Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 21 octombrie 2008

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea economica

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 353 din 26 mai 2009Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus (denumite în continuare părţi contractante),

dorind să sprijine dezvoltarea cooperării economice dintre statele părţilor contractante în domeniile de interes reciproc, pe bază de egalitate şi avantaj reciproc,

recunoscând importanţa adoptării măsurilor de lungă durată pentru dezvoltarea cooperării şi întărirea legăturilor dintre statele părţilor contractante la diferite niveluri şi, în particular, la nivelul operatorilor economici,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

1.  Părţile contractante vor întreprinde toate eforturile pentru dezvoltarea şi întărirea cooperării economice în toate domeniile care pot prezenta interes şi avantaj reciproc, ţinând cont de cadrul legislativ naţional, precum şi de obligaţiile internaţionale ale statelor lor.

2. Această cooperare va fi îndreptată, în particular, asupra:

a) întăririi şi diversificării relaţiilor economice dintre statele părţilor contractante;

b) stimulării unor noi contacte şi dezvoltării celor existente între operatorii economici din statele părţilor contractante, incluzând întreprinderile mici şi mijlocii, în scopul promovării activităţilor investiţionale, constituirii de societăţi mixte şi realizării altor proiecte comune;

c)  stimulării colaborării dintre organismele competente ale statelor părţilor contractante, în scopul organizării şi intensificării diferitelor forme de cooperare economică;

d) protecţiei şi ameliorării mediului înconjurător.

ARTICOLUL 2

1. Cooperarea prevăzută în art. 1 al prezentului acord se va realiza între părţile contractante, în particular, dar nu exclusiv, în următoarele domenii:

a) industrie, inclusiv construcţia de maşini agricole;

b) energetică;

c) turism;

d) transport;

e) bancar, asigurări şi alte servicii financiare;

f) comunicaţii;

g) pregătire profesională;

h) activitate investiţională;

i) tehnologie şi inovaţii.

2. Părţile contractante se vor consulta în vederea identificării domeniilor prioritare de cooperare.

ARTICOLUL 3

1.  Cooperarea economică, prevăzută în prezentul acord, trebuie să se desfăşoare, în special, în baza convenţiilor şi contractelor dintre operatorii economici români şi belaruşi, în conformitate cu legislaţia internă a statelor părţilor contractante.

2.  Părţile contractante vor depune toate eforturile posibile pentru crearea unor condiţii favorabile extinderii cooperării economice, în special prin:

a) crearea unui climat investiţional favorabil;

b) încurajarea schimbului de informaţii economice;

c) promovarea stabilirii de contacte între operatorii economici din cele două ţări;

d) facilitarea organizării de expoziţii, târguri şi simpozioane, desfăşurate pe teritoriul statelor părţilor contractante.

ARTICOLUL 4

In scopul îmbunătăţirii dezvoltării cooperării economice, organismele responsabile ale părţilor contractante vor depune eforturi pentru asigurarea schimbului de informaţii cu privire la:

a) legislaţia care reglementează activitatea economică, inclusiv în domeniul investiţiilor, al contractelor şi licitaţiilor publice, al standardizării şi certificării, al licenţierii, al protejării drepturilor de proprietate industrială, de autor şi conexe, precum şi în alte domenii de interes reciproc;

b) participarea la organizaţii economice internaţionale şi alte structuri de integrare, precum şi la procesele legate de aderarea la aceste organizaţii şi structuri de integrare;

c) acţiunile de promovare a mărfurilor şi serviciilor, menite să încurajeze contactele dintre potenţialii parteneri de afaceri, incluzând informarea privind facilităţile existente, legate de organizarea expoziţiilor, târgurilor şi misiunilor economice, precum şi asupra sistemelor de informaţii economice.

ARTICOLUL 5

1.   Părţile contractante înfiinţează Comisia interguver-namentală româno-belarusă de cooperare economică (denumită în continuare Comisia) în scopul monitorizării implementării prezentului acord.

2. Comisia va avea, în special, dar nu exclusiv, următoarele obiective:

a) efectuarea de examinări periodice şi analize privind stadiul şi perspectivele dezvoltării cooperării economice;

b) elaborarea de noi propuneri pentru dezvoltarea cooperării economice;

c)   analiza problemelor litigioase legate de dezvoltarea cooperării economice sau apărute în procesul implementării prezentului acord, pregătirea propunerilor de soluţionare, precum şi întreprinderea unor măsuri preventive pentru reglementarea eventualelor diferende în astfel de cazuri;

d)   informarea cercurilor de afaceri din statele părţilor contractante despre posibilităţile de investiţii, precum şi schimbul de informaţii privind legislaţia şi reglementările în vigoare, care sunt legate de sau afectează aplicarea prezentului acord;

e) promovarea întăririi cooperării economice şi industriale în sectorul public şi privat.

3.   Comisia va fi constituită din reprezentanţi ai părţilor contractante, pe bază de paritate, şi se va reuni cel puţin o dată pe an, la propunerea oricăreia dintre părţile contractante, la data şi locul convenite prin canale diplomatice.

4.  Comisia va evalua progresele şi rezultatele cooperării prevăzute în cadrul acordului şi va elabora recomandări în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

5.  Comisia poate hotărî, dacă va fi necesar, înfiinţarea de subcomisii şi grupuri de lucru în vederea facilitării realizării obiectivelor prezentului acord.

6.  Comisia va aproba regulile sale de procedură, care vor defini activitatea sa, aspectele financiare şi limbile de lucru.

ARTICOLUL 6

Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligaţiile internaţionale ale părţilor contractante. Acestea se vor aplica fără a afecta îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene.

Acest acord nu poate fi interpretat sau invocat cu scopul de a desfiinţa sau afecta, în vreun fel, obligaţiile ce decurg din orice acord încheiat de Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Belarus, pe de altă parte.

ARTICOLUL 7

Diferendele apărute între părţile contractante ca urmare a aplicării şi interpretării prezentului acord, precum şi ca urmare a încălcării de către una dintre părţile contractante a obligaţiilor prevăzute de prezentul acord vor fi soluţionate pe calea tratativelor şi a consultărilor dintre părţile contractante.

ARTICOLUL 8

Prezentul acord poate fi modificat sau amendat cu acordul comun al părţilor. Aceste modificări sau amendări se întocmesc prin protocoale separate, care intră în vigoare conform art. 9 al prezentului acord şi constituie parte integrantă a acestuia.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată si intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se vor informa reciproc în legătura cu îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

2.  Fiecare dintre părţile contractante poate denunţa acest acord prin notificarea scrisă transmisă celeilalte părţi contractante. Acordul îşi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care cealaltă parte contractantă a primit notificarea.

3. Incetarea valabilităţii prezentului acord nu va determina încetarea proiectelor şi a contractelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate, cu excepţia cazurilor când părţile contractante convin altfel.

Semnat la Bucureşti la data de 21 octombrie 2008, în două exemplare, fiecare în limbile română, rusă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Adrian Radu,

secretar general adjunct, Ministerul Economiei şi Finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Belarus,

Valerii Iosifovici Voroneţkii,

ministrul adjunct al afacerilor externe


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu