E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.248 din 01.09.2011

privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
ACT EMIS DE: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 20 septembrie 2011SmartCity1


Având în vedere Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii publice înregistrat la RG II cu nr. 11.185 din 1 septembrie 2011,în conformitate cu prevederile art. 107 alin. (3), art. 138 alin. (1) lit. a) şi d), art. 148 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 şi art. 7 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie: Articolul 1Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează: a)formularul 1 privind înregistrarea datelor de identificare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 1; b)formularul 2 privind înregistrarea sau completarea punctelor de lucru, prevăzut în anexa nr. 2; c)formularul 3 privind înregistrarea sau completarea spaţiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 3; d)formularul 4 privind radierea punctelor de lucru şi/sau spaţiilor de depozitare ale operatorilor economici, prevăzut în anexa nr. 4; e)formularul 5 privind reînnoirea/preschimbarea/anularea certificatului/autorizaţiei de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 5; f)formularul 6 privind înregistrarea în Registrul naţional al fonogramelor, Registrul naţional al programelor pentru calculator, Registrul naţional al videogramelor, Registrul naţional al multiplicatorilor şi Registrul naţional al copiei private a activităţilor specifice desfăşurate de operatorii economici, prevăzut în anexa nr. 6; g)formularul 7 privind inventarul actelor depuse la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în susţinerea înregistrării/înscrierii în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 7. Articolul 2Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, după cum urmează: a)formularul 8 privind înscrierea fonogramelor produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 8; b)formularul 9 privind înscrierea operelor conţinute de fonogramele produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 9; c)formularul 10 privind înscrierea fonogramelor importate, prevăzut în anexa nr. 10. Articolul 3Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a programelor pentru calculator în Registrul naţional al programelor pentru calculator, după cum urmează: a)formularul 11 privind înscrierea programelor pentru calculator produse/importate/distribuite/comercializate/închiriate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 11; b)formularul 12 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea autorului programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 12; c)formularul 13 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind modul de comercializare al programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 13; d)formularul 14 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea producătorului programului pentru calculator privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor programului pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 14. Articolul 4Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, după cum urmează: a)formularul 15 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 15; b)formularul 16 privind înscrierea operelor conţinute de videograme, altele decât filmele cinematografice, produse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 16; c)formularul 17 privind înscrierea videogramelor, altele decât filmele cinematografice, importate pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 17; d)formularul 18 privind înscrierea filmelor cinematografice produse/reproduse pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 18. Articolul 5Se aprobă modelul formularelor conţinând cererile-tip de eliberare a marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează: a)formularul 19 privind eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 19; b)formularul 20 privind modelul declaraţiei pe propria răspundere din partea solicitantului de marcaje holografice aplicabile pe fonogramele sau videogramele înscrise în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor privind stocul de marcaje holografice la data depunerii solicitării, prevăzut în anexa nr. 20. Articolul 6Se aprobă modelul formularului 21 conţinând raportul privind marcajele holografice deteriorate, marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial şi marcajele holografice necesar a fi returnate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor din cauza încetării activităţii operatorului comercial, prevăzut în anexa nr. 21. Articolul 7Se aprobă modelul formularului 22 conţinând raportul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, prevăzut în anexa nr. 22. Articolul 8Se aprobă modelul certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează: a)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzut în anexa nr. 23; b)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al programelor pentru calculator, prevăzut în anexa nr. 24; c)certificatul de înregistrare în Registrul naţional al copiei private, prevăzut în anexa nr. 25. Articolul 9Se aprobă modelul adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după cum urmează: a)adeverinţa privind înscrierea fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, prevăzută în anexa nr. 26; b)adeverinţa privind înscrierea videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, prevăzută în anexa nr. 27. Articolul 10Se aprobă modelul formularului 23 conţinând cererea-tip privind depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a mostrelor de fonograme/videograme/programe pentru calculator produse în România, în forma în care au fost introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, prevăzut în anexa nr. 28. Articolul 11Se aprobă modelul formularului 24 conţinând cererea-tip privind înscrierea echipamentelor în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 29. Articolul 12Se aprobă modelul formularului 25 conţinând raportul săptămânal privind produsele multiplicate/intermediate, prevăzut în anexa nr. 30. Articolul 13Se aprobă modelul autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, prevăzut în anexa nr. 31. Articolul 14Se aprobă modelul formularului 26 conţinând cererea-tip privind înscrierea de suporturi/aparate în Registrul naţional al copiei private administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 32. Articolul 15Se aprobă modelul formularului 27 conţinând cererea-tip privind înregistrarea operelor de creaţie intelectuală în Registrul naţional de opere administrat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzut în anexa nr. 33. Articolul 16Anexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezenta decizie. Articolul 17Documentele emise de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (certificate/autorizaţii de înregistrare în registrele naţionale, adeverinţe de înscriere a fonogramelor/videogramelor, anexe ale certificatelor de înregistrare în registrele naţionale, adresele de confirmare a înregistrărilor, precum şi adresele de completare) vor fi transmise solicitanţilor, în funcţie de opţiunea acestora, prin serviciul de curierat rapid, pe cheltuiala solicitantului, sau direct de la registratura Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea Normele metodologice privind administrarea Registrului naţional al copiei private, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2010 privind transmiterea documentelor emise de Serviciul registre naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 30 ianuarie 2010, şi Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 201/2010 privind modificarea formularelor de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, respectiv a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 22 iunie 2010. Articolul 19Direcţia registre, gestiune colectivă şi relaţii publice va duce la îndeplinire prezenta decizie. Articolul 20Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Robert Bucur ANEXA Nr. 1 ANEXA Nr. 2 ANEXA Nr. 3 ANEXA Nr. 4 ANEXA Nr. 5 ANEXA Nr. 6 ANEXA Nr. 7 ANEXA Nr. 8 ANEXA Nr. 9 ANEXA Nr. 10 ANEXA Nr. 11 ANEXA Nr. 12 ANEXA Nr. 13 ANEXA Nr. 14 ANEXA Nr. 15 ANEXA Nr. 16 ANEXA Nr. 17 ANEXA Nr. 18 ANEXA Nr. 19 ANEXA Nr. 20 ANEXA Nr. 21 ANEXA Nr. 22 ANEXA Nr. 23 ANEXA Nr. 24 ANEXA Nr. 25 ANEXA Nr. 26 ANEXA Nr. 27 ANEXA Nr. 28 ANEXA Nr. 29 ANEXA Nr. 30 ANEXA Nr. 31 ANEXA Nr. 32 ANEXA Nr. 33


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 248/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 248 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu