Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 249 din  1 iulie 2004

privind protectia copiilor in cadrul serviciilor de programe

ACT EMIS DE: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 668 din 26 iulie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unica autoritate de reglementare in domeniul programelor audiovizuale,
    tinand seama de nevoia de protectie si de ingrijire speciala a copilului, generata de lipsa sa de maturitate fizica si intelectuala, precum si de discernamantul redus al acestuia,
    interesati in cel mai inalt grad de cresterea si educatia copilului in spiritul valorilor si idealurilor democratice, proclamate de Conventia Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, si de Conventia europeana a drepturilor omului, ratificata prin Legea nr. 30/1994,
    constienti de necesitatea pregatirii copilului pentru o integrare armonioasa in viata sociala,
    tinand seama in mod corespunzator de importanta traditiilor si valorilor culturale ale fiecarui popor in protectia si dezvoltarea armonioasa a copilului,
    constienti de necesitatea respectarii drepturilor copilului, de faptul ca in toate deciziile care ii privesc pe copii interesele superioare ale acestora trebuie luate in considerare cu prioritate,
    avand in vedere obligatiile ce revin Consiliului National al Audiovizualului in asigurarea protectiei si garantarii drepturilor copilului, prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, dar si faptul ca afectarea dezvoltarii fizice, mentale sau morale a acestora este o problema de interes public,
    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) si ale art. 17 alin. (1) lit. d), coroborate cu dispozitiile art. 39 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

    membrii Consiliului National al Audiovizualului adopta urmatoarea decizie:

    Protectia drepturilor copilului
    Art. 1
    In sensul prezentei decizii, prin copil se intelege persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii.
    Art. 2
    In programele audiovizuale copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale.
    Art. 3
    (1) Este interzisa difuzarea de imagini, fotografii, interviuri, declaratii sau orice fel de informatii care ar putea duce la identificarea copiilor in varsta de pana la 14 ani, in situatia in care acestia au fost supusi abuzurilor fizice, psihice ori sexuale sau sunt victimele unor infractiuni, iar autorii sunt membri ai familiei.
    (2) Este interzisa difuzarea de imagini, fotografii, interviuri sau declaratii ale copiilor in varsta de pana la 14 ani care au fost supusi abuzurilor fizice, psihice ori sexuale sau sunt victimele unor infractiuni ai caror autori nu sunt membri ai familiei.
    Art. 4
    (1) Este interzisa difuzarea de imagini, fotografii, interviuri sau declaratii ale copiilor in varsta de pana la 14 ani care au asistat la evenimente dramatice petrecute in familiile lor.
    (2) Este interzisa difuzarea de informatii care ar putea duce la identificarea copiilor in varsta de pana la 14 ani care au asistat la evenimente dramatice petrecute in comunitate sau la comiterea unor infractiuni.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (2), difuzarea interviurilor sau a declaratiilor este posibila numai in baza consimtamantului scris al copilului, al parintilor sau, dupa caz, al altui reprezentant legal.
    Art. 5
    Copiii in varsta de pana la 14 ani nu pot fi folositi in emisiunile audiovizuale care reconstituie infractiuni, abuzuri sau evenimente dramatice.
    Art. 6
    (1) Copiii cu varste intre 14 si 16 ani, acuzati de comiterea unei infractiuni sau victime ale infractiunilor ori abuzati fizic, psihic sau sexual, pot participa ori pot fi prezentati in programele de stiri, in emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    a) existenta prealabila a consimtamantului lor;
    b) existenta prealabila a consimtamantului parintilor sau al reprezentantilor legali, in forma scrisa;
    c) asistarea pe parcursul transmisiei sau al inregistrarii de catre un parinte sau de catre reprezentantul legal, respectiv de avocat in cazul cercetarii penale sau arestarii;
    d) eliminarea oricaror elemente care ar putea duce la identificarea lor in cazurile in care acestia sunt victimele unor infractiuni sau ale abuzurilor fizice, psihice ori sexuale.
    (2) In cazul copiilor cu varste intre 16 si 18 ani, acuzati de comiterea unei infractiuni, sunt necesare acordul in scris al acestora si asistarea de catre avocat, in situatia in care sunt cercetati penal, retinuti sau arestati.
    (3) In cazul copiilor cu varste intre 16 si 18 ani, care sunt victime sau martori la comiterea unor infractiuni ori care au fost abuzati fizic, psihic sau sexual, sunt necesare:
    a) acordul acestora;
    b) la solicitarea copiilor, eliminarea oricaror elemente care ar putea duce la identificarea lor.
    Art. 7
    (1) Este interzisa difuzarea de imagini sau inregistrari ale copiilor retinuti pentru cercetari, arestati sau aflati in detentie, realizate impotriva vointei lor.
    (2) Este interzis sa se dea publicitatii orice date referitoare la savarsirea de fapte penale de catre copilul care nu raspunde penal.
    (3) Respectarea prezumtiei de nevinovatie este obligatorie.
    (4) Copilul, parintii sau reprezentantul legal trebuie sa fie informati cu privire la drepturile lor inainte de filmare sau de inregistrare.
    Art. 8
    (1) Este interzisa, in cadrul programelor de stiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de imagini, inclusiv de fotografii, care redau:
    a) copii decedati ca urmare a infractiunii de omor, a unui accident auto, a unui accident casnic, copii care s-au sinucis;
    b) copii decedati in spital;
    c) copii in varsta de pana la 14 ani aflati in una dintre urmatoarele situatii:
    - internati in spital pentru interventii chirurgicale dificile;
    - bolnavi de SIDA;
    - bolnavi incurabili;
    d) copii in varsta de pana la 16 ani, acuzati sau retinuti pentru practicarea prostitutiei;
    e) copii in varsta de pana la 16 ani aflati sub influenta drogurilor sau a bauturilor alcoolice.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c) copiii supusi unor interventii chirurgicale cu caracter de exceptie sau in premiera si reportajele sociale, in conditia eliminarii oricaror elemente care ar putea duce la identificarea copiilor, apelurile umanitare si campaniile cu scop caritabil.
    (3) In situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) pot fi difuzate, cu consimtamantul parintilor sau al reprezentantilor legali, fotografii realizate in timpul vietii victimei; in cazul copiilor de notorietate publica pot fi difuzate si imagini din timpul vietii.
    Art. 9
    Este interzisa difuzarea de emisiuni al caror scop principal este exploatarea aspectului fizic al copiilor sau expunerea acestora in ipostaze nepotrivite varstei.
    Art. 10
    Este interzisa difuzarea emisiunilor in care copiii sunt folositi sau expusi de catre parinti, rude, reprezentanti legali sau avocati in scopul de a obtine avantaje personale sau de a influenta deciziile autoritatilor publice.
    Art. 11
    (1) Interviurile si declaratiile luate copiilor trebuie facute cu responsabilitate si discernamant, astfel incat acestia sa nu fie chestionati pentru a li se smulge pareri asupra problemelor intime de familie sau pentru a li se cere opinii in probleme care depasesc puterea lor de judecata.
    (2) Este interzisa difuzarea de interviuri sau de declaratii luate copiilor in varsta de pana la 14 ani, realizate pe baza provocarii unor stari emotionale menite sa sporeasca, cu orice pret, spectaculozitatea productiilor.
    Art. 12
    Radiodifuzorii au obligatia de a lua toate masurile, astfel incat copiii implicati, in orice mod, in emisiuni de radio sau de televiziune sa nu fie expusi nici unui risc fizic, psihic sau moral, care ar putea decurge din realizarea respectivelor emisiuni, sau sa fie supusi unor tratamente umilitoare ori degradante.
    Art. 13
    Este interzisa orice referire peiorativa sau discriminatorie la originea etnica, nationalitatea, rasa, religia ori la un eventual handicap al copilului.

    Serviciile de programe si protectia copilului
    Art. 14
    Pentru a permite parintilor sau reprezentantilor legali ai copiilor sa faca alegerea potrivita, toti radiodifuzorii au obligatia sa puna la dispozitie publicului informatii suficiente privind intervalul orar de difuzare, recomandarile si avertizarile acustice si vizuale, astfel incat programele vizionate sau ascultate in familie ori numai de catre copii sa nu afecteze dezvoltarea fizica, mentala sau morala a acestora; aceleasi obligatii sunt valabile si pentru serviciile de programe destinate exclusiv publicului din Romania, retransmise de distribuitorii de servicii.
    Art. 15
    Sunt interzise, in cadrul emisiunilor destinate copiilor, fumatul si consumul bauturilor alcoolice, comportamentul trivial, limbajul vulgar ori licentios, aluziile sexuale, ridiculizarea defectelor fizice si a handicapurilor.
    Art. 16
    Sunt interzise, in intervalul orar 6,00 - 22,00, anunturile promotionale care includ scene de violenta, sex, limbaj vulgar sau alte elemente care pot afecta copiii.
    Art. 17
    Este interzisa prezentarea in detaliu, in programele de stiri, in dezbateri sau in reportaje audiovizuale, a mijloacelor si metodelor de sinucidere.
    Art. 18
    (1) Criteriile in functie de care se apreciaza productiile difuzate in serviciile de programe au drept scop stabilirea unor restrictii in programarea difuzarii lor si totodata atentionarea publicului asupra continutului si posibilelor efecte pe care productiile respective le pot avea asupra copiilor.
    (2) Responsabilitatea clasificarii productiilor audiovizuale revine titularilor de licenta audiovizuala.
    (3) Criteriile generale de care titularii de licenta audiovizuala vor tine cont in clasificarea productiilor audiovizuale sunt urmatoarele:
    a) numarul si natura scenelor violente, precum si caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul si subiectul productiei audiovizuale;
    b) utilizarea violentei si rolul acesteia in rezolvarea problemelor;
    c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenta, punerea lor in scena, tipul de plan utilizat, realismul reprezentarii, rolul benzii sonore de a genera sau nu frica ori angoasa;
    d) numarul si natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
    e) psihologia personajelor si reperele morale pe care acestea le ofera copiilor sau adolescentilor;
    f) tipologia eroilor, scopul actiunii acestora, gradul de recurgere la violenta;
    g) prezenta si rolul copiilor in scene de violenta;
    h) prezentarea femeii in ipostaze degradante;
    i) numarul si intensitatea scenelor de violenta casnica;
    j) calitatea si tipologia limbajului;
    k) genul sau temele productiilor audiovizuale.
    Art. 19
    Categoriile in care se incadreaza productiile audiovizuale sunt urmatoarele:
    a) productii audiovizuale accesibile tuturor categoriilor de public, fara restrictii sau semne de avertizare;
    b) productii audiovizuale care pot fi vizionate de copiii in varsta de pana la 12 ani numai cu acordul sau impreuna cu parintii ori familia (violenta fizica, psihica si de limbaj, minima ca durata, intensitate si numar de scene, nuditate fara conotatii sexuale);
    c) productii audiovizuale interzise copiilor sub 12 ani (violenta fizica, psihica si de limbaj redusa ca durata, intensitate si numar de scene, expresii vulgare ori licentioase incidentale, nuditate);
    d) productii audiovizuale interzise copiilor sub 16 ani (violenta fizica, psihica sau de limbaj intensa, sistematic repetata, violenta casnica sau sexuala, scene de cruzime asupra oamenilor sau animalelor, scene de sinucidere, consum de droguri si alcool, comportamente si atitudini antisociale ce pot fi imitate cu usurinta, scene care descriu abuzuri asupra copiilor sau care prezinta femeile in ipostaze degradante, divertismentul pe teme sexuale sau care are conotatii sexuale ori in care abunda limbajul vulgar sau licentios, reality-show pe teme ori avand conotatii sexuale sau axat pe violenta fizica ori psihica, filme erotice, filme horror, competitiile full-contact);
    e) productii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani (productii audiovizuale, altele decat cele pornografice, care in Statele Unite ale Americii si in tarile din Uniunea Europeana sunt interzise publicului sub 18 ani);
    f) alte productii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani (filme si emisiuni pornografice al caror scop principal este fie prezentarea in detaliu a actului sexual, fie a modalitatilor de satisfacere a dorintelor sexuale sau emisiuni audiovizuale in care se prezinta un act sexual real, indiferent de modalitatea de filmare).
    Art. 20
    (1) Productiile prevazute la art. 19 lit. b) se difuzeaza insotite periodic de un semn de avertizare reprezentand un cerc, iar in interiorul acestuia majusculele AP (acord parental) de culoare alba, pe fond rosu.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
    (3) Semnul de avertizare va fi expus timp de 10 minute la debutul difuzarii si timp de 3 minute dupa fiecare pauza publicitara.
    (4) Pentru productiile audiovizuale care nu sunt intrerupte de pauze publicitare, semnul de avertizare va fi expus timp de 10 minute la debutul difuzarii si va fi repetat, intr-un timp total de inca 15 minute, in restul difuzarii productiei respective.
    Art. 21
    (1) Productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. c) se difuzeaza numai dupa ora 20,00 si vor fi insotite periodic de un semn de avertizare reprezentand un cerc, iar in interiorul acestuia numarul 12 de culoare alba, pe fond rosu.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
    (3) Semnul de avertizare va fi expus timp de 15 minute la debutul difuzarii si timp de 5 minute dupa fiecare pauza publicitara.
    (4) Pentru productiile audiovizuale care nu sunt intrerupte de pauze publicitare, semnul de avertizare va fi expus timp de 15 minute la debutul difuzarii si va fi repetat, intr-un timp total de inca 25 de minute, in restul difuzarii productiei respective.
    Art. 22
    (1) Productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. d) se difuzeaza numai in intervalul orar 22,00 - 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc, iar in interiorul acestuia numarul 16 de culoare alba, pe fond rosu.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
    (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la intervalul de difuzare urmatoarele productii audiovizuale care pot fi difuzate numai in intervalul orar 23,00 - 6,00:
    a) filme horror, filme erotice si filme de o violenta extrema;
    b) divertismentul pe teme sexuale sau care are conotatii sexuale ori in care abunda limbajul vulgar sau licentios;
    c) competitii full-contact;
    d) reality-show pe teme ori avand conotatii sexuale sau axat pe violenta fizica ori psihica;
    e) emisiuni audiovizuale sponsorizate de producatorii de bauturi spirtoase.
    Art. 23
    (1) Productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. e) se difuzeaza numai in intervalul orar 23,00 - 6,00 si vor fi insotite permanent de un semn de avertizare reprezentand un cerc, iar in interiorul acestuia numarul 18 de culoare alba, pe fond rosu.
    (2) Dimensiunea semnului de avertizare va fi de 30 de pixeli.
    Art. 24
    (1) Productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. f) nu vor fi difuzate sau retransmise de radiodifuzori aflati sub jurisdictia Romaniei.
    (2) Productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. f) pot fi retransmise de catre distribuitorii de servicii numai in pachete optionale, codat, in intervalul orar 1,00 - 5,00, si vor fi insotite permanent de semnul de avertizare reprezentand un cerc, iar in interiorul acestuia numarul 18 de culoare alba, pe fond rosu; se interzice retransmiterea productiilor audiovizuale care prezinta imagini cu copii avand un comportament explicit sexual.
    Art. 25
    (1) Difuzarea anunturilor promotionale pentru productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. b), c) si d) se va face cu semnul de avertizare corespunzator si va respecta prevederile art. 18.
    (2) Difuzarea anunturilor promotionale pentru productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. e) este permisa numai in intervalul orar 23,00 - 6,00 si se va face cu semnul de avertizare corespunzator.
    (3) Este interzisa difuzarea anunturilor promotionale pentru productiile audiovizuale prevazute la art. 19 lit. f).
    Art. 26
    (1) Publicitatea pentru convorbirile telefonice erotice si serviciile erotice se difuzeaza numai in intervalul orar 0,00 - 5,00 si va fi insotita permanent de semnul de avertizare prevazut la art. 23.
    (2) Publicitatea directa sau indirecta la publicatii erotice se difuzeaza numai in intervalul orar 22,00 - 5,00 si va fi insotita permanent de semnul de avertizare prevazut la art. 22.
    (3) Este interzisa difuzarea oricarei forme de publicitate la publicatii cu caracter pornografic.
    Art. 27
    (1) Radiodifuzorii au obligatia de a informa sonor si vizual publicul, inainte de inceperea difuzarii, cu privire la genul productiei audiovizuale si, dupa caz, cu privire la restrictiile de vizionare.
    (2) Durata anuntului prevazut la alin. (1) nu va fi mai mica de 15 secunde.
    (3) Radiodifuzorii au obligatia sa solicite ca publicarea programelor de radio si de televiziune sa fie insotita de marcajele prevazute in prezenta decizie.

    Programele de stiri si protectia copiilor
    Art. 28
    (1) Programele de stiri si de actualitati se supun cerintelor de protectie a copiilor si vizionarii in familie.
    (2) Avertizarea verbala a publicului, in cazul difuzarii unor scene de violenta, este obligatorie; radiodifuzorii vor evita prezentarea repetata a scenelor de violenta.
    (3) Este interzisa prezentarea de materiale care incita la comiterea de infractiuni grave.
    (4) Secventele care prezinta executii, oameni ucisi sau voluntari ai mortii, indiferent de motivatia acestora, se difuzeaza numai in cazuri temeinic justificate si in conformitate cu deontologia jurnalistica.
    (5) Subiectele sau evenimentele cu teme sexuale pot fi prezentate numai dupa ora 22,00.
    (6) Este interzisa ilustrarea unei informatii cu suport de imagine din filme sau publicatii pornografice.

    Programele muzicale si protectia copiilor
    Art. 29
    (1) Productiile si videoclipurile muzicale bazate pe violenta fizica, psihica ori sexuala sau care folosesc un limbaj vulgar ori licentios pot fi difuzate doar cu respectarea criteriilor de clasificare si a restrictiilor orare de difuzare.
    (2) Este interzisa difuzarea productiilor si videoclipurilor muzicale care incurajeaza consumul de droguri sau care sugereaza ca drogurile ar constitui un mijloc de rezolvare a problemelor de viata.

    Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale
    Art. 30
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 24 si ale art. 29 alin. (2) se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Nerespectarea prevederilor celorlalte articole ale prezentei decizii atrage aplicarea dispozitiilor art. 91 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 31
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 57/2003 privind protectia minorilor in cadrul serviciilor de programe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2003.
    (2) Prezenta decizie intra in vigoare la 15 august 2004.

                      Presedintele Consiliului National
                            al Audiovizualului,
                                Ralu FilipSmartCity5

COMENTARII la Decizia 249/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 249 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu