E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 34 din 27 august 1996

pentru ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de imprumut extern

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 29 august 1996


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    (1) Se ratifica Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti - Pitesti, in valoare de 53,1 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 5 august 1996, prezentat in anexa nr. 1.
    (2) Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de garantie, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului garantat pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.
    Art. 2
    (1) Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 5 august 1996, prezentat in anexa nr. 2.
    (2) Finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului se va asigura, pe intreaga perioada de executie a acestuia, din imprumutul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat si din alocatii de la bugetul Consiliului Judetean Hunedoara.
    Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinatie vor fi prevazute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii.
    (3) Ministerul Finantelor va plati comisionul initial, prevazut in sectiunea 2.03 a Acordului de imprumut care face obiectul art. 2 din prezenta ordonanta, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996, rezervate sub forma transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.
    (4) Obiectivele de investitii privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse in Proiectul pentru alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului, se vor finanta din sursele prevazute la alin. (2) al art. 2 din prezenta ordonanta.
    (5) Regia Autonoma a Apei Valea Jiului va deschide si va alimenta anual, pana la rambursarea integrala a imprumutului extern si a celorlalte obligatii ce decurg din acesta, un cont de rezerva, care va fi utilizat pentru dezvoltarea, intretinerea si inlocuirea mijloacelor fixe si pentru acoperirea serviciului datoriei publice externe aferente imprumutului acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.
    Regia va alimenta contul de rezerva cu sume cel putin egale cu cele provenind din amortizarea, vanzarea si valorificarea mijloacelor fixe si din partea din profitul net care, potrivit legii, este destinata intretinerii, inlocuirii si dezvoltarii mijloacelor fixe.
    Consiliul Judetean Hunedoara va alimenta contul de rezerva cu sume provenind din alocatii de la bugetul judetean, de valoare cel putin egala cu varsamintele din profitul net efectuate si cu impozitul pe profit platit de Regia Autonoma a Apei Valea Jiului catre bugetul judetean.
    (6) Consiliul Judetean Hunedoara va garanta imprumutul subsidiar acordat Regiei Autonome a Apei Valea Jiului de catre Ministerul Finantelor, avand obligatia ca, anual, de la data intrarii in vigoare a Acordului de imprumut la care se face referire in alin. (1) al art. 2 din prezenta ordonanta si pana la data terminarii acestuia, sa prevada in bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca pozitie distincta, fondul privind garantarea rambursarii ratelor scadente la imprumutul subsidiar, precum si a platii dobanzilor si comisioanelor aferente acestuia, intr-un cuantum de 10% din echivalentul in lei al obligatiilor de plata anuale ale Regiei Autonome a Apei Valea Jiului fata de Ministerul Finantelor, asumate prin acordul subsidiar de imprumut si de garantie. Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator, intr-un cont distinct, deschis la trezoreria statului, purtator de dobanda. Dupa rambursarea integrala a imprumutului subsidiar si dupa plata dobanzilor si a comisioanelor aferente, acest sold se preia ca venit, in anul urmator, la bugetul judetean din care s-a constituit.
    (7) Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.
    Art. 3
    (1) Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 2 august 1996, prezentat in anexa nr. 3.
    (2) Finantarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti se va asigura, pe intreaga perioada de executie a acestuia, din imprumutul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si din surse proprii ale Regiei Generale de Apa Bucuresti.
    Sumele de la bugetul de stat cu aceasta destinatie vor fi prevazute anual prin anexele la legea bugetului de stat, ca pozitie distincta si globala, pe seama transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii.
    (3) Obiectivele de investitii privind "contorizarea apei la consumatori", cuprinse in Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti, se vor finanta din sursele prevazute la alin. (2) al art. 3 din prezenta ordonanta.
    (4) Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.
    Art. 4
    Se ratifica amendamentele la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993, ratificat de Romania prin Ordonanta Guvernului nr. 2/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 23 iulie 1993, aprobata prin Legea nr. 74/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 25 iulie 1994, prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 5
    Ordonanta Guvernului nr. 2/1993 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993, aprobata prin Legea nr. 74/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 25 iulie 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul unic devine articolul 1.
    2. Dupa articolul 1 se introduce articolul 2, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor, sa introduca, de comun acord cu Banca Europeana de Investitii, pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a Acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii, componente si beneficiari, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial de parti.
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei asupra amendamentelor introduse, in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei."

             PRIM-MINISTRU
            NICOLAE VACAROIU

                    Contrasemneaza:
                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Florin Georgescu

                    Ministru de stat,
                    ministrul afacerilor externe,
                    Teodor Viorel Melescanu

                    Ministrul transporturilor,
                    Aurel Novac

                    Ministrul lucrarilor publice
                    si amenajarii teritoriului,
                    Marin Cristea

                    Secretar de stat,
                    seful Departamentului pentru
                    Administratie Publica Locala,
                    Octav Cozmanca

    ANEXA 1

    OPERATIUNEA Nr. 458

                            ACORD DE GARANTIE
(Proiectul de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti - Pitesti) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord de garantie, datat 5 august 1996, intre Romania (Garantul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

                            PREAMBUL

    Avand in vedere ca Garantul si Administratia Nationala a Drumurilor (Imprumutatul) au solicitat asistenta din partea Bancii pentru finantarea unei parti a Proiectului,
    avand in vedere ca, printr-un acord de imprumut, avand aceeasi data cu prezentul acord, intre Banca si Imprumutat (Acordul de imprumut), Banca a convenit sa acorde Imprumutatului un imprumut in suma de cincizeci si trei de milioane una suta mii dolari S.U.A. (53.100.000 U.S.D.) (imprumutul), in termenii si in conditiile prezentate in Acordul de imprumut, dar numai cu conditia ca Garantul sa fie de acord sa garanteze obligatiile Imprumutatului in legatura cu imprumutul, asa cum se prevede in acest Acord de garantie, si
    avand in vedere ca Garantul, luand in considerare incheierea Acordului de imprumut dintre Banca si Imprumutat, a fost de acord sa garanteze astfel de obligatii ale Imprumutatului,
    partile convin, prin prezentul, dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Termenii si conditiile standard; definitii; titluri
    Sectiunea 1.01.
    Incorporarea Termenilor si conditiilor standard
    Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard, datate septembrie 1994, sunt incorporate in si aplicabile prezentului Acord de garantie, cu aceeasi valabilitate si efect, ca si cum ar fi fost in intregime prezentate in cuprinsul sau (prevederile mentionate fiind numite in cele ce urmeaza Termenii si conditiile standard).

    Sectiunea 1.02.
    Definitii
    Oriunde sunt utilizati in prezentul Acord de garantie sau in anexele la acesta, cu exceptia cazului cand se specifica altfel, termenii definiti in preambul au semnificatiile atribuite in acesta, termenii definiti in Termenii si conditiile standard si in Acordul de imprumut vor avea respectivele semnificatii atribuite in acestea, si termenii prezentati in continuare au urmatoarele semnificatii:
    - reprezentantul autorizat al Garantului este ministrul finantelor al Garantului.

    Sectiunea 1.03.
    Titluri
    Titlurile articolelor si sectiunilor, cat si cele ale cuprinsului sunt inserate numai pentru inlesnirea referintei si nu vor fi utilizate in interpretarea prezentului Acord de garantie.
    Art. 2
    Garantia; obligatiile Garantului
    Sectiunea 2.01.
    Garantia
    Garantul, prin prezentul, garanteaza neconditionat, ca debitor primar si nu numai ca garant, plata datorata si la scadenta a oricaror si a tuturor sumelor datorate in cadrul Acordului de imprumut, fie la scadenta stabilita, fie ca urmare a accelerarii acesteia sau altfel, si indeplinirea la timp a tuturor celorlalte obligatii ale Imprumutatului, asa cum sunt prezentate in Acordul de imprumut.

    Sectiunea 2.02.
    Finalizarea Proiectului
    Garantul este de acord ca, ori de cate ori exista un motiv intemeiat sa se considere ca fondurile aflate la dispozitia Imprumutatului vor fi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor estimate ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului, Garantul va intreprinde masuri satisfacatoare Bancii pentru a determina asigurarea catre Imprumutat de astfel de fonduri, asa cum sunt necesare pentru acoperirea unor astfel de cheltuieli si necesitati.

    Sectiunea 2.03.
    Alte obligatii
    a) Garantul va discuta cu Banca alocarea responsabilitatilor intre Garant si Directia autostrazi privind punerea in aplicare a politicii privind autostrazile in domeniul planificarii, cadrului legislativ, managementului, constructiei si exploatarii si, de comun acord cu Banca, va decide asupra aranjamentelor organizatorice viitoare, pana la data de 31 decembrie 1996 sau orice alta data ulterioara pe care Banca si Imprumutatul o pot conveni.
    b) Garantul va garanta ca Imprumutatul va furniza Bancii, cat mai curand posibil, dar in nici un caz mai tarziu de 30 noiembrie a fiecarui an (incepand cu anul 1996), spre analiza si comentarii, la un astfel de grad de detaliu pe care Banca il poate solicita in mod rezonabil:
    (i) programul de cheltuieli propus al Imprumutatului pentru intretinere, reabilitare si constructii noi pentru anul urmator;
    (ii) Programul de investitii in sectorul drumuri pentru anul urmator; si
    (iii) sursele de finantare propuse in legatura cu Programul de investitii in sectorul drumuri pentru anul urmator.
    c) Garantul va asigura ca nici o investitie sau emiterea nici unei garantii de credit pentru nici un proiect de drumuri al Imprumutatului nu va afecta in mod negativ Programul de investitii in sectorul drumuri sau orice parte a acestuia si nu va reduce disponibilitatea de fonduri in contrapartida necesare pentru realizarea unui astfel de program si pentru intretinerea retelei de drumuri existente la un nivel rezonabil.
    d) Garantul va asigura ca toate investitiile Garantului sau ale Imprumutatului in sectorul drumuri, care depasesc echivalentul a 5.000.000 ECU, vor avea o rata economica interna de rentabilitate de cel putin 15% .
    e) Garantul va mentine, in orice moment in cursul perioadei incepand cu 1 ianuarie 1997 si sfarsind cu 31 decembrie 2001, o alocatie de la bugetul de stat pentru Imprumutat, in sume suficiente:
    (i) sa asigure intretinerea adecvata a retelei nationale de drumuri (la un nivel al cheltuielilor nu mai mic decat nivelul relevant al cheltuielilor pentru anul 1995), fondurile in contrapartida pentru realizarea Programului de investitii in sectorul drumuri si intregul serviciu al datoriei pentru toate obligatiile de plata ale Imprumutatului, garantate de catre Garant; si
    (ii) sa garanteze finalizarea Proiectului pana la data de 30 iunie 1999 sau orice alta data asa cum poate fi convenita intre Garant si Banca.
    f) Garantul va determina introducerea taxarii pe autostrada Bucuresti - Pitesti de catre un concesionar, nu mai tarziu de 31 decembrie 1999, in cadrul unor aranjamente acceptabile Bancii.
    g) In cazul in care o concesiune pentru introducerea taxarii pe autostrada Bucuresti - Pitesti nu a fost adjudecata in timp util pentru a permite introducerea taxarii pe aceasta autostrada pana la data de 31 decembrie 1999, Garantul va asigura ca Imprumutatul va licita si va adjudeca un contract de exploatare pentru introducerea taxarii, exploatarea si intretinerea autostrazii Bucuresti - Pitesti.
    h) Garantul va determina Imprumutatul sa-si indeplineasca toate obligatiile asumate in cadrul Acordului de imprumut.
    i) Dupa examinarea legii concesiunii, a celorlalte reglementari aferente si legi comerciale, de catre un consultant juridic numit de Banca, Guvernul va lua in considerare, pentru inaintare la Parlament, orice amendamente juridice recomandate de catre Imprumutat sau necesare atragerii de finantare internationala de proiect pentru concesiuni de autostrazi.
    Art. 3
    Diverse
    Sectiunea 3.01.
    Notificari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01 din Termenii si conditiile standard:

    Pentru Garant:
    Ministerul Finantelor
    In atentia secretarului de stat
    Str. Apolodor nr. 17,
    Sectorul 5, Bucuresti
    Romania
    Telefon: (401) 410 0910
    Telefax: (401) 335 7167

    Pentru Banca:
    European Bank for Reconstruction and Development
    In atentia: Operation Administration Unit
    One Exchange Square
    London EC 2A 2EH
    England
    Telefon: (44-171) 338 6000
    Telefax: (44-171) 338 6100
    Telex: 881 2161 EBRD L G

    Sectiunea 3.02.
    Conditii prealabile intrarii in efectivitate; aviz juridic
    Pentru scopurile sectiunii 9.03 b) din Termenii si conditiile standard, avizul sau avizele juridice vor fi date in numele Garantului de catre ministrul justitiei al Garantului.
    Drept pentru care, partile la prezentul, actionand prin reprezentantii lor deplin autorizati, au determinat semnarea Acordului de garantie in patru exemplare si l-au inmanat la Bucuresti, Romania, in ziua si anul inscrise mai sus.

    ROMANIA
    De catre: .......
    Numele: Florin Georgescu
    Functia: ministru de stat, ministrul finantelor

    BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

    De catre: .......
    Numele: Philip Cornwell
    Functia: Bancher principal


    ANEXA 2

    OPERATIUNEA Nr. 457

                            ACORD DE IMPRUMUT

    (Proiectul pentru alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului) intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord datat 5 august 1996, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

                                  PREAMBUL

    Avand in vedere ca Banca a fost infiintata pentru a asigura finantarea unor proiecte specifice care sa sprijine tranzitia spre economia de piata libera si sa promoveze initiativa antreprenoriala si privata in tarile Europei Centrale si de Est angajate spre si aplicand principiile democratiei multipartite, pluralismului si economiei de piata,
    avand in vedere ca Imprumutatul intentioneaza sa implementeze proiectul descris in anexa nr. 1 a acestui Acord de imprumut (Proiectul), care este destinat sa sprijine finantarea investitiilor prioritare in infrastructura urbana si promovarea viabilitatii financiare si a eficientei economice a infrastructurii urbane in Valea Jiului,
    avand in vedere ca Proiectul va fi realizat de catre partile locale (asa cum sunt definite in prezentul acord) cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va pune la dispozitia partilor locale sumele unui imprumut (imprumutul subsidiar), asa cum se prevede in prezentul acord,
    avand in vedere ca Imprumutatul a solicitat sprijin Bancii in finantarea unei parti a Proiectului,
    avand in vedere ca Imprumutatul a solicitat UE PHARE un credit nerambursabil pentru finantarea serviciilor consultantilor la care se face referire in sectiunea 3.04 de mai jos si pentru finantarea contractelor selectate pentru livrarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor prevazute in partea 1 a Proiectului (creditul nerambursabil UE PHARE),
    avand in vedere ca Banca a convenit pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde Imprumutatului un imprumut in valoare de 25.000.000 $ (imprumutul) in termenii si in conditiile stabilite in Acordul de imprumut si in Acordul de proiect incheiate la aceeasi data intre Banca si partile locale,
    partile convin, prin prezentul acord, urmatoarele:
    Art. 1
    Termenii si conditiile standard; definitii; titluri
    Sectiunea 1.01.
    Incorporarea Termenilor si conditiilor standard
    Toate prevederile Termenilor si conditiilor standard ale Bancii (Termenii si conditiile standard), datate septembrie 1994, sunt incorporate in prezentul Acord de imprumut si sunt aplicabile acestuia, cu aceeasi validitate si efect ca si in cazul in care ar fi fost in intregime cuprinse in textul sau.

    Sectiunea 1.02.
    Definitii
    Oriunde sunt utilizati in prezentul Acord de imprumut sau in anexele la acesta, cu exceptia cazurilor cand se stipuleaza altfel, termenii definiti in preambul au semnificatiile atribuite in acesta, termenii definiti in Termenii si conditiile standard au semnificatiile atribuite in acestea, iar termenii prezentati in continuare au urmatoarele semnificatii:
    - reprezentantul autorizat al Imprumutatului inseamna ministrul finantelor al Imprumutatului;
    - judet inseamna judetul Hunedoara;
    - dolar sau $ inseamna moneda oficiala a Statelor Unite ale Americii;
    - UE PHARE inseamna programul de finantare creat de Comunitatile Europene in conformitate cu Reglementarile Consiliului (EEC) nr. 3906/89 din decembrie 1989, dupa cum va fi modificat, revizuit sau completat periodic;
    - lei inseamna moneda oficiala a Romaniei;
    - partile locale inseamna judetul si regia autonoma impreuna, iar parte locala inseamna oricare dintre aceste parti;
    - M.F. inseamna Ministerul Finantelor al Imprumutatului;
    - M.L.P.A.T. inseamna Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului al Imprumutatului;
    - rezerva I.I.D. inseamna contul de rezerva care va fi deschis in conformitate cu prevederile paragrafului II d) din anexa nr. 4 la Acordul de proiect;
    - Programul de imbunatatire a performantelor si veniturilor inseamna Programul de imbunatatire a performantelor si veniturilor, asa cum a fost definit in anexa nr. 4 din Acordul de proiect;
    - U.I.P. inseamna unitatea de implementare a Proiectului, infiintata si activand ca parte a regiei autonome in conformitate cu sectiunea 2.09 a Acordului de proiect si a sectiunii 3.03 a prezentului acord;
    - M.P. inseamna managerul de proiect numit si actionand ca parte a regiei autonome in conformitate cu sectiunea 2.09 a Acordului de proiect;
    - asistentii M.P. inseamna persoanele, altele decat M.P., la care se face referire in sectiunea 2.09 a Acordului de proiect;
    - Acordul de proiect inseamna acordul dintre Banca, pe de o parte, si partile locale, pe de alta parte, asa cum acest acord poate fi modificat periodic, iar acest termen include toate anexele la Acordul de proiect;
    - R.A.A.V.J. inseamna Regia Autonoma a Apei Valea Jiului;
    - Regia autonoma inseamna R.A.A.V.J.;
    - cont special inseamna contul special la care se face referire in sectiunea 2.03 si in anexa nr. 3;
    - Acordul subsidiar de imprumut si garantie inseamna acordul care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si partile locale conform sectiunii 3.01 a) si b), asa cum acesta poate fi modificat periodic;
    - Pagina Telerate 3750 inseamna pagina de afisaj a ratelor interbancare oferite la Londra (denumite uzual LIBOR) de principalele banci pentru depozitele in valuta imprumutului, cunoscuta ca pagina 3750 a Serviciului Telerate (sau orice alta pagina care va inlocui pagina Telerate 3750, in scopul de a afisa aceste rate LIBOR pentru depozitele in valuta imprumutului.)

    Sectiunea 1.O3.
    Titluri
    Titlurile articolelor si sectiunilor, ca si cuprinsul, sunt inserate numai pentru inlesnirea referintei si nu vor fi utilizate pentru interpretarea acestui Acord de imprumut.
    Art. 2
    Principalii termeni ai imprumutului
    Sectiunea 2.01.
    Suma imprumutului si valuta imprumutului
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile stabilite sau la care se face referire in acest Acord de imprumut, o suma de douazeci si cinci de milioane dolari (25.000.000 $).

    Sectiunea 2.02.
    Alti termeni financiari ai imprumutului
    a) Suma minima a tragerii
    Suma minima a tragerii, la care se face referire in sectiunea 3.01 b) a Termenilor si conditiilor standard, va fi de 50.000 $.
    b) Suma minima care poate fi platita in avans
    Suma minima care poate fi platita in avans, la care se face referire in sectiunea 3.07 d) a Termenilor si conditiilor standard, va fi de 1.000.000 $.
    c) Suma minima care poate fi anulata
    Suma minima care poate fi anulata, la care se face referire in sectiunea 3.08 a) a Termenilor si conditiilor standard, va fi de 1.000.000 $.
    d) Datele de plata a dobanzii si datele de restituire a imprumutului
    Datele de plata a dobanzii vor fi 24 martie si 24 septembrie ale fiecarui an. Datele de restituire a imprumutului vor coincide cu datele de plata a dobanzii, incepand cu 24 martie 2000. Imprumutatul va restitui imprumutul corespunzator schemei de amortizare prezentate mai jos:
    ----------------------------------------
    Data platii datorate     Suma datorata,
                               in dolari
    ----------------------------------------
    24 martie 2000               1.042.000
    24 septembrie 2000           1.042.000
    24 martie 2001               1.042.000
    24 septembrie 2001           1.042.000
    24 martie 2002               1.042.000
    24 septembrie 2002           1.042.000
    24 martie 2003               1.042.000
    24 septembrie 2003           1.042.000
    24 martie 2004               1.042.000
    24 septembrie 2004           1.042.000
    24 martie 2005               1.042.000
    24 septembrie 2005           1.042.000
    24 martie 2006               1.042.000
    24 septembrie 2006           1.042.000
    24 martie 2007               1.042.000
    24 septembrie 2007           1.042.000
    24 martie 2008               1.042.000
    24 septembrie 2008           1.042.000
    24 martie 2009               1.042.000
    24 septembrie 2009           1.042.000
    24 martie 2010               1.042.000
    24 septembrie 2010           1.042.000
    24 martie 2011               1.042.000
    24 septembrie 2011           1.034.000
    ----------------------------------------
     TOTAL:                     25.000.000
    ----------------------------------------
    e) Ultima data de disponibilizare
    Ultima data de disponibilizare, la care se face referire in sectiunea 3.01 a) a Termenilor si conditiilor standard, va fi 24 martie 2001.
    f) Comision de angajament
    Rata comisionului de angajament, la care se face referire in sectiunea 3.05 a) a Termenilor si conditiilor standard, va fi de o jumatate de procent (0,5%) anual.
    g) Rata dobanzii
    Imprumutul face obiectul unei rate variabile a dobanzii. Pentru scopurile sectiunii 3.04 b) a Termenilor si conditiilor standard, rata dobanzii relevante pe piata va fi rata oferita care apare pe pagina Telerate 3750 la ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data relevanta de determinare a dobanzii pentru o luna, doua luni, trei luni, patru luni, cinci luni sau sase luni, oricare dintre aceste perioade este mai apropiata de durata perioadei relevante a dobanzii (sau, daca doua perioade sunt egal apropiate de durata perioadei relevante a dobanzii, media celor doua perioade).

    Sectiunea 2.03.
    Tragerile si contul special
    a) Suma pusa la dispozitie poate fi trasa periodic, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, daca Banca va fi de acord, care urmeaza sa fie efectuate), cu privire la costul rezonabil al bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului.
    Imprumutatul a optat sa nu plateasca comisionul initial din suma pusa la dispozitie si va plati, in schimb, acest comision initial din propriile sale resurse.
    b) Pentru scopurile Proiectului, Imprumutatul va deschide si va mentine un cont special de depozit la o banca comerciala acceptabila pentru Banca, in dolari, in termeni si in conditii satisfacatoare pentru Banca, inclusiv privind protectia corespunzatoare impotriva compensarii, sechestrarii sau confiscarii. Daca Imprumutatul doreste sa efectueze trageri pentru a depozita sume in si pentru a efectua plati directe din contul special [in loc sa efectueze trageri conform subparagrafului a) de mai sus], astfel de trageri se vor efectua conform prevederilor anexei nr. 3 la prezentul acord.

    Sectiunea 2.04.
    Reprezentantul autorizat pentru scopul tragerilor
    Ministrul finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant autorizat al Imprumutatului in scopul realizarii oricaror actiuni permise sau cerute in conformitate cu prevederile sectiunii 2.03 a prezentului acord si ale sectiunilor 3.01 si 3.02 din Termenii si conditiile standard.
    Art. 3
    Executarea proiectului
    Sectiunea 3.01.
    Clauzele Proiectului
    In plus fata de intelegerile generale stabilite in art. IV al Termenilor si conditiilor standard, Imprumutatul, daca Banca nu convine altfel:
    a) va subimprumuta partilor locale sumele imprumutului, printr-un acord subsidiar de imprumut si garantie care se va incheia intre Imprumutat, pe de o parte, si judet si R.A.A.V.J., pe de alta parte; toti termenii si conditiile acestuia vor fi aprobati de Banca si vor include termenii si conditiile prevazute in anexa nr. 4;
    b) va percepe subimprumutatului o rata a dobanzii la imprumutul subsidiar, care va fi egala cu rata dobanzii la imprumut plus un minimum de 0,5% pe an, care va reprezenta comisionul de risc, acest comision va reflecta costul imprumutului, cat si riscul neindeplinirii obligatiilor de catre subimprumutat; acordul subsidiar de imprumut si garantie va specifica procentul comisionului de risc, asa cum acesta va fi convenit in final intre Imprumutat si partile locale;
    c) isi va exercita drepturile in conformitate cu Acordul subsidiar de imprumut si garantie in asa fel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii, sa respecte prevederile acestui Acord de imprumut si sa indeplineasca scopurile imprumutului si, daca Banca nu va conveni altfel, Imprumutatul nu va delega, amenda, abroga sau renunta la Acordul subsidiar de imprumut si garantie sau la oricare dintre prevederile acestuia;
    d) va determina partile locale sa indeplineasca, in conformitate cu prevederile Acordului de proiect, toate obligatiile fiecarei parti locale, specificate in respectivul Acord de proiect, si va lua sau va determina sa fie luate toate masurile necesare pentru a asigura fonduri pentru acele aspecte ale Proiectului si pentru finantarea acestuia, care sunt in responsabilitatea Imprumutatului, incluzand, in special, asigurarea transferurilor de la bugetul de stat catre judet, asa cum va fi necesar scopurilor Proiectului; si
    e) va intreprinde sau va determina sa se intreprinda toate actiunile, inclusiv asigurarea de fonduri, terenuri, facilitati, servicii si alte resurse, necesare sau corespunzatoare, astfel incat sa dea posibilitatea partilor locale sa-si indeplineasca obligatiile care le revin, asa cum sunt specificate in Acordul de proiect.

    Sectiunea 3.02.
    Achizitionarea
    Pentru scopurile sectiunii 4.03 a Termenilor si conditiilor standard, prevederile anexei nr. 5 la prezentul acord vor guverna, daca Banca nu va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului.

    Sectiunea 3.03.
    Implementarea Proiectului
    a) In scopul de a coordona, de a administra, de a urmari si de a evalua toate aspectele implementarii si administrarii financiare ale Proiectului, inclusiv achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii pentru Proiect, Imprumutatul va determina R.A.A.V.J. sa infiinteze o unitate de implementare a Proiectului (U.I.P.). M.F. va specifica in Acordul subsidiar de imprumut si garantie un mecanism prin care va superviza implementarea Proiectului realizata de U.I.P.
    b) M.F. va desemna un reprezentant, la nivel de director, responsabil pentru urmarirea implementarii Proiectului si comunicarea cu directiile de resort din minister, in scopul de a usura punerea in aplicare a atributiilor lor statutare referitoare la Proiect, si care va actiona ca interlocutor al Bancii in problemele specificate in Acordul de imprumut.
    c) U.I.P. va actiona permanent pe durata executarii Proiectului cu resurse adecvate si personal calificat in mod corespunzator, in conformitate cu termenii de referinta acceptabili Bancii si M.F.

    Sectiunea 3.04.
    Consultantii
    Imprumutatul va coopera cu consultantii la care se face referire in paragraful 2.03 al Acordului de proiect si va pune la dispozitia fiecarui consultant, fara a percepe vreo plata, toate facilitatile si suportul necesar pentru ca acestia sa-si realizeze atributiile, incluzand toate documentele, materialele si alte informatii care pot fi relevante pentru activitatea lor.

    Sectiunea 3.05
    Frecventa de raportare si cerintele de inaintare a rapoartelor
    a) Rapoartele periodice asupra Proiectului, la care se face referire in sectiunea 4.04 a) (iv) a Termenilor si conditiilor standard, vor fi inaintate trimestrial, in maximum treizeci (30) de zile de la sfarsitul perioadei asupra careia se raporteaza, pana la terminarea Proiectului. Aceste rapoarte vor avea urmatoarele trasaturi caracteristice:
    (i) Informatii generale:
    (A) progresul fizic realizat in implementarea Proiectului pana la data raportarii si pe intreaga perioada a raportarii, inclusiv programul de lucrari, cuprinzand lucrarile de constructii civile si livrarile de bunuri, precum si tragerile efective in precedentele 3 (trei) luni;
    (B) programul de lucrari efectuate si motivele pentru care exista abateri fata de Programul de implementare a Proiectului;
    (C) programul de lucrari pentru urmatoarele 3 luni;
    (D) schimbarile care se asteapta a interveni in datele de finalizare a Proiectului;
    (E) utilizarea sumelor imprumutului subsidiar si utilizarea transferurilor bugetare la care se face referire in sectiunea 3.01 d);
    (F) schimbarile in ceea ce priveste personalul-cheie al partilor locale, U.I.P., consultantii si contractorii;
    (G) aspecte care ar putea influenta costul Proiectului; si
    (H) orice activitate de dezvoltare care ar putea afecta viabilitatea economica a Proiectului sau a oricarei parti a acestuia care trebuie realizata in judet.
    (ii) Situatii financiare care prezinta detaliile privind cheltuielile pentru diversele componente ale Proiectului si tragerile din imprumut, alaturi de o situatie care sa prezinte:
    (A) estimarile de cost initiale;
    (B) estimarile de cost revizuite, daca exista, si motivele pentru care apar modificari;
    (C) estimarile initiale de cheltuieli, pana la data raportarii;
    (D) motivele pentru care exista variatii la (C) de mai sus, fata de cheltuielile efective;
    si
    (E) cheltuielile estimate pentru urmatoarele trimestre ale anului respectiv.
    (iii) O scurta prezentare privind stadiul indeplinirii fiecarei clauze din Acordul de imprumut si din Acordul de proiect.
    b) Intr-o perioada de 60 de zile de la sfarsitul fiecarui an calendaristic, un raport anual referitor la probleme aferente Proiectului privind protectia mediului, sanatatea muncitorilor si protectia muncii va fi prezentat intr-o forma satisfacatoare Bancii, care va include un rezumat al modificarilor, daca vor exista, in legile si regulile aplicabile si o analiza a stadiului indeplinirii reglementarilor aplicabile privind protectia mediului, sanatatea si protectia muncitorilor.
    Art. 4
    Clauze financiare
    Sectiunea 4.01.
    Inregistrarile financiare si raportarile
    a) Imprumutatul va mentine sau va determina sa fie mentinute proceduri, inregistrari si conturi adecvate pentru a reflecta, corespunzator standardelor contabile international acceptate, resursele si cheltuielile privind operatiunile aferente Proiectului (inclusiv costurile si beneficiile care vor fi obtinute din Proiect).
    b) Imprumutatul va trebui sau va determina partile locale:
    (i) sa pastreze inregistrarile, conturile si situatiile financiare la care se face referire in paragraful a) al acestei sectiuni, inclusiv inregistrarile si conturile referitoare la contul special, pregatite si auditate, pentru fiecare an fiscal, in concordanta cu principiile si standardele de audit international acceptate, aplicate frecvent, de auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) sa furnizeze Bancii, imediat ce este disponibil, dar nu mai tarziu de 6 (sase) luni dupa sfarsitul fiecarui an fiscal, raportul de audit al auditorilor mai sus mentionati, cu un asemenea grad de amploare si detaliu, dupa cum Banca va solicita in mod rezonabil; si
    (iii) sa furnizeze Bancii orice alte informatii referitoare la respectivele inregistrari, conturi si situatii financiare, ca si la auditul acestora, asa cum Banca va solicita, periodic, in mod rezonabil.
    Art. 5
    Suspendarea; accelerarea scadentei; anularea
    Sectiunea 5.01.
    Suspendarea si accelerarea scadentei
    Urmatoarele sunt specificate ca evenimente suplimentare pentru suspendarea dreptului Imprumutatului de a efectua trageri din imprumut, in scopul sectiunii 7.01 a) (xiii) a Termenilor si conditiilor standard si ca evenimente suplimentare pentru accelerarea scadentei, in scopul sectiunii 7.06 f) a Termenilor si conditiilor standard:
    a) cadrul legislativ si normativ aplicabil oricareia dintre partile locale va fi fost modificat sau se va fi luat orice alta masura de catre Imprumutat, care va avea ca efect modificarea capacitatii oricareia dintre partile locale:
    (i) de a angaja obligatii si de a realiza Proiectul; sau
    (ii) de a-si indeplini obligatiile prevazute in sectiunea 3.04 a Acordului de proiect; sau
    (iii) de a-si indeplini oricare alte obligatii asumate in cadrul Acordului de proiect;
    b) oricare dintre partile locale nu va reusi sa-si indeplineasca oricare dintre obligatiile asumate prin Acordul subsidiar de imprumut si garantie, sau
    c) oricare dintre partile locale nu va reusi sa-si indeplineasca oricare dintre obligatiile asumate prin Acordul de proiect.

    Sectiunea 5.02.
    Anularea
    Daca, in orice moment, Banca decide ca o plata din, sau orice utilizare a contului special, a fost facuta necorespunzator fata de cerintele cuprinse in anexa nr. 3 si stabileste suma din imprumut care a fost necorespunzator utilizata, Banca poate, informand in scris pe Imprumutat, sa anuleze dreptul Imprumutatului de a efectua trageri pentru suma respectiva. Dupa transmiterea acestei informari, suma respectiva din imprumut va fi anulata.
    Art. 6
    Intrarea in efectivitate
    Sectiunea 6.01.
    Conditii prealabile intrarii in efectivitate
    Urmatoarele sunt specificate ca fiind conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a acestui Acord de imprumut, pentru scopurile sectiunii 9.02 c) a Termenilor si conditiilor standard:
    a) Acordul de proiect a fost corespunzator autorizat, semnat si inmanat si acest acord este legal obligatoriu pentru partile locale respective si este aplicabil in conformitate cu prevederile lui;
    b) Acordul subsidiar de imprumut si de garantie a fost corespunzator autorizat, semnat si inmanat, in numele Imprumutatului si al partilor locale, si acest acord este obligatoriu in mod legal pentru ambele parti si este aplicabil in conformitate cu prevederile lui;
    c) prevederile sectiunii 3.03 au fost puse in aplicare in mod satisfacator pentru Banca; si
    d) toate cerintele legale, normative, institutionale si alte cerinte oficiale au fost satisfacute si toate aprobarile sau avizele pentru constituirea rezervei I.I.D. au fost obtinute;
    e) tarifele pentru alimentare cu apa si canalizare in zona deservita de R.A.A.V.J. au fost majorate cu minimum 25% peste inflatie fata de nivelurile tarifelor in vigoare la 1 ianuarie 1996;
    f) autorizatiile referitoare la protectia mediului, necesare conform legislatiei romanesti pentru executarea partii 1 a Proiectului, au fost obtinute.

    Sectiunea 6.02.
    Aviz juridic
    Pentru scopurile sectiunii 9.03 a Termenilor si conditiilor standard, avizul sau avizele expertilor juridici trebuie emise de catre ministrul justitiei al Imprumutatului [exceptie fac avizul sau avizele juridice asupra aspectelor la care se face referire in paragraful b) de mai jos, care pot fi emise de secretarul de stat abilitat din M.F.], iar urmatoarele sunt specificate ca fiind aspecte suplimentare, necesar a fi incluse in avizul sau in avizele care vor fi furnizate Bancii:
    a) Acordul de proiect la care se face referire in sectiunea 6.01 a) a fost corespunzator autorizat sau ratificat si este obligatoriu, din punct de vedere legal, pentru partile locale si este aplicabil in conformitate cu prevederile lui;
    b) Acordul subsidiar de imprumut si de garantie, la care se face referire in sectiunea 6.01 b), a fost corespunzator autorizat sau ratificat de catre Imprumutat si partile locale si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Imprumutat si partile locale si este aplicabil in conformitate cu prevederile lui.

    Sectiunea 6.03.
    Incetarea din cauza neintrarii in efectivitate
    Data care survine la 90 de zile dupa data semnarii Acordului de imprumut este specificata pentru intrarea in efectivitate a Acordului de imprumut, pentru scopurile sectiunii 9.04 a Termenilor si conditiilor standard.
    Art. 7
    Diverse
    Sectiunea 7.01.
    Notificari
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 10.01 a Termenilor si conditiilor standard:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17
    Sectorul 5, Bucuresti
    Romania
    In atentia directorului general al Directiei generale a relatiilor financiare cu organismele internationale
    Telefax: 401-3126792
             401-3121630
    Telex: 11239 MIFIN

    Pentru Banca:
    European Bank for Reconstruction and Development
    One Exchange Square
    London EC 2A 2EH
    England
    Attention: Operation Administration Unit
    Telephone: (44-171) 338 6000
    Telefax: (44-171) 338 6100
    Telex: 881 2161 EBRD L G

    Sectiunea 7.02.
    Taxe si costuri
    Imprumutatul va suporta orice taxe si costuri profesionale, bancare, de transfer sau de schimb aparute in pregatirea, semnarea si inregistrarea acestui acord si a oricarui document legat de acesta.
    Drept pentru care, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor legal autorizati, au convenit ca acest Acord de imprumut sa fie semnat in numele lor la data inscrisa mai sus, in patru exemplare, si inmanat la Londra, Anglia, in ziua si anul inscrise mai sus.

    ROMANIA
    De catre:
    Numele: Florin Georgescu
    Functia: ministru de stat, ministrul finantelor

    BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    De catre:
    Numele: Johan Bastin
    Functia: director, Directia infrastructura municipala si mediu

    ANEXA 1

                     DESCRIEREA PROIECTULUI

    1. Scopul Proiectului este de a sprijini pe Imprumutat si partile locale in:
    a) reabilitarea infrastructurii municipale privind alimentarea cu apa si tratarea apei reziduale si imbunatatirea calitatii si disponibilizarii apei potabile si serviciilor de canalizare in Valea Jiului;
    b) stabilirea unui mecanism de finantare care va promova recuperarea costurilor in asigurarea serviciilor locale;
    c) consolidarea performantelor operationale si financiare ale R.A.A.V.J. care sa-i permita sa-si imbunatateasca credibilitatea financiara;
    d) reducerea poluarii Raului Jiu datorata deversarii apelor reziduale netratate.
    2. Proiectul consta in urmatoarele parti, asa cum sunt descrise in anexa nr. 1 si in anexa nr. 4 la Acordul de proiect, sub rezerva acelor modificari pe care Banca si Imprumutatul le pot conveni periodic:
    Partea 1: -Programul de investitii pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si tratare a apei reziduale in Valea Jiului, incluzand urmatoarele componente:
    Reabilitarea retelei de alimentare cu apa, echipamente si sistem de monitorizare
    Partea 1.1. - Achizitionarea materialelor pentru reabilitarea retelei de alimentare cu apa;
    Partea 1.2. - Montarea materialelor pentru reabilitarea aductiunii principale;
    Partea 1.3. - Montarea materialelor pentru reabilitarea retelelor de distributie din partile de Est si de Vest ale Vaii Jiului;
    Partea 1.4. - Achizitionarea de echipament pentru masurarea presiunii, dispecerizare si transmisie radio si sisteme geografice informatizate pentru retea; sistem de tip SCADA;
    Partea 1.5. - Achizitionarea de echipament de detectie a pierderilor si a conductelor, echipament auxiliar de intretinere si vehicule de teren.
    Statii de tratare a apei, rezervoare si statii de pompare
    Partea 1.6. - Modernizarea statiilor de tratare a apei de la Taia, Valea Morii si Aninoasa;
    Partea 1.7. - Modernizarea rezervoarelor la Vulcan, Iscroni si Braia;
    Partea 1.8. - Modernizarea statiilor de pompare de la Petrila, Iscroni/Aninoasa si Uricani.
    Achizitionare si montare apometri
    Partea 1.9.- Achizitionarea si montarea apometrilor consumatori si executarea bransamentelor interioare pentru apometri.
    Reteaua de canalizare
    Partea 1.10.*) - Reabilitarea retelei de canalizare;
    Partea 1.11. - Achizitionarea echipamentelor de spalare sub presiune;
    Partea 1.12. - Achizitionarea echipamentelor video de inspectie a conductelor de canalizare.
    Statia de tratare a apelor reziduale si echipament de laborator
    Partea 1.13.*) - Modernizarea statiei de tratare a apelor reziduale;
    Partea 1.14. - Achizitionarea de echipament de laborator.
---------------
    *) Se estimeaza sa fie finantate din creditul nerambursabil - UE PHARE.

    Partea a 2-a - Programul de imbunatatire a performantelor si veniturilor
    3. Proiectul se estimeaza sa fie finalizat pana la 31 decembrie 2000.


    ANEXA 2

                         CATEGORII SI TRAGERI
    1. Tabelul atasat prezentei anexe detaliaza categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate in cadrul fiecarei categorii.
    2. Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu se va face pentru:
    a) plata unor cheltuieli care s-au efectuat inainte de data prezentului Acord de imprumut;
    b) cheltuielile partilor locale intr-un an fiscal dat, cu exceptia cazului in care Banca a primit evidente satisfacatoare in sensul ca transferurile bugetare la care se face referire in sectiunea 3.01 d) au fost alocate in bugetul stat al Imprumutatului pentru acel an fiscal.

                            TABEL
--------------------------------------------------------------
                  |     Suma     |                           |
                  | din imprumut |     % din cheltuielile    |
   Categoria      |  alocata in  |       care urmeaza sa     |
                  |    valuta    |       fie finantate       |
                  | imprumutului |                           |
------------------|--------------|---------------------------|
(1) Bunuri pentru |  17.806.000  | 100% din valoarea         |
partile 1.1, 1.4, |              | contractului, exclusiv    |
1.5, 1.9, 1.11,   |              | toate sumele reprezentand |
1.12 si 1.14 ale  |              | taxe vamale si impozite   |
Proiectului       |              | indirecte                 |
------------------|--------------|---------------------------|
(2) Lucrari pentru|              |                           |
partile 1.2 si 1.3|              |           "               |
ale Proiectului   |   3.255.000  |                           |
------------------|--------------|---------------------------|
(3) Servicii      |     100.000  |           "               |
------------------|--------------|---------------------------|
(4) Nealocate     |   3.839.000  |                           |
------------------|--------------|---------------------------|
 TOTAL:           |  25.000.000  |                           |
__________________|______________|___________________________|

    ANEXA 3

                              CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe, urmatorii termeni vor avea urmatoarele semnificatii:
    - categorie eligibila inseamna in categoria (1): partile 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14, categoria (2) partea 1.2 si categoria (3), prezentate in tabelul de la paragraful 2 al anexei nr. 2 la prezentul acord;
    - cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile efectuate pentru un cost rezonabil al bunurilor, lucrarilor si serviciilor necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic pentru categoriile eligibile, in concordanta cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord;
    - soldul maxim al contului special inseamna o suma egala cu 600.000 $;
    - suma minima a tragerii in contul special inseamna o suma egala cu 100.000 $.
    2. Platile din contul special se vor face exclusiv pentru cheltuieli eligibile, in concordanta cu prevederile prezentei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit evidente satisfacatoare pentru ea referitoare la deschiderea corespunzatoare a contului special, in concordanta cu termeni si conditii acceptabile pentru Banca, inclusiv protectia adecvata impotriva compensarii, sechestrarii sau confiscarii, Imprumutatul poate trage din suma disponibila si depozita in contul special o suma initiala care nu trebuie sa depaseasca soldul maxim al contului special si nici nu trebuie sa fie mai mica decat suma minima a tragerii in contul special.
    4. Dupa aceea, Imprumutatul poate trage sume suplimentare din suma disponibila si poate depozita aceste sume in contul special, cu conditia respectarii limitelor specificate in paragraful 6 de mai jos si satisfacand urmatoarele conditii pentru fiecare cerere de tragere:
    a) Imprumutatul va fi trimis Bancii extrase de cont, documente si orice alte dovezi cerute de Banca, pentru a demonstra ca sumele trase din contul special au fost utilizate corespunzator.
    b) Dupa efectuarea tragerii solicitate din suma disponibila si depozitarea sumei tragerii in contul special, soldul contului special nu trebuie sa depaseasca soldul maxim al contului special.
    c) Cu exceptia cazurilor cu care, in mod periodic, Banca poate fi de acord, suma solicitata a fi trasa din suma disponibila, pentru a fi depozitata in contul special, nu trebuie sa fie mai mica decat suma minima a tragerii in contul special.
    5. Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a cerintelor paragrafului 4 a) de mai sus, Imprumutatul va furniza, oricand Banca va cere in mod rezonabil, un raport asupra soldului si altor detalii cu privire la contul special, inclusiv extrasele de cont si orice alte documente si dovezi pe care Banca le poate cere pentru a se demonstra ca platile efectuate din contul special au fost efectuate conform cerintelor stabilite in prezenta anexa.
    6. Fara ca acest lucru sa fie considerat o incalcare a prevederilor paragrafului 4 al prezentei anexe, Imprumutatul nu va trage sume din suma disponibila pentru a le depozita in contul special, daca Banca nu va conveni altfel:
    a) daca, la un moment dat, Banca va fi decis ca orice trageri ulterioare din suma disponibila trebuie efectuate conform prevederilor sectiunii 2.03 a) a prezentului acord; sau
    b) cand suma disponibila alocata categoriilor eligibile va fi egala cu dublul soldului maxim al contului special.
    Ulterior, tragerile din suma disponibila alocata categoriilor eligibile vor urma procedurile specifice pe care Banca le va comunica, in scris, Imprumutatului. Asemenea trageri ulterioare se vor efectua numai dupa ce si in masura in care Banca va fi asigurata ca sumele ramase in depozit in contul special la data respectivei comunicari urmeaza a fi utilizate pentru efectuarea de plati privind cheltuieli eligibile.
    7. a) Daca Banca va fi decis, in orice moment, ca o plata din sau o utilizare a contului special:
    (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau intr-o suma care nu este considerata eligibila conform paragrafului 2 din prezenta anexa; sau
    (ii) nu a fost justificata printr-o dovada furnizata Bancii;
    b) atunci Banca va putea cere Imprumutatului:
    (i) sa furnizeze acea dovada suplimentara pe care Banca o poate solicita; sau
    (ii) sa depoziteze in contul special (sau, daca Banca va cere astfel, se restituie Bancii) o suma egala cu suma platii respective sau cu partea acesteia care nu poate fi considerata eligibila sau justificata.
    In cazul in care Banca stabileste existenta cazurilor a) (i) sau (ii) de mai sus, nici o tragere ulterioara nu se va efectua din suma disponibila pentru depozitarea in contul special (daca Banca nu va conveni altfel) pana in momentul in care Imprumutatul (x) a depozitat in contul special sau a restituit Bancii o suma egala cu suma platii respective (sau a partii acesteia) care a fost determinata ca nefiind eligibila sau justificata, sau (y) a furnizat dovezi suplimentare, care sa satisfaca Banca, in sensul ca sumele anterior platite din contul special au fost utilizate corect.
    8. a) Daca Banca va fi stabilit, in orice moment, ca o suma ramasa neutilizata in contul special nu va mai fi necesara pentru plata in continuare a unor cheltuieli eligibile, atunci Imprumutatul va plati Bancii, in avans, cu promptitudine, dupa ce Banca il va informa, suma ramasa neutilizata. De asemenea, daca Banca va solicita Imprumutatului sa restituie Bancii o suma corespunzator paragrafului 7 b) (ii), atunci Imprumutatul va plati in avans Bancii, cu promptitudine, dupa ce Banca ii va comunica in scris, suma respectiva. In aceste scopuri, cerinta ca platile in avans din imprumut sa se efectueze la datele de plata ale dobanzii este anulata, sub rezerva paragrafului 8 c) de mai jos.
    b) Imprumutatul, pe baza comunicarii prealabile trimise catre Banca in conformitate cu sectiunea 3.07 a) a Termenilor si conditiilor standard, poate plati in avans la oricare dintre datele de plata a dobanzii toate sau numai o parte din fondurile depozitate in contul special.
    c) Orice plata in avans a unor sume identificate in subparagrafele a) si b) de mai sus se va efectua in concordanta cu sectiunea 3.07 a Termenilor si conditiilor standard, cu conditia ca, totusi, astfel de plati in avans sa nu faca obiectul sumei minime de plata in avans specificata in sectiunea 2.02 b) a prezentului acord si cu conditia ca, pentru orice alte plati in avans care nu se fac la datele de plata a dobanzii, Imprumutatul sa plateasca costurile tranzactiei, asa cum vor fi ele evaluate de Banca si comunicate Imprumutatului. In plus, platile in avans identificate in subparagrafele a) si b) de mai sus vor fi aplicate de catre Banca asa cum se stipuleaza in sectiunea 3.07 d) (ii) a Termenilor si conditiilor standard.

    ANEXA 4

                     TERMENII SI CONDITIILE
            Acordului subsidiar de imprumut si garantie

    Acordul subsidiar de imprumut si garantie va include termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, inclusiv urmatoarele:
    Imprumutul subsidiar
    (1) Identificarea partilor Proiectului care vor fi finantate prin intermediul imprumutului subsidiar si al fondurilor ce vor fi asigurate prin bugetul de stat si prin bugetul local.
    (2) Suma imprumutului subsidiar, care va fi determinata dupa cum urmeaza:

    R.A.A.V.J:    Echivalent dolari
    ----------    -----------------
    TOTAL:            25.000.000

    (3) Imprumutul subsidiar va fi acordat R.A.A.V.J., care va fi raspunzatoare pentru rambursarea imprumutului, plata dobanzilor si tuturor celorlalte sume platibile conform Acordului subsidiar, de imprumut si garantie, iar Judetul va garanta ca debitor principal, si nu numai ca garant, plata tuturor acestor sume.
    (4) Perioada de rambursare a imprumutului subsidiar (care nu va depasi perioada de rambursare a imprumutului), inclusiv perioada de gratie (care nu va depasi perioada de gratie a imprumutului).
    (5) Imprumutul subsidiar va fi denominat in dolari si rambursabil in lei (partile locale isi vor asuma riscurile derivand din fluctuatia cursului de schimb intre dolar si leu).
    (6) Rata dobanzii aplicabila imprumutului subsidiar va fi rata dobanzii aplicabila imprumutului, conform sectiunii 2.02 g) a prezentului acord, plus un comision de risc in conformitate cu sectiunea 3.01 b).
    (7) R.A.A.V.J. va plati un comision de angajament, comisionul initial si acele speze si taxe ce vor fi aplicate imprumutului subsidiar, care vor fi echivalente comisioanelor, spezelor si taxelor platibile de Imprumutat in conformitate cu prezentul acord.
    Tragerile
    (8) Aranjamentele pentru tragerile din imprumutul subsidiar.
    (9) Anularea partilor neutilizate din imprumutul subsidiar.
    (10) Suma totala a imprumutului subsidiar va fi disponibila, pentru a fi trasa, incepand cu data intrarii in efectivitate, pana la ultima data de disponibilizare.
    (11) Sumele imprumutului subsidiar vor fi utilizate exclusiv pentru finantarea platilor pentru bunurile, lucrarile si serviciile achizitionate in concordanta cu prevederile prezentului acord si ale Acordului de proiect.
    Alte prevederi
    (12) Planul de finantare pentru Proiect (reflectand costul estimat pentru fiecare componenta a Proiectului si modul de finantare din sumele imprumutului subsidiar, transferurile bugetare de la Imprumutat si fondurile cu care vor contribui partile locale).
    (13) Neindeplinirea obligatiei de plata a dobanzii.
    (14) Evidente si conturi.
    (15) Cerinte de raportare (dupa cum se va conveni intre Imprumutat si partile locale).
    (16) Dreptul de inspectie din partea Imprumutatului si a Bancii.
    (17) Cazuri de neindeplinire a obligatiilor si masuri asiguratorii.
    (18) Data intrarii in efectivitate a Acordului de imprumut subsidiar si garantie.


    ANEXA 5
                             ACHIZITIONARE

    Pentru scopurile sectiunii 4.03 a Termenilor si conditiilor standard, urmatoarele prevederi se vor aplica, exceptand cazul in care Banca va conveni altfel, achizitiilor de bunuri si lucrari necesare realizarii Proiectului si care vor fi finantate din sumele imprumutului:
    a) Bunurile si lucrarile (incluzand pe cele cuprinse in partea 1.3 a Proiectului) vor fi achizitionate prin licitatie internationala deschisa, cu urmatoarele exceptii:
    (i) contractele pentru bunuri gata fabricate estimate sa coste mai putin decat echivalentul a 200.000 ECU, intr-o suma totala care sa nu depaseasca 520.000 $ (exclusiv taxe si impozite), vor fi achizitionate prin cumparare, urmand o procedura conform careia minimum trei cotatii de pret sunt primite, incluzand cel putin doua de la furnizori externi;
    (ii) contractele pentru lucrari necesare pentru realizarea partii 1.2 a Proiectului pot fi adjudecate prin procedurile licitatiei competitive locale acceptabile Bancii.
    b) Pentru scopurile paragrafului a) de mai sus, procedurile privind licitatiile internationale deschise, cumpararile si licitatiile competitive locale sunt descrise in capitolul 3 al Regulilor de achizitionare ale B.E.R.D.;
    c) Urmatoarele contracte vor face obiectul unei aprobari prealabile in conformitate cu procedurile specificate in Regulile de achizitionare ale B.E.R.D:
    (i) toate contractele adjudecate prin licitatie internationala deschisa;
    (ii) contractele pentru serviciile consultantilor estimate sa coste echivalentul a 50.000 ECU sau mai mult;
    d) Toate contractele vor face obiectul procedurilor de analiza descrise in anexa nr. 1 la Regulile de achizitionare ale B.E.R.D.;
    e) Pentru orice contract a carui plata se va face din contul special, procedurile de achizitie vor fi urmate in asa fel incat sa se asigure ca cerintele privind analiza prevazute in paragrafele c) si d) din prezenta anexa vor fi satisfacute inainte de efectuarea primei plati din contul special pentru acel contract.

    ANEXA 3

    IMPRUMUTUL Nr. 4079 RO

                       ACORD DE IMPRUMUT
    (Proiectul privind alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

    Acord, datat 2 august 1996, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avand in vedere ca: (A) Imprumutatul, considerand satisfacatoare fezabilitatea si prioritatea Proiectului descris in anexa nr. 2 la prezentul acord, a solicitat Bancii sa acorde asistenta in finantarea Proiectului; si
    (B) Proiectul va fi realizat de Regia Generala de Apa Bucuresti (R.G.A.B.) cu asistenta Imprumutatului si, ca parte a acestei asistente, Imprumutatul va disponibiliza pentru R.G.A.B. sumele imprumutului, asa cum s-a prevazut in prezentul acord; si
    avand in vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului in termenii si in conditiile prevazute in prezentul acord si in Acordul de proiect incheiat intre Banca si R.G.A.B. la aceeasi data cu prezentul,
    partile convin, prin prezentul, dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii
    Sectiunea 1.01
    Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si de garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta ale Bancii, datate 30 mai 1995 (Conditiile generale), constituie parte integranta a prezentului acord;
    Sectiunea 1.02
    Daca din context nu reiese altfel, cei cativa termeni definiti in Conditiile generale si in preambulul la prezentul acord au respectivele semnificatii atribuite in acestea, iar termenii suplimentari prezentati in continuare au urmatoarele semnificatii:
    a) lei inseamna moneda nationala a Imprumutatului;
    b) U.C.P. inseamna unitatea de coordonare a Proiectului la care se face referire in sectiunea 2.06 din Acordul de proiect, infiintata in cadrul R.G.A.B.;
    c) Acord de proiect inseamna acordul incheiat intre Banca si R.G.A.B., avand aceeasi data cu prezentul, asa dupa cum acesta poate fi modificat periodic, si un astfel de termen include toate anexele si acordurile aditionale la Acordul de proiect;
    d) R.G.A.B. inseamna Regia Generala de Apa Bucuresti, o regie autonoma de interes local, infiintata in baza Deciziei Consiliului Local al Municipiului Bucuresti nr. 1.198, datata 10 decembrie 1990;
    e) cont special inseamna contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) din prezentul acord;
    f) PATS inseamna Programul de actiuni pe termen scurt convenit cu Banca, la care se face referire in sectiunea 6.01 b) din prezentul acord;
    g) Acord de imprumut subsidiar si de garantie inseamna acordul care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat, R.G.A.B. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu sectiunea 3.01 b) din prezentul acord, asa dupa cum acesta poate fi modificat periodic si, un astfel de termen include toate anexele la Acordul de imprumut subsidiar si de garantie; si
    h) imprumut subsidiar inseamna imprumutul acordat in cadrul Acordului de imprumut subsidiar si de garantie.
    Art. 2
    Imprumutul
    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile prevazute sau la care se face referire in Acordul de imprumut, o suma egala cu douazeci si cinci milioane dolari (25.000.000 $).

    Sectiunea 2.02
    a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la prezentul acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, daca Banca va conveni astfel, care urmeaza a fi efectuate) in legatura cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare Proiectului descris in anexa nr. 2 la prezentul acord si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului.
    b) Imprumutatul va putea deschide si mentine, pentru scopurile Proiectului, un cont special de depozit in dolari la o banca comerciala, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, inclusiv protectia adecvata impotriva compensarii, confiscarii sau sechestrului. Depozitele in si platile din contul special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la prezentul acord.

    Sectiunea 2.03
    Data limita pentru efectuarea tragerilor va fi 30 iunie 2000 sau acea data ulterioara pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului acea data ulterioara.

    Sectiunea 2.04
    Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la un nivel de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) per annum, aplicat la suma capitalului imprumutului netrasa la un moment dat.

    Sectiunea 2.05
    a) Imprumutatul va plati dobanda aferenta sumei capitalului imprumutului, trasa si nerambursata la un moment dat, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata dobanzii cu baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data prezentului acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii care survine dupa aceasta, si, dupa perioada initiala, fiecare perioada de la, si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna fiecare data specificata in sectiunea 2.06 din prezentul acord;
    (iii) rata dobanzii cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza la depozitele in dolari pe sase luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila pentru data de plata a dobanzii care survine la, sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobanda), asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca procent per annum;
    (iv) marja totala LIBOR semnifica, pentru fiecare perioada de dobanda: jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru o astfel de perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza, sau alte rate de referinta la depozite pe sase luni, cu privire la imprumuturile contractate de Banca si nerambursate sau a partilor din acestea, alocate de catre Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta, sau a partilor din acestea acordate de ea care includ imprumutul, asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent per annum.
    c) Banca va notifica Imprumutatului asupra ratei dobanzii cu baza LIBOR si asupra marjei totale LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, cu promptitudine dupa determinarea acestora.
    d) Ori de cate ori Banca decide ca, urmare a schimbarilor din practica pietei care afecteaza determinarea ratelor de dobanda la care se face referire in aceasta sectiune 2.05, este in interesul imprumutatilor sai luati in totalitate si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile Imprumutului, alta decat cea prevazuta in sectiunea mentionata, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, prin notificarea Imprumutatului despre noua baza, cu cel putin sase (6) luni inainte. Baza va deveni efectiva la expirarea perioadei de notificare, cu exceptia cazului in care Imprumutatul notifica Bancii, in timpul perioadei mentionate, asupra obiectiilor sale la aceasta, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.

    Sectiunea 2.06
    Dobanda si alte speze vor fi platibile la 15 martie si 15 septembrie ale fiecarui an.

    Sectiunea 2.07
    Imprumutatul va rambursa capitalul imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare prevazut in anexa nr. 3 la prezentul acord.
    Art. 3
    Executarea Proiectului
    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul se obliga sa indeplineasca obiectivele Proiectului asa cum sunt prezentate in anexa nr. 2 la prezentul acord, si, in acest scop, fara limitare sau restrictie asupra oricareia din obligatiile sale in cadrul Acordului de imprumut, va determina R.G.A.B. sa-si indeplineasca toate obligatiile prevazute in Acordul de proiect, va intreprinde sau va determina sa fie intreprinse toate actiunile, inclusiv asigurarea de fonduri, facilitati, servicii si alte resurse necesare sau adecvate pentru ca R.G.A.B. sa-si indeplineasca aceste obligatii, si nu va intreprinde sau nu va permite sa fie intreprinsa nici o actiune care sa impiedice sau sa se interpuna unei astfel de indepliniri.
    b) Imprumutatul va subimprumuta R.G.A.B. sumele imprumutului in cadrul unui acord de imprumut subsidiar si de garantie care se va incheia intre Imprumutat, R.G.A.B. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in termeni si in conditii, care vor fi fost aprobati de Banca, si care vor include urmatorii termeni principali:
    (i) suma imprumutului subsidiar se va rambursa in lei in valori echivalente (determinate la data sau la datele respective de rambursare, in conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul acord) cu sumele trase din contul imprumutului sau platite din contul special in contul bunurilor si serviciilor finantate din sumele imprumutului;
    (ii) capitalul imprumutului subsidiar va fi rambursat intr-o perioada nu mai mare de douazeci (20) de ani, incluzand o perioada de gratie nu mai mare de cinci (5) ani; si
    (iii) R.G.A.B. va plati dobanda aferenta capitalului imprumutului subsidiar trasa si nerambursata la un moment dat la o rata egala cu rata aplicabila imprumutului in conformitate cu sectiunea 2.05 din prezentul acord.
    c) Imprumutatul isi va exercita drepturile conform Acordului de imprumut subsidiar si de garantie astfel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii si sa indeplineasca scopurile imprumutului si, cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Imprumutatul nu va transfera, amenda, abroga sau renunta la Acordul de imprumut subsidiar si de garantie sau la oricare din prevederile acestuia.

    Sectiunea 3.02
    Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor de consultanta necesare Proiectului si care se vor finanta din sumele imprumutului vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 1 la Acordul de proiect.

    Sectiunea 3.03
    Banca si Imprumutatul convin prin prezentul ca obligatiile prevazute la sectiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 si 9.09 din Conditiile generale (cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor si serviciilor, scheme si grafice, evidente si rapoarte, intretinere si respectiv achizitionare de terenuri) cu privire la Proiect vor fi realizate de catre R.G.A.B. in conformitate cu sectiunea 2.03 din Acordul de proiect.
    Art. 4
    Clauze financiare
    Sectiunea 4.01
    a) Pentru toate cheltuielile cu privire la care s-au efectuat trageri din contul imprumutului, pe baza situatiilor de cheltuieli, Imprumutatul va trebui sau va determina R.G.A.B.:
    (i) sa mentina sau sa determine sa fie mentinute, in conformitate cu practici contabile recunoscute, evidente si conturi care sa reflecte aceste cheltuieli;
    (ii) sa asigure ca toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) reflectand astfel de cheltuieli sunt pastrate cel putin un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal in care s-a efectuat ultima tragere din contul imprumutului; si
    (iii) sa permita reprezentantilor Bancii sa examineze aceste documente.
    b) Imprumutatul va trebui sau va determina R.G.A.B.:
    (i) sa detina evidentele si conturile la care se face referire in paragraful a) (i) din aceasta sectiune, inclusiv acelea referitoare la contul special pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu principii adecvate de audit aplicate consecvent de catre auditori independenti acceptabili Bancii;
    (ii) sa transmita Bancii, cat mai curand posibil, dar in orice caz nu mai tarziu de sase (6) luni de la sfarsitul fiecarui astfel de an, raportul unui astfel de audit efectuat de auditorii mentionati, cu un astfel de continut si grad de detaliu, dupa cum va fi solicitat Banca in mod rezonabil, continand un aviz separat al auditorilor mentionati din care sa rezulte ca situatiile de cheltuieli transmise in cursul unui astfel de an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate de pregatirea lor, pot fi folosite ca fundamentare pentru tragerile la care se face referire; si
    (iii) sa transmita Bancii alte asemenea informatii cu privire la evidentele si conturile mentionate si la auditul acestora, asa dupa cum Banca va solicita periodic, in mod rezonabil.
    Art. 5
    Clauze asiguratorii pentru Banca
    Sectiunea 5.01
    In conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 I) din Conditiile generale, sunt specificate urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) R.G.A.B. nu va fi indeplinit vreuna dintre obligatiile sale asumate in cadrul Acordului de proiect;
    b) ca rezultat al unor evenimente care au aparut dupa data Acordului de imprumut, va fi aparut o situatie extraordinara care va face improbabila indeplinirea de catre R.G.A.B. a obligatiilor sale asumate prin Acordul de proiect;
    c) Decizia nr. 1.198 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, datata 10 decembrie 1990, va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau va fi facut obiectul unei derogari, astfel incat sa afecteze material si negativ capacitatea R.G.A.B. de a-si indeplini oricare dintre obligatiile sale asumate prin Acordul de proiect;
    d) PATS va fi fost amendat, suspendat sau anulat fara consimtamantul Bancii.
    e) Imprumutatul sau orice alta autoritate avand competenta jurisdictionala va fi luat o masura pentru desfiintarea sau dizolvarea R.G.A.B. sau pentru suspendarea operatiunilor sale.

    Sectiunea 5.02
    In conformitate cu sectiunea 7.01 h) din Conditiile generale, se specifica urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) evenimentul la care se face referire in paragraful a) al sectiunii 5.01 din prezentul acord se va produce si va continua pe o perioada de saizeci (60) de zile de la notificarea acestuia care va fi fost transmisa Imprumutatului de catre Banca; si
    b) se vor produce evenimentele la care se face referire in paragrafele c), d) si e) ale prezentului acord.
    Art. 6
    Data intrarii in efectivitate; terminarea
    Sectiunea 6.01
    Urmatoarele evenimente sunt specificate drept conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a Acordului de imprumut, pentru scopurile sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:
    a) Acordul de imprumut subsidiar si de garantie a fost semnat in numele Imprumutatului, al R.G.A.B. si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti; si
    b) Imprumutatul a furnizat Bancii dovada satisfacatoare ca PATS a fost aprobat in conformitate cu legislatia Imprumutatului.

    Sectiunea 6.02
    Urmatoarele sunt specificate ca aspecte suplimentare, pentru scopurile sectiunii 12.02 c) din Conditiile generale, pentru a fi incluse in avizul sau avizele care urmeaza a fi transmise Bancii:
    a) Acordul de proiect a fost in mod corespunzator aprobat sau ratificat de catre R.G.A.B. si, in conformitate cu termenii sai, este obligatoriu din punct de vedere legal pentru R.G.A.B.; si
    b) Acordul de imprumut subsidiar si de garantie a fost in mod corespunzator aprobat sau ratificat de catre Imprumutat, R.G.A.B. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti si, in conformitate cu termenii sai, este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Imprumutat, R.G.A.B. si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

    Sectiunea 6.03
    Data care survine dupa una suta douazeci (120) de zile de la data prezentului acord este specificata in prezentul pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.
    Art. 7
    Reprezentantul Imprumutatului; adrese
    Sectiunea 7.01
    Ministrul finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

    Sectiunea 7.02
    Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

    Pentru imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Str. Apolodor nr. 17,
    Bucuresti
    Romania
                             Telex: 11239

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
    1818, H Street, N. W. Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii
    Adresa telegrafica:       Telex
    INTBAFRAD                 248423 (RCA)
    Washington, D.C.          82987 (FTCC)
                              64145 (WUI) sau
                              197688 (TRT)

    Drept pentru care, partile la prezentul acord, actionand prin reprezentantii lor deplin autorizati, au dispus ca acest acord sa fie semnat in numele lor, in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si in anul inscrise mai sus.

    ROMANIA
    De catre: Napoleon Pop,
    reprezentant autorizat
    BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
    De catre: Christiaan Poortman,
    vicepresedintele interimar pentru Regiunea Europa si
    Asia Centrala.


    ANEXA 1

                   TRAGEREA SUMELOR IMPRUMUTULUI

    1. Tabelul de mai jos precizeaza categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
--------------------------------------------------------
 Categoria      | Suma alocata |        % din          |
                | din imprumut |   cheltuielile care   |
                | (exprimata   |    vor fi finantate   |
                |  in dolari)  |                       |
----------------|--------------|-----------------------|
(1) Bunuri      | 10.000.000   | 100% din cheltuielile |
                |              | externe, 100% din     |
                |              | cheltuielile locale   |
                |              | (cost ex-factory) si  |
                |              | 70% din cheltuielile  |
                |              | locale pentru  alte   |
                |              | pozitii achizitionate |
                |              | pe plan local         |
----------------|--------------|-----------------------|
(2) Lucrari     | 11.700.000   |         45%           |
----------------|--------------|-----------------------|
(3) Servicii de |              |                       |
    consultanta |    800.000   |         25%           |
----------------|--------------|-----------------------|
(4) Nealocate   |  2.500.000   |                       |
----------------|--------------|-----------------------|
  TOTAL:        | 25.000.000   |                       |
________________|______________|_______________________|

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei tari, alta decat aceea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului; si
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului.
    3. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa se faca pe baza situatiilor de cheltuieli, pentru cheltuielile efectuate pentru:
    a) contractele de bunuri si servicii al caror cost este mai mic decat echivalentul a 250.000 $ fiecare; si
    b) contractele al caror cost este mai mic decat echivalentul a 100.000 $ fiecare pentru angajarea firmelor de consultanta, si echivalentul a 50.000 $ fiecare pentru angajarea consultantilor individuali, in astfel de termeni si conditii dupa cum Banca va specifica prin notificare Imprumutatului.

    ANEXA 2

                     DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele proiectului (cunoscut, pe teritoriul Imprumutatului, ca "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti") sunt:
    (i) de a imbunatati siguranta in exploatare a sistemului de alimentare cu apa si calitatea apei furnizate in Bucuresti;
    (ii) de a contribui la reducerea pierderilor de apa (atat din punct de vedere fizic, cat si comercial); si
    (iii) de a consolida managementul R.G.A.B. in domeniile exploatarii, evidentei clientilor si financiar, si de a-l ajuta in dobandirea experientei necesare pentru pregatirea si punerea in aplicare a operatiunilor viitoare.
    Proiectul consta in urmatoarele parti, care vor face obiectul unor astfel de modificari dupa cum Imprumutatul si Banca pot conveni periodic pentru realizarea acestor obiective:

    Partea A
    Imbunatatirea sigurantei in exploatare a sistemului de alimentare cu apa si a calitatii apei

    1. Realizarea reabilitarii statiilor de tratare a apei, inclusiv:
    (i) repararea filtrelor si/sau inlocuirea echipamentelor de filtrare; si
    (ii) instalarea noilor echipamente de clorurare si de tratare chimica.
    2. Realizarea imbunatatirii controlului debitului in apeducte si modernizarea rezervoarelor, inclusiv instalarea (i) vanelor de reglare a debitului, si (ii) debitmetrelor.
    3. Realizarea reabilitarii statiilor de pompare, inclusiv (i) achizitionarea si instalarea noilor pompe cu eficienta mare din punct de vedere al consumului energetic, (ii) reabilitarea pompelor existente, (iii) inlocuirea echipamentelor electrice, si (iv) instalarea echipamentelor de control si de contorizare pentru cateva statii de pompare.

    Partea B
    Reducerea pierderilor de apa

    1. Realizarea repararii retelei primare, inclusiv:
    (i) inlocuirea sectiunilor deteriorate din retea,
    (ii) verificarea, repararea si/sau inlocuirea vanelor, si
    (iii) refacerea unui stoc minim de piese de schimb.
    2. Realizarea repararii retelei secundare, inclusiv inlocuirea:
    (i) sectiunilor deteriorate din retea, si
    (ii) bransamentelor in cateva cartiere ale orasului.
    3. Realizarea unui program de reinnoire a contoarelor prin achizitionarea, instalarea si/sau inlocuirea contoarelor de diferite dimensiuni pentru consumatori inclusiv, intera alia, pentru asociatiile de locatari si intreprinderile comerciale.

    Partea C
    Consolidarea institutionala a R.G.A.B.

    1. Initierea unei campanii de informare publica pentru reducerea pierderilor la consumatori, inclusiv pregatirea punerea in aplicare: (i) a unei campanii in mass media (presa, radio, televiziune) de sensibilizare a consumator cu privire la problemele referitoare la economisirea apei, si (ii) a masurilor de asigurare de stimulente pentru consumatori in scopul reducerii consumului de apa in exces.
    2. Imbunatatirea sistemului de management comercial R.G.A.B., inclusiv asistenta tehnica pentru a continua eforturile de reorganizare initiate cu asistenta tehnica din partea altor donatori.
    3. Pregatirea profesionala si alte forme de asistenta tehnica pentru R.G.A.B. pentru dezvoltarea cunostintelor de management in domeniile: (i) financiar si contabil; (ii) resurselor umane; si (iii) operatiunilor tehnice.
    4. Supervizarea executarii Proiectului, inclusiv servicii consultanta pentru sprijinirea UCP in managementul realizarii Proiectului.

    Se estimeaza ca Proiectul va fi incheiat pana la data de 31 decembrie 1999.

    ANEXA 3

                             GRAFIC DE AMORTIZARE

----------------------------------------
 Data platii datorate          Plata
                             capitalului
                            imprumutului
                             (exprimata
                            in dolari)*)
----------------------------------------
15 martie 2002                 535.000
15 septembrie 2002             550.000
15 martie 2003                 570.000
15 septembrie 2003             585.000
15 martie 2004                 600.000
15 septembrie 2004             620.000
15 martie 2005                 635.000
15 septembrie 2005             655.000
15 martie 2006                 675.000
15 septembrie 2006             690.000
15 martie 2007                 710.000
15 septembrie 2007             735.000
15 martie 2008                 755.000
15 septembrie 2008             775.000
15 martie 2009                 795.000
15 septembrie 2009             820.000
15 martie 2010                 845.000
15 septembrie 2010             870.000
15 martie 2011                 895.000
15 septembrie 2011             920.000
15 martie 2012                 945.000
15 septembrie 2012             970.000
15 martie 2013               1.000.000
15 septembrie 2013           1.030.000
15 martie 2014               1.060.000
15 septembrie 2014           1.090.000
15 martie 2015               1.120.000
15 septembrie 2015           1.150.000
15 martie 2016               1.185.000
15 septembrie 2016           1.215.000
----------------------------------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari de rambursat, cu exceptia celor prevazute in sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.

    ANEXA 4

                           CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii eligibile inseamna categoriile (1) - (3) prevazute in tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord:
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile efectuate in legatura cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocate periodic categoriilor eligibile, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord;
    si
    c) termenul alocatie autorizata inseamna o suma egala cu 2.000.000 $, care va fi trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special in conformitate cu paragraful 3 a) al acestei anexe, cu conditia ca, totusi, daca Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o suma egala cu 1.000.000 $ pana cand suma totala a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, emise de Banca, in conformitate cu sectiunea. 5.02 din Conditiile generale, va fi egala sau va depasi echivalentul a 3.000.000 $.
    2. Platile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezi satisfacatoare privind deschiderea corespunzatoare a contului special, tragerile din alocatia autorizata si cele ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile alocatiei autorizate, Imprumutatul va remite Bancii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite care nu vor depasi suma totala a alocatiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma sau acele sume pe care Imprumutatul le va fi solicitat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va remite Bancii cereri pentru depozite in contul special la acele intervale de timp pe care Banca le va specifica.
    (ii) Inainte de sau la momentul efectuarii unei astfel de cereri, Imprumutatul va remite Bancii documentele si alte evidente justificative necesare, in conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile cu privire la care este solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi cerut si care va fi fost fundamentata prin documentele mentionate si prin alte evidente justificative pentru a fi platita din contul special pentru cheltuieli eligibile.
    Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul imprumutului, in cadrul categoriilor eligibile respective si in sumele respective echivalente, asa cum vor fi fost fundamentate prin documentele mentionate si prin alte evidente justificative.
    4. Pentru fiecare plata efectuata de Imprumutat din contul special, Imprumutatul, ori de cate ori Banca va solicita in mod rezonabil, va remite Bancii astfel de documente si ale evidente justificative care sa demonstreze ca acea plata a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara ca cele ce urmeaza sa fie considerate o incalcare a prevederilor paragrafului 3 din aceasta anexa, Bancii nu i se va cere sa efectueze noi depozite in contul special:
    a) daca, la un moment dat, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare trebuie efectuate de catre Imprumutat direct din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile art. V din Conditiile generale si ale paragrafului a) al sectiunii 2.02. din prezentul acord;
    b) daca Imprumutatul nu va fi remis Bancii, in cadrul perioadei de timp specificata in sectiunea 4.01 b) (ii) a prezentului acord, oricare dintre rapoartele de audit, necesar a fi remise Bancii in conformitate cu prevederile sectiunii mentionate, referitoare la auditul evidentelor si conturilor pentru contul special;
    c) daca, la un moment dat, Banca va fi notificat Imprumutatul asupra intentiei sale de a suspenda, in totalitate sau in parte, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau
    d) o data ce suma totala netrasa a imprumutului alocata categoriilor eligibile, mai putin suma oricarui angajament special neachitat cu privire la Proiect, emis de Banca in conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va egala echivalentul dublului sumei alocatiei autorizate.
    Dupa aceea, tragerea din contul imprumutului a sumelor ramase netrase din imprumut, alocate categoriilor eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica printr-o notificare adresata Imprumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si in masura in care Banca va fi fost satisfacuta ca toate aceste sume ramase ca depozit in contul special la data unei astfel de notificari vor fi utilizate in efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice plata din contul special:
    (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila in conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestei anexe; sau
    (ii) nu a fost justificata prin documentele remise Bancii, Imprumutatul, imediat dupa primirea notificarii din partea Bancii: (A) va remite astfel de documente suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau parti din aceasta, care nu este eligibila sau justificata. Daca Banca nu va conveni altfel, nu se va mai efectua nici un depozit ulterior de catre Banca in contul special pana cand Imprumutatul nu va fi remis acele documente sau va fi facut acel depozit sau restituire, dupa caz.
    b) Daca Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice suma neutilizata din contul special nu va fi necesara pentru a acoperi plati viitoare pentru cheltuieli eligibile Imprumutatul, imediat dupa primirea notificarii de la Banca, va restitui Bancii acea suma neutilizata.
    c) Imprumutatul poate, prin notificare adresata Bancii, sa restituie Bancii toate sau o parte din fondurile depozitate in contul special.
    d) Restituirile catre Banca efectuate in conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) ale acestei anexe vor credita contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile corespunzatoare ale prezentului acord, incluzand Conditiile generale.


    ANEXA 4

                                  LISTA
amendamentelor convenite de Romania si Banca Europeana de Investitii Ia Acordul de imprumut, in valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg si la Bruxelles la 10 mai 1993

    a) La art. 1.02 A si 1.06 (1) din Acordul de imprumut se decaleaza data finala pentru alocarea creditului cu 12 luni, de la 15 noiembrie 1996 la 15 mai 1997.
    b) La art. 1.02 A si 1.06 (1) din Acordul de imprumut se decaleaza data finala pentru tragerea creditului cu 18 luni, de la 15 noiembrie 1996 la 15 mai 1998.
    c) La art. 1.06 (3) din Acordul de imprumut se decaleaza data finala pentru realocare cu 12 luni, de la 15 august 1996 la 15 august 1997.
    Celelalte prevederi ale Acordului de imprumut mai sus mentionat raman neschimbate.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 34/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 34 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 34/1996
Ordonanţa 21 2008
privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinatiei sumelor incasate sau recuperate de la beneficiari in conturile aferente imprumuturilor
Hotărârea 151 2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 septembrie 2002 si la Zagreb la 15 octombrie 2002 intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiectul privind alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996
Ordonanţa 36 2003
privind corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscala
Hotărârea 1122 2001
privind aprobarea unor amendamente convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului pentru alimentarea cu apa si protectia mediului in Valea Jiului, semnat la Bucuresti la 5 august 1996
Hotărârea 894 2001
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 30 martie 2001 si la Washington la 23 mai 2001, cu privire la Acordul de imprumut (Proiectul privind alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996
Hotărârea 939 2000
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori dintre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, efectuat la Bucuresti la 15 august 2000 si la Washington la 15 septembrie 2000, cu privire la Acordul de imprumut (Proiectul privind alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 2 august 1996
Hotărârea 473 2000
pentru aprobarea Acordului de modificare nr. 1, semnat la Bucuresti la 11 februarie 2000, cu privire la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (Proiectul de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti - Pitesti), semnat la Bucuresti la 5 august 1996
Hotărârea 126 2000
privind aprobarea amendamentului convenit cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin care se modifica sectiunea 2.02 - Alti termeni financiari ai imprumutului si anexa nr. 2 "Categorii si trageri" din Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1996, aprobata prin Legea nr. 22/1997
Hotărârea 839 1999
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucuresti, in valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 2 august 1996, convenite cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la 28 iulie 1999
Legea 22 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de imprumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de imprumut extern
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu