E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 102 din 14 iulie 2005

privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 646 din 21 iulie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea stabilirii cadrului juridic pentru libera circulatie a cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei, bazata pe reducerea formalitatilor administrative, obiectiv principal in aplicarea Planului de actiune Schengen, si ca implementarea fara intarziere a acestui plan constituie una dintre sarcinile a caror neindeplinire poate sta la baza activarii clauzei de amanare a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, fapt care justifica situatia extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta stabileste conditiile in care cetatenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie isi pot exercita dreptul la libera circulatie si sedere, precum si dreptul de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei, precum si limitele exercitarii acestor drepturi din motive de ordine publica, securitate nationala sau sanatate publica.
    Art. 2
    (1) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    1. cetatean al Uniunii Europene - orice persoana care are cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
    2. stat membru - stat membru al Uniunii Europene;
    3. membru de familie:
    a) sotul sau sotia;
    b) descendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care nu au implinit varsta de 21 de ani sau care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei;
    c) ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenie, care se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene, precum si cei ai sotului/sotiei;
    4. rezident - cetatean al Uniunii Europene, posesor al unui certificat de inregistrare, sau membru de familie al acestuia, posesor al unui permis de sedere;
    5. rezident permanent - cetatean al Uniunii Europene, posesor al unei carti de sedere permanenta, sau membru de familie al acestuia, posesor al unui permis de sedere permanenta;
    6. persoane aflate in intretinere - orice alt membru de familie, indiferent de cetatenie, care nu se incadreaza in definitia prevazuta la pct. 3 si care, in tara de origine sau de provenienta, se afla in intretinerea cetateanului Uniunii Europene.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, sintagmele activitate dependenta si activitate independenta sunt definite potrivit art. 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor care intra si locuiesc legal in Romania beneficiaza de urmatoarele drepturi si libertati:
    a) se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi, precum si de drepturile prevazute in tratatele Uniunii Europene si in alte tratate internationale la care Romania este parte;
    b) se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta sau, dupa caz, domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei;
    c) beneficiaza de masuri de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani;
    d) au dreptul sa verifice datele personale inscrise in documentele oficiale eliberate de autoritatile romane si, cand este cazul, sa solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii;
    e) au acces neingradit pe piata fortei de munca din Romania, precum si la desfasurarea altor activitati de natura economica, in conditiile legii aplicabile cetatenilor romani;
    f) au acces neingradit la activitatile scolare si de instruire in cadrul sistemului national de invatamant.
    Art. 4
    Pe timpul sederii in Romania cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor sunt obligati sa respecte legislatia romana.

    CAP. 2
    Intrarea, sederea si iesirea pe/de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor

    SECTIUNEA 1
    Intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor

    Art. 5
    (1) Intrarea cetatenilor Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei este permisa prin toate punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international de persoane, cu conditia prezentarii documentului national de identitate, a pasaportului sau a unui document eliberat in conditiile prezentei ordonante de urgenta pentru cetatenii Uniunii Europene, valabil, fara a se aplica stampila de intrare de catre organele politiei de frontiera in oricare dintre aceste documente.
    (2) Strainilor care nu au cetatenia Uniunii Europene si sunt membri de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1) li se permite intrarea pe teritoriul Romaniei in urmatoarele conditii:
    a) in baza permisului de sedere pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene, eliberat de oricare dintre statele membre, fara a se aplica stampila de intrare de catre autoritatile politiei de frontiera;
    b) in cazul in care nu sunt titulari ai documentului prevazut la lit. a), in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    (1) Cetatenilor Uniunii Europene, precum si membrilor familiilor lor li se refuza intrarea pe teritoriul statului roman numai in urmatoarele situatii:
    a) daca nu prezinta documentele corespunzatoare prevazute la art. 5;
    b) au fost declarati indezirabili, in conditiile legii.
    (2) In cazul membrilor de familie ai unui cetatean al Uniunii Europene, care nu au cetatenia Uniunii Europene, li se refuza intrarea pe teritoriul Romaniei in cazul in care impotriva lor a fost dispusa o interdictie de intrare in tara, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pe perioada de valabilitate a acestei masuri.
    (3) Refuzul permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei se comunica de catre organele politiei de frontiera de indata, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei masuri.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), inainte de comunicarea refuzului permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei in conditiile alin. (3), persoanei i se acorda o perioada de timp pe care o considera necesara, in care sa intre in posesia documentelor pe baza carora se permite intrarea pe teritoriul Romaniei.
    (5) La implinirea termenului prevazut la alin. (4), persoanei in cauza i se comunica refuzul permiterii intrarii pe teritoriul Romaniei in conditiile prevazute la alin. (3).

    SECTIUNEA a 2-a
    Iesirea de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor

    Art. 7
    Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor pot parasi teritoriul Romaniei pe baza prezentarii documentelor si cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor privind aplicarea stampilei de catre organele politiei de frontiera, prevazute la art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2).
    Art. 8
    (1) Cetatenilor Uniunii Europene sau, dupa caz, membrilor familiilor lor nu li se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:
    a) nu prezinta documentele prevazute la art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2);
    b) sunt invinuite sau inculpate intr-o cauza penala si a fost dispusa instituirea unei masuri preventive, in conditiile Codului de procedura penala;
    c) au fost condamnate si au de executat o pedeapsa privativa de libertate.
    (2) Refuzul permiterii iesirii de pe teritoriul Romaniei se comunica de catre organele politiei de frontiera de indata, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza dispunerii acestei masuri.
    (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), inainte de comunicarea refuzului permiterii iesirii de pe teritoriul Romaniei in conditiile alin. (2), persoanei i se acorda o perioada de timp pe care o considera necesara, in care sa intre in posesia documentelor pe baza carora se permite iesirea de pe teritoriul Romaniei.
    (4) Masura de nepermitere a iesirii inceteaza de drept daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) sau c) dovedeste, cu documente emise de autoritatile competente, potrivit legii, ca:
    a) s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, a fost achitata sau s-a dispus incetarea procesului penal;
    b) a executat pedeapsa, a fost gratiata, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

    SECTIUNEA a 3-a
    Sederea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene, precum si a membrilor familiilor lor

    Art. 9
    In termen de cel mult 15 zile de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii familiilor lor au obligatia de a se prezenta la cea mai apropiata formatiune teritoriala a Politiei Romane, a Politiei de Frontiera Romane sau a Autoritatii pentru straini, pentru a-si declara prezenta in Romania.
    Art. 10
    (1) Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii familiilor lor sunt obligati sa declare la oricare dintre autoritatile prevazute la art. 9 urmatoarele:
    a) orice modificare intervenita cu privire la nume, prenume si cetatenie;
    b) in cazul membrilor de familie care nu au cetatenia Uniunii Europene, orice schimbare relevanta cu privire la starea civila;
    c) pierderea, furtul sau distrugerea documentelor in baza carora se permite trecerea frontierei de stat a Romaniei, precum si a celor eliberate de autoritatile romane in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Declaratiile prevazute la alin. (1) se fac in termen de 15 zile de la producerea evenimentului.
    Art. 11
    Pe durata sederii in Romania, cetatenii Uniunii Europene sau, dupa caz, membrii familiilor lor au obligatia de a se supune controalelor de specialitate ale organelor competente romane, efectuate in aceleasi conditii ca si cele aplicabile cetatenilor romani.

    CAP. 3
    Conditiile exercitarii dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii Uniunii Europene, precum si de membrii familiilor lor

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 12
    (1) Cetatenii Uniunii Europene, precum si membrii familiilor lor, care au intrat legal pe teritoriul Romaniei, beneficiaza de drept de sedere pentru o perioada de 3 luni de la data intrarii in tara, fara indeplinirea vreunei conditii suplimentare.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot ramane pe teritoriul Romaniei numai pana la implinirea termenului de 3 luni de la data intrarii, cu exceptia situatiei in care li se acorda dreptul de rezidenta.
    (3) Persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de drept de rezidenta pe teritoriul Romaniei, care se acorda pentru o sedere de peste 3 luni, in conditiile sectiunii a 2-a a prezentului capitol.
    (4) Dreptul de rezidenta permanenta se acorda pe perioada nedeterminata persoanelor prevazute la alin. (1) care indeplinesc conditiile prevazute in cadrul sectiunii a 3-a a prezentului capitol.

    SECTIUNEA a 2-a
    Dreptul de rezidenta

    Art. 13
    (1) Cetatenilor Uniunii Europene aflati in una dintre urmatoarele situatii li se poate acorda, la cerere, dreptul de rezidenta in Romania:
    a) desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati dependente sau activitati independente, in conditiile legii;
    b) detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania si sunt asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania;
    c) sunt inscrisi la o institutie din Romania acreditata in conditiile legii, avand ca obiect de activitate principal desfasurarea de activitati de invatamant sau de perfectionare a pregatirii profesionale, sunt asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania si declara pe propria raspundere ca detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania;
    d) sunt membri de familie ai unui rezident, daca acesta indeplineste una dintre conditiile prevazute la lit. a), b) sau c).
    (2) Dreptul de rezidenta are o durata determinata de perioada in care titularul acestuia se afla in mod efectiv in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) care au stat la baza acordarii dreptului respectiv.
    (3) Rezidentul care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada mai mare de un an si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, beneficiaza, in continuare, de dreptul de rezidenta, pe perioada in care are aceasta calitate.
    (4) Rezidentul care s-a aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) pentru o perioada de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, in conditiile legii, beneficiaza de dreptul de rezidenta pentru o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestei calitati.
    (5) Rezidentul care nu se mai afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit somer si urmeaza un program de pregatire profesionala la o institutie dintre cele prevazute la alin. (1) lit. c), beneficiaza, in continuare, de dreptul de rezidenta acordat, doar daca pregatirea se desfasoara in domeniul de activitate pentru care i s-a acordat acest drept.
    (6) Pe perioada in care rezidentul aflat in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a) se afla in incapacitate temporara de munca datorata unei boli sau unui accident, beneficiaza, in continuare, de dreptul de rezidenta acordat.
    Art. 14
    (1) Persoanele care nu au cetatenia Uniunii Europene si sunt membri de familie ai persoanei care a devenit rezident in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b) beneficiaza de drept de rezidenta, de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, pentru aceeasi perioada in care persoana respectiva isi pastreaza calitatea de rezident.
    (2) Copiii aflati in intretinere, precum si sotul sau sotia persoanei care a devenit rezident in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c), dar care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene, beneficiaza de drept de rezidenta, de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, pentru aceeasi perioada in care persoana respectiva isi pastreaza calitatea de rezident.
    Art. 15
    (1) In vederea acordarii dreptului de rezidenta, cetateanul Uniunii Europene depune la formatiunea teritoriala competenta a Autoritatii pentru straini, o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabil, precum si de urmatoarele documente, dupa caz:
    a) copie legalizata a contractului de munca sau o adeverinta eliberata de angajator, vizata in conditiile legii, ori autorizatia pentru desfasurarea de activitati independente, eliberata conform legii, in cazul in care solicita acordarea dreptului pentru scopurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a);
    b) dovada ca detin mijloace de intretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania si ca sunt asigurati in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, in cazul in care solicita acordarea dreptului pentru scopurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b);
    c) adeverinta din partea institutiei de invatamant acreditate unde sunt inscrisi, dovada ca sunt asigurati in sistemul national de asigurari sociale de sanatate si declaratia pe propria raspundere ca detin mijloace de intretinere pentru ei si, dupa caz, pentru membrii lor de familie cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania, in cazul in care solicita acordarea dreptului pentru scopurile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c).
    Art. 16
    In vederea acordarii dreptului de rezidenta, cetateanul Uniunii Europene aflat in situatia prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. d) depune la formatiunea teritoriala competenta a Autoritatii pentru straini o cerere insotita de documentul national de identitate sau pasaportul, valabil, precum si de urmatoarele documente:
    a) actul de stare civila care atesta casatoria sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie cu rezidentul;
    b) certificatul de inregistrare al rezidentului;
    c) dupa caz, documentul eliberat de autoritatea competenta din tara de origine sau de provenienta, care sa ateste ca solicitantul se afla in intretinerea rezidentului sau ca gospodareste impreuna cu acesta, ori un document din care sa rezulte ca se afla in situatia in care, din motive medicale intemeiate, este necesara asistenta personala a rezidentului.
    Art. 17
    (1) Daca pe baza documentelor depuse de persoanele prevazute la art. 15 si 16, organele competente care au primit cererile constata ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea dreptului de rezidenta, elibereaza acestora certificatele de inregistrare in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data depunerii cererii.
    (2) In cazul in care organele competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea dreptului de rezidenta, solicita persoanelor ca, intr-un termen considerat necesar de acestea, dar nu mai mare de 30 de zile, sa prezinte eventualele documente care mai sunt necesare in vederea solutionarii cererii. Daca dupa termenul stabilit se constata, in continuare, ca nu sunt indeplinite conditiile, organele competente comunica in scris refuzul acordarii dreptului de rezidenta, precum si motivele care au stat la baza acestei decizii.
    Art. 18
    (1) Dreptul de rezidenta, acordat in conditiile art. 17 alin. (1) persoanelor prevazute la art. 16, este valabil pe toata perioada pentru care rezidentul ai carui membri de familie sunt are drept de sedere, precum si in urmatoarele situatii, pe perioada pentru care acestea fac dovada la autoritatile care le-au acordat dreptul de rezidenta ca detin mijloace de intretinere cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania:
    a) in cazul in care rezidentul paraseste Romania sau decedeaza; ori
    b) in cazul sotilor, daca se desface sau se anuleaza casatoria.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), dobandirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta, in conditiile prevazute in cadrul sectiunii a 3-a din prezentul capitol, este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul Romaniei a persoanelor prevazute la art. 16, in oricare dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) - d).
    Art. 19
    (1) In vederea acordarii dreptului de rezidenta, membrul de familie al rezidentului, care nu este cetatean al Uniunii Europene, depune la formatiunea teritoriala competenta a Autoritatii pentru straini o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) pasaport valabil;
    b) actul de stare civila care atesta existenta casatoriei sau, dupa caz, documentul care atesta legatura de rudenie cu rezidentul, insotit de traducerea legalizata, in cazul in care nu a fost emis de autoritatile unui stat membru;
    c) certificatul de inregistrare al rezidentului;
    d) dupa caz, documentul eliberat de autoritatea competenta din tara de origine sau de provenienta, care sa ateste ca se afla in intretinerea rezidentului sau gospodareste impreuna cu acesta, ori un document din care sa rezulte ca se afla in situatia in care, din motive medicale intemeiate, este necesara asistenta personala a rezidentului;
    e) dovada asigurarilor de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
    (2) La depunerea cererii prevazute la alin. (1) organele competente elibereaza solicitantului o adeverinta care atesta depunerea, a carei valabilitate este de 6 luni. Aceasta adeverinta confera titularului un drept de sedere temporara pana la solutionarea cererii de acordare a dreptului de rezidenta.
    (3) In termenul prevazut la alin. (2) organele competente efectueaza toate verificarile necesare pentru constatarea indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului de rezidenta, inclusiv, dupa caz, cele referitoare la elementele pe baza carora se poate stabili faptul ca este o casatorie de convenienta, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Daca, pe baza verificarilor prevazute la alin. (3), organele competente care au primit cererea constata ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea dreptului de rezidenta, elibereaza solicitantului "permisul de sedere pentru membrul de familie al unui cetatean al Uniunii Europene", in termenul prevazut la alin. (2).
    (5) In cazul in care organele competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea dreptului de rezidenta, devin aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la refuzul prelungirii dreptului de sedere temporara.
    Art. 20
    (1) Valabilitatea permisului de sedere prevazut la art. 19 alin. (4) este de maximum 5 ani de la data emiterii si este stabilita in functie de urmatoarele conditii cumulative:
    a) este egala cu perioada dreptului de sedere al rezidentului;
    b) nu poate depasi perioada de valabilitate a documentului in baza caruia titularul permisului de sedere a intrat in Romania.
    (2) Permisul de sedere prevazut la art. 19 alin. (4) isi pierde valabilitatea in cazul absentei temporare de pe teritoriul Romaniei a titularului pentru mai mult de 6 luni in decurs de un an, cu urmatoarele exceptii:
    a) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu, indiferent de perioada;
    b) absenta de pe teritoriul Romaniei motivata de starea de graviditate si de nastere sau datorita unei boli grave ori de participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori de mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.
    Art. 21
    (1) Dreptul de rezidenta acordat persoanelor prevazute la art. 19 este valabil pe toata perioada pentru care rezidentul ai carui membri de familie sunt are drept de sedere, precum si in urmatoarele situatii, pe perioada pentru care acestea fac dovada la autoritatile care le-au acordat dreptul de rezidenta ca detin mijloace de intretinere cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania:
    a) in cazul in care rezidentul paraseste Romania sau decedeaza; ori
    b) in cazul sotilor, daca se desface sau se anuleaza casatoria in urmatoarele conditii:
    (i) de la incheierea casatoriei si pana la sesizarea instantei de judecata competente pentru desfacerea, declararea nulitatii sau anularea casatoriei au trecut cel putin 3 ani, din care o perioada de cel putin un an pe teritoriul Romaniei;
    (ii) prin acordul sotilor ori prin hotarare judecatoreasca, sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene i-a fost incredintat spre crestere si educare copilul cetateanului Uniunii Europene;
    (iii) instanta de judecata a hotarat desfacerea casatoriei numai din vina sotului/sotiei care este cetatean al Uniunii Europene;
    (iv) in urma acordului sotilor ori prin hotarare judecatoreasca, instanta de judecata stabileste dreptul sotului/sotiei care nu are cetatenia Uniunii Europene de a vizita copilul minor. In acest caz, instanta de judecata trebuie sa precizeze in dispozitivul hotararii judecatoresti ca vizitele se vor efectua pe teritoriul Romaniei, cu indicarea exacta a perioadei de timp pentru care acest drept este acordat.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), dobandirea ulterioara a dreptului de rezidenta permanenta, in conditiile prevazute in cadrul sectiunii a 3-a din prezentul capitol, este conditionata de continuarea sederii pe teritoriul Romaniei a persoanelor prevazute la art. 16, in oricare dintre situatiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) - c), si de existenta asigurarii de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania pe toata perioada sederii.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) dreptul de rezidenta al copiilor ori parintelui in ingrijirea caruia acestia se afla ramane valabil pana la terminarea studiilor, cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative, indiferent de cetatenia acestor persoane:
    a) copiii locuiesc in Romania;
    b) copiii sunt inscrisi la o institutie de invatamant.

    SECTIUNEA a 3-a
    Dreptul de rezidenta permanenta

    Art. 22
    (1) Cetatenii Uniunii Europene care au o sedere continua si legala pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 5 ani beneficiaza de dreptul de rezidenta permanenta.
    (2) De acelasi drept beneficiaza si rezidentii care nu au cetatenia Uniunii Europene si care au o sedere continua pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 5 ani, in calitate de membru de familie al unui rezident sau rezident permanent care este cetatean al Uniunii Europene, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 21.
    (3) La stabilirea continuitatii perioadei de sedere nu se iau in calcul:
    a) absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu depasesc 6 luni in decurs de un an;
    b) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;
    c) absenta de pe teritoriul Romaniei motivata de starea de graviditate si de nastere, datorita unei boli grave, de participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori de mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.
    Art. 23
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 22, dreptul de sedere permanenta se acorda, anterior implinirii perioadei continue de 5 ani de sedere, in cazul rezidentilor care:
    a) desfasoara activitati dependente sau activitati independente si care, in momentul incetarii activitatii, au dreptul de pensie pentru limita de varsta sau celor al caror contract de munca inceteaza cu drept de pensionare anticipata in conditiile legii, daca au fost angajati in Romania in ultimele 12 luni cel putin si au avut o sedere continua mai mare de 3 ani pe teritoriul Romaniei;
    b) desfasoara activitati dependente sau activitati independente, au o sedere continua pe teritoriul Romaniei pentru o perioada mai mare de 2 ani si inceteaza munca datorita pierderii totale sau a cel putin jumatate din capacitatea de munca. Daca aceasta incapacitate este rezultatul unui accident de munca sau al unei boli profesionale, conditia referitoare la durata sederii nu se aplica;
    c) dupa o perioada de 3 ani de rezidenta, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), isi desfasoara activitatea intr-un alt stat membru, mentinandu-si in acelasi timp resedinta pe teritoriul Romaniei, unde se intorc regulat, in fiecare zi sau cel putin o data pe saptamana. La acordarea drepturilor prevazute la lit. a) si b), perioadele de angajare petrecute in statul membru in care persoana in cauza lucreaza vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul Romaniei.
    (2) Perioadele de somaj, de concediu medical sau de incetare a activitatii datorate imbolnavirii ori unui accident, precum si orice alte perioade de incetare a activitatii pentru motive neimputabile persoanei in cauza se iau in calcul la stabilirea continuitatii perioadelor prevazute la alin. (1).
    (3) Conditiile referitoare la durata sederii si angajarii, stabilite la alin. (1) lit. a), si conditia referitoare la durata sederii, stabilita la alin. (1) lit. b), nu se vor aplica daca persoana care este angajata sau desfasoara activitati economice in mod independent este casatorita cu un cetatean roman.
    (4) In cazul in care cetateanul Uniunii Europene dobandeste dreptul de rezidenta permanenta in baza alin. (1), membrii de familie ai acestuia, indiferent de cetatenie, au drept de rezidenta permanenta numai daca gospodaresc impreuna cu acesta pe teritoriul Romaniei.
    (5) In cazul in care rezidentul care desfasura activitati dependente sau independente decedeaza in perioada de activitate, dar anterior dobandirii, in conditiile stabilite la alin. (1), a dreptului de sedere permanenta, membrii de familie care au gospodarit impreuna cu acesta pe teritoriul Romaniei pot dobandi dreptul de rezidenta permanenta, daca:
    a) la data decesului rezidentul avea o sedere continua de 2 ani pe teritoriul Romaniei;
    b) decesul a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;
    c) sotul supravietuitor a pierdut cetatenia romana dupa casatoria cu cetateanul Uniunii Europene, titular al dreptului de sedere principal.
    Art. 24
    (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 22 si 23, pentru a beneficia sau pentru a li se acorda, dupa caz, dreptul de rezidenta permanenta, se pot adresa cu o cerere formatiunilor teritoriale competente ale Autoritatii pentru straini, in vederea eliberarii Cartii de sedere permanenta pentru cetatenii Uniunii Europene, respectiv a Permisului de rezidenta permanenta pentru membrii de familie care nu sunt cetateni ai Uniunii Europene.
    (2) Procedura eliberarii documentelor prevazute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor si aprobate de Guvern.

    CAP. 3
    Restrangerea dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor lor

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 25
    (1) Autoritatile romane competente pot restrange exercitarea dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii Uniunii Europene sau de catre membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publica, securitate nationala ori sanatate publica.
    (2) Impotriva cetatenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetatenie, care au drept de rezidenta permanenta, se pot dispune, in conditiile legii, masuri specifice de restrangere a dreptului la libera circulatie numai pentru motive de ordine publica si securitate nationala.
    (3) Dreptul la libera circulatie pe teritoriul Romaniei, in cazul urmatoarelor categorii de cetateni ai Uniunii Europene, poate fi restrans numai pentru motive de securitate nationala:
    a) rezidentii cu sedere continua si legala pe teritoriul Romaniei in ultimii 10 ani;
    b) minorii, cu exceptia cazului in care indepartarea este necesara pentru interesul copilului, conform prevederilor Conventiei Natiunilor Unite privind Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata.
    (4) Adoptarea de catre organele competente a oricarei decizii de restrangere a dreptului la libera circulatie, in special a celor cu privire la indepartarea de pe teritoriul Romaniei, dispuse in conditiile legii, se face numai cu luarea in considerare a duratei efective a sederii persoanei in cauza pe teritoriul Romaniei, a varstei acesteia, a starii de sanatate, a situatiei familiale si economice, a gradului de integrare sociala si culturala in Romania si al asigurarii mentinerii legaturilor sale cu tara de origine.
    (5) Orice masura de restrangere a dreptului la libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor lor nu poate avea decat caracter temporar si poate fi dispusa numai pentru o durata de timp limitata la perioada necesara incetarii motivelor care au stat la baza adoptarii acesteia.
    (6) Decizia de restrangere a dreptului la libera circulatie se comunica cetateanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia in scris, in conditiile legii, de catre Autoritatea pentru straini ori de formatiunile sale teritoriale. Decizia trebuie sa contina motivele care au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri si, daca este cazul, termenul in care cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie sa paraseasca teritoriul Romaniei.
    Art. 26
    Modalitatile prin care se poate restrange exercitiul liberei circulatii pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene si a membrilor familiilor acestora sunt urmatoarele:
    a) nepermiterea intrarii pe teritoriul Romaniei;
    b) indepartarea de pe teritoriul Romaniei;
    c) declararea ca indezirabil;
    d) expulzarea.

    SECTIUNEA a 2-a
    Persoanele indezirabile

    Art. 27
    (1) Declararea ca indezirabil constituie o masura administrativa de autoritate, dispusa impotriva unui strain care a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol securitatea nationala sau ordinea publica.
    (2) Masura prevazuta la alin. (1) se dispune de catre procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, la propunerea Autoritatii pentru straini sau a altor institutii cu competente in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, care detin date sau indicii temeinice in sensul celor prevazute la alin. (1).
    (3) Procurorul se pronunta prin ordonanta motivata, in termen de 5 zile de la primirea propunerii formulate in conditiile alin. (2) si, in cazul aprobarii acesteia, transmite ordonanta de declarare ca indezirabil la Autoritatea pentru straini pentru a fi pusa in executare. Atunci cand declararea strainului ca indezirabil se intemeiaza pe ratiuni de securitate nationala, in continutul ordonantei nu vor fi mentionate motivele care stau la baza acestei decizii.
    (4) Dreptul de sedere al strainului inceteaza de drept de la data emiterii ordonantei de declarare ca indezirabil.
    (5) Punerea in executare a ordonantei de declarare ca indezirabil se realizeaza prin escortarea strainului pana la frontiera sau in tara de origine, de catre personalul specializat al Autoritatii pentru straini.
    (6) Perioada pentru care un strain poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o noua perioada cuprinsa intre aceste limite, in cazul in care se constata ca nu au incetat motivele care au determinat luarea acestei masuri.
    (7) Prelungirea termenului se va face in conditiile prevazute la alin. (2).
    (8) Persoanele declarate indezirabile vor fi comunicate de Autoritatea pentru straini Directiei generale afaceri consulare.
    Art. 28
    (1) Ordonanta de declarare ca indezirabil se aduce la cunostinta strainului de catre Autoritatea pentru straini, in conditiile prevazute la art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Comunicarea datelor si informatiilor care constituie motivele ce au stat la baza deciziei de declarare ca indezirabil pentru ratiuni de siguranta nationala se poate face numai in conditiile stabilite si catre destinatarii prevazuti in mod expres de actele normative care reglementeaza regimul activitatilor referitoare la siguranta nationala si protejarea informatiilor clasificate. Asemenea date si informatii nu pot fi, sub nici o forma, direct sau indirect, aduse la cunostinta strainului declarat indezirabil.
    Art. 29
    (1) Ordonanta de declarare ca indezirabil poate fi atacata de strainul impotriva caruia a fost dispusa, in termen de 5 zile lucratoare de la data comunicarii, la Curtea de Apel Bucuresti. Instanta se pronunta in termen de 3 zile de la data primirii cererii. Hotararea este definitiva si irevocabila.
    (2) Exercitarea caii de atac prevazute la alin. (1) nu are efect suspensiv de executare a ordonantei de declarare ca indezirabil a strainului. In cazuri bine justificate si pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul poate cere instantei sa dispuna suspendarea executarii ordonantei de declarare ca indezirabil, pana la solutionarea actiunii. Instanta va solutiona cererea de suspendare, de urgenta, hotararea pronuntata in acest caz fiind executorie de drept.

    SECTIUNEA a 3-a
    Expulzarea

    Art. 30
    (1) Impotriva cetateanului Uniunii Europene sau a membrului de familie al acestuia, care a savarsit o infractiune pe teritoriul Romaniei, poate fi dispusa masura expulzarii in conditiile prevazute de Codul penal si Codul de procedura penala, cu respectarea prevederilor art. 25.
    (2) Dreptul de sedere al persoanei prevazute la alin. (1) inceteaza de drept la data la care a fost dispusa masura expulzarii.
    (3) Instanta poate dispune ca, pana la efectuarea expulzarii, persoana sa fie luata in custodie publica.
    (4) In situatia prevazuta la alin. (3) se aplica in mod corespunzator prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la luarea in custodie publica.
    Art. 31
    (1) Cetateanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia nu poate fi expulzat intr-un stat in care exista temeri justificate ca viata ii este pusa in pericol ori ca va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante.
    (2) Interdictia de expulzare dureaza pana la disparitia motivelor pe care a fost intemeiata.
    (3) Persoana care se afla in situatia prevazuta la alin. (1) poate fi expulzata pentru motive de siguranta nationala sau ordine publica.
    (4) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) este de competenta instantei de judecata, in urma comunicarii efectuate de catre Autoritatea pentru straini.

    SECTIUNEA a 4-a
    Alte masuri restrictive

    Art. 32
    (1) Masura indepartarii de pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii Europene sau a membrilor de familie ai acestora, pentru motive de sanatate publica, poate fi dispusa de catre Autoritatea pentru straini, cu avizul Ministerului Sanatatii, numai in cazul in care, pe baza analizelor medicale efectuate de catre persoana in cauza la un interval de cel mult 3 luni de la intrarea pe teritoriul Romaniei, se constata existenta unei afectiuni dintre cele stabilite potrivit prevederilor alin. (3).
    (2) Efectuarea analizelor prevazute la alin. (1) de catre persoana in cauza poate fi dispusa numai in cazul in care exista indicii temeinice ca, la data intrarii pe teritoriul Romaniei, suferea de una dintre afectiunile stabilite potrivit alin. (3).
    (3) Lista afectiunilor care justifica masura nepermiterii sau a indepartarii de pe teritoriul Romaniei se aproba prin ordin al ministrului sanatatii care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se stabileste in conformitate cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii.
    (4) Aplicarea masurii indepartarii de pe teritoriul Romaniei a persoanei aflate in situatia prevazuta la alin. (1) se face in conditiile stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 33
    (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si cetatenilor statelor care fac parte din Spatiul Economic European.
    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 309/2004 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004.
    Art. 34
    Prezenta ordonanta de urgenta transpune Directiva Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulatie si sedere a cetatenilor Uniunii Europene si membrilor de familie pe teritoriul statelor membre.
    Art. 35
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       p. Ministrul afacerilor externe,
                       Anton Niculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul economiei si comertului,
                       Codrut Ioan Seres

                       Ministrul integrarii europene,
                       Ene Dinga

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel PopescuSmartCity5

COMENTARII la OUG 102/2005

 
10.01.2014 09:56:21  Anonim  a scris :
OUG102/2005 da dreptul ? cetatani EU si membri familie lor (NON EU )sunt scutiti de taxa dar membru de familie a un cetetan Roman nu si are obligatie de plata la carta de rezidenta inseamna ca cetetani EU sunt mai sus decat cetaten Roman??
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu