Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 135 din 20 mai 1988

privind infiintarea si organizarea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 26 din 21 mai 1988


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania  decreteaza:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Pe data prezentului decret se infiinteaza Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, prin fuziunea Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si Ministerului Industriei de Utilaj Greu, care isi inceteaza activitatea.
    Art. 2
    Ministerul Industriei  Constructiilor de Masini indeplineste functia de organ central coordonator pentru activitatile din domeniul sau fata de toate unitatile socialiste din subordinea organelor centrale sau locale de stat, precum si a organizatiilor cooperatiste si celorlalte organizatii obstesti.
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini conduce, indruma si controleaza activitatea centralelor industriale, a unitatilor asimilate acestora si a celorlalte unitati din subordinea sa si urmareste realizarea planului in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini asigura in activitatea sa aplicarea legilor, decretelor, precum si a hotararilor Consiliului de Ministri.

    CAP. 2
    Organizare

    Art. 4
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini este condus de consiliul de conducere, care hotaraste in problemele generale privind activitatea ministerului; conducerea colectiva a activitatii operative a ministerului si asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului de conducere se realizeaza prin biroul executiv al acestuia.
    Consiliul de conducere al ministerului si biroul executiv al acestuia, organe cu caracter deliberativ, sunt organizate si functioneaza potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 76/1973 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective.
    Art. 5
    Ministrul informeaza consiliul de conducere al ministerului asupra principalelor probleme rezolvate in perioada dintre sedinte.
    Art. 6
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini are in conducerea sa un ministru si cinci adjuncti ai ministrului.
    Adjunctii ministrului se numesc prin decret prezidential, iar atributiile acestora se stabilesc de consiliul de conducere al ministerului.
    Art. 7
    Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
    Art. 8
    In cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini se organizeaza si functioneaza, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr. 78/1973, Consiliul tehnico-economic, organ de lucru pe langa organele de conducere colectiva ale ministerului.
    Art. 9
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini are urmatoarea structura organizatorica:
    a) Directia plan-productie, dezvoltare;
    b) Directia de montaj si reparatii capitale utilaj energetic si tehnologic;
    c) Directia tehnica;
    d) Directia de investitii, mecano-energetica si reparatii;
    e) Directia de comert exterior si cooperare economica internationala;
    f) Directia comerciala;
    g) Directia finante-preturi;
    h) Directia de organizare, control, personal-invatamint si retribuire;
    i) Serviciul special;
    j) Serviciul secretariat-administrativ si documente secrete.
    Structura organizatorica pe compartimente de munca si numarul maxim de personal in aparatul ministerului sunt cele prevazute in anexa nr. 1* si anexa nr. 2*.
    Atributiile si normele de functionare ale compartimentelor prevazute la alin. 1 se stabilesc de consiliul de consiliul de conducere al ministerului, potrivit normelor legale.
    Art. 10
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini are in subordinea sa centrale industriale si unitati asimilate acestora, intreprinderi, unitati de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si de proiectare, alte unitati, licee de specialitate si scoli profesionale pentru pregatirea cadrelor de specialitate.
    Art. 11
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini are in subordine directa unitatile prevazute in anexa nr. 3.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 12
    Personalul care trece la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, organizat potrivit prezentului decret, se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 13
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in aceeasi unitate, in functii cu niveluri de retribuire mai mici, precum si personalul devenit disponibil ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute in art. 21 din Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 14
    Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr. 367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, a caror aplicabilitate a fost prelungita prin Decretul Consiliului de Stat nr. 329/1987, nu se aplica, in anul 1988, posturilor din aparatul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si celor din unitatile la si de la care se transfera personalul ca urmare a prevederilor prezentului decret.
    Art. 15
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini se doteaza cu 6 autoturisme de transport persoane, pentru parcul comun propriu.
    Art. 16
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor, pe baza propunerilor Ministerului Industriei Constructiilor de Masini si titularilor de plan din subordine, vor supune, spre aprobare, modificarile ce decurg din aplicarea prezentului decret, in planul national unic de dezvoltare economico-sociala, precum si in volumul si structura bugetului de stat, pe anul 1988.
    Art. 17
    Prevederile din legi, decrete si alte acte normative referitoare la cele doua ministere care fuzioneaza se aplica in mod corespunzator Ministerului Industriei Constructiilor de masini organizat conform prezentului decret.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezentul decret.

    ANEXA 1

    Transmisa celor interesati

    ANEXA 2

    Transmisa celor interesati

    ANEXA 3

                             UNITATILE
         subordonate direct Ministerului Industriei Constructiilor
                               de Masini

                     I. Centrale Industriale
     1.  Centrala industriala de tractoare, autovehicule si masini agricole
         Brasov
     2.  Centrala industriala de autoturisme Pitesti-Colibasi
     3.  Centrala industriala navala Galati
     4.  Centrala industriala de rulmenti si organe de asamblare Brasov
     5.  Centrala industriala de utilaj energetic Bucuresti
     6.  Centrala industriala de vagoane si material rulant Bucuresti
     7.  Centrala industriala de utilaj metalurgic si prese Iasi
     8.  Centrala industriala de utilaj petrolier Ploiesti
     9.  Centrala industriala de utilaj minier si masini de ridicat Timisoara
    10.  Centrala industriala de utilaj chimic alimentar Bucuresti
    11.  Centrul national al industriei aeronautice romane Bucuresti

                    II. Alte unitati
     1.  Intreprinderea-antrepriza de constructii industriale si montaj Brasov
     2.  Intreprinderea-antrepriza de constructii speciale industriale si
         montaj Bucuresti
     3.  Directia de control industrial de asigurare a calitatii produselor
         aeronautice Bucuresti
     4.  Intreprinderea de exploatare portuara pentru produsele industriei
         constructiilor de masini Constanta
     5.  Unitati scolare.

                                                  


SmartCity5

COMENTARII la Decretul 135/1988

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 135 din 1988
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 135/1988
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu