Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 10 din 12 ianuarie 2000

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica, semnat la Washington la 15 iulie 1998

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 17 ianuarie 2000


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica, semnat la Washington la 15 iulie 1998.
    Art. 2
    Cheltuielile privind aplicarea prevederilor acordului se suporta din bugetul Agentiei Nationale pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare.

                 PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                      Contrasemneaza:
                      p. Presedintele
                      Agentiei Nationale pentru Stiinta,
                      Tehnologie si Inovare,
                      Mircea Pusca

                      Ministru de stat,
                      ministrul afacerilor externe,
                      Petre Roman

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                              ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea stiintifica si tehnologica

    Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii, denumite in continuare parti,
    recunoscand importanta stiintei si tehnologiei pentru dezvoltarea unor economii nationale prospere,
    convinse ca o cooperare internationala in domeniul stiintei si tehnologiei va intari legaturile de prietenie si intelegere dintre popoarele lor si va conduce la cresterea nivelului stiintific si tehnologic in folosul ambelor tari,
    convinse de necesitatea dezvoltarii in continuare a cooperarii stiintifice si tehnologice reciproc avantajoase, in cadrul noului parteneriat strategic stabilit intre Romania si Statele Unite ale Americii, si
    recunoscand Actul final de la Helsinki al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si documentele finale ale reuniunilor urmatoare de la Viena, Bonn, Madrid, Paris si Lisabona,
    au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    1. Partile vor dezvolta, vor sprijini si vor facilita cooperarea stiintifica si tehnologica dintre organizatiile din cele doua tari, care coopereaza pe baza principiilor egalitatii, reciprocitatii si avantajului reciproc. Aceasta cooperare se poate desfasura in domenii precum: stiintele fundamentale, protectia mediului inconjurator, stiintele medicale si ocrotirea sanatatii, agricultura, cercetarea tehnica, energie, standardizare, politica si managementul stiintei si tehnologiei, cercetarile privind resursele naturale si ale patrimoniului cultural si utilizarea lor rationala, precum si in alte domenii ale stiintei si tehnologiei asupra carora cele doua parti pot conveni.
    2. Organizatiile care stabilesc relatii de cooperare pot cuprinde, fara a se limita insa la acestea, academii de stiinte, institute de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, organizatii tehnice care faciliteaza inovatia, societati stiintifice, agentii guvernamentale, universitati si alte organizatii de cercetare si dezvoltare din cele doua tari.
    3. Activitatile de cooperare in baza acestui acord pot include:
    a) proiecte coordonate si comune de cercetare si dezvoltare, studii si investigatii;
    b) cursuri comune stiintifice si de pregatire, seminarii, conferinte si simpozioane;
    c) schimburi de informatii si documentatie stiintifica si tehnologica in cadrul activitatilor de cooperare;
    d) schimburi de oameni de stiinta, de specialisti si cercetatori;
    e) schimburi sau utilizarea in comun a echipamentului ori a materialelor; si
    f) alte forme de cooperare stiintifica si tehnologica asupra carora cele doua parti pot conveni reciproc.
    Art. 2
    Cooperarea in baza acestui acord se va desfasura in conformitate cu legile si reglementarile nationale in vigoare ale celor doua parti si in functie de disponibilitatile de personal si de fondurile alocate.
    Art. 3
    Activitatile de cooperare prevazute in baza acestui acord se vor desfasura prin punerea in aplicare a unor memorandumuri de intelegere sau a altor aranjamente incheiate intre organizatiile care stabilesc relatii de cooperare din cele doua tari, denumite in continuare aranjamente de aplicare. Aceste aranjamente de aplicare trebuie sa cuprinda, dupa caz, subiectele cooperarii, procedurile, finantarea, alocarea costurilor si alte chestiuni relevante.
    Art. 4
    In ceea ce priveste activitatile de cooperare care se desfasoara in baza acestui acord, fiecare parte, in conformitate cu legile si cu reglementarile sale, va facilita:
    a) intrarea si iesirea prompta si eficienta pe si de pe teritoriul ei a echipamentelor si instrumentelor, precum si a informatiilor referitoare la proiectele respective;
    b) intrarea si iesirea prompta si eficienta pe si de pe teritoriul ei, precum si transportul intern si activitatea persoanelor care participa la punerea in aplicare a prezentului acord;
    c) asigurarea accesului in zonele geografice relevante, la datele, materialele, institutiile si persoanele care participa la aplicarea acestui acord.
    Art. 5
    Prevederile referitoare la protectia si impartirea drepturilor de proprietate intelectuala obtinute sau furnizate in cursul activitatilor de cooperare in baza acestui acord sunt specificate in anexa A care constituie parte integranta a prezentului acord.
    Art. 6
    Informatiile stiintifice si tehnologice care nu sunt proprietate intelectuala, ce rezulta din activitatile de cooperare desfasurate in baza acestui acord, vor fi puse la dispozitie comunitatii stiintifice mondiale, pe canalele obisnuite si in concordanta cu procedurile curente ale organizatiilor intre care exista relatiile de cooperare, daca nu s-a convenit altfel, in scris, in cadrul aranjamentelor de aplicare.
    Art. 7
    Oameni de stiinta, specialisti si institutii din alte tari sau organizatii internationale pot fi invitate, cu acordul ambelor parti, sa participe pe cheltuiala lor, daca nu s-a convenit altfel, la activitatile care se desfasoara in baza acestui acord.
    Art. 8
    Prevederile acestui acord nu vor prejudicia aranjamentele de cooperare stiintifica si tehnologica intre organizatiile care coopereaza ale celor doua parti si care nu intra in sfera de aplicare a acordului.
    Art. 9
    Partile vor analiza impreuna, prin intermediul agentilor executivi desemnati si la termene reciproc acceptabile, progresele in aplicarea prezentului acord.
    Art. 10
    1. Fiecare parte va desemna un agent executiv. Agentii executivi vor fi Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pentru Romania si Departamentul de Stat pentru Statele Unite ale Americii.
    2. Agentii executivi vor exercita supravegherea de ansamblu, conducerea si coordonarea activitatilor de cooperare desfasurate in baza acestui acord.
    Art. 11
    1. Prezentul acord intra in vigoare la data schimbului de note diplomatice care confirma ca partile au indeplinit respectivele cerinte interne necesare pentru intrarea sa in vigoare. Acordul ramane in vigoare timp de 5 ani.
    2. Fiecare parte poate denunta acest acord prin notificare scrisa, adresata celeilalte parti cu 6 luni inainte. In cazul in care partile nu au convenit altfel, denuntarea prezentului acord nu va afecta finalizarea nici unei activitati de cooperare desfasurate in baza acestui acord, care nu a fost complet realizata la data denuntarii acestuia.
    3. Prezentul acord poate fi amendat cu acordul scris al partilor.
    4. Acest acord va fi extins in mod automat pe perioade succesive de 5 ani.
    Incheiat la Washington la 15 iulie 1998, in dublu exemplar, in limbile romana si engleza, ambele texte fiind egal autentice.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                               Horia Ene

                Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii,
                               Strobe Talbot

    ANEXA A

                        PROPRIETATEA INTELECTUALA

    In conformitate cu art. V din prezentul acord:
    Partile vor asigura protectia adecvata si eficace a proprietatii intelectuale create sau furnizate in baza acestui acord si a aranjamentelor de aplicare relevante. Partile sunt de acord sa isi notifice reciproc, in timp util, orice inventii sau lucrari cu drepturi de autor rezultate in baza acestui acord si sa solicite protectie in timp util pentru aceasta proprietate intelectuala. Drepturile asupra acestei proprietati intelectuale vor fi atribuite dupa cum se prevede in aceasta anexa.

    I. Sfera de aplicare

    A. Aceasta anexa este aplicabila tuturor activitatilor de cooperare care se realizeaza in baza acestui acord, cu exceptia cazurilor in care partile sau persoanele desemnate de acestea au convenit in mod expres altfel.
    B. Pentru acest acord proprietatea intelectuala va avea sensul specificat la art. 2 din Conventia de infiintare a Organizatiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuala, incheiata la Stockholm la 14 iulie 1967.
    C. Aceasta anexa se refera la atribuirea drepturilor, profiturilor si drepturilor de autor intre parti. Fiecare parte se va asigura ca cealalta parte poate sa obtina drepturile de proprietate intelectuala, alocate conform anexei, prin obtinerea acestor drepturi de la participantii sai, pe baza de contracte sau alte mijloace legale, daca este necesar. Aceasta anexa nu modifica si nici nu prejudiciaza in alt mod alocarea acestor drepturi intre una dintre parti si cetatenii ei, care va fi stabilita de legile si practicile partii respective.
    D. Litigiile referitoare la proprietatea intelectuala rezultata in baza acestui acord vor fi solutionate prin tratative intre institutiile participante implicate sau, daca este necesar, de catre parti sau persoanele desemnate de acestea. Cu acordul reciproc al partilor, litigiul va fi supus unui tribunal de arbitraj a carui decizie este obligatorie, in conformitate cu regulile aplicabile ale dreptului international. Cu exceptia cazurilor in care partile sau persoanele desemnate de acestea au convenit altfel in scris, se vor aplica regulile de arbitraj ale Comisiei Natiunilor Unite de Drept International Comercial (UNCITRAL).
    E. Denuntarea sau expirarea valabilitatii acestui acord nu va afecta drepturile sau obligatiile rezultate din aceasta anexa.

    II. Atribuirea drepturilor

    A. Fiecare parte va avea dreptul la o licenta de drept de autor neexclusiva, irevocabila si gratuita in toate tarile, pentru a traduce, a reproduce si a distribui public articole din reviste stiintifice si tehnice, rapoarte sau carti, care decurg direct din cooperarea desfasurata in baza acestui acord. Toate exemplarele distribuite public ale unei lucrari cu drept de autor conform acestei prevederi vor indica numele autorilor lucrarii, cu exceptia cazurilor in care un autor refuza in mod explicit sa fie nominalizat.
    B. Drepturile de proprietate intelectuala, altele decat cele descrise in acest paragraf II la lit. A vor fi alocate astfel:
    1. Cercetatorii aflati in vizita de studii, de pilda oamenii de stiinta aflati in vizita in primul rand pentru aprofundarea studiilor, vor obtine drepturile de proprietate intelectuala in conformitate cu jurisdictia institutiei-gazda. In plus fiecare cercetator aflat in vizita, care se califica pentru numele de inventator, va avea dreptul la o parte din drepturile de autor obtinute de institutia-gazda de pe urma licentierii acestei proprietati intelectuale.
    2 a) Pentru proprietatea intelectuala creata in urma cercetarilor realizate in comun, de exemplu in cazul in care partile, institutiile participante sau personalul participant a convenit in prealabil asupra scopului lucrarii, fiecare parte va fi indreptatita sa obtina toate drepturile si profiturile pe propriul ei teritoriu. Drepturile si profiturile in terte tari vor fi stabilite in aranjamentele de aplicare. In cazul in care o cercetare nu este definita drept cercetare comuna in aranjamentele de aplicare corespunzatoare, drepturile de proprietate intelectuala decurgand din cercetarea respectiva vor fi atribuite in conformitate cu prevederile paragrafului II.B.1. Pe langa aceasta, orice persoana care se califica pentru numele de inventator va fi indreptatita la o parte din drepturile de autor obtinute de oricare dintre institutiile care au dobandit licentierea proprietatii intelectuale respective.
    b) Prin derogare de la prevederile paragrafului II.B.2 a), in cazul in care un tip de proprietate intelectuala este protejat de legile unei parti, dar nu si de cele ale celeilalte parti, partea ale carei legi prevad asemenea tip de protectie va beneficia de toate drepturile si profiturile in intreaga lume. Persoanele nominalizate ca inventatori ai proprietatii intelectuale respective vor fi totusi indreptatite sa obtina drepturile de autor conform prevederilor paragrafului II.B.2 a).

    III. Informatii confidentiale de serviciu

    In cazul in care informatii calificate in timp util ca fiind informatii confidentiale de serviciu sunt furnizate sau create in cadrul acordului, fiecare parte si participantii ei vor proteja aceste informatii in conformitate cu legile aplicabile, cu reglementarile si cu practica administrativa. Informatiile pot fi definite drept confidentiale de serviciu atunci cand o persoana care dispune de asemenea informatii poate obtine un beneficiu economic de pe urma acestora sau poate obtine un avantaj competitiv asupra celor care fie ca nu dispun de ele, fie ca informatiile nu sunt cunoscute in general sau nu sunt puse la dispozitie publica din alte surse, iar proprietarul nu a facut anterior informatiile disponibile, fara a impune in timp util obligatia de a le pastra caracterul confidential pe o perioada data.

    ANEXA B

                         OBLIGATII DE SECURITATE

    I. Protectia informatiilor

    Ambele parti convin ca nici o informatie sau nici un echipament care necesita protectie in interesul apararii nationale sau al relatiilor externe ale fiecareia dintre parti si calificate drept secrete, in conformitate cu legile si reglementarile nationale aplicabile, sa nu fie furnizat in baza acestui acord. In cazul in care informatii sau echipamente sunt recunoscute ca atare sau sunt identificate pe parcursul activitatilor desfasurate in temeiul acestui acord ca informatii sau echipamente care necesita o asemenea protectie, faptul va fi imediat adus la cunostinta oficialitatilor competente, iar partile se vor consulta asupra necesitatii si nivelului de protectie adecvata ce urmeaza a fi acordata pentru informatiile sau echipamentele respective.

    II. Transferul de tehnologie

    Transferul de informatii sau de echipamente nesecrete, supuse controlului la export, se va efectua intre parti in conformitate cu legile si reglementarile corespunzatoare ale fiecarei parti, pentru a impiedica transferul sau retransferul neautorizat al informatiilor sau al echipamentelor furnizate ori produse in baza acestui acord. In cazul in care oricare dintre parti considera necesar, in contracte sau in aranjamentele de aplicare vor fi incluse prevederi detaliate, in scopul prevenirii transferului sau retransferului neautorizat al unor asemenea informatii sau echipamente.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 10/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 10 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 10/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu