E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 7 2003 modificat de Legea 329 2009
Ordonanţa 7 2003 in legatura cu Hotărârea 1425 2003
Ordonanţa 7 2003 aprobat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 2 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 3 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 4 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 5 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 7 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 7 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 8 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 10 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 11 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 6 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 15 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 16 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 17 din actul Ordonanţa 7 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 18 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Articolul 22 din actul Ordonanţa 7 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 321 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 7 din 30 ianuarie 2003

privind utilizarea in scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 59 din  1 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Promovarea si utilizarea energiei nucleare in scopuri exclusiv pasnice constituie prioritati nationale in contextul aplicarii programelor de dezvoltare durabila a societatii. Activitatile din domeniul nuclear se desfasoara cu respectarea standardelor de securitate nucleara in vederea asigurarii unei protectii corespunzatoare a personalului de exploatare, populatiei, proprietatii si a mediului.
    Art. 2
    Obiectul prezentei ordonante il constituie promovarea si organizarea activitatilor in domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleara, progreselor stiintei si tehnologiei, prin incurajarea cercetarii, dezvoltarii si utilizarii aplicatiilor nucleare in scopuri pasnice.
    Art. 3
    Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante urmatoarele activitati din domeniul nuclear:
    a) cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica in domeniul energiei nucleare;
    b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construirea, montajul, punerea in functiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea si dezafectarea obiectivelor si instalatiilor nucleare;
    c) prospectarea, exploatarea si prepararea minereurilor de uraniu si toriu pentru obtinerea concentratului tehnic;
    d) conservarea si inchiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor si depozitelor de steril cu continut scazut de uraniu;
    e) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul si exportul materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear proaspat, al apei grele si al tritiului;
    f) colectarea, tratarea, prelucrarea, transportul, depozitarea intermediara si finala a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat;
    g) evidenta si controlul materialelor radioactive si al instalatiilor nucleare, inclusiv al materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul Romaniei;
    h) protectia fizica a obiectivelor si instalatiilor nucleare;
    i) asigurarea calitatii, securitatii nucleare, radioprotectiei si protectiei populatiei, mediului inconjurator si a proprietatii;
    j) managementul urgentei nucleare si/sau radiologice in interiorul si/sau in afara unui obiectiv nuclear sau unei instalatii nucleare, inclusiv pregatirea si specializarea permanenta a personalului implicat;
    k) informarea si educarea populatiei si dezvoltarea relatiilor cu mass-media privind desfasurarea activitatilor nucleare in scopuri pasnice;
    l) cercetarea stiintifica in scopul aplicarii tehnicilor si tehnologiilor nucleare in economie si in viata sociala;
    m) elaborarea reglementarilor la nivel national in domeniul nuclear;
    n) dezvoltarea relatiilor de cooperare internationala privind proiectele si/sau programele nucleare;
    o) asigurarea pentru incidente si accidente nucleare si evaluarea daunelor in caz de accident nuclear si/sau urgenta radiologica;
    p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea intermediara sau finala, transportul, tranzitul, importul si exportul dispozitivelor generatoare de radiatii, al surselor radioactive deschise si inchise.

    CAP. 2
    Desfasurarea activitatilor nucleare

    Art. 4
    Activitatile prevazute la art. 3 sunt activitati de interes national si pot fi desfasurate numai de agenti economici autorizati in conformitate cu reglementarile nationale si normele internationale din domeniul nuclear.
    Art. 5
    Amplasamentul, constructia, transferul de proprietate si dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare, precum si a depozitelor finale de deseuri radioactive si combustibil nuclear uzat se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 3
    Planul nuclear national

    Art. 6
    In Romania activitatile din domeniul nuclear se desfasoara conform Planului nuclear national, denumit in continuare PNN, elaborat in baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear si a Planului de actiune.
    Art. 7
    Agentia Nationala pentru Energie Atomica, denumita in continuare ANEA, functioneaza ca directie generala specializata in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, elaboreaza PNN cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici care au responsabilitati si activeaza in domeniul nuclear, precum si a asociatiilor profesionale din domeniu.
    Art. 8
    (1) PNN este instrumentul prin care statul realizeaza politica generala pe termen lung in domeniul utilizarii pasnice a energiei nucleare si a tehnicilor si tehnologiilor nucleare in economie si viata sociala, in scopul dezvoltarii durabile a societatii.
    (2) PNN cuprinde politicile si obiectivele referitoare la promovarea si organizarea activitatilor in domeniul nuclear.
    Art. 9
    Strategia energetica nucleara se elaboreaza de Ministerul Industriei si Resurselor si este componenta a Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear si a Planului de actiune, aprobata prin hotarare a Guvernului.
    Art. 10
    (1) Implementarea PNN se face pe baza unor programe sectoriale pe termen scurt, mediu si lung.
    (2) Programele sectoriale privind dezvoltarea si aplicarea tehnicilor si tehnologiilor nucleare in alte domenii ale economiei si vietii sociale sunt elaborate si administrate de ministerele cu activitati specifice si responsabilitati in domeniu.

    CAP. 4
    Coordonarea nationala si cooperarea internationala

    Art. 11
    (1) ANEA coordoneaza promovarea activitatilor nucleare in Romania, pe baza PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administratiei publice centrale si locale, a agentilor economici care au responsabilitati si activeaza in domeniul nuclear, precum si a asociatiilor profesionale din domeniu.
    (2) ANEA asigura stimularea dezvoltarii parteneriatului international prin colaborarea cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica, cu sediul la Viena, denumita in continuare AIEA, si cu alte organizatii internationale sau regionale de profil, precum si incheierea de acorduri si contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenta tehnica, de expertiza, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activitati specifice si responsabilitati in domeniul nuclear.
    (3) ANEA promoveaza participarea agentilor economici din domeniul nuclear la activitatile pe profilul de activitate si la cele care se desfasoara sub egida AIEA.

    CAP. 5
    Controlul activitatilor nucleare

    Art. 12
    Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, este autoritatea nationala competenta in domeniul reglementarii, autorizarii si controlului activitatilor nucleare desfasurate in Romania.
    Art. 13
    Pentru asigurarea controlului materialelor nucleare si radioactive sau al combustibilului nuclear, in cazul in care agentul economic detinator este in stare de faliment declarata, Guvernul poate decide, in conditiile prezentei ordonante, transferul acestora la un agent economic roman autorizat de CNCAN.
    Art. 14
    CNCAN acorda autorizatii titularilor de instalatii nucleare in urma verificarii calitatii de "proprietar", "utilizator" sau "operator", dupa caz, a acestora si face mentiuni in acest sens in cuprinsul autorizatiei.

    CAP. 6
    Consiliul national pentru energie nucleara

    Art. 15
    (1) In vederea armonizarii politicilor in domeniul nuclear si monitorizarii implementarii PNN se constituie, in subordinea primului-ministru, Consiliul national pentru energie nucleara, denumit in continuare CNEN.
    (2) CNEN este alcatuit din reprezentanti ai urmatoarelor ministere cu atributii in domeniul nuclear:
    a) Ministerul Industriei si Resurselor;
    b) Ministerul Educatiei si Cercetarii - ANEA;
    c) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - CNCAN;
    d) Ministerul Sanatatii si Familiei;
    e) Ministerul de Interne;
    f) Ministerul Apararii Nationale;
    g) Ministerul Afacerilor Externe.
    Art. 16
    CNEN are urmatoarele atributii:
    a) avizarea PNN si monitorizarea acestuia pe componentele organizatorice, tehnice si financiare;
    b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu si lung;
    c) promovarea cercetarii-dezvoltarii in domeniul utilizarii energiei nucleare in scopuri pasnice;
    d) monitorizarea implementarii activitatilor de utilizare a tehnicilor si tehnologiilor nucleare in economie si in viata sociala, in scopul dezvoltarii durabile a societatii;
    e) aprobarea strategiilor privind pregatirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de interventie in caz de accident nuclear si/sau urgenta radiologica;
    f) analizarea modernizarii continue a sistemelor de protectie fizica a obiectivelor nucleare;
    g) analizarea informarilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalatiilor nucleare si suportul tehnic national aferent, precum si a celor privind garantiile nucleare;
    h) analizarea proiectelor actelor normative care reglementeaza domeniul nuclear si propunerea de masuri corective in cazul sesizarii unor deficiente de ordin legislativ;
    i) avizarea documentatiilor privind amplasarea, construirea, transferul proprietatii reactoarelor nucleare de putere si de cercetare si a depozitelor finale de deseuri radioactive si de combustibil nuclear uzat, precum si a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere si de cercetare;
    j) urmarirea armonizarii legislatiei nationale cu legislatia, standardele si recomandarile internationale in domeniul nuclear;
    k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive in conformitate cu cerintele specifice internationale;
    l) monitorizarea punerii in aplicare a acordurilor si tratatelor internationale din domeniul nuclear;
    m) aprobarea participarii Romaniei la programele sau proiectele internationale in domeniul nuclear.
    Art. 17
    Secretariatul CNEN este asigurat de ANEA si CNCAN.
    Art. 18
    Pentru exercitarea atributiilor sale CNEN poate decide constituirea unor comisii de experti din cadrul institutiilor nationale cu responsabilitati in domeniu.

    CAP. 7
    Sursele de finantare privind promovarea activitatilor din domeniul nuclear

    Art. 19
    Promovarea activitatilor din domeniul nuclear se face pe baza surselor de finantare rezultate din:
    a) fonduri de la bugetul de stat;
    b) fonduri din activitati de productie si servicii in domeniul nuclear;
    c) fonduri atrase de la agentii economici cu capital de stat, mixt sau privat;
    d) fonduri provenite din cooperari in cadrul proiectelor si/sau programelor internationale;
    e) alte fonduri constituite conform legii.
    Art. 20
    Ministerele, precum si agentii economici, care au responsabilitati sau desfasoara activitati specifice in domeniu, vor prevedea in bugetul anual propriu fonduri privind promovarea activitatilor nucleare.
    Art. 21
    Ministerul Educatiei si Cercetarii va cuprinde in bugetul anual propriu fonduri pentru finantarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea si utilizarea energiei nucleare.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 22
    (1) Organizarea si functionarea CNEN se stabilesc prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.
    (2) Consiliul interministerial pentru energie atomica isi inceteaza activitatea la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (1).
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfasurarea activitatilor in domeniul nuclear din Romania, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul delegat la
                         Ministerul Educatiei si Cercetarii
                         pentru activitatea de cercetare,
                         Serban Constantin Valeca

                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru Lificiu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 7/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 7 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu