Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 59 din 28 mai 2003

privind aprobarea Procedurii de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA ROMANA PENTRU CONSERVAREA ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 426 din 18 iunie 2003

    In conformitate cu prevederile Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata,
    in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei,
    in baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 24/2003,
    in baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice si a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atributii in domeniul gestiunii energiei,

    presedintele Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe adresa de Internet a Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei: www.arceonline.ro.
    Art. 3
    Prevederile cuprinse in Procedura de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice vor fi duse la indeplinire de catre personalul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei desemnat cu atributii in domeniul monitorizarii activitatilor auditorilor energetici autorizati.

                        Presedintele Agentiei Romane
                        pentru Conservarea Energiei,
                           Mihai-Marius Voronca

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de monitorizare a activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice

    I. Prevederi generale
    Bilanturile energetice constituie un instrument deosebit de important atat pentru beneficiar, caruia ii ofera informatiile necesare cu privire la consumurile energetice, situatia functionarii si reglarii aparatelor si echipamentelor consumatoare de energie, masurile care trebuie aplicate pentru optimizarea parametrilor energetici, cat si pentru elaboratorul strategiei de eficienta energetica, la nivel macroeconomic.
    In calitatea sa de organ de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE) detine, conform reglementarilor in vigoare, atributii importante in domeniul activitatilor de intocmire, a bilanturilor energetice, precizate detaliat in Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 245/2002.
    Monitorizarea activitatilor de elaborare a bilanturilor energetice de catre auditorii autorizati se realizeaza la ARCE, prin actualizarea bazelor de date, care cuprind principalele informatii tehnice si administrative din domeniu.
    Aceste baze de date, impreuna cu documentatiile tehnice propriu-zise (bilanturi si audituri energetice), servesc pentru elaborarea la nivel local a programelor proprii ale consumatorilor, iar la nivel macroeconomic, pentru fundamentarea Strategiei nationale de eficienta energetica.
    Instrumentele folosite in cadrul ARCE pentru desfasurarea activitatii de monitorizare a elaborarii bilanturilor energetice sunt urmatoarele:
    - instrumente administrative:
        - infiintarea si functionarea Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici si a Secretariatului tehnic al acesteia;
        - infiintarea si actualizarea Registrului de evidenta a auditorilor energetici;
        - actualizarea in pagina Internet a ARCE a unor informatii cuprinse in Registrul de evidenta a auditorilor energetici;
    - instrumente tehnice:
        - colectarea periodica si analiza rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice de la persoanele juridice autorizate in calitate de auditor energetic;
        - elaborarea Sintezei anuale a activitatilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la acestia.

    II. Detalii cu privire la instrumentele administrative
    a) Infiintarea si modificarea componentei Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici se fac prin decizie a presedintelui ARCE.
    Comisia are in componenta minimum 5 membri, specialisti din cadrul ARCE, si functioneaza permanent cu respectarea prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice.
    b) Infiintarea si modificarea componentei Secretariatului tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici se fac prin decizie a presedintelui ARCE.
    Secretariatul are in componenta minimum 4 membri, dintre care un cadru de conducere, 2 specialisti analisti si un membru care indeplineste sarcini administrative.
    c) Registrul de evidenta a auditorilor energetici este elaborat sub forma de document scris, urmand ca o parte a informatiilor cuprinse in acesta sa fie data publicitatii prin actualizarea paginii Internet a ARCE.
    Registrul cuprinde doua parti, si anume:
    - auditori energetici persoane fizice;
    - auditori energetici persoane juridice.
    Pentru auditorii persoane fizice forma de organizare a informatiilor este tabelara, cuprinzand urmatoarele date:
    - numarul de ordine din registru, acelasi cu numarul autorizatiei de auditor energetic;
    - numele si prenumele auditorului;
    - clasa si tipul de bilant energetic pentru care este autorizat;
    - profesia si specialitatea;
    - locul de munca actual, functia;
    - posibilitatile de contact (telefon, fax si adresa e-mail);
    - vechimea in specialitate;
    - data absolvirii cursului de specializare in domeniul auditarii energetice.
    Pentru informatii detaliate cu privire la activitatile desfasurate de fiecare auditor energetic persoana fizica, Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici arhiveaza dosarele depuse cu ocazia autorizarii si prelungirii valabilitatii acesteia.
    Pentru auditorii persoane juridice forma de organizare a informatiilor este tabelara, cuprinzand urmatoarele date:
    - numarul de ordine din registru, acelasi cu numarul autorizatiei de auditor energetic;
    - numele si adresa firmei autorizate in calitate de auditor energetic;
    - codul unic, conform registrului comertului;
    - posibilitatile de contact (telefon, fax si adresa e-mail);
    - numele, prenumele, precum si clasa si tipul de autorizare ale auditorilor energetici persoane fizice, angajati in cadrul firmei.
    Pentru informatii detaliate cu privire la activitatile desfasurate de fiecare auditor energetic persoana juridica, Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici arhiveaza dosarele depuse cu ocazia autorizarii si prelungirii valabilitatii acesteia, precum si rapoartele anuale privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice.
    d) Actualizarea in pagina Internet a ARCE a urmatoarelor informatii cuprinse in Registrul de evidenta a auditorilor energetici se face la finalul fiecarui trimestru:
    - pentru persoane fizice:
        - numarul de ordine din registru, acelasi cu numarul autorizatiei de auditor energetic;
        - numele si prenumele auditorului;
        - clasa si tipul de bilant energetic pentru care este autorizat;
        - posibilitatile de contact (telefon, fax si adresa e-mail);
    - pentru persoane juridice:
        - numarul de ordine din registru, acelasi cu numarul autorizatiei de auditor energetic;
        - numele si adresa firmei autorizate in calitate de auditor energetic;
        - codul unic, conform registrului comertului;
        - posibilitatile de contact (telefon, fax si adresa e-mail).

    II. Detalii cu privire la instrumentele tehnice
    a) Colectarea rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice de la persoanele juridice autorizate in calitate de auditor energetic se face prin intermediul filialelor teritoriale ale ARCE. Persoanele juridice autorizate in calitate de auditor energetic au obligatia de a transmite aceste rapoarte la sediul filialei teritoriale a ARCE de care apartin, pana la data de 30 ianuarie din anul urmator celui analizat.
    In anexa este prezentat continutul-cadru al Raportului anual privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice de catre persoanele juridice autorizate.
    Analiza rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice de catre persoanele juridice autorizate in calitate de auditor energetic se face conform prevederilor din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice si urmareste:
    - aspecte tehnice cantitative:
        - numarul de bilanturi energetice intocmite;
        - tipul bilantului;
    - aspecte tehnice calitative:
        - indicatorii specifici de consum de combustibili si energie;
        - masurile de crestere a eficientei energetice, grupate pe categorii;
        - estimarile tehnico-economice ale aplicarii principalelor masuri de eficienta energetica (consumuri specifice de combustibili si energie, randamente energetice, durata de recuperare a investitiei, rata interna de rentabilitate).
    b) Elaborarea Sintezei anuale a activitatilor auditorilor energetici se face de catre Secretariatul tehnic al Comisiei de Autorizare a Auditorilor Energetici, pe baza rapoartelor primite de la auditorii energetici autorizati, persoane juridice. Termenul limita de elaborare este data de 28 februarie din anul urmator celui analizat.

    ANEXA 1
    la procedura

                           CONTINUTUL-CADRU
al Raportului anual privind activitatea de elaborare a bilanturilor energetice de catre persoanele juridice autorizate

    Raportul va avea urmatorul cuprins:
    - datele de identificare a auditorului autorizat, persoana juridica;
    - lista cronologica a bilanturilor energetice efectuate in anul analizat si beneficiarii acestora;
    - fisa bilantului (va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecarui bilant);
    - note privind oportunitatea aplicarii unor masuri cu grad ridicat de replicabilitate si crestere semnificativa a eficientei energetice.

    Nota: Raportul va fi transmis la ARCE cu scrisoare de insotire semnata de conducatorul unitatii.

                            CONTINUTUL-CADRU
                           al fisei bilantului

    Fisa bilantului trebuie sa contina urmatoarele informatii:
    - tipul bilantului energetic;
    - bilantul real:
        - conturul de bilant si enumerarea proceselor tehnologice aflate in functiune;
        - consumul total real de combustibili si energie pe anul anterior efectuarii bilantului, corespunzator conturului de bilant;
        - indicatorii specifici de consum de combustibili si energie;
        - concluzii cu privire la situatia existenta;
    - bilantul optimizat;

    Nota: Pentru acest tip de bilant se vor prezenta informatii similare cu cele mentionate mai sus pentru bilantul real.
      masuri propuse pentru cresterea eficientei energetice, grupate pe categorii, si estimarea tehnico economica a aplicarii acestora (consumuri specifice de combustibili si energie, randamente energetice, durata de recuperare a investitiei, rata interna de rentabilitate).SmartCity5

COMENTARII la Decizia 59/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 59 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu