Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 269 din 19 decembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 80 din 15 februarie 2001


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Iuliana Nedelcu        - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, exceptie ridicata de Jana Iancu in Dosarul nr. 2.934/1999 al Judecatoriei Tulcea.
    La apelul nominal a raspuns Jana Iancu, lipsind urmatoarele parti: Banca Nationala a Romaniei - Sucursala Tulcea, Marcela Vlad, Niculina Tatu, Vasilica Mangu, Florica Vinoaga, Aneta Eftimie, Ustina Iurov, Elena Partenie, Valeria Coba, Tudora Cacescu, Silvia Petcu, Silvia Surdu, Raisa Bondarev, Valerica Martinas, Doina Efrimov, Valentina Cristea, Gabriela Brinza, Nicoleta Unguru, Luminita Istrate, Georgeta Turcu si Veronica Spiridon, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Autorul exceptiei solicita admiterea acesteia, deoarece art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 contravine dispozitiilor art. 15 si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibila a exceptiei de neconstitutionalitate, intrucat dispozitiile criticate au fost abrogate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 5 iunie 2000, pronuntata in Dosarul nr. 2.934/1999, Judecatoria Tulcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, exceptie ridicata de Jana Iancu, trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de operatiuni interzise cu metale pretioase ori pietre pretioase si semipretioase, naturale.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 sunt neconstitutionale, intrucat "in legile fundamentale ale statului postcomunist nu este prevazut ca detinerea de metale pretioase si operatiunile comerciale sa fie monopol de stat". Se mai arata ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale in conformitate cu prevederile art. 150 din Constitutie si contravin dispozitiilor art. 15 din Constitutie, referitoare la obligatiile si drepturile cetatenilor prevazute de Constitutie si legi. Dispozitiile art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind contrare si prevederilor art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la garantarea si ocrotirea proprietatii, prin aceea ca sanctioneaza fapta persoanei de a dispune de bijuteriile ce constituie proprietatea sa. In opinia autorului exceptiei textul de lege criticat contravine si prevederilor art. 11 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit carora nimeni nu poate fi condamnat pentru o fapta care in momentul savarsirii nu era prevazuta ca fiind infractiune.
    Exprimandu-si opinia, Judecatoria Tulcea apreciaza ca dispozitiile art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 nu contravin Constitutiei, deoarece abrogarea Decretului nr. 210/1960 nu echivaleaza cu dezincriminarea faptei, aceasta fiind sanctionabila pe baza dispozitiilor art. 67 din Decretul nr. 244/1978, care fac trimitere la art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960. In opinia instantei textul de lege criticat nu incalca nici prevederile art. 41 din Constitutie, intrucat, potrivit acestei norme constitutionale, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, "or, tocmai art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 este o norma dintr-o lege care limiteaza dreptul de proprietate". De altfel, sustine instanta, "art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978 interzice doar operatiunile cu metale pretioase, nu si comercializarea acestor produse in conditiile legii".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    In punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata nu este intemeiata. In sustinerea acestui punct de vedere se arata in esenta urmatoarele: a) "orice agent economic poate efectua operatiuni cu metale si pietre pretioase, daca sunt mentionate in obiectul de activitate si este autorizat - cand este cazul - potrivit legii, textul criticat avand rolul de a-i opri pe cei care nu indeplinesc aceste conditii"; b) "abrogarea art. 37 alin. 1 din Decretul nr. 210/1960 prin Decretul-lege nr. 8/1989 nu echivaleaza cu dezincriminarea art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul nr. 244/1978, intrucat fapta prevazuta de acesta este sanctionata potrivit art. 67 din acelasi act normativ"; c) iar "cu privire la incalcarea prevederilor art. 11 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, consideram ca, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, <<Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei>>". Guvernul, in sustinerea punctului sau de vedere, a invocat si deciziile Curtii Constitutionale nr. 19/1993, nr. 82/1995 si nr. 82/1996.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 63 din 15 iulie 1978.
    Autorul exceptiei sustine ca acest text de lege este contrar dispozitiilor art. 15, art. 41 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la obligatiile si drepturile cetatenilor, respectiv la garantarea si ocrotirea proprietatii, precum si prevederilor art. 11 pct. 2 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit carora nimeni nu poate fi condamnat pentru o fapta care nu era prevazuta ca infractiune.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta a ramas fara obiect, deoarece, ulterior sesizarii sale, Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 a fost abrogat prin art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in Romania (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000).
    In consecinta, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, conform carora "Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei", dispozitii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelasi articol, care prevad ca, "Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala", rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibila, urmand sa fie respinsa.

    Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. 1 lit. c) din Decretul Consiliului de Stat nr. 244/1978 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase, exceptie ridicata de Jana Iancu in Dosarul nr. 2.934/1999 al Judecatoriei Tulcea.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 19 decembrie 2000.

             PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                       LUCIAN MIHAI

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 269/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 269 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 269/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu