E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 324 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 293 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 209 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 180 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 181 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 183 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 166 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 139 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 92 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 76 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 36 2002
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 427 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 428 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 426 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 406 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 400 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 401 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 389 2001
Hotărârea 1055 2001 in legatura cu Ordin 356 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1055 din 18 octombrie 2001

privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 701 din  5 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere prevederile Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prevederile prezentei hotarari reglementeaza conditiile de introducere pe piata si/sau de punere in functiune a masurilor, aparatelor de masurat, componentelor, sistemelor si echipamentelor de masurare, denumite in continuare mijloace de masurare, precum si a dispozitivelor auxiliare ale acestora, prevazute in normele de metrologie legala CEE.
    Art. 2
    (1) Se admit introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a mijloacelor de masurare si a dispozitivelor auxiliare, prevazute la art. 1, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari, a normelor de metrologie legala CEE sau a cerintelor prevazute in instructiunile de metrologie legala si a normelor de metrologie legala in vigoare.
    (2) Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a unui mijloc de masurare sau dispozitiv auxiliar prevazut la art. 1 nu poate fi impiedicata, interzisa sau limitata, daca acel mijloc de masurare sau dispozitiv auxiliar poarta marcajele CEE prevazute in anexele nr. 1 si 2, aplicate conform prevederilor prezentei hotarari, sau daca este fabricat intr-un stat membru al Uniunii Europene si poarta marcajele CEE corespunzatoare.
    (3) Marcajele CEE simbolizeaza conformitatea mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare cu cerintele prevazute in prezenta hotarare si in normele de metrologie legala CEE; evaluarea acestei conformitati se realizeaza prin metode de control metrologic, respectiv prin aprobare de model CEE si/sau verificare initiala CEE.
    (4) Importatorul va informa Biroul Roman de Metrologie Legala cu privire la mijloacele de masurare sau la dispozitivele auxiliare fabricate intr-un stat membru, introduse pe piata si/sau puse in functiune in Romania; importatorul va transmite Biroului Roman de Metrologie Legala, daca este cazul, o copie de pe certificatul aprobarii de model si informatii privind autoritatea care a efectuat verificarea initiala CEE, responsabila de aplicarea marcajelor corespunzatoare acesteia.

    CAP. 2
    Aprobarea de model CEE

    Art. 3
    (1) Aprobarea de model CEE este decizia care confirma faptul ca un anumit tip de mijloc de masurare sau dispozitiv auxiliar corespunde prevederilor prezentei hotarari si normelor de metrologie legala CEE.
    (2) Aprobarea de model CEE se realizeaza conform prevederilor din prezentul capitol si din anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Aprobarea de model CEE a mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare este conditie pentru acceptarea prezentarii acestora la verificarea initiala CEE, daca normele de metrologie legala CEE prevad utilizarea ambelor metode de control metrologic.
    (2) Acordarea aprobarii de model CEE permite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare, daca normele de metrologie legala CEE nu impun si realizarea verificarii initiale CEE.
    (3) Normele de metrologie legala CEE pot excepta o categorie de mijloace de masurare sau de dispozitive auxiliare de la aprobarea de model CEE, mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare din acea categorie fiind supuse direct verificarii initiale CEE.
    Art. 5
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala acorda aprobarea de model CEE pentru mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari si ale normelor de metrologie legala CEE.
    (2) Producatorul de mijloace de masurare sau de dispozitive auxiliare va informa Biroul Roman de Metrologie Legala cu privire la orice modificare sau completare a modelului caruia i s-a acordat o aprobare de model CEE.
    (3) In cazul in care modificarile sau completarile aduse unui mijloc de masurare sau dispozitiv auxiliar caruia i s-a acordat o aprobare de model CEE influenteaza ori ar putea influenta rezultatele masurarilor sau conditiile prevazute pentru utilizarea mijlocului de masurare sau a dispozitivului auxiliar, este necesar sa se obtina o noua aprobare de model CEE.
    Art. 6
    Producatorul de mijloace de masurare sau de dispozitive auxiliare ori reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, solicita Biroului Roman de Metrologie Legala acordarea aprobarii de model CEE.
    Art. 7
    (1) In cazul in care un mijloc de masurare sau un dispozitiv auxiliar corespunde cerintelor prevazute in prezenta hotarare si in normele de metrologie legala CEE, Biroul Roman de Metrologie Legala emite solicitantului certificatul aprobarii de model CEE.
    (2) In cazul in care aprobarea de model CEE nu este urmata de verificarea initiala CEE sau in situatia in care normele de metrologie legala CEE prevad in mod explicit aceasta obligatie, marcajul aprobarii de model CEE, prevazut in anexa nr. 1, se aplica de catre solicitant, pe raspunderea acestuia, pe fiecare mijloc de masurare sau dispozitiv auxiliar care este conform cu modelul aprobat.
    (3) In cazul in care aprobarea de model CEE este urmata de verificarea initiala CEE, solicitantul poate sa aplice marcajul aprobarii de model CEE, prevazut in anexa nr. 1, pe mijlocul de masurare sau pe dispozitivul auxiliar care este conform cu modelul aprobat.
    (4) In cazul in care in normele de metrologie legala CEE este prevazuta exceptarea de la aprobarea de model CEE, producatorul poate, pe propria raspundere, sa aplice pe mijloacele de masurare din aceasta categorie marcajul de exceptare de la aprobarea de model CEE prevazut in anexa nr. 1.
    (5) Producatorul de mijloace de masurare sau dispozitive auxiliare ori reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul in Romania, ia toate masurile necesare pentru a preveni aplicarea pe mijloacele de masurare sau pe dispozitivele auxiliare a simbolurilor ori inscriptiilor care pot fi confundate cu marcajele CEE.
    (6) Inscriptionarile aplicate pe mijloacele de masurare sau pe dispozitivele auxiliare, conform prevederilor normelor de metrologie legala CEE, se redacteaza in limba romana.
    Art. 8
    Aprobarea de model CEE este valabila pentru o perioada de 10 ani. Termenul de valabilitate poate fi extins pentru perioade succesive de 10 ani. Numarul mijloacelor de masurare sau al dispozitivelor auxiliare care se fabrica in conformitate cu modelul aprobat nu este limitat.
    Art. 9
    Mijloacele de masurare care sunt in functiune si care au termenul de valabilitate al aprobarii de model CEE expirat pot fi prezentate la verificarea initiala CEE chiar daca nu s-a obtinut extinderea termenului de valabilitate al aprobarii de model CEE.
    Art. 10
    Daca se folosesc tehnici noi la constructia si functionarea mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare, Biroul Roman de Metrologie Legala poate acorda o aprobare de model CEE cu efect limitat, daca erorile tolerate sunt mai mici sau egale cu cele prevazute in normele de metrologie legala CEE.
    Art. 11
    Termenul de valabilitate al certificatului aprobarii de model CEE cu efect limitat este de 2 ani si se poate extinde pana la cel mult 3 ani.
    Art. 12
    Aprobarea de model CEE cu efect limitat poate contine urmatoarele restrictii:
    a) limitarea numarului de mijloace de masurare sau de dispozitive auxiliare care se pot produce conform modelului aprobat;
    b) obligatia de a comunica Biroului Roman de Metrologie Legala locul de instalare a mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare;
    c) restrictii privind utilizarea mijloacelor de masurare sau a dispozitivelor auxiliare;
    d) restrictii speciale privind tehnicile noi utilizate.
    Art. 13
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala poate sa retraga o aprobare de model CEE pe care a acordat-o, in urmatoarele situatii:
    a) mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare pentru care a fost acordata aprobarea de model CEE nu sunt conforme cu modelul aprobat sau cu prevederile normelor de metrologie legala CEE;
    b) cerintele metrologice specificate in certificatul aprobarii de model CEE sau prevederile art. 12 nu sunt respectate;
    c) aprobarea de model CEE s-a acordat fara a fi respectate cerintele prezentei hotarari si normele de metrologie legala CEE.
    (2) Biroul Roman de Metrologie Legala retrage o aprobare de model CEE pe care a acordat-o, daca mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare fabricate in conformitate cu un model aprobat prezinta deficiente care le fac neutilizabile conform scopurilor propuse.
    (3) Mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initiala CEE, neconforme cu modelul aprobat sau cu normele de metrologie legala CEE, se supun prevederilor alin. (1), daca producatorul avertizat de Biroul Roman de Metrologie Legala cu privire la neconformitate nu elimina neconformitatile constatate intr-un termen stabilit de organul constatator.

    CAP. 3
    Verificarea initiala CEE

    Art. 14
    (1) Verificarea initiala CEE consta in examinarea mijloacelor de masurare noi sau reconditionate si in stabilirea conformitatii lor cu modelul aprobat si/sau cu cerintele din normele de metrologie legala CEE aplicabile.
    (2) Verificarea initiala CEE a unui mijloc de masurare se poate realiza atat prin examinare individuala, cat si printr-o alta metoda, daca normele de metrologie legala CEE contin prevederi in acest sens.
    Art. 15
    (1) Biroul Roman de Metrologie Legala efectueaza verificarea initiala CEE conform prevederilor prezentei hotarari si ale normelor de metrologie legala CEE.
    (2) Verificarea initiala CEE se realizeaza conform prevederilor din prezentul capitol si din anexa nr. 2 si se certifica prin marcajul de verificare initiala CEE.
    (3) Biroul Roman de Metrologie Legala poate sa efectueze verificarea initiala CEE si in cazul mijloacelor de masurare, cu aprobare de model CEE acordata intr-un stat membru al Uniunii Europene.
    Art. 16
    Verificarea initiala CEE este valabila din momentul acordarii ei pana la finele anului urmator celui in care a fost aplicat marcajul de verificare initiala CEE, daca normele de metrologie legala CEE nu prevad o perioada mai mare.
    Art. 17
    La examinarea unui mijloc de masurare supus verificarii initiale CEE se determina:
    a) daca mijlocul de masurare satisface cerintele tehnice si constructive prevazute in normele de metrologie legala CEE;
    b) daca mijlocul de masurare a primit aprobare de model si este conform cu modelul aprobat, cand este cazul.
    Art. 18
    Verificarea initiala CEE se refera la:
    a) caracteristicile metrologice;
    b) erorile tolerate;
    c) constructia mijlocului de masurare, astfel incat acesta sa garanteze stabilitatea caracteristicilor metrologice in conditii normale de utilizare;
    d) prezenta inscriptionarilor si a placutelor pentru marcaje sau a prevederilor pentru marcajul verificarii initiale CEE.
    Art. 19
    In cazul in care mijloacele de masurare au corespuns la verificarea initiala CEE, pe fiecare mijloc de masurare se aplica, sub responsabilitatea Biroului Roman de Metrologie Legala si in conformitate cu anexa nr. 2, marcajele de verificare initiala CEE.
    Art. 20
    In cazul in care pentru o categorie de mijloace de masurare nu este impusa verificarea initiala CEE si mijloacele de masurare indeplinesc cerintele normelor de metrologie legala CEE, producatorul, pe propria raspundere, aplica pe mijloacele de masurare din acea categorie marcajul aprobarii de model CEE pentru mijloacele de masurare exceptate de la verificarea initiala CEE, prevazut in anexa nr. 1.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 21
    (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage raspunderea materiala, civila, disciplinara, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
    (2) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si ale art. 7 alin. (5), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) si ale art. 7 alin. (2), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Art. 22
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de Biroul Roman de Metrologie Legala sa exercite controlul metrologic al statului.
    Art. 23
    Contraventiilor prevazute la art. 21 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Biroul Roman de Metrologie Legala motiveaza refuzul de a acorda sau de a extinde aprobarea de model CEE, retragerea unei asemenea aprobari, precum si refuzul efectuarii verificarii initiale CEE. Aceste decizii sunt facute cunoscute partilor implicate.
    Art. 25
    Daca normele de metrologie legala contin cerinte de control metrologic al mijloacelor de masurare aflate in functiune mai putin severe decat cele prevazute in normele de metrologie legala CEE, cerintele mai putin severe pot servi drept criterii de control metrologic.
    Art. 26
    Normele de metrologie legala CEE se aproba prin ordin al ministrului industriei si resurselor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 27
    Normele de metrologie legala CEE se modifica ori de cate ori este necesar pentru adaptare la progresul tehnic.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 29
    Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare la un an de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                         APROBAREA DE MODEL CEE

    1. Solicitarea pentru aprobare de model CEE
    1.1. Cererea, documentatia si corespondenta in legatura cu solicitarea aprobarii de model CEE pentru mijloace de masurare sau dispozitive auxiliare se redacteaza in limba romana.
    1.2. Cererea contine urmatoarele:
    - denumirea/numele si sediul/adresa producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania;
    - categoria de mijloace de masurare sau de dispozitive auxiliare;
    - domeniul in care se intentioneaza sa fie utilizat mijlocul de masurare sau dispozitivul auxiliar;
    - caracteristicile de masurare;
    - denumirea comerciala sau tipul, daca este cazul.
    1.3. Documentatia necesara examinarii se prezinta in doua exemplare si contine:
    a) descriere privind:
    - constructia si modul de utilizare a mijlocului de masurare sau a dispozitivului auxiliar;
    - dispozitivele de protectie care asigura functionarea corecta;
    - dispozitivele pentru reglare si ajustare;
    - locurile destinate pentru aplicarea marcajelor de verificare si, acolo unde este cazul, a sigiliilor;
    b) desene de ansamblu si, daca este necesar, desenele de executie ale componentelor importante;
    c) schema de functionare si, dupa caz, fotografii.
    1.4. Cererea este insotita, dupa caz, de certificatele aprobarilor de model primite anterior si de documentatia care a stat la baza emiterii acestora.
    2. Examinarea in vederea obtinerii aprobarii de model CEE
    2.1. Examinarea cuprinde:
    a) studiul documentatiei si incercarea modelului in laboratoarele Biroului Roman de Metrologie Legala, in laboratoarele autorizate de acesta sau la locul de fabricatie, livrare ori instalare;
    b) numai studiul documentatiei prezentate, in cazul in care caracteristicile metrologice ale modelului sunt cunoscute in amanunt.
    2.2. Examinarea va acoperi toate performantele mijlocului de masurare in conditii normale de utilizare. In aceste conditii mijlocul de masurare sau dispozitivul auxiliar trebuie sa isi pastreze caracteristicile metrologice impuse.
    2.3. Natura si scopul examinarii prevazute la pct. 2.1 pot fi mentionate in normele de metrologie legala CEE.
    2.4. In scopul executarii incercarilor pentru acordarea aprobarii de model CEE Biroul Roman de Metrologie Legala poate cere solicitantului sa ii puna la dispozitie atat etaloane si mijloace materiale necesare, cat si personal pentru asistenta.
    3. Certificatul aprobarii de model CEE si marcajul aprobarii de model CEE
    3.1. Certificatul aprobarii de model CEE contine rezultatele examinarii si alte cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca mijlocul de masurare sau dispozitivul auxiliar. Certificatul aprobarii de model CEE este insotit de descrieri, desene si diagrame necesare pentru identificarea modelului, precum si explicatii privind functionarea lui.
    3.2. Certificatul aprobarii de model CEE pentru un dispozitiv auxiliar va mentiona si:
    a) tipurile de mijloace de masurare la care poate fi atasat sau in care poate fi incorporat dispozitivul auxiliar;
    b) conditiile generale pentru functionarea in ansamblu a mijloacelor de masurare pentru care este aprobat modelul dispozitivului auxiliar.
    3.3. Marcajul aprobarii de model CEE este litera E stilizata, in interiorul careia se adauga:
    a) in partea de sus simbolul literal al Romaniei, RO, si ultimele doua cifre ale anului in care s-a acordat aprobarea de model CEE;
    b) in partea de jos numarul de identificare al aprobarii de model CEE, stabilit de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    3.3.1. Un exemplu de marcaj al aprobarii de model CEE este:
                                 _____
                                ( RO 01
                                (_____
                                ( 243
                                (_____

    3.4. Marcajul aprobarii de model CEE cu efect limitat contine alaturi de litera stilizata E si litera P, plasata inaintea acesteia, avand aceleasi dimensiuni ca si litera stilizata E.
    3.4.1. Un exemplu de marcaj al aprobarii de model CEE cu efect limitat este:
                             _____  ______
                            |     )( RO 01
                            |_____)(______
                            |      ( 243
                            |      (______

    3.5. Marcajul de exceptare de la aprobarea de model CEE este identic cu marcajul de aprobare de model CEE, cu mentiunea ca litera stilizata E este inversata simetric fata de o axa verticala.
    3.5.1. Un exemplu de marcaj de exceptare de la aprobarea de model CEE este:
                                _____
                               RO 01 )
                                _____)
                                 243 )
                                _____)

    3.6. Marcajul aprobarii de model CEE pentru mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initiala CEE consta in marcajul de aprobare de model CEE amplasat intr-un hexagon.
    3.6.1. Un exemplu de marcaj al aprobarii de model CEE pentru mijloacele de masurare sau dispozitivele auxiliare exceptate de la verificarea initiala CEE este:
                                _______
                              /  _____  \
                            /   ( RO 01   \
                          /     (_____      \
                          \     ( 243       /
                            \   (_____    /
                              \_________/

    3.7. Marcajele mentionate la punctele anterioare si aplicate de producator in conformitate cu prevederile prezentei hotarari trebuie sa fie amplasate in locuri vizibile pe fiecare mijloc de masurare si pe toate dispozitivele auxiliare supuse verificarii, intr-o maniera lizibila si indestructibila. Daca aplicarea marcajelor presupune dificultati tehnice, se pot stabili exceptii de la regula prin normele de metrologie legala CEE.
    4. Pastrarea modelului
    In cazurile mentionate in normele de metrologie legala CEE Biroul Roman de Metrologie Legala poate sa solicite pastrarea la sediul sau a unui model pentru care s-a acordat aprobarea de model CEE. In locul acestui model Biroul Roman de Metrologie Legala poate sa solicite, prin mentiuni explicite in certificatul aprobarii de model CEE, pastrarea la sediul sau a unor parti ale modelului, a unor machete sau a unor desene.
    5. Comunicarea aprobarii
    Biroul Roman de Metrologie Legala transmite solicitantului originalul certificatului aprobarii de model CEE. La cerere Biroul Roman de Metrologie Legala transmite solicitantului copii de pe rapoartele de evaluare metrologica.

    ANEXA 2

                        VERIFICAREA INITIALA CEE

    1. Prevederi generale
    1.1. Verificarea initiala CEE se poate executa in una sau mai multe etape, de obicei doua.
    1.2. Verificarea initiala CEE se executa conform prevederilor normelor de metrologie legala CEE.
    1.2.1. Verificarea initiala CEE se executa intr-o singura etapa, daca mijloacele de masurare se pot transporta la locul lor de instalare fara ca in prealabil sa fie necesara demontarea lor.
    1.2.2. Verificarea initiala CEE se executa in doua sau mai multe etape in cazul mijloacelor de masurare a caror functionare corecta depinde de conditiile in care sunt instalate sau utilizate.
    1.2.3. Prima etapa a procedurii de verificare initiala CEE permite evaluarea asigurarii conformitatii mijloacelor de masurare cu modelul aprobat sau, in cazul mijloacelor de masurare exceptate de la aprobarea de model CEE, a conformitatii cu cerintele prevazute in normele de metrologie legala CEE aplicabile.
    2. Locul verificarii initiale CEE
    2.1. Pentru verificarea initiala CEE care se executa intr-o singura etapa locul verificarii initiale CEE este stabilit de Biroul Roman de Metrologie Legala, daca normele de metrologie legala CEE referitoare la mijloacele de masurare care trebuie sa fie verificate intr-o singura etapa nu specifica altceva.
    2.2. Verificarea initiala in doua sau in mai multe etape se executa astfel:
    a) ultima etapa a unei verificari initiale CEE se executa la locul de instalare;
    b) celelalte etape ale unei verificari initiale CEE sunt executate conform prevederilor pct. 2.1.
    2.3. In cazul in care verificarea initiala CEE nu se face la sediul unui laborator de metrologie al Biroului Roman de Metrologie Legala, acesta poate sa ceara solicitantului:
    a) sa ii puna la dispozitie etaloane, mijloace materiale necesare, precum si personal pentru asistenta;
    b) sa ii prezinte o copie de pe certificatul aprobarii de model CEE, daca este cazul.
    3. Marcajul de verificare initiala CEE
    Marcajele de verificare initiala CEE sunt urmatoarele:
    3.1. Marcajul de verificare initiala CEE, care este compus din:
    a) litera "e", care contine in partea de sus simbolul literal al Romaniei, RO, urmat de numarul de identificare a subdiviziunii teritoriale a Biroului Roman de Metrologie Legala responsabile pentru verificarea initiala CEE, si in partea de jos numarul de identificare a laboratorului de metrologie care realizeaza verificarea;
    b) ultimele doua cifre ale anului verificarii, inscrise intr-un hexagon.
    3.1.1. Un exemplu de marcaj de verificare initiala CEE este:

    Figura 1 - Marcaj de verificare initiala CEE - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 701 din 5 noiembrie 2001, la pagina 6.

    Dimensiunile marcajului "e", ale cifrelor si ale literelor "R" si "O", exprimate in unitati relative fata de diametrul cercului circumscris literei "e", sunt prezentate in figura urmatoare:

    Figura 2 - Dimensiunile marcajului "e" si ale literelor "R" si "O" - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 701 din 5 noiembrie 2001, la pagina 6.

    Figura 3 - Dimensiunile cifrelor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 701 din 5 noiembrie 2001, la pagina 7.

    Diametrul cercului circumscris literei "e" sau hexagonului poate avea una dintre urmatoarele valori: 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.
    Forma si dimensiunile hexagonului si ale cifrelor cu care se completeaza hexagonul, exprimate in unitati relative fata de diametrul cercului circumscris hexagonului, sunt prezentate in figura urmatoare:

    Figura 4 - Forma si dimensiunile hexagonului - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 701 din 5 noiembrie 2001, la pagina 7.

    Figura 5 - Forma si dimensiunile cifrelor - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 701 din 5 noiembrie 2001, la pagina 7.

    3.1.2. Marcajul de verificare initiala CEE se aplica in locul stabilit pe mijlocul de masurare dupa ce acesta a fost complet verificat si i s-a recunoscut conformitatea cu cerintele normelor de metrologie legala CEE.
    3.2. Marcajul de verificare initiala CEE partiala. Acest marcaj contine numai litera "e", conform prevederilor pct. 3.1 lit. a), fiind utilizat si ca sigiliu in toate cazurile si in locurile mentionate in normele de metrologie legala CEE.
    3.2.1. Daca verificarea initiala CEE se efectueaza in mai multe etape, marcajul de verificare initiala CEE partiala se aplica pe mijlocul de masurare sau pe componente ale mijlocului de masurare care indeplinesc si in alte locuri decat locul de instalare conditiile stabilite pentru utilizare, pe locul unde se aplica stampila cu data sau pe orice alt loc specificat in normele de metrologie legala CEE.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1055/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1055 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1055/2001
Ordin 324 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-78/1.031 - Aparate de cantarit cu functionare automata pentru control si sortare"
Ordin 293 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-75/410 Aparate de cantarit cu totalizare continua"
Ordin 209 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/318 Contoare de gaz"
Ordin 180 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa"
Ordin 181 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE - 71/317 Greutati de exactitate medie cu valoare nominala de 5 kg ... 50 kg (paralelipipedice) si cu valoare nominala de 1 g ... 10 kg (cilindrice)"
Ordin 183 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE - 74/148 Greutati de exactitate superioara cu valoare nominala de 1 mg ... 50 kg"
Ordin 166 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE - 79/830 Contoare de apa calda"
Ordin 139 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE - 75/33 Contoare de apa rece"
Ordin 92 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/349" Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale si de coasta
Ordin 76 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"
Ordin 36 2002
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"
Ordin 426 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-77/95 Taximetre"
Ordin 427 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-76/891 - Contoare de energie electrica"
Ordin 428 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-73/362 - Masuri de lungime"
Ordin 406 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/347 Masurarea masei hectolitrice CEE a cerealelor"
Ordin 400 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-76/766 Tabele alcoolmetrice"
Ordin 401 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-75/107 Butelii utilizate ca recipiente de masura"
Ordin 389 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-76/765 Alcoolmetre si areometre pentru alcool"
Ordin 356 2001
privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE 86/217 Manometre pentru masurarea presiunii in pneurile vehiculelor cu motor"
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu