Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 180 din 24 mai 2002

privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa"

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 768 din 22 octombrie 2002


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare,
    in baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

                     Ministrul industriei si resurselor,
                             Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

                        NORMA DE METROLOGIE LEGALA CEE
    "NML-CEE - 77/313 Sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa"

    Art. 1
    Prezenta norma de metrologie legala CEE se aplica sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, care au in componenta contoare volumetrice in care lichidul determina miscarea peretilor mobili ai camerelor de masurare.
    Art. 2
    Se admite aplicarea marcajelor CEE pe sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, precum si pe componentele si subansamblurile acestora.
    Art. 3
    Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, precum si componentele si subansamblurile acestora se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initiala CEE, in conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare si in conditiile stabilite in anexa la prezenta norma de metrologie legala CEE.
    Art. 4
    Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, precum si a componentelor si subansamblurilor acestora nu pot fi impiedicate, interzise sau restrictionate daca acestea poarta marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initiala, prevazute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001, sau daca sunt fabricate intr-un stat membru al Uniunii Europene si poarta marcajele CEE corespunzatoare.
    Art. 5
    Anexa face parte integranta din prezenta norma de metrologie legala CEE.

    ANEXA 1
    la norma de metrologie legala

    1. Prevederi generale pentru sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa

    1.1. Definitii
    1.1.1. Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, cuprind contoarele volumetrice pentru lichide, altele decat apa, prevazute in Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 36/2002, echipamentele auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa, prevazute in Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/348", aprobata prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 76/2002, toate echipamentele utilizate cu scopul de a asigura masurarea corecta sau de a facilita operatia de masurare, precum si alte echipamente care pot afecta masurarea.
    In cazul in care mai multe contoare destinate unor operatii de masurare distincte functioneaza cu componente comune, fiecare contor, impreuna cu componentele comune, este considerat ca formand un sistem de masurare distinct. In cazul in care mai multe contoare sunt destinate unei singure operatii de masurare, contoarele sunt considerate ca formand un singur sistem de masurare.
    1.1.2. Livrarea minima
    Livrarea minima a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, este determinata in conformitate cu prevederile Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319" si ale Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/348", avand in vedere prevederile prezentei norme.
    In sistemele de masurare destinate sa masoare lichidul receptionat in sistem cel mai mic volum de lichid pentru care masurarea trebuie sa fie autorizata se numeste livrare minima receptionata. Cerinta precedenta referitoare la livrarea minima se aplica la livrarea minima receptionata.
    1.1.3. Separatorul de gaz
    Separatorul de gaz este un aparat care separa si elimina continuu aerul sau gazele continute in lichid, printr-un dispozitiv special.
    Dispozitivul de evacuare a gazelor, in principiu, functioneaza automat. Se poate renunta la aceasta cerinta daca exista un mecanism care opreste automat curgerea lichidului, in situatia in care exista riscul ca aerul sau gazele sa patrunda in contor. In acest caz reluarea masurii trebuie sa fie posibila numai cand aerul sau gazele au fost evacuate automat ori manual.
    1.1.4. Extractorul de gaz
    Extractorul de gaz este un aparat destinat sa evacueze aerul sau gazele acumulate in conductele din amonte de contor, sub forma de bule mici amestecate cu lichid.
    Prevederile pct. 1.1.3 referitoare la dispozitivul de evacuare a gazelor al separatorului de gaz se aplica, de asemenea, pentru extractorul de gaz.
    1.1.5. Extractorul special de gaz
    Extractorul special de gaz este un aparat care, la fel ca separatorul de gaz, dar in conditii de functionare mai putin riguroase, separa continuu aerul sau gazele continute in lichid si opreste automat curgerea lichidului daca exista riscul ca aerul sau gazele acumulate sub forma de bule mici amestecate cu lichid sa patrunda in contor.
    1.1.6. Cuva de condensare
    Cuva de condensare este un rezervor inchis, destinat sa colecteze, in sistemele de masurare a gazelor lichefiate sub presiune, gazele continute de lichidul care se masoara si sa le condenseze inaintea masurarii.
    1.1.7. Indicatorul de gaz
    Indicatorul de gaz este un dispozitiv care permite detectarea usoara a bulelor de aer sau de gaz pe care lichidul le poate contine.
    1.1.8. Vizorul de sticla
    Vizorul de sticla este un dispozitiv cu ajutorul caruia se verifica daca intregul sistem de masurare pentru lichide, altele decat apa, sau numai o parte a sa este complet umpluta cu lichid.

    1.2. Domeniul de aplicare
    Prevederile pct. 1 se aplica tuturor tipurilor de sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa, cu exceptia celor prevazute la pct. 2.

    1.3. Contoarele, debitele limita
    Contoarele care fac parte din sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, inclusiv orice echipament auxiliar, trebuie sa detina o aprobare de model CEE pentru masurarea lichidului prevazut in conditii normale de functionare.
    Aceste contoare se supun aprobarii de model CEE separate sau aprobarii incluse intr-o aprobare de model CEE a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, din care fac parte. Limitele maxime si minime ale sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, pot sa difere de cele ale contoarelor cu care este echipat. In acest caz se verifica daca debitele maxime si minime ale sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, sunt compatibile cu cele ale contorului. Contorul aprobat ca parte componenta a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, respecta prevederile Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319". Cand un numar de contoare este montat in paralel intr-un singur sistem de masurare pentru lichide, altele decat apa, suma debitelor maxime si minime ale contoarelor diferite trebuie sa fie luata in considerare la determinarea limitelor debitului sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, cu exceptia cazurilor prevazute in prezenta anexa. Debitul maxim al sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa fie cel putin dublul debitului total minim al contorului sau al contoarelor sale.

    1.4. Punctul de transfer
    1.4.1. Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa contina un punct de determinare a cantitatii de lichid livrate sau receptionate, denumit punct de transfer. Acest punct de transfer este situat in aval de contor in sistemele de masurare de livrare si in amonte de contor in sistemele de masurare de receptie.
    1.4.2. Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, pot fi de doua tipuri: sisteme de masurare cu furtun gol si sisteme de masurare cu furtun plin; termenul furtun include si conductele rigide.
    1.4.2.1. Sistemele de masurare cu furtun gol sunt, in cazul echipamentelor de livrare, sistemele de masurare in care punctul de transfer este situat in amontele furtunului de livrare. Punctul de transfer este format dintr-un vizor de sticla cu preaplin sau dintr-un dispozitiv de inchidere, combinat, in ambele cazuri, cu un sistem care asigura golirea furtunului de livrare dupa fiecare operatie de masurare.
    1.4.2.2. Sistemele de masurare cu furtun plin sunt, in cazul echipamentelor de livrare, sisteme de masurare in care punctul de transfer este format dintr-un dispozitiv de inchidere situat pe conducta de livrare. Cand are un capat liber, dispozitivul de inchidere trebuie sa fie situat cat mai aproape posibil de acest capat.
    1.4.2.3. In cazul echipamentelor de receptie, aceleasi prevederi se aplica prin analogie pentru conducta de receptie situata in amonte de contor.

    1.5. Filtrele
    Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa contina in amonte de contor un dispozitiv destinat sa colecteze impuritatile solide din lichide (filtru). Filtrele trebuie sa fie pe cat posibil astfel amplasate incat sa fie usor accesibile.

    1.6. Eliminarea aerului sau a gazelor
    1.6.1. Prevederi generale
    Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa fie instalate astfel incat sa nu produca in mod normal, in amonte de contor, patrunderi de aer sau degajari de gaz in lichid. Daca exista riscul ca aceasta cerinta sa nu fie indeplinita, sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de eliminare a gazelor, care sa permita eliminarea completa a aerului sau a gazelor nedizolvate care pot fi continute de lichid inainte ca acesta sa treaca prin contor.
    Dispozitivul de eliminare a gazelor trebuie sa fie adecvat conditiilor de alimentare si sa fie astfel realizat incat erorile suplimentare datorate influentei aerului sau gazelor asupra rezultatelor masurarilor sa nu depaseasca:
    - 0,5% din cantitatea masurata pentru lichide nealimentare a caror viscozitate nu depaseste 1 mPas;
    - 1% din cantitatea masurata pentru lichide alimentare si pentru lichide a caror viscozitate depaseste 1 mPas.
    Nu este necesar ca erorile suplimentare sa fie mai mici de 1% din livrarea minima.
    1.6.2. Alimentarea prin pompa
    1.6.2.1. Sistemul trebuie sa fie prevazut cu un separator de gaz cand presiunea la intrarea in pompa poate sa scada chiar momentan sub presiunea atmosferica sau sub presiunea vaporilor saturati din lichid, cu respectarea inclusiv a prevederilor pct. 1.6.6.
    1.6.2.1.1. Separatorul de gaz, destinat sa functioneze la un debit maxim care nu depaseste 100 mc/h, poate sa fie supus aprobarii de model CEE separate sau aprobarii incluse in aprobarea de model CEE a sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, din care face parte, cand prezenta anexa prevede pentru aprobare un astfel de sistem. In cazul unui separator de gaz destinat sa functioneze la un debit maxim mai mare de 100 mc/h, aprobarea de model CEE poate sa fie acordata prin analogie cu o aprobare de model CEE obtinuta pentru acelasi tip, executat la dimensiuni mai mici. Separatoarele de gaz care au primit aprobarea de model CEE separata pot fi utilizate in sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, fara indicatoare de gaz.
    1.6.2.1.2. Separatorul de gaz trebuie sa fie instalat, in principiu, in aval de pompa. Acesta poate sa fie combinat cu pompa.
    Separatorul de gaz trebuie sa fie situat intotdeauna cat mai aproape posibil de contor, astfel incat caderea de presiune datorata debitului de lichid intre cele doua componente sa fie neglijabila.
    1.6.2.1.3. Limitele de functionare ale separatorului de gaz trebuie sa fie urmatoarele:
    a) debitul sau debitele maxime pentru unul ori mai multe lichide specificate;
    b) limitele presiunii maxime si minime corespunzatoare functionarii corecte a dispozitivului de eliminare a gazului.
    1.6.2.1.4. Cand un separator de gaz destinat sa functioneze la un debit maxim care nu depaseste 100 mc/h detine o aprobare de model CEE separata, el trebuie sa asigure, in limitele erorilor prevazute la pct. 1.6.1, eliminarea aerului sau gazelor amestecate in lichidul de masurare, in urmatoarele conditii de incercare:
    a) sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa functioneze la debitul maxim si la presiunea minima prevazute pentru separatorul de gaz;
    b) orice raport volumetric de aer sau gaz in lichid este permis daca separatorul de gaz este destinat sa functioneze pentru un debit maxim mai mic sau egal cu 20 mc/h; raportul volumetric va fi limitat la 30% daca separatorul de gaz este destinat sa functioneze pentru un debit maxim mai mare de 20 mc/h. Pentru determinarea procentajului lor aerul sau gazele trebuie sa fie masurate la presiunea atmosferica.
    De asemenea, dispozitivul automat de eliminare a gazului trebuie sa continue sa functioneze normal la presiunea maxima prevazuta pentru separatorul de gaz.
    1.6.2.1.5. Cand un separator de gaz este aprobat ca o componenta inclusa intr-un sistem de masurare aprobat, acestuia i se aplica prevederile pct. 1.6.2.1.4. In acest caz indicatorul de gaz nu este necesar.
    Cand sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, are un indicator de gaz conform definitiei cuprinse la pct. 1.1.7, separatorul de gaz trebuie sa asigure, in limitele erorilor prezentate la pct. 1.6.1., eliminarea aerului sau gazelor amestecate in lichidul de masurare, in urmatoarele conditii:
    a) sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa functioneze la debitul maxim si la presiunea minima;
    b) raportul volumetric al aerului sau al gazelor in lichid nu trebuie sa depaseasca:
    - 20% pentru lichide nealimentare a caror viscozitate nu depaseste 1 mPas, altele decat lichidele alimentare;
    - 10% pentru lichide alimentare si pentru lichide a caror viscozitate depaseste 1 mPas.
    Cand raportul volumetric al aerului sau gazelor in lichid depaseste procentajele de mai sus si separatorul de gaz nu indeplineste conditiile referitoare la erorile maxime tolerate, bulele de gaz sau de aer trebuie sa fie clar vizibile in indicatorul de gaz.
    1.6.2.2. Cand presiunea la intrarea in pompa este constant mai mare decat presiunea atmosferica si decat presiunea vaporilor saturati din lichid si nu exista un separator de gaz, un extractor de gaz ori un extractor special de gaz, este necesar, daca este posibil, sa existe formatiuni gazoase intre pompa si contor in timpul perioadelor fara curgere sau daca pot fi introduse in conducte bule de aer, de exemplu cand rezervorul de alimentare este complet gol, astfel incat sa produca o eroare specifica mai mare de 1% din livrarea minima.
    1.6.2.2.1. Un extractor de gaz sau un extractor special de gaz, destinat sa functioneze la un debit maxim nu mai mare de 100 mc, poate sa fie supus unei aprobari de model CEE separate sau unei aprobari incluse intr-o aprobare de model CEE a sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, din care face parte, daca la pct. 3.1.1 se prevede aprobarea sistemului.
    In cazul extractoarelor de gaz destinate sa functioneze la un debit maxim mai mare de 100 mc/h, aprobarea de model CEE poate sa fie acordata prin analogie cu o aprobare de model CEE pentru acelasi tip si cu dimensiuni mai mici.
    Extractoarele de gaz si extractoarele speciale de gaz, care au obtinut o aprobare de model CEE separata, pot fi utilizate in sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, fara indicator de gaz.
    1.6.2.2.2. Un extractor de gaz sau un extractor special de gaz se instaleaza, in principiu, dupa pompa. Acestea pot fi combinate cu pompa.
    In ambele cazuri, in mod normal, extractorul de gaz trebuie instalat in cel mai inalt punct al conductelor, cat mai aproape posibil de contor si in amontele sau. Daca extractorul de gaz este instalat sub nivelul contorului, pentru a impiedica golirea conductelor intre robinet si contor sistemul trebuie sa fie prevazut cu o clapeta antiretur echipata, daca este necesar, cu o supapa limitatoare de presiune.
    Daca conductele din amonte de contor au mai multe puncte inalte, sunt necesare mai multe extractoare de gaz.
    1.6.2.2.3. Limitele de functionare ale unui extractor de gaz sau ale unui extractor special de gaz sunt identice cu cele prevazute pentru separatoarele de gaz la pct. 1.6.2.1.3, inclusiv livrarea minima pentru care aceste dispozitive sunt prevazute.
    1.6.2.2.4. Un extractor de gaz sau un extractor special de gaz trebuie sa asigure, la debitul maxim al sistemului de masurare, eliminarea bulelor de gaz sau de aer, masurate la presiunea atmosferica, la un volum cel putin egal cu livrarea minima, fara o eroare suplimentara mai mare de 1% din livrarea minima. Un extractor special de gaz trebuie, de asemenea, sa poata separa continuu un volum de gaz sau de aer egal cu 5% din volumul de lichid livrat la debitul maxim fara sa rezulte o eroare suplimentara care sa depaseasca limitele prevazute la pct. 1.6.1.
    1.6.2.3. Cerintele pct. 1.6.2.1 si 1.6.2.2 nu trebuie sa interzica existenta unui dispozitiv extractor manual sau automat in instalatiile fixe, de dimensiuni mari.
    1.6.2.4. Daca alimentarea cu lichid se realizeaza astfel incat, oricare ar fi conditiile de functionare, nu se formeaza sau nu patrunde gaz ori aer in conducta de receptie situata in amonte de contor, in timpul masurarii, nu este necesar un dispozitiv de eliminare a gazelor, daca formatiunile gazoase posibil a se produce in perioadele fara curgere nu determina o eroare specifica mai mare de 1% din livrarea maxima.
    1.6.3. Alimentarea fara pompa
    1.6.3.1. In cazul in care contorul este alimentat gravimetric, fara ajutorul unei pompe, daca presiunea lichidului in toata partile conductei din amonte de contor si din contor este mai mare decat presiunea vaporilor saturati si decat presiunea atmosferica, nu este necesar un dispozitiv de eliminare a gazelor. Totusi, dupa punerea in functiune a sistemului de functionare, este necesara o asemenea dispunere incat sa se asigure ca sistemul ramane corect umplut.
    1.6.3.2. In cazul in care presiunea lichidului ar putea fi mai mica decat presiunea atmosferica, ramanand superioara presiunii vaporilor saturati, introducerea aerului in contor trebuie sa fie impiedicata de un dispozitiv special.
    1.6.3.3. Cand contorul este alimentat sub presiunea unui gaz, intrarea gazului in contor trebuie sa fie impiedicata de un dispozitiv special.
    1.6.3.4. In toate cazurile presiunea lichidului intre contor si punctul de transfer trebuie sa fie mai mare decat presiunea vaporilor saturati.
    1.6.4. Evacuarea gazului
    Conducta de evacuare a gazului a unui dispozitiv de eliminare a gazelor nu trebuie sa contina un robinet cu comanda manuala, daca inchiderea acestui robinet impiedica functionarea dispozitivului de eliminare a gazelor. In cazul in care din motive de siguranta este necesar un dispozitiv de inchidere a acestuia, trebuie sa se asigure mentinerea in pozitia deschis printr-un dispozitiv de sigilare.
    1.6.5. Dispozitivul antiturbion
    In cazul in care rezervorul de alimentare al sistemului de masurare este complet golit, orificiul de iesire al rezervorului trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv antiturbion, exceptie facand sistemele de masurare prevazute cu un separator de gaz.
    1.6.6. Lichidele vascoase
    Deoarece eficacitatea separatorului de gaz si a extractorului de gaz scade o data cu cresterea viscozitatii lichidului, se poate renunta la utilizarea acestor dispozitive in cazul lichidelor cu o viscozitate dinamica mai mare de 20 mPas la temperatura de 20 grade C. Pompa trebuie sa fie astfel conceputa incat presiunea de intrare sa fie intotdeauna mai mare decat presiunea atmosferica. In cazurile in care exista riscul ca aceasta cerinta sa nu fie indeplinita, trebuie sa fie prevazut un dispozitiv care sa opreasca automat curgerea lichidului ori de cate ori presiunea acestuia scade sub presiunea atmosferica. Pentru monitorizarea acestei presiuni trebuie utilizat un manometru. Aceste cerinte nu trebuie indeplinite daca sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, este prevazut cu dispozitive care impiedica patrunderea aerului prin imbinarile din sectiunile de circuit supuse presiunii reduse.
    Cand sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, este in repaus, conductele trebuie sa fie mentinute pline pana la punctul de transfer.

    1.7. Indicatorul de gaz
    1.7.1. Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, pot fi prevazute cu un indicator de gaz. Astfel de dispozitive pot sa devina obligatorii in cazurile prevazute la pct. 2.
    1.7.2. Indicatorul de gaz trebuie sa fie astfel conceput incat sa permita vizualizarea prezentei gazului sau aerului in lichid.
    1.7.3. Indicatorul de gaz trebuie sa fie instalat in aval de contor.
    1.7.4. In sistemele de masurare cu furtun gol indicatorul de gaz poate sa fie realizat sub forma unui vizor de sticla cu preaplin, care poate sa fie folosit si ca punct de transfer.
    1.7.5. Indicatorul de gaz poate sa fie prevazut cu un surub de purjare sau cu orice alt dispozitiv de purjare cand se afla intr-un punct inalt al instalatiei. Nici o conducta nu trebuie sa fie conectata la purjor. Indicatoarele de debit, cum ar fi rotametrele, pot fi incorporate in indicatorul de gaz, cu conditia ca ele sa nu impiedice vizualizarea formatiunilor gazoase care pot exista in lichid.

    1.8. Umplerea completa a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa
    1.8.1. Contorul si conductele dintre contor si punctul de transfer trebuie sa fie mentinute automat pline in timpul operatiilor de masurare si cand sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, sunt in repaus.
    Daca aceasta cerinta nu este indeplinita, in principal in cazul instalatiilor fixe, trebuie sa existe posibilitatea ca umplerea completa a sistemului de masurare pana la punctul de transfer sa fie efectuata manual si sa fie urmarita atat in timpul operatiei de masurare, cat si in timpul cand sistemul de masurare este in repaus. Pentru a se asigura eliminarea completa a aerului sau a gazului din sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa fie amplasate dispozitive de purjare cu mici ferestre in locuri stabilite in certificatul aprobarii de model CEE.
    1.8.2. Conducta dintre contor si punctul de transfer nu trebuie sa introduca o eroare suplimentara mai mare de 1% din livrarea minima, datorita variatiilor de temperatura.
    1.8.3. In cazul in care este necesar, trebuie sa fie instalat un dispozitiv de mentinere a presiunii in aval de contor, care sa asigure ca presiunea in dispozitivul de eliminare a gazelor si presiunea in contor sunt intotdeauna mai mari decat presiunea atmosferica, respectiv presiunea vaporilor saturati din lichid.
    1.8.4. Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, la care exista posibilitatea curgerii lichidului in directie opusa curgerii normale, cand pompa este oprita, trebuie sa fie prevazute cu o supapa antiretur cu un dispozitiv limitator al presiunii, daca este necesar.
    1.8.5. In sistemele de masurare cu furtun gol conductele din aval de contor si, daca este necesar, conductele din amonte de contor trebuie sa aiba un punct inalt, astfel incat toate partile sistemului de masurare sa ramana constant umplute. Uscarea furtunului de livrare la care se refera pct. 1.4.2.1 trebuie sa fie asigurata de un curent de aer realizat natural sau cu un dispozitiv special, cum ar fi o pompa auxiliara ori un compresor injector de gaz. In sistemele de masurare concepute pentru o livrare minima mai mica de 10 mc aceste dispozitive trebuie sa functioneze automat.
    1.8.6. In sistemele de masurare cu furtun plin capatul liber al furtunului trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv care sa previna golirea furtunului in timpul perioadei de repaus a sistemului. Aceasta cerinta nu se aplica gazelor lichefiate.
    Cand un dispozitiv de inchidere este plasat in aval de acest dispozitiv, volumul spatiului dintre ele trebuie sa fie cat mai mic posibil si intotdeauna mai mic decat eroarea tolerata a sistemului de masurare pentru livrarea minima.
    In cazul sistemelor destinate sa masoare lichide vascoase, capatul stutului de scurgere trebuie sa fie astfel conceput incat sa nu poata sa retina o cantitate de lichid mai mare de 0,4 ori decat eroarea tolerata pentru livrarea minima a sistemului de masurare.
    1.8.7. In cazul in care furtunurile au mai multe componente, acestea trebuie sa fie asamblate printr-un racord special care sa mentina furtunurile pline sau printr-un sistem de racordare care este sigilat ori care asigura imposibilitatea separarii componentelor fara instrumente speciale.

    1.9. Variatia volumului intern al furtunurilor pline
    In cazul furtunurilor pline intr-un sistem de masurare prevazut cu furtunuri infasurate, cresterea volumului intern datorata schimbarii de la pozitia infasurat fara presiune la pozitia neinfasurat si cu presiune fara curgerea lichidului nu trebuie sa fie mai mare decat dublul erorii tolerate pentru livrarea minima.
    Daca sistemul de masurare nu este prevazut cu furtunuri infasurate, cresterea volumului intern nu trebuie sa depaseasca eroarea tolerata pentru livrarea minima.

    1.10. Ramificatiile
    1.10.1. In sistemele de masurare destinate sa livreze lichid ramificatiile in aval de contor sunt permise numai daca sunt astfel concepute incat sa asigure livrarea lichidului printr-o singura iesire la un moment dat. In sistemele de masurare destinate sa receptioneze lichid ramificatiile in amonte de contor sunt permise numai daca ele sunt astfel concepute incat intrarea lichidului sa fie efectuata printr-o singura conducta intr-un anumit moment.
    Abaterea de la aceasta cerinta poate sa fie aprobata numai in cazul sistemelor de livrare care sunt special instalate sa aprovizioneze numai un singur utilizator la un anumit moment si pentru sistemele de receptie care nu pot sa functioneze pentru mai mult de un furnizor in acelasi timp.
    1.10.2. In sistemele de masurare care functioneaza cu furtunuri goale sau pline si care au conducte flexibile, daca este necesar, trebuie sa fie prevazuta o supapa antiretur in conductele rigide care conduc la furtunul plin, imediat dupa robinetii de selectie. Robinetii de selectie nu trebuie sa permita, in orice pozitie, conectarea unui furtun de livrare, care sa functioneze ca un furtun gol, la conducta care conduce la furtunul plin.

    1.11. Derivatiile
    Orice conexiune destinata sa ocoleasca contorul trebuie sa fie inchisa prin intermediul unor flanse de obturare. In cazul conditiilor de functionare care impun utilizarea unei astfel de derivatii, aceasta trebuie sa fie inchisa prin intermediul unui disc obturator sau prin intermediul unui dispozitiv cu dubla inchidere cu un robinet de control intercalat. Trebuie sa existe posibilitatea asigurarii inchiderii prin sigilare.

    1.12. Robinetii si mecanismele de control
    1.12.1. In cazul in care exista riscul supraincarcarii contorului din cauza conditiilor de alimentare, trebuie sa fie prevazut un dispozitiv limitator de debit. Acest dispozitiv trebuie sa fie amplasat in aval de contor, daca determina o pierdere de presiune, si trebuie sa poata fi sigilat.
    1.12.2. Pozitiile diverse ale componentelor de actionare a robinetilor cu mai multe cai trebuie sa fie usor vizibile si localizate prin crestaturi, limitatori sau alte dispozitive de blocare. Abaterea de la aceasta cerinta este permisa cand pozitiile adiacente ale manetelor de actionare formeaza un unghi de 90 grade sau mai mare.
    1.12.3. Robinetii de retinere si mecanismele de inchidere neutilizate la determinarea cantitatii masurate, daca este necesar, trebuie sa aiba supape de siguranta destinate sa disipeze orice presiune mare anormala care se poate produce in sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, in cazul in care este necesar.

    1.13. Amplasarea sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa
    Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, trebuie sa fie instalate astfel incat dispozitivul indicator sa fie clar vizibil in conditii normale de utilizare. Dispozitivul indicator si, daca este prezent, indicatorul de gaz al separatorului de gaz trebuie sa fie, pe cat posibil, observabile dintr-o singura pozitie. Dispozitivul de sigilare trebuie sa fie usor accesibil, placile cu inscriptii trebuie sa fie fixate nedemontabil si inscriptiile aprobate trebuie sa fie clare, lizibile si de nesters.

    1.14. Dispozitivele de verificare metrologica la locul utilizarii
    Verificarea instalatiei prevazute la pct. 3.2 trebuie sa fie posibila. Daca este necesar, sistemul de conducte poate fi conceput sa returneze lichidul masurat intr-un rezervor de stocare. Instalatiile trebuie, daca este necesar, sa fie echipate cu senzori de temperatura si presiune, in special cand conditiile de exploatare sau de incercare a sistemelor de masurare solicita o cunoastere a acestor factori.

    1.15. Caracteristicile sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa
    Caracteristicile sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, sunt urmatoarele:
    - debitul maxim si debitul minim;
    - presiunea maxima de lucru;
    - presiunea minima de lucru, in cazul in care este necesara;
    - lichidul sau lichidele prevazute a fi masurate si limitele de viscozitate, cinematica sau dinamica, daca numai indicarea naturii lichidelor nu este suficienta pentru determinarea viscozitatii lor;
    - livrarea minima;
    - domeniul de temperatura, in cazul in care lichidul poate fi masurat la temperaturi sub -10 grade C sau peste +50 grade C.

    1.16. Inscriptiile
    Sistemele de masurare pentru lichide, altele decat apa, precum si componentele sau subansamblurile care au primit aprobare de model CEE trebuie sa poarte in mod lizibil si de nesters, pe cadranul dispozitivului indicator sau pe o placa descriptiva speciala, urmatoarele inscriptii:
    a) semnul aprobarii de model CEE;
    b) marca de identificare sau numele producatorului;
    c) insemnul producatorului, daca exista;
    d) numarul de serie si anul fabricatiei;
    e) caracteristicile sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, definite la pct. 1.15;
    f) orice informatie suplimentara specificata in certificatul aprobarii de model CEE.
    Daca mai multe contoare functioneaza intr-un singur sistem de masurare pentru lichide, altele decat apa, utilizand componente comune, inscriptiile obligatorii pentru fiecare parte a sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, pot fi inscriptionate pe o singura placa.
    Inscriptiile de pe cadranul dispozitivului indicator al contorului care face parte din sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, nu trebuie sa le contrazica pe cele de pe placa descriptiva a sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa.
    In cazul in care sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, poate sa fie transportat fara sa fie demontat, inscriptiile pentru fiecare parte se pot afla pe o singura placa.

    1.17. Sigilarile
    Sigilarile trebuie sa fie efectuate prin plumbi poansonati. Pe instrumentele fragile sau unde astfel de sigilii sunt suficient protejate impotriva oricarui pericol accidental de rupere sunt permise unele sigilii aplicate cu ajutorul clestelui de sigilare.
    Sigiliile trebuie sa fie usor accesibile in toate cazurile.
    Componentele sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, care nu pot sa fie protejate altfel impotriva operatiilor ce pot afecta precizia masurarilor, trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de sigilare. Nu este necesar sa fie prevazute dispozitive de sigilare pentru conexiunile care pot sa fie demontate numai cu ajutorul unor scule.
    Dispozitivele de sigilare trebuie sa fie astfel concepute incat sa existe posibilitatea aplicarii marcajului de verificare initiala CEE.
    Trebuie sa existe posibilitatea sigilarii placii cu inscriptiile prevazute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 la un suport al sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa. Aceasta poate sa fie combinata cu placa descriptiva a sistemului de masurare pentru lichide, altele decat apa, la care se refera pct. 1.16.
    In cazul sistemelor de masurare utilizate pentru lichide alimentare, sigiliile trebuie sa fie aplicate astfel incat sa fie posibila demontarea sistemului in scopul curatarii.

    2. Cerinte speciale pentru diferite tipuri de sisteme de masurare pentru lichide, altele decat apa

    2.1. Sistemele de masurare a lichidelor combustibile (distribuitoare de produse petroliere)
    2.1.1. Sistemele de masurare a lichidelor combustibile sunt sistemele de masurare destinate livrarii combustibilului in rezervoarele vehiculelor rutiere.
    Sistemele de masurare utilizate la realimentarea vaselor de agrement si a avioanelor mici cu combustibil vor fi tratate ca sisteme de masurare a lichidelor combustibile.
    Acestea pot sa contina propriul dispozitiv de alimentare sau pot sa fie destinate pentru instalarea lor intr-un sistem central de alimentare.
    Pentru aceste sisteme raportul dintre debitul maxim si debitul minim trebuie sa fie de cel putin 10:1.
    2.1.2. Cand sistemul de masurare are propriul dispozitiv de alimentare, un separator de gaz trebuie sa fie instalat, daca este posibil, imediat in amonte de intrarea in contor.
    Separatorul de gaz trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 1.6.2.1.4 sau la pct. 1.6.2.1.5.
    In acest ultim caz nu este permis un dispozitiv de purjare ca cel prevazut la pct. 1.7.5.
    2.1.3. Cand sistemul de masurare este destinat pentru instalarea sa intr-un sistem central de alimentare sau pentru realimentarea la distanta, trebuie sa se aplice prevederile pct. 1.6.1.
    2.1.4. Sistemele de masurare a lichidelor combustibile trebuie sa fie echipate cu cate un dispozitiv de aducere la zero a dispozitivului indicator, in conformitate cu prevederile pct. 1.1, 1.2, 1.3 si 1.5 din anexa la Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/348", precum si cu cate un totalizator de volum.
    Cand aceste sisteme au in componenta si un indicator de pret, indicatorul trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de aducere la zero.
    Dispozitivul de aducere la zero pentru indicatorul de pret si pentru indicatorul de volum trebuie sa fie conceput astfel incat aducerea la zero a oricaruia dintre aceste indicatoare sa aduca automat la zero celalalt indicator.
    2.1.5. Cand sistemele de masurare pentru lichide combustibile au propriul dispozitiv de alimentare, actionat de un motor electric, acestea trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv care, dupa oprirea motorului, sa impiedice orice livrare ulterioara de lichid pana la aducerea la zero a indicatorului.
    Aducerea la zero a indicatorului nu trebuie sa fie posibila in timpul livrarii.
    2.1.6. Dispozitivul antiretur la care se refera pct. 1.8.4 este obligatoriu. El poate sa fie instalat intre dispozitivul de eliminare a gazelor si contor. In acest caz el poate sa fie combinat cu dispozitivul prevazut la pct. 1.8.3. Cand dispozitivul antiretur este instalat intre dispozitivul de eliminare a gazelor si contor, pierderea de presiune rezultata trebuie sa fie suficient de mica pentru a putea fi considerata neglijabila.
    2.1.7. Furtunurile sistemelor de masurare cu furtun plin trebuie sa contina un dispozitiv de inchidere manual, conform conditiei prevazute la pct. 1.8.6. Dispozitivul de inchidere automat poate sa fie, de asemenea, prevazut.
    Sistemele de masurare cu furtun plin, alimentate prin intermediul unei pompe actionate manual, trebuie sa contina numai dispozitivul de inchidere prevazut la pct. 1.8.6.
    2.1.8. Sistemele de masurare cu un debit maxim de 60 l/min. sau mai mic trebuie sa aiba livrarea minima mai mica de 5 l.
    2.1.9. Cand contorul este echipat cu un dispozitiv de tiparire a bonului, acesta trebuie sa fie conectat la dispozitivul de aducere la zero a indicatorului de volum. Aceasta conexiune trebuie sa permita ca bonul sa poata fi verificat dupa tiparire prin comparare cu indicatia afisata.
    2.1.10. In conformitate cu prevederile pct. 3.2, verificarea initiala CEE a sistemelor de masurare a lichidelor combustibile trebuie sa fie facuta in doua faze, in functie de existenta dispozitivelor de alimentare proprii.

    2.2. Sistemele de masurare instalate pe cisterne auto pentru transport si livrare a lichidelor cu viscozitate mica (viscozitate </= 20 mPas), stocate la presiune atmosferica, cu exceptia lichidelor alimentare
    2.2.1. Prevederile pct. 2.2 se aplica sistemelor de masurare instalate pe cisterne auto si pe rezervoare transportabile.
    Sistemele de masurare pot fi instalate pe cisterne auto care au unul sau mai multe compartimente, caz in care fiecare compartiment trebuie sa fie echipat cu propriul sau robinet de inchidere manual sau automat.
    2.2.2. Fiecare sistem de masurare trebuie sa fie utilizat pentru un produs specificat sau pentru o categorie de produse pentru care contorul a primit aprobare de model CEE.
    Sistemul de conducte trebuie sa fie astfel conceput incat amestecarea produselor in sistemul de masurare sa fie prevenita cu usurinta.
    2.2.3. Cand rezervoarele sunt montate pe remorci sau pe semiremorci, sistemul de masurare trebuie sa fie fixat pe tractor, pe remorca sau pe semiremorca.
    2.2.4. Un sistem de masurare montat pe o cisterna poate sa fie de tipul cu furtun gol sau plin. Acesta poate fi prevazut cu un furtun gol si cu un furtun plin sau cu doua furtunuri pline de dimensiuni diferite, concepute astfel incat sa functioneze alternativ.
    Schimbarea nu trebuie sa fie posibila in timpul operatiei de masurare.
    2.2.5. Cand contorul este echipat cu un dispozitiv de imprimare, tiparirea bonului trebuie sa fie cuplata cu aducerea la zero a indicatorului de volum.
    2.2.6. Un sistem de masurare montat pe o cisterna auto poate fi conceput sa functioneze numai prin pompa, numai gravimetric, prin pompa sau gravimetric ori prin presiune de gaz.
    2.2.6.1. Sistemele de masurare alimentate numai prin pompa pot sa functioneze ca sisteme cu furtun plin sau cu furtun gol.
    2.2.6.1.1. In cazul in care exista riscul neindeplinirii conditiei prevazute la pct. 1.6.2.4, contorul trebuie sa fie precedat de un dispozitiv de eliminare a gazelor adecvat, cum ar fi:
    a) un separator de gaz, care trebuie sa fie conform prevederilor pct. 1.6.2.1.4 sau 1.6.2.1.5;
    b) un extractor de gaz;
    c) un extractor special de gaz.
    Cand presiunea la iesirea din contor in sistemul de masurare poate sa scada sub presiunea atmosferica, dar sa ramana mai mare decat presiunea vaporilor saturati din lichidul de masurare, aceste dispozitive trebuie sa fie combinate cu un mecanism automat care sa incetineasca si sa opreasca curgerea, pentru a preveni orice patrundere de aer in contor.
    In cazul in care nu exista riscul ca presiunea la iesirea din contor sa scada sub presiunea atmosferica, cum este cazul, in special, al sistemelor care functioneaza numai cu furtun gol, nu este necesar mecanismul automat care incetineste si opreste curgerea.
    2.2.6.1.2. Un extractor special de gaz cu un dispozitiv automat de oprire trebuie sa fie echipat cu un vizor de sticla, in conformitate cu prevederile pct. 1.1.8.
    2.2.6.1.3. Compartimentele cisternelor trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv antiturbion, exceptand cazul in care sistemele de masurare au un separator de gaz conform prevederilor pct. 1.6.2.1.4.
    2.2.6.2. Sistemele de masurare care functioneaza numai gravimetric trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    2.2.6.2.1. Echipamentul trebuie sa fie astfel conceput incat continutul total al compartimentului sau compartimentelor sa poata fi masurat la un debit mai mare sau egal cu debitul minim al sistemului de masurare.
    2.2.6.2.2. In cazul in care exista legaturi cu faza gazoasa din rezervor, dispozitive adecvate trebuie sa impiedice patrunderea gazului in contor.
    2.2.6.2.3. Compartimentele rezervorului trebuie sa fie dotate cu un dispozitiv antiturbion, cu exceptia sistemelor de masurare care au un separator de gaz in conformitate cu prevederile pct. 1.6.2.1.4.
    2.2.6.2.4. Pompa de accelerare poate fi utilizata dupa punctul de transfer, cu respectarea prevederilor pct. 1.6.3.1, 1.6.3.2 si 1.6.3.4. Pompa de accelerare nu trebuie sa permita caderi de presiune in contor.
    2.2.6.2.5. In sistemele de masurare, in special in cele care au un extractor de gaz cu dispozitiv automat de oprire si in cele care au un ventil de comunicatie permanent cu atmosfera imediat dupa punctul de transfer, nu este obligatorie montarea unui indicator de gaz. In cazul sistemelor de masurare care au un ventil de aer manual, imediat dupa punctul de transfer, un indicator de gaz este obligatoriu, exceptie facand sistemele de masurare unde presiunea nu poate sa scada sub presiunea atmosferica.
    2.2.6.3. Sistemele de masurare care pot sa functioneze prin pompa sau gravimetric trebuie sa fie conforme prevederilor pct. 2.2.6.1 si 2.2.6.2.
    2.2.6.4. Sistemele de masurare alimentate cu ajutorul presiunii de gaz pot sa functioneze ca sisteme cu furtun gol sau cu furtun plin. Conducta care leaga dispozitivul ce impiedica patrunderea gazului in contor, asa cum este prevazut la pct. 1.6.3.3, si contorul nu trebuie sa aiba strangulari sau componente care sa determine o pierdere de presiune care sa genereze formatiuni gazoase prin degajarea gazului dizolvat in lichid.
    Aceste sisteme trebuie sa fie prevazute cu un manometru care sa indice presiunea in rezervor. Intervalul presiunilor admise trebuie sa fie indicat pe cadranul manometrului.

    2.3. Sistemele de masurare de receptie pentru descarcarea vapoarelor-cisterna, vagoanelor-cisterna si camioanelor-cisterna
    2.3.1. Sistemele de masurare destinate masurarii volumului de lichid descarcat din vapoare-cisterna, vagoane-cisterna si camioane-cisterna pot fi prevazute cu un rezervor intermediar in care nivelul lichidului determina punctul de transfer. Rezervorul intermediar poate fi conceput sa indeplineasca functia de dispozitiv de eliminare a gazelor.
    2.3.1.1. In cazul camioanelor si vagoanelor-cisterna rezervorul intermediar trebuie sa mentina automat un nivel constant care sa fie vizibil sau altfel detectabil pe tot parcursul operatiei de masurare. Variatia permisa a nivelului constant trebuie sa corespunda unui volum nu mai mare decat eroarea tolerata pentru receptia minima.
    2.3.1.2. In cazul vapoarelor-cisterna nu este necesar sa se prevada mentinerea automata la un nivel constant. Daca exista o asemenea prevedere, variatia in volum trebuie sa fie masurabila.
    Daca vaporul-cisterna este golit cu ajutorul unei pompe situate pe fundul rezervorului, rezervorul intermediar poate sa fie utilizat numai la inceputul si la sfarsitul receptiei.
    2.3.1.3. In cele doua cazuri prevazute la pct. 2.3.1.1 si 2.3.1.2 sectiunea transversala a rezervorului intermediar trebuie sa fie calculata astfel incat o cantitate egala cu eroarea tolerata pentru receptia minima sa corespunda unei diferente de nivel de cel putin 2 mm.

    2.4. Sistemele de masurare stationare sau montate pe camioane-cisterna pentru masurarea gazelor lichefiate sub presiune, exceptand lichidele criogenice
    2.4.1. Intre aceste sisteme de masurare si rezervoarele lor de alimentare trebuie sa fie o inlantuire continua de-a lungul conductelor rigide. O supapa antiretur trebuie sa fie prevazuta intre rezervorul de alimentare si contor.
    2.4.2. Un dispozitiv de mentinere a presiunii, plasat in aval de contor, trebuie sa asigure ca produsul este in stare lichida in interiorul contorului, in timpul operatiei de masurare. Presiunea necesara poate fi mentinuta la o valoare fixa sau la o valoare reglata astfel incat sa satisfaca conditiile de masurare. Aceasta valoare reglata este definita la pct. 2.4.2.2.
    2.4.2.1. Daca presiunea este mentinuta la o valoare fixa, aceasta valoare trebuie sa fie cel putin egala cu presiunea de vapori din produs la o temperatura mai mare de 15 grade C pana la cea mai mare temperatura posibila in exploatare. Trebuie sa existe posibilitatea sigilarii dispozitivului de mentinere a presiunii.
    2.4.2.2. Cand presiunea este reglata astfel incat sa satisfaca conditiile de masurare, aceasta trebuie sa depaseasca presiunea vaporilor din lichid cu cel putin 100 kPa (1 bar) in timpul masurarii. Reglarea presiunii trebuie sa fie facuta automat.
    2.4.2.3. In cazul sistemelor de masurare fixe de uz industrial Biroul Roman de Metrologie Legala autorizeaza dispozitive manuale de mentinere a presiunii, in situatia in care presiunea la iesirea din contor nu trebuie sa fie mai mica decat presiunea vaporilor din produs la temperatura de 15 grade C pana la temperatura lichidului in timpul masurarii.
    O diagrama care sa indice presiunea vaporilor din produsul masurat in functie de temperatura lui trebuie sa fie atasata la sistemul de masurare.
    In cazul in care este prevazut ca aceste sisteme de masurare pot sa functioneze fara control pentru perioade lungi, temperatura si presiunea trebuie sa fie inregistrate continuu de dispozitive de inregistrare.
    2.4.3. Un dispozitiv de eliminare a gazelor trebuie sa fie prevazut in amonte de contor, constituit dintr-un separator de gaz sau dintr-o cuva de condensare.
    2.4.3.1. Separatorul de gaz trebuie sa fie conform prevederilor pct. 1.6 pentru gazul lichefiat sau pentru un lichid cu o viscozitate superioara.
    Totusi, din cauza dificultatii verificarii este permis ca un separator de gaz sa fie aprobat daca volumul sau efectiv nu este mai mic de 1,5% din volumul livrat intr-un minut la debitul maxim, in cazul in care conducta care leaga contorul de rezervorul de stocare nu este mai mare de 25 m lungime. In cazul in care conducta depaseste 25 m in lungime, volumul efectiv al separatorului de gaz nu trebuie sa fie mai mic de 3% din volumul livrat intr-un minut la debitul maxim.
    In cazul sistemelor de masurare a gazelor lichefiate nu este necesar sa se prevada un indicator de gaz sau un vizor de sticla.
    Conducta de evacuare a gazului poate sa fie conectata in portiunea care contine faza gazoasa, in rezervorul de alimentare sau la un dispozitiv independent de mentinere a presiunii, reglata la o presiune mai mica cu 50 pana la 100 kPa (0,5 pana la 1 bar) decat presiunea de la iesirea din contor.
    Aceasta conducta poate sa fie prevazuta cu un robinet de inchidere, dar nu trebuie sa fie posibil ca acesta sa fie inchis in timpul procesului de masurare.
    2.4.3.2. Volumul cuvei de condensare trebuie calculat in functie de volumul conductei dintre robinetul rezervorului de alimentare si supapa de mentinere a presiunii din aval de contor.
    Volumul cuvei nu trebuie sa fie mai mic decat dublul descresterii in volum a lichidului care poate sa apara daca temperatura scade cu o valoare conventionala fixata la 10 grade C, in cazul conductelor aeriene, si la 2 grade C, in cazul conductelor subterane sau izolate termic.
    Pentru determinarea volumului coeficientul de dilatare termica de 3 x 10^-3 pe grad Celsius pentru propan si propilena si de 2 x 10^-3 pe grad Celsius pentru butan si butadiena trebuie sa fie utilizat in locul unei valori exacte. Pentru alte produse cu o presiune de vapori ridicata, valorile coeficientului adoptat trebuie sa fie fixate de Biroul Roman de Metrologie Legala.
    Cuva de condensare trebuie sa fie prevazuta cu un dispozitiv de purjare actionat manual.
    Intr-un sistem de masurare cuva de condensare trebuie sa fie amplasata in cel mai inalt punct al conductei.
    Volumul determinat cu metoda de mai sus poate sa fie repartizat in mai multe cuve de condensare amplasate in punctele cele mai inalte ale conductei.
    2.4.4. O teaca termometrica trebuie sa fie prevazuta in imediata apropiere a contorului. Termometrul utilizat nu trebuie sa aiba valoarea diviziunii mai mare de 0,5 grade C si trebuie sa fie verificat metrologic.
    Un manometru trebuie sa fie amplasat intre contor si vana de mentinere a presiunii.
    Pentru sistemele de masurare amplasate pe camioane-cisterna trebuie sa fie prevazuta o teaca manometrica.
    2.4.5. Cand procesul de masurare este realizat de un sistem amplasat pe un camion-cisterna, nu trebuie sa existe legaturi intre fazele gazoase din rezervorul de alimentare si rezervorul de receptie.
    2.4.6. In sistemele de masurare pot fi prevazute supape de siguranta in scopul prevenirii presiunilor anormal de mari. Daca aceste supape sunt amplasate in aval de contor, ele pot fi deschise in atmosfera sau pot fi conectate la rezervorul de receptie.
    Se interzice conectarea supapelor de siguranta, amplasate in amonte de contor, la robinetii amplasati in aval de contor, printr-o conducta care sa ocoleasca contorul.
    2.4.7. Daca conditiile de functionare necesita utilizarea unor furtunuri detasabile, aceste furtunuri trebuie sa ramana pline daca volumul lor este mai mare decat eroarea tolerata pentru livrarea minima.
    Furtunurile pline detasabile trebuie sa fie echipate cu o conexiune speciala, denumita cupla, pentru furtunuri pline.
    In cazul in care este necesar trebuie sa fie prevazute dispozitive de purjare manuale la capatul acestor furtunuri.
    2.4.8. Robinetul de control al dispozitivului cu dubla inchidere prevazut la pct. 1.11, pentru conductele care ocolesc contorul, trebuie sa poata fi inchis din motive de securitate. In acest caz un manometru amplasat intre cele doua valve de inchidere sau alt sistem echivalent trebuie sa monitorizeze orice neetanseitati.

    2.5. Sistemele de masurare pentru lapte
    2.5.1. Prevederile pct. 2.5 trebuie sa fie aplicate sistemelor de masurare utilizate sa monitorizeze receptia laptelui in rezervoarele de colectare, sistemelor de masurare fixe utilizate pentru receptie si sistemelor de masurare portabile ori fixe, utilizate pentru livrarea laptelui.
    2.5.2. In sistemele de receptie punctul de transfer trebuie sa fie reprezentat de nivelul constant dintr-un rezervor amplasat inainte de contor. Acest nivel constant trebuie sa fie vizibil inainte si dupa fiecare masurare si trebuie sa fie restabilit automat.
    2.5.2.1. Cand contorul este alimentat prin pompa, rezervorul de nivel constant poate fi instalat inainte de pompa sau intre pompa si contor.
    2.5.2.1.1. In primul caz rezervorul poate fi alimentat gravimetric prin golirea bidoanelor sau cu ajutorul unei pompe auxiliare ori al unui sistem de vacuum.
    In cazul in care laptele este livrat in rezervor cu ajutorul unei pompe sau cu ajutorul unui sistem de vacuum, este necesar un dispozitiv de eliminare a gazelor. Acest dispozitiv de eliminare a gazelor poate fi combinat cu rezervorul de nivel constant.
    2.5.2.1.2. In al doilea caz rezervorul de nivel constant trebuie sa se comporte ca un dispozitiv de eliminare a gazelor.
    2.5.2.2. Prin derogare de la prevederile pct. 1.8.3, contorul poate sa functioneze cu ajutorul unui sistem de vacuum. In acest caz, atat timp cat presiunea in conductele dintre rezervorul de nivel constant si contor este mai mica decat presiunea atmosferica, racordurile conductelor trebuie sa fie perfect etanse. Trebuie sa fie posibila verificarea acestei etanseitati.
    2.5.2.3. In toate cazurile de receptie conductele din amonte de nivelul constant trebuie sa fie complet golite de un mecanism automat in conditii normale de functionare.
    2.5.2.4. Nivelul constant va fi monitorizat cu ajutorul unui vizor sau al unui indicator de nivel. Nivelul este considerat constant cand se stabileste intr-o zona orizontala intre doua repere corespunzatoare unei diferente in volum care sa nu fie mai mare decat dublul erorii tolerate pentru livrarea minima. Distanta dintre cele doua repere trebuie sa fie de cel putin 15 mm.
    2.5.2.5. In cazul in care, pentru indeplinirea prevederilor pct. 2.5.2.4, sistemele de masurare sunt echipate cu mecanisme de scadere a debitului, acesta, in perioada de scadere, nu trebuie sa scada sub debitul minim al contorului.
    2.5.2.6. In cazul in care in sistemele de receptie lichidul masurat este condus la un nivel mai scazut decat al contorului, un mecanism automat trebuie sa asigure o presiune mai mare decat presiunea atmosferica la iesirea din contor.
    2.5.3. Sistemele de masurare utilizate pentru livrarea laptelui trebuie sa indeplineasca prevederile pct. 1.
    2.5.4. Prin derogare de la prevederile pct. 1 privind eliminarea aerului sau a gazelor, dispozitivul de eliminare a gazelor trebuie sa indeplineasca prevederile pct. 1.6.1 numai in conditii de functionare, cum ar fi atunci cand aerul patrunde la inceputul si la sfarsitul fiecarei operatii de masurare.
    Pentru echipamentele de receptie utilizatorul trebuie sa asigure etanseitatea racordurilor, astfel incat sa nu poata patrunde aer inainte de contor in timpul masurarii.
    Pentru sistemele de livrare sistemul trebuie sa fie astfel amplasat incat presiunea lichidului in conductele de legatura pana la rezervorul de alimentare sa fie intotdeauna pozitiva.

    3. Aprobarea de model CEE si verificarea initiala CEE

    3.1. Aprobarea de model CEE
    3.1.1. Se supun aprobarii de model CEE urmatoarele sisteme de masurare:
    - sistemele de masurare a combustibilului lichid la care se refera prevederile pct. 2.1. In cazul in care un astfel de sistem de masurare este destinat sa fie instalat intr-un sistem central de aprovizionare, certificatul aprobarii de model CEE trebuie sa fie insotit de una sau mai multe schite care sa indice conditiile de asamblare la locul de functionare;
    - sistemele de masurare montate pe cisterne auto, la care se refera prevederile pct. 2.2;
    - sistemele de masurare a gazelor lichefiate sub presiune, montate pe camioane-cisterna, la care se refera prevederile pct. 2.4;
    - sistemele de masurare pentru receptia laptelui, la care se refera prevederile pct. 2.5.
    3.1.2. Incercarile
    3.1.2.1. La efectuarea incercarilor standurile de lucru si modul lor de utilizare trebuie sa fie stabilite astfel incat incertitudinea metodei de calibrare sa nu depaseasca o cincime din eroarea tolerata a sistemului supus incercarilor.
    3.1.2.2. Incercarile contorului
    Intai este necesar sa se determine o curba a erorilor in functie de debit, utilizandu-se un numar suficient de mare de valori masurate intre debitul minim si cel maxim. Trebuie sa se verifice in special marimea intervalului erorilor contorului in zone; pozitia curbei erorilor in raport cu linia de zero este mai putin importanta. Dupa caz, se fac incercari peste limitele admise ale debitului, prevazute la pct. 1.3.
    Incercarile trebuie sa fie efectuate, pe cat posibil, la limitele de functionare, cum ar fi pentru temperatura maxima si cea minima, pentru viscozitatea specifica si pentru livrarea minima.
    Exceptand cazul incercarilor la livrarea minima, masurile de volum trebuie sa fie selectate astfel incat valoarea diviziunii indicatorului sa nu fie mai mare decat o treime din eroarea tolerata.
    Cand aprobarea de model CEE a fost deja acordata contorului si dispozitivelor auxiliare, trebuie sa se verifice daca caracteristicile contorului si ale sistemului de masurare sunt compatibile. In cazul in care acestea sunt compatibile, contorul nu trebuie sa fie supus la incercari suplimentare, dar livrarea minima a sistemului de masurare trebuie sa fie determinata in conformitate cu prevederile pct. 4.2 din cap. 1 al anexei la Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319".
    In cazul in care caracteristicile contorului nu sunt compatibile cu cele ale sistemului de masurare sau daca o aprobare de model CEE nu a fost acordata in raport cu contorul si echipamentele sale auxiliare, intregul sistem de masurare trebuie sa fie incercat in conformitate cu prevederile prezentei anexe la norma de metrologie legala CEE, ale Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319" si ale Normei de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/348".
    3.1.2.3. Incercarile pentru eliminarea aerului sau a gazelor
    Incercarile trebuie sa demonstreze ca dispozitivul de eliminare a aerului sau a gazelor satisface prevederile pct. 1.6.2.1.4, 1.6.2.1.5 si 1.6.2.2.4.
    Cand sunt prevazute un separator de gaz si un extractor special de gaz, eliminarea continua trebuie sa fie verificata prin compararea rezultatelor masurarilor unui contor volumetric adecvat, amplasat dupa separatorul de gaz, cu si fara admisie de aer sau de gaz.
    Cand sunt prevazute extractoare speciale de gaz, trebuie sa se verifice la golirea completa a rezervorului.
    Daca este posibil, testele trebuie sa fie facute cu lichidul cel mai putin volatil. In incercarile efectuate pe machete sau modele cu o scara diferita pentru echipamentul real trebuie sa se tina seama de legile similitudinii referitoare la viscozitate (Reynolds), gravitate (Froude) si la tensiunea superficiala (Weber).
    3.1.2.4. Incercarile sistemelor de masurare speciale
    3.1.2.4.1. Incercarile trebuie sa cuprinda:
    - verificarea contorului, verificarea echipamentelor auxiliare si determinarea influentei acestor dispozitive (dispozitiv indicator de pret, dispozitiv de imprimare, dispozitiv de preselectie etc.);
    - verificarea dispozitivului de eliminare a gazelor;
    - verificarea variatiei volumului intern al furtunului;
    - verificarea speciala care sa controleze avansul regulat al dispozitivului indicator (avansul neregulat poate fi introdus in primul element al indicatorului de pret de inchiderea brusca a valvei de livrare).
    3.1.2.4.2. Sistemele de masurare pentru gaze lichefiate
    Examinarea trebuie sa cuprinda:
    - verificarea in faza de proiectare a domeniului de debit;
    - verificarea in functionare a dispozitivului de eliminare a gazelor, care poate fi incorporat in separatorul de gaz.
    Dispozitivul de mentinere a presiunii trebuie sa fie verificat dupa proiect. Atunci cand verificarea proiectului nu este relevanta, Biroul Roman de Metrologie Legala poate solicita spre incercare un model de dispozitiv pentru mentinerea presiunii.
    3.1.3. In cazul sistemelor de masurare la care se refera prevederile pct. 2.2 si 2.4, aprobarea de model CEE poate fi acordata pe baza desenelor si diagramelor, asigurandu-se ca ele indeplinesc prevederile pct. 4.

    3.2. Verificarea initiala CEE
    3.2.1. Generalitati
    3.2.1.1. Verificarea initiala CEE a sistemelor de masurare pentru lichide, altele decat apa, poate sa fie facuta in una sau doua faze.
    3.2.1.1.1. Verificarea initiala CEE trebuie facuta intr-o singura faza cand sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, este in intregime fabricat de un singur constructor, poate fi transportat fara sa fie demontat si cand este verificat in conditiile in care este destinat sa functioneze.
    3.2.1.1.2. Verificarea initiala CEE trebuie sa fie facuta in doua faze in celelalte cazuri.
    Prima faza priveste numai contorul sau contorul echipat cu orice echipamente auxiliare care trebuie asociate cu el, incorporat sau nu intr-un subansamblu.
    Prima faza a incercarilor poate fi facuta pe un banc de incercare (posibil in fabrica constructorului) sau pe un sistem de masurare instalat. In aceasta faza verificarile metrologice pot sa fie facute cu lichide, altele decat cele pentru care sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, este destinat sa functioneze.
    A doua faza priveste sistemul de masurare pentru lichide, altele decat apa, in conditii de functionare efectiva. Aceasta trebuie sa fie facuta la locul de instalare, in conditii de functionare si cu lichidul pentru care sistemul de masurare este destinat.
    Cand sistemul de masurare poate fi transportat fara sa fie demontat si incercarile pot fi facute in conditii identice cu cele in care sistemul de masurare este destinat sa functioneze, a doua faza a incercarilor poate fi facuta intr-un loc diferit de locul de instalare.
    3.2.2. Incercari
    3.2.2.1. Cand o verificare initiala CEE este facuta intr-o singura faza, toate incercarile la care se refera prevederile pct. 3.2.2.2. trebuie indeplinite.
    3.2.2.2. Cand incercarile se fac in doua faze, prima faza trebuie sa contina:
    - o examinare a conformitatii contorului, inclusiv a echipamentelor auxiliare (in conformitate cu respectivele aprobari);
    - o examinare metrologica a contorului, inclusiv a echipamentelor auxiliare cu care este echipat.
    Faza a doua trebuie sa contina:
    - o examinare a conformitatii sistemului de masurare, inclusiv a contorului si a echipamentelor sale auxiliare;
    - o examinare metrologica a contorului si a echipamentului auxiliar in sistemul de masurare;
    - o incercare de functionare a dispozitivului de eliminare a gazelor; daca acesta exista in cadrul acestei incercari, nu este necesara verificarea erorii tolerate prevazute la pct. 1.6;
    - inspectia reglarii dispozitivului de mentinere a presiunii cerute;
    - verificarea variatiei volumului intern al furtunurilor in sistemele de masurare cu furtun plin;
    - determinarea cantitatii reziduale in sistemele cu furtun gol.

    4. Sisteme de masurare amplasate pe camioane-cisterna
    4.1. Prevederi generale
    Sistemele de masurare amplasate pe camioane-cisterna, la care se refera prevederile pct. 2.2 si 2.4, pot sa obtina aprobare de model CEE numai in baza unei examinari a documentatiei de executie, daca aceasta este in conformitate cu una dintre schemele standard la care se refera prevederile pct. 4.2 si indeplineste conditiile de mai jos:
    4.1.1. Indicarea schemei standard adoptate trebuie sa fie adaugata la inscriptiile specificate la pct. 1.16.
    4.1.2. Componentele sistemului de masurare trebuie sa detina aprobarea de model CEE, cand o astfel de aprobare este specificata in Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/319" sau in Norma de metrologie legala CEE "NML-CEE - 71/348" ori in prezenta anexa la norma de metrologie legala CEE.
    4.1.3. In cazul in care un rezervor are mai multe compartimente, conductele de iesire din compartimente pot sa fie conectate la un sistem de masurare separat sau printr-un colector, daca nu se specifica altfel in schema standard adecvata. Prevederile pct. 2.2.1 alin. 2 se aplica in toate cazurile.
    Cand un sistem de masurare este conectat la mai multe compartimente printr-un colector, trebuie sa existe un dispozitiv care sa impiedice comunicarea mai multor compartimente simultan cu sistemul de masurare. Aceasta conditie nu se aplica daca sistemul de masurare are un separator de gaz, in conformitate cu prevederile pct. 1.6.2.1.4.
    4.1.4. In cazul in care camionul-cisterna are doua sisteme de masurare care pot fi conectate, ca o cerinta, la unul sau mai multe compartimente, conductele si robinetii trebuie sa fie astfel pozitionati incat cele doua sisteme de masurare sa nu poata fi conectate simultan la acelasi compartiment. Legatura dintre compartimente si sistemul de masurare trebuie sa fie clar marcata, astfel incat sa impiedice un compartiment sa fie conectat din greseala la sistemul de masurare care nu este destinat sa masoare produsul continut de acesta.
    4.1.5. Daca se mentioneaza ca este necesar un dispozitiv antiturbion, acesta poate fi combinat cu robinetul de pe fundul compartimentului.
    4.1.6. Conductele, robinetii si dopurile dintre compartimente si sistemul de masurare trebuie sa fie astfel amplasate incat sa nu fie posibil sa se lege sistemul de masurare la un rezervor separat de camionul-cisterna.
    4.1.7. Filtrele prevazute in mod normal imediat in amonte de contor sau dispozitivul de eliminare a gazelor pot fi incorporate in contor.
    4.1.8. Trebuie sa fie posibila sigilarea dispozitivelor care permit ca livrarea sa se efectueze fara trecerea lichidului prin contor, daca reglementarile nationale privind livrarile de produse din cisternele auto permit aceasta modalitate de livrare.
    4.1.9. Cand sistemele de masurare includ valve cu doua cai, acestea trebuie sa fie astfel concepute incat comunicarea simultana intre cele trei orificii sa fie imposibila.

    4.2. Scheme standard

                                Schema standard S 1

    Figura 1, reprezentand schema standard S 1, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 10.

                           Legenda schemei standard S 1

    Functionarea gravimetrica cu ventil de aer permanent la punctul de transfer
    Permite: numai livrarea masurata (furtunuri goale).
    In cazul in care rezervorul are mai multe compartimente, sistemul de masurare trebuie sa fie direct si permanent conectat la un compartiment anume, fara colector.
    A: dispozitiv antiturbion
    F: filtru. Filtrul trebuie sa fie astfel conceput si instalat incat sa poata sa fie curatat fara golirea contorului sau vizoarelor de sticla (V1 sau, respectiv, V2).
    Filtrul trebuie sa fie situat sub nivelul punctului de transfer.
    T1, T2: variante autorizate pentru evacuarea gazului:
    T1: purjor si o supapa antiretur care sa previna admisia gazului in sistemul de masurare;
    T2: intoarce faza gazoasa in rezervorul compartimentului
    car: supapa antiretur care sa previna curgerea gazului in cazul unei suprapresiuni termale in rezervor.
    C: contor
    Vm: supapa functionala
    I si II: variante ale sistemului de livrare cu furtunuri goale.
    V1: vizor de sticla cu preaplin
    V2: vizor de sticla, astfel cum este definit la pct. 1.1.8, utilizat si ca indicator de gaz
    at: ventil de aer permanent, cu o sectiune transversala suficienta sa asigure ca presiunea in contor este cel putin egala cu presiunea atmosferica.
    Poate fi prevazuta o aerisire permanenta cu un tub vertical, fara supapa. Daca acest tub este legat la partea superioara a rezervorului, supapa antiretur "car" nu este necesara.
    H: inaltimea de cadere a lichidului
    h: inaltimea dintre partea inferioara a rezervorului si punctul de transfer. Aceasta inaltime trebuie sa fie suficienta pentru a asigura un debit cel putin egal cu debitul minim al contorului in timpul golirii complete a rezervorului.

                               Schema standard S 2

    Figura 2, reprezentand schema standard S 2, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 10.

                          Legenda schemei standard S 2

    Functionarea gravimetrica fara ventil de aer permanent la punctul de transfer in timpul livrarii
    Permite: a) livrarea masurata (furtunuri goale);
    b) livrarea directa nemasurata, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    Conductele dintre compartimente si sistemul de masurare trebuie sa fie realizate astfel incat sa asigure o conexiune permanenta.
    A: dispozitiv antiturbion
    R: robinet cu doua cai care permite livrarea masurata, livrarea nemasurata si golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor
    Acest robinet este optional si poate sa fie inlocuit printr-o conexiune directa.
    F: filtru. Un robinet de golire poate fi prevazut daca sistemul include o supapa antiretur care sa impiedice patrunderea gazului in sistemul de masurare.
    PsG: extractor special de gaz, cum este definit la pct. 1.1.5
    T1, T2, T3, T4: variante autorizate de dispozitive de aerisire:
    T1: intoarcere in rezervor;
    T2: aerisire in atmosfera;
    T3: vas care retine particulele de lichid antrenate de gaz;
    T4: purjor
    C: contor
    va: supapa cu inchidere automata, comandata de un extractor special de gaz, cand presiunea este insuficienta ca sa previna evaporarea in contor sau cand pungi de aer s-au acumulat in extractorul special de gaz. Aceasta supapa trebuie sa se inchida in cazul in care sistemul de control nu mai functioneaza.
    Variante ale sistemului de livrare cu furtunuri goale:
    varianta I: vizor de sticla cu preaplin V2;
    varianta a II-a: vizor de sticla, cum este definit la pct. 1.1.8, care indeplineste si functia de indicator de gaz V3
    Vm: supapa functionala
    Supapa automata "va" si supapa functionala Vm pot sa fie combinate intr-o supapa speciala care sa indeplineasca ambele functii. In acest caz cele doua functii trebuie sa fie independente una fata de cealalta.
    In varianta a II-a aceasta supapa speciala trebuie sa fie amplasata dupa vizorul de sticla V3.
    at: ventil de aer manual. Acesta poate sa fie automat (de exemplu inchidere automata in timpul operatiei de masurare si deschis dupa terminarea acesteia).
    H: inaltimea de cadere a lichidului
    h: inaltimea dintre partea inferioara a rezervorului si punctul de transfer. Aceasta inaltime trebuie sa fie suficienta astfel incat sa asigure un debit cel putin egal cu debitul minim al contorului in timpul golirii complete a rezervorului.

                               Schema standard S 3

    Figura 3, reprezentand schema standard S 3, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 11.

                          Legenda schemei standard S 3

    Sistemele de masurare cuprind o pompa, un separator de gaz si unul sau doua furtunuri pline
    Permit: a) livrarea masurata (furtun plin);
    b) livrarea directa nemasurata (cu sau fara pompa), golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    R1: robinet cu doua cai, care permite livrarea masurata, livrarea nemasurata si umplerea si golirea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor. Acest robinet este optional si poate sa fie inlocuit printr-o conexiune directa.
    P: pompa. Pompa poate sa fie reversibila. In acest caz o supapa antiretur trebuie sa fie adaugata intre robinetul R2 si separatorul de gaz Sg.
    R2: robinet cu doua cai, optional, pentru livrarea directa nemasurata
    F: filtru. Filtrul poate sa fie echipat cu un robinet de golire.
    Sg: separator de gaz, astfel cum este definit la pct. 1.6.2.1.4. Nivelul lichidului in separatorul de gaz trebuie sa fie mai inalt decat cel din contor.
    T1, T2: variante autorizate pentru dispozitivul de aerisire:
    T1: intoarcere directa in rezervor;
    T2: intoarcere in rezervor printr-un vas de retinere a particulelor de lichid antrenate de gaz
    C: contor
    Vm: supapa functionala
    cl: supapa antiretur
    fl1: furtun plin infasurat
    fl2: al doilea furtun plin, optional (foarte scurt), pentru livrare cu un debit marit
    cla: supapa care sa impiedice furtunurile pline sa se goleasca
    R3: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata cu unul dintre furtunurile sistemului de masurare cu doua furtunuri. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                               Schema standard S 4

    Figura 4, reprezentand schema standard S 4, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 12.

                           Legenda schemei standard S 4

    Sistemul de masurare cuprinde o pompa, un separator de gaz, un furtun gol sau un furtun plin si un furtun gol.
    Permite: a) livrarea masurata cu ajutorul pompei (furtun plin sau gol);
    b) livrarea masurata alimentata gravimetric (furtun gol);
    c) livrarea directa nemasurata (cu sau fara pompa), golirea sau umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    R1: robinet cu doua cai, care permite livrarea masurata, livrarea nemasurata, umplerea si golirea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor. Acest robinet este optional si poate sa fie inlocuit printr-o conexiune directa.
    P: pompa. Pompa poate sa fie reversibila. In acest caz o supapa antiretur trebuie sa fie adaugata intre robinetul R2 si separatorul de gaz Sg.
    B: bifurcatie optionala, care permite livrarea prin alimentarea gravimetrica a contorului. Aceasta bifurcatie este permisa numai daca exista robinetul R1.
    R2 robinet cu doua cai, optional, pentru livrarea directa nemasurata
    F: filtru. Filtrul poate sa fie echipat cu un robinet de golire.
    Sg: separator de gaz, astfel cum este definit la pct. 1.6.2.1.4. Nivelul lichidului in separatorul de gaz trebuie sa fie mai inalt decat cel din contor.
    car: supapa antiretur care impiedica curgerea gazului (in cazul livrarii cu furtun gol)
    C: contor
    M: racord pentru manometru. Acest racord este obligatoriu cand exista bifurcatia B.
    In timpul verificarii initiale CEE racordul permite controlul presiunii in contor, care trebuie sa fie cel putin egala cu presiunea atmosferica in timpul livrarii alimentate gravimetric.
    at: ventil automat sau manual. Cand exista bifurcatia B, acest ventil trebuie sa fie automat si cu o sectiune transversala suficienta sa asigure ca presiunea in contor este cel putin egala cu presiunea atmosferica.
    Vm: supapa functionala
    I si II: variante ale dispozitivului de livrare:
    T1: furtun gol;
    T2: combinatii cu un furtun plin si un furtun gol
    cl: supapa antiretur
    V1: vizor de sticla cu preaplin
    V2: vizor de sticla, astfel cum este definit la pct. 1.1.8, utilizat, de asemenea, ca indicator de gaz
    fl1: furtun plin infasurat
    cla: supapa care impiedica golirea furtunului plin
    R3: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata prin furtunul plin sau prin furtunul gol. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                              Schema standard S 5

    Figura 5, reprezentand schema standard S 5, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 13.

                           Legenda schemei standard S 5

    Sistemul de masurare cuprinde o pompa, un extractor de gaz si unul sau doua furtunuri pline.
    Sistemul de masurare permite numai livrarea masurata cu ajutorul pompei (furtun plin).
    Daca rezervorul are mai multe compartimente, sistemul de masurare trebuie sa fie conectat direct si permanent la un compartiment specific fara colector.
    A: dispozitiv antiturbion
    V: supapa de tip "deschis-inchis", care sa nu permita scaderea debitului la intrarea in pompa
    M: manometru care controleaza ca presiunea la intrarea in pompa sa nu fie niciodata mai mica decat presiunea atmosferica
    P: pompa
    F: filtru
    Poate exista un robinet de golire daca filtrul este echipat cu o supapa antiretur care sa impiedice admisia gazului in sistemul de masurare.
    Pg: extractor de gaz pentru dispozitivul de aerisire. Pentru dispozitivul de aerisire sunt autorizate doua variante: T1 si T2.
    T1: conexiune directa intre extractorul de gaz si rezervor. In acest caz conducta trebuie sa fie condusa in rezervor in lungul peretelui, pentru a facilita separarea particulelor de lichid si a gazelor.
    T2: extractor de gaz conectat la rezervor printr-un vas care retine particulele de lichid antrenate de gaze.
    C: contor
    Vm: supapa functionala
    cl: supapa antiretur
    fl1: furtun plin infasurat
    fl2: al doilea furtun plin, optional (foarte scurt), pentru livrari cu debit marit
    cla: supapa care impiedica golirea furtunurilor pline
    R: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata cu unul dintre furtunurile sistemului de masurare cu doua furtunuri. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                               Schema standard S 6

    Figura 6, reprezentand schema standard S 6, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 13.

                          Legenda schemei standard S 6

    Sistemul de masurare cuprinde un separator de gaz combinat cu pompa de alimentare, unul sau doua furtunuri pline sau un furtun gol ori un furtun plin si un furtun gol.
    Permite: a) livrarea masurata prin pompa (furtun plin sau gol);
    b) livrarea directa (cu sau fara pompa), fara ca lichidul sa treaca prin contor, si golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    R1: robinet cu doua cai, care permite livrarea masurata, livrarea nemasurata, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor. Acest robinet este optional. El poate fi inlocuit de o conexiune directa.
    F: filtru. Filtrul poate fi echipat cu un robinet de golire.
    SgP: separator de gaz combinat cu o pompa de alimentare, astfel cum este definit la pct. 1.6.2.1.2 alin. 1. Acest subansamblu trebuie sa indeplineasca prevederile pct. 1.6.2.1.4. Acesta trebuie sa fi primit o aprobare de model CEE.
    cl1: supapa antiretur. Aceasta supapa trebuie sa fie amplasata in aval de contor.
    R2: robinet cu doua cai, optional, pentru livrarea directa nemasurata
    C: contor
    Variante ale dispozitivului de livrare:
    varianta I: unul sau doua furtunuri pline;
    varianta a II-a: furtun gol;
    varianta a III-a: combinatii pentru un furtun plin si un furtun gol.
    Vm: supapa functionala
    V1: vizor de sticla cu preaplin
    V2: vizor de sticla, asa cum este definit la pct. 1.1.8, utilizat ca indicator de gaz
    fl1: furtun plin
    fl2: al doilea furtun plin, optional (foarte scurt), pentru livrari la un debit marit
    cla: supapa care impiedica golirea furtunului plin
    cl2: supapa antiretur
    R3: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata prin una dintre cele doua metode disponibile de livrare. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                              Schema standard S 7

    Figura 7, reprezentand schema standard S 7, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 14.

                         Legenda schemei standard S 7

    Sistemul de masurare cuprinde o pompa, un extractor special de gaz, unul sau doua furtunuri pline sau un furtun gol ori un furtun plin si un furtun gol.
    Permite: a) livrarea masurata prin pompa (furtun plin sau gol);
    b) livrarea masurata alimentata gravimetric (furtun gol);
    c) livrarea directa, cu sau fara pompa, fara trecerea lichidului prin contor, golirea si umplerea rezervorului fara trecerea lichidului prin contor.
    Daca rezervorul are mai multe compartimente si daca este posibil sa se utilizeze un colector, robinetii de pe fundul compartimentelor si robinetii de la intrarea in conducta trebuie sa fie de tipul "deschis-inchis".
    Conductele dintre compartimente si sistemul de masurare trebuie sa fie permanent conectate.
    A: dispozitiv antiturbion
    R1: robinet cu doua cai, care permite livrarea masurata, livrarea nemasurata, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor. Acest robinet este optional. El poate sa fie inlocuit cu o conexiune permanenta.
    P: pompa. Pompa poate sa fie reversibila. In acest caz o supapa antiretur trebuie sa fie amplasata intre robinetul R2 si extractorul special de gaz PgS.
    B: bifurcatie optionala care permite livrarea masurata alimentata gravimetric (furtun gol). Aceasta derivatie este autorizata numai daca nu exista robinetul R1.
    R2: robinet cu doua cai, optional, pentru livrarea directa nemasurata
    F: filtru. Este permis un robinet de golire numai daca sistemul include o supapa antiretur care sa impiedice admisia gazului in sistemul de masurare.
    PgS: extractor special de gaz, astfel cum este definit la pct. 1.1.5
    V1: vizorul de sticla al extractorului special de gaz
    T1, T2, T3: variante autorizate pentru dispozitivul de aerisire:
    T1: vas care retine particulele de lichid antrenate de gaze;
    T2: intoarcere in rezervor;
    T3: supapa purjor
    C: contor
    va: supapa automata care este inchisa de extractorul special de gaz cand presiunea este insuficienta ca sa impiedice evaporarea in contor sau cand se acumuleaza pungi de gaz in extractor. Aceasta trebuie sa fie inchisa in cazul in care sistemul de control al extractorului special de gaz nu mai functioneaza.
    Variante ale dispozitivului de livrare:
    varianta I: unul sau doua furtunuri pline;
    varianta a II-a: furtun gol;
    varianta a III-a: combinatii pentru un furtun plin si un furtun gol
    Vm: supapa functionala
    Supapa automata "va" si supapa functionala Vm pot sa fie combinate intr-o supapa speciala care sa asigure ambele functii. In acest caz cele doua functii trebuie sa fie independente una fata de cealalta. Aceasta supapa speciala trebuie sa fie amplasata in aval de vizorul de sticla V3 in variantele (a II-a si a III-a) care sunt echipate cu acest vizor.
    cl: supapa antiretur
    V2: vizor de sticla cu preaplin
    V3: vizor de sticla, asa cum este definit la pct. 1.1.8, utilizat si ca indicator de gaz
    fl1: furtun plin infasurat
    fl2: al doilea furtun plin, optional (foarte scurt), pentru livrari cu debit marit
    cla: supapa care impiedica golirea furtunurilor pline
    at: ventil de aerisire automat sau manual
    R3: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata prin una dintre cele doua metode de livrare disponibile. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                              Schema standard S 8

    Figura 8, reprezentand schema standard S 8, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 15.

                         Legenda schemei standard S 8

    Sistemul de masurare cuprinde o pompa, o supapa cu trei cai, un extractor special de gaz, unul sau doua furtunuri pline sau un furtun gol ori un furtun plin si un furtun gol.
    Permite: a) livrarea masurata prin pompa (furtun plin sau gol);
    b) livrarea masurata alimentata gravimetric (furtun gol);
    c) livrarea directa cu sau fara pompa, fara ca lichidul sa treaca prin contor, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    In cazul in care rezervorul are mai multe compartimente si daca este posibil sa se utilizeze un colector, robinetii de pe fundul compartimentelor si robinetii de la intrarea in conducta trebuie sa fie de tipul "deschis-inchis".
    Conductele dintre compartimente si sistemul de masurare trebuie sa fie permanent conectate.
    A: dispozitiv antiturbion
    P: pompa
    R0: robinet cu trei cai care, impreuna cu robinetii R1 si R2, permite sa se efectueze urmatoarele operatii:
    1. livrarea masurata sau nemasurata prin pompa (furtun plin sau gol);
    2. livrarea masurata sau nemasurata alimentata gravimetric (furtun gol), golirea si umplerea rezervorului;
    3. umplerea rezervorului cu ajutorul pompei P.
    R1: acest robinet cu doua cai este optional si poate sa fie inlocuit printr-o conexiune directa.
    F: filtru
    Un robinet de golire poate exista daca sistemul include o supapa antiretur care sa impiedice patrunderea gazului in sistemul de masurare.
    cl1: supapa antiretur
    PgS: extractor special de gaz, astfel cum este definit la pct. 1.1.5
    V1: vizor de sticla pentru extractorul special de gaz
    T1, T2, T3: variante autorizate pentru dispozitivul de aerisire:
    T1: vas care retine particulele de lichid antrenate de gaze;
    T2: intoarcere in rezervor;
    T3: supapa purjor
    C: contor
    va: supapa automata care este inchisa de extractorul special de gaz cand presiunea este insuficienta ca sa impiedice evaporarea in contor sau cand se acumuleaza pungi de gaz in extractor. Aceasta trebuie sa fie inchisa in cazul in care sistemul de control al extractorului special de gaz nu mai functioneaza.
    Variante ale dispozitivului de livrare:
    varianta I: unul sau doua furtunuri pline;
    varianta a II-a: furtun gol;
    varianta a III-a: combinatii pentru un furtun plin si un furtun gol
    Vm: supapa functionala
    Supapa automata "va" si supapa functionala Vm pot sa fie combinate intr-o supapa speciala care sa asigure ambele functii. In acest caz cele doua functii trebuie sa fie independente una fata de cealalta. Aceasta supapa speciala trebuie sa fie amplasata in aval de vizorul de sticla V3 in variantele (a II-a si a III-a) care sunt echipate cu acest vizor.
    cl2: supapa antiretur
    V2: vizor de sticla cu preaplin
    V3: vizor de sticla, asa cum este definit la pct. 1.1.8, utilizat si ca indicator de gaz
    fl1: furtun plin infasurat
    fl2: al doilea furtun plin, optional (foarte scurt), pentru livrari cu debit marit
    cla: supapa care impiedica golirea furtunurilor pline
    at: ventil de aerisire automat sau manual
    R3: dispozitiv care permite ca livrarea sa fie efectuata prin una dintre cele doua metode de livrare disponibile. Acest dispozitiv trebuie sa fie in conformitate cu prevederile pct. 1.10.1 alin. 1 si ale pct. 2.2.4 alin. 2.

                              Schema standard S 9

    Figura 9, reprezentand schema standard S 9, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2002, la pagina 16.

                          Legenda schemei standard S 9

    Sistemul de masurare cuprinde o pompa, un separator de gaz, o supapa de mentinere a presiunii si un furtun plin.
    Permite: a) livrarea masurata prin pompa (furtun plin);
    b) livrarea, cu sau fara pompa, fara ca lichidul sa treaca prin contor, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor.
    R1: robinet cu doua cai pentru livrarea masurata, golirea si umplerea rezervorului fara ca lichidul sa treaca prin contor. Acest robinet este optional si poate sa fie inlocuit printr-o conexiune directa.
    P: pompa
    B: bifurcatie reglabila a pompei legata la rezervor
    R2: robinet cu doua cai, optional, pentru livrarea directa nemasurata
    cl1: supapa antiretur, astfel cum este definita la pct. 2.4.1. Aceasta trebuie sa fie amplasata intre filtru si separatorul de gaz.
    F: filtru
    Sg: separator de gaz, in conformitate cu prevederile pct. 1.6.2.1.4 sau ale pct. 2.4.3.1 alin. 2. Dispozitivul de aerisire este conectat la faza gazoasa din rezervor. Din motive de securitate supapa "vas" trebuie sa fie utilizata cu acest dispozitiv; in acest caz supapa "vas" trebuie sa fie amplasata intre rezervor si bransamentul valvei "vamp".
    C: contor
    vamp: supapa automata pentru mentinerea presiunii reglate, care mentine presiunea cu cel putin 100 kPa mai mare decat presiunea vaporilor saturati din rezervor
    Vm: supapa functionala
    cl2: supapa antiretur
    Z: conducta pentru faza gazoasa, care poate sa fie utilizata numai la umplerea rezervorului si la recuperarea produsului in timpul verificarii sistemului de masurare
    Th: termometru. Acest termometru trebuie sa fie situat langa contor, la intrarea, la iesirea separatorului de gaz sau la intrarea ori la iesirea contorului.
    M: manometru, obligatoriu
    Nota: a) Pentru a se asigura ca prevederile pct. 2.4.5 sunt indeplinite trebuie sa fie clar marcat pe placuta ca faza gazoasa din rezervorul vehiculului si faza gazoasa din rezervorul clientului nu trebuie sa fie conectate.
    b) Pot sa fie incorporate supape de siguranta; in acest caz ele trebuie sa indeplineasca prevederile pct. 2.4.6.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 180/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 180 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu