E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.30 din 23.02.2006

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 443 din 24 iunie 2011SmartCity1


Având în vedere dispoziţiile art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind creşterea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,în baza prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor şi a corpului de arbitri şi ale Hotărârii Guvernului nr. 210/2000 privind numirea în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.);directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie: Articolul 1 Se aprobă modelul cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:a)formularul A.1 privind înregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 1; b)formularul A.2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru şi a spaţiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 2; c)formularul A.3 privind preschimbarea/anularea certificatului/ autorizaţiei de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 3; d)formularul B.1 privind înregistrarea în Registrul naţional al fonogramelor a activităţilor specifice desfăşurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 4; e)formularul B.2 privind înregistrarea în Registrul naţional al programelor pentru calculator a activităţilor specifice desfăşurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 5; f)formularul B.3 privind înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor a activităţilor specifice desfăşurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 6. Articolul 2 Se aprobă modelul cererii-tip privind înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, respectiv formularul C.1 privind datele de identificare ale operatorilor economici înregistraţi, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 3 Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, după cum urmează:a)formularul D.1.1 privind înscrierea fonogramelor cu opere din repertoriul naţional, prevăzut în anexa nr. 8; b)formularul D.1.2 privind înscrierea fonogramelor cu opere din repertoriul internaţional, prevăzut în anexa nr. 9; c)formularul D.1.3 privind înscrierea fonogramelor importate, prevăzut în anexa nr. 10. Articolul 4 Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea programelor pentru calculator în Registrul naţional al programelor pentru calculator, după cum urmează:a)formularul D.2.1 privind înscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 11; b)formularul D.2.2 privind înscrierea programelor pentru calculator importate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 12; c)formularul D.2.3 privind înscrierea programelor pentru calculator distribuite şi/sau comercializate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 13; d)formularul D.2.4 privind înscrierea programelor pentru calculator închiriate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 14.Articolul 5 Se aprobă modelul cererilor-tip privind înscrierea videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, după cum urmează:a)formularul D.3.1 privind înscrierea filmelor cinematografice, prevăzut în anexa nr. 15; b)formularul D.3.2 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, prevăzut în anexa nr. 16. Articolul 6 Se aprobă modelul cererii-tip privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, respectiv formularul C.2 prevăzut în anexa nr. 17. Articolul 7 Se aprobă modelul raportului privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, prevăzut în anexa nr. 18. Articolul 8 Se aprobă modelul raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevăzut în anexa nr. 19. Articolul 9 Se aprobă modelul certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:a)Certificatul de înregistrare în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 20; b)Certificatul de înregistrare în Registrul naţional al programelor pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 21. Articolul 10 Se aprobă modelul adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează:a)Adeverinţă privind înscrierea în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzută în anexa nr. 22; b)Adeverinţă privind înscrierea în Registrul naţional al videogramelor, prevăzută în anexa nr. 23. Articolul 11 Se aprobă modelul Autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 24. Articolul 12 Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 13 Direcţia registre naţionale, organisme de gestiune colectivă şi relaţii cu publicul va duce la îndeplinire prezenta decizie. Articolul 14 Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Directorul general al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor,
Rodica Pârvu
Bucureşti, 23 februarie 2006.Nr. 30. Anexa nr. 1 Formular A.1.                                Doamna Director General, 1. Subsemnat(ul/a) ........ ........ .............., domiciliat în ........ ........ ........., strada ........ ........ ............., nr. ......., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ .............., act de identitate ....., seria ......., nr. ............, eliberat de ........ ............, la data de ........ .........., CNP ........ .............., în calitate de ........ ........ ............., prin*1) ........ ................ .........., ● în temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, va solicit: 2. ÎNREGISTRAREA ÎN:    [] Registrul naţional al fonogramelor*2)      ┐                        [] Registrul naţional al programelor pentru   │                           calculator*3)                               > după cum urmează:                        [] Registrul naţional al videogramelor*4)     │                        [] Registrul naţional al multiplicatorilor*5) ┘ 3. Formă de organizare: [] Societate comercială              [] Persoană juridică fără                                                                scop patrimonial                        [] Persoană fizică autorizată        [] Asociaţie familială 4. Denumire firmă ........ ................ ..............., având număr de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ................ .........., cod unic de înregistrare ........ ............., cu sediul în: localitatea ........ ........ .........., strada ........ ........ ..............., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. ......, judeţ/sector ........ ........, tel ..............., fax ............, e-mail ............... . ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Certificatul/Autorizaţia                           Data ........ ................ ............. [] va fi ridicat(a) de la                          Semnatura şi stampila ........ .............   registratură generală ORDA [] va fi comunicat(a) prin posta   [] la sediul firmei  [] la următoarea adresă: Loc. .............., str. ........., nr. ......., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., judeţ/sector ..         ...       Pag. 1 din ... pagini ------------   *1) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent.   *2) Alături de Formularul A.1. se va completa şi Formularul B.1.   *3) Alături de Formularul A.1. se va completa şi Formularul B.2.   *4) Prezentul formular se completează de firmele care au obligaţia să depună, în vederea       înscrierii videogramelor, şi documentele de constituire şi funcţionare a acestora       (atunci când se depune primă cerere de înregistrare videograme);   *5) Alături de Formularul A.1. se va completa şi Formularul B.3. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 2 Formular A.2.                                Doamna Director General, 1. Subsemnat(ul/a)*1) ........ ........ .........., domiciliat în ........ ........ .........., strada ........ ................ .........., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ..............., act de identitate ....., seria ....., nr. ............., eliberat de ........ ........ ........., la data de ........ ........., CNP ........ ..............., în calitate de ........ ........ ..............., prin*2) ........ ........ ............... pentru 2. Denumire firmă ........ ................ ................ ................ ........ ........ 3. Înregistrată în:  [] Registrul naţional al fonogramelor      ┐                     [] Registrul naţional al programelor pentru│ cu certificatul/autorizaţia*3)                        calculator                              > seria ..... nr. .............                     [] Registrul Naţional al Multiplicatorilor ┘ din data ........ ........... ● în temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, va solicit: 4. Înregistrarea     [] Punctelor de lucru      ┐                                                >                     [] Spaţiilor de depozitare ┘ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Se continuă cu        [] Anexa nr. 1      [] Anexa nr. 2                                                                                 Pag. ....... -----------   *1) Datele menţionate se vor completa numai în situaţia în care este cerere de completare       Puncte de lucru/Spaţii de depozitare;   *2) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent;   *3) Se completează numai în cazul în care cererea de înregistrare a punctelor de lucru sau       spaţiilor de depozitare se depune după obţinerea certificatului/autorizaţiei de       înregistrare în registrele naţionale administrate de ORDA; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 1 a Formularului A.2.                                                               Nr. ........ ........ .........                                                                Data ........ ........ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5.   Adresa punctului de lucru*1) situat în spaţiu închis, autorizat: 5.1. localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ..............,     nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ...........,     tel ........ ..............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului     nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ........... 5.2. localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ..............,     nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ...........,     tel ........ ..............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului     nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ........... 5.3. localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ..............,     nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ...........,     tel ........ ..............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului     nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ........... 5.4. localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ..............,     nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ...........,     tel ........ ..............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului     nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ........... 5.5. localitatea ........ ................ .........., strada ........ ........ ..............,     nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ...........,     tel ........ ..............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului     nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... -----------    *1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul naţional al        multiplicatorilor trebuie să înregistreze toate aparatele de multiplicare aflate        la fiecare punct de lucru - se va completa şi Anexa nr. 1.1. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Anexei nr. 1 a Formularului A.2.                                                          Anexa nr. 1/CON. a Formularului A.2.                                                           Nr. ........ ........ ..............                                                           Data ........ ........ ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Adresa punctului de lucru*1) situat în spaţiu închis, autorizat:   [] localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ..........,      tel ........ .............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului      nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ..........      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ..........,      tel ........ .............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului      nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ..........      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ..........,      tel ........ .............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului      nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ..........      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ..........,      tel ........ .............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului      nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ ..........      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................ ........., strada ........ ........ ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ........ ..........,      tel ........ .............., fax ........ ............, în baza autorizaţiei/contractului      nr. ....... din data ................, având perioada de valabilitate ........ .......... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... -----------    *1) Operatorii economici care solicită înregistrarea în Registrul naţional al `       multiplicatorilor trebuie să înregistreze toate aparatele de multiplicare aflate       la fiecare punct de lucru - se va completa şi Anexa nr. 1.1. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa *1) nr. 1.1. a Formularului A.2. Notă
*1) Prezentul formular se utilizează pentru înscrierea echipamentelor de multiplicare care funcţionează la un punct de lucru al operatorilor economici înregistraţi în Registrul naţional al multiplicatorilor;
                                                         Nr. ........ ........ .........                                                          Data ........ ........ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La punctul de lucru [] menţionat*2) la pct.  [   ]  ┐                                                    > funcţionează următoarele echipamente                    [] înregistrat*3) la pct.[   ]  ┘ industriale: ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea ........ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Destinaţia: [] multiplicare de           [] discuri optice  [] casete audio  [] casete video               [] tampografiere/serigrafiere               [] verificare a calităţii               [] ambalare 3. Marcă ........ ........ ........ capacitate maximă de producţie/ora ........ ............... 4. Seria ........ ........ anul producerii ............... anul instalării ........ ........... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea ........ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Destinaţia: [] multiplicare de           [] discuri optice  [] casete audio  [] casete video               [] tampografiere/serigrafiere               [] verificare a calităţii               [] ambalare 3. Marcă ........ ........ ........ capacitate maximă de producţie/ora ........ ............... 4. Seria ........ ........ anul producerii ............... anul instalării ........ ........... ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Denumirea ........ ................ ................ ................ ........ ............. 2. Destinaţia: [] multiplicare de           [] discuri optice  [] casete audio  [] casete video               [] tampografiere/serigrafiere               [] verificare a calităţii               [] ambalare 3. Marcă ........ ........ ........ capacitate maximă de producţie/ora ........ ............... 4. Seria ........ ........ anul producerii ............... anul instalării ........ ........... -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ---------   *2) Când înscrierea echipamentelor se realizează odată cu înregistrarea punctelor de lucru;   *3) Când înscrierea echipamentelor se realizează după înregistrarea punctelor de lucru; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 2 a Formularului A.2.                                                               Nr. ........ ........ .........                                                                Data ........ ........ ........ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6.   Adresa spaţiului de depozitare: 6.1. localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. ......,     bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ .............,     tel. ............, fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ................     din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ................ 6.2. localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. ......,     bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ .............,     tel. ............, fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ................     din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ................ 6.3. localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. ......,     bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ .............,     tel. ............, fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ................     din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ................ 6.4. localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. ......,     bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ .............,     tel. ............, fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ................     din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ................ 6.5. localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. ......,     bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ .............,     tel. ............, fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ................     din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ................ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Anexei nr. 2 a Formularului A.2.                                                          Anexa nr. 2/CON. a Formularului A.2.                                                           Nr. ........ ........ ..............                                                           Data ........ ........ ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Adresa spaţiului de depozitare:   [] localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. .....,      bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ ............,      tel ............., fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ...............      din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ...............      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. .....,      bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ ............,      tel ............., fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ...............      din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ...............      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. .....,      bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ ............,      tel ............., fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ...............      din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ...............      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. .....,      bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ ............,      tel ............., fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ...............      din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ...............      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   [] localitatea ........ ................, strada ........ ........ ............,  nr. .....,      bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţ/sector ........ ........ ............,      tel ............., fax ..........., în baza autorizaţiei/contractului nr. ...............      din data ........ .............., având perioada de valabilitate ........ ...............      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 3 Formular A.3. < pan class="P_TBL">

                                Doamna Director General, 1. Subsemnat(ul/a) ........ ........ ............., domiciliat în ........ ........ .........., strada ........ ................ .........., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., judeţ/sector ..............., act de identitate ....., seria ....., nr. ............., eliberat de ........ ........ ........., la data de ........ ........., CNP ........ ..............., în calitate de ........ ........ ..............., prin*1) ........ ........ .............. pentru 2. Denumire firmă ........ ................ ..............., având număr de ordine în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........ ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ..............., cu sediul în: localitatea ........ ........ ..........., strada ........ ..............,  nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ........., ap. ........., judeţ/sector ........ .........., tel .............., fax ............., e-mail ............... 3. ÎNREGISTRATĂ ÎN: [] Registrul naţional al fonogramelor         ┐                    [] Registrul naţional al programelor          │ cu certificatul/autorizaţia                       pentru calculator                          > seria ..... nr. ...........                    [] Registrul naţional al videogramelor*2)     │ din data ........ .........                    [] Registrul naţional al multiplicatorilor    ┘ ●  în temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, va solicit: 4. [] Preschimbarea certificatului/autorizaţiei de înregistrare având în vedere următoarele:   [] schimbare adresa sediu, după cum urmează: localitatea ..........., strada ..............,      nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţ/sector ........ .........,      tel ........ ............., fax ........ ............, e-mail ........ ........ .........   [] adăugare obiect de activitate*3);  [] modificarea formei de organizare ........ .........   [] modificare denumire firmă, după cum urmează: ........ ................ ........ ......... 5. [] Anularea certificatului/autorizaţiei de înregistrare având în vedere următoarele:   [] încetarea activităţii;   [] alte motive ........ ................ ........ .............. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Certificatul/Autorizaţia                         Completez şi anexa cuprinzând opisul                                                          de documente4)   [] va fi ridicat(a) de la registratură generală ORDA   Data ........ ........ ..............   [] va fi comunicat(a) prin posta                       Semnatura şi stampila ...............      [] la sediul firmei    [] la următoarea adresă:                              Pag. ....... Loc. .........., str. ........ ........., nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţ/sector ......              Pag. 1 din ........ pagini --------------   *1) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent.   *2) Prezentul formular se completează de firmele care au obligaţia să depună, în vederea       înscrierii videogramelor, şi documentele de constituire şi funcţionare a acestora       (atunci când se depune primă cerere de înregistrare videograme);   *3) Se va completa Formularul B.1., B.2. sau B.3.   *4) Se va completa şi anexa conţinând opisul de documente depuse în susţinerea cererii de       preschimbare/anulare a certificatului/autorizaţiei; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa Formularului                                                                            [] A.1.  [] A.3.                                                        Nr. ........ ...........                                                        Data ........ .......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── În susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos: 1  [] Statut                                                                    ......... pag. 2  [] Actul constitutiv/Contract de societate                                   ......... pag. 3  [] Hotărârea judecătorească                                                  ......... pag. 4  [] Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului              ......... pag. 5  [] Certificate de înscriere menţiuni                                         ......... pag. 6  [] Certificatul de înregistrare fiscală*1)                                   ......... pag. 7  [] Autorizaţie de funcţionare*2)                                             ......... pag. 8  [] Caziere judiciare (în original)*3)                                        ......... pag. 9  [] Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului*4)      ......... pag. 10  [] Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei*5)                 ......... pag. 11  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 12  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 13  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 14  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 15  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 16  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 17  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 18  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 19  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 20  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 21  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag. 22  [] ........ ................ ................ ........ ...............       ......... pag.                                                                    TOTAL:       ......... pag. -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... -----------   *1) Va fi depus de persoanele juridice fără scop patrimonial.   *2) Va fi depusă de persoanele fizice autorizate sau asociaţiile familiale.   *3) Pot fi caziere judiciare ale administratorilor societăţii comerciale, al persoanei       fizice autorizate sau ale membrilor asociaţiei familiale, după caz.   *4) Poate fi depus de societăţile comerciale, persoanele fizice autorizate sau asociaţiile       familiale, după caz.   *5) Va fi depus de operatorul economic care urmează să solicite înscrierea în Registrul       Naţional al Videogramelor a conţinând filme cinematografice. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 4 Formular B.1.


1. Pentru a desfăşura, cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, a   următoarelor activităţi: 1.1. [] Producere de fonograme        [] Clasa CAEN 2214 - Editarea înregistrărilor sonore        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ........ ..........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ........ ..........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ........ .......... 1.2. [] Import de fonograme 1.3. [] Distribuire de fonograme        [] Clasa CAEN 5143 - Comerţ cu ridicată al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc,                             al aparatelor de radio şi televizoarelor 1.4. [] Comercializare de fonograme        [] Clasa CAEN 5212 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare                             predominanta de produse nealimentare        [] Clasa CAEN 5245 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere,                             al aparatelor de radio şi televizoarelor        [] Clasa CAEN 5261 - Comerţ cu amănuntul prin corespondenta        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ .........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ .........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ .........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ......... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 5  Formular B.2.

1. Pentru a desfăşura, cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, a   următoarelor activităţi: 1.1. [] Producere de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 7221 - editarea de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 7222 - consultanţă şi furnizare de alte produse software        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ........... 1.2. [] Import de programe pentru calculator 1.3. [] Distribuire de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 5184 - Comerţ cu ridicată al calculatoarelor, echipamentelor periferice                             şi software-ului        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ........... 1.4. [] Închiriere de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 7260 - Alte activităţi legate de informatică        [] Clasa CAEN 6420 - Telecomunicaţii        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ........... 1.5. [] Comercializare de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 5248 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare                             predominanta de produse nealimentare        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 6  Formular B.3.

1. Pentru a desfăşura, cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe,   a următoarelor activităţi: 1.1. [] Reproducere de fonograme        [] Clasa CAEN 2231 - Reproducerea înregistrărilor audio        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........... 1.2. [] Reproducere de programe pentru calculator        [] Clasa CAEN 2233 - Reproducerea înregistrărilor informatice        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........... 1.3. [] Reproducere de videograme        [] Clasa CAEN 2232 - Reproducerea înregistrărilor video        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ...........        [] Clasa CAEN |_|_|_|_| ........ ................ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 7  Formular C.1.

                                Doamna Director General, 1. Subsemnat(ul/a) ........ ........., domiciliat în ........ ........., strada .............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţ/sector ........ ..............., act de identitate ......., seria ...., nr. ........ .........., eliberat de ........ ................, la data de ....., CNP ........., în calitate de ............, prin*1) ................, pentru 2. Denumire firmă ........ ................ ................ ................ ........ ........ 3. Înregistrată în: [] Registrul naţional al fonogramelor     ┐ cu certificatul                    [] Registrul naţional al programelor      │ seria ..... nr. .............                       pentru calculator                      > din data ........ ...........                                                              │                    [] Registrul naţional al videogramelor*2) ┘ ● în temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, va solicit: 4. ÎNSCRIEREA ÎN: [] Registrul naţional al fonogramelor*3) a fonogramelor:                     [] produse pe teritoriul României                     [] importate pe teritoriul României                  [] Registrul naţional al programelor pentru calculator*4) a programelor                     pentru calculator:                     [] produse pe teritoriul României                     [] importate pe teritoriul României                     [] distribuite şi/sau comercializate pe teritoriul României                     [] închiriate pe teritoriul României                  [] Registrul naţional al videogramelor*5) a:                     [] Filmelor cinematografice ┐ [] produse în România                                                 >                     [] Alte videograme          ┘ [] importate în România ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... -------------   *1) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent.   *2) Se completează numai data înregistrării, având în vedere ca pentru înregistrarea în       Registrul naţional al videogramelor nu se eliberează certificat;   *3) Alături de Formularul C.1. se va completa şi Formularul D.1.1., D.1.2. sau D.1.3.   *4) Alături de Formularul C.1. se va completa şi Formularul D.2.1., D.2.2, D.2.3 sau D.2.4   *5) Alături de Formularul C.1. se va completa şi Formularul D.3.1. sau D.3.2. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 8  Formular D.1.1.

I.   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ........ ............. 2.   Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ .............. 2.2. interpret ........ ................ ................ .......... 3.   Contract*1) nr. ..... din data ........ privind cesiunea    [] exclusivă   [] neexclusivă     a dreptului de        [] fixare         [] reproducere      [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ ..............     [] titular drepturi de autor ........ ................ ............. 4.   Contract*2) nr. ..... din data .......... privind cesiunea  [] exclusivă    [] neexclusivă     a dreptului de [] fixare  [] reproducere  [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ ..............     [] titular drepturi de autor ........ ................ ............. 5.   Fonogramă, pe suport   [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                      prezentei cereri [] ----------------------------------------------------------------------------------------------- II.  Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ........ ............. 2.   Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ .............. 2.2. interpret ........ ................ ................ .......... 3.   Contract nr. ...... din data ........ privind cesiunea    [] exclusivă   [] neexclusivă     a dreptului de           [] fixare     [] reproducere     [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 4.   Contract nr. ..... din data ........ privind cesiunea     [] exclusivă      [] neexclusivă     a dreptului de           [] fixare     [] reproducere     [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 5.   Fonogramă, pe suport   [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                      prezentei cereri                                       [] ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Completez şi Anexa privind opisul de documente                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... -----------   *1) Din partea titularului drepturilor de autor.   *2) Din partea titularului drepturilor conexe. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.1.1.                                                                   Formular D.1.1./CON.                                                                   Nr. ........ ...............                                                                   Data ........ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ........ ............. 2.   Numele şi prenumele: 1.1. autor ........ ................ ................ .............. 1.2. interpret ........ ................ ................ .......... 3.   Contract nr. ...... din data ........ privind cesiunea    [] exclusivă   [] neexclusivă     a dreptului de [] fixare  [] reproducere  [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 4.   Contract nr. ..... din data ........ privind cesiunea     [] exclusivă      [] neexclusivă     a dreptului de         [] fixare      [] reproducere      [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 5.   Fonogramă, pe suport   [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                      prezentei cereri                                       [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ........ ............. 2.   Numele şi prenumele: 1.1. autor ........ ................ ................ .............. 1.2. interpret ........ ................ ................ .......... 3.   Contract nr. ...... din data ........ privind cesiunea    [] exclusivă   [] neexclusivă     a dreptului de [] fixare  [] reproducere  [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 4.   Contract nr. ..... din data ........ privind cesiunea     [] exclusivă   [] neexclusivă     a dreptului de         [] fixare      [] reproducere      [] distribuire;     data expirării contractului ........ ................ .........     [] titular drepturi de autor ........ ................ ........ 5.   Fonogramă, pe suport   [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                      prezentei cereri                                       [] ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 9  Formular D.1.2.

În baza Contractului nr. ...... din data ........ privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de  [] reproducere  [] distribuire; data expirării contractului ........ .......... Titularul de drepturi ........ ................ ................ ................ ............; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I.   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II.  Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV.  Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V.   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Completez şi Anexa privind opisul de documente                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.1.2.                                                                   Formular D.1.2./CON.                                                                   Nr. ........ ...............                                                                   Data ........ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── []   Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ........ .............. 3.   Fonogramă, pe suport  [] CD  [] MC, va fi depusă în termen de 30 de zile de la data                                     prezentei cereri                                        [] ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                              Data ........ ................ ........ .........                                              Semnatura şi stampila ........ ........ .........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 10 Formular D.1.3.


În baza Contractului nr. ........ .......... din data ........ ............... privind cesiunea [] exclusivă         [] neexclusivă          a dreptului de import şi distribuire pe teritoriul României; data expirării contractului ........ ................ ................ .............. Titularul de drepturi ........ ........ .........; Ţara de origine ........ ........ .......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea fonogramei: 1.  Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ................ 2.  Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ............... 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. Înscrierea fonogramei: 1.  Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ................ 2.  Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V. Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VI. Înscrierea fonogramei: 1.  Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ................ 2.  Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── VII. Înscrierea fonogramei: 1.   Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ............... 2.   Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Completez şi Anexa privind opisul de documente                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.1.3.                                                         Formular D.1.3./CON.                                                          Nr. ........ ........ ...............                                                          Data ........ ........ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea fonogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele interpretului ........ ................ ................ ............... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa Formularului                                                               [] D.1.1.  [] D.1.2.  [] D.1.3.                                             Nr. ........ ................ ........ ...........                                             Data ........ ................ ........ .......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── În susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos: 1  [] Contract*1) nr. ........... din data ...........                             ...... pag. 2  [] Contract nr. .............. din data ...........                             ...... pag. 3  [] Contract nr. .............. din data ...........                             ...... pag. 4  [] Contract*2) nr. ........... din data ........... şi Anexa titluri fonograme  ...... pag. 5  [] Contract nr. .............. din data ........... şi Anexa titluri fonograme  ...... pag. 6  [] Contract nr. .............. din data ........... şi Anexa titluri fonograme  ...... pag. 7  [] Autorizaţia*3) nr. ........ din data ........... şi Anexa titluri opere      ...... pag. 8  [] Autorizaţia nr. ........... din data ........... şi Anexa titluri opere      ...... pag. 9  [] Autorizaţia nr. ........... din data ........... şi Anexa titluri opere      ...... pag. 10  [] Autorizaţia nr. ........... din data ........... şi Anexa titluri opere      ...... pag. 11  [] Autorizaţia nr. ........... din data ........... şi Anexa titluri opere      ...... pag. 12  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ................ ...........      ...... pag. 13  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ................ ...........      ...... pag. 14  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ................ ...........      ...... pag. 15  [] Factură externă ........ ................ ................ ............      ...... pag. 16  [] Factură externă ........ ................ ................ ............      ...... pag. 17  [] Factură externă ........ ................ ................ ............      ...... pag. 18  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 19  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 20  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 21  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 22  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 23  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 24  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 25  [] ........ ................ ................ ................ ...........      ...... pag. 26  [] Dischetă [] CD conţinând copia integrală color a copertei şi a elementelor                      grafice de pe partea inactivă a fonogramelor importate                                                                      TOTAL:        ...... pag. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... ___________   *1) Din partea titularului drepturilor de autor.   *2) Din partea titularului drepturilor conexe.   *3) Emisă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor privind existenţa       operelor în repertoriul acestuia. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 11 Formular D.2.1. < n class="P_TBL">

I. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului*2) ........ ................ ................ ........ ........... 2. Tipul*3): ........ ................ ................ depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere*4) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ........ ........... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ........ ........... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Completez şi Anexa nr. 1 a Formularului D.2.1.                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... --------------   *1) Prezentul formular poate fi completat numai de operatorii economici înregistraţi în       Registrul naţional al programelor pentru calculator cu activitatea de producere programe       pentru calculator;   *2) Informaţiile referitoare la modul de acordare a Licenţei se vor înscrie în Anexa nr. 1 a       prezentului formular;   *3) Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie       divertisment, biblioteci, extensii etc.   *4) Se va completa declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 2.1. sau Anexa       2.2. a prezentului formular. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.2.1.                                                       Formular D.2.1./CON.                                                        Nr. ........ ................ ........                                                        Data ........ ........ ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului*1) ........ ................ ................ ................ ........ 2. Tipul*2): ........ ................ ........ ......... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere*3) ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ........ ........... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ........ ........... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ........ ........... depus pe suport: [] CD  [] VCD  [] DVD 3. În baza   [] Contractului nr. ........ .............. din data ........ ........ ...........             [] Declaraţiei pe proprie răspundere ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Completez şi Anexa nr. 1 a Formularului D.2.1.                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... -------------   *1) Informaţiile referitoare la modul de acordare a Licenţei se vor înscrie în Anexa nr. 1       a prezentului formular;   *2) Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie       divertisment, biblioteci, extensii etc.   *3) Se va completa declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 2.1 sau în Anexa       nr. 2.2. a prezentului formular. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 1 a Formularului D.2.1.                                                             Nr. ........ ........ ...........                                                              Data ........ ........ .......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea programului pentru calculator ........ ................ ................ ......... 2. Informaţii privind modul de acordare a licenţei ........ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea programului pentru calculator ........ ................ ................ ......... 2. Informaţii privind modul de acordare a licenţei ........ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea programului pentru calculator ........ ................ ................ ......... 2. Informaţii privind modul de acordare a licenţei ........ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea programului pentru calculator ........ ................ ................ ......... 2. Informaţii privind modul de acordare a licenţei ........ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumirea programului pentru calculator ........ ................ ................ ......... 2. Informaţii privind modul de acordare a licenţei ........ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Data ........ ................ ...............                                                 Semnatura şi stampila ........ ...............                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa *1) nr. 2.1. a Formularului D.2.1. Notă
*1) Se completează în situaţia când autorul programului pentru calculator este o persoană fizică.
                                                      Nr. ........ ................ ........                                                       Data ........ ........ ............... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Declaraţie pe proprie răspundere Subsemnat(ul/a) ........ ................ ........., domiciliat în ........ ........ ........., strada ........ ........ ........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţ/sector ........ ..............., act de identitate ........ .........., seria .........., nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ ........, la data de ........ ........., CNP ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........ .........., prin*2) ........ ................ ............., cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că sunt titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea ........ ........., pe care l-am creat în perioada ........ ........... şi pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator. Data ........ ........ ..........                       Semnatura ........ ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Declaraţie pe proprie răspundere Subsemnat(ul/a) ........ ................ ........., domiciliat în ........ ........ ........., strada ........ ........ ........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţ/sector ........ ..............., act de identitate ........ .........., seria .........., nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ ........, la data de ........ ........., CNP ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........ .........., prin ........ ................ ........ .........., cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că sunt titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea ........ ........., pe care l-am creat în perioada ........ ........... şi pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator. Data ........ ........ ..........                       Semnatura ........ ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                Pag. .......... -------------   *2) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa *1) nr. 2.2. a Formularului D.2.1. Notă
*1) Se completează în situaţia când autorul programului pentru calculator este o persoană juridică.
                                                      Nr. ........ ................ ........                                                       Data ........ ........ ............... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Declaraţie pe proprie răspundere Subsemnat(ul/a) ........ ................ ........., domiciliat în ........ ........ ........., strada ........ ........ ........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţ/sector ........ ..............., act de identitate ........ .........., seria .........., nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ ........, la data de ........ ........., CNP ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........ .........., prin*2) ........ ................ .............., cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că firmă ........ ................ ................ ........... înregistrată în Registrul naţional al programelor pentru calculator este titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea ........ ................ ............, creat în perioada ........ ............., pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator. Data ........ ........ ........             Semnatura şi stampila ........ ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Declaraţie pe proprie răspundere Subsemnat(ul/a) ........ ................ ........., domiciliat în ........ ........ ........., strada ........ ........ ........., nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţ/sector ........ ..............., act de identitate ........ .........., seria .........., nr. ........ .........., eliberat de ........ ........ ........, la data de ........ ........., CNP ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........ .........., prin ........ ................ ........ .........., cunoscând prevederile art. 3-8, art. 140 şi art. 141 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, declar că firmă ........ ................ ................ ........... înregistrată în Registrul naţional al programelor pentru calculator este titularul dreptului de autor asupra programului pentru calculator cu denumirea ........ ................ ............, creat în perioada ........ ............., pe care l-am depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea înscrierii în Registrul naţional al programelor pentru calculator. Data ........ ........ ........             Semnatura şi stampila ........ ........ ........... ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                                 Pag. ......... ------------   *2) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 12 Formular D.2.2.


În baza Contractului nr. ........ din data ....... privind cesiunea [] exclusivă [] neexclusivă a dreptului de import în vederea     [] distribuirii    [] comercializării    [] închirierii pe teritoriul României; data expirării contractului ........ ................ ........ ........... Titularul de drepturi ........ ................ ................ ................ ............; Ţara de origine ........ .............. Ţara de import ........ ................ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ ........ 2. Tipul*2): ........ ................ ................ ................ ........ .......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... -----------   *1) Prezentul formular poate fi completat numai de operatorii economici înregistraţi în       Registrul naţional al programelor pentru calculator cu activitatea de import programe       pentru calculator;   *2) Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie       divertisment, biblioteci, extensii etc. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.2.2.                                                           Formular D.2.2./CON.                                                           Nr. ........ ........ ..............                                                           Data ........ ........ ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 13  Formular D.2.3.

În baza Contractului nr. ............... din data ............... privind cesiunea [] exclusivă [] neexclusivă a dreptului de     [] distribuire      [] comercializare pe teritoriul României; data expirării contractului ........ ................ ................ ........ ............... Titularul de drepturi ........ ........ ..............; Ţara de origine ........ .............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul*2): ........ ................ ................ ................ ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ------------   *1) Prezentul formular poate fi completat numai de operatorii economici înregistraţi în       Registrul naţional al programelor pentru calculator cu activitatea de distribuire       şi/sau comercializare programe pentru calculator;   *2) Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie       divertisment, biblioteci, extensii etc. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.2.3.                                                           Formular D.2.3./CON.                                                           Nr. ........ ........ ..............                                                           Data ........ ........ ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Data ........ ................ ...........                                                     Semnatura şi stampila ........ ...........                                                                                   Pag. ....... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 14 Formular D.2.4.


În baza Contractului nr. .... din data .......... privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de închiriere pe teritoriul României; data expirării contractului ........ ........ Titularul de drepturi ........ ........ ........; Ţara de origine........ ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul*2): ........ .......... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── IV. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V. Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. -----------   *1) Prezentul formular poate fi completat numai de operatorii economici înregistraţi în       Registrul naţional al programelor pentru calculator cu activitatea de închiriere       programe pentru calculator;   *2) Se va completa cu: sistem operare, limbaj programare, aplicaţie utilitară, aplicaţie       divertisment, biblioteci, extensii etc. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.2.4.                                                                          Formular D.2.4./CON.                                                                           Nr. ................                                                                           Data ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea programului pentru calculator: 1. Denumirea programului ........ ................ ................ ................ .......... 2. Tipul ........ ............... Instalat pe un nr. de ........ ........ ........ calculatoare ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa Formularului                                                    [] D.2.1.  [] D.2.2.  [] D.2.3.  [] D.2.4.                                                     Nr. ........ ..........                                                     Data ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── În susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos: 1  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 2  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 3  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 4  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 5  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 6  [] Modelul licenţei privind programul pentru calculator ........ .............  ...... pag. 7  [] Modelul licenţei privind programul pentru calculator ........ .............  ...... pag. 8  [] Modelul licenţei privind programul pentru calculator ........ .............  ...... pag. 9  [] Modelul licenţei privind programul pentru calculator ........ .............  ...... pag. 10  [] Modelul licenţei privind programul pentru calculator ........ .............  ...... pag. 11  [] Declaraţie pe proprie răspundere privind numărul calculatoarelor utilizate   ...... pag. 12  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 13  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 14  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 15  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 16  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 17  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 18  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 19  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 20  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 21  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 22  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 23  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 24  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag. 25  [] ........ ................ ................ ........ .............            ...... pag.                                                                  TOTAL:            ...... pag. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 15 Formular D.3.1.

I. Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── III. Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.3.1.                                                                           Formular D.3.1./CON.                                                                           Nr. ................                                                                           Data ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea filmului cinematografic: 1. Titlul original ........ ................ ................ ................ ................ 2. Titlul de distribuire ........ ................ ................ ................ .......... 3. Certificatul de clasificare în Registrul Cinematografiei nr. ........ din data ............. 4. Data expirării licenţei .............. Modul de exploatare: [] comercializare  [] închiriere 5. Suportul:  [] VCD    [] DVD    [] VHS    [] UMD; ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa nr. 16 Formular D.3.2.


I. Înscrierea videogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ ................ ........... 2.2. interpret ........ ................ ................ ........ ............... 3. Contract nr. ........ din data ............... privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de [] reproducere  [] distribuire; data expirării contractului ........ ........... 3.1. titular drepturi de autor ........ ................ ................ ........ ............ 3.2. titular drepturi conexe ........ ................ ................ ........ .............. 4. Videogramă, pe suport    [] VCD    [] DVD    [] VHS  şi copia integrală a copertei în formă electronică vor fi depuse împreună cu prezenta cerere; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── II. Înscrierea videogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ ................ ........... 2.2. interpret ........ ................ ................ ........ ............... 3. Contract nr. ........ din data ............... privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de [] reproducere  [] distribuire; data expirării contractului ........ ........... 3.1. titular drepturi de autor ........ ................ ................ ........ ............ 3.2. titular drepturi conexe ........ ................ ................ ........ .............. 4. Videogramă, pe suport    [] VCD    [] DVD    [] VHS  şi copia integrală a copertei în formă electronică vor fi depuse împreună cu prezenta cerere; ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Completez şi Anexa privind opisul de documente                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. --------------   *1) În situaţia în care este nevoie de mai mult spaţiu pentru înregistrarea fonogramelor       se va folosi continuarea Formularului D.3.2, respectiv formularul D.3.2/CON. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuarea Formularului D.3.2.                                                                          Formular D.3.2./CON.                                                                           Nr. ................                                                                           Data ............... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea videogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ ................ ........... 2.2. interpret ........ ................ ................ ........ ............... 3. Contract nr. ........ din data ............... privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de [] reproducere  [] distribuire; data expirării contractului ........ ........... 3.1. titular drepturi de autor ........ ................ ................ ........ ............ 3.2. titular drepturi conexe ........ ................ ................ ........ .............. 4. Videogramă, pe suport    [] VCD    [] DVD    [] VHS  şi copia integrală a copertei în formă electronică vor fi depuse împreună cu prezenta cerere; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── [] Înscrierea videogramei: 1. Denumire titlu ........ ................ ................ ................ ........ ........ 2. Numele şi prenumele: 2.1. autor ........ ................ ................ ................ ........... 2.2. interpret ........ ................ ................ ........ ............... 3. Contract nr. ........ din data ............... privind cesiunea [] exclusivă  [] neexclusivă a dreptului de [] reproducere  [] distribuire; data expirării contractului ........ ........... 3.1. titular drepturi de autor ........ ................ ................ ........ ............ 3.2. titular drepturi conexe ........ ................ ................ ........ .............. 4. Videogramă, pe suport    [] VCD    [] DVD    [] VHS  şi copia integrală a copertei în formă electronică vor fi depuse împreună cu prezenta cerere; ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa Formularului                                                                        [] D.3.1.   [] D.3.2.                                                    Nr. ........ ........                                                    Data ................ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── În susţinerea cererii, depun, în copie, actele doveditoare menţionate în opisul de documente prezentat mai jos: 1  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 2  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 3  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 4  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 5  [] Contract nr. .............. din data ................                        ...... pag. 6  [] Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr. .... data .......  ...... pag. 7  [] Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr. .... data .......  ...... pag. 8  [] Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr. .... data .......  ...... pag. 9  [] Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr. .... data .......  ...... pag. 10  [] Certificatul de clasificare a filmului cinematografic nr. .... data .......  ...... pag. 11  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ........ ............             ...... pag. 12  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ........ ............             ...... pag. 13  [] Declaraţie vamală de import (DVI) ........ ........ ............             ...... pag. 14  [] Factură externă ........ ................ ........ .............             ...... pag. 15  [] Factură externă ........ ................ ........ .............             ...... pag. 16  [] Factură externă ........ ................ ........ .............             ...... pag. 17  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 18  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 19  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 20  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 21  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 22  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 23  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 24  [] ........ ................ ................ ........ ............             ...... pag. 25  [] Dischetă   [] CD conţinând copia integrală color a copertelor videogramelor                                                                 TOTAL:             ...... pag. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 17 Formular C.2. < pan class="P_TBL">

                                Doamna Director General, 1. Subsemnat(ul/a) ........ ............, domiciliat în ........ ................ ............, strada ........ .............., nr. ......., bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, judeţ/sector ........ .........., act de identitate ....., seria ........, nr. ..............., eliberat de ........ ............, la data de ........ .........., CNP ........ .............., în calitate de ........ ........ ............, prin*1) ........ ........ ............., pentru 2. Denumire firmă ........ ................ ................ ................ ........ ........ 3. Înregistrată în: [] Registrul naţional al fonogramelor   ┐ cu certificatul*2) seria .......                                                            > nr. ....... din data ...........                    [] Registrul naţional al videogramelor  ┘ ● în temeiul O.G. nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a ORDA, va solicit:   ELIBERAREA unui nr. de ........ ............. marcaje holografice care urmează a fi aplicate pe titlurile menţionate în anexa la prezenta cerere. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Completez şi Anexa privind titlurile pe care urmează                                          a se aplica marcajele holografice                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ------------   *1) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de       serviciu), nr., data, emitent.   *2) În cazul Registrului naţional al videogramelor se completează doar data de înregistrare,       având în vedere că nu se eliberează certificat; ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa Formularului C.2.                                                                       Nr. ........ ..........                                                                        Data ........ ......... ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Denumire titlu ........ ........ .............; Numele interpretului ........ .............. 2. Număr înscriere în RNF/RNV ........ ........; Nr. fonograme/videograme ........ ............ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                          Data ........ ................ ........ .............                                          Semnatura şi stampila ........ ........ .............                                                                             Pag. ............. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Anexa nr. 18 RAPORT PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE      [] DETERIORATE       [] APLICATE PE FONOGRAME/VIDEOGRAME RETRASE DIN CIRCUITUL COMERCIAL                           [] FONOGRAME [] VIDEOGRAME                      S.C. ........ ........ .............   Responsabil de gestionarea şi aplicarea marcajelor holografice   Nume, Prenume   BI/CI   CNP   Funcţie   Contract de muncă nr. ┌────┬─────────────┬────────┬───────┬────────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬────────────────┐ │    │    Data     │        │       │        │      │     │       │       │  Nr. şi   │Emitent document│ │Nr. │deteriorării/│Artist*)│Titlu*)│Suport*)│ Nr.  │ Cap │ Serie │ Serie │   serie   │   contabil*)   │ │crt.│ retragerii  │        │       │        │Bucati│Serie│început│sfârşit│ document  ├────────┬───────┤ │    │             │        │       │        │      │     │       │       │contabil**)│Denumire│  CUI  │ ├────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┤ │ 1  │      2      │   3    │   4   │   5    │  6   │  7  │   8   │   9   │    10     │   11   │  12   │ ├────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┤ ├────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┤ ├────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┤ ├────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┤ └────┴─────────────┴────────┴───────┴────────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴────────┴───────┘   TOTAL MARCAJE HOLOGRAFICE DETERIORATE ............   MARCAJELE DETERIORATE VOR FI LIPITE PE FORMULARUL DIN ANEXA                 Semnatura                                                                               Stampila    Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se    pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.    *) Se completează dacă este cazul.    **) Se vor menţiona seriile şi numerele facturilor sau documentelor contabile interne de    multiplicare a fonogramelor sau DVI.    Toate paginile Raportului vor fi semnate şi ştampilate de administratorul societăţii.
Anexa LA RAPORTUL PRIVIND MARCAJELE HOLOGRAFICE DETERIORATE  nr. crt.        nr. crt.      nr. crt.      nr. crt.       nr. crt.       nr. crt.  formular        formular      formular       formular       formular       formular ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘   nr. crt.        nr. crt.      nr. crt.      nr. crt.       nr. crt.       nr. crt.  formular        formular      formular       formular       formular       formular ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘   nr. crt.        nr. crt.      nr. crt.      nr. crt.       nr. crt.       nr. crt.  formular        formular      formular       formular       formular       formular ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘   nr. crt.        nr. crt.      nr. crt.      nr. crt.       nr. crt.       nr. crt.  formular        formular      formular       formular       formular       formular ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ │           │ │            │ │            │ │            │ │            │ │            │ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘
Anexa nr. 19 RAPORT DE APLICARE A MARCAJELOR HOLOGRAFICE[] PE FONOGRAME [] PE VIDEOGRAME ANUL*) [.....] LUNA*) [.....] S.C. ........ ................ ............. Responsabil de gestionarea şi aplicarea marcajelor holografice Nume, Prenume BI/CI CNP Funcţie Contract de muncă nr. ┌────┬─────────┬──────┬─────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬─────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Nr. şi │Emitent document │ │Nr. │ Data │Artist│Titlu│Suport│ Nr. │ Cap │ Serie │ Serie │ serie │ contabil │ │crt.│aplicării│ │ │ │Bucati│Serie│început│sfârşit│ document ├─────────┬───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │contabil**)│Denumire │ CUI │ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ ├────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼───────┤ └────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴───────┘ TOTAL HOLOGRAME APLICATE ........ .............. HOLOGRAME ACHIZIŢIONATE ........ ............... HOLOGRAME RĂMASE ÎN STOC ........ .............. Semnatura Stampila Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. *) Se vor menţiona anul şi luna pentru care se depune Raportul. **) Se vor menţiona seriile şi numerele facturilor sau documentelor contabile interne de multiplicare a fonogramelor sau DVI. Toate paginile Raportului de aplicare a marcajelor holografice vor fi semnate şi ştampilate de administratorul societăţii. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul aplicării marcajelor holografice │ ├──────────┬────────────────────┬────────┬──────────┬─────┬──────┬─────────────┤ │ Loc. │ Str. │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Ap. │ Judeţ │ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ ├──────────┼────────────────────┼────────┼──────────┼─────┼──────┼─────────────┤ └──────────┴────────────────────┴────────┴──────────┴─────┴──────┴─────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ S.C. care a realizat coperţile │ ├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ │ │ Punct de Lucru │ │ │ Denumire ├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┤ CUI │ │ │ Loc. │ Str. │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Ap. │ Judeţ │ │ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ └─────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴─────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ S.C. care a multiplicat fonogramele │ ├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────┤ │ │ Punct de Lucru │ │ │ Denumire ├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────────┤ CUI │ │ │ Loc. │ Str. │ Nr. │ Bl. │ Sc. │ Ap. │ Judeţ │ │ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ ├─────────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┼─────┤ └─────────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┴─────┘ Semnatura Stampila Furnizarea unor date nereale constituie infracţiune prevăzută de art. 292 Cod Penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. *) Se vor menţiona seriile şi numerele facturilor sau documentelor contabile interne de multiplicare a fonogramelor sau DVI. Toate paginile Raportului de aplicare a marcajelor holografice vor fi semnate şi ştampilate de administratorul societăţii.
Anexa nr. 20
ANEXA I a Certificatului seria ..... nr. ....... din .........., RNF urmare cererii nr. ......... din ........ .............. Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale S.C. ........ ................ ......... Puncte de Lucru ┌──────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────────┐ │Nr. Localitate Strada │ Număr │ Bloc │ Apartament │Judeţ/Sector │Expiră la│ │crt. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ └──────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────┘ Spaţii de Depozitare ┌──────────────────────────┬───────┬──────┬────────────┬─────────────┬─────────┐ │Nr. Localitate Strada │ Număr │ Bloc │ Apartament │Judeţ/Sector │Expiră la│ │crt. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼─────────┤ └──────────────────────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┴─────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.
Anexa nr. 21
ANEXA I a Certificatului seria ...... nr. .... din ............, RPC urmare cererii nr. ......... din ........ .............. Programele înscrise în Registrul naţional al programelor pentru calculator de S.C. ........ ................ ........ .......... Programe producţie proprie ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐ │Nr. │ Cod Program │ Denumire Program │ Tip program │ │crt.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤ └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘ Programe importate ┌────┬─────────────────────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────────┐ │Nr. │ Denumire Program │ Tip program │ Producător │ Ţara de import │ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────┤ └────┴─────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────────┘ Programe distribuite/comercializate ┌────┬─────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────┐ │Nr. │ Denumire Program │ Tip program │ Producător │ │crt.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────┤ └────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────┘ Programe închiriate ┌────┬────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────────┐ │Nr. │ Denumire Program │ Tip program │ Producător │ Nr. calculatoare │ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────────┤ └────┴────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.


ANEXA II a Certificatului seria ..... nr. ....... din .........., RPC urmare cererii nr. ......... din ........ .............. Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale S.C. ........ ........ .......... Puncte de Lucru ┌────┬────────────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────┐ │Nr. │ Localitate │ Strada Număr │ Bloc Apartament │Judeţ/Sector│Expiră la│ │crt.│ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────┤ └────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┘ Spaţii de Depozitare ┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬─────────┐ │Nr. │ Localitate Strada Număr │ Bloc Apartament │Judeţ/Sector│Expiră la│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────┤ └────┴──────────────────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.
Anexa nr. 22
Anexa Adeverinţei nr. ......... din ........ ........ RNF Titlurile înscrise în Registrul naţional al fonogramelor de S.C. ........ ................ ........ .......... ┌────┬─────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┐ │Nr. │ Nume artist │ Nume titlu │ Nr. Înreg. RNF │ │crt.│ │ │ │ ├────┼─────────────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤ └────┴─────────────────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.
Anexa nr. 23
Anexa Adeverinţei nr. .......... din .............. RNV Titlurile înscrise în Registrul naţional al videogramelor de S.C. ........ ........ ............ ┌────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────┐ │Nr. │ Titlul de │ Activitate │ Suport │ Nr. Înreg. RNV │ Data expirării │ │crt.│ distribuire │ │ │ │ licenţei │ ├────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────┼────────────────┤ └────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────────┴────────────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.
Anexa nr. 24
ANEXA I a Autorizaţiei seria ......... nr. ...... din ........, RNM urmare cererii nr. ........ din ........ .............. Punctele de Lucru şi Spaţiile de Depozitare ale: S.C. ........ ........ ........ Puncte de Lucru ┌────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Localitate │ Strada │ Număr Bloc Apartament Judeţ/Sector│Expiră la│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤ └────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┘ Spaţii de Depozitare ┌────┬────────────┬────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Nr. │ Localitate │ Strada │ Număr Bloc Apartament Judeţ/Sector│Expiră la│ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────┼────────────────────────────────────────┼─────────┤ └────┴────────────┴────────┴────────────────────────────────────────┴─────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.


Anexa II a Autorizaţiei seria ...... nr. ....... din .........., RNM urmare cererii nr. .......... din ........ ............ Echipamentele industriale ale S.C. ........ ........ ........... Punct de Lucru ┌──────┬─────────────┬────────┬──────────────┬──────────┬────────────┬─────────┐ │ Nr. │ Localitate │ Strada │ Număr Bloc │Apartament│Judeţ/Sector│Expiră la│ │înreg.│ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────┼────────┼──────────────┼──────────┼────────────┼─────────┤ └──────┴─────────────┴────────┴──────────────┴──────────┴────────────┴─────────┘ Echipamente de multiplicare ┌────┬───────────┬────────────┬─────────┬───────────────────────┬──────────────┐ │Nr. │ Denumirea │ Destinaţia │ Marcă │ Seria An producere │ An instalare │ │crt.│ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────────────────┼──────────────┤ └────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────────────────┴──────────────┘ DIRECTOR GENERAL DIRECTOR D.R.N.O.G.C.R.P.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 30/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 30 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 30/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu