E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 1 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 2 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 3 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 4 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 5 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 6 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 7 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 12 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 15 din actul Legea 118 1996
Articolul 1 din actul Ordonanţa 72 1998 modifica articolul 1 din actul Legea 118 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 72 din 25 august 1998

pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din 27 august 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 pct. 12 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Pentru completarea surselor de finantare necesare proiectarii, construirii, modernizarii, reabilitarii, repararii, intretinerii si exploatarii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Drumurile publice sunt obiective de utilitate publica destinate circulatiei rutiere, in scopul satisfacerii cerintelor de transport unitar ale economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Drumurile publice pentru care se aplica prevederile prezentei legi sunt drumurile de interes national, drumurile de interes judetean si drumurile de interes local."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
    1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori;
    b) valorii in vama, stabilita conform legii, pentru carburantii auto importati;
    2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
    a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate la intern de catre producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si a vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998, precum si a autovehiculelor si remorcilor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE, pentru care nu se aplica cota de 5%;
    b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate, indiferent de regimul vamal aplicabil, inclusiv a celor introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, cu exceptia celor achizitionate din fonduri nerambursabile PHARE;
    3. prin plata de catre proprietarii de autovehicule si remorci sau de utilizatorii de autovehicule si remorci introduse in tara in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, supuse inmatricularii in Romania, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, carora li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, individualizat in functie de categoria autovehiculului si pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
    Aplicarea cotelor prevazute la alin. 1 pct. 1 si 2 se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    Sumele fixe anuale prevazute la alin. 1 pct. 3 vor fi actualizate anual prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 si 2 revine producatorilor din tara sau importatorilor de carburanti auto, autovehicule si remorci si detinatorilor de autovehicule si remorci introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat, de regimul vamal aplicabil sau de facilitatile vamale acordate.
    Suma datorata se stabileste:
    a) la data livrarii de catre producatori;
    b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import, inclusiv pentru cele introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing, indiferent de regimul vamal aplicabil.
    Obligatia varsarii sumelor fixe anuale, prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule si remorci sau utilizatorilor de autovehicule si remorci in sistem leasing ori inchiriate din strainatate, persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de data achizitionarii, cu exceptia proprietarilor de autovehicule si remorci radiate din circulatie sau neutilizate temporar, timp de 3 luni in cursul unui an, in constructii sau in agricultura, ca urmare a intreruperii activitatii productive, datorita caracterului sezonier sau calamitatilor.
    Sunt scutiti de la plata sumelor fixe anuale prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3 si de la obligatia detinerii si prezentarii in trafic a rovignetei utilizatorii rulotelor turistice, motocicletelor, motoretelor, precum si cei ai autovehiculelor si remorcilor autorizate provizoriu, dar numai pentru aceste categorii de vehicule.
    Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap, proprietare ale unei singure autoutilitare sub 3,5 tone sau ale unui singur autoturism amenajat pentru handicapati, pentru care este confirmata in cartea de identitate amenajarea in acest scop si pe care le utilizeaza, in exclusivitate, persoanele cu handicap.
    Pentru autovehiculele si remorcile inmatriculate temporar, cuantumul sumei fixe anuale se determina proportional cu perioada de inmatriculare temporara.
    Pentru cazurile prevazute la alin. 5 si 6, rovigneta se elibereaza de Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>>."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se varsa in contul Fondului special al drumurilor publice pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
    Sumele datorate ca urmare a aplicarii art. 5 alin. 3 se platesc pana la data de 30 iunie a fiecarui an la unitatile C.E.C., care elibereaza si rovigneta prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3.
    Pentru neplata in termen si integral a sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice se aplica majorari pentru fiecare zi de intarziere, conform legislatiei fiscale."
    7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Pot fi utilizate pentru efectuarea transporturilor rutiere numai acele autovehicule si remorci pentru care a fost platita suma fixa anuala, potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3 si ale art. 5 alin. 3.
    La controlul in trafic efectuat de organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducatorii auto au obligatia de a prezenta documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, prevazut la art. 4 alin. 1 pct. 3 si art. 12 alin. 3."
    8. Dupa capitolul III se introduce capitolul III^1 care va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 3^1
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 9^1
    Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:
    a) incalcarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) incalcarea prevederilor art. 7 alin. 2, cu amenda de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei.
    Sanctiunea prevazuta la lit. a) se aplica conducatorului persoanei juridice care nu a platit suma fixa anual.
    Sanctiunea prevazuta la lit. b) se aplica conducatorului autovehiculului.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. a) se fac de catre organele abilitate ale Ministerului Transporturilor, Regiei Autonome <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> si ale Oficiului Rutier Central.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. b) se fac de catre organele abilitate ale Ministerului de Interne.
    Art. 9^2
    Dispozitiile art. 9^1 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
    9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Proprietarii de autovehicule si remorci, precum si detinatorii unor astfel de autovehicule introduse in tara in scopul utilizarii in sistem leasing ori inchiriate din strainatate sunt exceptati de la plata sumei fixe anuale pe o perioada de 12 luni de la data primei inmatriculari.
    La prima inmatriculare, Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania>> elibereaza rovigneta prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3, care va purta mentiunea <<Gratuit>>, cu valabilitate de 12 luni.
    Dupa expirarea perioadei de exceptare de la plata sumei prevazute la alin. 1, persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia de a solicita o noua rovigneta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3 si ale art. 5 alin. 4, platind suma fixa anuala, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic."
    10. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Controlul respectarii prevederilor prezentei legi se executa de catre Regia Autonoma <<Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", precum si de catre organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.
    Executarea silita a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se face potrivit legislatiei privind urmarirea si executarea silita a creantelor bugetului de stat, prin imputernicitii proprii ai Ministerului Transporturilor, cu asistenta Ministerului Finantelor.
    Sumele incasate potrivit alin. 2 se vireaza in contul special al Fondului special al drumurilor publice, deschis pe seama Ministerului Transporturilor.
    Eliberarea cartii de identitate a autovehiculului sau a remorcii se va face de organele abilitate, numai dupa prezentarea dovezii virarii sumelor fixe anuale.
    La acordarea licentei de transport, prevazuta la art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, se va face dovada achitarii sumei fixe anuale, prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3."
    11. Anexa "Sumele fixe pentru utilizarea drumurilor" se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor vor reactualiza normele metodologice prevazute la art. 16 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice.
    Art. 3
    Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                   RADU VASILE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul transporturilor,
                        Traian Basescu

                        Ministrul finantelor,
                        Daniel Daianu

                        Ministru de interne,
                        Gavril Dejeu

    ANEXA 1

                             SUMELE FIXE
                     pentru utilizarea drumurilor
----------------------------------------------------------------
Nr.  Categoria vehiculului                             Suma fixa
crt.                                                   anuala
                                                       (mii lei)
----------------------------------------------------------------
 1.  Autoturisme
     - sub 1.500 cmc                                        50
     - 1.501 - 2.000 cmc                                   100*)
     - 2.001 - 3.200 cmc                                   250*)
     - peste 3.201 cmc                                     600*)
     Autoutilitare sub 3,5 t*)
     - sub 1.500 cmc                                        50
     - 1.501 - 2.000 cmc                                   100*)
     - 2.001 - 3.200 cmc                                   250*)
     - peste 3.201 cmc                                     600*)
 2.  Autoutilitare peste 3,5 t, autospecializate,
     autospeciale, autorulote, automixte
     - sub 12 t                                            500
     - 12 - 18 t                                           550
     - 18,0 - 22,0 t                                       600
     - peste 22,01 t                                       650
     Autocamioane, autobasculante si alte
     autovehicule de transport marfa si persoane
     - sub 18 t*)                                        500
     - 18,01 - 22,0 t*)                                  600
     - peste 22,01 t*)                                   650
 3.  Remorci
     - sub 0,75 t*)                                       20
     - 0,75 - 3,5 t*)                                    200
     - 3,5 - 10 t*)                                      350
     - peste 10 t*)                                      450
     Semiremorci
     - sub 20 t*)                                        600
     - 20,01 - 30,0 t*)                                  700
     - peste 30,01 t*)                                   800
 4.  Autotractoare
     - sub 18 t*)                                        500
     - peste 18,01 t*)                                   700
 5.  Autoremorchere                                        900
 6.  Tractoare rutiere*)
     - sub 20 CP                                           100
     - 20 - 45 CP                                          300
     - peste 45 CP                                         400
----------------------------------------------------------------
    *) Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plati 50.000 lei/an.
    *) Se achita de la 1 ianuarie 1998.
    *) Masa totala autorizata, inscrisa in certificatul de inmatriculare.

    NOTA:
    Clasificarea autovehiculelor se face in functie de capacitatea cilindrica, respectiv de masa totala autorizata.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 72/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 72 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu