E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

REGULAMENT Nr

REGULAMENT   Nr. 4 din  7 aprilie 2004

privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 739 din 16 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2), ale art. 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    SECTIUNEA 1
    Domeniul de aplicare si definitii

    Art. 1
    (1) Obiectul prezentului regulament il constituie organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare (CRB).
    (2) Centrala Riscurilor Bancare este un centru de intermediere care gestioneaza in numele Bancii Nationale a Romaniei informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri pentru scopurile utilizatorilor, in conditiile pastrarii secretului bancar.
    Art. 2
    Pentru scopurile prezentului regulament:
    1. Informatia de risc bancar este informatia care se raporteaza de catre institutiile de credit, se prelucreaza si se difuzeaza de Centrala Riscurilor Bancare; informatia de risc bancar cuprinde datele de identificare a unui debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, si operatiunile in lei si in valuta prin care institutiile de credit se expun la risc fata de acel debitor.
    Aceste operatiuni sunt:
    a) acordarea de credite;
    b) asumarea de angajamente de catre institutia de credit, in numele debitorului, fata de o persoana fizica, o persoana juridica nonbancara sau fata de o institutie de credit din strainatate;
    c) asumarea de angajamente de catre institutia de credit, in numele debitorului, fata de alta institutie de credit care functioneaza pe teritoriul Romaniei.
    2. Informatia despre fraudele cu carduri este informatia raportata de catre institutia de credit referitoare la incalcarea prevederilor contractuale de catre posesorii de card de debit si/sau de credit si suma corespunzatoare nu este inregistrata la restante in propriile evidente.
    3. Riscul individual este suma valorilor operatiunilor prevazute la pct. 1, raportata la Centrala Riscurilor Bancare de o persoana declaranta pentru un debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, cu conditia sa fie egala sau mai mare decat limita de raportare. Riscul individual reprezinta expunerea unei institutii de credit fata de un debitor si se determina de catre persoana declaranta. Pentru calculul riscului individual se iau in considerare atat operatiunile desfasurate de debitor in nume propriu, cat si cele in care debitorul este parte componenta a unui grup de persoane fizice si/sau juridice, care reprezinta un singur debitor.
    Componenta grupului de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un singur debitor, denumit in continuare grup de debitori, se raporteaza la Centrala Riscurilor Bancare. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului de debitori, institutiile de credit vor avea in vedere urmatoarele:
    a) criteriile prevazute in norma privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, pentru includerea persoanelor fizice si/sau juridice in categoria un singur debitor;
    b) institutia de credit sa inregistreze expunere fata de cel putin una dintre persoanele din grup.
    Persoanele fizice care nu indeplinesc conditia de limita de raportare si inregistreaza restante mai mari de 30 de zile se raporteaza la Centrala Riscurilor Bancare.
    4. Persoana recenzata este debitorul, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, inscris in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare ca urmare a raportarii acestuia de catre persoana declaranta.
    5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru aceeasi persoana recenzata, mai putin valoarea angajamentelor asumate de institutiile de credit, in numele persoanei recenzate, fata de alte institutii de credit care functioneaza pe teritoriul Romaniei [pct. 1 lit. c)]. Riscul global reprezinta expunerea intregului sistem bancar din Romania fata de o singura persoana recenzata si se determina de Centrala Riscurilor Bancare.
    6. Persoanele declarante la Centrala Riscurilor Bancare sunt:
    - centralele institutiilor de credit - persoane juridice romane - pentru toate informatiile de risc bancar si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidente si din cele ale unitatilor lor teritoriale din Romania;
    - sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine - pentru toate informatiile de risc bancar si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din propriile evidente. Aceste institutii vor comunica in scris directiei care coordoneaza activitatea Centralei Riscurilor Bancare optiunea de raportare a informatiei referitoare la incadrarea debitorilor.
    Persoanele declarante au obligatia sa completeze formularul "Fisa de acreditare la CRB a persoanelor autorizate sa transmita si sa receptioneze informatii de risc bancar si informatii despre fraudele cu carduri" (F1), prin care sunt desemnate maximum 3 persoane acreditate la Centrala Riscurilor Bancare, conform anexei nr. 1. Aceasta fisa va fi intocmita in doua exemplare avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 va fi transmis in regim confidential la Centrala Riscurilor Bancare;
    - exemplarul 2 va fi pastrat pentru evidentele proprii.
    7. Persoana acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sa transmita la si sa receptioneze de la Centrala Riscurilor Bancare informatii de risc bancar si informatii despre fraudele cu carduri.
    Accesarea sistemului informatic al Centralei Riscurilor Bancare de catre persoanele acreditate la Centrala Riscurilor Bancare se va face pe baza de nume si parole de acces unice, atribuite de Banca Nationala a Romaniei.
    Fiecare sucursala a persoanelor declarante are drept de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare numai daca conectarea acestora se realizeaza prin intermediul propriei centrale, pe baza de nume si parola de acces unica, atribuite de Banca Nationala a Romaniei.
    8. Perioada de raportare este intervalul cuprins intre datele de 1 si 17 ale lunii in care se raporteaza informatia de risc bancar aferenta lunii anterioare. Perioada de raportare se incheie la data de 17 la ora 18,00.
    In cazul in care data de 17 nu este o zi bancara, perioada de raportare se incheie in urmatoarea zi bancara la ora 18,00.
    9. Utilizatorii sunt institutiile de credit si Banca Nationala a Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Obligativitatea raportarii si structura bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare

    Art. 3
    Fiecare persoana declaranta este obligata sa raporteze la Centrala Riscurilor Bancare, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul regulament, informatia de risc bancar pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat, respectiv ca institutia de credit sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate.
    Art. 4
    Centrala Riscurilor Bancare organizeaza si gestioneaza o baza de date care cuprinde:
    a) Registrul central al creditelor (RCC), care contine informatiile de risc bancar raportate de persoanele declarante, prelucrate si difuzate de catre Centrala Riscurilor Bancare in vederea valorificarii de catre utilizatori in conditiile pastrarii secretului bancar;
    b) Registrul creditelor restante (RCR), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii de risc bancar referitoare la persoanele recenzate si la creditele restante ale acestora fata de intregul sistem bancar din Romania; acesta include si informatii despre persoanele fizice care nu indeplinesc conditia de limita de raportare si inregistreaza restante mai mari de 30 de zile;
    c) Registrul grupurilor de debitori (RGD), care este alimentat lunar de Registrul central al creditelor cu informatii despre grupurile de debitori;
    d) Registrul fraudelor cu carduri (RFC), care contine informatii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit si/sau de credit.

    CAP. 2
    Transmiterea, inscrierea, prelucrarea si difuzarea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri

    SECTIUNEA 1
    Transmiterea si inscrierea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare

    Art. 5
    Fluxul informational privind transmiterea si inscrierea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este prezentat in anexa A.
    Art. 6
    In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la art. 3, persoana declaranta trebuie sa transmita la Centrala Riscurilor Bancare, lunar, in perioada de raportare, informatia de risc bancar, folosind in mod obligatoriu urmatoarele proceduri:
    1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie folosita in cazul raportarii pentru prima data la Centrala Riscurilor Bancare a unui debitor de catre respectiva persoana declaranta sau in cazul in care datele de identificare a unor debitori raportati anterior de catre aceeasi persoana declaranta au suferit modificari. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se realizeaza prin utilizarea Formularului de raportare a debitorilor (F2 A).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 2.
    2. Procedura de raportare a grupurilor de debitori trebuie folosita in cazul raportarii pentru prima data la Centrala Riscurilor Bancare a unui grup de debitori de catre persoana declaranta sau in cazul in care datele despre grupul raportat anterior de catre aceeasi persoana declaranta au suferit modificari. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se realizeaza prin utilizarea Formularului de raportare a grupurilor de debitori (F2 B).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 2.
    3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie folosita in cazul in care debitorul indeplineste conditia de a fi raportat. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizandu-se Formularul de raportare a riscurilor individuale (F3 A).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 3.
    4. Procedura de stergere a riscurilor trebuie folosita in cazul in care un risc raportat anterior nu mai este inregistrat in evidentele institutiei de credit si debitorul respectiv indeplineste conditia de a fi raportat la Centrala Riscurilor Bancare. Raportarea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizandu-se formularul F3 A.
    5. Procedura de stergere a unui debitor trebuie folosita in cazul in care un debitor nu mai indeplineste conditia de a fi raportat de catre persoana declaranta. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizandu-se formularul F2 A.
    6. Procedura de stergere a unui grup de debitori trebuie folosita in cazul in care grupul nu mai exista in evidentele persoanei declarante. Transmiterea informatiei de risc bancar prin aceasta procedura se face utilizandu-se formularul F2 B.
    Art. 7
    Informatia de risc bancar raportata la Centrala Riscurilor Bancare este cea inscrisa in evidentele institutiei de credit in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    Art. 8
    Fraudele cu carduri se raporteaza de catre persoana declaranta in momentul constatarii acestora, astfel:
    1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectueaza de catre institutia de credit care constata producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit, de catre posesorul acestuia. Transmiterea informatiei se realizeaza prin utilizarea Formularului de raportare a fraudelor cu carduri (F3 B).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 3.
    2. Stergerea unei fraude cu card se efectueaza de catre institutia de credit care constata ca informatia transmisa este eronata; transmiterea acestei informatii se realizeaza prin utilizarea formularului Sesizare de corectie (F8).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 8.
    Art. 9
    Banca Nationala a Romaniei va asigura la sediul sau central conditiile tehnice care sa permita inregistrarea, gestionarea si difuzarea cu operativitate, fara alterari, pe suport electronic sau pe suport hartie, dupa caz, a informatiilor de risc bancar si/sau a informatiei privind fraudele cu carduri.
    Art. 10
    (1) Inscrierea in Registrul central al creditelor poate fi efectuata daca informatia de risc bancar transmisa de catre o persoana declaranta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de validare:
    a) respecta standardele de continut si modul de completare a formularelor prevazute in prezentul regulament;
    b) este in concordanta, conform criteriilor stabilite de Centrala Riscurilor Bancare in acest sens, cu informatia de risc bancar cuprinsa in raportarile anterioare.
    (2) Inscrierea in Registrul fraudelor cu carduri poate fi efectuata daca informatia privind fraudele cu carduri transmisa de catre o persoana declaranta respecta standardele de continut si modul de completare a formularului prevazut in prezentul regulament.
    Art. 11
    Centrala Riscurilor Bancare nu poate modifica din proprie initiativa informatia de risc bancar si/sau informatia despre fraudele cu carduri transmisa de catre persoanele declarante.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organizarea si gestionarea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri

    Art. 12
    (1) Centrala Riscurilor Bancare asigura inregistrarea informatiilor raportate de persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii in scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
    (2) Registrul central al creditelor va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitatilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind:
    - identificarea persoanelor recenzate si evidentierea, dupa caz, a situatiilor speciale, conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - riscurile individuale si caracteristicile acestora;
    - riscurile globale si caracteristicile acestora.
    Informatiile de risc bancar inscrise in Registrul central al creditelor vor fi actualizate lunar.
    (3) Registrul creditelor restante va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitatilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, inregistrate de persoanele recenzate fata de intregul sistem bancar din Romania.
    (4) Registrul grupurilor de debitori va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitatilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel incat sa poata evidentia informatiile despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice.
    (5) Registrul fraudelor cu carduri va fi creat, gestionat si actualizat conform necesitatilor proprii ale Centralei Riscurilor Bancare, astfel incat sa poata evidentia informatiile despre fraudele cu carduri comise de catre posesorii acestora.
    Art. 13
    Informatiile de risc bancar si informatiile despre fraudele cu carduri vor fi mentinute in Registrul creditelor restante si Registrul fraudelor cu carduri pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii.

    SECTIUNEA a 3-a
    Difuzarea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri

    Art. 14
    Fluxul difuzarii informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de Centrala Riscurilor Bancare catre utilizatori este prezentat in anexa A.
    Art. 15
    (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite lunar fiecarei persoane declarante, din proprie initiativa, informatia referitoare la riscul global pentru debitorii raportati de aceasta in luna respectiva, la restantele mai mari de 30 de zile inregistrate de persoanele fizice, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plata ale persoanelor recenzate, utilizand formularul "Situatia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A) si informatia referitoare la grupurile de debitori raportate de persoana declaranta in luna respectiva, utilizand formularul "Situatia grupurilor de debitori" (F4 C).
    Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
    (2) Informatia despre incidentele de plata este preluata din baza de date a Centralei Incidentelor de Plati care functioneaza in baza Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 16
    (1) Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricarei persoane declarante, informatii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidentiate in Registrul creditelor restante, pentru oricare debitor raportat de catre aceasta in luna respectiva, utilizand formularul "Situatia creditelor restante" (F4 B).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
    (2) Situatia creditelor restante include si informatii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plata ale persoanelor recenzate.
    Art. 17
    Centrala Riscurilor Bancare transmite, la cerere, oricarei persoane declarante informatii referitoare la fraudele cu carduri, evidentiate in Registrul fraudelor cu carduri, utilizand formularul "Situatia fraudelor cu carduri" (F4 D).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 18
    (1) Orice institutie de credit poate solicita Centralei Riscurilor Bancare, prin intermediul propriei persoane declarante, informatia de risc bancar referitoare la orice persoana fizica sau juridica nonbancara, respectand prevederile art. 37 din Legea nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu conditia sa aiba acordul scris al persoanei respective. Nerespectarea acestei conditii de catre institutia de credit constituie abatere de la prevederile prezentului regulament.
    (2) In cazul in care informatia de risc bancar solicitata de institutia de credit se refera la un debitor raportat de aceasta in ultima perioada de raportare incheiata si/sau in cazul in care informatia solicitata se refera la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.
    (3) Datele ce pot fi solicitate de institutia de credit sunt:
    - datele referitoare la riscul global inregistrat in Registrul central al creditelor in ultima luna, pe numele persoanei recenzate;
    - datele referitoare la riscul global si creditele restante inregistrate fata de intregul sistem bancar in cel mult ultimii 7 ani, de aceeasi persoana recenzata;
    - datele referitoare la fraudele cu carduri in cel mult ultimii 7 ani; si/sau
    - datele referitoare la situatia grupurilor de debitori raportate de fiecare institutie de credit, respectiv riscul global si suma restanta aferente grupurilor de debitori pentru ultima luna incheiata.
    (4) Datele referitoare la riscul global inregistrat pe numele persoanei recenzate, precum si cele referitoare la creditele restante includ si informatii despre fraudele cu carduri, precum si despre incidentele de plata ale persoanelor recenzate.
    (5) Formularele folosite pentru solicitarea de informatii de risc bancar sunt urmatoarele:
    a) "Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F5).
    Formularul F5 se va intocmi in trei exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1: ramane in posesia persoanei care a dat acordul;
    - exemplarul 2: se depune la unitatea teritoriala a institutiei de credit care a primit acordul si se arhiveaza de catre aceasta;
    - exemplarul 3: se transmite persoanei declarante (sau sucursalei institutiei de credit - in cazul in care aceasta face consultarea bazei de date) in ziua emiterii acordului.
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 5.
    b) "Cerere de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare" (F6).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 6.
    (6) Difuzarea de catre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri se face in termen de cel mult o zi bancara de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
    Art. 19
    Persoana declaranta este obligata sa remita, la cerere, oricarei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informatii de la Centrala Riscurilor Bancare, ultimele informatii de risc bancar si cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectiva.
    Art. 20
    Directorul coordonator al activitatii Centralei Riscurilor Bancare poate dispune sistarea difuzarii informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de Centrala Riscurilor Bancare, in cazul in care accesul la aceasta s-a facut de catre persoane neautorizate.

    CAP. 3
    Corectarea informatiei inregistrate in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare

    SECTIUNEA 1
    Corectarea erorilor

    Art. 21
    (1) Inlocuirea informatiei de risc bancar transmise, care nu a indeplinit cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1), si completarea informatiei de risc bancar transmise se pot face in perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B si F3 A:
    a) ca urmare a sesizarii de catre Centrala Riscurilor Bancare a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, in cel mult o zi bancara de la data primirii oricarei raportari, formularul "Lista erorilor privind informatia de risc bancar" (F7).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 7;
    b) ca urmare a sesizarii de catre persoana declaranta a erorilor si omisiunilor proprii.
    (2) In cazul in care persoana declaranta sesizeaza erori in informatia de risc bancar transmisa in cadrul perioadei de raportare, aceasta este obligata sa transmita la Centrala Riscurilor Bancare, in aceasta perioada, informatia de risc bancar corectata. Corectarea acestor erori se poate efectua si prin utilizarea formularului "Sesizare de corectie".
    (3) In cazul in care persoana declaranta nu efectueaza corectiile in perioada de raportare, Centrala Riscurilor Bancare va inscrie in Registrul central al creditelor numai informatia de risc bancar care indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) si va completa pe baza datelor anterioare informatia de risc bancar omisa.
    Art. 22
    Corectarea erorilor din formularele F2 A si F3 A care constituie o raportare anterioara se poate face de catre persoana declaranta prin utilizarea formularului "Sesizare de corectie", astfel:
    a) din initiativa unei persoane recenzate, atunci cand aceasta constata existenta unor date eronate care au fost inregistrate pe numele sau ca urmare a raportarii lor de catre institutia de credit pe care persoana recenzata a identificat-o ca fiind sursa erorii;
    b) din initiativa institutiei de credit, atunci cand aceasta constata existenta unor date eronate inregistrate in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, ca urmare a raportarii lor de catre institutia de credit.
    Art. 23
    (1) Urmatoarele informatii de risc bancar existente in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare pot fi corectate o singura data prin formularul "Sesizare de corectie":
    - informatia referitoare la incadrarea debitorului;
    - datele aferente unui credit (credit reesalonat, suma datorata utilizata si neutilizata, suma restanta si serviciul datoriei).
    (2) A doua corectura este permisa numai daca:
    - aceasta se face ca urmare a unei solicitari de conciliere; si
    - prima corectura nu s-a facut ca urmare a unei solicitari de conciliere.
    Art. 24
    (1) Informatia de risc bancar care a fost transmisa eronat sau care si-a schimbat continutul si care nu poate fi corectata de catre institutia de credit (denumirea si codul de identificare a debitorului) poate fi modificata in urma transmiterii pe suport hartie, la Centrala Riscurilor Bancare, a formularului "Sesizare de corectie", insotit de documentele justificative.
    (2) Celelalte informatii de risc bancar pot fi corectate ori de cate ori este nevoie sau ca urmare a unei solicitari de conciliere.
    (3) O informatie conciliata nu mai poate fi nici modificata, nici conciliata.
    Art. 25
    (1) In cazul in care informatia de risc bancar continuta in formularul "Sesizare de corectie" indeplineste conditiile prevazute la art. 10 alin. (1), Centrala Riscurilor Bancare efectueaza inscrierea acesteia in cel mult o zi bancara de la data primirii sesizarii.
    (2) In cazul in care informatia de risc bancar continuta in formularul "Sesizare de corectie" nu indeplineste cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1), Centrala Riscurilor Bancare nu efectueaza inscrierea acesteia.
    Art. 26
    Informatia de risc bancar corecta, transmisa la Centrala Riscurilor Bancare prin formularul "Sesizare de corectie", este cea inscrisa in evidentele institutiei de credit in ultima zi a lunii la care se refera.
    Art. 27
    (1) Corectarea informatiei despre fraudele cu carduri transmise prin utilizarea formularului F3 B se poate face o singura data, utilizandu-se formularul "Sesizare de corectie" (cu exceptia judetului, care poate fi corectat de cate ori este nevoie).
    (2) A doua corectura este permisa numai daca:
    - aceasta se face ca urmare a unei solicitari de conciliere; si
    - prima corectura nu s-a facut ca urmare a unei solicitari de conciliere.
    (3) O informatie conciliata nu mai poate fi nici modificata prin formularul "Sesizare de corectie", nici conciliata.

    SECTIUNEA a 2-a
    Procedura de conciliere

    Art. 28
    Orice persoana recenzata care contesta corectitudinea unor date inregistrate in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare pe numele sau, fara a cunoaste institutia de credit - sursa a erorii, poate solicita institutiei de credit care i-a remis informatia de risc bancar si/sau informatia despre fraudele cu carduri declansarea procedurii de conciliere in cel mult o zi bancara de la consultarea bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
    Art. 29
    Etapele procedurii de conciliere sunt urmatoarele:
    - etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de catre persoana recenzata si acceptarea cererii de catre institutia de credit.
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 9.
    Formularul F9 se va intocmi in trei exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 ramane in posesia persoanei care a emis cererea;
    - exemplarul 2 se depune la unitatea teritoriala a institutiei de credit care initiaza procedura de conciliere si se arhiveaza de catre aceasta;
    - exemplarul 3 se transmite persoanei declarante;
    - etapa a 2-a: transmiterea la Centrala Riscurilor Bancare, de catre unitatea teritoriala a institutiei de credit, prin persoana declaranta, a continutului formularului "Cerere de conciliere" in cel mult o zi bancara de la data acceptarii acesteia;
    - etapa a 3-a: transmiterea de catre Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri, continuta in formularul "Cerere de conciliere", catre persoana declaranta care a raportat-o;
    - etapa a 4-a: verificarea de catre persoana declaranta a informatiei de risc bancar si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii;
    - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificarii de catre persoana declaranta in termen de maximum doua zile bancare de la primirea de la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii.
    In cazul in care verificarea a evidentiat existenta unei informatii eronate de risc bancar si/sau a unei informatii eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificarii si corecteaza erorile prin emiterea formularului "Sesizare de corectie", in conditiile respectarii prevederilor art. 23 si 27.
    Persoana declaranta este obligata sa transmita la Centrala Riscurilor Bancare, in maximum 5 zile bancare de la primirea de la aceasta a datelor supuse concilierii, documentul care sa certifice rezultatul verificarii;
    - etapa a 6-a: transmiterea de catre Centrala Riscurilor Bancare, persoanei declarante a institutiei de credit care a initiat concilierea, a rezultatului verificarii informatiei de risc bancar. Institutia de credit este obligata sa puna la dispozitie persoanei recenzate rezultatul in maximum o zi bancara de la data primirii acestuia de la Centrala Riscurilor Bancare.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    SECTIUNEA 1
    Limita de raportare

    Art. 30
    (1) Limita de raportare, in functie de care institutiile de credit transmit la Centrala Riscurilor Bancare riscul individual al unui debitor, este de 200.000.000 (doua sute milioane) lei.
    (2) Suma reprezentand limita de raportare se modifica prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA a 2-a
    Arhivarea

    Art. 31
    Orice document continand informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri raportata la si primita de la Centrala Riscurilor Bancare se arhiveaza pe o perioada de 5 ani la institutiile de credit.

    SECTIUNEA a 3-a
    Comisioane

    Art. 32
    Pentru serviciile de informare prestate de Centrala Riscurilor Bancare se percepe fiecarei institutii de credit conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare un comision lunar compus dupa cum urmeaza:
    a) comision calculat in functie de numarul de debitori din baza de date a Centralei Riscurilor Bancare in luna curenta:
    - 18.000.000 (optsprezece milioane) lei pentru institutiile de credit care au mai putin de 500 debitori intrati in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie "Situatia riscului global privind persoanele recenzate";
    - 23.000.000 (douazeci si trei milioane) lei pentru institutiile de credit care au intre 500 si 1.000 debitori intrati in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie "Situatia riscului global privind persoanele recenzate";
    - 25.000.000 (douazeci si cinci milioane) lei pentru institutiile de credit care au peste 1.000 debitori intrati in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie "Situatia riscului global privind persoanele recenzate";
    b) comision calculat in functie de numarul de interogari efectuate cu acordul debitorilor potentiali:
    - 1.000.000 (un milion) lei pentru institutiile de credit care au efectuat interogari pentru toti debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta;
    - 2.000.000 (doua milioane) lei pentru institutiile de credit care au efectuat interogari pentru cel putin 50% din debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta;
    - 3.000.000 (trei milioane) lei pentru institutiile de credit care au efectuat interogari pentru mai putin de 50% din debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta.
    Art. 33
    In situatia in care unei institutii de credit i se retrage autorizatia de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei, comisionul retinut va fi proportional cu numarul de zile lucratoare cat a functionat ca institutie de credit in luna pentru care se percepe comisionul.
    Art. 34
    Cuantumul comisioanelor se va actualiza prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 35
    Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare a Centralei Riscurilor Bancare.

    SECTIUNEA a 4-a
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 36
    Persoanele declarante raspund pentru veridicitatea si integritatea informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri transmise la Centrala Riscurilor Bancare.
    Art. 37
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza cu amenda astfel:
    a) neraportarea lunara de catre institutiile de credit la Centrala Riscurilor Bancare se sanctioneaza cu amenda de 50.000.000 lei;
    b) netransmiterea de catre institutiile de credit a rezultatului verificarii informatiei de risc bancar si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri continute in formularul "Cerere de conciliere", in cadrul termenului prevazut la art. 29 etapa a 5-a primul alineat, se sanctioneaza cu amenda de 5.000.000 lei/zi de intarziere, dar nu mai mult de 20.000.000 lei;
    c) netransmiterea de catre institutiile de credit a documentului care sa certifice rezultatul verificarii informatiei de risc bancar si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri continute in formularul "Cerere de conciliere", in termenul prevazut la art. 29 etapa a 5-a ultimul alineat, se sanctioneaza cu amenda de 5.000.000 lei/zi de intarziere, dar nu mai mult de 20.000.000 lei;
    d) netransmiterea de catre institutiile de credit la Centrala Riscurilor Bancare a informatiei de risc bancar referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de a fi raportati si netransmiterea informatiilor referitoare la grupurile de debitori, precum si transmiterea informatiei de risc bancar eronate, existenta in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, se sanctioneaza cu amenda de 5.000.000 lei daca se identifica 20 debitori/grupuri neraportati/neraportate, respectiv raportati/raportate eronat; pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum si pentru cei raportati eronat identificati peste numarul de 20 se adauga la suma mentionata cate 250.000 lei; informatia de risc bancar eronata se refera la codul de identificare a debitorului, codul situatiei speciale, credit reesalonat, suma datorata utilizata si neutilizata, suma restanta, codul serviciului datoriei, data scadentei, incadrarea debitorului si componenta grupurilor de debitori;
    e) solicitarea de catre institutiile de credit a informatiilor de risc bancar fara acordul persoanei la care se refera informatiile respective se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    (2) Incalcarile disciplinei bancare prevazute la alin. (1) lit. a) - c) se constata de catre directia din Banca Nationala a Romaniei care coordoneaza activitatea Centralei Riscurilor Bancare.
    (3) Incalcarile disciplinei bancare prevazute la alin. (1) lit. d) - e) se constata de catre persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
    Art. 38
    Sanctiunile se aplica de conducerea executiva a Bancii Nationale a Romaniei, iar sumele aferente se vireaza la bugetul de stat.
    Art. 39
    Cuantumul amenzilor suportate de institutiile de credit pentru nerespectarea prevederilor prezentului regulament se va actualiza prin ordin al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei.

    SECTIUNEA a 5-a
    Alte dispozitii

    Art. 40
    Anexa A si anexele nr. 1 - 9*) fac parte integranta din prezentul regulament.
------------
    *) Anexa A si anexele nr. 1 - 9 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 41
    Din proprie initiativa, precum si la solicitarea institutiilor de credit, Centrala Riscurilor Bancare poate sa presteze si alte servicii referitoare la difuzarea de informatii de risc bancar.
    Art. 42
    Informatiile de risc bancar transmise la si primite de la Centrala Riscurilor Bancare au caracter confidential.
    Art. 43
    Centrala Riscurilor Bancare nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul valorificarii, cu incalcarea prevederilor legale, a informatiei de risc bancar si a informatiei despre fraudele cu carduri de catre institutiile de credit.
    Art. 44
    Persoanele declarante au obligatia sa furnizeze Centralei Riscurilor Bancare orice informatie solicitata de aceasta in scopul desfasurarii propriei activitati.
    Art. 45
    (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea institutiei de credit aflate in proces de lichidare judiciara este obligat sa transmita lunar la Centrala Riscurilor Bancare informatiile de risc bancar referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informatiile de risc bancar in format electronic sau pe suport hartie.
    (2) Centrala Riscurilor Bancare nu are obligatia de a transmite lichidatorului desemnat informatiile din formularul "Situatia riscului global privind persoanele recenzate".
    Art. 46
    (1) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 septembrie 2004.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 614 din 16 decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 20 ianuarie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

                   GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                                MUGUR ISARESCU

    ANEXA A

                             FLUXUL INFORMATIONAL
                      AL CENTRALEI RISCURILOR BANCARE

 _________________     __________________     _________________     ___________
|CENTRALELE       |   |                  |   |UNITATILE        |   |           |
|INSTITUTIILOR DE |   |                  |   |TERITORIALE ALE  |   |           |
|CREDIT - PERSOANE|<->| ________________ |   |INSTITUTIILOR DE |   | PERSOANELE|
|JURIDICE ROMANE  |   ||                ||   |CREDIT - PERSOANE|<->| RECENZATE |
|_________________|   ||   CENTRALA     ||   |JURIDICE ROMANE  |   |           |
         ^            ||   RISCURILOR   ||   |_________________|   |___________|
         |            ||   BANCARE      ||           ^                   ^
 ________v________    ||________________||           |                   |
|UNITATILE        |   |                  |    _______v___________________v_____
|TERITORIALE ALE  |   |                  |   |CENTRALELE INSTITUTIILOR DE      |
|INSTITUTIILOR DE |   |                  |<->|CREDIT - PERSOANE JURIDICE ROMANE|
|CREDIT - PERSOANE|   | - REGISTRUL      |   |_________________________________|
|JURIDICE ROMANE  |   |   CENTRAL AL     |    _________________________________
|_________________|   |   CREDITELOR     |   |SUCURSALELE DIN ROMANIA ALE      |
 _________________    |                  |<->|INSTITUTIILOR DE CREDIT STRAINE  |
|UNITATILE        |   |                  |   |_________________________________|
|TERITORIALE ALE  |   | - REGISTRUL      |            ^                  ^
|SUCURSALELOR DIN |   |   CREDITELOR     |            |                  |
|ROMANIA ALE      |   |   RESTANTE       |    ________v________     _____v_____
|INSTITUTIILOR DE |   |                  |   |UNITATILE        |   |           |
|CREDIT STRAINE   |   | - REGISTRUL      |   |TERITORIALE ALE  |   |PERSOANELE |
|_________________|   |   GRUPURILOR DE  |   |SUCURSALELOR DIN |   |RECENZATE  |
         ^            |   DEBITORI       |   |ROMANIA ALE      |<->|           |
         |            |                  |   |INSTITUTIILOR DE |   |           |
 ________v________    | - REGISTRUL      |   |CREDIT STRAINE   |   |           |
|SUCURSALELE DIN  |   |   FRAUDELOR CU   |   |_________________|   |___________|
|ROMANIA ALE      |   |   CARDURI        |    _________________________________
|INSTITUTIILOR DE |<->|                  |   |            CENTRALA             |
|CREDIT STRAINE   |   |                  |<->|   BANCII NATIONALE A ROMANIEI   |
|_________________|   |__________________|   |_________________________________|

  TRANSMITEREA       INSCRIEREA, PRELUCRAREA        DIFUZAREA INFORMATIEI
  INFORMATIEI        SI STOCAREA INFORMATIEI

    ANEXA 1

   ______
  |  F1  |
  |______|

                              FISA
DE ACREDITARE LA CRB A PERSOANELOR AUTORIZATE SA TRANSMITA SI SA RECEPTIONEZE INFORMATII DE RISC BANCAR SI INFORMATII DESPRE FRAUDELE CU CARDURI

                     Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      (data emiterii)

 ______________________________________________________________________________
| 1. PERSOANA DECLARANTA ....................... Cod ......................... |
| Adresa ........................... Telefon ............ Fax ................ |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 2. PERSOANE ACREDITATE                                                       |
| ____________________________________________________________________________ |
|| 2.1. NUMELE ............................  _____________    _______________ ||
|| PRENUMELE .............................. |             |  |               |||
|| cod numeric personal (din BI/CI)         |             |  |               |||
||  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               |             |  |               |||
|| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |             |  |               |||
|| posesor al buletinului/cartii            |             |  |               |||
|| de identitate seria .... nr. ........... |             |  |               |||
|| emis/emisa de .......................... |             |  |               |||
|| la data de ............................. |             |  |               |||
|| al pasaportului*) seria ................ |_____________|  |_______________|||
|| tara emitenta ..........................   Specimen          Specimen      ||
|| data/locul nasterii ....................   semnatura         stampila      ||
|| domiciliul .............................                     insotitoare   ||
|| functia ................................                                   ||
||                                                                            ||
|| 2.2. NUMELE ............................  _____________    _______________ ||
|| PRENUMELE .............................. |             |  |               |||
|| cod numeric personal (din BI/CI)         |             |  |               |||
||  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               |             |  |               |||
|| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |             |  |               |||
|| posesor al buletinului/cartii            |             |  |               |||
|| de identitate seria .... nr. ........... |             |  |               |||
|| emis/emisa de .......................... |             |  |               |||
|| la data de ............................. |             |  |               |||
|| al pasaportului*) seria ................ |_____________|  |_______________|||
|| tara emitenta ..........................   Specimen          Specimen      ||
|| data/locul nasterii ....................   semnatura         stampila      ||
|| domiciliul .............................                     insotitoare   ||
|| functia ................................                                   ||
||                                                                            ||
|| 2.3. NUMELE ............................  _____________    _______________ ||
|| PRENUMELE .............................. |             |  |               |||
|| cod numeric personal (din BI/CI)         |             |  |               |||
||  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               |             |  |               |||
|| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|              |             |  |               |||
|| posesor al buletinului/cartii            |             |  |               |||
|| de identitate seria .... nr. ........... |             |  |               |||
|| emis/emisa de .......................... |             |  |               |||
|| la data de ............................. |             |  |               |||
|| al pasaportului*) seria ................ |_____________|  |_______________|||
|| tara emitenta ..........................   Specimen          Specimen      ||
|| data/locul nasterii ....................   semnatura         stampila      ||
|| domiciliul .............................                     insotitoare   ||
|| functia ................................                                   ||
||____________________________________________________________________________||
|______________________________________________________________________________|
    *) Se completeaza numai in cazul persoanelor straine.

                                      ___________________________________
                                        Conducerea persoanei declarante
                                                    S.S./L.S.

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit fisei de catre persoana declaranta.
    Rubrica "(data emiterii)"
    Se completeaza cu data la care se emite fisa de acreditare de catre persoana declaranta.

    ZONA 1

    Rubrica "PERSOANA DECLARANTA"
    Se completeaza cu denumirea completa a persoanei declarante care acorda acreditarea.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care acorda acreditarea.
    Rubrica "Adresa"
    Se completeaza cu adresa persoanei declarante.
    Rubrica "Telefon/Fax"
    Se completeaza cu numarul de telefon/fax al persoanei declarante.

    ZONA 2

    Rubricile "NUMELE" si "PRENUMELE"
    Se completeaza cu numele si prenumele persoanei acreditate.
    Restul rubricilor se completeaza cu datele de identificare din buletinul/cartea de identitate (in cazul persoanelor cu cetatenie romana) sau din pasaport (in cazul persoanelor cu cetatenie straina) ale persoanei acreditate.
    Rubrica "functia"
    Se completeaza cu functia detinuta de persoana acreditata in cadrul institutiei de credit.

    Prin "Specimen semnatura" se intelege semnatura uzuala a persoanei acreditate.
    Prin "Specimen stampila insotitoare" se intelege amprenta stampilei ce insoteste semnatura persoanei acreditate.

    ANEXA 2

   ________
  |  F2 A  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

                     FORMULAR DE RAPORTARE A DEBITORILOR
                 pentru luna ............... anul ............

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    c - Codul de identificare
    n - Numele/Denumirea
 ______________________________________________________________________________
|Nr |Debitor|Situatie|Incadrare|Activitatea|Forma de   |Tara|Judetul|Tipul     |
|crt|_______|speciala|debitor* |           |proprietate|    |       |raportarii|
|   | c | n |        |         |           |           |    |       |          |
|___|___|___|________|_________|___________|___________|____|_______|__________|
|(0)|(1)|(2)|   (3)  |   (4)   |    (5)    |    (6)    | (7)|  (8)  |   (9)    |
|___|___|___|________|_________|___________|___________|____|_______|__________|
|___|___|___|________|_________|___________|___________|____|_______|__________|
|___|___|___|________|_________|___________|___________|____|_______|__________|
|___|___|___|________|_________|___________|___________|____|_______|__________|
    * Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine - pot opta pentru raportarea acestei informatii.

                                              Persoana acreditata

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de catre institutia de credit.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se emite formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc bancar.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Debitor - Codul de identificare"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica 2 - "Debitor - Numele/Denumirea"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a debitorului.
    Rubrica 3 - "Situatie speciala"
    Se completeaza in cazul in care debitorul se gaseste in una din situatiile prevazute in Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    - cu litera R - in cazul in care debitorul se afla in situatia de reorganizare;
    - cu litera L - in cazul in care debitorul se afla in situatia de lichidare.
    In cazul in care debitorul nu se afla in nici una dintre situatiile de mai sus, se va completa cu litera N.
    Rubrica 4 - "Incadrare debitor"
    Se completeaza cu incadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    - cu litera S pentru credite clasificate in categoria standard;
    - cu litera O pentru credite clasificate in categoria in observatie;
    - cu litera B pentru credite clasificate in categoria substandard;
    - cu litera I pentru credite clasificate in categoria indoielnic;
    - cu litera P pentru credite clasificate in categoria pierdere.
    Rubrica 5 - "Activitatea"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzator activitatii principale;
    - in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod CAEN, corespunzator activitatii principale;
    - in cazul persoanelor fizice cu codul 00.
    Rubrica 6 - "Forma de proprietate"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzator din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finantelor;
    - in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod corespunzator din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finantelor;
    - in cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
    Rubrica 7 - "Tara"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;
    - in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.
    Rubrica 8 - "Judetul"
    Se completeaza cu codul numeric al judetului in care debitorul - persoana juridica rezidenta este inregistrat la Registrul Comertului sau in care domiciliaza debitorul - persoana fizica.
    Rubrica 9 - "Tipul raportarii"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera S - in cazul in care debitorul raportat anterior nu mai indeplineste conditia de raportare;
    - cu litera N - in cazul in care debitorul indeplineste conditia de raportare.

    In cazul raportarii la Centrala Riscurilor Bancare a unei persoane fizice care inregistreaza restante mai mari de 30 zile si care nu indeplineste conditia de limita de raportare, se vor completa numai rubricile 1, 2, 4, 7, 8 si 9.

   ________
  |  F2 B  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

             FORMULAR DE RAPORTARE A GRUPURILOR DE DEBITORI
                 pentru luna ............... anul ............

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire | Cod  |           Componenta grup            |Tipul raportarii|
|crt.| grup     | grup |______________________________________|                |
|    |          |      |Cod de      |Nume/   |      Tara      |                |
|    |          |      |identificare|Denumire|                |                |
|____|__________|______|____________|________|________________|________________|
| (0)|    (1)   | (2)  |     (3)    |   (4)  |       (5)      |       (6)      |
|____|__________|______|____________|________|________________|________________|
|____|__________|______|____________|________|________________|________________|
|____|__________|______|____________|________|________________|________________|
|____|__________|______|____________|________|________________|________________|

                                          Persoana acreditata

    - Nu se vor raporta grupurile de tipul "angajator - angajat"

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de catre institutia de credit.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se emite formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc bancar.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular atribuit grupului.
    Rubrica 1 - "Denumire grup"
    Se completeaza cu denumirea asociata de institutia de credit grupului de persoane fizice si/sau juridice, astfel incat sa permita identificarea unica a fiecarui grup.
    Rubrica 2 - "Cod grup"
    Se completeaza cu codul atribuit de institutia de credit grupului de persoane fizice si/sau juridice, astfel incat sa permita identificarea unica a fiecarui grup.
    Rubrica 3 - "Componenta grup - Cod de identificare"
    Se completeaza cu codurile de identificare ale persoanelor fizice si/sau juridice care compun grupul.
    Rubrica 4 - "Componenta grup - Nume/Denumire"
    Se completeaza cu numele/denumirile complete ale persoanelor fizice si/sau juridice care compun grupul.
    Rubrica 5 - "Tara"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;
    - in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.
    Rubrica 6 - "Tipul raportarii"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera S - in cazul in care grupul raportat anterior nu mai trebuie raportat;
    - cu litera N - in cazul in care grupul trebuie raportat.

    ANEXA 3

   ________
  |  F3 A  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

                FORMULAR DE RAPORTARE A RISCURILOR INDIVIDUALE
                 pentru luna ............... anul ............

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a = Nr. crt.
    b = Codul unitatii
    c = Codul de identificare a debitorului
    d = Sume acordate
    e = Valuta
    f = Data acordarii
    g = Data scadentei
    h = Codul riscului
    i = Numarul atribuit de CRB
    j = Sume datorate
        j1 - utilizate
        j2 - neutilizate
    k = Sume restante
    l = Serviciul datoriei
    m = Tipul raportarii
    n = Identificator
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| a | b | c | d | e | f | g |     h    | i |     j     |   k    |  l |  m |  n |
|   |   |   |   |   |   |   |          |   |___________|        |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   |          |   |  j1 |  j2 |        |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|___|__________|___|_____|_____|________|____|____|____|
|(0)|(1)|(2)|(3)|(4)|(5)|(6)|   (7)    |(8)|    (9)    |  (10)  |(11)|(12)|(13)|
|___|___|___|___|___|___|___|__________|___|___________|________|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |   |1| 2| 3| 4|   |  1  |  2  |        |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|_____|_____|________|____|____|____|
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|_____|_____|________|____|____|____|
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|_____|_____|________|____|____|____|
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|_____|_____|________|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |   |Total|Total|        |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|_____|_____|________|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |   |RISC       |TOTAL   |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |   |INDIVIDUAL |SUME    |    |    |    |
|   |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |   |(9.1 + 9.2)|RESTANTE|    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|___________|________|____|____|____|
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|___________|________|____|____|____|
|   |   |   |   |   |   |   | |  |  |  |   |    ...    |  ...   |    |    |    |
|___|___|___|___|___|___|___|_|__|__|__|___|___________|________|____|____|____|

                                                  Persoana acreditata

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de institutia de credit.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite informatia de risc bancar.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica 0 - "Nr. crt."
    Se completeaza cu numarul de ordine al liniei din formular.
    Rubrica 1 - "Codul unitatii"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a institutiei de credit care a acordat creditul sau si-a asumat angajamentul.
    Rubrica 2 - "Codul de identificare a debitorului"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica 3 - "Sume acordate"
    Se completeaza cu suma reprezentand creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.
    Rubrica 4 - "Valuta"
    Se completeaza cu codul valutei in care a fost acordat creditul.
    Rubrica 5 - "Data acordarii"
    Se completeaza cu data la care incepe derularea contractului de credit sau cu data la care institutia de credit isi asuma angajamentul.
    Rubrica 6 - "Data scadentei"
    Se completeaza cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data incetarii angajamentului institutiei de credit.
    Rubrica 7 - "Codul riscului"
    Se completeaza cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor, tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:
    - pozitia 1 - garantii:
    A - garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;
    B - garantii primite de la societati de asigurare si capitalizare;
    C - garantii primite de la clientela financiara;
    D - ipoteci imobiliare;
    E - gajuri cu deposedare;
    F - gajuri fara deposedare;
    G - alte garantii primite de la clientela;
    H - fara garantii;
    I - depozite colaterale.
    In cazul in care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora in ordinea descrescatoare a ponderii fiecareia.
    - pozitia 2 - tipul riscului:
    A - credite comerciale;
    B - credite de trezorerie;
    C - credite de export;
    D - credite pentru echipament;
    E - credite pentru bunuri imobiliare;
    F - alte credite;
    G - obligatiuni;
    H - angajamente asumate in numele debitorului fata de o persoana fizica sau persoana juridica nonbancara;
    I - angajamente asumate in numele debitorului fata de o alta institutie de credit;
    J - depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;
    - pozitia 3 - termenul de acordare:
    A - credite si angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni);
    B - credite si angajamente pe termen mediu (1 - 5 ani);
    C - credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani).
    - pozitia 4 - comportament credit:
    C - credit;
    L - linie de credit;
    CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;
    LF - linie de credit acordata persoanelor fizice pentru nevoi personale;
    Rubrica 8 - "Numarul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare"
    Se completeaza cu un numar de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare la prima raportare a riscului respectiv si se utilizeaza pentru toate raportarile ulterioare ale persoanei declarante.
    Rubrica 9 - "Sume datorate"
    - pozitia 1 - sume datorate - utilizate
    Se completeaza astfel:
    - pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;
    - pentru tipurile de risc A - F si J cu sumele inscrise in conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;
    - pentru angajamentele asumate de catre institutia de credit, cu cifra 0 (zero).
    In aceste sume sunt incluse si sumele restante.
    - pozitia 2 - sume datorate - neutilizate
    Se completeaza astfel:
    - pentru tipurile de risc A - F care functioneaza ca o linie de credit cu sumele evidentiate in afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;
    - pentru tipurile de risc H si I, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca angajamente asumate de institutia de credit;
    - pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);
    - pentru depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 10 - "Sume restante"
    Se completeaza cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv inscrise in evidentele contabile in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    Pentru angajamentele asumate de catre institutia de credit aceasta rubrica se completeaza cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 11 - "Serviciul datoriei"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera A - in situatia in care ratele sunt platite la scadenta sau cu o intarziere de maximum 15 zile inclusiv;
    - cu litera B - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 16 - 30 zile inclusiv;
    - cu litera C - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 31 - 60 zile inclusiv;
    - cu litera D - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 61 - 90 zile inclusiv;
    - cu litera E - in situatia in care ratele sunt platite cu intarziere de peste 90 de zile;
    - cu litera X - creditele scoase in afara bilantului.
    Rubrica 12 - "Tipul raportarii"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera S - pentru riscuri care se sterg;
    - cu litera N - pentru riscuri care nu se sterg si pentru creditele care au fost suplimentate si care se raporteaza ca fiind credite noi;
    - cu litera D - pentru creditele care au fost reesalonate si care se raporteaza ca fiind credite noi;
    - cu litera A - pentru creditele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si care se considera riscuri ce se sterg; pentru aceste credite se transmite si suma transferata.
    Rubrica 13 - "Identificator"
    Se completeaza, optional, cu un cod atribuit de institutia de credit.
    Rubrica "RISC INDIVIDUAL" se obtine prin insumarea totalurilor rubricilor 9.1. si 9.2.
    Se completeaza, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 9.
    Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
    Se completeaza, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 10.

    In cazul creditelor acordate si angajamentelor asumate in valuta, se raporteaza echivalentul in lei al acestora, la cursurile pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei, utilizate pentru inchiderea situatiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

    In cazul creditelor si angajamentelor unui debitor raportat pentru prima data la Centrala Riscurilor Bancare si in cazul creditelor si angajamentelor acordate unei persoane recenzate in luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai putin rubrica 13, "Identificator", care se completeaza optional si rubrica 8, "Numar CRB", care se completeaza de Centrala Riscurilor Bancare si care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.
    In cazul creditelor si angajamentelor care au fost raportate anterior si care nu au facut obiectul unei proceduri de stergere, se completeaza rubricile 8 - 13.

    In cazul raportarii la Centrala Riscurilor Bancare a unei persoane fizice care inregistreaza restante mai mari de 30 zile si care nu indeplineste conditia de limita de raportare, se vor completa numai rubricile 1, 2, 4, 10, 11, 12 si 13.

   ________
  |  F3 B  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

             FORMULAR DE RAPORTARE A FRAUDELOR CU CARDURI

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

 ______________________________________________________________________________
|Numele/    |  Tara  | Judetul  |Codul de     |Tip |Valuta|Data       |Suma    |
|Denumirea  |        |          |identificare |card|      |constatarii|fraudata|
|posesorului|        |          |a posesorului|    |      |fraudei    |(mii    |
|de card    |        |          |de card      |    |      |           |lei)    |
|___________|________|__________|_____________|____|______|___________|________|
|     (1)   |   (2)  |    (3)   |     (4)     | (5)|  (6) |     (7)   |   (8)  |
|___________|________|__________|_____________|____|______|___________|________|
|___________|________|__________|_____________|____|______|___________|________|
|___________|________|__________|_____________|____|______|___________|________|

                                                Persoana acreditata

                              MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de institutia de credit.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica 1 - "Numele/Denumirea posesorului de card"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a posesorului de card.
    Rubrica 2 - "Tara"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;
    - in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.
    Rubrica 3 - "Judetul"
    Se completeaza cu codul numeric al judetului in care posesorul de card - persoana juridica rezidenta este inregistrat la Registrul Comertului sau in care domiciliaza posesorul de card - persoana fizica.
    Rubrica 4 - "Codul de identificare a posesorului de card"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica 5 - "Tip card"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera "C" pentru card de credit;
    - cu litera "D" pentru card de debit.
    Rubrica 6 - "Valuta"
    Se completeaza cu codul valutei in care a fost emis cardul.
    Rubrica 7 - "Data constatarii fraudei"
    Se completeaza cu ziua, luna si anul cand a fost constatata frauda pe numele posesorului de card, de catre institutia de credit.
    Rubrica 8 - "Suma fraudata"
    Se completeaza cu suma fraudata de posesorul de card.

    ANEXA 4

   ________
  |  F4 A  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

             SITUATIA RISCULUI GLOBAL PRIVIND PERSOANELE RECENZATE
                 pentru luna ............... anul ..............

    Catre
    Persoana declaranta .......................................................
    Cod .......................................................................
    Referinta .................................................................

    Numele/Denumirea persoanei recenzate ......................................
    Codul de identificare .....................................................
    Grup ......................................................................
    Tara ............................ Judet ...................................
    Activitatea ...............................................................
    Forma de proprietate ......................................................
    Situatie speciala .........................................................
    Incadrare debitor pe sistem bancar ........................................
    Riscul global .............................................................
    Informatii referitoare la fraude cu carduri ...............................
    Informatii referitoare la incidente de plata ..............................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    a = Acronim
    b = Numarul atribuit de CRB
    c = Identificator
    d = Cod risc
    e = Serviciul datoriei
    f = Valuta
    g = Creditele reesalonate
    h = Sume acordate
    i = Sume datorate
        i1 - utilizate
        i2 - neutilizate
    j = Sume restante
    k = Angajamente fata de alte institutii de credit
    l = Data acordarii
    m = Data scadentei
                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
| a | b | c |   d   | e | f | g | h |     i     |   j    |     k     |  l | m  |
|   |   |   |       |   |   |   |   |___________|        |           |    |    |
|   |   |   |       |   |   |   |   |  i1 |  i2 |        |           |    |    |
|___|___|___|_______|___|___|___|___|_____|_____|________|___________|____|____|
|(1)|(2)|(3)|  (4)  |(5)|(6)|(7)|(8)|    (9)    |  (10)  |   (11)    |(12)|(13)|
|___|___|___|_______|___|___|___|___|___________|________|___________|____|____|
|   |   |   |1|2|3|4|   |   |   |   |  1  |  2  |        |           |    |    |
|___|___|___|_|_|_|_|___|___|___|___|_____|_____|________|___________|____|____|
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |     |     |        |           |    |    |
|___|___|___|_|_|_|_|___|___|___|___|_____|_____|________|___________|____|____|
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |Total|Total|        |           |    |    |
|___|___|___|_|_|_|_|___|___|___|___|_____|_____|________|___________|____|____|
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |RISC GLOBAL|TOTAL   |TOTAL      |    |    |
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |(9.1 + 9.2)|SUME    |ANGAJAMENTE|    |    |
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |           |RESTANTE|FATA DE    |    |    |
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |           |        |ALTE       |    |    |
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |           |        |INSTITUTII |    |    |
|   |   |   | | | | |   |   |   |   |           |        |DE CREDIT  |    |    |
|___|___|___|_|_|_|_|___|___|___|___|___________|________|___________|____|____|

                         MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic atribuit formularului completat de catre Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite situatia.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Referinta"
    Se completeaza in cazul in care formularul este emis ca urmare a solicitarii persoanei recenzate, cu numarul si data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei recenzate.
    Rubrica "Codul de identificare"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica "Grup"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera G - in cazul in care debitorul face parte dintr-un grup;
    - cu litera I - in cazul in care debitorul nu face parte dintr-un grup.
    Rubrica "Tara"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente si al persoanelor fizice romane, cu codul Romaniei;
    - in cazul persoanelor fizice straine si al persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii care a emis pasaportul, respectiv al tarii in care este inregistrata persoana juridica.
    Rubrica "Judet"
    Se completeaza cu codul numeric al judetului in care debitorul - persoana juridica rezidenta este inregistrat la Registrul Comertului sau in care domiciliaza debitorul - persoana fizica.
    Rubrica "Activitate"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzator activitatii principale;
    - in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod CAEN corespunzator activitatii principale;
    - in cazul persoanelor fizice, cu codul 00.
    Rubrica "Forma de proprietate"
    Se completeaza astfel:
    - in cazul persoanelor juridice rezidente cu codul corespunzator din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finantelor;
    - in cazul persoanelor juridice nerezidente se asimileaza un cod corespunzator din nomenclatorul "Forme de proprietate" elaborat de Ministerul Finantelor;
    - in cazul persoanelor fizice, cu codul 01.
    Rubrica "Situatie speciala"
    Se completeaza in cazul in care debitorul se gaseste in una din situatiile prevazute in Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    - cu litera R - in cazul in care debitorul se afla in situatia de reorganizare;
    - cu litera L - in cazul in care debitorul se afla in situatia de lichidare;
    In cazul in care debitorul nu se afla in nici una dintre situatiile de mai sus, se va completa cu litera N.
    Rubrica "Incadrare debitor pe sistem bancar"
    Se completeaza cea mai slaba incadrare raportata pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
    - cu litera S pentru credite clasificate in categoria standard;
    - cu litera O pentru credite clasificate in categoria in observatie;
    - cu litera B pentru credite clasificate in categoria sub standard;
    - cu litera I pentru credite clasificate in categoria indoielnic;
    - cu litera P pentru credite clasificate in categoria pierdere.
    Rubrica "Riscul global"
    Se completeaza cu totalul sumelor din coloana 9.
    Rubrica "Informatii referitoare la fraude cu carduri"
    Se completeaza cu informatiile referitoare la fraudele cu carduri inregistrate in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel:
    - numar fraude cu carduri;
    - total suma fraudata.
    Rubrica "Informatii referitoare la incidente de plata"
    Se completeaza cu informatiile referitoare la incidentele de plati inregistrate in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, astfel:
    - numarul total de incidente pe fiecare instrument, din care numarul incidentelor majore;
    - perioade de interdictie bancara.
    Informatiile referitoare la incidentele de plata sunt aferente zilei anterioare prelucrarii datelor de catre Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica 1 - "Acronim"
    Se completeaza cu acronimul persoanei declarante, daca riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu*) daca a fost raportat de alta institutie de credit.
    Rubrica 2 - "Numarul atribuit de CRB"
    Se completeaza cu numarul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului respectiv.
    Rubrica 3 - "Identificator"
    Se completeaza cu codul atribuit de institutia de credit, daca riscul a fost raportat la Centrala Riscurilor Bancare de aceasta, sau cu*) daca a fost raportat de alta institutie de credit.
    Rubrica 4 - "Codul riscului"
    Se completeaza cu un cod format din 4 pozitii, care corespund garantiilor, tipului riscului, termenului de acordare si comportamentului creditului, aferente creditelor acordate si/sau angajamentelor asumate, astfel:
    - pozitia 1 - garantii:
    A - garantii primite de la institutiile administratiei publice si asimilate;
    B - garantii primite de la societati de asigurare si capitalizare;
    C - garantii primite de la clientela financiara;
    D - ipoteci imobiliare;
    E - gajuri cu deposedare;
    F - gajuri fara deposedare;
    G - alte garantii primite de la clientela;
    H - fara garantii;
    I - depozite colaterale.
    In cazul in care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garantii, se vor completa toate codurile acestora in ordinea descrescatoare a ponderii fiecareia.
    - pozitia 2 - tipul riscului:
    A - credite comerciale;
    B - credite de trezorerie;
    C - credite de export;
    D - credite pentru echipament;
    E - credite pentru bunuri imobiliare;
    F - alte credite;
    G - obligatiuni;
    H - angajamente asumate in numele debitorului fata de o persoana fizica sau persoana juridica nonbancara;
    I - angajamente asumate in numele debitorului fata de o alta institutie de credit;
    J - depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate;
    - pozitia 3 - termenul de acordare:
    A - credite si angajamente pe termen scurt (pana la 12 luni);
    B - credite si angajamente pe termen mediu (1 - 5 ani);
    C - credite si angajamente pe termen lung (peste 5 ani).
    - pozitia 4 - comportament credit:
    C - credit;
    L - linie de credit;
    CF - credit acordat persoanelor fizice pentru nevoi personale;
    LF - linie de credit acordata persoanelor fizice pentru nevoi personale;
    Rubrica 5 - "Serviciul datoriei"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera A - in situatia in care ratele sunt platite la scadenta sau cu o intarziere de maximum 15 zile inclusiv;
    - cu litera B - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 16 - 30 zile inclusiv;
    - cu litera C - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 31 - 60 zile inclusiv;
    - cu litera D - in situatia in care ratele sunt platite cu o intarziere intre 61 - 90 zile inclusiv;
    - cu litera E - in situatia in care ratele sunt platite cu intarziere de peste 90 de zile;
    - cu litera X - creditele scoase in afara bilantului.
    Rubrica 6 - "Valuta"
    Se completeaza cu codul valutei in care a fost acordat creditul.
    Rubrica 7 - "Creditele reesalonate"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera D - in situatia in care creditul este reesalonat;
    - cu litera N - in situatia in care creditul nu este reesalonat.
    Rubrica 8 - "Sume acordate"
    Se completeaza cu suma reprezentand creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.
    Rubrica 9 - "Sume datorate"
    - pozitia 1 - sume datorate - utilizate
    Se completeaza astfel:
    - pentru obligatiuni, cu valoarea de achizitie;
    - pentru tipurile de risc A - F si J cu sumele inscrise in conturile de bilant aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;
    - pentru angajamentele asumate de catre institutia de credit, cu cifra 0 (zero).
    In aceste sume sunt incluse si sumele restante.
    - pozitia 2 - sume datorate - neutilizate
    Se completeaza astfel:
    - pentru tipurile de risc A - F, care functioneaza ca o linie de credit, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca plafon neutilizat sau cu transele creditelor evidentiate extrabilantier;
    - pentru tipurile de risc H si I, cu sumele evidentiate in afara bilantului ca angajamente asumate de institutia de credit;
    - pentru obligatiuni, cu cifra 0 (zero);
    - pentru depozite de garantii varsate pentru operatiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 10 - "Sume restante"
    Se completeaza cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv inscrise in evidentele contabile in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
    Pentru angajamentele asumate de catre institutia de credit aceasta rubrica se completeaza cu cifra 0 (zero).
    Rubrica 11 - "Angajamente fata de alte institutii de credit"
    Se completeaza cu suma corespunzatoare angajamentelor asumate de catre institutia de credit in numele debitorului fata de alte institutii de credit (litera I pe pozitia 2 in rubrica 4 - "Codul riscului").
    Rubrica 12 - "Data acordarii"
    Se completeaza cu data la care incepe derularea contractului de credit sau cu data la care institutia de credit isi asuma angajamentul.
    Rubrica 13 - "Data scadentei"
    Se completeaza cu data pana la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data incetarii angajamentului institutiei de credit.
    Rubrica "RISC GLOBAL" se obtine prin insumarea totalurilor rubricilor 9.1 si 9.2.
    Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 9.
    Rubrica "TOTAL SUME RESTANTE"
    Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 10.
    Rubrica "TOTAL ANGAJAMENTE FATA DE ALTE INSTITUTII DE CREDIT"
    Se completeaza, pentru fiecare persoana recenzata, cu totalul sumelor din coloana 11.

    Pentru persoanele fizice care inregistreaza restante mai mari de 30 zile si care nu indeplinesc conditia de limita de raportare, vor fi completate numai rubricile 1, 2, 3, 5, 6 si 10.

   ________
  |  F4 B  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

                         SITUATIA CREDITELOR RESTANTE

    Catre
    Persoana declaranta .......................................................
    Cod .......................................................................

    Numele/Denumirea persoanei recenzate ......................................
    Codul de identificare .....................................................
    Informatii referitoare la fraude cu carduri ...............................
    Informatii referitoare la incidente de plata ..............................

    Semnificatia coloanei s din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    s - Serviciul datoriei

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|Luna/Anul| Risc  |                  Sume restante                | Sume       |
|         | Global|_______________________________________________| transferate|
|         |       |  s  |  s  |  s  |  s  |  s  |in afara  |Total | la AVAS    |
|         |       |- cod|- cod|- cod|- cod|- cod|bilantului|      |            |
|         |       | A - | B - | C - | D - | E - |- cod X - |      |            |
|_________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|______|____________|
|    (1)  |  (2)  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |    (8)   |  (9) |    (10)    |
|_________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|______|____________|
|_________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|______|____________|
|_________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|______|____________|
|_________|_______|_____|_____|_____|_____|_____|__________|______|____________|

                          MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic atribuit formularului completat de catre Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Numele/Denumirea persoanei recenzate"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei recenzate.
    Rubrica "Codul de identificare"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica "Informatii referitoare la fraude cu carduri"
    Se completeaza cu informatiile referitoare la fraudele cu carduri inregistrate in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, astfel:
    - numar fraude cu carduri;
    - total suma fraudata.
    Rubrica "Informatii referitoare la incidente de plata"
    Se completeaza cu informatiile referitoare la incidentele de plati inregistrate in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, astfel:
    - numarul total de incidente pe fiecare instrument, din care numarul incidentelor majore;
    - perioade de interdictie bancara.
    Informatiile referitoare la incidentele de plata sunt aferente zilei anterioare efectuarii consultarii Centralei Riscurilor Bancare.
    Rubrica 1 "Luna/Anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite situatia creditelor restante.
    Rubrica 2 "Risc global"
    Se completeaza cu riscul global al debitorului.
    Rubrica 3 "Sume restante - Serviciul datoriei - cod A"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.
    Rubrica 4 "Sume restante - Serviciul datoriei - cod B"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.
    Rubrica 5 "Sume restante - Serviciul datoriei - cod C"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.
    Rubrica 6 "Sume restante - Serviciul datoriei - cod D"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.
    Rubrica 7 "Sume restante - Serviciul datoriei - cod E"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.
    Rubrica 8 "Sume restante - in afara bilantului - cod X"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante evidentiate in afara bilantului.
    Rubrica 9 " Sume restante - Total"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante.
    Rubrica 10 "Sume transferate la AVAS"
    Se completeaza cu sumele transferate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

   ________
  |  F4 C  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

                       SITUATIA GRUPURILOR DE DEBITORI
                 pentru luna ............... anul ............

    Catre
    Persoana declaranta .......................................................
    Cod .......................................................................
    Denumirea grupului de debitori ............................................
    Codul grupului de debitori ................................................
    Riscul global al grupului de debitori (mii lei) ...........................
    Sume restante ale grupului de debitori (mii lei) ..........................

                             MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic atribuit formularului completat de catre Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite situatia.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Denumirea grupului de debitori"
    Se completeaza cu denumirea asociata de institutia de credit grupului de persoane fizice si/sau juridice, astfel incat sa permita identificarea unica a fiecarui grup.
    Rubrica "Codul grupului de debitori"
    Se completeaza cu codul atribuit de institutia de credit grupului de persoane fizice si/sau juridice, astfel incat sa permita identificarea unica a fiecarui grup.
    Rubrica "Riscul global al grupului de debitori (mii lei)"
    Se completeaza cu totalul riscurilor globale ale debitorilor care compun grupul de debitori.
    Rubrica "Sume restante ale grupului de debitori (mii lei)"
    Se completeaza cu totalul sumelor restante inregistrate de debitorii care compun grupul de debitori.

   ________
  |  F4 D  |
  |________|                                 Nr. ........... Data .............

                          SITUATIA FRAUDELOR CU CARDURI

    Catre
    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

 ______________________________________________________________________________
|Numele/Denumirea |Codul de      |Tip card | Valuta | Data       |Suma fraudata|
|posesorului de   |identificare  |         |        | constatarii|  (mii lei)  |
|carduri          |al posesorului|         |        | fraudei    |             |
|                 |de carduri    |         |        |            |             |
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|        (1)      |      (2)     |   (3)   |   (4)  |     (5)    |     (6)     |
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|
|_________________|______________|_________|________|____________|_____________|

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de catre CRB.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia i se transmite situatia.
    Rubrica 1 - "Numele/Denumirea posesorului de card"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a posesorului de card.
    Rubrica 2 - "Codul de identificare a posesorului de card"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.
    Rubrica 3 - "Tip card"
    Se completeaza astfel:
    - cu litera "C" pentru card de credit;
    - cu litera "D" pentru card de debit.
    Rubrica 4 - "Valuta"
    Se completeaza cu codul valutei in care a fost emis cardul.
    Rubrica 5 - "Data constatarii fraudei"
    Se completeaza cu ziua, luna si anul cand a fost constatata frauda pe numele posesorului de card de catre institutia de credit.
    Rubrica 6 - "Suma fraudata"
    Se completeaza cu suma fraudata de posesorul de card.

    ANEXA 5

     ______
  |  F5  |
  |______|

    ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE

                     Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      (data emiterii)
 ______________________________________________________________________________
| 1. Persoana                                                                  |
|                                                                              |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
| COD DE IDENTIFICARE   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta autorizam institutia de credit:
 ______________________________________________________________________________
| 2. Denumire ................................................................ |
|    Cod ..................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscurilor Bancare urmatoarele informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu:

 ______________________________________________________________________________
|        __                                                                    |
| 3. a) |__| SITUATIA RISCULUI GLOBAL                                          |
|        __                                                                    |
|    b) |__| SITUATIA CREDITELOR RESTANTE                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
| 4. Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare este |
|    valabil in perioada .........................                             |
|______________________________________________________________________________|

      Semnatura emitentului

                                                 Semnatura autorizata
                                           si stampila institutiei de credit

                           MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit de institutia de credit formularului.
    Rubrica "(data emiterii)"
    Se completeaza cu data la care se da acordul.

    ZONA 1

    Rubrica "Persoana"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei care da acordul.
    Rubrica "COD DE IDENTIFICARE"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.

    ZONA 2

    Rubrica "Denumire"
    Se completeaza cu denumirea completa a unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a institutiei de credit careia i se da acordul.

    ZONA 3
    Se marcheaza, dupa caz, una sau ambele rubrici, in functie de informatia pentru obtinerea careia se da acordul.

    ZONA 4
    Se completeaza cu perioada pentru care persoana isi da acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare.
    Prin "Semnatura emitentului" se intelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice si stampila insotitoare.
    Prin "Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit" se intelege semnatura reprezentantului institutiei de credit si stampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care da acordul.

    ANEXA 6

     ______
  |  F6  |
  |______|

    CERERE DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCURILOR BANCARE

                     Nr. ........... |_|_|_|_|_|_|_|_|
                                      (data emiterii)

 ______________________________________________________________________________
| 1. PERSOANA DECLARANTA ................................ Cod ................ |
|______________________________________________________________________________|

    In baza
 ______________________________________________________________________________
| 2. ACORDULUI DE CONSULTARE Nr. ............. din ........................... |
|    Depus la ................................................................ |
|______________________________________________________________________________|

    Va rugam sa ne furnizati urmatoarele informatii:
 ______________________________________________________________________________
|        __                                                                    |
| 3. a) |__| SITUATIA RISCULUI GLOBAL                                          |
|        __                                                                    |
|    b) |__| SITUATIA CREDITELOR RESTANTE                                      |
|        __                                                                    |
|    c) |__| SITUATIA FRAUDELOR CU CARDURI                                     |
|        __                                                                    |
|    d) |__| SITUATIA GRUPURILOR DE DEBITORI                                   |
|______________________________________________________________________________|

    privind:
 ______________________________________________________________________________
| 4. Persoana                                                                  |
|                                                                              |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
| CODUL DE IDENTIFICARE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|

                                                      Persoana acreditata

                          MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit cererii de consultare de catre persoana declaranta.
    Rubrica "(data emiterii)"
    Se completeaza cu data la care se emite cererea de consultare.

    ZONA 1

    Rubricile "PERSOANA DECLARANTA" si "Cod"
    Se completeaza cu denumirea completa si codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care solicita consultarea.

    ZONA 2

    Rubricile "ACORDULUI DE CONSULTARE Nr." si "din"
    Se completeaza cu numarul acordului pe baza caruia se face consultarea si data la care s-a dat acordul. Pentru informatiile privind fraudele cu card nu este necesar acordul posesorului de card.
    Rubrica "Depus la"
    Se completeaza cu denumirea unitatii teritoriale a institutiei de credit care a primit acordul.

    ZONA 3

    Se marcheaza rubrica sau rubricile corespunzatoare informatiilor solicitate.

    ZONA 4

    Rubrica "Persoana"
    Se completeaza cu numele sau cu denumirea completa a persoanei pentru care se solicita informatia de risc bancar si/sau informatia despre fraudele cu carduri.
    Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.

    ANEXA 7

     ______
    |  F7  |
    |______|                               Nr. ........... Data .............

                LISTA ERORILOR PRIVIND INFORMATIA DE RISC BANCAR
                 pentru luna ............... anul ............

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

 ____________________________________________________________
|  Tip formular  |  Numar curent  |  Rubrica  |  Cod eroare  |
|________________|________________|___________|______________|
|      (1)       |       (2)      |     (3)   |     (4)      |
|________________|________________|___________|______________|
|                |                |           |              |
|________________|________________|___________|______________|

                           MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de catre Centrala Riscurilor Bancare.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care se transmite lista erorilor.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante careia i se transmite lista erorilor.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante careia i se transmite lista erorilor.
    Rubrica 1 - "Tip formular"
    Se completeaza cu tipul formularului (F2 A, F2 B sau F3 A) in care se semnaleaza eroarea.
    Rubrica 2 - "Numar curent"
    Se completeaza cu numarul liniei in care se semnaleaza eroarea, corespunzator numarului curent din formularul transmis de persoana declaranta.
    Rubrica 3 - "Rubrica"
    Se completeaza cu numarul coloanei in care se semnaleaza eroarea. In cazul formularului F3 A, coloana 7, respectiv 9, numarul va contine 2 cifre, astfel: prima cifra inscrisa este 7, respectiv 9 (numarul coloanei), iar a doua indica pozitia in care se semnaleaza eroarea.
    Rubrica 4 - "Cod eroare"
    Se completeaza cu un cod stabilit de Centrala Riscurilor Bancare.

    ANEXA 8

     ______
    |  F8  |
    |______|                               Nr. ........... Data .............

                           SESIZARE DE CORECTIE
                 pentru luna ............... anul ............

    Persoana declaranta .................................................
    Cod ..................................

 __________________________________________________________________________
|    Tip   |    Cod de identificare   | Rubrica | Informatie | Informatie  |
| formular | persoana recenzata/Numar |         |   eronata  |   corecta   |
|          |            CRB           |         |            |             |
|__________|__________________________|_________|____________|_____________|
|   (1)    |            (2)           |   (3)   |     (4)    |    (5)      |
|__________|__________________________|_________|____________|_____________|
|__________|__________________________|_________|____________|_____________|
|__________|__________________________|_________|____________|_____________|

                                      Persoana acreditata

                            MOD DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit formularului completat de catre persoana declaranta.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se completeaza formularul.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care s-a transmis informatia de risc bancar sau informatia referitoare la fraudele cu carduri.
    Rubrica "Persoana declaranta"
    Se completeaza cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica "Cod"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei persoanei declarante care transmite formularul la CRB.
    Rubrica 1 - "Tip formular"
    Se completeaza cu tipul formularului (F2 A, F3 A sau F3 B) prin care s-a transmis informatia eronata.
    Rubrica 2 - "Cod de identificare persoana recenzata/Numar CRB"
    Se completeaza cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numarul CRB atribuit riscului pentru care se solicita corectia.
    Rubrica 3 - "Rubrica"
    Se completeaza cu numarul coloanei in care se semnaleaza eroarea. In cazul formularului F3 A, coloana 7, respectiv 9, numarul va contine 2 cifre, astfel: prima cifra inscrisa este 7, respectiv 9 (numarul coloanei), iar a doua indica pozitia in care se semnaleaza eroarea.
    Rubrica 4 - "Informatie eronata"
    Se completeaza cu informatia de risc bancar sau cu informatia despre fraudele cu carduri eronata transmisa anterior, indicata prin rubricile 2 si 3.
    Rubrica 5 - "Informatie corecta"
    Se completeaza cu informatia de risc bancar sau cu informatia despre fraudele cu carduri, care va inlocui informatia eronata.

    ANEXA 9

     ______
    |  F9  |
    |______|                               Nr. ........... Data .............

                           CERERE DE CONCILIERE
                 pentru luna ............... anul ............

 ______________________________________________________________________________
| 1. Persoana recenzata                                                        |
|                                                                              |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
| CODUL DE IDENTIFICARE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|

    Prin prezenta solicitam institutiei de credit:

 ______________________________________________________________________________
| 2. Denumirea ............................................................... |
|    Cod ..................................................................... |
|______________________________________________________________________________|

    sa initieze procedura de conciliere a urmatoarelor informatii de risc bancar si/sau informatii despre fraudele cu carduri pe care le consider eronate, inregistrate pe numele meu in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare:
 ____
| 3. |
|____|_________________________________________________________________________
| Codul de identificare |    Informatia contestata    | Informatia considerata |
| a persoanei recenzate/|_____________________________|        corecta         |
|  Numarul atribuit de  |  Denumirea  |  Continutul   |                        |
|          CRB          |   rubricii  |               |                        |
|_______________________|_____________|_______________|________________________|
|          (1)          |     (2)     |     (3)       |          (4)           |
|_______________________|_____________|_______________|________________________|
|_______________________|_____________|_______________|________________________|
|_______________________|_____________|_______________|________________________|
|_______________________|_____________|_______________|________________________|

    Semnatura
    emitentului
                                            Semnatura autorizata si
                                         stampila institutiei de credit

                        MODUL DE COMPLETARE

    Rubrica "Nr."
    Se completeaza prin inscrierea unui numar unic, atribuit cererii de catre institutia de credit.
    Rubrica "Data"
    Se completeaza cu data la care se accepta cererea.
    Rubricile "pentru luna" si "anul"
    Se completeaza cu luna si anul pentru care s-a transmis informatia de risc bancar sau informatia referitoare la carduri.

    ZONA 1

    Rubrica "Persoana recenzata"
    Se completeaza cu numele sau denumirea completa a persoanei recenzate care a emis cererea.
    Rubrica "CODUL DE IDENTIFICARE"
    Se completeaza astfel:
    a) in cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de inregistrare;
    b) in cazul persoanelor care exercita profesii in baza unor legi speciale si care nu au cod unic de inregistrare, cu codul numeric personal;
    c) in cazul persoanelor fizice romane, cu codul numeric personal;
    d) in cazul persoanelor fizice straine, cu codul tarii care a emis pasaportul precum si cu seria acestuia;
    e) in cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul tarii precum si cu codul de inregistrare din tara de origine.

    ZONA 2

    Rubrica "Denumirea"
    Se completeaza cu denumirea completa a institutiei de credit la care se depune cererea.
    Rubrica "Codul"
    Se completeaza cu codul bancar atribuit de Banca Nationala a Romaniei unitatii teritoriale a institutiei de credit la care se depune cererea.

    ZONA 3

    Rubrica 1 - "Codul de identificare a persoanei recenzate/Numarul atribuit de CRB"
    Se completeaza cu codul de identificare a persoanei recenzate sau cu numarul atribuit de Centrala Riscurilor Bancare riscului pentru care se solicita concilierea.
    Rubrica 2 - "Informatia contestata - Denumirea rubricii"
    Se completeaza cu denumirea rubricii in care se semnaleaza presupusa eroare.
    Rubrica 3 - "Informatia contestata - Continutul"
    Se completeaza eu informatia de risc bancar sau informatia referitoare la carduri considerata eronat inregistrata in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare, indicata prin rubricile 1 si 2.
    Rubrica 4 - "Informatia considerata corecta"
    Se completeaza de catre persoana recenzata care a initiat concilierea cu informatia de risc bancar sau informatia referitoare la carduri presupusa corecta.
    Prin "Semnatura emitentului" se intelege semnatura persoanei fizice sau semnatura reprezentantului persoanei juridice si stampila insotitoare.
    Prin "Semnatura autorizata si stampila institutiei de credit" se intelege semnatura reprezentantului institutiei de credit si stampila insotitoare, care certifica identitatea persoanei care emite cererea.SmartCity5

COMENTARII la Regulament 4/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Regulament 4 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Regulament 4/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu