Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 657 din 20 decembrie 2002

a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  7 ianuarie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,
    in baza art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002,

    Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor decide:

    Art. 1
    Se aproba Raportul de tranzactii suspecte, Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro si Raportul pentru transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, in forma si continutul prezentate in anexele nr. 1, 2 si 3.
    Art. 2
    Prezenta decizie impreuna cu anexele nr. 1, 2, 3 si anexa A, care fac parte integranta din prezenta decizie, se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor si elementelor prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor se va efectua in forma prezentata in anexele nr. 1, 2 si 3, de catre persoanele fizice si juridice care intra sub incidenta legii, pe suport de hartie sau in forma electronica, caz in care se respecta regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica.
    Art. 4
    Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 3/1999 privind aprobarea Raportului pentru tranzactii suspecte si a Raportului privind operatiunile de depunere si de retragere in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abroga.

                 Presedintele Oficiului National de Prevenire
                       si Combatere a Spalarii Banilor,
                              Ioan Melinescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                    RAPORT
                            de tranzactii suspecte

    CAP. 1
    Informatii generale despre raport si identificarea entitatii raportoare

    I.0. Informatii generale:
 ______________________________________________________________________________
|Data intocmirii .............. | Numarul de inregistrare la emitent ......... |
|_______________________________|______________________________________________|
|Tipul entitatii raportoare .................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    I.A. Persoana juridica sau persoana fizica autorizata

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ..................................... | Codul unic ................ |
|________________________________________________|_____________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ...... | Codul fiscal ....... |
|_______________________________________________________|______________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Judetul ........................... | Localitatea ........................... |
|____________________________________|_________________________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Subunitatea unde a avut loc activitatea raportata:
 ______________________________________________________________________________
|Sucursala ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Judetul .......................... | Localitatea ............................ |
|___________________________________|__________________________________________|

    I.B. Persoana fizica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|
|Tipul documentului de identitate ...... | Seria ......... | Nr. doc. ........ |
|________________________________________|_________________|___________________|
|Emis la data de ....................... | De ................................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara ................... | Judetul ............... | Localitatea ............ |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Strada .................................. | Nr. ........ | Sector ........... |
|__________________________________________|______________|____________________|

    CAP. 2
    Date de identificare ale clientului

    II.A. Persoana juridica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ........ | Codul fiscal ..... |
|_________________________________________________________|____________________|

    Locul inregistrarii (pentru persoane juridice straine):
 ______________________________________________________________________________
|Tara ................................. | Localitatea ........................ |
|_______________________________________|______________________________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Date de identificare ale reprezentantului legal:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.B. Persoana fizica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Data nasterii .................... | Locul nasterii ......................... |
|___________________________________|__________________________________________|
|Cetatenia ................................ | Rezident/Nerezident ............ |
|___________________________________________|__________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul sau resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Telefon/fax:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. telefon ............................... | Fax ........................... |
|____________________________________________|_________________________________|

    II.C. Informatii despre conturile si subconturile clientului - persoana juridica sau fizica
 ______________________________________________________________________________
|Tipul contului ......................... | Nr. total conturi ................ |
|_________________________________________|____________________________________|

    II.C.1. Detalii despre conturi si subconturi:
 ______________________________________________________________________________
|Conturi ................................ | Subconturi ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|

    II.D. Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
 ______________________________________________________________________________
|Tipul legaturii .............................. |Nr. total legaturi .......... |
|_______________________________________________|______________________________|

    II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Codul fiscal ................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.E. Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni
 ______________________________________________________________________________
|Tipul operatiunii ................................ | Nr. operatiuni ......... |
|___________________________________________________|__________________________|
|Suma totala ................................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    II.F. Persoana care conduce tranzactia

    Date de identificare
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Nr. actului de imputernicire ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

   Domiciliul/Resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    CAP. 3
    Date despre tranzactie si conturile implicate

    III.A. Descrierea tranzactiei:
 ______________________________________________________________________________
|Data tranzactiei ............ | Suma tranzactionata .......... | Valuta ..... |
|______________________________|________________________________|______________|
|Felul tranzactiei .... | Stadiul tranzactiei ..... | Modalitatea de plata ... |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|Natura tranzactiei ...................... | Obiectul tranzactiei ............ |
|__________________________________________|___________________________________|
|Tipul contului ....... | Conturi utilizate ........... | Subconturi ......... |
|_______________________|_______________________________|______________________|

   III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la capitolul II (Persoana juridica)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea .................................................................. |
|______________________________________________________________________________|
| Forma juridica de organizare ............................................... |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ......... | Codul fiscal ... |
|___________________________________________________________|__________________|

    Sediul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la capitolul II (Persoana fizica)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte
 ______________________________________________________________________________
|Descrierea operatiunii ...................................................... |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|______________________________________________________________________________|
|Descrierea elementelor considerate suspecte ................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    Capitolul I
    - Se completeaza numai unul din subcapitolele I.A si I.B in functie de statutul juridic al persoanei raportoare.
    - Numarul de inregistrare la emitent, in cazul unui raport de tranzactii suspecte pe suport hartie va fi numarul de inregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele in format electronic, numarul de inregistrare la emitent este un numar secvential (incepand de la 01), care identifica in mod unic raportul pentru o versiune a aplicatiei si o anumita entitate raportoare.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Tipul entitatii raportoare;
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul II
    - Completarea tuturor rubricilor din capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoana/cont/operatiune implicata in tranzactia suspecta.
    - In rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: "R" - pentru rezident sau "N" - pentru nerezident.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate;
      - Tipul contului;
      - Tipul legaturii;
      - Tipul operatiunii
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul III
    - Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii si vor fi completate de mai multe ori, daca operatiunea suspecta este formata din mai multe tranzactii.
    - La rubrica Felul tranzactiei se pot completa numai doua valori: "D" - debit sau "C" - credit.
    - La rubrica Stadiul tranzactiei se pot completa numai doua valori: "E" - executata sau "N" - neexecutata.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Valuta;
      - Modalitatea de plata;
      - Natura tranzactiei;
      - Obiectul tranzactiei;
      - Tipul contului;
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Mentiune:
    Pentru transmiterea raportului in format electronic, ONPCSB va pune la dispozitia entitatilor raportoare aplicatia Data Entry si manualul de utilizare.

    ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Persoana juridica raportoare:                      Data raportarii:
    Denumirea:
    Adresa:                                            Curs euro BNR:
    Codul fiscal:
    Numarul de inregistrare la Registrul comertului:

                                 RAPORT
privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tara
    B - Judet
    C - Localitate
    D - Strada
    E - Nr.
    F - Sector
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Sucursala| Tip  |     Informatii despre client (titularul de cont)       |
|crt.|         |client|________________________________________________________|
|    |         |      |Nume*)|Prenume*)|     Adresa      |            |        |
|    |         |      |      |         |_________________|    Act     |  Cod   |
|    |         |      |      |         | A| B| C| D| E| F| identitate | client |
|    |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |            |        |
|____|_________|______|______|_________|__|__|__|__|__|__|____________|________|
|  0 |    1    |   2  |   3  |    4    | 5| 6| 7| 8| 9|10|     11     |   12   |
|____|_________|______|______|_________|__|__|__|__|__|__|____________|________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|    Data si locul    | Informatii despre persoana care efectueaza tranzactia  |
|      nasterii       |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
|Data|Tara|Localitatea|Nume|Prenume|      Adresa     |              |          |
|    |    |           |    |       |_________________|     Act      |  Cod     |
|    |    |           |    |       | A| B| C| D| E| F|  identitate  | numeric  |
|    |    |           |    |       |  |  |  |  |  |  |              | personal |
|____|____|___________|____|_______|__|__|__|__|__|__|______________|__________|
| 13 | 14 |     15    | 16 |   17  |18|19|20|21|22|23|       24     |     25   |
|____|____|___________|____|_______|__|__|__|__|__|__|______________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|   Contul    |    Data   |        Fel       |        Scop        | Cod valuta |
| in care se  |operatiunii|    operatiune    |     operatiune     |            |
| desfasoara  |           |                  |                    |            |
| operatiunea |           |                  |                    |            |
|_____________|___________|__________________|____________________|____________|
|    26       |     27    |         28       |          29        |      30    |
|_____________|___________|__________________|____________________|____________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|      Suma      | Echivalent |                   Observatii                   |
| tranzactionata |    euro    |                                                |
|________________|____________|________________________________________________|
|       31       |     32     |                       33                       |
|________________|____________|________________________________________________|
    *) Pentru persoanele juridice, in coloana 3 se va completa denumirea si nu se va completa coloana 4.

    Nota:
    Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
    In coloana Act identitate se va completa seria si numarul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numarul de inmatriculare de la Registrul comertului - pentru persoane juridice.
    In coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.
    In coloanele Data nasterii si Data operatiunii se vor completa datele calendaristice respective, in forma zi/luna/an.
    In cazul in care clientul este o persoana juridica, este obligatorie completarea tuturor Informatiilor despre persoana imputernicita (coloanele 16 - 25).
    In coloana Fel operatiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere si "R" pentru retragere.
    Operatiunile de schimb valutar vor fi incluse in tabel o singura data, si anume: in coloana Suma operatiunii se va trece suma de bani schimbata, exprimata in moneda straina respectiva (corespunzatoare coloanei Cod valuta). In coloana Euro va fi completat echivalentul in euro al sumei de bani schimbate - exprimata in moneda straina. In coloana Fel operatiune se va completa D in cazul schimbului din moneda straina in lei, respectiv R, in cazul schimbului din lei in moneda straina. In coloana Observatii va fi completata suma tranzactionata, exprimata in lei.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                 RAPORT
pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro

    CAP. 1
    Informatii generale despre raport, entitatea raportoare si entitatea externa

    I.A. Informatii generale despre raport:
 ______________________________________________________________________________
|Data intocmirii .................. | Numarul de inregistrare la emitent ..... |
|___________________________________|__________________________________________|

    I.B. Entitatea raportoare:

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) ............ |
|______________________________________________________________________________|
|Subunitatea .............................. | Codul subunitatii .............. |
|___________________________________________|__________________________________|

    I.C. Entitatea externa:

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tara ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 2
    Informatii despre clientul entitatii raportoare (titularul contului)

    II.A. Persoana juridica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ........................................... | Codul unic .......... |
|______________________________________________________|_______________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ..... | Codul fiscal ........ |
|______________________________________________________|_______________________|

    Locul inregistrarii (pentru persoane juridice straine):
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................................... | Localitatea ..................... |
|__________________________________________|___________________________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

    Date de identificare ale reprezentantului legal:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.B. Persoana fizica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|
|Codul numeric personal ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul documentului de identitate ...... | Seria ......... | Nr. doc. ........ |
|________________________________________|_________________|___________________|
|Emis la data de ....................... | De ................................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Cetatenia ................................ | Rezident/Nerezident ............ |
|___________________________________________|__________________________________|

    Domiciliul sau resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    II.C. Informatii despre cont
 ______________________________________________________________________________
|Felul contului (0=Individual; 1=Detinut in comun; 2=Persoana juridica) ...... |
|______________________________________________________________________________|
|Contul ...................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul contului .............................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 3
    Informatii despre clientul entitatii externe

    III.A. Persoana juridica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    III.B. Persoana fizica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|

    III.C. Informatii despre cont
 ______________________________________________________________________________
|Contul ...................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 4
    Persoana care conduce tranzactia (imputernicit)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul actului de imputernicire ........................ | Nr./Data .......... |
|________________________________________________________|_____________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    CAP. 5
    Date despre tranzactie

    V.A. Descrierea tranzactiei:
 ______________________________________________________________________________
|Data tranzactiei ................ | Suma tranzactionata ...... | Valuta ..... |
|__________________________________|____________________________|______________|
|Felul tranzactiei (D/C) ......... | Echivalent euro ......................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Detaliile operatiunii ....................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    V.B. Observatii
 ______________________________________________________________________________
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    - Capitolul I:
    Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu exceptia informatiilor despre sucursala, in cazul in care entitatea raportoare nu are subunitati.
    La subcapitolul I.C. se vor completa informatiile despre entitatea straina de la care sau catre care se face transferul. Rubrica "Tara" se refera la tara de provenienta sau de destinatie a banilor care fac obiectul transferului, si nu la tara unde este situat sediul social central al entitatii straine.

    - Capitolul II:
    Se completeaza numai unul dintre subcapitolele II.A si II.B, in functie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridica).
    In cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu exceptia Judetului si Sectorului, care vor fi completate in functie de context (judetul va fi completat numai pentru Romania, mai putin Bucuresti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucuresti).
    In cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu exceptia Judetului, Sectorului, care vor fi completate in functie de context (judetul va fi completat numai pentru Romania, mai putin Bucuresti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucuresti).
    Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate in tabelul respectiv din Anexa A.

    - Capitolul III:
    Se completeaza numai unul dintre subcapitolele III.A si III.B in functie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridica), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.
    Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

    - Capitolul IV:
    Informatiile din capitolul IV se vor completa numai pentru platile externe (operatiunile in care clientul bancii este ordonator).
    Atunci cand titularul de cont este persoana care conduce tranzactia, capitolul IV nu se va completa.

    - Capitolul V:
    Completarea rubricilor din capitolul V este obligatorie.
    Felul tranzactiei (D/C) va fi definit in raport cu operatia efectuata pentru clientul entitatii raportoare.
    Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operatiunii" sunt listate in tabelul respectiv (Tip operatiune) din Anexa A.

    ANEXA A*)

    *) Anexa A este reprodusa in facsimil.

                      TABELE DE REFERINTA (NOMENCLATOARE)

    1) Tabela VALUTE
 _________________________________________________________________
| Cod_v | Den_v                                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|ATS    | SILING AUSTRIAC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|AUD    | DOLAR AUSTRALIAN                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|BEF    | FRANC BELGIAN                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|CAD    | DOLAR CANADIAN                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|CHF    | FRANC ELVETIAN                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|CZK    | COROANA CEHEASCA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|DEM    | MARCA GERMANA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|DKK    | COROANA DANEZA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|EGP    | LIRA EGIPTEANA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|ESP    | PESETAS SPANIOLA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|EUR    | EURO                                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|FIM    | MARCA FINLANDEZA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|FRF    | FRANC FRANCEZ                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|GBP    | LIRA STERLINA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|GRD    | DRAHMA GRECEASCA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|HKD    | DOLAR HONG KONG                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|HUF    | FORINT UNGURESC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|IEP    | LIRA IRLANDEZA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|ILS    | SEKEL ISRAELIAN                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|ITL    | LIRA ITALIANA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|JPY    | YEN JAPONEZ                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|KRW    | WON COREAN                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|LUF    | FRANC LUXEMBURGHEZ                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|MDL    | LEU MOLDOVENESC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|NLG    | GULDEN OLANDEZ                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|NOK    | COROANA NORVEGIANA                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|PTE    | ESCUDOS PORTUGHEZI                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|ROL    | LEU ROMANIA                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|RUR    | RUBLA RUSEASCA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|SEK    | COROANA SUEDEZA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|SGD    | DOLAR SINGAPOREZ                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|TRL    | LIRE TURCESTI                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|USD    | DOLAR SUA                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|XDR    | DST                                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|YUM    | DINAR IUGOSLAV                                          |
|_______|_________________________________________________________|

    2) Tabela TIP CONT
 _________________________________________________________________
| COD_R | NUME_R                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | CONT CURENT                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | DEPOZIT LA VEDERE                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | DEPOZIT LA TERMEN                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | DEPOZITE COLATERALE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | CERTIFICATE DEPOZIT                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | CARNET DE ECONOMII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | LIBRET DE ECONOMII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | CONT DE CREDIT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | CONT DE CARD                                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | CONT DE FACTORING                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | CASETA DE SIGURANTA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | NICI UN CONT                                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | ALT TIP DE CONT                                         |
|_______|_________________________________________________________|

    3) Tabela TIP DOCUMENT
 _________________________________________________________________
| COD_D | NUME_D                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALTE TIPURI                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | CARTE PE IDENTITATE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | BULETIN DE IDENTITATE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | PASAPORT                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | ADEVERINTA PROVIZORIE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | LEGITIMATIE PROVIZORIE                                  |
|_______|_________________________________________________________|

    4) Tabela FORME DE ORGANIZARE
 _________________________________________________________________
| COD_S | NUME_S                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|AFJ    | ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA           |
|_______|_________________________________________________________|
|ASF    | ASOCIATIE FAMILIALA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|CON    | CONCESIUNE                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|INC    | INCHIRIERE                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|LOC    | LOCATIE DE GESTIUNE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|OC1    | ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI                 |
|_______|_________________________________________________________|
|OC2    | ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM                      |
|_______|_________________________________________________________|
|OC3    | ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT                      |
|_______|_________________________________________________________|
|PFA    | PERSOANA FIZICA AUTORIZATA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|RA     | REGIE AUTONOMA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|SA     | SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI                         |
|_______|_________________________________________________________|
|SCA    | SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI            |
|_______|_________________________________________________________|
|SCS    | SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA                |
|_______|_________________________________________________________|
|SNC    | SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV                   |
|_______|_________________________________________________________|
|SRL    | SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA             |
|_______|_________________________________________________________|
|XXX    | ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN STRAINATATE       |
|_______|_________________________________________________________|

    5) Tabela TIP DE LEGATURA
 _________________________________________________________________
| COD_L | NUME_L                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALT TIP DE LEGATURA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | DELEGAT                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | GARANT                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | PERSOANA GIRATA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CO-TITULAR                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | MANDATAR                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | PROCURATOR                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | ASOCIAT                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | IMPUTERNICIT                                            |
|_______|_________________________________________________________|

    6) Tabela MODALITATE DE PLATA
 _________________________________________________________________
| COD_M | NUME_M                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALT INSTRUMENT DE PLATA                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | NUMERAR                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | CEC NEBARAT                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | CEC BARAT                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CEC DE VIRAMENT                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | CEC CERTIFICAT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | CEC DE CALATORIE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | ALTE TIPURI DE CEC                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | ORDIN DE PLATA (VIRAMENT)                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | CAMBIE - BILET LA ORDIN                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | CAMBIE - TRATA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | ALTE TIPURI DE CAMBIE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | CARD DE DEBIT                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | CARD DE CREDIT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    14 | CARD DE RETRAGERE NUMERAR                               |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | CARD DE GARANTARE CEC                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|    16 | CARD MULTIFUNCTIONAL                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|    17 | ALTE TIPURI DE CARD                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | CERTIFICAT DE DEPOZIT                                   |
|_______|_________________________________________________________|

    7) Tabela NATURA TRANZACTIEI
 _________________________________________________________________
| COD_TR| NUME_TR                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | VANZARE                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | CUMPARARE                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | TRANSFER                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CESIUNE                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | TRANZACTII DE ALTA NATURA                               |
|_______|_________________________________________________________|

    8) Tabela OBIECTUL TRANZACTIEI
 _________________________________________________________________
| COD_OB| NUME_OB                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | BANI                                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | ACTIUNI                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | TITLURI DE VALOARE                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | POLITE DE ASIGURARE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | VALORI MOBILIARE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | METALE PRETIOASE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | PIETRE PRETIOASE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | ALT OBIECT AL TRANZACTIEI                               |
|_______|_________________________________________________________|

    9) Tabela TIP OPERATIUNE
 _________________________________________________________________
| COD_OP| NUME_OP                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | INCAS. DIN VANZ. MARFA (RA, SC CU CAPIT. DE ST. & COOP) |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | INCAS. DIN VANZ. MARFA (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)|
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | INCASARI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT & COOP)   |
|_______|_________________________________________________________|
|    19 | INCASARI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)   |
|_______|_________________________________________________________|
|    20 | INCASARI DIN VANZARI LOCUINTE                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    24 | INCASARI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURARI                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    25 | INCASARI DIN SCHIMB VALUTAR                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    28 | INCASARI DIN VANZARI ACTIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL      |
|_______|_________________________________________________________|
|    32 | DIVERSE INCASARI                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|    36 | INCASARI DE LA UNITATILE CEC                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    37 | DEPUNERI IN CONTUL PERSONAL                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    38 | INCASARI DE LA UNITATILE DE POSTA                       |
|_______|_________________________________________________________|
|    41 | INCASARI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITATI BANCARE          |
|_______|_________________________________________________________|
|    46 | DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    48 | INCASARI DIN IMPOZITE SI TAXE PRIN CEC                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    50 | PLATA SALARII SI ALTE DREPTURI SALARIALE                |
|_______|_________________________________________________________|
|    52 | RESTITUIRI DE CAPITAL SI DIVIDENDE                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    54 | PLATI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.)      |
|_______|_________________________________________________________|
|    62 | CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE IN NUMERAR PERS. JUR.     |
|_______|_________________________________________________________|
|    63 | CUMPARARI SI CONTR. PROPUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.    |
|_______|_________________________________________________________|
|    70 | DIVERSE PLATI                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    75 | SCHIMB VALUTAR                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    77 | RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BANCI         |
|_______|_________________________________________________________|
|    80 | PENSII                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    86 | PLATI CATRE CEC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|    88 | PLATI CATRE UNITATILE DE POSTA                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    91 | NUMERAR REMIS ALTOR UNITATI BANCARE                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | ALTE OPERATIUNI                                         |
|_______|_________________________________________________________|

    10) Tabela ENTITATI RAPORTOARE
 _________________________________________________________________
| COD_RP| NUME_RP                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALTA ENTITATE RAPORTOARE                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | BANCA                                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | SUCURSALA UNEI BANCI STRAINE                            |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | INSTITUTIE DE CREDIT                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | SOCIETATE DE INVESTITII                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR               |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | FOND DE INVESTITII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE                           |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | FOND PE PENSII                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | ALTA INSTITUTIE FINANCIARA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | SOCIETATE DE FINANTARE A TRANZACTIILOR COMERCIALE       |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | SOCIETATE DE LEASING                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA     |
|_______|_________________________________________________________|
|    14 | SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA      |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | CASA DE SCHIMB VALUTAR                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    16 | SOCIETATE DE CONSULTANTA                                |
|_______|_________________________________________________________|
|    17 | SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERATIUNI FINANCIARE         |
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | SOCIETATE DE ASIGURARI/REASIGURARI                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    19 | AGENT ECONOMIC IN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET        |
|_______|_________________________________________________________|
|    20 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICA/NOTARIALA       |
|_______|_________________________________________________________|
|    21 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA                |
|_______|_________________________________________________________|
|    22 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARA        |
|_______|_________________________________________________________|
|    23 | PERSOANE IMPLICATE IN PROCESUL PE PRIVATIZARE           |
|_______|_________________________________________________________|
|    24 | OFICIU POSTAL                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    25 | PERSOANA CE PRESTEAZA SERVICII DE TRANSMITERE BANI      |
|_______|_________________________________________________________|
|    26 | AGENTIE IMOBILIARA                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    27 | PERSOANA FIZICA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|    28 | PERSOANA FIZICA AUTORIZATA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|    29 | ALTA PERSOANA JURIDICA                                  |
|_______|_________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 657/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 657 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu