Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 319 din  9 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 701 din  7 octombrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Florentina Balta      - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "IPCOM" - S.R.L. din Tulcea in Dosarul nr. 4.600/2002 al Tribunalului Tulcea. La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 154C/2003, avand ca obiect aceeasi exceptie, ridicata de Asociatia Familiala "Popescu Dumitru" din localitatea Carjelari in Dosarul nr. 4.604/2002 al Tribunalului Tulcea. La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
    Curtea, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, raportat la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 154C/2003 la Dosarul nr. 153C/2003.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata. In acest sens, arata ca asupra constitutionalitatii prevederilor criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin mai multe decizii care isi pastreaza valabilitatea si in prezenta cauza, iar in ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 apreciaza ca acestea nu sunt contrare, asa cum sustine autorul exceptiei, art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 7 februarie 2003, pronuntate in dosarele nr. 4.600/2002 si nr. 4.604/2002, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "IPCOM" - S.R.L. din Tulcea si de Asociatia Familiala "Popescu Dumitru" din localitatea Carjelari, in cauze civile.
    In motivarea exceptiilor, al caror continut este identic, se sustine ca prevederile art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, modificata, contravin prevederilor art. 23 alin. (8) si ale art. 20 alin. (1) din Constitutie, raportat la prevederile art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. De asemenea, se sustine ca prevederile art. 10 lit. b) coroborat cu art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002, contravin prevederilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. In ceea ce priveste nivelul amenzii prevazut la art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, se considera ca prin aplicarea acestor dispozitii se ingradeste libertatea comertului, deoarece sanctiunile stabilite de textul criticat trebuie aplicate procentual, in functie de cifra de afaceri a agentilor economici, si nu uniform.
    Tribunalul Tulcea apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In acest sens, in ambele dosare se arata ca dispozitiile criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu incalca prezumtia de nevinovatie, dat fiind faptul ca domeniul contraventional este extrapenal, precum si datorita caracterului "instantaneu al contraventiei, care se savarseste la momentul constatarii acesteia de catre agentul constatator". Se considera ca nu este incalcat nici accesul liber la justitie, intrucat dispozitiile speciale ale legii ofera partii posibilitatea de a ataca procesul-verbal si de a propune probe in aparare, in fata instantei de judecata, precum si posibilitatea exercitarii caii de atac impotriva solutiei pronuntate. In ceea ce priveste referirile la procedura de drept comun care reglementeaza sarcina probei in materie contraventionala, precum si la nivelul amenzii contraventionale stabilite de legiuitor, instanta arata ca acestea nu sunt probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, de competenta instantei de fond.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. In acest sens, arata ca principiul prezumtiei de nevinovatie prevazut de art. 23 alin. (8) din Constitutie este aplicabil exclusiv in dreptul penal, nu si in materia contraventiilor, iar situarea ilicitului contraventional in afara sferei dreptului penal inlatura posibilitatea stabilirii neconstitutionalitatii acestei norme. Mai arata ca nu poate fi retinuta sustinerea potrivit careia in materie contraventionala sarcina probei revine contravenientului, deoarece Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 nu contine dispozitii speciale cu privire la sarcina probei, iar dispozitiile din dreptul comun referitoare la acest aspect nu sunt criticate sub aspectul constitutionalitatii. In legatura cu aprecierea privind necesitatea ca stabilirea cuantumului amenzii sa se realizeze diferentiat in functie de puterea economica a fiecarui agent economic considera ca prin aceasta s-ar incalca principiul constitutional prevazut la art. 16 alin. (1). Subliniaza ca, dimpotriva, "inegalitatea economica dintre agentii economici reprezinta o latura normala si intrinseca a unei economii de piata, (...), legea trebuind sa ofere acelasi tratament sanctionator indiferent de puterea economica a contravenientului".
    Avocatul Poporului apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata. In acest sens, arata ca prezumtia de nevinovatie, consacrata de art. 23 alin. (8) din Constitutie, este proprie doar procesului penal, iar expresia "contravenient" continuta de textele criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 caracterizeaza persoana care a savarsit o contraventie - fapta ilegala cu un pericol social mai redus decat al unei infractiuni - si nu are sensul de "invinuit" sau "inculpat" din legislatia penala, de care se leaga prezumtia de nevinovatie. In ceea ce priveste sustinerile referitoare la neconstitutionalitatea reglementarii privind sarcina probei, arata ca in cazul formularii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei pot fi aplicate regulile de drept comun, potrivit carora aceasta sarcina revine celui care contesta legalitatea si temeinicia masurii. Apreciaza ca nici criticile formulate in legatura cu dispozitiile care stabilesc cuantumul amenzii nu pot fi retinute, intrucat "diferentele create intre agentii economici in functie de cifra de afaceri sunt relevante pentru activitatile fiscale, nu pentru aplicarea sanctiunilor in cazul nerespectarii legii".
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002. Textele criticate din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 au urmatorul continut:
    - Art. 14 alin. (3): "Executarea sanctiunii inchisorii contraventionale se prescrie in termen de un an de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti, daca contravenientul nu a optat pentru prestarea unei activitati in folosul comunitatii.";
    - Art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7): "(1) Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca al contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea. [...]
    (5) In cazul in care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde si numele, prenumele si domiciliul parintilor sau ale altor reprezentanti ori ocrotitori legali ai acestuia.
    (6) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal ale acesteia, precum si datele de identificare a persoanei care o reprezinta.
    (7) In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica <<Alte mentiuni>>, sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal.";
    - Art. 17: "Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.";
    - Art. 19 alin. (1): "Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia.";
    - Art. 21 alin. (3): "Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.";
    - Art. 24 alin. (2) si (3): "(2) In cazul in care bunurile nu se gasesc contravenientul este obligat la plata contravalorii lor in lei.
    (3) Agentul constatator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor confiscate si, daca acestea apartin unei alte persoane decat contravenientul, in procesul-verbal se vor mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila.";
    - Art. 25 alin. (1) si (3): "(1) Procesul-verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor confiscate. [...]
    (3) In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul-verbal acestuia i se va comunica si instiintarea de plata. In instiintarea de plata se va face mentiunea cu privire la obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executarea silita.";
    - Art. 26 alin. (1) si (3): "(1) Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent la incheierea procesului-verbal, copia de pe acesta si instiintarea de plata se inmaneaza contravenientului, facandu-se mentiune in acest sens in procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire. [...]
    (3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau, desi prezent, refuza sa semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii.";
    - Art. 27: "Comunicarea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor."
    - Art. 28: "Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. In actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata in mod expres.
    (2) Plata amenzii se face la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la trezoreria finantelor publice, iar o copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. (1).
    (3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ pentru fapta savarsita, orice urmarire inceteaza.";
    - Art. 29: "Dispozitiile art. 28 se aplica si in cazurile prevazute la art. 10 alin. (2), daca contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava.";
    - Art. 31 alin. (2): "Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii.";
    - Art. 33 alin. (1): "Judecatoria va fixa termen de judecata, care nu va depasi 30 de zile, si va dispune citarea contravenientului sau, dupa caz, a persoanei care a facut plangerea, a organului care a aplicat sanctiunea, a martorilor indicati in procesul-verbal sau in plangere, precum si a oricaror alte persoane in masura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei.";
    - Art. 38 alin. (1): "Avertismentul se adreseaza oral atunci cand contravenientul este prezent la constatarea contraventiei si sanctiunea este aplicata de agentul constatator.";
    - Art. 39 alin. (2): "In vederea executarii amenzii organele prevazute la alin. (1) vor comunica din oficiu organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, in a caror raza teritoriala domiciliaza sau isi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau, dupa caz, dispozitivul hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea.";
    - Art. 44 alin. (2): "Daca prin contraventia savarsita de un militar in termen s-a produs o paguba sau daca sunt bunuri supuse confiscarii, organul competent potrivit legii va stabili despagubirea pe baza de tarif si va dispune asupra confiscarii. Cate o copie de pe procesul-verbal se comunica contravenientului, partii vatamate si celui caruia ii apartin bunurile confiscate."
    Articolul 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, criticat, de asemenea, ca fiind neconstitutional, prevede: "Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni: [...]
    b) neindeplinirea obligatiei agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu exceptia prevazuta la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale, precum si nereintroducerea datelor inscrise pe rola jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii memoriei operative."
    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin dispozitiilor art. 23 alin. (8) si ale art. 20 alin. (1) din Constitutie, raportat la prevederile art. 6 pct. 2 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si dispozitiilor constitutionale ale art. 134 alin. (2) lit. a), care prevad:
    - Art. 23 alin. (8): "Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.";
    - Art. 20 alin. (1): "Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.";
    - Art. 134 alin. (2): "Statul trebuie sa asigure:
    a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;".
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea Constitutionala retine urmatoarele:
    I. Dispozitiile art. 16 alin. (1) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (3), art. 27, 28 si art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si, in esenta, cu aceeasi motivare ca in prezenta cauza. Astfel, prin Decizia nr. 183 din 8 mai 2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 17 iunie 2003, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate pentru considerentele acolo retinute, care isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza, intrucat nu au intervenit elemente noi de natura sa justifice schimbarea solutiei pronuntate.
    In plus, in acest dosar sunt criticate sub aceleasi aspecte ca si celelalte dispozitii din ordonanta ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate si prevederile art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (5) si (6), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 26 alin. (1), art. 29, art. 31 alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare. Intrucat si cu privire la aceste din urma texte de lege sustinerile de neconstitutionalitate sunt aceleasi, se mentin solutia si considerentele Deciziei nr. 183 din 8 mai 2003. Asadar, Curtea respinge si exceptia de neconstitutionalitate referitoare la aceste dispozitii de lege.
    II. Si sustinerile autorului exceptiei cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002, urmeaza sa fie respinse. Potrivit acestor sustineri nivelul amenzii, stabilit prin textul criticat, ingradeste libertatea comertului, incalcand astfel dispozitiile art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Curtea retine ca stabilirea unei contraventii si sanctionarea acesteia cu amenda reprezinta o optiune legitima a legiuitorului, care, cu referire la prevederile din ordonanta criticata, da expresie preocuparii statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3), art. 16 alin. (1), (5), (6) si (7), art. 17, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) si (3), art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1) si (3), art. 27, 28, 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 38 alin. (1), art. 39 alin. (2) si ale art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 64/2002, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "IPCOM" - S.R.L. din Tulcea in Dosarul nr. 4.600/2002 al Tribunalului Tulcea si de Asociatia Familiala "Popescu Dumitru" din localitatea Carjelari in Dosarul nr. 4.604/2002 al aceluiasi tribunal.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 9 septembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent sef,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 319/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 319 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 319/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu