Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 36 din 18 februarie 2002

privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din  8 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul industriei si resurselor,
    avand in vedere prevederile art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare,
    in baza art. 3 pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

                       Ministrul industriei si resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

              NORMA DE METROLOGIE LEGALA CEE "NML CEE-71/319 -
            Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"

    Art. 1
    Prezenta norma de metrologie legala CEE se aplica in cazul contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decat apa, care permit masurarea volumelor si in care lichidul produce miscarea peretilor mobili ai camerelor de masurare.
    Art. 2
    Se admite aplicarea marcajelor CEE pe contoarele volumetrice care indeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legala CEE.
    Art. 3
    Contoarele volumetrice se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initiala CEE, in conformitate cu prevederile pct. 1.2.1 sau 1.2.2, dupa caz, din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare si in conditiile stabilite in anexa la prezenta norma de metrologie legala CEE.
    Art. 4
    Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decat apa, nu poate fi impiedicata, interzisa sau restrictionata daca acestea poarta marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initiala, prevazute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001, sau daca sunt fabricate intr-un stat membru al Uniunii Europene si poarta marcajele CEE corespunzatoare.
    Art. 5
    Anexa face parte integranta din prezenta norma de metrologie legala CEE.

    ANEXA 1
    la NML CEE-71/319

    CAP. 1
    Conditii pentru contoarele pentru lichide, altele decat apa

    1. Terminologie
    1.1. Contorul volumetric pentru lichide este un mijloc de masurare compus dintr-un dispozitiv de masurare si un dispozitiv indicator. In general acesta face parte dintr-un sistem de masurare.
    1.2. Sistemul de masurare pentru lichide este un mijloc de masurare care cuprinde atat contorul propriu-zis, cat si echipamentele auxiliare, care pot fi asociate cu el, toate dispozitivele necesare pentru a asigura o masurare corecta si orice dispozitiv suplimentar, destinat sa faciliteze operatiunile de masurare.
    1.3. Livrarea minima este cel mai mic volum de lichid care poate fi masurat cu un anumit model de contor.
    1.4. Volumul ciclic este volumul de lichid care corespunde unui ciclu de functionare a dispozitivului de masurare, adica secventei miscarilor la sfarsitul careia toate organele mobile ale dispozitivului de masurare revin pentru prima data in aceeasi pozitie ca in momentul initial.
    1.5. Abaterea periodica este diferenta maxima, in timpul unui ciclu de functionare, dintre volumul dezlocuit prin miscarea componentelor si volumul aratat de dispozitivul indicator conectat la dispozitivul de masurare, fara jocuri sau alunecari, astfel incat sa indice, la sfarsitul ciclului si pentru acest ciclu, un volum egal cu volumul ciclic.
    2. Dispozitiv indicator
    2.1. Contoarele trebuie sa aiba un dispozitiv indicator care sa indice volumul masurat in cm^3 sau in mm^3, in dm^3 ori in litri sau in mc.
    2.2. Intr-un dispozitiv indicator avand unul sau mai multe elemente, acel element care are valoarea diviziunii scarii cea mai mica este denumit primul element.
    2.3. Legatura dintre dispozitivul indicator si dispozitivul de masurare trebuie sa fie sigura, durabila si efectuata printr-o conexiune mecanica sau printr-un dispozitiv cu magnet permanent.
    2.4.1. Citirea indicatiei trebuie sa fie sigura, usoara si clara.
    2.4.2. Daca dispozitivul indicator are mai multe elemente, constructia sa trebuie realizata astfel incat citirea indicatiei sa poata fi facuta prin simpla juxtapunere a indicatiilor diferitelor elemente.
    2.5. Valoarea maxima a indicatiei dispozitivului indicator trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n, n fiind un numar intreg, pozitiv sau negativ, ori zero.
    2.6. Miscarea unui element poate fi continua sau discontinua.
    2.7. Cand partea mobila a unui element are o miscare continua, scara gradata si indicele acesteia trebuie sa permita determinarea cantitatii masurate pentru orice pozitie in care elementul se poate opri.
    2.8. Valoarea diviziunii scarii primului element trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n unitati de masura legale pentru volum.
    2.9. Exceptand elementul care corespunde valorii maxime a indicatiei dispozitivului indicator, valoarea unei rotatii a unui element trebuie sa fie de forma 10^n unitati de masura legale, in cazul in care scara gradata de pe acest element este complet vizibila.
    2.10. Cand un element este constituit dintr-o scara circulara fixa si un indice rotitor, directia de rotatie a acestui indice trebuie sa fie in sensul acelor de ceasornic.
    2.11. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente fiecare rotatie a partii in miscare a elementului, a carei gradatie este in intregime vizibila, trebuie sa corespunda cu valoarea diviziunii scarii urmatorului element.
    2.12. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente indicele unui element cu miscare discontinua, in afara de primul element, trebuie sa se miste inainte cu o cifra, in timp ce precedentul element se misca nu mai mult de o zecime din rotatia sa. Aceasta miscare inainte trebuie sa inceteze cand precedentul element indica zero.
    2.13. Cand un dispozitiv indicator are mai multe elemente si cand numai o parte a celui de-al doilea si a urmatoarelor elemente este vizibila in fereastra, miscarea acestor elemente trebuie sa fie discontinua. Miscarea primului element poate fi continua sau discontinua.
    2.14. Daca indicatia este data de cifre in linie si miscarea primului element este discontinua, este permisa marcarea unuia sau mai multor zerouri fixe, la dreapta acestui element.
    2.15. Cand primul element are o portiune din scara sa vizibila intr-o fereastra si are o miscare continua poate sa rezulte o ambiguitate in citire, care trebuie eliminata in masura in care este posibil. Pentru a realiza acest lucru si pentru a permite citirea prin interpolare dimensiunea ferestrei, paralela cu directia de miscare a scarii, nu trebuie sa fie mai mica de 1,5 ori distanta dintre centrele liniilor a doua repere gradate numerotate consecutiv, astfel incat cel putin doua repere gradate, dintre care unul va avea o cifra, sa fie mereu vizibile. Fereastra poate sa fie asimetrica fata de repere.
    2.16. La o scara cu repere gradate acestea trebuie sa aiba aceeasi grosime constanta de-a lungul lor si sa nu depaseasca un sfert din distanta dintre centrele liniilor a doua repere consecutive. Reperele corespunzatoare pentru 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n unitati de masura legale trebuie sa se diferentieze numai prin diferenta lor de lungime.
    2.17. Distanta reala sau aparenta dintre axele a doua repere gradate, consecutive nu trebuie sa fie mai mica de 2 mm.
    2.18. Inaltimea reala sau aparenta a cifrelor nu trebuie sa fie mai mica de 4 mm.
    3. Dispozitiv de calibrare
    3.1. Contoarele trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de calibrare care sa permita modificarea raportului dintre volumul indicat si cel real care traverseaza contorul.
    3.2. Cand acest dispozitiv modifica raportul intr-o maniera discontinua, diferenta dintre doua valori consecutive ale acestui raport nu trebuie sa fie mai mare de 0,002.
    3.3. Reglarea prin intermediul montarii in derivatie a contorului este interzisa.
    4. Conditii speciale privind livrarea minima
    4.1. Livrarea minima trebuie sa fie astfel incat fiecare dintre urmatoarele valori sa nu fie mai mare decat eroarea tolerata pentru acest volum, specificata la pct. 2 si 3 din cap. II:
    (1) volumul corespunzator miscarii cu 2 mm a scarii primului element al dispozitivului indicator si unei cincimi din valoarea diviziunii, cand primul element are o miscare continua;
    (2) volumul corespunzator miscarii a doua cifre consecutive, cand primul element are o miscare discontinua;
    (3) eroarea care, in conditii normale de functionare, este cauzata de jocul sau de alunecarea intre dispozitivul de masurare si primul element al dispozitivului indicator;
    (4) dublul abaterii periodice.
    4.2. La determinarea livrarii minime trebuie sa se tina seama, daca este necesar, de efectul componentelor aditionale ale dispozitivului de masurare.
    4.3. Livrarea minima trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n, n fiind un numar intreg, pozitiv sau negativ, ori zero.
    5. Debitul maxim si debitul minim
    5.1. Debitul maxim si debitul minim sunt specificate in certificatul aprobarii de model, in concordanta cu rezultatele obtinute in timpul probelor. Contorul trebuie sa functioneze la debitul sau maxim, pentru o perioada determinata, specificata in certificatul de aprobare de model, fara sa prezinte o schimbare sensibila a calitatii masurarilor sale.
    5.2. Raportul dintre debitul maxim si debitul minim trebuie sa fie de cel putin 10 pentru contoare in general si de cel putin 5 pentru contoarele pentru gaze lichefiate.
    6. Efectul naturii lichidului, al temperaturii si al presiunii
    6.1. In certificatul aprobarii de model al unui contor trebui sa fie specificate felul lichidului sau lichidelor pentru care contorul este destinat, limitele intervalului de temperatura a lichidului care trebuie sa fie masurat, in cazul in care aceste limite sunt sub -10 grade C sau peste +50 grade C, si presiunea maxima de lucru.
    6.2. Incercarile efectuate in scopul obtinerii aprobarii de model a unui contor trebuie sa demonstreze ca variatia erorilor datorate variatiei maxime a presiunii si temperaturii, in limitele care vor fi specificate in certificatul aprobarii de model, nu trebuie sa depaseasca, pentru fiecare dintre acesti factori, jumatate din valorile stabilite la pct. 1, 2 si 3 din cap. II.
    7. Erorile tolerate ale contorului
    7.1. Cand verificarea initiala a unui sistem de masurare este precedata de verificarea initiala CEE a contorului, conform art. 3 din prezenta norma de metrologie legala CEE, erorile tolerate in timpul verificarilor metrologice sunt egale cu jumatatea erorilor tolerate, specificate la pct. 1, 2 si 3 din cap. II, dar nu mai mici de 0,3% din cantitatea masurata, daca lichidul utilizat este acelasi cu cel pentru care este destinat contorul.
    7.2. In cazul in care exactitatea masurarii nu este suficienta ca sa permita indeplinirea conditiei prevazute la pct. 7.1, in certificatul aprobarii de model pot fi majorate erorile tolerate, in limitele celor specificate la pct. 1, 2 si 3 din cap. II.
    7.3. De asemenea, in certificatul aprobarii de model se pot reduce si/sau se pot modifica erorile tolerate, cand verificarea de mai sus se face numai cu unul dintre lichidele prevazute sau cu un alt lichid.
    In ultimul caz (cand lichidul folosit la verificare este diferit de cel pentru care este destinat contorul) in certificatul aprobarii de model trebuie sa se specifice valorile debitului din timpul verificarilor, altele decat cele cuprinse intre debitul maxim si debitul minim.
    8. Inscriptii
    8.1. Fiecare contor trebuie sa prezinte, in mod vizibil si de nesters, pe cadranul dispozitivului indicator sau pe o placuta speciala, urmatoarele mentiuni:
    a) simbolul aprobarii de model CEE;
    b) marca de identificare sau numele producatorului;
    c) descrierea producatorului, daca exista;
    d) numarul de serie al contorului si anul de fabricatie;
    e) volumul ciclic;
    f) debitul maxim si debitul minim;
    g) presiunea maxima de lucru;
    h) intervalul de temperatura, in cazul in care lichidul poate fi masurat la o temperatura sub -10 grade C sau peste +50 grade C;
    i) natura lichidului sau lichidelor care trebuie sa fie masurate si limitele viscozitatii cinematice sau dinamice, cand numai indicatia naturii lichidului nu este suficienta pentru determinarea viscozitatii lichidului sau lichidelor.
    8.2. Unitatea de masura a volumului masurat sau simbolul acesteia, precum si livrarea minima trebuie sa fie vizibil marcate pe cadranul dispozitivului indicator.
    8.3. In cazul in care sensul de curgere a lichidului nu rezulta in mod evident, acesta trebuie sa fie indicat printr-o sageata pe carcasa contorului.
    8.4. La contoarele care masoara lichide alimentare si care pot fi demontate numarul de serie sau ultimele trei cifre ale acestui numar trebuie sa fie inscriptionate si pe componentele a caror inlocuire poate afecta rezultatele masurarilor.
    8.5. Dispozitivul indicator poate avea un semn special si un numar de identificare.
    9. Sigilare si marcare
    9.1. Sigilarea trebuie sa previna accesul la partile ce pot modifica calibrarea si demontarea, chiar partiala, a contorului, cand aceste demontari nu sunt autorizate in certificatul aprobarii de model (contoarele care masoara lichide alimentare si care pot fi demontate).
    9.2. Pentru aplicarea marcajului CEE trebuie sa fie prevazut un loc special pe o componenta principala, vizibila, fara demontare pe dispozitivul de masurare, pe dispozitivul indicator sau pe carcasa acestora.
    9.3. Certificatul aprobarii de model trebuie sa prevada locul pentru aplicarea marcii pe componentele interschimbabile ale contorului, care pot fi demontate, alaturi de numarul de serie la care se face referire in pct. 8.4.

    CAP. 2
    Erorile tolerate ale sistemelor de masurare

    1. Cand un contor este incorporat intr-un sistem de masurare, erorile tolerate, pozitive sau negative, la verificarea initiala a sistemului, in conditii normale de functionare si in limitele de functionare specificate in certificatul de aprobare de model, sunt prezentate in tabelul de mai jos, in functie de cantitatile masurate.
 ________________________________________________________
| Cantitatile masurate |        Erorile tolerate         |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,02 la 0,1 l  | +/- 2 ml                        |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,1 la 0,2 l   | +/- 2% din cantitatea masurata  |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,2 la 0,4 l   | +/- 4 ml                        |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,4 la 1 l     | +/- 1% din cantitatea masurata  |
|______________________|_________________________________|
| de la 1 la 2 l       | +/- 10 ml                       |
|______________________|_________________________________|
| 2 l sau mai mult     | +/- 0,5% din cantitatea masurata|
|______________________|_________________________________|

    2. Eroarea tolerata pentru livrarea minima este dublul valorii specificate la pct. 1 si, indiferent de cantitatea masurata, eroarea tolerata nu poate fi mai mica decat cea permisa la livrarea minima.
    3. Datorita dificultatilor inerente procesului de testare erorile tolerate sunt dublul celor specificate la pct. 1 si 2, cand sunt aplicate sistemelor de masurare a gazelor lichefiate ori a altor lichide masurate la o temperatura sub  10 grade C sau pete +50 grade C si sistemelor care au debitul minim mai mic de 1 l/ora.
    4. Daca la verificarea initiala erorile sunt toate in acelasi sens, cel putin una dintre ele nu trebuie sa depaseasca limitele specificate la pct. 7.1 din cap. I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 36/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 36 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu