Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 10 din 12 ianuarie 2000

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica, semnat la Washington la 15 iulie 1998

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 17 ianuarie 2000


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica, semnat la Washington la 15 iulie 1998.
    Art. 2
    Cheltuielile privind aplicarea prevederilor acordului se suporta din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.

                 PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      p. Presedintele
                      Agentiei Nationale pentru Stiinta,
                      Tehnologie si Inovare,
                      Mircea Pusca

                      Ministru de stat,
                      ministrul afacerilor externe,
                      Petre Roman

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                              ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica

    Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite in continuare parti,
    recunoscand importanta stiintei si tehnologiei pentru dezvoltarea unor economii nationale prospere,
    convinse ca o cooperare internationala in domeniul stiintei si tehnologiei va intari legaturile de prietenie si intelegere dintre popoarele lor si va conduce la cresterea nivelului stiintific si tehnologic in folosul ambelor tari,
    convinse de necesitatea dezvoltarii in continuare a cooperarii stiintifice si tehnologice reciproc avantajoase, in cadrul noului parteneriat strategic stabilit intre Romania si Statele Unite ale Americii, si
    recunoscand Actul final de la Helsinki al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si documentele finale ale reuniunilor urmatoare de la Viena, Bonn, Madrid, Paris si Lisabona,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    1. Partile vor dezvolta, vor sprijini si vor facilita cooperarea stiintifica si tehnologica dintre organizatiile din cele doua tari, care coopereaza pe baza principiilor egalitatii, reciprocitatii si avantajului reciproc. Aceasta cooperare se poate desfasura in domenii precum: stiintele fundamentale, protectia mediului inconjurator, stiintele medicale si ocrotirea sanatatii, agricultura, cercetarea tehnica, energie, standardizare, politica si managementul stiintei si tehnologiei, cercetarile privind resursele naturale si ale patrimoniului cultural si utilizarea lor rationala, precum si in alte domenii ale stiintei si tehnologiei asupra carora cele doua parti pot conveni.
    2. Organizatiile care stabilesc relatii de cooperare pot cuprinde, fara a se limita insa la acestea, academii de stiinte, institute de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, organizatii tehnice care faciliteaza inovatia, societati stiintifice, agentii guvernamentale, universitati si alte organizatii de cercetare si dezvoltare din cele doua tari.
    3. Activitatile de cooperare in baza acestui acord pot include:
    a) proiecte coordonate si comune de cercetare si dezvoltare, studii si investigatii;
    b) cursuri comune stiintifice si de pregatire, seminarii, conferinte si simpozioane;
    c) schimburi de informatii si documentatie stiintifica si tehnologica in cadrul activitatilor de cooperare;
    d) schimburi de oameni de stiinta, de specialisti si cercetatori;
    e) schimburi sau utilizarea in comun a echipamentului ori a materialelor; si
    f) alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica asupra carora cele doua parti pot conveni reciproc.
    Art. 2
    Cooperarea in baza acestui acord se va desfasura in conformitate cu legile si reglementarile nationale in vigoare ale celor doua parti si in functie de disponibilitatile de personal si de fondurile alocate.
    Art. 3
    Activitatile de cooperare prevazute in baza acestui acord se vor desfasura prin punerea in aplicare a unor memorandumuri de intelegere sau a altor aranjamente incheiate intre organizatiile care stabilesc relatii de cooperare din cele doua tari, denumite in continuare aranjamente de aplicare. Aceste aranjamente de aplicare trebuie sa cuprinda, dupa caz, subiectele cooperarii, procedurile, finantarea, alocarea costurilor si alte chestiuni relevante.
    Art. 4
    In ceea ce priveste activitatile de cooperare care se desfasoara in baza acestui acord, fiecare parte, in conformitate cu legile si cu reglementarile sale, va facilita:
    a) intrarea si iesirea prompta si eficienta pe si de pe teritoriul ei a echipamentelor si instrumentelor, precum si a informatiilor referitoare la proiectele respective;
    b) intrarea si iesirea prompta si eficienta pe si de pe teritoriul ei, precum si transportul intern si activitatea persoanelor care participa la punerea in aplicare a prezentului acord;
    c) asigurarea accesului in zonele geografice relevante, la datele, materialele, institutiile si persoanele care participa la aplicarea acestui acord.
    Art. 5
    Prevederile referitoare la protectia si impartirea drepturilor de proprietate intelectuala obtinute sau furnizate in cursul activitatilor de cooperare in baza acestui acord sunt specificate in anexa A care constituie parte integranta a prezentului acord.
    Art. 6
    Informatiile stiintifice si tehnologice care nu sunt proprietate intelectuala, ce rezulta din activitatile de cooperare desfasurate in baza acestui acord, vor fi puse la dispozitie comunitatii stiintifice mondiale, pe canalele obisnuite si in concordanta cu procedurile curente ale organizatiilor intre care exista relatiile de cooperare, daca nu s-a convenit altfel, in scris, in cadrul aranjamentelor de aplicare.
    Art. 7
    Oameni de stiinta, specialisti si institutii din alte tari sau organizatii internationale pot fi invitate, cu acordul ambelor parti, sa participe pe cheltuiala lor, daca nu s-a convenit altfel, la activitatile care se desfasoara in baza acestui acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord nu vor prejudicia aranjamentele de cooperare stiintifica si tehnologica intre organizatiile care coopereaza ale celor doua parti si care nu intra in sfera de aplicare a acordului.
    Art. 9
    Partile vor analiza impreuna, prin intermediul agentilor executivi desemnati si la termene reciproc acceptabile, progresele in aplicarea prezentului acord.
    Art. 10
    1. Fiecare parte va desemna un agent executiv. Agentii executivi vor fi Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pentru Romania si Departamentul de Stat pentru Statele Unite ale Americii.
    2. Agentii executivi vor exercita supravegherea de ansamblu, conducerea si coordonarea activitatilor de cooperare desfasurate in baza acestui acord.
    Art. 11
    1. Prezentul acord intra in vigoare la data schimbului de note diplomatice care confirma ca partile au indeplinit respectivele cerinte interne necesare pentru intrarea sa in vigoare. Acordul ramane in vigoare timp de 5 ani.
    2. Fiecare parte poate denunta acest acord prin notificare scrisa, adresata celeilalte parti cu 6 luni inainte. In cazul in care partile nu au convenit altfel, denuntarea prezentului acord nu va afecta finalizarea nici unei activitati de cooperare desfasurate in baza acestui acord, care nu a fost complet realizata la data denuntarii acestuia.
    3. Prezentul acord poate fi amendat cu acordul scris al partilor.
    4. Acest acord va fi extins in mod automat pe perioade succesive de 5 ani.
    Incheiat la Washington la 15 iulie 1998, in dublu exemplar, in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                               Horia Ene

                Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
                               Strobe Talbot

    ANEXA A

                        PROPRIETATEA INTELECTUALA

    In conformitate cu art. V din prezentul acord:
    Partile vor asigura protectia adecvata si eficace a proprietatii intelectuale create sau furnizate in baza acestui acord si a aranjamentelor de aplicare relevante. Partile sunt de acord sa isi notifice reciproc, in timp util, orice inventii sau lucrari cu drepturi de autor rezultate in baza acestui acord si sa solicite protectie in timp util pentru aceasta proprietate intelectuala. Drepturile asupra acestei proprietati intelectuale vor fi atribuite dupa cum se prevede in aceasta anexa.

    I. Sfera de aplicare

    A. Aceasta anexa este aplicabila tuturor activitatilor de cooperare care se realizeaza in baza acestui acord, cu exceptia cazurilor in care partile sau persoanele desemnate de acestea au convenit in mod expres altfel.
    B. Pentru acest acord proprietatea intelectuala va avea sensul specificat la art. 2 din Conventia de infiintare a Organizatiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuala, incheiata la Stockholm la 14 iulie 1967.
    C. Aceasta anexa se refera la atribuirea drepturilor, profiturilor si drepturilor de autor intre parti. Fiecare parte se va asigura ca cealalta parte poate sa obtina drepturile de proprietate intelectuala, alocate conform anexei, prin obtinerea acestor drepturi de la participantii sai, pe baza de contracte sau alte mijloace legale, daca este necesar. Aceasta anexa nu modifica si nici nu prejudiciaza in alt mod alocarea acestor drepturi intre una dintre parti si cetatenii ei, care va fi stabilita de legile si practicile partii respective.
    D. Litigiile referitoare la proprietatea intelectuala rezultata in baza acestui acord vor fi solutionate prin tratative intre institutiile participante implicate sau, daca este necesar, de catre parti sau persoanele desemnate de acestea. Cu acordul reciproc al partilor, litigiul va fi supus unui tribunal de arbitraj a carui decizie este obligatorie, in conformitate cu regulile aplicabile ale dreptului international. Cu exceptia cazurilor in care partile sau persoanele desemnate de acestea au convenit altfel in scris, se vor aplica regulile de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite de Drept International Comercial (UNCITRAL).
    E. Denuntarea sau expirarea valabilitatii acestui acord nu va afecta drepturile sau obligatiile rezultate din aceasta anexa.

    II. Atribuirea drepturilor

    A. Fiecare parte va avea dreptul la o licenta de drept de autor neexclusiva, irevocabila si gratuita in toate tarile, pentru a traduce, a reproduce si a distribui public articole din reviste stiintifice si tehnice, rapoarte sau carti, care decurg direct din cooperarea desfasurata in baza acestui acord. Toate exemplarele distribuite public ale unei lucrari cu drept de autor conform acestei prevederi vor indica numele autorilor lucrarii, cu exceptia cazurilor in care un autor refuza in mod explicit sa fie nominalizat.
    B. Drepturile de proprietate intelectuala, altele decat cele descrise in acest paragraf II la lit. A vor fi alocate astfel:
    1. Cercetatorii aflati in vizita de studii, de pilda oamenii de stiinta aflati in vizita in primul rand pentru aprofundarea studiilor, vor obtine drepturile de proprietate intelectuala in conformitate cu jurisdictia institutiei-gazda. In plus fiecare cercetator aflat in vizita, care se califica pentru numele de inventator, va avea dreptul la o parte din drepturile de autor obtinute de institutia-gazda de pe urma licentierii acestei proprietati intelectuale.
    2 a) Pentru proprietatea intelectuala creata in urma cercetarilor realizate in comun, de exemplu in cazul in care partile, institutiile participante sau personalul participant a convenit in prealabil asupra scopului lucrarii, fiecare parte va fi indreptatita sa obtina toate drepturile si profiturile pe propriul ei teritoriu. Drepturile si profiturile in terte tari vor fi stabilite in aranjamentele de aplicare. In cazul in care o cercetare nu este definita drept cercetare comuna in aranjamentele de aplicare corespunzatoare, drepturile de proprietate intelectuala decurgand din cercetarea respectiva vor fi atribuite in conformitate cu prevederile paragrafului II.B.1. Pe langa aceasta, orice persoana care se califica pentru numele de inventator va fi indreptatita la o parte din drepturile de autor obtinute de oricare dintre institutiile care au dobandit licentierea proprietatii intelectuale respective.
    b) Prin derogare de la prevederile paragrafului II.B.2 a), in cazul in care un tip de proprietate intelectuala este protejat de legile unei parti, dar nu si de cele ale celeilalte parti, partea ale carei legi prevad asemenea tip de protectie va beneficia de toate drepturile si profiturile in intreaga lume. Persoanele nominalizate ca inventatori ai proprietatii intelectuale respective vor fi totusi indreptatite sa obtina drepturile de autor conform prevederilor paragrafului II.B.2 a).

    III. Informatii confidentiale de serviciu

    In cazul in care informatii calificate in timp util ca fiind informatii confidentiale de serviciu sunt furnizate sau create in cadrul acordului, fiecare parte si participantii ei vor proteja aceste informatii in conformitate cu legile aplicabile, cu reglementarile si cu practica administrativa. Informatiile pot fi definite drept confidentiale de serviciu atunci cand o persoana care dispune de asemenea informatii poate obtine un beneficiu economic de pe urma acestora sau poate obtine un avantaj competitiv asupra celor care fie ca nu dispun de ele, fie ca informatiile nu sunt cunoscute in general sau nu sunt puse la dispozitie publica din alte surse, iar proprietarul nu a facut anterior informatiile disponibile, fara a impune in timp util obligatia de a le pastra caracterul confidential pe o perioada data.

    ANEXA B

                         OBLIGATII DE SECURITATE

    I. Protectia informatiilor

    Ambele parti convin ca nici o informatie sau nici un echipament care necesita protectie in interesul apararii nationale sau al relatiilor externe ale fiecareia dintre parti si calificate drept secrete, in conformitate cu legile si reglementarile nationale aplicabile, sa nu fie furnizat in baza acestui acord. In cazul in care informatii sau echipamente sunt recunoscute ca atare sau sunt identificate pe parcursul activitatilor desfasurate in temeiul acestui acord ca informatii sau echipamente care necesita o asemenea protectie, faptul va fi imediat adus la cunostinta oficialitatilor competente, iar partile se vor consulta asupra necesitatii si nivelului de protectie adecvata ce urmeaza a fi acordata pentru informatiile sau echipamentele respective.

    II. Transferul de tehnologie

    Transferul de informatii sau de echipamente nesecrete, supuse controlului la export, se va efectua intre parti in conformitate cu legile si reglementarile corespunzatoare ale fiecarei parti, pentru a impiedica transferul sau retransferul neautorizat al informatiilor sau al echipamentelor furnizate ori produse in baza acestui acord. In cazul in care oricare dintre parti considera necesar, in contracte sau in aranjamentele de aplicare vor fi incluse prevederi detaliate, in scopul prevenirii transferului sau retransferului neautorizat al unor asemenea informatii sau echipamente.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 10/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 10 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 10/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu