Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 657 din 20 decembrie 2002

a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor privind forma si continutul urmatoarelor rapoarte: Raportul de tranzactii suspecte; Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro; Raportul pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 2 din  7 ianuarie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,
    in baza art. 8 din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 479/2002,

    Plenul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor decide:

    Art. 1
    Se aproba Raportul de tranzactii suspecte, Raportul privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro si Raportul pentru transferurile externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro, in forma si continutul prezentate in anexele nr. 1, 2 si 3.
    Art. 2
    Prezenta decizie impreuna cu anexele nr. 1, 2, 3 si anexa A, care fac parte integranta din prezenta decizie, se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei decizii, raportarea datelor si elementelor prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor se va efectua in forma prezentata in anexele nr. 1, 2 si 3, de catre persoanele fizice si juridice care intra sub incidenta legii, pe suport de hartie sau in forma electronica, caz in care se respecta regimul juridic al semnaturii electronice si al inscrisurilor in forma electronica.
    Art. 4
    Decizia Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 3/1999 privind aprobarea Raportului pentru tranzactii suspecte si a Raportului privind operatiunile de depunere si de retragere in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 6 august 1999, se abroga.

                 Presedintele Oficiului National de Prevenire
                       si Combatere a Spalarii Banilor,
                              Ioan Melinescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                    RAPORT
                            de tranzactii suspecte

    CAP. 1
    Informatii generale despre raport si identificarea entitatii raportoare

    I.0. Informatii generale:
 ______________________________________________________________________________
|Data intocmirii .............. | Numarul de inregistrare la emitent ......... |
|_______________________________|______________________________________________|
|Tipul entitatii raportoare .................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    I.A. Persoana juridica sau persoana fizica autorizata

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ..................................... | Codul unic ................ |
|________________________________________________|_____________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ...... | Codul fiscal ....... |
|_______________________________________________________|______________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Judetul ........................... | Localitatea ........................... |
|____________________________________|_________________________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Subunitatea unde a avut loc activitatea raportata:
 ______________________________________________________________________________
|Sucursala ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Judetul .......................... | Localitatea ............................ |
|___________________________________|__________________________________________|

    I.B. Persoana fizica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|
|Tipul documentului de identitate ...... | Seria ......... | Nr. doc. ........ |
|________________________________________|_________________|___________________|
|Emis la data de ....................... | De ................................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara ................... | Judetul ............... | Localitatea ............ |
|_________________________|_________________________|__________________________|
|Strada .................................. | Nr. ........ | Sector ........... |
|__________________________________________|______________|____________________|

    CAP. 2
    Date de identificare ale clientului

    II.A. Persoana juridica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ........ | Codul fiscal ..... |
|_________________________________________________________|____________________|

    Locul inregistrarii (pentru persoane juridice straine):
 ______________________________________________________________________________
|Tara ................................. | Localitatea ........................ |
|_______________________________________|______________________________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Date de identificare ale reprezentantului legal:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.B. Persoana fizica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Data nasterii .................... | Locul nasterii ......................... |
|___________________________________|__________________________________________|
|Cetatenia ................................ | Rezident/Nerezident ............ |
|___________________________________________|__________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul sau resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    Telefon/fax:
 ______________________________________________________________________________
|Nr. telefon ............................... | Fax ........................... |
|____________________________________________|_________________________________|

    II.C. Informatii despre conturile si subconturile clientului - persoana juridica sau fizica
 ______________________________________________________________________________
|Tipul contului ......................... | Nr. total conturi ................ |
|_________________________________________|____________________________________|

    II.C.1. Detalii despre conturi si subconturi:
 ______________________________________________________________________________
|Conturi ................................ | Subconturi ....................... |
|_________________________________________|____________________________________|

    II.D. Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
 ______________________________________________________________________________
|Tipul legaturii .............................. |Nr. total legaturi .......... |
|_______________________________________________|______________________________|

    II.D.1. Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Forma juridica de organizare ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Codul fiscal ................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.D.2. Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.E. Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni
 ______________________________________________________________________________
|Tipul operatiunii ................................ | Nr. operatiuni ......... |
|___________________________________________________|__________________________|
|Suma totala ................................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    II.F. Persoana care conduce tranzactia

    Date de identificare
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Nr. actului de imputernicire ................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

   Domiciliul/Resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    CAP. 3
    Date despre tranzactie si conturile implicate

    III.A. Descrierea tranzactiei:
 ______________________________________________________________________________
|Data tranzactiei ............ | Suma tranzactionata .......... | Valuta ..... |
|______________________________|________________________________|______________|
|Felul tranzactiei .... | Stadiul tranzactiei ..... | Modalitatea de plata ... |
|_______________________|___________________________|__________________________|
|Natura tranzactiei ...................... | Obiectul tranzactiei ............ |
|__________________________________________|___________________________________|
|Tipul contului ....... | Conturi utilizate ........... | Subconturi ......... |
|_______________________|_______________________________|______________________|

   III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la capitolul II (Persoana juridica)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea .................................................................. |
|______________________________________________________________________________|
| Forma juridica de organizare ............................................... |
|______________________________________________________________________________|
| Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ......... | Codul fiscal ... |
|___________________________________________________________|__________________|

    Sediul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la capitolul II (Persoana fizica)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte
 ______________________________________________________________________________
|Descrierea operatiunii ...................................................... |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|______________________________________________________________________________|
|Descrierea elementelor considerate suspecte ................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|............................................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    Capitolul I
    - Se completeaza numai unul din subcapitolele I.A si I.B in functie de statutul juridic al persoanei raportoare.
    - Numarul de inregistrare la emitent, in cazul unui raport de tranzactii suspecte pe suport hartie va fi numarul de inregistrare propriu-zis al raportului. Pentru rapoartele in format electronic, numarul de inregistrare la emitent este un numar secvential (incepand de la 01), care identifica in mod unic raportul pentru o versiune a aplicatiei si o anumita entitate raportoare.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Tipul entitatii raportoare;
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul II
    - Completarea tuturor rubricilor din capitolul II este obligatorie. Subcapitolele se vor completa distinct pentru fiecare persoana/cont/operatiune implicata in tranzactia suspecta.
    - In rubrica Rezident/Nerezident se pot completa numai 2 valori: "R" - pentru rezident sau "N" - pentru nerezident.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate;
      - Tipul contului;
      - Tipul legaturii;
      - Tipul operatiunii
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Capitolul III
    - Toate rubricile din capitolul III sunt obligatorii si vor fi completate de mai multe ori, daca operatiunea suspecta este formata din mai multe tranzactii.
    - La rubrica Felul tranzactiei se pot completa numai doua valori: "D" - debit sau "C" - credit.
    - La rubrica Stadiul tranzactiei se pot completa numai doua valori: "E" - executata sau "N" - neexecutata.
    - Valorile admisibile pentru rubricile:
      - Valuta;
      - Modalitatea de plata;
      - Natura tranzactiei;
      - Obiectul tranzactiei;
      - Tipul contului;
      - Forma juridica de organizare;
      - Tipul documentului de identitate
sunt listate in tabelele respective din Anexa A.

    Mentiune:
    Pentru transmiterea raportului in format electronic, ONPCSB va pune la dispozitia entitatilor raportoare aplicatia Data Entry si manualul de utilizare.

    ANEXA 2*1)

    *1) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Persoana juridica raportoare:                      Data raportarii:
    Denumirea:
    Adresa:                                            Curs euro BNR:
    Codul fiscal:
    Numarul de inregistrare la Registrul comertului:

                                 RAPORT
privind operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul a 10.000 euro

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Tara
    B - Judet
    C - Localitate
    D - Strada
    E - Nr.
    F - Sector
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Sucursala| Tip  |     Informatii despre client (titularul de cont)       |
|crt.|         |client|________________________________________________________|
|    |         |      |Nume*)|Prenume*)|     Adresa      |            |        |
|    |         |      |      |         |_________________|    Act     |  Cod   |
|    |         |      |      |         | A| B| C| D| E| F| identitate | client |
|    |         |      |      |         |  |  |  |  |  |  |            |        |
|____|_________|______|______|_________|__|__|__|__|__|__|____________|________|
|  0 |    1    |   2  |   3  |    4    | 5| 6| 7| 8| 9|10|     11     |   12   |
|____|_________|______|______|_________|__|__|__|__|__|__|____________|________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|    Data si locul    | Informatii despre persoana care efectueaza tranzactia  |
|      nasterii       |                                                        |
|_____________________|________________________________________________________|
|Data|Tara|Localitatea|Nume|Prenume|      Adresa     |              |          |
|    |    |           |    |       |_________________|     Act      |  Cod     |
|    |    |           |    |       | A| B| C| D| E| F|  identitate  | numeric  |
|    |    |           |    |       |  |  |  |  |  |  |              | personal |
|____|____|___________|____|_______|__|__|__|__|__|__|______________|__________|
| 13 | 14 |     15    | 16 |   17  |18|19|20|21|22|23|       24     |     25   |
|____|____|___________|____|_______|__|__|__|__|__|__|______________|__________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|   Contul    |    Data   |        Fel       |        Scop        | Cod valuta |
| in care se  |operatiunii|    operatiune    |     operatiune     |            |
| desfasoara  |           |                  |                    |            |
| operatiunea |           |                  |                    |            |
|_____________|___________|__________________|____________________|____________|
|    26       |     27    |         28       |          29        |      30    |
|_____________|___________|__________________|____________________|____________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|      Suma      | Echivalent |                   Observatii                   |
| tranzactionata |    euro    |                                                |
|________________|____________|________________________________________________|
|       31       |     32     |                       33                       |
|________________|____________|________________________________________________|
    *) Pentru persoanele juridice, in coloana 3 se va completa denumirea si nu se va completa coloana 4.

    Nota:
    Valorile admisibile pentru coloana Tip Client sunt "F" - pentru persoane fizice sau "J" - pentru persoane juridice.
    In coloana Act identitate se va completa seria si numarul actului de identitate pentru persoane fizice, respectiv numarul de inmatriculare de la Registrul comertului - pentru persoane juridice.
    In coloana Cod client se va completa codul numeric personal pentru persoane fizice, respectiv codul fiscal/cod unic pentru persoane juridice.
    In coloanele Data nasterii si Data operatiunii se vor completa datele calendaristice respective, in forma zi/luna/an.
    In cazul in care clientul este o persoana juridica, este obligatorie completarea tuturor Informatiilor despre persoana imputernicita (coloanele 16 - 25).
    In coloana Fel operatiune pot fi completate numai 2 valori: "D" - pentru depunere si "R" pentru retragere.
    Operatiunile de schimb valutar vor fi incluse in tabel o singura data, si anume: in coloana Suma operatiunii se va trece suma de bani schimbata, exprimata in moneda straina respectiva (corespunzatoare coloanei Cod valuta). In coloana Euro va fi completat echivalentul in euro al sumei de bani schimbate - exprimata in moneda straina. In coloana Fel operatiune se va completa D in cazul schimbului din moneda straina in lei, respectiv R, in cazul schimbului din lei in moneda straina. In coloana Observatii va fi completata suma tranzactionata, exprimata in lei.

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                 RAPORT
pentru transferurile externe in si din conturi, pentru sume a caror limita minima este echivalentul in lei a 10.000 euro

    CAP. 1
    Informatii generale despre raport, entitatea raportoare si entitatea externa

    I.A. Informatii generale despre raport:
 ______________________________________________________________________________
|Data intocmirii .................. | Numarul de inregistrare la emitent ..... |
|___________________________________|__________________________________________|

    I.B. Entitatea raportoare:

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Codul de identificare (codul fiscal sau cel din codificarea BNR) ............ |
|______________________________________________________________________________|
|Subunitatea .............................. | Codul subunitatii .............. |
|___________________________________________|__________________________________|

    I.C. Entitatea externa:

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tara ........................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 2
    Informatii despre clientul entitatii raportoare (titularul contului)

    II.A. Persoana juridica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ........................................... | Codul unic .......... |
|______________________________________________________|_______________________|
|Numarul de inregistrare la Registrul Comertului ..... | Codul fiscal ........ |
|______________________________________________________|_______________________|

    Locul inregistrarii (pentru persoane juridice straine):
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................................... | Localitatea ..................... |
|__________________________________________|___________________________________|

    Sediul social:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|
|______________________________________________________________________________|

    Date de identificare ale reprezentantului legal:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    II.B. Persoana fizica romana sau straina

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|
|Codul numeric personal ...................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul documentului de identitate ...... | Seria ......... | Nr. doc. ........ |
|________________________________________|_________________|___________________|
|Emis la data de ....................... | De ................................ |
|________________________________________|_____________________________________|
|Cetatenia ................................ | Rezident/Nerezident ............ |
|___________________________________________|__________________________________|

    Domiciliul sau resedinta:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    II.C. Informatii despre cont
 ______________________________________________________________________________
|Felul contului (0=Individual; 1=Detinut in comun; 2=Persoana juridica) ...... |
|______________________________________________________________________________|
|Contul ...................................................................... |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul contului .............................................................. |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 3
    Informatii despre clientul entitatii externe

    III.A. Persoana juridica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Denumirea ................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    III.B. Persoana fizica

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele .................................. | Prenumele ....................... |
|__________________________________________|___________________________________|

    III.C. Informatii despre cont
 ______________________________________________________________________________
|Contul ...................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    CAP. 4
    Persoana care conduce tranzactia (imputernicit)

    Date de identificare:
 ______________________________________________________________________________
|Numele ................................. | Prenumele ........................ |
|_________________________________________|____________________________________|
|Cod numeric personal ........................................................ |
|______________________________________________________________________________|
|Tipul actului de imputernicire ........................ | Nr./Data .......... |
|________________________________________________________|_____________________|
|Tipul documentului de identitate ............ | Seria ...... | Nr. doc. ..... |
|______________________________________________|______________|________________|
|Emis la data de ................. | De ...................................... |
|__________________________________|___________________________________________|

    Domiciliul:
 ______________________________________________________________________________
|Tara .................. | Judetul ................. | Localitatea ........... |
|________________________|___________________________|_________________________|
|Strada .................................... | Nr. ......... | Sector ........ |
|____________________________________________|_______________|_________________|

    CAP. 5
    Date despre tranzactie

    V.A. Descrierea tranzactiei:
 ______________________________________________________________________________
|Data tranzactiei ................ | Suma tranzactionata ...... | Valuta ..... |
|__________________________________|____________________________|______________|
|Felul tranzactiei (D/C) ......... | Echivalent euro ......................... |
|__________________________________|___________________________________________|
|Detaliile operatiunii ....................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    V.B. Observatii
 ______________________________________________________________________________
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
| ............................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    - Capitolul I:
    Completarea tuturor rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu exceptia informatiilor despre sucursala, in cazul in care entitatea raportoare nu are subunitati.
    La subcapitolul I.C. se vor completa informatiile despre entitatea straina de la care sau catre care se face transferul. Rubrica "Tara" se refera la tara de provenienta sau de destinatie a banilor care fac obiectul transferului, si nu la tara unde este situat sediul social central al entitatii straine.

    - Capitolul II:
    Se completeaza numai unul dintre subcapitolele II.A si II.B, in functie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridica).
    In cazul subcapitolului II.A este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu exceptia Judetului si Sectorului, care vor fi completate in functie de context (judetul va fi completat numai pentru Romania, mai putin Bucuresti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucuresti).
    In cazul subcapitolului II.B este obligatorie completarea tuturor rubricilor, cu exceptia Judetului, Sectorului, care vor fi completate in functie de context (judetul va fi completat numai pentru Romania, mai putin Bucuresti, iar sectorul va fi completat numai pentru Bucuresti).
    Pentru subcapitolul II.C, valorile admisibile pentru rubrica "Tipul contului" sunt listate in tabelul respectiv din Anexa A.

    - Capitolul III:
    Se completeaza numai unul dintre subcapitolele III.A si III.B in functie de statutul juridic al clientului (persoana fizica/persoana juridica), fiind obligatorie completarea tuturor rubricilor.
    Subcapitolul III.C este obligatoriu de completat.

    - Capitolul IV:
    Informatiile din capitolul IV se vor completa numai pentru platile externe (operatiunile in care clientul bancii este ordonator).
    Atunci cand titularul de cont este persoana care conduce tranzactia, capitolul IV nu se va completa.

    - Capitolul V:
    Completarea rubricilor din capitolul V este obligatorie.
    Felul tranzactiei (D/C) va fi definit in raport cu operatia efectuata pentru clientul entitatii raportoare.
    Valorile admisibile pentru rubrica "Detaliile operatiunii" sunt listate in tabelul respectiv (Tip operatiune) din Anexa A.

    ANEXA A*)

    *) Anexa A este reprodusa in facsimil.

                      TABELE DE REFERINTA (NOMENCLATOARE)

    1) Tabela VALUTE
 _________________________________________________________________
| Cod_v | Den_v                                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|ATS    | SILING AUSTRIAC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|AUD    | DOLAR AUSTRALIAN                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|BEF    | FRANC BELGIAN                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|CAD    | DOLAR CANADIAN                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|CHF    | FRANC ELVETIAN                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|CZK    | COROANA CEHEASCA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|DEM    | MARCA GERMANA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|DKK    | COROANA DANEZA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|EGP    | LIRA EGIPTEANA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|ESP    | PESETAS SPANIOLA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|EUR    | EURO                                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|FIM    | MARCA FINLANDEZA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|FRF    | FRANC FRANCEZ                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|GBP    | LIRA STERLINA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|GRD    | DRAHMA GRECEASCA                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|HKD    | DOLAR HONG KONG                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|HUF    | FORINT UNGURESC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|IEP    | LIRA IRLANDEZA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|ILS    | SEKEL ISRAELIAN                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|ITL    | LIRA ITALIANA                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|JPY    | YEN JAPONEZ                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|KRW    | WON COREAN                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|LUF    | FRANC LUXEMBURGHEZ                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|MDL    | LEU MOLDOVENESC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|NLG    | GULDEN OLANDEZ                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|NOK    | COROANA NORVEGIANA                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|PTE    | ESCUDOS PORTUGHEZI                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|ROL    | LEU ROMANIA                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|RUR    | RUBLA RUSEASCA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|SEK    | COROANA SUEDEZA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|SGD    | DOLAR SINGAPOREZ                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|TRL    | LIRE TURCESTI                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|USD    | DOLAR SUA                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|XDR    | DST                                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|YUM    | DINAR IUGOSLAV                                          |
|_______|_________________________________________________________|

    2) Tabela TIP CONT
 _________________________________________________________________
| COD_R | NUME_R                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | CONT CURENT                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | DEPOZIT LA VEDERE                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | DEPOZIT LA TERMEN                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | DEPOZITE COLATERALE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | CERTIFICATE DEPOZIT                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | CARNET DE ECONOMII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | LIBRET DE ECONOMII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | CONT DE CREDIT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | CONT DE CARD                                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | CONT DE FACTORING                                       |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | CASETA DE SIGURANTA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | NICI UN CONT                                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | ALT TIP DE CONT                                         |
|_______|_________________________________________________________|

    3) Tabela TIP DOCUMENT
 _________________________________________________________________
| COD_D | NUME_D                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALTE TIPURI                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | CARTE PE IDENTITATE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | BULETIN DE IDENTITATE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | PASAPORT                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | ADEVERINTA PROVIZORIE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | LEGITIMATIE PROVIZORIE                                  |
|_______|_________________________________________________________|

    4) Tabela FORME DE ORGANIZARE
 _________________________________________________________________
| COD_S | NUME_S                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|AFJ    | ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN ROMANIA           |
|_______|_________________________________________________________|
|ASF    | ASOCIATIE FAMILIALA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|CON    | CONCESIUNE                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|INC    | INCHIRIERE                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|LOC    | LOCATIE DE GESTIUNE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|OC1    | ORGANIZATII COOPERATISTE MESTESUGARESTI                 |
|_______|_________________________________________________________|
|OC2    | ORGANIZATII COOPERATISTE DE CONSUM                      |
|_______|_________________________________________________________|
|OC3    | ORGANIZATII COOPERATISTE DE CREDIT                      |
|_______|_________________________________________________________|
|PFA    | PERSOANA FIZICA AUTORIZATA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|RA     | REGIE AUTONOMA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|SA     | SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI                         |
|_______|_________________________________________________________|
|SCA    | SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA PE ACTIUNI            |
|_______|_________________________________________________________|
|SCS    | SOCIETATE COMERCIALA IN COMANDITA SIMPLA                |
|_______|_________________________________________________________|
|SNC    | SOCIETATE COMERCIALA IN NUME COLECTIV                   |
|_______|_________________________________________________________|
|SRL    | SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA             |
|_______|_________________________________________________________|
|XXX    | ALTA FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE DIN STRAINATATE       |
|_______|_________________________________________________________|

    5) Tabela TIP DE LEGATURA
 _________________________________________________________________
| COD_L | NUME_L                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALT TIP DE LEGATURA                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | DELEGAT                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | GARANT                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | PERSOANA GIRATA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CO-TITULAR                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | MANDATAR                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | PROCURATOR                                              |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | ASOCIAT                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | IMPUTERNICIT                                            |
|_______|_________________________________________________________|

    6) Tabela MODALITATE DE PLATA
 _________________________________________________________________
| COD_M | NUME_M                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALT INSTRUMENT DE PLATA                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | NUMERAR                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | CEC NEBARAT                                             |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | CEC BARAT                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CEC DE VIRAMENT                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | CEC CERTIFICAT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | CEC DE CALATORIE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | ALTE TIPURI DE CEC                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | ORDIN DE PLATA (VIRAMENT)                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | CAMBIE - BILET LA ORDIN                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | CAMBIE - TRATA                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | ALTE TIPURI DE CAMBIE                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | CARD DE DEBIT                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | CARD DE CREDIT                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    14 | CARD DE RETRAGERE NUMERAR                               |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | CARD DE GARANTARE CEC                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|    16 | CARD MULTIFUNCTIONAL                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|    17 | ALTE TIPURI DE CARD                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | CERTIFICAT DE DEPOZIT                                   |
|_______|_________________________________________________________|

    7) Tabela NATURA TRANZACTIEI
 _________________________________________________________________
| COD_TR| NUME_TR                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | VANZARE                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | CUMPARARE                                               |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | TRANSFER                                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | CESIUNE                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | TRANZACTII DE ALTA NATURA                               |
|_______|_________________________________________________________|

    8) Tabela OBIECTUL TRANZACTIEI
 _________________________________________________________________
| COD_OB| NUME_OB                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | BANI                                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | ACTIUNI                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | TITLURI DE VALOARE                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | POLITE DE ASIGURARE                                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | VALORI MOBILIARE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | METALE PRETIOASE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | PIETRE PRETIOASE                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | ALT OBIECT AL TRANZACTIEI                               |
|_______|_________________________________________________________|

    9) Tabela TIP OPERATIUNE
 _________________________________________________________________
| COD_OP| NUME_OP                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | INCAS. DIN VANZ. MARFA (RA, SC CU CAPIT. DE ST. & COOP) |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | INCAS. DIN VANZ. MARFA (SC CAPIT. PRIV., MIXT, AS. AGR.)|
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | INCASARI DIN SERVICII (RA, SC CU CAP. DE STAT & COOP)   |
|_______|_________________________________________________________|
|    19 | INCASARI DIN SERVICII (SC CAP. PRIV., MIXT, AS. AGR.)   |
|_______|_________________________________________________________|
|    20 | INCASARI DIN VANZARI LOCUINTE                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    24 | INCASARI DIN IMPOZITE, TAXE, ASIGURARI                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    25 | INCASARI DIN SCHIMB VALUTAR                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    28 | INCASARI DIN VANZARI ACTIUNI & DEPUNERI DE CAPITAL      |
|_______|_________________________________________________________|
|    32 | DIVERSE INCASARI                                        |
|_______|_________________________________________________________|
|    36 | INCASARI DE LA UNITATILE CEC                            |
|_______|_________________________________________________________|
|    37 | DEPUNERI IN CONTUL PERSONAL                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    38 | INCASARI DE LA UNITATILE DE POSTA                       |
|_______|_________________________________________________________|
|    41 | INCASARI DE NUMERAR DE LA ALTE UNITATI BANCARE          |
|_______|_________________________________________________________|
|    46 | DEPUNERI IN CONT PRIN POSTA                             |
|_______|_________________________________________________________|
|    48 | INCASARI DIN IMPOZITE SI TAXE PRIN CEC                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    50 | PLATA SALARII SI ALTE DREPTURI SALARIALE                |
|_______|_________________________________________________________|
|    52 | RESTITUIRI DE CAPITAL SI DIVIDENDE                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    54 | PLATI CU CARACTER SOCIAL (ALOC., INDEMNIZ., AJUT.)      |
|_______|_________________________________________________________|
|    62 | CREDITE PERS. FIZICE, CREDITE IN NUMERAR PERS. JUR.     |
|_______|_________________________________________________________|
|    63 | CUMPARARI SI CONTR. PROPUSE AGR. DE LA PROD. PARTIC.    |
|_______|_________________________________________________________|
|    70 | DIVERSE PLATI                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    75 | SCHIMB VALUTAR                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    77 | RESTITUIRI DIN CONTURI PERSOANE FIZICE LA BANCI         |
|_______|_________________________________________________________|
|    80 | PENSII                                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    86 | PLATI CATRE CEC                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|    88 | PLATI CATRE UNITATILE DE POSTA                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    91 | NUMERAR REMIS ALTOR UNITATI BANCARE                     |
|_______|_________________________________________________________|
|    99 | ALTE OPERATIUNI                                         |
|_______|_________________________________________________________|

    10) Tabela ENTITATI RAPORTOARE
 _________________________________________________________________
| COD_RP| NUME_RP                                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     0 | ALTA ENTITATE RAPORTOARE                                |
|_______|_________________________________________________________|
|     1 | BANCA                                                   |
|_______|_________________________________________________________|
|     2 | SUCURSALA UNEI BANCI STRAINE                            |
|_______|_________________________________________________________|
|     3 | INSTITUTIE DE CREDIT                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|     4 | SOCIETATE DE INVESTITII                                 |
|_______|_________________________________________________________|
|     5 | SOCIETATE DE ADMINISTRARE A INVESTITIILOR               |
|_______|_________________________________________________________|
|     6 | FOND DE INVESTITII                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|     7 | SOCIETATE DE DEPOZITARE/DE CUSTODIE                     |
|_______|_________________________________________________________|
|     8 | SOCIETATE DE VALORI MOBILIARE                           |
|_______|_________________________________________________________|
|     9 | FOND PE PENSII                                          |
|_______|_________________________________________________________|
|    10 | ALTA INSTITUTIE FINANCIARA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|    11 | SOCIETATE DE FINANTARE A TRANZACTIILOR COMERCIALE       |
|_______|_________________________________________________________|
|    12 | SOCIETATE DE LEASING                                    |
|_______|_________________________________________________________|
|    13 | SOCIETATE DE EMITERE A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA     |
|_______|_________________________________________________________|
|    14 | SOCIETATE DE ADMIN. A MIJLOACELOR ELECTR. DE PLATA      |
|_______|_________________________________________________________|
|    15 | CASA DE SCHIMB VALUTAR                                  |
|_______|_________________________________________________________|
|    16 | SOCIETATE DE CONSULTANTA                                |
|_______|_________________________________________________________|
|    17 | SOCIETATE DE INTERMEDIERE OPERATIUNI FINANCIARE         |
|_______|_________________________________________________________|
|    18 | SOCIETATE DE ASIGURARI/REASIGURARI                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    19 | AGENT ECONOMIC IN DOM. JOCURILOR DE NOROC/AMANET        |
|_______|_________________________________________________________|
|    20 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA JURIDICA/NOTARIALA       |
|_______|_________________________________________________________|
|    21 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA CONTABILA                |
|_______|_________________________________________________________|
|    22 | PERSOANA CARE ACORDA ASISTENTA FINANCIAR-BANCARA        |
|_______|_________________________________________________________|
|    23 | PERSOANE IMPLICATE IN PROCESUL PE PRIVATIZARE           |
|_______|_________________________________________________________|
|    24 | OFICIU POSTAL                                           |
|_______|_________________________________________________________|
|    25 | PERSOANA CE PRESTEAZA SERVICII DE TRANSMITERE BANI      |
|_______|_________________________________________________________|
|    26 | AGENTIE IMOBILIARA                                      |
|_______|_________________________________________________________|
|    27 | PERSOANA FIZICA                                         |
|_______|_________________________________________________________|
|    28 | PERSOANA FIZICA AUTORIZATA                              |
|_______|_________________________________________________________|
|    29 | ALTA PERSOANA JURIDICA                                  |
|_______|_________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 657/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 657 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu