detinatoare, in conditiile legii, a unei arme neletale.
    (2) Eliberarea sau, dupa caz, inscrierea mentiunilor corespunzatoare in certificatul de detinator se efectueaza de organul de politie competent, numai pe baza prezentarii de catre solicitant a armei, a documentului care atesta faptul ca procurarea s-a facut in conditiile legii si, dupa caz, a certificatului de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, eliberate de autoritatea competenta.
    Art. 49
    (1) In cazul in care persoana prevazuta la art. 47 alin. (1) doreste sa scoata definitiv de pe teritoriul Romaniei o arma neletala procurata in conditiile legii, aceasta trebuie sa solicite in prealabil organului de politie in a carui evidenta se afla arma eliberarea avizului de scoatere definitiva din Romania a armei si munitiei neletale, al carui model este prezentat in anexa nr. 16.
    (2) Cererea pentru eliberarea avizului prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de detinator sau documentul care atesta faptul ca procurarea s-a facut in conditiile legii, in cazul in care solicitarea se face inainte sau concomitent cu obtinerea certificatului de detinator;
    b) documentul de calatorie valabil;
    c) documente oficiale emise de ambasada statului in care persoana urmeaza sa se deplaseze cu arma, care sa ateste faptul ca i se permite intrarea in acel stat cu arma respectiva.
    (3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), organul de politie elibereaza, in termen de o zi lucratoare, avizul prevazut la alin. (1), pentru fiecare arma.
    (4) Cu ocazia eliberarii avizului prevazut la alin. (1), organul de politie competent anuleaza din certificatul de detinere mentiunile privind arma care urmeaza sa fie scoasa definitiv de pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, retrage documentul in cazul in care sunt anulate mentiunile privind toate armele detinute de titular.
    (5) Iesirea de pe teritoriul Romaniei cu armele neletale procurate in conditiile alin. (1) - (3) este permisa numai in conditiile prezentarii de catre detinator, cu ocazia controlului efectuat de organele politiei de frontiera, a avizului de scoatere definitiva a armei din Romania.

    SECTIUNEA a 14-a
    Introducerea armelor si munitiilor neletale pe teritoriul Romaniei de catre straini

    Art. 50
    (1) Strainul care doreste sa calatoreasca in Romania cu arme si munitii neletale trebuie sa solicite in prealabil, la reprezentanta diplomatica sau la oficiul consular al Romaniei din statul in care se afla, obtinerea avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei, al carei model este prezentat in anexa nr. 17, care se elibereaza de catre Inspectoratul General al Politiei Romane.
    (2) Cererea prin care se solicita obtinerea avizului prevazut la alin. (1) trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:
    a) documentul de trecere a frontierei valabil, in copie si in original;
    b) un document autentic prin care sa se faca dovada detinerii legale a armei pe teritoriul statului respectiv, daca acest lucru este posibil;
    c) documentatia tehnica a armei pe care solicitantul doreste sa o introduca pe teritoriul Romaniei.
    (3) Reprezentanta diplomatica sau oficiul consular la care s-a depus cererea verifica daca este indeplinita conditia prevazuta la art. 61 alin. (2) lit. b) din Lege si transmite Inspectoratului General al Politiei Romane cererea insotita de copiile documentelor prevazute la alin. (2) lit. a) si c), facand mentiune cu privire la detinerea legala a armei de catre solicitant in statul respectiv.
    Art. 51
    (1) Pe baza documentelor primite in conditiile prevazute la art. 50 alin. (2), Inspectoratul General al Politiei Romane verifica daca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de lege si solicita in acest sens punctul de vedere al Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la incadrarea armei in categoria armelor neletale, pe baza documentatiei tehnice.
    (2) In cazul in care, in urma verificarilor prevazute la alin. (1) si pe baza punctului de vedere al Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, nu au rezultat impedimente cu privire la introducerea armei in Romania, Inspectoratul General al Politiei Romane transmite reprezentantei diplomatice sau oficiului consular avizul prevazut la art. 50 alin. (1). In caz contrar, se comunica motivele care au stat la baza neacordarii avizului.
    Art. 52
    (1) Introducerea pe teritoriul Romaniei a armelor neletale de catre persoanele prevazute la art. 50 alin. (1) se permite de catre organele politiei de frontiera numai in conditiile prezentarii avizului pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei.
    (2) Prevederile art. 41 si ale art. 42 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul introducerii de arme neletale pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei sectiuni.
    Art. 53
    In cazul in care armele neletale introduse in conditiile prezentei sectiuni sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul Romaniei, titularul are obligatia sa anunte, in termen de 24 de ore, organul de politie in a carui raza de competenta s-a produs evenimentul, acesta eliberandu-i o dovada care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara.

    SECTIUNEA a 15-a
    Dispozitii comune

    Art. 54
    Prevederile sectiunilor a 11-a, a 12-a si a 14-a din prezentul capitol se aplica in mod corespunzator si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate.
    Art. 55
    (1) In cazul in care proprietarul unor arme a decedat ori a fost declarat disparut prin hotarare judecatoreasca, rudele sau persoanele care locuiesc impreuna cu acesta sunt obligate sa anunte cel mai apropiat organ de politie si sa depuna armele aflate la domiciliul ori la resedinta acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, in termen de 15 zile de la data decesului sau, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de declarare a disparitiei.
    (2) Primirea armelor de catre armurier in conditiile prevazute la alin. (1) se face numai pe baza prezentarii de catre deponent a dovezii eliberate de organul de politie care a fost anuntat cu privire la situatia armei al carei proprietar a decedat ori a fost declarat disparut.
    (3) In cazul in care nu este posibila depunerea in termenul prevazut la alin. (1) a armelor la un armurier autorizat, acestea pot fi pastrate de organul de politie sesizat in legatura cu decesul sau cu disparitia proprietarului, pana la incheierea procedurii succesorale.
    (4) In cazul in care, la inchiderea procedurii succesorale, mostenitorul care a devenit proprietar al armei doreste sa intre in posesia acesteia, este necesar ca, pentru a o ridica de la armurier, sa fie autorizat in conditiile sectiunii 1 - in cazul armelor letale, respectiv sa notifice organul de politie competent in conditiile sectiunii a 13-a - in cazul armelor neletale.
    (5) Persoana care a mostenit o arma letala, dar care nu indeplineste conditiile pentru detinere sau port si folosire o poate instraina, in conditiile legii, o poate pastra in continuare la un armurier autorizat ori poate opta pentru transformarea acesteia intr-o arma neletala, in conditiile sectiunii a 4-a a cap. IV.
    (6) In cazul in care persoanele care au devenit proprietare ale unor arme in conditiile prezentei sectiuni sunt minore, armele respective pot fi pastrate la un armurier autorizat, pana la majorat, cand pot proceda potrivit prevederilor alin. (4).
    (7) In situatia in care nu poate fi identificat mostenitorul armei al carei proprietar a decedat sau a fost declarat disparut, organele de politie procedeaza potrivit legii care reglementeaza regimul bunurilor fara stapan.

    CAP. 3
    Procurarea, detinerea si folosirea armelor si a munitiilor de catre persoanele juridice

    SECTIUNEA 1
    Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a detine si, dupa caz, a folosi arme letale si munitii

    Art. 56
    (1) Persoanele juridice romane prevazute la art. 66 alin. (3) si (4) din Lege, care doresc sa detina si, dupa caz, sa foloseasca arme si munitii letale, daca acest fapt se justifica in raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sa solicite organului de politie competent potrivit Legii autorizarea detinerii sau, dupa caz, a folosirii armelor si munitiilor letale.
    (2) In vederea autorizarii corespunzatoare, persoana juridica interesata trebuie sa depuna o cerere la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul, impreuna cu urmatoarele documente, in original si in copie:
    a) certificatul de inregistrare fiscala;
    b) actul constitutiv din care sa rezulte faptul ca, potrivit obiectului de activitate, urmeaza sa detina sau, dupa caz, sa foloseasca arme si munitii;
    c) certificatul de omologare si dovada detinerii legale a spatiului de depozitare a armelor si a munitiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securitatii acestora, la sediu sau, dupa caz, la punctele de lucru declarate conform legii;
    d) contractele de munca si fisele posturilor persoanelor angajate ca armurieri, cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor, precum si ale persoanelor care urmeaza sa fie dotate cu arme si munitii pentru executarea atributiilor de serviciu;
    e) certificate de cazier judiciar pentru toti conducatorii, asociatii, administratorii si celelalte persoane care urmeaza sa desfasoare activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii;
    f) dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. e) si g) din Lege, prin certificate de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, certificat medical si fisa de examinare psihologica, pentru persoanele fizice care vor desfasura activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii, cu exceptia celor prevazute la lit. e);
    g) in cazul unei societati specializate de paza, contractul de prestari de servicii incheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, din care sa rezulte faptul ca urmeaza sa desfasoare una dintre activitatile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. a) - c) din Lege, care necesita folosirea de arme si munitii letale, precum si plan de paza aprobat de structura de ordine publica din cadrul organului de politie competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestari de servicii pentru paza si protectie, in care este mentionat in mod obligatoriu numarul de posturi pentru care se solicita paza inarmata;
    h) in cazul persoanelor juridice care detin poligoane de tragere in conditiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme si munitii, intocmit in conditiile legii;
    i) dovada achitarii tarifului prevazut de lege pentru prestarea serviciului solicitat;
    j) imputernicire de reprezentare din partea persoanei juridice in cauza cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia.
    Art. 57
    (1) Cererea formulata in conditiile prevazute la art. 56 se solutioneaza de catre autoritatea competenta teritorial, in termen de 45 de zile de la data depunerii acesteia.
    (2) In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, organele de politie competente sunt obligate sa verifice indeplinirea conditiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum si verificarile prevazute la art. 69 alin. (7) din Lege.
    (3) In cazul in care, in cadrul verificarilor de specialitate, organele de politie competente apreciaza ca sunt necesare documente sau informatii suplimentare in vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de Lege, le pot solicita persoanei in cauza, prezentand motivele care au impus acest demers.
    (4) In situatia in care se constata ca nu exista impedimente pentru autorizare, organul de politie competent poate efectua verificari la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului pentru a se constata daca sunt indeplinite conditiile de pastrare si de asigurare a securitatii armelor, prevazute la art. 69, numai dupa informarea prealabila si cu consimtamantul acestuia.
    (5) Termenul de 45 de zile, prevazut la alin. (1), se suspenda, in situatiile prevazute la alin. (3) si (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei in cauza prezentarea unor documente sau informatii suplimentare sau, dupa caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificarii indeplinirii conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii armelor, pana la data la care aceasta da curs solicitarii.
    Art. 58
    (1) In cazul in care, din analiza documentelor prevazute la art. 56 alin. (2), precum si a celorlalte verificari de specialitate efectuate de organele de politie, se constata ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de Lege, autoritatea competenta elibereaza autorizatia de procurare a armelor si munitiilor letale, al carei model este prezentat in anexa nr. 18, numai pentru acele arme si munitii care necesita detinerea si, dupa caz, folosirea pentru desfasurarea activitatilor specifice domeniilor incluse in obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.
    (2) In cazul in care organul de politie competent refuza autorizarea procurarii tuturor armelor mentionate in cerere, este obligat sa comunice in scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.
    (3) Refuzul nejustificat al persoanei de a comunica documentele sau informatiile prevazute la art. 57 alin. (3) ori de a permite organelor de politie efectuarea verificarilor prevazute la art. 57 alin. (4) poate constitui motiv de respingere a cererii de autorizare, numai daca au fost puse in acest fel in imposibilitatea de a constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezentele norme metodologice sau, dupa caz, a conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii armelor.
    (4) Decizia autoritatii competente, prevazuta la alin. (1), poate fi contestata de catre solicitant in conditiile Legii nr. 554/2004.
    Art. 59
    (1) Dupa procurarea armelor letale si a munitiei pentru care a primit autorizatie in conditiile art. 58 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligatia sa se prezinte, in termen de 10 zile, la organul de politie competent, cu acestea, impreuna cu documentul original care atesta procurarea acestora in conditiile legii, cartile de identitate ale armelor, atunci cand acestea au fost procurate din Romania, precum si cu autorizatia de procurare completata in mod corespunzator pe verso de armurierul de la care le-a procurat, in vederea eliberarii autorizatiei de detinere, al carei model este prezentat in anexa nr. 19, sau, dupa caz, a autorizatiei de folosire, al carei model este prezentat in anexa nr. 20, pentru armele si munitiile letale.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul in care numarul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridica are obligatia sa le depoziteze in spatiile amenajate in acest scop, pe care le detine, si sa informeze organul de politie competent in legatura cu procurarea acestora si locul de depozitare.
    (3) Organul de politie sesizat in conditiile alin. (1) si (2) verifica autenticitatea mentiunilor armurierilor, inscrise pe versoul autorizatiei de procurare, precum si corespondenta dintre numarul, categoria, tipul, caracteristicile si destinatia armelor pentru care s-a acordat autorizatia, cu cele inscrise in documentele care fac dovada procurarii si cu cele existente la solicitant. In situatia prevazuta la alin. (2), aceasta verificare se efectueaza la locul de depozitare a armelor si munitiilor.
    (4) Pe baza verificarilor prevazute la alin. (3) si dupa efectuarea, atunci cand este cazul, a tragerii experimentale in conditiile prevazute la sectiunea a 3-a a cap. IV, organul de politie competent elibereaza, dupa caz, cartile de identitate ale armelor, precum si autorizatia de folosire, in cazul persoanelor juridice care detin poligoane de tragere in conditiile art. 85 din Lege si al societatilor specializate de paza, respectiv autorizatia de folosire, in cazul celorlalte persoane juridice.
    Art. 60
    (1) Persoanele juridice care detin poligoane de tragere in conditiile art. 85 din Lege si societatile specializate de paza sunt obligate ca, in termen de 10 zile de la data incetarii valabilitatii autorizatiei de folosire a armelor letale, sa instraineze armele respective si sa prezinte organului de politie competent dovada instrainarii acestora.
    (2) Persoanele juridice autorizate sa detina arme letale au obligatia ca, in cazul in care le instraineaza, sa se prezinte la organul de politie competent in vederea radierii acestora din autorizatia de detinere.
    (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanelor juridice care au si calitatea de armurier autorizat sa comercializeze arme si munitii letale, daca armele folosite sunt dintre cele aflate in proprietatea acestora, destinate pentru inchiriere in conditiile legii.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), organul de politie competent va verifica efectuarea mentiunilor corespunzatoare in evidentele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizatie.
    Art. 61
    (1) Persoana juridica autorizata in conditiile prezentei sectiuni sa detina sau sa foloseasca armele letale poate depune spre pastrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum si munitia detinuta, la un alt armurier autorizat in acest sens.
    (2) Persoana prevazuta la alin. (1) poate transfera armele inscrise in autorizatie numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbarii locului unde acestea sunt pastrate.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) si (2), persoana juridica autorizata poate transporta prin mijloace proprii un numar de cel mult 10 arme in acelasi timp. Transportul unui numar mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat sa desfasoare operatiuni de transport cu arme si munitii, cu exceptia cazului in care persoana juridica este autorizata sa desfasoare si asemenea operatiuni.
    Art. 62
    (1) In vederea autorizarii efectuarii unui transfer de arme, persoana juridica interesata trebuie sa depuna, la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala sunt pastrate armele, o cerere in care se precizeaza datele de identificare a solicitantului, motivul transferului, locul unde urmeaza sa fie transferate armele, data si durata transferului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele si munitiile ce fac obiectul transferului, insotita, dupa caz, de urmatoarele documente:
    a) in situatia in care se solicita autorizarea transferului unui numar mai mare de 10 arme, o declaratie scrisa referitoare la modalitatea prin care urmeaza sa transporte armele, respectiv dovada asigurarii transportului printr-un armurier autorizat in acest sens sau, dupa caz, in mijloace proprii, daca se va transfera intreaga cantitate de arme in acelasi timp;
    b) dovada asigurarii conditiilor de pastrare si securitate a armelor, in cazul transferarii armelor la un nou domiciliu sau o noua resedinta.
    (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se solutioneaza prin eliberarea autorizatiei de transfer al armelor, al carei model este prezentat in anexa nr. 21, dupa cum urmeaza:
    a) in termen de cel mult o zi lucratoare, timp in care, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), organul de politie competent verifica daca armurierul care urmeaza sa asigure transferul este autorizat sa desfasoare operatiuni de transport, iar in situatia in care solicitantul declara ca armele urmeaza sa fie depuse la un armurier, se verifica daca acesta exista;
    b) in termen de cel mult 15 zile, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), timp in care organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala urmeaza sa fie transferate armele verifica indeplinirea conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii armelor, prevazute la art. 69.
    (3) Autorizatia prevazuta la alin. (2) se acorda cu o valabilitate de cel mult 5 zile, in functie de durata transferului, care poate fi prelungita o singura data pentru aceeasi perioada, la cerere, in cazuri justificate.
    (4) In cazul in care, dupa efectuarea verificarilor prevazute la alin. (2), organul de politie competent constata ca nu se justifica autorizarea solicitata in conditiile alin. (1), respinge cererea si comunica solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 63
    (1) Persoanele juridice prevazute la art. 56 alin. (1), care doresc sa transfere temporar in strainatate arme si munitii letale, pentru vanatoare, concursuri de tir, prezentarea armelor in cadrul unor colectii specializate, precum si pentru efectuarea unor reparatii ale armelor detinute, la un armurier autorizat, trebuie sa solicite in scris organului de politie competent eliberarea autorizatiei de scoatere temporara din tara, al carei model este prezentat in anexa nr. 22, anexand documentele care confirma scopul calatoriei, in original si in copie.
    (2) Organul de politie competent verifica daca sunt indeplinite conditiile mentionate in alin. (1), iar in cazul in care nu au rezultat impedimente, elibereaza autorizatia de scoatere temporara din tara pentru armele si munitiile solicitate.
    (3) Prevederile art. 62 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul scoaterii temporare din tara a armelor.
    (4) Pe baza autorizatiei de scoatere temporara din tara, persoana juridica poate scoate armele de pe teritoriul Romaniei, prin mijloace proprii, prin orice punct de trecere a frontierei, sau, dupa caz, poate incheia un contract cu un armurier autorizat sa efectueze operatiuni de transport, in vederea realizarii transferului temporar in strainatate al armelor respective.
    Art. 64
    (1) Persoanele prevazute la art. 63 alin. (1) au obligatia ca la intoarcerea in Romania sa prezinte la punctul de frontiera toate armele inscrise in autorizatia de scoatere temporara din tara.
    (2) Daca pe perioada calatoriei in strainatate armele inscrise in documentul de calatorie au fost furate, pierdute sau distruse, titularul trebuie sa prezinte la intoarcerea in tara, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat romane, documente autentice eliberate de autoritatea competenta din strainatate, care sa ateste faptul ca evenimentul a fost reclamat.
    (3) In cazul evenimentului prevazut la alin. (2), reprezentantul persoanei juridice prevazute la alin. (1) are obligatia ca, in termen de 3 zile de la intrarea in tara, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de scoatere temporara din tara si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs, impreuna cu originalul documentului emis de autoritatea competenta din statul unde s-a produs evenimentul.
    (4) Organul de politie competent sesizat despre eveniment de catre reprezentantul persoanei juridice va face mentiunea in evidente pana la recuperarea armelor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a detine si, dupa caz, a folosi arme si munitii neletale

    Art. 65
    (1) Persoanele juridice romane prevazute la art. 66 alin. (3), (4) si (5) din Lege, care doresc sa detina si, dupa caz, sa foloseasca arme si munitii neletale, daca acest fapt se justifica in raport cu obiectul lor de activitate, trebuie sa solicite in prealabil organului de politie competent potrivit Legii eliberarea certificatului de detinator pentru arme si munitii neletale, al carui model este prezentat in anexa nr. 23.
    (2) In vederea obtinerii certificatului prevazut la alin. (1), persoana juridica interesata trebuie sa depuna la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul o notificare referitoare la intentia de procurare a armelor si munitiilor neletale, insotita de documentele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) - d), f) si h) - i), cu exceptia certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor.
    (3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), precum si a verificarii indeplinirii conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii armelor si a munitiilor, organul de politie competent elibereaza solicitantului, in termen de 30 de zile, dovada notificarii, al carei model este prezentat in anexa nr. 24, pentru un numar de arme care se justifica in raport cu scopul detinerii sau, dupa caz, al folosirii acestora.
    (4) In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de organul de politie competent, se constata ca nu sunt intrunite conditiile pentru detinerea tuturor sau a unei parti din numarul total de arme pentru care se solicita certificarea, acesta informeaza in scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se elibereaza dovada notificarii sau, dupa caz, aceasta se acorda pentru un numar mai mic de arme decat cel solicitat.
    Art. 66
    (1) Persoana juridica titulara a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme inscrisa in acest document atat din Romania, cat si din strainatate, si este obligata ca, prin reprezentantul sau, sa se prezinte la organul de politie competent, cu armele, precum si cu documentul de provenienta si certificatele de omologare sau certificatele de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, pentru fiecare arma, in termen de 5 zile de la procurare ori, dupa caz, de la data introducerii armelor pe teritoriul Romaniei, in vederea eliberarii certificatului de detinator.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul in care numarul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridica are obligatia sa le depoziteze in spatiile amenajate in acest scop, pe care le detine, si sa informeze organul de politie competent in legatura cu procurarea acestora si locul de depozitare.
    (3) Organul de politie sesizat in conditiile alin. (1) si (2) elibereaza certificatul de detinator numai dupa ce, in prealabil, verifica concordanta dintre numarul, categoria, tipul, caracteristicile si destinatia armelor pentru care s-a acordat dovada notificarii, cu cele inscrise in documentele care fac dovada procurarii si cu cele existente la solicitant. In situatia prevazuta la alin. (2), aceasta verificare se efectueaza la locul de depozitare a armelor si munitiilor.
    Art. 67
    In cazul in care persoana juridica instraineaza una sau mai multe dintre armele pe care le detine in baza certificatului de detinator, este obligata sa informeze organul de politie competent, care va proceda la radierea acestora din certificat si va verifica efectuarea mentiunilor corespunzatoare in evidentele persoanei juridice.

    SECTIUNEA a 3-a
    Evidentele si conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor si munitiilor detinute de persoanele juridice

    Art. 68
    Persoanele juridice autorizate sa detina sau, dupa caz, sa foloseasca arme si munitii sunt obligate sa isi constituie evidentele prevazute la art. 68 alin. (5) din Lege si sa asigure conditiile de pastrare si securitate a armelor si munitiilor respective.
    Art. 69
    (1) Armele si munitiile ce fac obiectul dreptului de detinere sau de folosire se pastreaza la sediul sau, dupa caz, la punctul de lucru, mentionat in autorizatia de detinere sau de folosire ori, dupa caz, in certificatul de detinator, in dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate in perete sau in podea, incuiate si asigurate, astfel incat sa nu permita accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie sa fie prevazute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de inchidere multifunctionale cu cheie sau cifru, pentru pastrarea munitiei separat de arme, a inchizatoarelor de carabine si, dupa caz, a piesei a treia la armele letale lungi cu tevi basculante. Armele letale lungi cu sistem de functionare semiautomat se asigura cu dispozitiv special fabricat pentru blocarea tragaciului.
    (2) In cazul detinerii unui numar mai mare de 15 arme letale, inclusiv cele de colectie functionale, detinatorul le va pastra la adresa mentionata in autorizatia de detinere si de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii letale, in conditiile prevazute la alin. (1), cu obligatia de a asigura o incapere special amenajata pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare, avizate in baza unui proiect de securitate de catre structura competenta din cadrul organului de politie local, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza sau ale politiei.
    (3) In cazul detinerii unui numar mai mare de 15 arme neletale, acestea se pastreaza de catre detinatori la adresa mentionata in certificatul de detinator, intr-un spatiu special amenajat pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare, avizate de catre structura competenta din cadrul organului de politie local, conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza sau ale politiei.
    (4 Depozitele destinate pastrarii unei cantitati de munitii mai mari de 15.000 de cartuse pot fi amplasate numai in afara imobilelor cu destinatie de locuinta, spatii comerciale sau spatii productive.
    (5) Spatiile, dulapurile si casetele prevazute la alin. (1) - (3), destinate pastrarii sau depozitarii armelor si munitiilor, trebuie sa fie omologate, in conditiile legii, de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, iar imobilele in care sunt amplasate acestea trebuie asigurate cu paza inarmata, in conditiile prevazute la art. 68 alin. (3) din Lege.
    Art. 70
    (1) Persoana juridica autorizata sa detina sau sa foloseasca arme si munitii este obligata sa tina evidenta acestor arme si munitii, precum si a personalului care se doteaza cu arme si munitii, in registre de evidenta separate, numerotate si inregistrate la organul de politie competent.
    (2) Persoana juridica prevazuta la alin. (1) are obligatia ca, in termen de 15 zile de la data infiintarii sau, dupa caz, a includerii in obiectul de activitate a activitatilor care justifica detinerea ori folosirea armelor si munitiilor, insa nu mai tarziu de data procurarii armelor si munitiilor, sa prezinte la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul acesteia registrul de evidenta a armelor si munitiilor, precum si cel de evidenta a personalului care se doteaza cu arme, in vederea inregistrarii si luarii in evidenta, in conditiile legii.
    (3) La implinirea termenelor prevazute la art. 68 alin. (6) din Lege sau, dupa caz, in termen de 5 zile de la data dizolvarii persoanei juridice in conditiile legii, registrele prevazute la alin. (1) se depun spre arhivare la organul de politie competent.

    SECTIUNEA a 4-a
    Conditii privind dotarea personalului cu arme si munitii

    Art. 71
    (1) Pot fi dotate cu arme si munitii letale sau, dupa caz, neletale numai persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege, dupa obtinerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoana, de formatiunile de ordine publica competente teritorial, precum si dupa avizarea instructajului care urmeaza sa fie desfasurat de angajator, cu privire la scopul pentru care persoanele in cauza sunt dotate cu arme, precum si la conditiile in care trebuie purtata si folosita arma.
    (2) In vederea obtinerii avizului prevazut la alin. (1), persoana juridica trebuie sa se adreseze cu o cerere formatiunii de ordine publica competente, insotita de copiile contractelor de munca ale persoanelor angajate care urmeaza sa fie dotate cu arme si munitii, certificate de cazier judiciar, precum si de instructajul prevazut la art. 69 alin. (1) lit. e) din Lege.
    (3) Pe baza cererii formulate in conditiile alin. (2), precum si a documentelor prezentate de persoana juridica solicitanta, organul de politie competent teritorial verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (1), respectiv la art. 70 alin. (1) din Lege si, dupa caz, dispune efectuarea altor verificari necesare solutionarii cererii.
    (4) Continutul instructajului prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda teme referitoare la conditiile de port, folosire si pastrare a armelor letale din dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalitati de interventie in diferite situatii aparute pe timpul desfasurarii atributiilor de serviciu, uzul de arma, sedinte de tragere cu armamentul din dotare in poligoane autorizate.
    (5) In cazul in care, in urma efectuarii verificarilor prevazute la alin. (3), se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, organul de politie competent acorda avizele prevazute la alin. (1).
    Art. 72
    Prevederile art. 71 se aplica in mod corespunzator si urmatoarelor categorii de personal angajat de persoana juridica autorizata:
    a) personalul desemnat cu administrarea, intretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere apartinand persoanelor juridice respective;
    b) personalul cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor detinute de persoana juridica respectiva.

    SECTIUNEA a 5-a
    Procedura autorizarii poligoanelor de tragere

    Art. 73
    Poligoanele de tragere construite si amenajate in conditiile art. 85 alin. (1) din Lege de catre persoanele juridice prevazute la art. 56 pot fi autorizate, la cerere, sa functioneze numai pentru scopurile care se justifica in raport cu obiectul de activitate al acestor persoane juridice.
    Art. 74
    (1) Pentru autorizarea functionarii poligoanelor de tragere, persoana juridica interesata trebuie sa depuna la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si actul constitutiv al persoanei juridice;
    b) dovada detinerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum si documentele care atesta faptul ca acesta a fost construit si amenajat in conditiile legii;
    c) certificatul de omologare a poligonului de tragere, eliberat in conditiile legii;
    d) copii legalizate ale actelor de identitate, ale contractelor de munca si ale certificatelor de calificare profesionala sau ale altor documente avand aceeasi valoare juridica, precum si certificatele de cazier judiciar, pentru personalul desemnat sa administreze, sa intretina si sa supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat sa supravegheze activitatile care se desfasoara in incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori;
    e) dovada asigurarii poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum si cu personal specializat in acordarea primului ajutor si asistentei medicale de urgenta in cazul eventualelor accidente specifice;
    f) dovada existentei in cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protectie in timpul tragerii, omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor;
    g) regulamentul de organizare si functionare a poligonului de tragere, semnat de conducatorul persoanei juridice, de asociati sau, dupa caz, de administratorul acesteia;
    h) dovada achitarii taxelor prevazute de lege pentru autorizare;
    i) imputernicire de reprezentare din partea persoanei juridice in cauza cu privire la persoana care depune documentele si solicita autorizatia.
    (2) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum si a verificarilor efectuate la poligonul de tragere, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) - d) din Lege, organul de politie competent elibereaza autorizatia de functionare a poligonului de tragere, al carei model este prezentat in anexa nr. 25, si avizeaza regulamentul de organizare si functionare a poligonului de tragere, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 75.
    Art. 75
    (1) Regulamentul de organizare si functionare a poligonului de tragere trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni:
    a) datele de identificare a persoanei juridice care detine poligonul;
    b) denumirea si adresa poligonului;
    c) destinatia poligonului, in scopul pentru care a fost autorizat, in conformitate cu art. 85 alin. (1) lit. a) - c) din Lege;
    d) categoriile de arme permise in poligon;
    e) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele fizice pentru a li se permite accesul in poligonul de tragere, referitoare la varsta si calitatea de personal propriu, de cursant sau de persoana care a urmat cursurile de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, dupa caz, precum si alte conditii suplimentare, impuse de administratorul poligonului;
    f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protectie si reguli privind modul de utilizare a acestora;
    g) interdictii privind introducerea in incinta poligonului de tragere a armelor si munitiilor care nu sunt permise sau fara instiintarea personalului administrativ, introducerea si consumul de bauturi alcoolice, droguri sau medicamente ale caror efecte sunt de natura sa afecteze securitatea tragerii, accesul in poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substante sau in stare avansata de oboseala ori care sufera de o afectiune temporara ce poate genera o stare de pericol in conditiile folosirii armelor;
    h) normele de conduita in incinta poligonului de tragere pe perioada efectuarii tragerii;
    i) alte conditii sau mentiuni suplimentare considerate necesare de catre administrator, pentru asigurarea securitatii tragerii.
    (2) Regulamentul prevazut la alin. (1) se afiseaza la intrarea in poligonul de tragere, precum si in incinta acestuia, in locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligatia de a indruma persoanele care intra in incinta poligonului pentru efectuarea activitatilor de tragere sa consulte continutul acestuia.
    (3) La intrarea in poligonul de tragere, persoanele care urmeaza sa efectueze activitati de tragere trebuie sa semneze in registrul de evidenta prevazut la art. 76, pentru a certifica faptul ca au luat cunostinta de continutul regulamentului prevazut la alin. (1) si se obliga sa respecte prevederile acestuia.
    Art. 76
    (1) Persoana juridica care detine un poligon de tragere autorizat in conditiile legii are obligatia sa tina evidenta armelor si munitiei folosite intr-un registru numerotat si inregistrat la organul de politie, care va cuprinde: numarul curent, data si intervalul de timp in care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria si numarul documentului de identitate apartinand persoanei fizice sau, dupa caz, denumirea si adresa persoanei juridice care a organizat si a executat tragerea, categoria de arme folosita la tragere, cantitatea de munitie folosita si calibrul, numele si prenumele supraveghetorului sau, dupa caz, ale instructorului ori coordonatorului de tragere, rubrici destinate semnarii de catre persoanele mentionate anterior, mentiuni referitoare la eventualele evenimente produse in timpul tragerii, alte observatii.
    (2) Registrul prevazut la alin. (1) se tine de catre administratorul poligonului de tragere care este obligat sa-l puna la dispozitie organului de politie competent ori de cate ori i se solicita aceasta.

    SECTIUNEA a 6-a
    Procedura de viza a autorizatiilor de detinere sau de folosire a armelor si munitiilor letale, precum si a autorizatiilor de functionare a poligoanelor de tragere

    Art. 77
    (1) Autorizatiile de detinere sau de folosire a armelor si munitiilor letale, precum si de functionare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de detinator pentru arme neletale, au o valabilitate initiala de 2 ani si se vizeaza la fiecare 2 ani.
    (2) Persoanele juridice care sunt autorizate sa detina sau sa foloseasca arme si munitii ori care detin poligoane de tragere autorizate au obligatia de a se prezenta la viza, pana la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la inspectoratele de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta.
    (3) Pentru aplicarea vizei persoana juridica trebuie sa prezinte organului de politie competent urmatoarele documente, in original si in copie: cerere de aplicare a vizei, certificatul de inregistrare a societatii la registrul comertului, actul constitutiv al societatii, autorizatia de detinere sau de folosire a armelor si munitiilor letale ori de functionare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de detinator pentru arme neletale, planul de paza si aparare sau, dupa caz, contractul de prestari de servicii si planul de dotare cu arme si munitii.
    Art. 78
    Dupa primirea cererii si a documentelor prevazute la art. 77, organul de politie competent efectueaza in termen de 15 zile verificari la punctele de lucru ale persoanei juridice unde se detin armele si munitiile, respectiv la poligoanele de tragere, si, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, se aplica viza pe autorizatie, respectiv pe certificatul de detinator.

    SECTIUNEA a 7-a
    Autorizarea organizarii si desfasurarii cursurilor de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii

    Art. 79
    (1) Persoanele juridice romane pot fi autorizate de structura de arme din cadrul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi au sediul ori, dupa caz, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane sa organizeze cursuri de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii pentru cunoasterea legislatiei si a modului de folosire a armelor si munitiilor prevazute de Lege.
    (2) Cursurile prevazute la alin. (1) sunt destinate, dupa caz, pentru:
    a) calificarea profesionala a instructorilor in poligoanele de tragere;
    b) pregatirea teoretica si practica a persoanelor fizice care doresc sa detina sau sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, in conditiile legii, precum si a persoanelor care urmeaza sa fie dotate cu arme pentru exercitarea atributiilor de serviciu sau, dupa caz, sa desfasoare activitati ce implica accesul la arme si munitii in cadrul persoanelor juridice autorizate sa detina ori sa foloseasca arme si munitii sau, dupa caz, sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii.
    (3) In vederea autorizarii, persoanele juridice vor prezenta la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente, in original si in copie:
    a) certificatul de inregistrare a societatii la registrul comertului si actul constitutiv din care sa rezulte ca are inscrise in obiectul de activitate, conform Clasificarii activitatilor din economia nationala, activitatile de instruire in domeniul armelor si munitiilor;
    b) dovada detinerii de spatii adecvate activitatii de instruire in domeniul armelor si munitiilor si a bazei tehnico-materiale necesare;
    c) autorizatia pentru folosirea de arme si munitii;
    d) certificatele de cazier judiciar ale asociatilor, administratorului si instructorilor de specialitate, din care sa rezulte ca nu au fost condamnati pentru infractiuni savarsite cu intentie la o pedeapsa privativa de libertate cu durata mai mare de un an;
    e) atestatele instructorilor de specialitate;
    f) copia autorizatiei de functionare a poligonului de tragere, in cazul in care persoana juridica detine un asemenea poligon, sau a contractului de inchiriere ori de prestari de servicii incheiat cu o persoana juridica ce detine poligon de tragere.
    (4) Daca persoana juridica indeplineste conditiile prevazute de lege, organul de politie competent elibereaza autorizatia pentru organizarea si desfasurarea cursului de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, al carei model este prezentat in anexa nr. 26.
    Art. 80
    Dupa obtinerea autorizatiei prevazute la art. 79 alin. (4), persoana juridica va intocmi si va prezenta pentru avizare organului de politie competent programa de pregatire, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii fiecarui ciclu de cursuri, care trebuie sa fie intocmita in conditiile prevazute la art. 81 alin. (1), respectiv alin. (2).
    Art. 81
    (1) Cursurile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. a) se desfasoara pe o perioada de cel putin 6 luni, iar programa de pregatire trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) teme de cunoastere a legislatiei privind regimul armelor si al munitiilor, pentru care se aloca cel putin 30 de ore;
    b) teme de cunoastere a aspectelor de natura juridica referitoare la uzul de arma, pentru care se aloca cel putin 10 ore;
    c) teme de cunoastere a procedurii de acordare a primului ajutor in cazul ranirii cu arma, pentru care se aloca cel putin 40 de ore, din care 20 de ore de activitate practica;
    d) teme privind cunoasterea partilor componente si a modului de functionare si folosire a armelor si munitiilor si balistica, pentru care se aloca cel putin 80 de ore;
    e) teme privind executarea si supravegherea activitatilor in poligon, manuirea armelor si munitiilor si utilizarea echipamentelor de protectie, pentru care se aloca cel putin 80 de ore, din care 50 de ore de activitate practica;
    f) teme de metodologia instruirii persoanelor fizice pentru executarea tragerilor in poligon, pentru care se aloca 140 de ore, din care 100 de ore de activitate practica;
    g) activitate practica de executare a tragerii intr-un poligon autorizat cu toate tipurile de arme permise de lege, pentru care se aloca 100 de ore.
    (2) Cursurile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. b) se desfasoara pe o perioada de cel putin 10 zile, iar programa de pregatire trebuie sa cuprinda urmatoarele:
    a) teme de cunoastere a legislatiei privind regimul armelor si al munitiilor, pentru care se aloca 10 ore;
    b) teme de cunoastere a aspectelor de natura juridica, referitoare la uzul de arma, pentru care se aloca 4 ore;
    c) teme de cunoastere a procedurii de acordare a primului ajutor in cazul ranirii cu arma, pentru care se aloca 4 ore;
    d) teme privind cunoasterea partilor componente si a modului de functionare si folosire a armelor si munitiilor si balistica, pentru care se aloca 12 ore;
    e) activitate practica de executare a unei trageri intr-un poligon autorizat, pentru care se aloca 10 ore.
    (3) Tematica va fi intocmita si cursurile vor fi sustinute de personal cu pregatire superioara de natura juridica si/sau cu pregatire de specialitate in domeniul armelor si munitiilor ori care a activat intr-o institutie din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si de personal calificat in fiecare dintre domeniile enumerate la alin. (2).
    (4) Cel putin 25% din orele alocate pregatirii teoretice vor fi rezervate pentru dezbateri si seminarii.
    Art. 82
    La finalul cursurilor, participantii vor sustine examenul de absolvire in conditiile stabilite la art. 9 sau, dupa caz, la art. 86.
    Art. 83
    (1) Organul de politie competent verifica, cel putin din 2 in 2 ani, indeplinirea tuturor conditiilor avute in vedere la autorizarea desfasurarii cursurilor prevazute la art. 79 alin. (1).
    (2) In cazul in care in urma controlului efectuat in conditiile alin. (1) se constata existenta vreuneia dintre urmatoarele situatii, organul de politie competent dispune anularea autorizatiei:
    a) nu se respecta destinatia cursurilor prevazuta la art. 79 alin. (2);
    b) nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 79 alin. (3) lit. a) - f);
    c) nu sunt respectate conditiile prevazute la art. 81, referitoare la structura si continutul programei de pregatire.

    SECTIUNEA a 8-a
    Modul de acordare a atestatului de instructor in poligonul de tragere

    Art. 84
    Personalul care desfasoara activitati de instruire, indrumare si supraveghere a tragerilor efectuate in poligoanele autorizate trebuie sa detina atestatul de instructor in poligonul de tragere, al carui model este prezentat in anexa nr. 27, care se elibereaza, la cerere, de catre structurile de specialitate de la nivel central si local ale Inspectoratului General al Politiei Romane.
    Art. 85
    (1) Poate dobandi atestatul de instructor in poligonul de tragere persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a implinit varsta de 21 de ani;
    b) are cetatenie romana sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
    c) nu a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate cu durata mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie;
    d) nu este invinuita sau inculpata intr-o cauza penala pentru fapte savarsite cu intentie, la care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de un an;
    e) nu prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor, conform datelor si informatiilor existente la organele competente;
    f) este apta din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, de natura a pune in pericol propria viata sau a altora prin folosirea armelor si munitiilor;
    g) nu a pierdut anterior arme letale, din motive imputabile acesteia;
    h) poseda cel putin studii medii si a obtinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere, in conditiile prevazute la sectiunea a 7-a din prezentul capitol.
    (2) Persoana care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) trebuie sa depuna la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla domiciliul acesteia o cerere scrisa insotita de urmatoarele documente, in original si in copie:
    a) actul de identitate;
    b) certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere;
    c) actul de studii;
    d) certificat de cazier judiciar;
    e) un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii;
    f) aviz psihologic, eliberat cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
    g) dovada achitarii taxei prevazute de lege pentru obtinerea atestatului de instructor in poligonul de tragere.
    (3) Organul de politie competent constata daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), pe baza documentelor mentionate la alin. (2), precum si a verificarilor efectuate in evidentele proprii, si, daca nu rezulta impedimente, elibereaza solicitantului atestatul de instructor in poligonul de tragere, iar in caz contrar, comunica in scris motivele pentru care nu elibereaza acest document, in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
    Art. 86
    (1) Persoanele care urmeaza sa solicite acordarea atestatului de instructor in poligonul de tragere trebuie sa urmeze in prealabil cursul de pregatire teoretica si practica prevazut la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, respectiv sa promoveze examenul de absolvire a cursului, in conditiile prevazute in prezenta sectiune.
    (2) Pot urma cursul prevazut la alin. (1) numai persoanele care au implinit varsta de 18 ani, au cel putin studii medii si nu au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de un an, pentru infractiuni comise cu intentie.
    (3) In vederea verificarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2), solicitantul trebuie sa prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, cel putin documentul de identitate, documentul de studii si certificatul de cazier judiciar valabil.
    (4) Persoanele juridice autorizate sa organizeze cursurile prevazute la alin. (1) pot solicita indeplinirea unor conditii suplimentare de admitere la cursuri, referitoare la starea de sanatate fizica si psihica a persoanei, prin prezentarea unor documente doveditoare in acest sens.
    Art. 87
    (1) Persoanele care au frecventat in proportie de cel putin 90% cursurile prevazute la art. 86 vor sustine un examen de absolvire in fata unei comisii formate din cel putin 4 persoane, constituita din reprezentanti ai organizatorului, ai structurii de arme apartinand organului teritorial de politie, ai Ministerului Sanatatii, precum si ai Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    (2) Organizatorul are obligatia de a informa candidatii asupra datei, orei si locului sustinerii examenului, cu cel putin 10 zile inainte.
    (3) Examenul prevazut la alin. (1) se constituie din sustinerea a doua teste, dupa cum urmeaza:
    a) testul teoretic, care consta intr-un set de intrebari prin care se verifica insusirea cunostintelor din toate domeniile abordate in cadrul cursurilor;
    b) testul practic, care consta intr-o sedinta de tragere in poligon, prin care se verifica deprinderile privind folosirea armamentului si a munitiei, precum si a echipamentelor de protectie individuala, pregatirea armei pentru tragere, respectarea pozitiilor pentru tragere, precizia tragerii, reactia personala la declansarea focului, modul de asigurare a armei, precum si deprinderile personale si modul de actiune in situatii care necesita acordarea primului ajutor si in caz de incendiu.
    (4) Rezultatul examenului se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei prevazute la alin. (1), in care se inscriu punctajele obtinute la cele doua teste, precum si media aritmetica a acestora, sub forma unei note cuprinse intre 1 si 10, respectiv mentiunea "promovat", daca nota astfel obtinuta este de cel putin 7, sau "nepromovat", daca nota este mai mica de 7.
    (5) In cazul in care candidatul nu s-a prezentat la examen conform planificarii, acest fapt se consemneaza in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4).
    (6) Candidatul care nu a promovat examenul de absolvire poate contesta rezultatul consemnat in procesul-verbal incheiat in conditiile prevazute la alin. (4), in termen de 5 zile de la data sustinerii examenului. Contestatia se analizeaza de o noua comisie constituita potrivit alin. (1), din care nu pot face parte persoanele care au stabilit punctajul initial, iar rezultatul analizei se consemneaza intr-un proces-verbal incheiat in aceleasi conditii.
    (7) Modalitatea de stabilire a punctajului prevazut la alin. (4) se reglementeaza prin ordin al ministrului administratiei si internelor, iar modalitatea de constituire a comisiei de examinare, precum si a celei de analizare a contestatiilor se stabileste prin protocol comun incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si structurile implicate din Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
    Art. 88
    (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire in conditiile art. 87 i se elibereaza de catre persoana juridica organizatoare certificatul de absolvire a cursului de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii al carui model este prezentat in anexa nr. 3, in care se mentioneaza in mod expres scopul pentru care a fost urmat cursul, respectiv pentru instructor in poligonul de tragere, semnat de directorul cursului si stampilat cu stampila organizatorului.
    (2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la sustinerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen in conditiile prevazute la art. 87, in termen de cel mult 12 luni, conform planificarii stabilite de organizator, fara a mai fi necesara repetarea cursului de pregatire.
    (3) Persoana care nu s-a prezentat la repetarea examenului sau nu l-a promovat poate sustine un nou examen numai dupa parcurgerea unui nou curs de pregatire in conditiile stabilite la art. 86.
    Art. 89
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 87, urmatoarele categorii de persoane pot sustine examenul prevazut la art. 82 fara sa fi frecventat cursurile prevazute la art. 79 alin. (2) lit. a):
    a) persoanele care au calificarea profesionala de armurier;
    b) persoanele care au sau au avut calitatea de sportiv de tir sau biatlon, in conditiile legii.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1) lit. h) si alin. (2) lit. b), urmatoarele categorii de persoane pot solicita acordarea atestatului de instructor in poligonul de tragere fara sa fi obtinut certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, pentru instructor in poligonul de tragere:
    a) persoanele care sunt sau au avut calitatea de politist sau militar, atestata prin adeverinta eliberata de institutia unde sunt sau au fost incadrate;
    b) antrenorii de tir sau biatlon, precum si profesorii de tir.
    Art. 90
    (1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor in poligonul de tragere este de 5 ani si se poate prelungi, la cererea detinatorului, la fiecare 5 ani, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 85 alin. (1) lit. b) - f), atestate prin documentele prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) si d) - g), precum si pe baza verificarilor in evidentele proprii ale organului de politie. Prelungirea termenului de valabilitate se mentioneaza in atestat de catre organul de politie competent.
    (2) Atestatul de instructor in poligonul de tragere se anuleaza daca se constata, fie cu ocazia solicitarii prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie in urma unor verificari de specialitate efectuate de organele competente, ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 91
    La nivelul structurilor centrale, precum si a celor teritoriale ale autoritatilor competente se constituie un registru privind evidenta atestatelor de instructor, eliberate persoanelor fizice, care va avea urmatoarele rubrici: numarul curent, numele si prenumele, domiciliul si codul numeric personal al persoanei care a obtinut atestatul de instructor, seria atestatului, data eliberarii, organul emitent, observatii.

    SECTIUNEA a 9-a
    Retragerea sau anularea autorizatiilor persoanelor juridice pentru detinerea sau folosirea armelor si munitiilor, respectiv pentru functionarea poligoanelor de tragere, precum si a certificatelor de detinator al armelor si munitiilor neletale

    Art. 92
    (1) Autorizatiile care se acorda persoanelor juridice in conditiile prezentului capitol, pentru a detine sau a folosi arme si munitii, respectiv pentru functionarea poligoanelor de tragere, precum si certificatele de detinator al armelor si munitiilor neletale se retrag sau, dupa caz, se anuleaza in conditiile prevazute de art. 76 din Lege.
    (2) Retragerea sau, dupa caz, anularea autorizatiilor, respectiv a certificatelor prevazute la alin. (1), se face de organul de politie prin dispozitie scrisa, al carei model este prezentat in anexa nr. 28, care se comunica persoanei juridice in cauza.

    SECTIUNEA a 10-a
    Dispozitii comune

    Art. 93
    (1) Prevederile art. 56 alin. (2) lit. d) si e) referitoare la documentele care trebuie prezentate de persoana juridica organelor competente de politie, cu privire la personalul angajat ca armurier sau cu atributii de gestionare, administrare si intretinere a armelor ori care urmeaza sa fie dotat cu arme si munitii pentru executarea atributiilor de serviciu, ale art. 58 alin. (1) referitoare la modalitatea de stabilire a tipurilor si cantitatilor de arme si munitii care necesita detinerea sau, dupa caz, folosirea, ale art. 59 alin. (4) referitoare la conditiile eliberarii cartilor de identitate ale armelor, ale art. 69 si 70 referitoare la evidentele si conditiile de pastrare si asigurare a securitatii armelor si munitiilor, ale art. 71 si 72 referitoare la procedura de avizare a personalului angajat si a instructajului care urmeaza sa fie desfasurat de angajator, precum si ale art. 74 alin. (1) lit. g) si ale art. 75 referitoare la avizarea regulamentului de organizare si functionare a poligonului de tragere, se aplica in mod corespunzator si persoanelor juridice prevazute la art. 68 alin. (1) din Lege, in cadrul procedurilor de verificare, inregistrare sau, dupa caz, de obtinere a avizelor prevazute la art. 68 alin. (2), (5) si (7), art. 69 alin. (2), (5) si (6), respectiv la art. 72 alin. (4) din Lege.
    (2) Persoanele juridice prevazute la art. 68 alin. (1) din Lege pot incheia protocoale cu Inspectoratul General al Politiei Romane in vederea stabilirii conditiilor concrete de desfasurare a procedurilor de obtinere a avizelor prevazute la alin. (1).

    CAP. 4
    Regimul circulatiei armelor

    SECTIUNEA 1
    Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii romani

    Art. 94
    (1) Armele si componentele esentiale ale acestora, precum si munitiile trebuie sa poarte marcaje aplicate in cursul procesului de fabricatie, care cuprind elementele prevazute la art. 89 alin. (2) din Lege.
    (2) Marcajele care se aplica pe arme sunt constituite dintr-o insiruire de trei grupe alfanumerice, dupa cum urmeaza:
    a) prima grupa este constituita din 5 litere majuscule, primele doua fiind in toate cazurile RO, iar urmatoarele fiind primele 3 consoane din denumirea armurierului care produce arma;
    b) a doua grupa este constituita dintr-o litera majuscula, de la A la D, corespunzatoare categoriei din care face parte arma, conform anexei la Lege, precum si din doua cifre corespunzatoare numarului curent din anexa respectiva, de la pozitia la care sunt indicate caracteristicile armei pe care se aplica marcajul;
    c) a treia grupa este constituita din cel putin 3 cifre, dintre care primele doua indica ultimele doua cifre ale anului in care este produsa arma, iar urmatoarele indica numarul de ordine al armei, stabilit pe fiecare categorie de arme, in fiecare an.
    (3) Marcajele care se aplica pe cartuse sunt constituite dintr-o insiruire de doua grupe alfanumerice, dupa cum urmeaza:
    a) prima grupa este constituita din 3 litere majuscule, prima fiind intotdeauna R, iar urmatoarele fiind primele doua consoane din denumirea armurierului producator, urmate de doua cifre care reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie a munitiei;
    b) a doua grupa este constituita din litera L, pentru munitia destinata armelor lungi, respectiv S, pentru munitia destinata armelor scurte, urmata cel putin de un numar care reprezinta calibrul exprimat in milimetri.
    (4) Pentru individualizarea grupelor din care sunt constituite marcajele prevazute la alin. (2) si (3), acestea trebuie sa fie separate prin spatii suficient de vizibile.
    Art. 95
    (1) In cazul armelor letale, toate celelalte ansambluri sau subansambluri din care sunt constituite trebuie sa fie marcate cu serii numerice, utilizandu-se o plaja de cifre stabilita de Registrul National al Armelor, pentru fiecare armurier, in conformitate cu reglementarile si practica in materie.
    (2) Marcajele cuprinzand seriile prevazute la alin. (1) se aplica pe teava si pe bascula, pentru armele de acest tip, respectiv pe teava, cutia mecanismelor si inchizator, pentru carabinele de vanatoare, armele de tir cu glont, armele de paza si aparare si armele de autoaparare, armele cu aer comprimat, numai pe teava pentru armele cu tranchilizante, pistoale de alarmare si semnalizare, pistoalele de start, armele de recuzita, pe piesa principala metalica, pentru armele cu destinatie industriala, armele de asomare, arbalete, arcuri si harpoane destinate pescuitului.
    Art. 96
    (1) Evidenta armelor si munitiilor produse de armurier se tine de catre personalul anume desemnat, intr-un registru de evidenta a produselor finite, numerotat si inregistrat la organele de politie competente, in care se vor mentiona: numarul curent al operatiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei si seriile componentelor acesteia, calibrul, data si ora intrarii armei in magazie, numele, prenumele si functia celui care a predat-o si semnatura acestuia, numele, prenumele si functia celui care a primit arma si semnatura acestuia.
    (2) Fiecare arma ca produs finit trebuie sa aiba, la iesirea din magazia de produse finite, certificat de omologare in baza caruia se elibereaza cartea de identitate de catre autoritatea prevazuta de lege, in conditiile prevazute la sectiunea a 2-a.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura pentru eliberarea cartii de identitate a armei

    Art. 97
    (1) Cartea de identitate a armei, al carei model este prezentat in anexa nr. 29, se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane prin structurile de la nivel central si local, care administreaza Registrul National al Armelor, pentru armele letale destinate introducerii in circuitul comercial sau detinerii ori folosirii pe teritoriul Romaniei.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) armele introduse temporar pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute la sectiunea a 11-a a cap. II, cu conditia ca acestea sa nu fie instrainate.
    Art. 98
    (1) In cazul armelor produse de armurieri romani autorizati in acest sens, documentul prevazut la art. 97 alin. (1) se emite dupa incheierea procesului de productie a armelor si omologarea acestora, inainte de introducerea acestora in circuitul comercial.
    (2) In vederea obtinerii cartilor de identitate in conditiile alin. (1), armurierul comunica organului de politie in a carui raza de competenta teritoriala au fost produse armele datele de identificare a acestora, astfel cum sunt acestea mentionate in continutul acestor documente, de regula in termen de cel mult 10 zile de la data incheierii procesului de productie a fiecarui lot de cel mult 50 de arme sau dupa un calendar stabilit prin protocol incheiat intre armurier si organul de politie competent.
    Art. 99
    (1) Armurierul roman care urmeaza sa comercializeze pe teritoriul Romaniei arme importate din strainatate in conditiile legii poate introduce in circuitul comercial aceste arme numai dupa obtinerea cartilor de identitate de la organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul sau, dupa caz, punctul de lucru al acestuia.
    (2) In vederea obtinerii cartilor de identitate, armurierul prevazut la alin. (1) trebuie sa comunice organului de politie competent datele de identificare a armelor, astfel cum sunt acestea mentionate in continutul documentelor respective, si, de asemenea, sa puna la dispozitie certificatele de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare, emise in conditiile legii.
    Art. 100
    In vederea emiterii cartii de identitate a armei introduse pe teritoriul Romaniei in conditiile legii de persoana fizica sau juridica autorizata sa le procure si sa le detina ori sa le poarte si/sau sa le foloseasca, posesorul trebuie sa le prezinte organului de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul, impreuna cu certificatul de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare si cu documentul care face dovada procurarii armelor.
    Art. 101
    In cazul in care prin modificarile aduse armei se schimba destinatia acesteia ori categoria din care face parte potrivit clasificarii prevazute in anexa la Lege, eliberarea unei noi carti de identitate se efectueaza in conditiile stabilite la art. 31.
    Art. 102
    Cartile de identitate ale armelor instrainate in afara teritoriului Romaniei se depun in mod obligatoriu de catre persoanele care le-au instrainat, la structurile de specialitate de la nivel din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

    SECTIUNEA a 3-a
    Procedura efectuarii tragerii experimentale

    Art. 103
    (1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale si tevile de rezerva ale acestora.
    (2) Detinatorul armei letale are obligatia sa prezinte pentru tragere experimentala arma sau/si teava detinuta, in urmatoarele situatii, la solicitarea organului de politie competent:
    a) cu ocazia eliberarii permisului de arma, in cazul persoanelor fizice, ori a autorizatiei de detinere sau de folosire, in cazul persoanelor juridice ori, dupa caz, a inscrierii armei sau a tevii in document;
    b) la vizarea permisului de arma sau, dupa caz, a autorizatiei de detinere ori de folosire;
    c) ori de cate ori arma a suferit modificari sau reparatii autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbata teava;
    d) in cazuri temeinic justificate, stabilite de catre organele de politie.
    (3) Tragerea experimentala se efectueaza de catre structura criminalistica din cadrul autoritatii competente, in scopul inregistrarii proiectilului si a tubului-martor in evidentele operative ale politiei.
    (4) La solicitarea titularului dreptului de detinere sau, dupa caz, de port sau/si de folosire a armei, tragerea experimentala se poate efectua in prezenta sau, dupa caz, de catre acesta ori un reprezentant al acestuia.
    (5) In cazul armelor de colectie care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica sau documentara, numarul de cartuse care urmeaza sa fie trase, precum si conditiile in care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de detinere, atunci cand exista suspiciuni ca, prin tragerea experimentala, poate fi afectata functionalitatea sau integritatea armei.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1) - (5), tragerea experimentala nu se mai efectueaza in urmatoarele situatii:
    a) la cererea titularului dreptului de detinere a unei arme dintre cele prevazute la alin. (5), in cazul in care acesta face dovada, printr-un document emis de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, ca tragerea experimentala este de natura sa afecteze functionalitatea sau integritatea armei;
    b) cu ocazia vizarii permisului de arma tip A, in cazul in care armele sau tevile inscrise in acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale si nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificari, daca organele de politie competente apreciaza ca functionalitatea armei nu a fost afectata de perioada de timp scursa de la ultima astfel de tragere.

    SECTIUNEA a 4-a
    Transformarea armelor letale in arme neletale

    Art. 104
    (1) Armele letale pot fi transformate de catre armurierii autorizati sa efectueze operatiuni de reparare a armelor numai in arme de panoplie sau arme de recuzita.
    (2) Proprietarul unei arme letale, care doreste sa o transforme intr-o arma neletala in conditiile alin. (1), trebuie sa notifice in prealabil organului de politie in a carui evidenta se afla arma respectiva, care ii elibereaza o dovada in care se inscriu datele de identificare a acesteia, precum si faptul ca aceasta urmeaza a se transforma in arma de panoplie sau, dupa caz, de recuzita.
    Art. 105
    (1) Armele letale se pot transforma in arme de panoplie, prin perforarea tevilor, imediat dupa camera cartusului, diametrul orificiului fiind de cel putin 5 mm.
    (2) Armele letale se pot transforma in arme de recuzita prin obturarea canalului tevii cu ajutorul a doua stifturi de otel fixate prin sudura de exteriorul tevii si amplasate astfel incat sa nu permita introducerea in camera cartusului decat a munitiei de manevra, neincarcata cu glont sau cu alice.

    CAP. 5
    Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. Evidentele tinute de armurieri

    SECTIUNEA 1
    Procedura acordarii avizului pentru includerea in obiectul de activitate al societatilor comerciale a operatiunilor cu arme si munitii

    Art. 106
    (1) Societatile comerciale care doresc sa includa in obiectul de activitate oricare dintre operatiunile cu arme si munitii, prevazute la art. 105 alin. (2) din Lege, trebuie sa solicite in prealabil, cu ocazia constituirii sau, dupa caz, a modificarii ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii specializate, centrala sau locala, a Inspectoratului General al Politiei Romane.
    (2) In vederea obtinerii avizului prevazut la alin. (1), persoanele interesate trebuie sa depuna la organul de politie competent o cerere insotita de urmatoarele documente, in original si in copie:
    a) pentru toate persoanele care au sau urmeaza sa aiba calitatea de asociat sau administrator al societatii comerciale: actele de identitate si certificatele de cazier judiciar;
    b) pentru persoanele prevazute la lit. a), care urmeaza sa desfasoare activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii:
    (i) aviz psihologic din care sa rezulte ca solicitantul este apt sa detina, sa poarte si sa foloseasca arme si munitii letale, eliberat, cu cel mult 12 luni inaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat in conditiile legii;
    (ii) un certificat medical eliberat de o unitate sanitara specializata, cu cel mult 6 luni inaintea depunerii cererii, din care sa rezulte ca solicitantul nu sufera de una dintre afectiunile stabilite de Ministerul Sanatatii, care fac imposibila autorizarea pentru a detine sau, dupa caz, a purta si a folosi arme si munitii letale, si este apt sa detina astfel de arme si munitii;
    (iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretica si practica in domeniul armelor si munitiilor, organizat de o persoana juridica autorizata in acest sens;
    c) dovada achitarii taxelor prevazute de lege pentru acordarea avizului;
    d) imputernicire de reprezentare din partea societatii in cauza cu privire la persoana care depune documentele.
    (3) Se excepteaza de la obligativitatea prezentarii documentelor prevazute la alin. (2) lit. b) asociatii din cadrul persoanelor juridice care sunt titulare ale autorizatiei de detinere sau de folosire a armelor si munitiilor, in conditiile legii, si care solicita includerea in obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii.
    (4) In termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (2), organul de politie competent verifica daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. c) si d), respectiv lit. a) si e) - g) din Lege, si elibereaza, daca nu au rezultat impedimente, avizul de principiu, al carui model este prezentat in anexa nr. 30, in vederea includerii in obiectul de activitate a operatiunilor solicitate. In cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite aceste conditii, organul de politie competent refuza eliberarea avizului si comunica in scris solicitantilor motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 107
    Pe baza avizului obtinut in conditiile art. 106, persoana juridica se constituie in armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind infiintarea societatilor comerciale sau, dupa caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Autorizarea efectuarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieri

    Art. 108
    (1) Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfasura operatiuni cu arme si munitii numai dupa obtinerea autorizatiei, al carei model este prezentat in anexa nr. 31, sau, dupa caz, dupa completarea corespunzatoare a acesteia, care se efectueaza, la cerere, de organul de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul sau punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare aceste operatiuni.
    (2) Pentru obtinerea autorizatiei prevazute la alin. (1) sau, dupa caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie sa depuna o cerere in care se precizeaza categoria de operatiuni pe care urmeaza sa le deruleze, insotita de urmatoarele documente:
    a) dovada inmatricularii societatii in registrul comertului si actul constitutiv in care sa fie mentionate la obiectul de activitate operatiunile pe care urmeaza sa le deruleze potrivit cererii;
    b) dovada detinerii legale a unei cladiri sau a unui spatiu special amenajat, destinat efectuarii operatiunilor din categoria mentionata in cerere, si a unui spatiu destinat depozitarii armelor si munitiilor, omologate in acest scop de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de supraveghere si de alarmare, conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate;
    c) in cazul armurierilor care doresc sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor, dovada detinerii legale a instrumentelor destinate repararii, omologate in conditiile legii, precum si, dupa caz, dovada detinerii legale de poligoane pentru verificarea armelor, care sa fie, de asemenea, omologate;
    d) in cazul armurierilor care doresc sa desfasoare activitati de transport cu arme si munitii, dovada detinerii legale a mijloacelor de transport avand aceasta destinatie, omologate in conditiile legii;
    e) documentele prevazute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfasura activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii;
    f) imputernicire de reprezentare din partea societatii in cauza cu privire la persoana care depune documentele;
    g) dovada achitarii taxelor stabilite de lege pentru autorizare.
    (3) In cazul in care persoana juridica are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritoriala a mai multor judete, unde se vor desfasura operatiuni cu arme si munitii letale, trebuie sa solicite cate o autorizatie pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de politie competente in a caror raza se afla acestea.
    Art. 109
    (1) Organul de politie competent care a primit cererea prevazuta la art. 108 alin. (2) constata daca sunt indeplinite conditiile pentru autorizare pe baza documentelor prezentate, precum si pe baza verificarilor pe care le efectueaza cu privire la spatiile unde se vor detine sau, dupa caz, se vor desfasura operatiunile cu arme si munitii letale si la sediul social.
    (2) Daca in urma efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1) se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, organul de politie competent in a carui raza de competenta teritoriala urmeaza sa se desfasoare operatiunile elibereaza sau, dupa caz, completeaza autorizatia pentru efectuarea operatiunilor cu arme si munitii, prin mentionarea categoriei de operatiuni pentru care s-a constatat indeplinirea acestor conditii.
    (3) Autorizatia prevazuta la art. 108 alin. (1) se elibereaza pentru fiecare punct de lucru al armurierului si se mentioneaza in continutul acesteia toate operatiunile care se efectueaza la acel punct.
    (4) Organele de politie competente local, care au autorizat desfasurarea de operatiuni in punctele de lucru situate pe raza lor de competenta teritoriala, vor comunica acest fapt organului de politie in a carui raza de competenta teritoriala se afla sediul social al armurierului.
    (5) Termenul de solutionare a cererii prevazute la art. 108 alin. (2) este de 45 de zile de la data inregistrarii la organul de politie competent.

    SECTIUNEA a 3-a
    Regimul functionarii armurierilor

    Art. 110
    (1) Persoana juridica autorizata sa efectueze operatiuni cu arme si munitii este obligata sa tina evidenta armelor, munitiilor si a operatiunilor efectuate cu acestea, precum si a personalului desemnat sa efectueze operatiuni, intr-un registru de evidenta a armelor si munitiilor letale, numerotat si inregistrat la organul de politie competent.
    (2) Armurierii pot primi pentru comercializare arme numai in baza unui act care confirma dreptul de proprietate al deponentului asupra acesteia, impreuna cu cartea de identitate a armei, documentul de identitate, permisul de arma sau autorizatia ori certificatul de detinator sau, dupa caz, in baza unei dispozitii exprese scrise din partea organului de politie competent.
    Art. 111
    Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor pot confectiona munitie de vanatoare cu alice si munitie neletala, in conditiile legii.
    Art. 112
    Armurierii autorizati sa comercializeze arme si munitii pot detine in magazine situate in incinta imobilelor de locuinte, pentru vanzare zilnica, cantitatea de maximum 15.000 de cartuse de diferite calibre si tipuri. Restul munitiei se va depozita in incinta depozitelor autorizate in acest sens.
    Art. 113
    Armurierii care primesc arme prin orice modalitate prevazuta de lege, care exclude intrarea in proprietatea acestora, sunt obligati sa nu instraineze sau sa foloseasca armele respective in alte conditii decat cele stabilite de deponent sau fara acordul acestuia.

    SECTIUNEA a 4-a
    Registrele de evidenta a operatiunilor cu arme si munitii efectuate de armurieri

    Art. 114
    (1) Armurierii care desfasoara operatiuni de comert, de reparare si de transport al armelor si munitiilor sunt obligati sa mentioneze in registrele de evidenta constituite in conditiile legii toate operatiunile pe care le desfasoara.
    (2) Inregistrarea operatiunilor efectuate, in registrele de evidenta, este permisa numai dupa prezentarea acestor documente la organele de politie competente, in vederea inregistrarii si luarii in evidenta.
    (3) Armurierii sunt obligati sa puna la dispozitia organelor competente registrele constituite in conditiile prevazute la alin. (1) si (2), ori de cate ori li se solicita aceasta.
    Art. 115
    (1) Evidenta operatiunilor de reparare, respectiv a armelor sau a pieselor primite pentru reparare, trebuie tinuta zilnic de armurierii autorizati sa le repare, in registrul de evidenta, care trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele rubrici: numarul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, numarul si seria permisului de arma sau, dupa caz, ale autorizatiei de detinere sau de folosire ori ale certificatului de detinator al persoanei fizice sau juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparatiei efectuate, data restituirii armei, numarul documentului eliberat ca urmare a efectuarii operatiunii de reparare, semnatura, semnatura de receptie a armei, observatii.
    (2) Evidenta operatiunilor de confectionare si comercializare a cartuselor de vanatoare cu alice, a capselor si a pulberii folosite, precum si de comercializare a cartuselor confectionate trebuie tinuta zilnic de catre armurierii autorizati sa le desfasoare, in registrul de evidenta care trebuie sa cuprinda 3 parti, astfel:
    a) prima parte, denumita "INTRARI", va cuprinde: numarul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au procurat capsele si pulberea, numarul autorizatiei, cantitatea de pulbere, numarul de capse, numarul facturii, data achizitionarii, numarul si calibrul cartuselor confectionate zilnic;
    b) partea a doua, denumita "IESIRI", va cuprinde: numarul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumparat munitia, numarul si seria permisului de arma sau, dupa caz, ale autorizatiei de detinere a persoanei fizice sau juridice, data cumpararii munitiei, cantitatea de munitie, calibrul cartusului, marimea alicei, semnatura cumparatorului sau a persoanei imputernicite, observatii;
    c) partea a treia, denumita "CONSEMNARI - VERIFICARI", va cuprinde: numarul curent, data verificarii, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificarii, termenul de remediere, alte observatii.
    Art. 116
    (1) Evidenta operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor trebuie tinuta zilnic de catre armurierii autorizati sa le desfasoare, in registre separate, care vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele rubrici: numarul curent, operatiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vanzare, seria si numarul permisului de arma, ale certificatului de detinator sau, dupa caz, seria si numarul autorizatiei de detinere sau de folosire, respectiv ale altui document legal in baza caruia se detine arma depusa spre vanzare, categoria din care face parte arma, conform anexei la Lege, tipul, marca, seria si calibrul armei, seria si numarul cartii de identitate a armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procura, numarul si data autorizatiei de procurare si organul de politie care a eliberat-o, numarul si data facturii eliberate cu ocazia cumpararii armei, pretul armei si semnatura cumparatorului.
    (2) Registrul pentru evidenta operatiunilor cu cartuse va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, operatiunea, denumirea persoanei juridice si adresa sau, dupa caz, numele, prenumele, adresa si documentul de identitate ale persoanei fizice care depune munitia spre vanzare, numarul autorizatiei de detinere sau, dupa caz, seria si numarul permisului ori ale altui document legal in baza caruia se detine munitia depusa spre vanzare, numarul si calibrul cartusului, marimea alicei, denumirea sau, dupa caz, numele, prenumele, adresa si documentul de identitate ale cumparatorului, numarul si data facturii eliberate cu ocazia cumpararii munitiei, pretul munitiei si semnatura cumparatorului sau a persoanei imputernicite, observatii.
    Art. 117
    Evidenta operatiunilor de import-export cu arme si munitii trebuie tinuta in registre constituite in conditiile prevazute la art. 114, care vor cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, operatiunea, numarul si data eliberarii avizului de import-export acordat de catre organele de politie competente, cantitatea de arme sau de munitii care fac obiectul operatiunii de import-export, precum si categoria din care fac parte si caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea si adresa partenerului strain de la care importa armele ori munitiile sau, dupa caz, caruia ii sunt destinate, data efectuarii operatiunii, iar in privinta importurilor se vor mentiona: denumirea persoanei juridice din Romania, beneficiara a importului, sediul acesteia, numarul si data autorizarii ei de catre organele de politie, numarul si seria certificatului de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare.
    Art. 118
    Evidenta operatiunilor de transport de arme si munitii, precum si a armelor si munitiilor transportate trebuie tinuta in registre constituite in conditiile prevazute la art. 114, care vor cuprinde urmatoarele rubrici: numar curent, denumirea si numarul documentului de insotire a marfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectueaza transportul, cantitatea, categoria, caracteristicile si, dupa caz, marca, seria si calibrul armelor, cantitatea si calibrul munitiei, mijlocul de transport autorizat si numarul de inmatriculare al acestuia, dovada asigurarii pazei transportului, datele de identificare a reprezentantului si soferului societatii de transport, care insotesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada in care se desfasoara transportul, traseul utilizat, mentiuni privind eventualele evenimente petrecute in timpul transportului.
    Art. 119
    Evidenta armelor si munitiilor pastrate in depozite si magazii de arme si munitii se tine in registre constituite in conditiile prevazute la art. 114, care trebuie sa cuprinda trei parti, astfel:
    a) prima parte, denumita "INTRARI", va cuprinde: denumirea si sediul persoanei juridice sau, dupa caz, numele, prenumele, adresa si documentul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele si munitiile in depozit, numarul si data autorizatiei de detinere ori de folosire sau, dupa caz, seria si numarul permisului de arma ori ale certificatului de detinator, data vizei acordate de catre organele de politie competente, data introducerii armelor si munitiilor in depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate al persoanei delegate sa transporte armele si munitiile la depozit, numarul si data eliberarii delegatiei, numarul de inmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme si munitii, categoria din care face parte fiecare arma, conform anexei la Lege, marca, seria si calibrul fiecarei arme, cantitatea si calibrul munitiei, seria si numarul cartii de identitate a armei;
    b) partea a doua, denumita "IESIRI", va cuprinde: data iesirii materialelor din depozit, denumirea si adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numarul si data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria si numarul actului de identitate ale persoanei delegate sa le ridice, numarul si data eliberarii, numarul de inmatriculare al autovehiculului care efectueaza transportul, cantitatea de arme si munitii, categoria din care face parte fiecare arma, conform anexei la Lege, marca, seria si calibrul fiecarei arme, cantitatea si calibrul munitiei, seria si numarul cartii de identitate a armei;
    c) partea a treia, denumita "CONSEMNARI - VERIFICARI", va cuprinde: numarul curent, data verificarii, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificarii, termenul de remediere, alte observatii.
    Art. 120
    (1) Rubricile cuprinse in registrele de evidenta prevazute la art. 114 - 119 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea modelului registrelor de evidenta, care se emite in conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) lit. d) din Lege.
    (2) Modelele registrelor prevazute la alin. (1) se comunica de autoritatea de politie competenta, cu ocazia eliberarii sau, dupa caz, a completarii autorizatiei pentru efectuarea operatiunilor cu arme si munitii.

    SECTIUNEA a 5-a
    Efectuarea operatiunilor de import si export cu arme si munitii de catre armurieri

    Art. 121
    (1) Operatiunile comerciale de import si export cu arme si munitii se pot efectua de catre armurierii autorizati numai dupa obtinerea prealabila a avizului pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii, al carui model este prezentat in anexa nr. 32, eliberat de catre structura specializata din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in conformitate cu prevederile art. 110 alin. (4) din Lege.
    (2) In vederea efectuarii operatiunii comerciale de import sau de export, armurierii trebuie sa depuna o cerere insotita de factura pro forma tradusa de un traducator autorizat, precum si dosarul de firma, care trebuie sa cuprinda pentru primul aviz: copie de pe certificatul de inregistrare al societatii la registrul comertului, copie de pe actul constitutiv, din care sa reiasa faptul ca societatea desfasoara operatiuni comerciale cu arme si munitii, copie de pe autorizatia pentru efectuarea operatiunilor cu arme si munitii, dovada asigurarii pazei transportului, in conditiile legii.
    (3) Pentru urmatoarele solicitari in vederea eliberarii unui nou aviz pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii, daca nu au intervenit modificari cu privire la situatia juridica a firmei, de natura a impiedica continuarea activitatii de comercializare a armelor si munitiilor, se va anexa la cerere doar factura pro forma tradusa de un traducator autorizat.
    (4) Dupa analizarea documentelor prezentate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, autoritatea prevazuta la alin. (1) elibereaza avizul in baza caruia se efectueaza importul sau exportul armelor si/sau, dupa caz, al munitiilor.
    (5) Dupa efectuarea importului sau exportului, armurierul are obligatia sa prezinte autoritatii care a emis avizul pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii declaratia vamala de import, respectiv export, precum si certificatele de atestare a indeplinirii conditiilor de omologare pentru armele si munitia importate.
    (6) Armurierul care a procurat armele si munitiile in situatia prevazuta la alin. (1) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Romane, respectiv structurilor de specialitate de la nivel teritorial sau central, eliberarea cartilor de identitate in conditiile prevazute la sectiunea a 2-a a cap. IV, pentru armele importate.
    Art. 122
    Acordarea avizului de import-export pentru arme de aparare si paza in vederea comercializarii se efectueaza potrivit prevederilor art. 121 alin. (1) - (4), numai cu conditia prezentarii autorizatiei/licentei emise de Agentia Nationala de Control al Exporturilor, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 6-a
    Procedura de acordare a avizului pentru operatiuni de transport de arme si munitii in tara si in strainatate

    Art. 123
    (1) Efectuarea operatiunilor de transport de arme si munitii in tara si, dupa caz, in strainatate de catre armurierul autorizat in acest sens se poate face numai pe baza avizului eliberat, la cerere, de catre organul de politie competent, daca:
    a) indeplineste conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) detine vehicule omologate de Registrul Auto Roman si de Autoritatea Nationala de Omologare a Armelor si Munitiilor;
    c) personalul angajat pentru manipularea armelor si munitiilor indeplineste conditiile prevazute la art. 106 alin. (2) lit. b), este instruit cu privire la normele de securitate a muncii si are avizul structurii de politie competente care are atributii pe linia pazei bunurilor.
    (2) In vederea avizarii, armurierul trebuie sa depuna o cerere insotita de documentele ce atesta indeplinirea conditiilor de la alin. (1) la organul de politie competent care, daca in urma efectuarii verificarilor corespunzatoare constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru efectuarea transportului, elibereaza avizul pentru efectuarea transportului de arme si munitii, al carui model este prezentat in anexa nr. 33.
    Art. 124
    Armurierii autorizati sa efectueze transporturi de arme si munitii sunt obligati sa incheie contracte de asigurare a securitatii transportului, in conditiile legii.
    Art. 125
    (1) Transportatorii straini autorizati sa efectueze transporturi de arme si munitii din categoria celor admise de Lege au obligatia sa notifice in prealabil Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.
    (2) Transportatorii si firmele de curierat rapid au obligatia sa informeze politia de frontiera despre transporturile de armament si munitie ce urmeaza sa se efectueze in/din Romania.
    (3) Efectuarea transportului de arme si munitii pe teritoriul Romaniei se face in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 333/2003, cu mijloace de transport care sa indeplineasca conditiile de omologare prevazute de lege.

    CAP. 6
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 126
    Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:
    a) admiterea participarii la cursul de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, de catre persoane juridice autorizate, a persoanelor care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 8 alin. (2);
    b) efectuarea, de catre titularul dreptului de detinere, a unui transfer al armelor letale detinute, fara autorizatia prevazuta la art. 17;
    c) transportul armelor letale de catre titularul dreptului de detinere, fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 19;
    d) nerespectarea obligatiei de asigurare a conditiilor de pastrare si securitate a armelor letale introduse temporar pe teritoriul Romaniei, de catre persoana care a formulat invitatia, in conditiile prevazute la art. 43 alin. (1);
    e) portul armei introduse temporar in Romania, de catre detinatorul acesteia, in alte conditii decat cele prevazute la art. 43 alin. (2);
    f) neindeplinirea obligatiei de prezentare a armei la organul competent de politie, de catre detinatorul acesteia, in termenul prevazut la art. 46 alin. (1);
    g) instrainarea in afara teritoriului Romaniei a unei arme neletale de catre proprietarul acesteia, fara indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (1) referitoare la obtinerea avizului de scoatere definitiva din Romania;
    h) neindeplinirea de catre persoana juridica a obligatiei de prezentare sau, dupa caz, de informare a organelor competente, in termenul prevazut la art. 59 alin. (1);
    i) transportul armelor de catre persoana juridica autorizata, in alte conditii decat cele prevazute la art. 61 alin. (3);
    j) nerespectarea de catre persoana juridica autorizata care a procurat arme neletale a obligatiei de prezentare sau, dupa caz, de informare a autoritatilor competente, in termenul prevazut la art. 66 alin. (1);
    k) nerespectarea de catre persoana juridica a obligatiei de prezentare la autoritatile competente a registrului de evidenta, in termenul prevazut la art. 70 alin. (2);
    l) nerespectarea obligatiei persoanei juridice de a dota cu arme numai persoanele pentru care s-a obtinut avizul autoritatilor competente, in conditiile art. 71 alin. (1);
    m) nerespectarea de catre persoana juridica a obligatiilor privind afisarea regulamentului de organizare si functionare a poligonului de tragere, respectiv privind informarea persoanelor care intra in incinta poligonului asupra continutului acestui regulament, in conditiile prevazute la art. 75 alin. (2) si (3);
    n) nerespectarea de catre persoana juridica a obligatiei de tinere a evidentei armelor si munitiilor folosite in poligonul de tragere, precum si a obligatiei de a prezenta registrul organelor de control competente, ori de cate ori li se solicita aceasta, in conditiile prevazute la art. 76 alin. (1), respectiv alin. (2);
    o) nerespectarea obligatiei persoanelor de a depune la organele de politie cartile de identitate ale armelor pe care le-au instrainat in afara teritoriului Romaniei, prevazuta la art. 102.
    Art. 127
    Contraventiile prevazute la art. 126 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevazute la lit. c) si g);
    b) cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si f);
    c) cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevazute la lit. j), k), m), n) si o);
    d) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevazute la lit. h), i) si l);
    e) cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cea prevazuta la lit. a).
    Art. 128
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politistii anume desemnati din cadrul Politiei Romane.
    Art. 129
    Contraventiilor prevazute la art. 126 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 130
    Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. e) si g) din Lege, precum si la documentele prin care se face dovada indeplinirii acestor conditii se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pana la emiterea ordinului ministrului sanatatii prin care se stabilesc afectiunile prin care poate fi pusa in pericol viata persoanelor, daca cel care sufera de acestea ar detine sau folosi arme si munitii, se aplica normele de specialitate aflate in vigoare pana la data de 1 martie 2005 in acest domeniu;
    b) pana la data infiintarii persoanelor juridice autorizate sa desfasoare cursurile de instruire teoretica si practica pe linie de arme si munitii, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    (i) aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice referitoare la indeplinirea conditiei privind absolvirea cursurilor se suspenda in fiecare judet pana la autorizarea a cel putin cate unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
    (ii) dupa primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevazute la pct. (i) persoanele carora li se aplica conditia absolvirii acestor cursuri trebuie sa promoveze un test teoretic pe linie de arme si munitii, ale carui tematica si conditii de promovare se aproba prin dispozitie a inspectorului general al Politiei Romane;
    (iii) conditia promovarii testului prevazut la pct. (ii) inceteaza in fiecare judet de la data autorizarii a cel putin unei persoane juridice in conditiile stabilite la pct. (i);
    (iv) persoanele fizice care detin permis de arma la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, cele care obtin acest document in termen de 6 luni de la aceeasi data, precum si cele care obtin documentul, cu conditia promovarii testului prevazut la pct. (ii), sunt obligate sa faca dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretica si practica, prevazute la art. 15 alin. (1) lit. g) din Lege, cu ocazia prezentarii la prima viza a permisului de arma, ulterior autorizarii, in judetul unde au domiciliul, a cel putin unei persoane juridice pentru organizarea acestor cursuri;
    c) indeplinirea conditiei referitoare la prezentarea avizului psihologic conform art. 15 alin. (1) lit. e) din Lege se aplica incepand cu ocazia prezentarii la prima viza a permisului de arma, ulterior autorizarii a cel putin unui psiholog sau cabinet de specialitate, in judetul in care domiciliaza persoana care trebuie sa indeplineasca aceasta conditie.
    Art. 131
    Prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la indeplinirea conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii armelor si munitiilor detinute de persoanele fizice sau juridice se aplica dupa cum urmeaza:
    a) pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    (i) aplicarea prevederilor referitoare la conditia omologarii incaperilor si spatiilor in care se pastreaza armele si munitiile se suspenda;
    (ii) in primele 6 luni ale perioadei de suspendare prevazute la pct. (i) persoanele fizice si juridice care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice detin arme si munitii sunt obligate sa intreprinda demersurile corespunzatoare indeplinirii conditiilor de pastrare si asigurare a securitatii acestora, potrivit prevederilor care li se aplica, cu exceptia celor privind omologarea;
    b) in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege persoanele fizice sau juridice care detin arme si munitii trebuie sa isi adapteze conditiile de pastrare si asigurare a securitatii acestora si sa obtina certificatele de omologare corespunzatoare.
    Art. 132
    (1) Prevederile prezentelor Norme metodologice referitoare la conditia omologarii poligoanelor de tragere se suspenda pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege, conditia omologarii, necesara pentru obtinerea autorizatiei de functionare a poligoanelor de tragere, se inlocuieste cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
    a) solicitantul trebuie sa faca dovada ca poligonul a fost construit potrivit normelor stabilite de Federatia Romana de Tir Sportiv pentru poligoanele de tir existente; dovada se face printr-un aviz de principiu, acordat in cadrul unei proceduri care se stabileste prin protocol incheiat intre Inspectoratul General al Politiei Romane si Federatia Romana de Tir Sportiv;
    b) perimetrele poligoanelor prevazute la art. 108 trebuie asigurate cu gard de beton, inalt de 3 metri, pe care se monteaza din 20 in 20 de metri placute avertizoare cu inscriptia "POLIGON DE TRAGERE, ACCESUL STRICT INTERZIS".
    (3) In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege, persoanele juridice care detin poligoane de tragere sunt obligate sa isi adapteze amenajarile potrivit normelor de omologare si sa obtina certificat de omologare a poligonului.
    Art. 133
    (1) Prevederile sectiunii 1 a cap. IV, precum si cele referitoare la conditia existentei marcajului pe arme si munitii se aplica de la data implinirii unui termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (2) Pana la implinirea termenului de 2 ani prevazut la alin. (1), armurierii autorizati sa produca arme si munitii pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa isi asigure mijloacele tehnice necesare aplicarii marcajului, in conditiile prevazute la sectiunea 1 a cap. IV.
    Art. 134
    Prevederile sectiunii a 2-a a cap. IV, precum si cele referitoare la conditia existentei cartii de identitate a armei se aplica dupa implinirea unui termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
    a) la implinirea acestui termen se pun in circulatie cartile de identitate pentru armele produse de armurierii romani autorizati, destinate introducerii in circuitul comercial pe teritoriul Romaniei, precum si pentru cele importate, in conditiile legii;
    b) intr-un interval de 2 ani de la data implinirii acestui termen, dar nu mai tarziu de data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege, persoanele fizice sau juridice care detin arme letale sunt obligate sa solicite organelor de politie competente eliberarea cartilor de identitate pentru armele letale detinute;
    c) pana la expirarea intervalului de timp prevazut la lit. b), prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la conditia existentei cartii de identitate se aplica numai in cazul armelor pentru care s-au eliberat aceste documente;
    d) de la data expirarii intervalului de timp prevazut la lit. b), prevederile sectiunii a 2-a a cap. IV, precum si cele referitoare la conditia existentei cartii de identitate se aplica in toate cazurile.
    Art. 135
    (1) Persoanele juridice care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice efectueaza operatiuni cu arme si munitii sunt obligate sa solicite organelor de politie competente autorizarile corespunzatoare, in conditiile stabilite la cap. V, in termen de cel mult un an de la aceasta data.
    (2) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), operatiunile cu arme si munitii prevazute de Lege vor putea fi efectuate numai de armurierii autorizati, in conditiile stabilite la cap. V.
    Art. 136
    (1) Prevederile referitoare la trecerea peste frontiera de stat a Romaniei a armelor si munitiilor, altele decat cele de vanatoare si tir, de catre persoanele fizice se aplica de la data desemnarii in punctele de trecere a frontierei a reprezentantilor Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 96 din Lege.
    (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), trecerea peste frontiera a armelor de vanatoare si tir, precum si a munitiei corespunzatoare se efectueaza in conditiile stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin toate punctele destinate traficului international de persoane.
    (3) Pana la data prevazuta la alin. (1), transferul armelor si munitiilor, altele decat cele de vanatoare si tir, in si din strainatate de catre persoanele fizice sau juridice, pentru scopurile prevazute in prezentele norme metodologice, se poate efectua numai prin intermediul armurierilor autorizati sa efectueze operatiuni de import si export sau al celor autorizati sa efectueze transporturi internationale de arme si munitii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dispozitii finale

    Art. 137
    Infiintarea si functionarea Registrului National al Armelor si asigurarea logistica impusa pentru realizarea tuturor documentelor stabilite in prezentele norme metodologice se vor asigura etapizat, in functie de fondurile alocate in aceste scopuri prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, in conditiile legii.
    Art. 138
    (1) Anexele nr. 1 - 33*) fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 33 sunt reproduse in facsimil.

    (2) Anexele pot fi modificate sau completate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.
    Art. 139
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Inspectoratul General al Politiei Romane va solicita autoritatii in drept includerea in Clasificarea ocupatiilor din Romania a ocupatiei de instructor in poligonul de tragere.

    ANEXA 1

                                  MODEL

 ______________________________________________________________________________
| __________________________________________                                   |
|| ROMANIA - MINISTERUL ADMINISTRATIEI      |    ANEXA Nr. 1                   |
|| SI INTERNELOR                            |                    _____________ |
|| INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI    |       MODEL       |             ||
|| ........................................ |                   |     FOTO    ||
|| Nr. ............ din ................... |                   |  3,5 x 4,5  ||
||__________________________________________|                   |      cm     ||
|(Se completeaza de catre organul de politie)                   |_____________||
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                   CERERE                                     |
|                                                                              |
| ____________________________________________________________________________ |
||                 _________________________    ____________________________  ||
||    Subsemnatul |_________________________|  |____________________________| ||
||                    (numele de familie)               (prenumele)           ||
||          _______________                   ____________      ____________  ||
|| fost(a) |_______________|, fiul/fiica lui |____________| si |____________| ||
||         (nume anterioare)                     (tata)           (mama)      ||
||               _ _   _ _   _ _ _ _      _____________    _________________  ||
|| nascut(a) in |_|_| |_|_| |_|_|_|_| in |_____________|, |_________________| ||
|| data de      (ziua, luna,   anul)      (localitatea)    (judetul/sectorul) ||
||                   ___________________    ________________________________  ||
|| cu domiciliul in |___________________|, |________________________________| ||
||                      (localitatea)       (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)  ||
||          _______    ______    _____    ____    ____________    __________  ||
||         |_______|, |______|, |_____|, |____|, |____________|, |__________| ||
||         (numarul)  (blocul)  (scara)  (apt.)  (codul postal)   (judetul/   ||
||                                                                 sectorul)  ||
||____________________________________________________________________________||
| ____________________________________________________________________________ |
||                       _________________                  ________________  ||
|| Alte date: Cetatenie |_________________|, nationalitate |________________| ||
||                                                                            ||
|| Act de            _ _       _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ||
|| identitate seria |_|_| nr. |_|_|_|_|_|_|_|, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|||
||                                                  S A A L L Z Z N N N N N C ||
||            __________________________    ________________________________  ||
|| Resedinta |__________________________|, |________________________________| ||
||                   (localitatea)          (Sos./B-dul/Str./Aleea/Intrarea)  ||
||          _______    ______    _____    ____    ____________    __________  ||
||         |_______|, |______|, |_____|, |____|, |____________|, |__________| ||
||         (numarul)  (blocul)  (scara)  (apt.)  (codul postal)   (judetul/   ||
||                                                                 sectorul)  ||
||           ___________                  ____________           ___________  ||
|| Profesia |___________| locul de munca |____________| functia |___________| ||
||____________________________________________________________________________||
|                        _                           _                         |
|   rog a fi autorizat  |_| normal        pentru    |_| detinerea              |
|   in regim             _                           _                         |
|                       |_| de urgenta              |_| portul si folosirea    |
|                  ..........................................................  |
|                        _                           _                         |
|   unei arme cu        |_| agrement (1)            |_| tir sportiv (4)        |
|   destinatia*          _                           _                         |
|                       |_| utilitara (2)           |_| vanatoare (5)          |
|                        _                           _                         |
|                       |_| colectie (3)            |_| aparare si paza (6)    |
|   .........................................................                  |
|   si a mi se elibera o autorizatie pentru procurarea armei.                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|           Data ......................     Semnatura ....................     |
|______________________________________________________________________________|
    * Conform anexei la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor.

    Cererea se completeaza cu litere majuscule, iar situatiile corespunzatoare se marcheaza cu X.
    Cererea completata cu date inexacte sau cu omisiuni, precum si cererea care nu este insotita de documentele prevazute de lege sunt nule.

    Aceasta parte a documentului se completeaza de catre organul de politie

    Acte necesare obtinerii autorizarii pentru prima arma:
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Acte necesare                          pentru arme            MENTIUNI       |
|                                        avand destinatia:      (nr., serie,   |
|                                                               data emiterii  |
|                                                               si emitentul)  |
|                                    _                                         |
| a) copie B.I./C.I.                |_|                                        |
|                                    _                                         |
| b) certificat medical tip         |_|                                        |
|                                    _                                         |
| c) certificat testare psihologica |_|                                        |
|                                    _                                         |
| d) certificat de cazier judiciar  |_|                                        |
|                                    _                                         |
| e) 2 fotografii 3,5 x 4,5 cm      |_|                                        |
|                                    _                      _________________  |
| f) taxa de prestare serviciu      |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| g) certificat de absolvire curs   |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| h) copie permis de vanatoare      |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| i) copie permis antrenor de tir   |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| j) copie permis sportiv categ. I  |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| k) atestat colectionar            |_|                    |_________________| |
|                                    _                      _________________  |
| l) dovada calitatii prev. de      |_|                    |                 | |
|    art. 14 alin. 2 din                                   |_________________| |
|    Legea nr. 295/2004                                                        |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                         _____          ____  |
| In temeiul comunicarii a fost achizitionata arma marca |_____|, seria |____| |
|           _________________              ______________     _______________  |
| calibrul |_________________|, categoria |______________| - |_______________|,|
|                 ______________________       ______________________________  |
| cu factura nr. |______________________| din |______________________________| |
|                                                     (data emiterii)          |
|               ________________________       ______________________________  |
| eliberata de |________________________| din |______________________________| |
|                                                  (localitatea, judetul)      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                                   _________       _________  |
| S-a eliberat cartea de identitate a armei, seria |_________| nr. |_________| |
|          _ _  _ _  _ _ _ _                                                   |
| la data |_|_||_|_||_|_|_|_|                                                  |
|          Z Z  L L  A A A A                                                   |
|           _________________________________________________________________  |
| de catre |_________________________________________________________________| |
|                               (autoritatea emitenta)                         |
|                                      ___________       ____________________  |
| S-a eliberat permisul de arma seria |___________| nr. |____________________| |
|          _ _  _ _  _ _ _ _                                                   |
| la data |_|_||_|_||_|_|_|_|                                                  |
|          Z Z  L L  A A A A                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                                        ____________________________________  |
| Lucrarea a fost solutionata de catre: |____________________________________| |
|                                           (gradul, numele si prenumele)      |
|          _ _  _ _  _ _ _ _                                                   |
| la data |_|_||_|_||_|_|_|_|                                                  |
|          Z Z  L L  A A A A                                                   |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Alte mentiuni efectuate de organul de politie: ............................. |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                                     MODEL

    Matca

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________________
    Nr. ______ data _______________

                          AUTORIZATIE DE PROCURARE
                     ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

    Se autorizeaza domnul/doamna ___________________ cu domiciliul/resedinta in localitatea ______________, str. ______________________ nr._______, cod numeric personal ____________________ pentru a procura:
    1. Arma cu destinatia ____________________ si cantitatea de _______________ cartuse calibrul aferent acesteia.
    2. O teava de rezerva calibrul __________________, pentru arma: (denumirea) _______________________ (categoria) ____________________ (seria) ______________ detinuta in baza permisului de arma tip ___________, seria ___, nr. ___________

    ORGAN DE POLITIE

    Fata

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ________________
    Nr. ______ data _______________

                          AUTORIZATIE DE PROCURARE
                     ARMA SI MUNITIE - PERSOANE FIZICE

    Se autorizeaza domnul/doamna _____________________, cetatenie ______________ cu domiciliul/resedinta in localitatea __________________, str. ________________ nr. ______, cod numeric personal _______________________ act de identitate ______________, seria ______, nr. _________________ pentru a procura:
    1. Arma letala cu destinatia _______________, si cantitatea de ____________ cartuse calibrul aferent acesteia.
    2. O teava de rezerva calibrul __________________, pentru arma: (denumirea) _______________________ (categoria) ____________________ (seria) ______________ detinuta in baza permisului de arma tip ___________, seria ___, nr. ___________

    * Specificatii suplimentare _______________________________________________
                                _______________________________________________

    Termenul de valabilitate al autorizatiei pana la data de ____________

                                                             SEFUL POLITIEI
                                                             L.S.

    Se prelungeste pana la data de ____________

                                                             SEFUL POLITIEI
                                                             L.S.

    In termen de 10 zile posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a eliberat-o, avand asupra sa arma procurata, actul de provenienta si cartea de identitate a armei, in cazul cand aceasta exista.

------------
    * se vor mentiona date suplimentare despre arma solicitata

    VERSO

    Data procurarii ________________
    Se certifica de catre armurierul/autoritatea vamala _______________
    din localitatea ___________________________________________________
    ca domnul _________________________________________________________
    a procurat:

    1. arma din categoria _________________, cu caracteristicile ______________ destinatia __________________ marca _________ seria __________ calibrul _______
    2. O teava de rezerva, calibru ______________ Seria ______ marca __________

    a) De la (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care instraineaza) ______________________, titular al permisului de arma/autorizatie de detinere si folosire, seria ______ nr. _____________/factura numarul _______ din data de _______________.
    b) Din strainatate conf. doc. _____________________________

    Pozitia din registrul de evidenta a armelor/registrul vamal nr. _____/_____

    semnatura gestionarului/organul vamal

    loc stampila

    ANEXA 3

                                     MODEL

    ROMANIA
    EMITENT _____________________            Seria _______ nr. ______________
    Nr. ______ data _____________

                                CERTIFICAT
         DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE PREGATIRE TEORETICA SI PRACTICA
                       PE LINIE DE ARME SI MUNITII*

    Certificam ca domnul (doamna) _______________________, CNP ________________ fiul (fiica) lui _________________ si al (a) _______________, nascut(a) la data _____________, in _______________, domiciliat in localitatea _________________, str. ___________________ nr. _______, judetul (sectorul) ___________________, a absolvit cursul de pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii.
    Cursul s-a desfasurat in perioada ___________________, la sediul societatii _____________________, din localitatea _________________, str. _________________ nr. ___, judetul (sectorul) ______________________.
    Certificatul poate fi utilizat in conditiile prevazute de Legea nr. 295/2004 si Normele metodologice de aplicare.

    DIRECTOR CURS
    L.S.

------------
    * ACESTA VA FI ELIBERAT DE CATRE PERSOANA JURIDICA AUTORIZATA.

    ANEXA 4

                                     MODEL

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |                                                                    |   |
|     |                               ROMANIA                              |   |
|     |               MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR              |   |
|     |               INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE             |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                           PERMIS DE ARMA                           |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                TIP A                               |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                              DETINERE                              |   |
|     |                       ARME DE FOC SI MUNITII                       |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |                                                                    |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 1                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                   MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                    |
|                    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI                     |
|                               ______________                                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|    _________________                                                         |
|   |                 |                                                        |
|   |                 |                                                        |
|   |                 |                                                        |
|   |   FOTOGRAFIA    |                                                        |
|   |   TITULARULUI   |                                                        |
|   |                 |                                                        |
|   |                 |        _______________________                         |
|   |_________________|        (Semnatura titularului)                         |
|                                                                              |
|            __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                            |
|   C.N.P.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|   __________________________________________________                         |
|            (Numele si prenumele titularului)                                 |
|                                                                              |
|                                                                              |
|   Domiciliat in localitatea .......................................          |
|   strada ......................................... nr. .............         |
|   blocul ................, scara ............, apt. ................         |
|   judetul (sectorul) ...............................................         |
|                                                                              |
|   Permisul de arma a fost eliberat la data de ......................         |
|   Numarul de inregistrare ..........................................         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                        SEFUL INSPECTORATULUI                                 |
|                                                                              |
|                               L.S.                                           |
|                                                                              |
|                        Seria RO nr. 0000000                                  |
|                                                                              |
|                              pag. 2                                          |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                          VIZA PERMISULUI DE ARMA                             |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                            ________________________    |  |
|  | Organul care a efectuat VIZA              |________________________|   |  |
|  | Data efectuarii vizei                     |________________________|   |  |
|  | Nr. dosar viza                            |________________________|   |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  | Seful Serviciului                                                      |  |
|  |                                                                        |  |
|  |    stampila                                                            |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                            ________________________    |  |
|  | Organul care a efectuat VIZA              |________________________|   |  |
|  | Data efectuarii vizei                     |________________________|   |  |
|  | Nr. dosar viza                            |________________________|   |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  | Seful Serviciului                                                      |  |
|  |                                                                        |  |
|  |    stampila                                                            |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                            ________________________    |  |
|  | Organul care a efectuat VIZA              |________________________|   |  |
|  | Data efectuarii vizei                     |________________________|   |  |
|  | Nr. dosar viza                            |________________________|   |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  | Seful Serviciului                                                      |  |
|  |                                                                        |  |
|  |    stampila                                                            |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |                                            ________________________    |  |
|  | Organul care a efectuat VIZA              |________________________|   |  |
|  | Data efectuarii vizei                     |________________________|   |  |
|  | Nr. dosar viza                            |________________________|   |  |
|  |                                                                        |  |
|  |                                                                        |  |
|  | Seful Serviciului                                                      |  |
|  |                                                                        |  |
|  |    stampila                                                            |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                 pag. 3                                       |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                               ARME DETINUTE                                  |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |  1  | Cartea de identitate a armei |    INSCRIERE    |     RADIERE     |  |
|  |_____|______________________________|_________________|_________________|  |
|  | Categoria armei                    | Data            | Data            |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Caracteristicile armei             | Nr.             | Nr.             |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Destinatia armei                   | SEFUL           | SEFUL           |  |
|  |                                    | SERVICIULUI     | SERVICIULUI     |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Marca                              |                 |                 |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  |    seria               cal.        |       L.S.      |       L.S.      |  |
|  |____________________________________|_________________|_________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  | ... | Cartea de identitate a armei |    INSCRIERE    |     RADIERE     |  |
|  |_____|______________________________|_________________|_________________|  |
|  | Categoria armei                    | Data            | Data            |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Caracteristicile armei             | Nr.             | Nr.             |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Destinatia armei                   | SEFUL           | SEFUL           |  |
|  |                                    | SERVICIULUI     | SERVICIULUI     |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Marca                              |                 |                 |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  |    seria               cal.        |       L.S.      |       L.S.      |  |
|  |____________________________________|_________________|_________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  | ... | Cartea de identitate a armei |    INSCRIERE    |     RADIERE     |  |
|  |_____|______________________________|_________________|_________________|  |
|  | Categoria armei                    | Data            | Data            |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Caracteristicile armei             | Nr.             | Nr.             |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Destinatia armei                   | SEFUL           | SEFUL           |  |
|  |                                    | SERVICIULUI     | SERVICIULUI     |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Marca                              |                 |                 |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  |    seria               cal.        |       L.S.      |       L.S.      |  |
|  |____________________________________|_________________|_________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  | ... | Cartea de identitate a armei |    INSCRIERE    |     RADIERE     |  |
|  |_____|______________________________|_________________|_________________|  |
|  | Categoria armei                    | Data            | Data            |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Caracteristicile armei             | Nr.             | Nr.             |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Destinatia armei                   | SEFUL           | SEFUL           |  |
|  |                                    | SERVICIULUI     | SERVICIULUI     |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Marca                              |                 |                 |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  |    seria               cal.        |       L.S.      |       L.S.      |  |
|  |____________________________________|_________________|_________________|  |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |  30 | Cartea de identitate a armei |    INSCRIERE    |     RADIERE     |  |
|  |_____|______________________________|_________________|_________________|  |
|  | Categoria armei                    | Data            | Data            |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Caracteristicile armei             | Nr.             | Nr.             |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Destinatia armei                   | SEFUL           | SEFUL           |  |
|  |                                    | SERVICIULUI     | SERVICIULUI     |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  | Marca                              |                 |                 |  |
|  |____________________________________|                 |                 |  |
|  |    seria               cal.        |       L.S.      |       L.S.      |  |
|  |____________________________________|_________________|_________________|  |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                 pag. 4 - 9                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                             TEVI REZERVA                                     |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |Cat./  | MARCA | SERIA | CALIBRUL | NR. DE           | NR. DE           |  |
|  |Caract.|       |       |          | INREGISTRARE SI  | INREGISTRARE SI  |  |
|  |       |       |       |          | DATA INSCRIERII  | DATA RADIERII    |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|  |       |       |       |          | .............../ | .............../ |  |
|  |       |       |       |          | ................ | ................ |  |
|  |       |       |       |          | SEFUL SERVICIULUI| SEFUL SERVICIULUI|  |
|  |       |       |       |          |                  |                  |  |
|  |       |       |       |          |       L.S.       |        L.S.      |  |
|  |_______|_______|_______|__________|__________________|__________________|  |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                pag. 10 - 11                                  |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                          SCHIMBARI DE DOMICILIU                              |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |  Schimbat domiciliul in localitatea ...........                        |  |
|  | strada ........................ nr. ...........                        |  |
|  | bloc .........., scara ......., apt. .........,                        |  |
|  | judet (sector) ................ de la data de                          |  |
|  | ..............                                   ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  | Nr. de inregistrare ...............             |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  |  Schimbat domiciliul in localitatea ...........                        |  |
|  | strada ........................ nr. ...........                        |  |
|  | bloc .........., scara ......., apt. .........,                        |  |
|  | judet (sector) ................ de la data de                          |  |
|  | ..............                                   ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  | Nr. de inregistrare ...............             |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  |  Schimbat domiciliul in localitatea ...........                        |  |
|  | strada ........................ nr. ...........                        |  |
|  | bloc .........., scara ......., apt. .........,                        |  |
|  | judet (sector) ................ de la data de                          |  |
|  | ..............                                   ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  | Nr. de inregistrare ...............             |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  |  Schimbat domiciliul in localitatea ...........                        |  |
|  | strada ........................ nr. ...........                        |  |
|  | bloc .........., scara ......., apt. .........,                        |  |
|  | judet (sector) ................ de la data de                          |  |
|  | ..............                                   ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  | Nr. de inregistrare ...............             |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  |  Schimbat domiciliul in localitatea ...........                        |  |
|  | strada ........................ nr. ...........                        |  |
|  | bloc .........., scara ......., apt. .........,                        |  |
|  | judet (sector) ................ de la data de                          |  |
|  | ..............                                   ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  | Nr. de inregistrare ...............             |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|                                                                              |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                  pag. 12                                     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                  MUNITIE                                     |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |        CALIBRUL         |     BUCATI     |       Munitie pentru        |  |
|  |                         |                |     arma de la pozitia      |  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|  |_________________________|________________|_____________________________|  |
|                                                                              |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                  pag. 13                                     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                Resedinte aprobate pentru detinerea armelor                   |
|                                                                              |
|   ________________________________________________________________________   |
|  |  A. |                                                                  |  |
|  |_____| Localitatea .....................                                |  |
|  |  strada .................. nr. ........                                |  |
|  |  bloc ......, scara ......, apt. .....,                                |  |
|  |  judet (sector) .......................                                |  |
|  |  de la data de ..........                        ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  |  Nr. de inregistrare ...............            |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  | La aceasta adresa vor fi detinute armele inregistrate in prezentul     |  |
|  | permis la pozitiile:                                                   |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|  | ... |                                                                  |  |
|  |_____| Localitatea .....................                                |  |
|  |  strada .................. nr. ........                                |  |
|  |  bloc ......, scara ......, apt. .....,                                |  |
|  |  judet (sector) .......................                                |  |
|  |  de la data de ..........                        ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  |  Nr. de inregistrare ...............            |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  | La aceasta adresa vor fi detinute armele inregistrate in prezentul     |  |
|  | permis la pozitiile:                                                   |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|  | ... |                                                                  |  |
|  |_____| Localitatea .....................                                |  |
|  |  strada .................. nr. ........                                |  |
|  |  bloc ......, scara ......, apt. .....,                                |  |
|  |  judet (sector) .......................                                |  |
|  |  de la data de ..........                        ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  |  Nr. de inregistrare ...............            |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  | La aceasta adresa vor fi detinute armele inregistrate in prezentul     |  |
|  | permis la pozitiile:                                                   |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|  |  H. |                                                                  |  |
|  |_____| Localitatea .....................                                |  |
|  |  strada .................. nr. ........                                |  |
|  |  bloc ......, scara ......, apt. .....,                                |  |
|  |  judet (sector) .......................                                |  |
|  |  de la data de ..........                        ______________________|  |
|  |_________________________________________________|                      |  |
|  |                                                 |  SEFUL SERVICIULUI   |  |
|  |  Nr. de inregistrare ...............            |                      |  |
|  |                                                 |      L.S.            |  |
|  |_________________________________________________|______________________|  |
|  | La aceasta adresa vor fi detinute armele inregistrate in prezentul     |  |
|  | permis la pozitiile:                                                   |  |
|  |________________________________________________________________________|  |
|                                                                              |
|                            Seria RO nr. 0000000                              |
|                                                                              |
|                                  pag. 14 - 15                                |
|______________________________________________________________________________|

           MODIFICARI PRIVIND LOCUL UNDE SUNT DETINUTE ARMELE

 ______________________________________________________________________________
|NR. | NR. INREGISTRARE    | MODIFICAREA | LOCUL UNDE | LOCUL UNDE | SEMNATURA |
|CRT.| SI DATA MODIFICARII | PRIVESTE    | AU FOST    | VOR FI     | SI        |
|    |                     | URMATOARELE | DETINUTE   | DETINUTE   | STAMPILA  |
|    |                     | ARME        | ARMELE     | ARMELE     |           |
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|
|____|_____________________|_____________|____________|____________|___________|

                               Seria RO nr. 0000000

                                   pag. 16 - 17

    ANEXA 5

                                     MODEL

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |                                                                    |   |
|     |                               ROMANIA                              |   |
|     |               MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR              |   |
|     |               INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE             |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                           PERMIS DE ARMA                           |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                TIP B                               |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                          PORT SI FOLOSIRE                          |   |
|     |                       ARME DE FOC SI MUNITIE                       |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |                                                                    |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 1                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR               |    |
|    |              INSPECTORATUL ________________________                |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |       _________________                                            |    |
|    |      |                 |                                           |    |
|    |      |                 |              _______________________      |    |
|    |      |                 |              (Semnatura titularului)      |    |
|    |      |  FOTO TITULAR   |                                           |    |
|    |      |                 |                                           |    |
|    |      |                 |                                           |    |
|    |      |                 |                                           |    |
|    |      |_________________|                                           |    |
|    |                                                                    |    |
|    |               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                            |    |
|    |      C.N.P.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |      __________________________________________________            |    |
|    |              (Numele si prenumele titularului)                     |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |      Permis de arma a fost eliberat la data de ..............      |    |
|    |      Numarul de inregistrare ...............................       |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |                                                                    |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 2                                     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |   ______________________________________________________________   |    |
|    |  |               Domiciliul in localitatea                      |  |    |
|    |  |                                                              |  |    |
|    |  | ...........................................................  |  |    |
|    |  |                                                              |  |    |
|    |  |                                                              |  |    |
|    |  | strada ................................... nr. .........     |  |    |
|    |  | bloc .................... scara ....... apt. ...........     |  |    |
|    |  | judet (sector) ........................................,     |  |    |
|    |  |______________________________________________________________|  |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |         SEFUL UNITATII                                             |    |
|    |                                                                    |    |
|    |         L.S.                                                       |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |                                                                    |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 3                                     |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |                    VIZA PERMISULUI DE ARMA                         |    |
|    |   ___________________________       ___________________________    |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  | VIZAT LA DATA             |     | VIZAT LA DATA             |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   ...................     |     |   ...................     |   |    |
|    |  | SEFUL UNITATII            |     | SEFUL UNITATII            |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   |                       |     |   |                       |   |    |
|    |  |   | .................     |     |   | .................     |   |    |
|    |  |   STAMPILA UNITATII       |     |   STAMPILA UNITATII       |   |    |
|    |  | Nr. inregistrare          |     | Nr. inregistrare          |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   ...................     |     |   ...................     |   |    |
|    |  |___________________________|     |___________________________|   |    |
|    |   ___________________________       ___________________________    |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  | VIZAT LA DATA             |     | VIZAT LA DATA             |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   ...................     |     |   ...................     |   |    |
|    |  | SEFUL UNITATII            |     | SEFUL UNITATII            |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   |                       |     |   |                       |   |    |
|    |  |   | .................     |     |   | .................     |   |    |
|    |  |   STAMPILA UNITATII       |     |   STAMPILA UNITATII       |   |    |
|    |  | Nr. inregistrare          |     | Nr. inregistrare          |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |                           |     |                           |   |    |
|    |  |   ...................     |     |   ...................     |   |    |
|    |  |___________________________|     |___________________________|   |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 4 - 5                                 |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |                              ARME DETINUTE                         |    |
|    |   ______________________________________________________________   |    |
|    |  | Cartea de identitate a armei  |                              |  |    |
|    |  |_______________________________|______________________________|  |    |
|    |  | Categoria armei        |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Caracteristicile armei |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Destinatia armei       |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Marca           |                                            |  |    |
|    |  |_________________|____________________________________________|  |    |
|    |  | Seria           |                         | Cal.  |          |  |    |
|    |  |_________________|_________________________|_______|__________|  |    |
|    |  | Data inscrierii ............. | Data radierii .............. |  |    |
|    |  | Nr. inregistrare ............ | Nr. inregistrare ........... |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  | SEFUL UNITATII                | SEFUL UNITATII               |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  |                    L.S.       |                   L.S.       |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  |_______________________________|______________________________|  |    |
|    |                                                                    |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |   ______________________________________________________________   |    |
|    |  | Cartea de identitate a armei  |                              |  |    |
|    |  |_______________________________|______________________________|  |    |
|    |  | Categoria armei        |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Caracteristicile armei |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Destinatia armei       |                                     |  |    |
|    |  |________________________|_____________________________________|  |    |
|    |  | Marca           |                                            |  |    |
|    |  |_________________|____________________________________________|  |    |
|    |  | Seria           |                         | Cal.  |          |  |    |
|    |  |_________________|_________________________|_______|__________|  |    |
|    |  | Data inscrierii ............. | Data radierii .............. |  |    |
|    |  | Nr. inregistrare ............ | Nr. inregistrare ........... |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  | SEFUL UNITATII                | SEFUL UNITATII               |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  |                    L.S.       |                   L.S.       |  |    |
|    |  |                               |                              |  |    |
|    |  |_______________________________|______________________________|  |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 6 - 19                                |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |                             TEVI REZERVA                           |    |
|    |  ________________________________________________________________  |    |
|    | |Cat./  |MARCA |SERIA |CALIBRUL |NR. DE          |NR. DE         | |    |
|    | |Caract.|      |      |         |INREGISTRARE SI |INREGISTRARE SI| |    |
|    | |       |      |      |         |DATA INSCRIERII |DATA RADIERII  | |    |
|    | |_______|______|______|_________|________________|_______________| |    |
|    | |       |      |      |         |............../ |............./ | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |............... |.............. | |    |
|    | |       |      |      |         |SEFUL UNITATII  |SEFUL UNITATII | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |     L.S.       |     L.S.      | |    |
|    | |_______|______|______|_________|________________|_______________| |    |
|    | |       |      |      |         |............../ |............./ | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |............... |.............. | |    |
|    | |       |      |      |         |SEFUL UNITATII  |SEFUL UNITATII | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |     L.S.       |     L.S.      | |    |
|    | |_______|______|______|_________|________________|_______________| |    |
|    | |       |      |      |         |............../ |............./ | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |............... |.............. | |    |
|    | |       |      |      |         |SEFUL UNITATII  |SEFUL UNITATII | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |                |               | |    |
|    | |       |      |      |         |     L.S.       |     L.S.      | |    |
|    | |_______|______|______|_________|________________|_______________| |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 20 - 23                               |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|     ____________________________________________________________________     |
|    |                                                                    |    |
|    |                              MUNITIE                               |    |
|    |        ____________________________________________________        |    |
|    |       |        CALIBRUL           |      CANTITATEA        |       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |       |___________________________|________________________|       |    |
|    |                                                                    |    |
|    |                        Seria RO nr. 0000000                        |    |
|    |____________________________________________________________________|    |
|                                   pag. 24 - 47                               |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |                                                                    |   |
|     |                       SCHIMBARI DE DOMICILIU                       |   |
|     |   ______________________________________________________________   |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  | Schimbat domiciliul in localitatea                           |  |   |
|     |  | ......................................................       |  |   |
|     |  | strada ............................... nr. ...........       |  |   |
|     |  | bloc ............. scara ............. apt. ..........       |  |   |
|     |  | judet (sector) .......................................       |  |   |
|     |  | de la data de ........................................       |  |   |
|     |  | Nr. de inregistrare ..................................       |  |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  |                        SEFUL UNITATII                        |  |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  |                            L.S.                              |  |   |
|     |  |______________________________________________________________|  |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  | Schimbat domiciliul in localitatea                           |  |   |
|     |  | ......................................................       |  |   |
|     |  | strada ............................... nr. ...........       |  |   |
|     |  | bloc ............. scara ............. apt. ..........       |  |   |
|     |  | judet (sector) .......................................       |  |   |
|     |  | de la data de ........................................       |  |   |
|     |  | Nr. de inregistrare ..................................       |  |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  |                        SEFUL UNITATII                        |  |   |
|     |  |                                                              |  |   |
|     |  |                            L.S.                              |  |   |
|     |  |______________________________________________________________|  |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                  pag. 28 - 29                                |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6

                                    MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data_________________

                                AUTORIZATIE
                           DE TRANSFER AL ARMELOR
                              (PERSOANE FIZICE)

    Autorizam efectuarea transferului de arme si/sau munitii, de catre domnul ________________ din localitatea ____________ strada _________________ nr. ___ judetul (sectorul) ____________________, CNP _____________________, posesorul permisului de arma TIP A, de detinere seria ___ nr. _________ eliberat de _______________ la data ____________, vizat la data de ___________________.
    A*. Autorizatia se acorda pentru transferul urmatoarelor arme:
    1. Arma din categoria* ____________ caracteristicile armei* _____________ destinatia ______________ marca ______________ seria _____ calibrul __________ C.id. seria ____ nr. _________
    2. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia ______________ marca ______________ seria _____ calibrul ___________ C.id. seria ____ nr. __________
    3. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    4. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    5. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    B. Autorizatia se acorda pentru transferul urmatoarelor cantitati si calibre de munitie:
    1. Cantitatea __________ calibrul ______________
    2. Cantitatea __________ calibrul ______________
    3. Cantitatea __________ calibrul ______________
    4. Cantitatea __________ calibrul ______________
    5. Cantitatea __________ calibrul ______________

    Transferul armei/munitiei va avea loc pe traseul ________________ ruta __________________________
    Scopul transferului _____________________
    Mijloc de transport _____________________
    Termenul de valabilitate al autorizatiei ____________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.
    In baza cererii numarul ____/_______ se prelungeste valabilitatea autorizatiei pana la data de ___________.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * pentru un numar mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de munitie de calibre diferite se ataseaza o anexa cu datele de identificare ale armelor/munitiilor
    * categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi: B, C, D astfel ca in cerere se mentioneaza in raport de situatie una din categoriile specificate
    * caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate prin mentionarea in cerere a pozitiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B, C, D

    ANEXA 7

                                 MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data_________________

                               AUTORIZATIE
                TEMPORARA DE TRANSPORT SI FOLOSIRE A ARMEI
                            (PERSOANE FIZICE)

    Autorizam efectuarea transportului de arme si/sau munitii, de catre domnul __________________ din localitatea ______________ strada ________________ nr. _______ judetul (sectorul) _______________, CNP ______________________, posesorul permisului de arma TIP A, de detinere seria ______ nr. ______ eliberat de _____________ la data ___________, vizat la data de ______________.
    A. Autorizatia se acorda pentru transportul si folosirea armei categoria ______, caracteristicile armei _________ marca __________seria ________ calibrul ______, cartea de identitate a armei seria ________ nr. ________
    B. Autorizatia se acorda pentru transportul munitiei corespunzatoare:
    Cantitatea _____________ calibrul ______________
    Transportul armei/munitiei va avea loc pe traseul ___________________ ruta ________________________
    Mijloc de transport _____________________________
    Titularul este autorizat sa foloseasca arma si munitia in poligonul apartinand societatii __________________, situat la adresa ____________________
    Termenul de valabilitate al autorizatiei __________________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    In baza cererii numarul ___/______ se prelungeste valabilitatea autorizatiei pana la data de ________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 8

                                     MODEL

 ______________________________________________________________________________
|                                   ROMANIA                                    |
|                    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR                   |
|              INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI ______________            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                            ATESTAT DE COLECTIONAR                            |
|                              Seria C nr. 0001234                             |
|                                                                              |
|     Atestam prin prezentul ca domnul/doamna ________________, domiciliat(a)  |
| in localitatea _________________, str. ___________________ nr. ___, bloc ___,|
| scara ___, apt. ___, judet (sector) ______________, C.N.P. _________________,|
| indeplineste conditiile legale privind statutul de colectionar de arme,      |
| calitate care ii confera dreptul de a procura si detine arme pentru colectie,|
| in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.                            |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|     INSPECTOR SEF                             Nr. ______ data ____________   |
|     L.S.                                                                     |
                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

                         VIZA ATESTATULUI DE COLECTIONAR

 ______________________________________________________________________________
| Nr. de                  | Nr. de                   | Nr. de                  |
| inregistrare .......... | inregistrare ............| inregistrare .......... |
| Data .................. | Data ....................| Data .................. |
| SEFUL SERVICIULUI       | SEFUL SERVICIULUI        | SEFUL SERVICIULUI       |
|                 L.S.    |                 L.S.     |                 L.S.    |
|_________________________|__________________________|_________________________|
| Nr. de                  | Nr. de                   | Nr. de                  |
| inregistrare .......... | inregistrare ............| inregistrare .......... |
| Data .................. | Data ....................| Data .................. |
| SEFUL SERVICIULUI       | SEFUL SERVICIULUI        | SEFUL SERVICIULUI       |
|                 L.S.    |                 L.S.     |                 L.S.    |
|_________________________|__________________________|_________________________|

    ANEXA 9

                                     MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                               DISPOZITIE*
    de anulare a autorizarii si de retragere a permisului de arma

    In conformitate cu prevederile art. _____ din Legea nr. 295/2004 s-a dispus masura anularii autorizarii, pentru a detine arme si munitii fata de domnul ___________________ fiul lui ________________, si al _________________ nascut la ________ in localitatea ______________ domiciliat in _______________ str. ________________ nr. ____ bl. ____ apt. ____ sector/judet ________________ posesor al actului de identitate _____________ seria ____ nr. _________ si al permisului de arma tip A/tip B, seria _____ nr. _________ eliberat la data de _____________ de catre ______________ pentru incalcarea prevederilor art. ____ din ____________ constand in aceea ca ________________________________.
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Dispozitia de anulare a autorizarii se va anexa la instiintarea adresata persoanei in cauza in care se vor mentiona: armele ce fac obiectul anularii autorizarii, termenul in care persoana este obligata sa instraineze armele, precum si faptul ca s-a retras permisul de arma in situatiile in care se impune acest lucru.

    ANEXA 10

                                     MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                               AUTORIZATIE
           DE SCOATERE TEMPORARA DIN TARA A ARMELOR/MUNITIILOR
                            (PERSOANE FIZICE)

    Autorizam scoaterea temporara din Romania a armelor si/sau munitiilor, apartinand domnului _________________ din localitatea ____________ strada _________________ nr. ____ judetul (sectorul) _________________, CNP ______________________, posesorul permisului de arma TIP A/TIP B, de detinere seria ____ nr. _________ eliberat de _________________ la data ____________, astfel:
    A*. Autorizatia se acorda pentru scoaterea temporara a urmatoarelor arme:
    1. Arma din categoria ______________ caracteristicile armei ________________ destinatia ______________ marca ______________ seria _____ calibrul __________ C.id. seria ____ nr. _________
    2. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    3. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    4. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    5. Arma din categoria _______________ caracteristicile armei ______________ destinatia _______________ marca _______________ seria _____ calibrul _________ C.id. seria ____ nr. __________
    B. Autorizatia se acorda pentru scoaterea temporara a urmatoarelor cantitati si calibre de munitie:
    1. Cantitatea __________ calibrul ______________
    2. Cantitatea __________ calibrul ______________
    3. Cantitatea __________ calibrul ______________
    4. Cantitatea __________ calibrul ______________
    5. Cantitatea __________ calibrul ______________

    Transportul armelor/munitiei va avea loc pe traseul _______________________ ruta _____________________________________
    P.C.T.F./Iesire _______________________/Intrare ____________________________
    Scopul transportului _____________________
    Mijloc de transport ______________________
    Termenul de valabilitate al autorizatiei ____________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * pentru un numar mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de munitie de calibre diferite se ataseaza o anexa cu datele de identificare ale armelor/munitiilor

    ANEXA 11

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                                   AVIZ
           DE INSTRAINARE A ARMEI/MUNITIEI PE TERITORIUL ROMANIEI

    Avizam instrainarea pe teritoriul Romaniei de catre domnul (doamna) ___________________, domiciliat in ___________________, posesor al pasaportului/actului de identitate seria ___, nr. __________, eliberat de autoritatile statului _______________ la data de _____________, a urmatoarelor:
    A. Arma din categoria _____ caracteristicile armei ____ cu destinatie _________ marca ____________ seria __________ calibrul ______________;
    B. munitie:
    Cantitatea _______________ calibrul _____________,
    detinute in baza permisului de arma seria ___, nr. __________, eliberat la data de ____________ de _____________
    Avizul va fi prezentat autoritatilor de frontiera la iesirea din Romania pentru justificarea instrainarii armei/munitiei

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 12

                                   MODEL

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _______________

                            AUTORIZATIE TEMPORARA
                   DE PROCURARE A ARMEI SI MUNITIEI LETALE

    Se autorizeaza domnul (doamna) _______________________, domiciliat in _____________________ posesor al pasaportului/actului de identitate seria ____, nr. ________, eliberat de autoritatile statului ________________, valabil pana la ____________ pentru a procura din Romania:
    A. Arma din categoria ___, caracteristicile armei _____ destinatia ________.
    B. Teava rezerva din categoria ____ caracteristici ____ destinatia ________.
    C. Munitie:
    1. Cantitatea _______________ calibrul ________________
    2. Cantitatea _______________ calibrul ________________
    3. Cantitatea _______________ calibrul ________________
    4. Cantitatea _______________ calibrul ________________
    5. Cantitatea _______________ calibrul ________________
    Termenul de valabilitatea al autorizatiei: ____________
    In termen de 3 zile de la data achizitionarii armei/munitiei, posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a eliberat-o, avand asupra sa actul de provenienta al acestora, prezenta autorizatie, cartea de identitate a armei si arma procurata, (in vederea sigilarii acesteia).

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    VERSO

    Data procurarii _______________________________
    Se certifica de catre armurierul ______________
    din localitatea _______________________________
    ca domnul _____________________________________
    a cumparat arma (teava) letala din categoria _____, caracteristicile _______ destinatia __________ marca ___________ seria ________ calibrul _________ cu factura numarul _____________ din data de _____________ pozitia din registrul de evidenta a armelor _____________

    Semnatura gestionarului
    Loc stampila

    ANEXA 13

                                    MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                                 AUTORIZATIE
               DE SCOATERE DEFINITIVA DE PE TERITORIUL ROMANIEI
                        A ARMELOR SI MUNITIILOR LETALE

    Se autorizeaza domnul/doamna ______________ domiciliat(a) in _______________ avand pasaportul/actul de identitate seria ____ nr. ____ eliberat de ___________ la data _____________ pentru scoaterea definitiva de pe teritoriul Romaniei a urmatoarelor:
    A*. Arma din categoria _________, caracteristicile armei ________ destinatie _____________ marca ___________ seria ___________ calibrul __________, cartea de identitate a armei seria _________ nr. ___________
    B. Teava de rezerva seria _________ calibrul _________
    C. Munitie:
    1. Cantitatea ____________ calibrul ____________
    2. Cantitatea ____________ calibrul ____________
    3. Cantitatea ____________ calibrul ____________
    4. Cantitatea ____________ calibrul ____________
    5. Cantitatea ____________ calibrul ____________
    Tara de destinatie ______________________/ruta ___________________________
    Mijloc de transport ______________________________________________________
    P.C.T.F. - Iesire ________________________________________________________
    Termenul de valabilitate a autorizatiei: ________________________________

    Arma a fost sigilata la data de __________ de catre ____________ cu sigiliul Ministerului Administratiei si Internelor, numarul __________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate prin mentionarea in cerere a pozitiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B, C, D

    ANEXA 14

                                    MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                             DOVADA NOTIFICARII
           pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice

    Ca urmare a notificarii prealabile a domnului ___________________________ cu domiciliul/resedinta in localitatea ____________________, str. ________________ nr. ___, judetul (sectorul) ____________, CNP ___________________ document de identitate, seria ___ nr. ______ se elibereaza prezenta dovada, pentru procurarea unei arme neletale cu caracteristicile ____________.
    In termen de 5 zile de la procurarea armei neletale titularul are obligatia de a se prezenta la organul de politie competent cu arma si documentul de provenienta in vederea eliberarii certificatului de detinator.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 15

                                    MODEL

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI _____________      Seria ___ nr. _____
    Nr. ___________ data _________________

                            CERTIFICAT DE DETINATOR
                              PENTRU ARME NELETALE
                              - PERSOANE FIZICE -

    In temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor si al munitiilor, domnul (doamna) _________________, din localitatea ___________, str. __________, nr. ____, judetul (sectorul) ______________, posesor al documentului de identitate seria ___________, nr. ________, C.N.P. _______________________, este detinator al armelor/munitiilor neletale, dupa cum urmeaza:

    1. ARME*:
 _______________________________________________________________
|Nr. | Destinatia | Caracteristicile | Marca | Seria | Calibrul |
|crt.|            |                  |       |       |          |
|____|____________|__________________|_______|_______|__________|
|  1 |            |                  |       |       |          |
|____|____________|__________________|_______|_______|__________|
| .. |            |                  |       |       |          |
|____|____________|__________________|_______|_______|__________|
| 10 |            |                  |       |       |          |
|____|____________|__________________|_______|_______|__________|

    VERSO

    2. MUNITIE*:
 __________________________________________________
|Nr. | Cantitatea | Calibrul | Alte caracteristici |
|crt.|    (buc.)  |          |                     |
|____|____________|__________|_____________________|
|  1 |            |          |                     |
|____|____________|__________|_____________________|
| .. |            |          |                     |
|____|____________|__________|_____________________|
| 10 |            |          |                     |
|____|____________|__________|_____________________|

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Pentru mai mult de 10 arme si o cantitate de munitie mai mare de calibre diferite sau avand alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de detinator.

    ANEXA 16

                                     MODEL

    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data_________________

                  AVIZ DE SCOATERE DEFINITIVA DIN ROMANIA
                        A ARMEI SI MUNITIEI NELETALE

    ESTE AVIZAT domnul/doamna _______________________ domiciliat(a) in _______________________ avand pasaportul/actul de identitate seria ___ nr. ________ eliberat de ________________ la data ____________________, pentru scoaterea definitiva de pe teritoriul Romaniei a armei si/sau munitiei neletale:
    A. Arma neletala, cu caracteristicile _____________, destinatia ____________ marca _____________ seria _________________ calibrul ________________
    B. Munitia:
    1. Cantitatea ____________ calibrul _____________
    2. Cantitatea ____________ calibrul _____________
    3. Cantitatea ____________ calibrul _____________

    Tara de destinatie ___________________/ruta ______________________________
    Mijloc de transport ______________________________________________________
    P.C.T.F. - Iesire ________________________________________________________
    Termenul de valabilitate a dovezii: _____________________________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 17

                                     MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                                    AVIZ
          pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul Romaniei

    Ca urmare a notificarii prealabile a domnului/doamnei ______________________ cu domiciliul/resedinta in localitatea _____________________, str. _____________ nr. ___, tara _____________, document de identitate ________________ seria _____ nr. __________, adresata misiunii diplomatice romane din __________________ se acorda AVIZUL pentru introducerea armei neletale, cu caracteristicile _______ marca ___________ seria ____________ calibrul ________________.
    Avizul este valabil de la data ______________ pana la data ________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 18

                                     MODEL

    Matca

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                                 AUTORIZATIE
                    DE PROCURARE - ARME SI MUNITII LETALE
                            (PERSOANE JURIDICE)

    Se autorizeaza ___________________ cu sediul in localitatea _______________, str. _____________ nr. ____, codul unic de inregistrare nr. ___________________ pentru a procura:
    1. Arma cu destinatia _____________ si cantitatea de _____________ cartuse calibrul aferent acesteia.
    2. O teava de rezerva calibrul _______, pentru arma: (denumirea) __________ (categoria) __________ (seria) ___________ detinuta in baza permisului de arma tip ______, seria ______, nr. _______

    ORGAN DE POLITIE

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________________
    Nr. ___________ data _________________

                                AUTORIZATIE
                   DE PROCURARE - ARME SI MUNITII LETALE
                            (PERSOANE JURIDICE)

    Se autorizeaza ___________________ cu sediul in localitatea _______________, str. _____________ nr. _____, codul unic de inregistrare nr. __________________ pentru a procura:
    1. Arma cu destinatia _________ si cantitatea de __________ cartuse calibrul aferent acesteia.
    2. O teava de rezerva calibrul _________, pentru arma: (denumirea) _________ (categoria) _________ (seria) ____________ detinuta in baza permisului de arma tip _______, seria ________, nr. ________

    * Specificatii suplimentare _______________________________________________
                                _______________________________________________

    Termenul de valabilitatea al autorizatiei pana la data de _________________

    SEFUL POLITIEI
    L.S.

    Se prelungeste pana la data de ___________

    SEFUL POLITIEI
    L.S.

    In termen de 10 zile posesorul acestei autorizatii are obligatia de a se prezenta la organul de politie care a eliberat-o, avand asupra sa arma procurata, actul de provenienta si cartea de identitate a armei, in cazul cand aceasta exista.
------------
    * se vor mentiona date suplimentare despre arma solicitata

    VERSO

    Data procurarii ___________________
    Se certifica de catre armurierul/autoritatea vamala ___________________
    din localitatea _______________________________________________________
    ca persoana juridica _____________ C.U.I ________ cu sediul in localitatea _______________ a procurat:

    1. arma din categoria ____________, cu caracteristicile _________ destinatia ____________ marca ___________ seria ______________ calibrul ___________
    2. O teava de rezerva, calibru ____________ seria _________ marca ________

    a) De la (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care instraineaza) _______________________, titular al permisului de arma/autorizatie de detinere si folosire, seria _____ nr. _______/factura numarul ______ din data de ________.
    b) Din strainatate conf. doc. ______________________

    Pozitia din registrul de evidenta a armelor/registrul vamal nr. _____/______

    Semnatura gestionarului/organul vamal

    Loc stampila

    ANEXA 19

                                    MODEL

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 AUTORIZATIE
                      DE DETINERE ARME SI MUNITII LETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)

    In temeiul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, autorizam ____________________, cu sediul in localitatea ________________, strada _________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, codul unic de inregistrare nr. ____________________, pentru a detine armele si munitiile specificate in prezenta.
    Adresa la care vor fi detinute armele:
    1. ......................................................................
    2. ......................................................................
    3. ......................................................................
    4. ......................................................................

    1. ARME*
 ______________________________________________________________________________
|N |  categoria  /|Destinatia|Marca|Serie|Calibrul|Carte de|Adresa   |Semnatura|
|r.|           /  |          |     |     |        |identi- |detinerii|    si   |
|  |         /    |          |     |     |        |tate    |         |stampila |
|c |       /      |          |     |     |        |        |         |         |
|r |     /        |          |     |     |        |        |         |         |
|t.|   /          |          |     |     |        |        |         |         |
|  | /            |          |     |     |        |        |         |         |
|  |caracteristici|          |     |     |        |        |         |         |
|__|______________|__________|_____|_____|________|________|_________|_________|
|1.|              |          |     |     |        |        |         |         |
|__|______________|__________|_____|_____|________|________|_________|_________|
|..|              |          |     |     |        |        |         |         |
|__|______________|__________|_____|_____|________|________|_________|_________|    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Pentru mai mult de 10 arme si o cantitate de munitie mai mare de calibre diferite sau avand alte caracteristici vor exista anexe la autorizatia de detinere.

    VERSO

    2. MUNITIE
 ______________________________________________________________
|Nr. |      Cantitatea     |    Calibrul    |    Observatii    |
|crt.|                     |                |                  |
|____|_____________________|________________|__________________|
|____|_____________________|________________|__________________|
|____|_____________________|________________|__________________|

    3. VIZA AUTORIZATIEI
 ____________________________________________________________________
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|


    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 20

                                   MODEL

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 AUTORIZATIE
                      DE FOLOSIRE - ARME SI MUNITII LETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)

    In temeiul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, autorizam __________________________, cu sediul in localitatea ________________, strada _________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, codul unic de inregistrare nr. ________________________, pentru a folosi armele si munitiile specificate in prezenta.
    Adresa la care se pastreaza armele/munitia:
    .........................................................................

    1. ARME*
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |  categoria  /|Destinatia| Marca| Serie| Calibrul| Cartea de  |Semnatura|
|crt.|           /  |          |      |      |         | identitate |    si   |
|    |         /    |          |      |      |         |            |stampila |
|    |       /      |          |      |      |         |            |         |
|    |     /        |          |      |      |         |            |         |
|    |   /          |          |      |      |         |            |         |
|    | /            |          |      |      |         |            |         |
|    |caracteristici|          |      |      |         |            |         |
|____|______________|__________|______|______|_________|____________|_________|
|  1.|              |          |      |      |         |            |         |
|____|______________|__________|______|______|_________|____________|_________|
| ...|              |          |      |      |         |            |         |
|____|______________|__________|______|______|_________|____________|_________|    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Pentru mai mult de 10 arme si o cantitate de munitie mai mare de calibre diferite sau avand alte caracteristici vor exista anexe la autorizatie.

    VERSO

    2. MUNITIE
 ______________________________________________________________
|Nr. |      Cantitatea     |     Calibru    |    Observatii    |
|crt.|                     |                |                  |
|____|_____________________|________________|__________________|
|  1.|                     |                |                  |
|____|_____________________|________________|__________________|
| ...|                     |                |                  |
|____|_____________________|________________|__________________|

    3. VIZA AUTORIZATIEI
 ____________________________________________________________________
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 21

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                      AUTORIZATIE DE TRANSFER AL ARMELOR
                             (PERSOANE JURIDICE)

    Autorizam efectuarea transferului de arme si/sau munitii, de catre ____________________________, cu sediul in localitatea ________________, strada _________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, codul unic de inregistrare nr. ________________________, autorizatia de detinere seria ___________ nr. _________.
    A. Autorizatia se acorda pentru transferul urmatoarelor arme*:
    1. Arma din categoria* ___________ caracteristicile armei _______________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    2. Arma din categoria ____________ caracteristicile armei* _______________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    3. Arma din categoria ___________ caracteristicile armei _______________
destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    4. Arma din categoria ___________ caracteristicile armei _______________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    5. Arma din categoria ___________ caracteristicile armei _______________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    B. Autorizatia se acorda pentru transferul urmatoarelor cantitati si calibre de munitie:
    6. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    7. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    8. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    9. Cantitatea _______________ calibrul ____________
   10. Cantitatea _______________ calibrul ____________

    Transferul armelor/munitiei va avea loc pe traseul ________________________ ruta _________________________________
    Scopul transferului ________________________________
    Mijloc de transport ________________________________
    Termenul de valabilitate al autorizatiei ___________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    In baza cererii numarul _________/________ se prelungeste valabilitatea autorizatiei pana la data de ____________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Pentru un numar mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de munitie de calibre diferite se ataseaza o anexa cu datele de identificare ale armelor/munitiilor.
    * Categoria de arme conform Legii nr. 295/2004 poate fi: B, C, D astfel ca in cerere se mentioneaza in raport de situatie una din categoriile specificate.
    * Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate prin mentionarea in cerere a pozitiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B, C, D.

    ANEXA 22

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                                AUTORIZATIE
             DE SCOATERE TEMPORARA DIN TARA A ARMELOR/MUNITIILOR LETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)

    Se autorizeaza scoaterea temporara din Romania a armelor si/sau munitiilor letale, apartinand __________________________, cu sediul in localitatea ________________, strada _________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, codul unic de inregistrare nr. ________________________, posesoare a autorizatiei de detinere de arme si munitii seria ___________ nr. _________ eliberata de ____________ la data _______________.
    A. Autorizatia se acorda pentru scoaterea temporara a urmatoarelor arme*:
    1. Arma din categoria _____________ caracteristici _________________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    2. Arma din categoria _____________ caracteristici _________________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    3. Arma din categoria _____________ caracteristici _________________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    4. Arma din categoria _____________ caracteristici _________________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    5. Arma din categoria _____________ caracteristici _________________ destinatia _______________ marca _______________________ seria _____________ calibrul _________________ C.Id. seria _________ nr. ____________
    B. Autorizatia se acorda pentru scoaterea temporara a urmatoarelor cantitati si calibre de munitie*:
    1. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    2. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    3. Cantitatea _______________ calibrul ____________
    4. Cantitatea _______________ calibrul ____________

    Reprezentantul autorizat al _______________________ este domnul (doamna) _________________________, CNP ________________________
    Motivul scoaterii temporare din tara _________________________________
    Mijloc de transport ______________________
    P.C.T.F./Intrare _________________________/Iesire ____________________
    Tara de destinatie a armei/munitiei _________________________
    Termenul de valabilitate al autorizatiei pana la data de ___________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Pentru un numar mai mare de 5 arme sau o cantitate mai mare de munitie de calibre diferite se ataseaza o anexa cu datele de identificare ale armelor/munitiilor.

    ANEXA 23

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 CERTIFICAT
                         DE DETINATOR ARME NELETALE
                             (PERSOANE JURIDICE)

    In temeiul Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor ____________________________________, cu sediul in localitatea ________________, str. ___________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, cod unic de inregistrare nr. ________________________, este detinatoare a armelor/munitiilor neletale, dupa cum urmeaza:

    1. ARME:
 __________________________________________________________________________
| Caracteristicile armei prevazute | Destinatia | Marca | Seria | Calibrul |
| in anexa la Legea nr. 295/2004*  |            |       |       |          |
|__________________________________|____________|_______|_______|__________|
|Nr. crt.|Pozitia din anexa la lege|            |       |       |          |
|________|_________________________|____________|_______|_______|__________|
| 1.     |                         |            |       |       |          |
|________|_________________________|____________|_______|_______|__________|
| ...    |                         |            |       |       |          |
|________|_________________________|____________|_______|_______|__________|
| 10.    |                         |            |       |       |          |
|________|_________________________|____________|_______|_______|__________|

    2. MUNITIE
 __________________________________________________________________________
|    Cantitatea (buc.)     |      Calibrul      |    Alte caracteristici   |
|__________________________|____________________|__________________________|
| 1.                       |                    |                          |
|__________________________|____________________|__________________________|
| ...                      |                    |                          |
|__________________________|____________________|__________________________|
| 10.                      |                    |                          |
|__________________________|____________________|__________________________|

    Pentru mai mult de 10 arme si o cantitate de munitie mai mare de calibre diferite sau avand alte caracteristici vor exista anexe la certificatul de detinator.
    * Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate prin mentionarea in cerere a pozitiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B, C, D.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    VERSO

                           VIZA CERTIFICATULUI

 ____________________________________________________________________
| VIZAT IN             | VIZAT IN             | VIZAT IN             |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZAT IN             | VIZAT IN             | VIZAT IN             |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZAT IN             | VIZAT IN             | VIZAT IN             |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|

    ANEXA 24

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                              DOVADA NOTIFICARII
                                ARMA NELETALA
                             (PERSOANE JURIDICE)

    Ca urmare a notificarii prealabile a SC _____________________ cu sediul in localitatea ________________, str. ___________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, cod unic de inregistrare nr. ________________________, reprezentata prin domnul (doamna) _______________, C.N.P. _________________, se elibereaza prezenta dovada, pentru procurarea de arme neletale in cantitate de _________________, avand destinatia _____________.
    In termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveti obligatia de a va prezenta la organul de politie competent cu arma (armele) si documentul de provenienta in vederea eliberarii certificatului de detinator.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 25

                                   MODEL

    FATA

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      Seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 AUTORIZATIE
                      DE FUNCTIONARE A POLIGONULUI DE TRAGERE

    In temeiul _________________________________________________ se AUTORIZEAZA FUNCTIONAREA poligonului de tragere pentru:
                    _
    1. arme letale |_|
                      _
    2. arme neletale |_|
    situat in localitatea _____________________, judetul (sectorul) ___________, strada _________________ nr. ________, apartinand societatii comerciale _____________________, cu sediul in ____________________________ codul unic de inregistrare nr. __________________.

    In poligon se pot efectua trageri cu urmatoarele categorii de arme:

    Letale:                 ____
    1. Categoria B,        |    |
    Caracteristicile armei |____|
 ______________________________________________________
|  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
                            ____
    2. Categoria C,        |    |
    Caracteristicile armei |____|
               ___________________
              | 19 | 20 | 21 | 22 |
              |____|____|____|____|
              |    |    |    |    |
              |____|____|____|____|
                     ____
    3. Categoria D, |    |
                    |____|
              ____
    Neletale |    |
             |____|

    Se va marca cu X in dreptul categoriei si caracteristicilor corespunzatoare armei.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    VERSO

                           VIZA AUTORIZATIEI

 ____________________________________________________________________
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|
| VIZA IN              | VIZA IN              | VIZA IN              |
| ANUL _________       | ANUL _________       | ANUL _________       |
| LUNA _________       | LUNA _________       | LUNA _________       |
| ZIUA _________       | ZIUA _________       | ZIUA _________       |
|                      |                      |                      |
| SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       | SEFUL POLITIEI       |
|______________________|______________________|______________________|

    ANEXA 26

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      Seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 AUTORIZATIE
                PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CURSULUI
                    DE INITIERE SI PREGATIRE TEORETICA
                  SI PRACTICA PE LINIE DE ARME SI MUNITII

    Se autorizeaza societatea comerciala __________________________________, cu sediul in localitatea ________________, strada _________________ nr. _______, judetul (sectorul) __________________, codul unic de inregistrare _____________, sa organizeze si sa desfasoare cursuri de initiere si pregatire teoretica si practica pe linie de arme si munitii. Activitatile se vor desfasura la:
    - pregatirea teoretica la sediul din _________________, str. ______________ nr. _____, judet (sector) ___________;
    - pregatire practica la poligonul situat in _______________________________, apartinand _____________________________________________________.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 27

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      Seria _____ nr. ____
    Nr. _________ data ____________

                                 ATESTAT
                   DE INSTRUCTOR IN POLIGONUL DE TRAGERE

    Domnul/Doamna ______________________________________________, domiciliat(a) in localitatea ______________________, str. _____________________ nr. _______, bloc____, scara _____, apt. ______, judet (sector) _____________________ CNP ______________________ indeplineste conditiile legale si a obtinut calitatea de instructor in poligonul de tragere cu arme si munitii, care ii confera drepturile conexe prevazute in Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    *VIZE DE PRELUNGIRE A VALABILITATII ATESTATULUI

 ___________________________________________________________
|Nr. |Nr. si data|   Organul  | Valabil pana | Semnatura si |
|crt.|   vizei   | de politie | la data de:  |   stampila   |
|____|___________|____________|______________|______________|
|    |           |            |              |              |
|____|___________|____________|______________|______________|
|    |           |            |              |              |
|____|___________|____________|______________|______________|
|    |           |            |              |              |
|____|___________|____________|______________|______________|
|    |           |            |              |              |
|____|___________|____________|______________|______________|
|    |           |            |              |              |
|____|___________|____________|______________|______________|

    * Prezentul atestat se vizeaza la intervale de 5 ani.

    ANEXA 28

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                                DISPOZITIE*
            de anulare a autorizarii si retragerea autorizatiei
                            persoanelor juridice

    In conformitate cu prevederile art. ________________________, incepand cu data de ________________, s-a dispus anularea autorizarii si retragerea autorizatiei de ______________________ nr. ______________ din ____________, emisa de ______________________ S.C. _________________________, cu sediul in localitatea __________________, str. _______________________ nr. _____, judetul (sectorul) ___________________, cod unic de inregistrare nr. _________________, pentru incalcarea prevederilor art. _____ din _________________ constand in aceea ca:
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Dispozitia de anulare a autorizarii se va anexa la instiintarea adresata persoanei in cauza.

    ANEXA 29

                                   MODEL

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |                                                                    |   |
|     |                               ROMANIA                              |   |
|     |               MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR              |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                    CARTEA DE IDENTITATE A ARMEI                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                                                                    |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 1                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |            Date generale de identificare ale armei             | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Categoria                       |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Caracteristicile   |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |            Elemente de identificare                            | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Marca                           |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Seria                           |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Calibru                         |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Tara de origine                 |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Tara de provenienta             |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Serie cutie mecanisme           |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Serie teava                     |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |            Marcajul                                            | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Indicativul de tara             |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Indicativul producatorului      |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Anul de fabricatie |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     | | Numarul de ordine  |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |            Alte date de identificare a armei                   | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Munitia folosita   |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     | | Numar de tevi      |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     | | Pozitia tevilor    |            |                              | |   |
|     | |____________________|____________|______________________________| |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 2                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |            Date privind omologarea armei                       | |   |
|     | |            (pentru arme fabricate in Romania)                  | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Seria si nr. certificatului de omologare    |                  | |   |
|     | |_____________________________________________|__________________| |   |
|     | | Data eliberarii certificatului de omologare |                  | |   |
|     | |_____________________________________________|__________________| |   |
|     | | Autoritatea emitenta a certificatului de omologare             | |   |
|     | |_____________________________________________________           | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Date privind certificarea indeplinirii conditiilor de omologare| |   |
|     | |             (pentru armele introduse in Romania)               | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Tara de origine                 |                              | |   |
|     | |_________________________________|______________________________| |   |
|     | | Seria si nr. certificatului de omologare din tara de origine   | |   |
|     | |_____________________________________________________           | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Data omologarii in Romania         |                           | |   |
|     | |____________________________________|___________________________| |   |
|     | | Seria si nr. omologarii in Romania |                           | |   |
|     | |____________________________________|___________________________| |   |
|     | | Autoritatea emitenta                                           | |   |
|     | |_____________________________________________________           | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | |     Avizul de constatare tehnico-stiintifica criminalistica    | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Nr. si data avizului  |                                        | |   |
|     | |_______________________|________________________________________| |   |
|     | | Autoritatea emitenta: |                                        | |   |
|     | |_______________________|________________________________________| |   |
|     | | Autoritatea emitenta:                     data                 | |   |
|     | |                                                                | |   |
|     | |    L.S.                                                        | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 3                                    |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|      ____________________________________________________________________    |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |    Verificari periodice cu privire la starea tehnica a armei   | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Data        | Unitatea care a      |   Starea    | Semnatura   | |   |
|     | | verificarii | efectuat verificarea |   tehnica   | si stampila | |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     |                                                                    |   |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |    Mentiuni privind retragerea cartii de identitate a armei    | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     | | Data        | Unitatea care a      | Numar de    | Semnatura   | |   |
|     | | retragerii  | dispus retragerea    | inregistrare| si stampila | |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     | |_____________|______________________|_____________|_____________| |   |
|     |                                                                    |   |
|     |  ________________________________________________________________  |   |
|     | |                          Alte mentiuni                         | |   |
|     | |   __________________________________________________________   | |   |
|     | |   __________________________________________________________   | |   |
|     | |   __________________________________________________________   | |   |
|     | |   __________________________________________________________   | |   |
|     | |   __________________________________________________________   | |   |
|     | |________________________________________________________________| |   |
|     |                        Seria RO nr. 0000000                        |   |
|     |____________________________________________________________________|   |
|                                    pag. 4                                    |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 30

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                                     AVIZ
de principiu pentru includerea in obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii

    Urmare a solicitarii domnului ________________________________, adresata in calitate de _______________________ al SC ______________________ cu sediul in localitatea _______________________________, str. _________________________ nr. _________, judetul (sectorul) _______________________, cod unic de inregistrare nr. ____________________________, se acorda AVIZUL de principiu, in vederea includerii in obiectul de activitate al societatii a urmatoarelor domenii:
    1. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    2. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    3. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    4. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    5. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    6. _______________________________________ - COD CAEN __________________;

    Prezentul aviz are o valabilitate de 30 de zile.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 31

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________      seria _____ nr. ____

                                 AUTORIZATIE
                       PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR CU
                             ARME SI MUNITII LETALE

    In temeiul Legii nr. 295/2004, privind regimul armelor si al munitiilor, autorizam ___________________________________, cu sediul in localitatea _______________________________, strada _________________________ nr. _________, judetul (sectorul) _______________________, codul unic de inregistrare nr. ____________________________, pentru a efectua urmatoarele operatiuni cu arme si munitii:
    1. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    2. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    3. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;
    .. _______________________________________ - COD CAEN __________________;

    INSPECTOR SEF
    L.S.

    ANEXA 32

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
    Nr. _______________ data _______________

                                    AVIZ
             pentru operatiuni de import/export cu arme si munitii
                                 (armurieri)

    Se acorda AVIZUL pentru efectuarea de operatiunii de import/export cu arme si munitii _______________________________________, cu sediul in localitatea _______________________________, str. _________________________ nr. _________, judetul (sectorul) _______________________, cod unic de inregistrare nr. ____________________________, astfel:

    A.
    1. _____________ (bucati) arme din categoria ____________________, caracteristicile* ______________________ marca ______________, calibrul _______;
    2. _____________ (bucati) arme din categoria ____________________, caracteristicile ______________________ marca ______________, calibrul _______;

    B.
    1. _____________ (bucati) munitie, calibrul ________________;
    2. _____________ (bucati) munitie, calibrul ________________.

    Tara de unde/unde se importa/exporta armele/munitia ________________________
    Termenul de valabilitatea al avizului pana la data de ______________________
    Mijloc de transport ________________________________________________________
    P.C.T.F. INTRARE/IESIRE ____________________________________________________
    Paza transportului este asigurata de ____________________________________ in baza contractului nr. ______________/______________

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    * Caracteristicile armei conform Legii nr. 295/2004 pot fi individualizate prin mentionarea in cerere a pozitiei (nr. curent) din anexa la lege, la categoriile B, C, D.
    In cazul in care caracteristicile enuntate vor necesita completarea listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe.

    ANEXA 33

                                   MODEL

    ROMANIA
    MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
    INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI __________
    Nr. _________ data ____________

                                        AVIZ
                 PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE ARME SI MUNITII

    In baza autorizatiei de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii seria _______ nr. ______________ societatea comerciala ______________________________, cu sediul in*1) _____________________________________________________, codul unic de inregistrare nr. ____________________________, este avizata sa efectueze transportul*2) _____________________________ de arme si munitii dupa cum urmeaza:

    *A.
    1. _____________ (bucati) arme din categoria ____________________, caracteristicile ______________________ destinatie _______________ marca ______________, calibrul _______;
    2. _____________ (bucati) arme din categoria ____________________, caracteristicile ______________________ destinatie _______________ marca ______________, calibrul _______;

    *B.
    1. _____________ (bucati) munitie, calibrul ________________;
    2. _____________ (bucati) munitie, calibrul ________________.

    Transportul se va efectua cu:
    1. Auto tip __________________ marca ____________________, nr. inmatriculare _____________________, omologare R.A.R. nr. ______________ din _____________, A.N.O.A.M. nr. _________________ din _____________, licenta de executie pentru transport de materiale periculoase A.R.R. nr. ________/______________.
    2. Auto tip __________________ marca ____________________, nr. inmatriculare _____________________, omologare R.A.R. nr. ______________ din _____________, A.N.O.A.M. nr. _________________ din _____________, licenta de executie pentru transport de materiale periculoase A.R.R. nr. ________/______________.

    Conducatori auto autorizati:
    1. _______________________________;
    2. _______________________________;
    3. _______________________________.
       Ruta utilizata ____________________________________________
       P.C.T.F. INTRARE/IESIRE ___________________________________
       Paza transportului este asigurata de ____________________________________ in baza contractului nr. ______________/______________.

    Termenul de valabilitate al avizului este pana la data de _________________.
    Transportul armelor si munitiilor se va face cu indeplinirea conditiilor prevazute in Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si normelor de aplicare ale acesteia.

    INSPECTOR SEF
    L.S.

------------
    *1) adresa completa
    *2) intern/international
    * In cazul in care caracteristicile enuntate vor necesita completarea listei cu mai mult de 2 puncte, vor exista anexe.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 130/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 130 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu