Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 36 din 18 februarie 2002

privind aprobarea Normei de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din  8 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul industriei si resurselor,
    avand in vedere prevederile art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare,
    in baza art. 3 pct. 3 din Hotararea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma de metrologie legala CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

                       Ministrul industriei si resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

              NORMA DE METROLOGIE LEGALA CEE "NML CEE-71/319 -
            Contoare volumetrice pentru lichide, altele decat apa"

    Art. 1
    Prezenta norma de metrologie legala CEE se aplica in cazul contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decat apa, care permit masurarea volumelor si in care lichidul produce miscarea peretilor mobili ai camerelor de masurare.
    Art. 2
    Se admite aplicarea marcajelor CEE pe contoarele volumetrice care indeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legala CEE.
    Art. 3
    Contoarele volumetrice se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initiala CEE, in conformitate cu prevederile pct. 1.2.1 sau 1.2.2, dupa caz, din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare si in conditiile stabilite in anexa la prezenta norma de metrologie legala CEE.
    Art. 4
    Introducerea pe piata si/sau punerea in functiune a contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decat apa, nu poate fi impiedicata, interzisa sau restrictionata daca acestea poarta marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initiala, prevazute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.055/2001, sau daca sunt fabricate intr-un stat membru al Uniunii Europene si poarta marcajele CEE corespunzatoare.
    Art. 5
    Anexa face parte integranta din prezenta norma de metrologie legala CEE.

    ANEXA 1
    la NML CEE-71/319

    CAP. 1
    Conditii pentru contoarele pentru lichide, altele decat apa

    1. Terminologie
    1.1. Contorul volumetric pentru lichide este un mijloc de masurare compus dintr-un dispozitiv de masurare si un dispozitiv indicator. In general acesta face parte dintr-un sistem de masurare.
    1.2. Sistemul de masurare pentru lichide este un mijloc de masurare care cuprinde atat contorul propriu-zis, cat si echipamentele auxiliare, care pot fi asociate cu el, toate dispozitivele necesare pentru a asigura o masurare corecta si orice dispozitiv suplimentar, destinat sa faciliteze operatiunile de masurare.
    1.3. Livrarea minima este cel mai mic volum de lichid care poate fi masurat cu un anumit model de contor.
    1.4. Volumul ciclic este volumul de lichid care corespunde unui ciclu de functionare a dispozitivului de masurare, adica secventei miscarilor la sfarsitul careia toate organele mobile ale dispozitivului de masurare revin pentru prima data in aceeasi pozitie ca in momentul initial.
    1.5. Abaterea periodica este diferenta maxima, in timpul unui ciclu de functionare, dintre volumul dezlocuit prin miscarea componentelor si volumul aratat de dispozitivul indicator conectat la dispozitivul de masurare, fara jocuri sau alunecari, astfel incat sa indice, la sfarsitul ciclului si pentru acest ciclu, un volum egal cu volumul ciclic.
    2. Dispozitiv indicator
    2.1. Contoarele trebuie sa aiba un dispozitiv indicator care sa indice volumul masurat in cm^3 sau in mm^3, in dm^3 ori in litri sau in mc.
    2.2. Intr-un dispozitiv indicator avand unul sau mai multe elemente, acel element care are valoarea diviziunii scarii cea mai mica este denumit primul element.
    2.3. Legatura dintre dispozitivul indicator si dispozitivul de masurare trebuie sa fie sigura, durabila si efectuata printr-o conexiune mecanica sau printr-un dispozitiv cu magnet permanent.
    2.4.1. Citirea indicatiei trebuie sa fie sigura, usoara si clara.
    2.4.2. Daca dispozitivul indicator are mai multe elemente, constructia sa trebuie realizata astfel incat citirea indicatiei sa poata fi facuta prin simpla juxtapunere a indicatiilor diferitelor elemente.
    2.5. Valoarea maxima a indicatiei dispozitivului indicator trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n, n fiind un numar intreg, pozitiv sau negativ, ori zero.
    2.6. Miscarea unui element poate fi continua sau discontinua.
    2.7. Cand partea mobila a unui element are o miscare continua, scara gradata si indicele acesteia trebuie sa permita determinarea cantitatii masurate pentru orice pozitie in care elementul se poate opri.
    2.8. Valoarea diviziunii scarii primului element trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n unitati de masura legale pentru volum.
    2.9. Exceptand elementul care corespunde valorii maxime a indicatiei dispozitivului indicator, valoarea unei rotatii a unui element trebuie sa fie de forma 10^n unitati de masura legale, in cazul in care scara gradata de pe acest element este complet vizibila.
    2.10. Cand un element este constituit dintr-o scara circulara fixa si un indice rotitor, directia de rotatie a acestui indice trebuie sa fie in sensul acelor de ceasornic.
    2.11. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente fiecare rotatie a partii in miscare a elementului, a carei gradatie este in intregime vizibila, trebuie sa corespunda cu valoarea diviziunii scarii urmatorului element.
    2.12. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente indicele unui element cu miscare discontinua, in afara de primul element, trebuie sa se miste inainte cu o cifra, in timp ce precedentul element se misca nu mai mult de o zecime din rotatia sa. Aceasta miscare inainte trebuie sa inceteze cand precedentul element indica zero.
    2.13. Cand un dispozitiv indicator are mai multe elemente si cand numai o parte a celui de-al doilea si a urmatoarelor elemente este vizibila in fereastra, miscarea acestor elemente trebuie sa fie discontinua. Miscarea primului element poate fi continua sau discontinua.
    2.14. Daca indicatia este data de cifre in linie si miscarea primului element este discontinua, este permisa marcarea unuia sau mai multor zerouri fixe, la dreapta acestui element.
    2.15. Cand primul element are o portiune din scara sa vizibila intr-o fereastra si are o miscare continua poate sa rezulte o ambiguitate in citire, care trebuie eliminata in masura in care este posibil. Pentru a realiza acest lucru si pentru a permite citirea prin interpolare dimensiunea ferestrei, paralela cu directia de miscare a scarii, nu trebuie sa fie mai mica de 1,5 ori distanta dintre centrele liniilor a doua repere gradate numerotate consecutiv, astfel incat cel putin doua repere gradate, dintre care unul va avea o cifra, sa fie mereu vizibile. Fereastra poate sa fie asimetrica fata de repere.
    2.16. La o scara cu repere gradate acestea trebuie sa aiba aceeasi grosime constanta de-a lungul lor si sa nu depaseasca un sfert din distanta dintre centrele liniilor a doua repere consecutive. Reperele corespunzatoare pentru 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n unitati de masura legale trebuie sa se diferentieze numai prin diferenta lor de lungime.
    2.17. Distanta reala sau aparenta dintre axele a doua repere gradate, consecutive nu trebuie sa fie mai mica de 2 mm.
    2.18. Inaltimea reala sau aparenta a cifrelor nu trebuie sa fie mai mica de 4 mm.
    3. Dispozitiv de calibrare
    3.1. Contoarele trebuie sa fie prevazute cu un dispozitiv de calibrare care sa permita modificarea raportului dintre volumul indicat si cel real care traverseaza contorul.
    3.2. Cand acest dispozitiv modifica raportul intr-o maniera discontinua, diferenta dintre doua valori consecutive ale acestui raport nu trebuie sa fie mai mare de 0,002.
    3.3. Reglarea prin intermediul montarii in derivatie a contorului este interzisa.
    4. Conditii speciale privind livrarea minima
    4.1. Livrarea minima trebuie sa fie astfel incat fiecare dintre urmatoarele valori sa nu fie mai mare decat eroarea tolerata pentru acest volum, specificata la pct. 2 si 3 din cap. II:
    (1) volumul corespunzator miscarii cu 2 mm a scarii primului element al dispozitivului indicator si unei cincimi din valoarea diviziunii, cand primul element are o miscare continua;
    (2) volumul corespunzator miscarii a doua cifre consecutive, cand primul element are o miscare discontinua;
    (3) eroarea care, in conditii normale de functionare, este cauzata de jocul sau de alunecarea intre dispozitivul de masurare si primul element al dispozitivului indicator;
    (4) dublul abaterii periodice.
    4.2. La determinarea livrarii minime trebuie sa se tina seama, daca este necesar, de efectul componentelor aditionale ale dispozitivului de masurare.
    4.3. Livrarea minima trebuie sa fie de forma 1 x 10^n, 2 x 10^n sau 5 x 10^n, n fiind un numar intreg, pozitiv sau negativ, ori zero.
    5. Debitul maxim si debitul minim
    5.1. Debitul maxim si debitul minim sunt specificate in certificatul aprobarii de model, in concordanta cu rezultatele obtinute in timpul probelor. Contorul trebuie sa functioneze la debitul sau maxim, pentru o perioada determinata, specificata in certificatul de aprobare de model, fara sa prezinte o schimbare sensibila a calitatii masurarilor sale.
    5.2. Raportul dintre debitul maxim si debitul minim trebuie sa fie de cel putin 10 pentru contoare in general si de cel putin 5 pentru contoarele pentru gaze lichefiate.
    6. Efectul naturii lichidului, al temperaturii si al presiunii
    6.1. In certificatul aprobarii de model al unui contor trebui sa fie specificate felul lichidului sau lichidelor pentru care contorul este destinat, limitele intervalului de temperatura a lichidului care trebuie sa fie masurat, in cazul in care aceste limite sunt sub -10 grade C sau peste +50 grade C, si presiunea maxima de lucru.
    6.2. Incercarile efectuate in scopul obtinerii aprobarii de model a unui contor trebuie sa demonstreze ca variatia erorilor datorate variatiei maxime a presiunii si temperaturii, in limitele care vor fi specificate in certificatul aprobarii de model, nu trebuie sa depaseasca, pentru fiecare dintre acesti factori, jumatate din valorile stabilite la pct. 1, 2 si 3 din cap. II.
    7. Erorile tolerate ale contorului
    7.1. Cand verificarea initiala a unui sistem de masurare este precedata de verificarea initiala CEE a contorului, conform art. 3 din prezenta norma de metrologie legala CEE, erorile tolerate in timpul verificarilor metrologice sunt egale cu jumatatea erorilor tolerate, specificate la pct. 1, 2 si 3 din cap. II, dar nu mai mici de 0,3% din cantitatea masurata, daca lichidul utilizat este acelasi cu cel pentru care este destinat contorul.
    7.2. In cazul in care exactitatea masurarii nu este suficienta ca sa permita indeplinirea conditiei prevazute la pct. 7.1, in certificatul aprobarii de model pot fi majorate erorile tolerate, in limitele celor specificate la pct. 1, 2 si 3 din cap. II.
    7.3. De asemenea, in certificatul aprobarii de model se pot reduce si/sau se pot modifica erorile tolerate, cand verificarea de mai sus se face numai cu unul dintre lichidele prevazute sau cu un alt lichid.
    In ultimul caz (cand lichidul folosit la verificare este diferit de cel pentru care este destinat contorul) in certificatul aprobarii de model trebuie sa se specifice valorile debitului din timpul verificarilor, altele decat cele cuprinse intre debitul maxim si debitul minim.
    8. Inscriptii
    8.1. Fiecare contor trebuie sa prezinte, in mod vizibil si de nesters, pe cadranul dispozitivului indicator sau pe o placuta speciala, urmatoarele mentiuni:
    a) simbolul aprobarii de model CEE;
    b) marca de identificare sau numele producatorului;
    c) descrierea producatorului, daca exista;
    d) numarul de serie al contorului si anul de fabricatie;
    e) volumul ciclic;
    f) debitul maxim si debitul minim;
    g) presiunea maxima de lucru;
    h) intervalul de temperatura, in cazul in care lichidul poate fi masurat la o temperatura sub -10 grade C sau peste +50 grade C;
    i) natura lichidului sau lichidelor care trebuie sa fie masurate si limitele viscozitatii cinematice sau dinamice, cand numai indicatia naturii lichidului nu este suficienta pentru determinarea viscozitatii lichidului sau lichidelor.
    8.2. Unitatea de masura a volumului masurat sau simbolul acesteia, precum si livrarea minima trebuie sa fie vizibil marcate pe cadranul dispozitivului indicator.
    8.3. In cazul in care sensul de curgere a lichidului nu rezulta in mod evident, acesta trebuie sa fie indicat printr-o sageata pe carcasa contorului.
    8.4. La contoarele care masoara lichide alimentare si care pot fi demontate numarul de serie sau ultimele trei cifre ale acestui numar trebuie sa fie inscriptionate si pe componentele a caror inlocuire poate afecta rezultatele masurarilor.
    8.5. Dispozitivul indicator poate avea un semn special si un numar de identificare.
    9. Sigilare si marcare
    9.1. Sigilarea trebuie sa previna accesul la partile ce pot modifica calibrarea si demontarea, chiar partiala, a contorului, cand aceste demontari nu sunt autorizate in certificatul aprobarii de model (contoarele care masoara lichide alimentare si care pot fi demontate).
    9.2. Pentru aplicarea marcajului CEE trebuie sa fie prevazut un loc special pe o componenta principala, vizibila, fara demontare pe dispozitivul de masurare, pe dispozitivul indicator sau pe carcasa acestora.
    9.3. Certificatul aprobarii de model trebuie sa prevada locul pentru aplicarea marcii pe componentele interschimbabile ale contorului, care pot fi demontate, alaturi de numarul de serie la care se face referire in pct. 8.4.

    CAP. 2
    Erorile tolerate ale sistemelor de masurare

    1. Cand un contor este incorporat intr-un sistem de masurare, erorile tolerate, pozitive sau negative, la verificarea initiala a sistemului, in conditii normale de functionare si in limitele de functionare specificate in certificatul de aprobare de model, sunt prezentate in tabelul de mai jos, in functie de cantitatile masurate.
 ________________________________________________________
| Cantitatile masurate |        Erorile tolerate         |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,02 la 0,1 l  | +/- 2 ml                        |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,1 la 0,2 l   | +/- 2% din cantitatea masurata  |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,2 la 0,4 l   | +/- 4 ml                        |
|______________________|_________________________________|
| de la 0,4 la 1 l     | +/- 1% din cantitatea masurata  |
|______________________|_________________________________|
| de la 1 la 2 l       | +/- 10 ml                       |
|______________________|_________________________________|
| 2 l sau mai mult     | +/- 0,5% din cantitatea masurata|
|______________________|_________________________________|

    2. Eroarea tolerata pentru livrarea minima este dublul valorii specificate la pct. 1 si, indiferent de cantitatea masurata, eroarea tolerata nu poate fi mai mica decat cea permisa la livrarea minima.
    3. Datorita dificultatilor inerente procesului de testare erorile tolerate sunt dublul celor specificate la pct. 1 si 2, cand sunt aplicate sistemelor de masurare a gazelor lichefiate ori a altor lichide masurate la o temperatura sub  10 grade C sau pete +50 grade C si sistemelor care au debitul minim mai mic de 1 l/ora.
    4. Daca la verificarea initiala erorile sunt toate in acelasi sens, cel putin una dintre ele nu trebuie sa depaseasca limitele specificate la pct. 7.1 din cap. I.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 36/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 36 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu