E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 2 din 16 iulie 1993

privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 173 din 22 iulie 1993


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. g) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg si Bruxelles la 10 mai 1993.

                PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                       Contrasemneaza:
                       Ministru de stat,
                       ministrul finantelor,
                       Florin Georgescu

                       Ministru de stat, ministrul
                       afacerilor externe,
                       Teodor Viorel Melescanu


                     ACORD DE IMPRUMUT
    intre Romania si Banca Europeana de Investitii*)

    *) Traducere.

    Acest acord este incheiat intre:
    Romania, reprezentata prin Ministerul Finantelor, avand sediul in str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, Romania, reprezentata de domnul Florin Georgescu, ministru de stat, ministrul finantelor, denumita in continuare Imprumutat, ca prima parte, si
    Banca Europeana de Investitii, avand sediul principal in b-dul Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg - Kirchberg, Marele Ducat de Luxemburg, reprezentata de domnul Hans Duborg, vicepresedinte, denumita in continuare Banca, ca a doua parte.
    Avand in vedere ca:
    1. Consiliul Comunitatilor Europene a stabilit un plan de actiune privind asistenta din partea Comunitatii Europene pentru Romania in sprijinirea eforturilor ei de realizare a reformelor politice si economice;
    2. Consiliul Guvernatorilor Bancii Europene de Investitii a luat nota de aceasta decizie si a autorizat, pe data de 18 aprilie 1991, acordarea de imprumuturi pentru proiecte de investitii in Romania;
    3. un Acord-cadru privind aceasta cooperare financiara a fost semnat de catre Banca si Romania pe 31 iulie 1991 si prevederile sale se aplica acestui acord de imprumut;
    4. Imprumutatul a cerut Bancii sa ii puna la dispozitie un credit intr-o suma echivalenta cu 30 milioane ECU, pentru a fi utilizat in finantarea prin imprumuturi indirecte (respectiv prin intermediari financiari calificati) proiecte (in continuare denumite proiecte) in industrie, servicii adiacente, inclusiv proiecte elaborate pentru imbunatatirea protectiei mediului si/sau obtinerea unei mai rationale utilizari a energiei si in turism in Romania, asa cum sunt descrise in detaliu in Scrisoarea-anexa a acestui acord (in continuare denumita scrisoarea-anexa);
    5. in paralel cu creditul Bancii, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (in continuare denumita B.I.R.D.) a primit o cerere pentru constituirea unei linii de credit in favoarea Imprumutatului pentru sprijinirea intreprinderilor private si privatizabile prin imbunatatirea competitivitatii lor internationale si/sau a productiei lor de export;
    6. clauzele unui imprumut (in continuare denumit imprumut subsidiar) pentru un proiect vor fi facute prin intermediul unui acord general (in continuare denumit acord intermediar) intre Imprumutat si oricare din grupul selectat de intermediari financiari (fiecare denumit in continuare intermediar) si printr-un acord specific referitor la fiecare proiect intre intermediar si beneficiarul final respectiv; fiecare dintre aceste acorduri este denumit in continuare acord de subimprumut;
    7. Imprumutatul s-a angajat, in conformitate cu legislatia sa nationala, ca pe durata imprumutului acordat sa disponibilizeze valuta necesara pentru plata dobanzii, a comisionului si a altor speze si rambursarea capitalului;
    8. Imprumutatul s-a angajat sa excepteze de la impozitare toate platile de capital, dobanda si alte sume datorate in cadrul prezentului acord si sa plateasca toate aceste sume bruto fara deducerea impozitului la sursa;
    9. Banca, apreciind ca este in concordanta cu functiile sale sa procedeze astfel si avand in vedere problemele mai sus mentionate, a decis sa dea curs cererii Imprumutatului;
    10. mentiunile facute in cadrul prezentului acord la articole, preambul, anexe si liste sunt referiri la respectivele articole, preambul, anexe si liste din prezentul acord,
    se convine prin prezentul acord dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Tragere
    1.01. Suma creditului
    Prin prezentul acord, Banca stabileste in favoarea Imprumutatului si Imprumutatul accepta un credit (in continuare denumit creditul) intr-o suma echivalenta cu 30.000.000 ECU (treizeci milioane ECU), pentru a fi utilizat exclusiv pentru finantarea de proiecte.
    ECU este definit in anexa B la prezentul acord si va fi tratat pentru toate scopurile acestui acord ca fiind o moneda.
    1.02. Proceduri de alocare si de tragere
    (A) Creditul va fi alocat intre data prezentului acord si data de 15 mai 1996, asa cum este prevazut in cele ce urmeaza.
    Intermediarii pot inainta Bancii o cerere de alocare care va fi in suma echivalenta cu nu mai putin de 20.000 ECU si nu mai mult de 10.000.000 ECU, daca Banca nu convine altfel. Cererea va fi insotita de detalii privind proiectul si subimprumutul propus de intermediar in legatura cu acesta. Conform clauzelor art. 1.02, fiecare proiect trebuie sa indeplineasca, pentru a fi eligibil pentru finantarea din acest imprumut, criteriile comunicate de Banca intermediarilor, asa cum sunt definite in scrisoarea-anexa. Aceste criterii vor fi revazute pe baza parametrilor aplicati de Banca tipului de proiect respectiv.
    Aprobarea sau nu a proiectului inaintat va fi la latitudinea Bancii in baza acelei examinari a proiectului pe care o va considera necesara. In cazul aprobarii, Banca va emite o scrisoare de alocare, informand Imprumutatul si intermediarul despre aprobarea sa pentru fiecare proiect inaintat catre ea si despre cota-parte din credit alocata proiectului respectiv.
    Tragerea sumelor din imprumut de catre Imprumutat va fi conditionata de primirea de catre Banca de la Imprumutat a confirmarii ca nu exista nici un obstacol atat in semnarea acordului intermediar si a acordului de subimprumut, cat si in efectuarea oricaror plati aferente acestora. Dupa emiterea scrisorii de alocare si tinand cont de conditiile stabilite in art. 1.04, Imprumutatul poate cere Bancii sa disponibilizeze creditul alocat, asa cum s-a descris mai sus, pana cel mai tarziu la data de 15 noiembrie 1996.
    Tragerea va fi facuta in transe (fiecare denumita in continuare transa) reprezentand valori cumulate sau alocari individuale, fiecare transa fiind in suma minima de 1 milion ECU. Numarul total de transe nu poate fi mai mare de 15.
    Nu mai tarziu de data de 15 noiembrie 1994 sau cand totalul alocatiilor cumulate va fi de aproximativ 10 milioane ECU, Banca va analiza performantele proiectului. Aceasta analiza va acoperi, inter alia, evolutia cadrului economic general, juridic, institutional si politic si performantele bancilor participante, performantele alocarilor individuale si aranjamentele de asistenta tehnica. Alocarea restului sumei creditului va fi conditionata de rezultatul acestei analize.
    (B) Tragerea fiecarei transe va fi facuta cu conditia primirii de catre Banca a unei cereri scrise (cerere) de la Imprumutat. Cererea va specifica:
    a) suma transei si cum este impartita intre alocari, daca nu se convine altfel prin scrisoarea-anexa;
    b) valuta sau valutele in care Imprumutatul prefera sa traga transa, acestea fiind valuta sau valutele mentionate in art. 1.03;
    c) rata sau ratele dobanzii aplicabile, daca exista, indicate in prealabil de catre Banca;
    d) data preferata pentru tragere, intelegandu-se ca Banca poate plati transa in termen de pana la 4 luni calendaristice de la data cererii.
    Sub rezerva prevederilor art. 1.02 (C), fiecare cerere este irevocabila.
    (C) Intre 10 si 15 zile inainte de data platii, daca cererea este in conformitate cu prevederile art. 1.02 (B) si sub rezerva prevederilor art. 1.04, Banca va remite Imprumutatului o nota (denumita in continuare aviz de tragere) care: (i) va confirma suma si componenta valutelor transei specificate in cerere; (ii) va specifica rata sau ratele dobanzii determinate in conformitate cu prevederile art. 3.01; si (iii) va specifica data tragerii transei. In cazul cand rata sau ratele dobanzii specificate in avizul de tragere depasesc rata sau ratele corespunzatoare indicate anterior de Banca, sau in cazul in care componenta valutara sau suma transei nu este in conformitate cu cererea, Imprumutatul, in termen de 3 zile lucratoare luxemburgheze de la data primirii avizului de tragere, poate revoca cererea prin notificare catre Banca si, in consecinta, cererea si avizul de tragere nu vor mai avea efect.
    (D) Tragerea va fi facuta in acel cont bancar pe care Imprumutatul il va notifica Bancii cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii, cu conditia ca nu mai mult de un singur cont sa fie notificat pentru fiecare valuta.
    1.03. Moneda tragerii
    Sub rezerva existentei de disponibilitati, Banca va plati pentru fiecare transa in moneda sau monedele pentru care Imprumutatul si-a exprimat preferinta. Moneda tragerii poate fi ECU, moneda unuia dintre statele membre ale Bancii sau oricare alta moneda frecvent negociata pe principalele piete valutare.
    Pentru calculul sumelor ce vor fi trase in alte monede decat ECU, Banca va aplica cursul mediu de schimb de pe piata valutara de la Bruxelles, iar in lipsa acestuia, de pe orice alta piata aleasa de Banca, la o data cu nu mai mult de 10 zile inainte de tragere, dupa cum va hotari Banca.
    1.04. Conditii pentru tragere
    (A) Tragerea primei transe in conformitate cu prevederile art. 1.02. va fi conditionata de indeplinirea, in mod satisfacator pentru Banca inainte de data primei cereri, a urmatoarelor conditii:
    a) consilierul juridic al Imprumutatului va emite, in termeni acceptabili pentru Banca, un aviz juridic favorabil privind semnarea corespunzatoare a acestui contract de catre Imprumutat si in legatura cu documentatia relevanta;
    b) Banca il va fi informat in scris pe Imprumutat asupra institutiilor care sunt acceptate de Banca ca intermediari in cadrul acestui contract;
    si
    c) Imprumutatul va fi convenit asupra formei standard care va fi folosita pentru acordurile intermediare, iar Banca va fi convenit, daca este necesar, asupra termenilor principali si a conditiilor ce trebuie folosite in acordurile de subimprumut, asa cum sunt ele mentionate in art. 6, 8, 9 si 10 ale prezentului acord.
    (B) Tragerile urmatoare pentru fiecare alocare vor fi conditionate de primirea de catre Banca de la Imprumutat, cu nu mai putin de 30 de zile inaintea datei tragerii relevante, a unei confirmari ca nu exista nici un obstacol care sa impiedice Imprumutatul sa faca tragerea catre intermediarul respectiv si intermediarul sa disponibilizeze suma catre beneficiarul final respectiv.
    Daca o cerere pentru tragerea unei transe este facuta de Imprumutat inainte ca Banca sa primeasca dovada satisfacatoare pentru ea ca aceste conditii au fost indeplinite, acea cerere va fi considerata ca fiind primita de Banca la acea data cand toate conditiile vor fi indeplinite.
    1.05. Comision de amanare
    Daca plata vreunei transe este amanata la cererea Imprumutatului (cu consimtamantul Bancii), Imprumutatul va plati un comision de amanare pentru partea din transa netrasa la o rata anuala de 1%, calculata de la data specificata initial pentru tragere pana la data tragerii efective sau, daca transa nu este trasa in intregime, pana la data anularii transei. Cererea pentru amanare trebuie sa fie primita de Banca cu cel putin 8 zile inainte de data tragerii initial specificate in avizul de tragere. Un astfel de comision va creste de la zi la zi si va fi platibil la fiecare data specificata in art. 5.03. Comisionul va fi calculat si platibil in ECU.
    1.06. Anulare si realocare
    (1) Banca va avea dreptul sa anuleze orice parte a creditului care nu va fi fost alocat pana la 15 mai 1996 sau orice alocare care nu a fost ceruta pentru tragere de catre Imprumutat pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 1996.
    (2) Pe baza si in concordanta cu orice cerere motivata a Imprumutatului, Banca va anula orice parte netrasa a unei alocari.
    (3) Banca poate, la discretia sa, in concordanta cu prevederile art. 1.01., sa realoce orice alocare care nu a fost trasa sau care a fost revocata conform art. 1.06. (2), la cererea Imprumutatului, facuta nu mai tarziu de data de 15 august 1996.
    (4) In cazul in care Imprumutatul, avand primite orice sume dintr-o alocare, nu avanseaza suma intermediarului respectiv, sau intermediarul beneficiarului final, in decurs de 3 luni de la data primirii, atunci trebuie sa avertizeze Banca. Banca poate conveni sa trateze aceasta suma ca pe o tragere pentru o alta alocare sau poate cere returnarea ei imediat la Banca. Imprumutatul poate permite intermediarului sa retina spre utilizare pentru operatiuni normale de imprumut un surplus de pana la 10% din suma primita.
    (5) Daca survine unul din evenimentele descrise in cele doua paragrafe precedente in legatura cu un imprumut din cadrul acordului de subimprumut, intermediarul va fi solicitat sa-si exercite acele drepturi ce decurg din acordul intermediar respectiv pentru a cere realocarea, rambursarea sau pastrarea fondurilor respective, dupa cum va decide Banca.
    Daca un intermediar, prin intermediul Imprumutatului, nu solicita plata integrala a unei alocari, Imprumutatul poate oricand, pana cel tarziu la data de 15 august 1996, sa ceara o realocare in concordanta cu prevederile art. 1.06. (3).
    Banca poate declara, prin instiintarea Imprumutatului, orice suma integral sau partial anulata din creditul alocat si netras pana cel tarziu la data de 15 noiembrie 1996.
    1.07. Revocarea si suspendarea creditului
    Banca poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa revoce, in intregime sau in parte, partea netrasa a creditului, in orice moment si cu efect imediat, in urmatoarele conditii:
    a) ca urmare a aparitiei oricarui eveniment mentionat in prevederile art. 10.01. (A) sau (B); sau
    b) daca vor aparea imprejurari exceptionale care afecteaza negativ accesul Bancii pe pietele de capital nationale sau internationale respective.
    Alternativ, daca Banca este de parere ca a aparut o situatie descrisa in cazul a) sau b) si este temporara, ea poate suspenda, instiintand Imprumutatul, partea netrasa a creditului. In acest caz, suspendarea va continua pana cand, ca urmare a emiterii unei cereri suplimentare, Banca este din nou in masura sa emita un aviz de tragere.
    Cu toate acestea, Banca nu este indreptatita sa revoce sau sa suspende, pe motivele din cazul b), vreo transa care a fost subiectul unui aviz de tragere.
    In plus, daca Banca considera ca exista vreun obstacol in accesibilitatea Imprumutatului la finantarea de catre B.I.R.D. a proiectului sau de dezvoltare industriala, ea poate, prin instiintarea Imprumutatului, sa suspende partea netrasa din credit. In acest caz, suspendarea va continua pana cand Imprumutatul furnizeaza dovezi satisfacatoare Bancii ca impedimentele vor fi inlaturate.
    Creditul va fi considerat revocat daca Banca cere rambursare conform prevederilor art. 10.01 sau 10.02.
    Daca creditul este revocat pentru alte motive decat cele ce decurg din cazul b) de mai sus, Imprumutatul va plati un comision pentru suma a carei tragere a fost solicitata, la o rata anuala de 0,75% calculata de la data cererii respective pana la data revocarii.
    Un astfel de comision va fi calculat si platibil in ECU, suplimentar fata de orice comision platibil conform prevederilor art. 1.05.
    Art. 2
    Imprumutul
    2.01. Suma imprumutului
    Imprumutul (denumit in continuare imprumut) va cuprinde totalul sumelor in monedele platite de Banca, asa cum au fost notificate de Banca cu ocazia fiecarei trageri.
    2.02. Moneda de rambursare
    Fiecare rambursare, conform prevederilor art. 4 sau, dupa cum este cazul, prevederilor art. 10, va fi efectuata in monedele platite si in proportiile acestora in soldul imprumutului.
    2.03. Moneda pentru dobanda si alte obligatii de plata
    Dobanda si celelalte obligatii platibile conform prevederilor art. 3, 4 si 10, in legatura cu fiecare transa, vor fi calculate si platibile proportional cu fiecare moneda in care transa este rambursabila.
    Orice alte plati vor fi facute in moneda specificata de Banca, avand in vedere moneda in care s-au efectuat cheltuielile care se ramburseaza prin acea plata.
    2.04. Notificari ale Bancii
    Dupa plata fiecarei transe, Banca va transmite o declaratie rezumativa prezentand suma, compozitia valutara, data tragerii, graficul de rambursare si rata sau cotele dobanzii pentru acea transa.
    Art. 3
    Dobanda
    3.01. Rata dobanzii
    (A) Soldul inregistrat al oricarei transe va fi purtator de dobanda la rata sau ratele specificate in avizul de tragere respectiv, care rata sau rate vor fi rata sau ratele dobanzii aplicabile la data emiterii avizului de tragere pentru imprumuturile exprimate in respectiva moneda si acordate de Banca imprumutatilor sai cu aceleasi termene de rambursare si in aceleasi conditii de plata a dobanzii ca pentru transa in cauza.
    (B) Dobanda va fi platibila semestrial la datele specificate in art. 5.03.
    3.02. Dobanda la sumele cu scadenta depasita
    Fara ca acest lucru sa fie considerat ca o incalcare a prevederilor art. 10 si, prin exceptie, de la prevederile art. 3.01., dobanda se va acumula, pentru orice suma cu scadenta depasita, de la data prevazuta pentru plata pana la data platii efective, la o rata anuala calculata dupa cum urmeaza:
    a) pentru o suma datorata in cadrul oricarei transe, la o rata egala cu suma a: (i) 2,5% (doi virgula cinci procente); si (ii) rata corespunzatoare specificata in art. 3.01; si
    b) pentru orice alta suma, la o rata egala cu suma a: (i) 2,5 % (doi virgula cinci procente); si (ii) rata dobanzii percepute de Banca la data scadentei pentru imprumuturi facute in aceeasi valuta pe termen de 15 ani.
    Aceasta dobanda este platibila in aceeasi moneda ca si suma restanta care o genereaza.
    Art. 4
    Rambursarea
    4.01. Rambursare normala
    Imprumutatul va rambursa imprumutul potrivit graficului de amortizare stabilit in anexa A (pe o perioada de 10 ani dupa o perioada de gratie de 5 ani dupa semnarea prezentului acord financiar).
    4.02. Rambursare anticipata voluntara
    (1) Pe baza notificarii scrise transmise Bancii cu 2 luni inainte, Imprumutatul poate rambursa anticipat, integral sau partial, orice transa la orice data mentionata in art. 5.03.
    (2) In cazul rambursarii anticipate a unei transe, Imprumutatul va plati Bancii o suma suplimentara egala cu 85% din totalul sumelor calculate in felul urmator:
    a) pentru fiecare perioada de 6 luni, la sfarsitul careia este fixata data platii dobanzii, dupa data rambursarii anticipate, Banca va calcula suma dobanzii, daca exista, care, in absenta rambursarii anticipate, ar fi fost platibila la suma rambursata anticipat, in fiecare moneda cuprinsa in transa respectiva, aplicand rata prin care (x) rata dobanzii aplicabile unei asemenea monede, conform art. 3.01., depaseste (y) rata dobanzii pe care, cu 3 luni inainte de data rambursarii anticipate, Banca ar fi aplicat-o pentru un imprumut facut in aceeasi moneda cu cea a rambursarii anticipate, avand date semestriale pentru plata dobanzii si avand o durata medie egala fie cu durata medie ramasa a transei, fie, daca aceasta durata este mai scurta decat oricare alta pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie in acea moneda, la cea mai scurta durata medie pentru care Banca ar aplica o asemenea cotatie;
    b) fiecare suma calculata astfel va fi ajustata la data platii anticipate pe baza unei rate de scont egale cu rata corespunzatoare de reinvestire;
    c) suma mentionata de Imprumutat in notificarea de rambursare anticipata, impreuna cu orice suma datorata conform art. 4.02. (2), va fi platibila Bancii la data specificata in notificare. Notificarea va fi irevocabila.
    4.03. Rambursare anticipata obligatorie
    (A) Daca Imprumutatul ramburseaza voluntar anticipat, partial sau integral, orice alt imprumut contractat initial pentru o perioada mai mare de 5 ani, Banca poate solicita rambursarea anticipata a unei parti din suma imprumutului neachitat la acea data, in proportia in care suma rambursata anticipat acopera suma totala a tuturor acelor imprumuturi.
    Banca va adresa Imprumutatului cererea sa, daca este cazul, in termen de 4 saptamani de la primirea notificarii corespunzatoare conform art. 8.02. b) (ii). Orice suma ceruta de Banca va fi platita, impreuna cu dobanda acumulata, la data indicata de Banca, data care nu va preceda data rambursarii anticipate a celuilalt imprumut. Rambursarea anticipata a unui imprumut prin intermediul unui nou imprumut avand un termen cel putin la fel de lung cu termenul neexpirat al imprumutului rambursat anticipat nu va fi considerata rambursare anticipata.
    (B) In cazul rambursarii anticipate datorate conform acestui art. 4.03., Imprumutatul poate alege transa sau transele care sa fie rambursate anticipat.
    4.04. Prevederi generale referitoare la rambursarea anticipata conform art. 4
    Rambursarea anticipata va fi efectuata in toate monedele transei in cauza, proportional cu sumele de rambursat respective, in afara de cazul rambursarii anticipate, conform art. 4.02., cand Imprumutatul poate sa ramburseze intreaga suma ramasa in una sau mai multe valute in cadrul transei, la alegere.
    In cazul unei rambursari anticipate partiale in toate monedele, fiecare suma rambursata anticipat va fi redusa proportional din fiecare transa de rambursare ramasa neachitata din acea transa.
    Prevederile art. 4 se vor aplica fara a prejudicia prevederile art. 10.
    Art. 5
    Platile
    5.01. Locul platii
    Fiecare suma platibila de Imprumutat conform prevederilor prezentului acord va fi platita in contul respectiv, notificat de Banca Imprumutatului. Banca va indica contul cu minimum 15 zile inainte de data stabilita pentru prima plata pe care o face Imprumutatul si va notifica orice schimbare de cont cu nu mai putin de 15 zile inainte de data primei plati la care se aplica modificarea.
    Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul platilor conform art. 10.
    5.02. Calculul platilor referitoare la fractiuni de an
    Orice suma datorata ca dobanda, comision sau in alt mod de catre Imprumutat, conform prevederilor prezentului acord, si calculata pentru orice fractiune din an va fi calculata pe baza anului de 360 de zile si a lunii de 30 zile.
    5.03. Datele de plata
    Sumele datorate semestrial, conform prevederilor prezentului acord, sunt platibile Bancii la 5 mai si 5 noiembrie in fiecare an.
    Alte sume datorate sunt platibile in termen de 7 zile lucratoare de la primirea de catre Imprumutat a cererii facute de Banca.
    O suma datorata de Imprumutat va fi considerata platita in momentul in care este primita de Banca.
    Art. 6
    Angajamente speciale
    6.01. Utilizarea imprumutului
    Imprumutatul se va asigura ca intermediarii utilizeaza imprumutul in exclusivitate pentru finantarea de imprumuturi pentru proiectele pentru care au fost facute alocarile conform art. 1.02. sau pentru scopurile stabilite in art. 6.06.
    6.02. Durata imprumuturilor acordate de Imprumutat
    Imprumutatul se va asigura ca scadenta finala a fiecarui imprumut in cadrul oricarui acord intermediar nu va fi mai tarziu decat data de rambursare finala a acestui contract sau scadenta finala nu va fi mai mica de 5 ani. Durata subimprumuturilor se va baza pe cerintele proiectelor respective.
    6.03. Clauze referitoare la acordurile de subimprumut
    (A) Acordul intermediar intre Imprumutat si fiecare intermediar va prevedea ca, in raport cu fiecare proiect, intermediarul respectiv sa specifice in cadrul acordului sau de subimprumut ca beneficiarul final:
    a) va realiza proiectul respectiv asa cum s-a preconizat;
    b) va utiliza fondurile primite exclusiv pentru scopul realizarii proiectului; si
    c) va permite persoanelor desemnate de Banca, care pot fi insotite de reprezentanti ai Curtii de revizori contabili ai Comunitatilor Europene, sa viziteze amplasamentul, instalatiile si lucrarile apartinand proiectelor si sa efectueze verificarile pe care le doresc, asigurandu-le intreaga asistenta necesara pentru acest scop;
    si ca finantarea din cadrul acestor acorduri:
    d) va purta o rata a dobanzii negociata intre intermediar si beneficiarul final respectiv, reflectand ratele de pe piata, dupa consultare cu Banca, cand este cazul.
    (B) Imprumutatul se va incredinta ca intermediarii folosesc cele mai bune mijloace pentru a se asigura ca toate bunurile, serviciile si lucrarile apartinand proiectelor sunt alese in concordanta cu procedurile adecvate in acele circumstante si, avand in vedere calitatea si eficienta, la cele mai avantajoase preturi.
    6.04. Conditii aplicabile intre Imprumutat si fiecare intermediar
    Fiecare finantare a unui intermediar in cadrul acordului intermediar:
    a) va fi in conformitate cu conditiile stabilite in scrisoarea de alocare respectiva;
    b) va fi exprimata in moneda sau monedele platite de Banca in baza avizului de tragere respectiv sau in lei romanesti intr-o suma echivalenta cu suma in ECU alocata pentru proiectul respectiv;
    c) va fi purtatoare a unei rate a dobanzii care, daca nu se convine altfel intre Imprumutat si Banca, va fi cu 0,5% mai mare decat rata sau ratele dobanzii convenite intre Banca si Imprumutat pentru acea transa din care este finantat proiectul.
    6.05. Reutilizarea fondurilor
    In cazul in care sumele puse la dispozitia Imprumutatului de catre Banca conform art. 1 si avansate de Imprumutat unui intermediar sunt:
    a) rambursate anticipat voluntar de intermediar Imprumutatului;
    b) rambursate Imprumutatului ca rezultat al unei cereri de plata anticipata conform acordului intermediar respectiv; sau
    c) rambursate sau rambursate anticipat intermediarului de catre beneficiarul final conform acordului de subimprumut respectiv,
    Imprumutatul va reutiliza aceste sume sau se va asigura ca aceste sume vor fi utilizate de intermediari pentru a finanta proiecte eligibile pentru Banca spre a fi finantate printr-un intermediar, in afara de cazul cand Imprumutatul ramburseaza anticipat voluntar sumele in cauza, conform art. 4.02.
    Art. 7
    Garantie
    7.01. Garantie suplimentara
    Daca Imprumutatul va trebui sa acorde, ulterior semnarii prezentului acord, unei terte parti vreo garantie pentru realizarea oricareia dintre obligatiile sale privind o datorie externa, sau orice preferinta sau prioritate in acest context, Imprumutatul va informa Banca in legatura cu aceasta si, daca i se solicita de catre Banca, va furniza Bancii o garantie echivalenta pentru realizarea obligatiilor sale din cadrul contractului sau va acorda Bancii o preferinta sau prioritate echivalenta. Imprumutatul declara ca nici o astfel de garantie, preferinta sau prioritate nu exista in prezent.
    Art. 8
    Informatii
    8.01. Informatii privind proiectele si beneficiarii finali
    Imprumutatul:
    a) va furniza sau va procura prompt pentru Banca, la cererea acesteia, toate documentele si informatiile necesare care sa permita Bancii sa urmareasca evolutia fizica si financiara a proiectelor si situatia financiara a fiecarui intermediar sau beneficiar final;
    b) va informa imediat Banca despre orice neindeplinire a obligatiilor si despre orice notificare a intentiei de rambursare anticipata data de oricare beneficiar final in cadrul oricarui acord de subimprumut;
    c) va informa, in general, Banca asupra tuturor faptelor sau evenimentelor cunoscute de Imprumutat si de intermediari care: (i) ar putea prejudicia finalizarea sau desfasurarea oricarui proiect sau situatia financiara a oricarui beneficiar final si intermediar; sau (ii) ar indreptati pe Imprumutat si pe intermediar sa ceara rambursarea anticipata de la un beneficiar final conform oricarui acord de subimprumut;
    d) va trimite Bancii o versiune in limba engleza a acordurilor intermediare si orice addendum sau amendament la acestea si, la cerere, o traducere in limba engleza a oricarui acord de subimprumut si addendum sau amendament la acesta.
    8.02. Informatii privind Imprumutatul si intermediarii
    Imprumutatul:
    a) va asigura ca intermediarii sa trimita Bancii: (i) in fiecare an, in termen de 60 de zile de la prezentarea lor actionarilor sau autoritatilor lor, o copie in limba engleza a bilantului lor si a contului de profit si pierderi verificate de revizie; (ii) o copie a raportului revizorilor si a scrisorii catre conducere, in termen de 60 de zile de la primirea acestora; (iii) versiunea in limba engleza a raportului lor anual dupa publicare; si (iv) din cand in cand, alte informatii pe care Banca le poate cere in mod rezonabil ca, de exemplu, asupra situatiei lor financiare si generale; si
    b) va informa imediat Banca despre:
    (i) orice modificari ale oricarui document ce priveste infiintarea si administratia intermediarilor si despre orice modificare semnificativa in tipul de proprietate a capitalului lor;
    (ii) orice decizie luata de el, pentru orice motiv sau orice fapt care-l obliga, sau orice cerere ce i-a fost facuta pentru rambursarea anticipata a oricarui imprumut initial acordat pe un termen ce depaseste 5 ani;
    (iii) orice intentie de a acorda vreo garantie, conform art. 7.01. unei terte parti; si
    (iv) orice fapt sau eveniment care ar putea impiedica realizarea vreunei obligatii a Imprumutatului in cadrul prezentului acord sau ar putea afecta negativ situatia financiara sau generala;
    c) va informa Banca:
    (i) despre orice incetare a activitatii sau despre orice neindeplinire de catre un intermediar a unei obligatii materiale in cadrul unui acord intermediar si a actiunii pe care Imprumutatul isi propune s-o intreprinda in legatura cu aceasta; si
    (ii) despre orice propunere facuta de el pentru a introduce in viitor vreo noua institutie financiara ca intermediar in cadrul prezentului contract.
    8.03. Informatii despre rambursarea anticipata si reutilizarea fondurilor in cadrul finantarii intermediarului
    Imprumutatul va furniza anual Bancii o situatie prezentand:
    a) toate sumele rambursate anticipat de un intermediar Imprumutatului, fie voluntar, fie in baza termenilor prevederilor unui acord intermediar; si
    b) toate sumele reutilizate conform art. 6.05.
    Art. 9
    Speze si cheltuieli
    9.01. Impozite, taxe si comisioane
    Imprumutatul va plati toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natura, inclusiv taxe de timbru si taxe pentru inregistrare rezultand din intrarea in vigoare sau implementarea acestui contract sau a oricarui document legat de acesta si din acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Imprumutatul va plati tot capitalul, dobanda, comisioanele si alte sume datorate conform acestui contract in suma bruta, fara deducerea nici unei impuneri nationale sau locale; cu toate acestea, daca Imprumutatul este obligat prin lege sa faca o asemenea deducere, el va mari suma platita catre Banca, astfel incat dupa deducere suma neta primita de Banca sa fie echivalenta cu suma datorata.
    9.02. Alte cheltuieli
    Imprumutatul va suporta orice costuri profesionale, de natura bancara, de transfer sau valutare aparute in executarea sau implementarea acestui contract sau altui document legat de acesta si in acordarea oricarei garantii pentru imprumut.
    Art. 10
    Rambursarea anticipata in caz de neindeplinire a obligatiilor
    10.01. Dreptul de a cere rambursarea
    Imprumutatul va rambursa imprumutul sau orice parte din acesta pe baza cererii facute in acest scop de Banca:
    (A) imediat:
    a) daca orice informatie sau document furnizat Bancii de catre sau in numele Imprumutatului in legatura cu negocierea prezentului acord sau pe durata lui se dovedesc a fi fost incorecte in orice privinta;
    b) daca Imprumutatul nu ramburseaza la scadenta orice parte din imprumut, nu plateste dobanda aferenta sau nu efectueaza orice alta plata catre Banca asa cum s-a prevazut in prezentul acord;
    c) daca, in urma oricarei neindepliniri a obligatiilor in cadrul unui acord de imprumut, i s-a cerut Imprumutatului sa ramburseze anticipat acel imprumut acordat initial pe o perioada mai mare de 5 ani;
    d) daca apare orice eveniment sau situatie care ar putea sa pericliteze plata serviciului imprumutului sau sa afecteze negativ orice garantie pentru acesta;
    e) daca vreuna dintre obligatiile asumate de Imprumutat prin prevederile paragrafelor 7 si 8 din preambul inceteaza a fi indeplinite cu privire la orice imprumut facut de orice imprumutat din Romania din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene;
    f) daca orice imprumutat din Romania nu isi realizeaza obligatiile in indeplinirea unei obligatii financiare in cadrul oricarui imprumut acordat de Banca din resursele Bancii sau ale Comunitatii Europene; sau
    (B) la expirarea unei perioade rezonabile specificate intr-o notificare trimisa de Banca Imprumutatului, fara ca problema ridicata sa fie solutionata in mod satisfacator pentru Banca:
    a) daca Imprumutatul nu isi indeplineste vreo obligatie potrivit acestui contract, alta decat vreuna din cele mentionate in art. 10.01 (A) b); sau
    b) daca orice fapt material declarat in preambul se modifica substantial si daca modificarea prejudiciaza interesele Bancii in calitate de imprumutator catre Imprumutat.
    10.02. Alte drepturi legale
    Art. 10.01 nu va restrange nici un alt drept al Bancii in fata legii de a solicita rambursarea anticipata a imprumutului.
    10.03. Daune
    Cand cererea de rambursare anticipata este facuta conform art. 10.01., Imprumutatul va plati Bancii, o data cu fiecare rata, asa cum este stabilita in anexa A, o suma calculata la o rata anuala de 0,25 % de la data cererii pana la scadenta respectiva initiala a ratei de capital, asa cum este stabilit in anexa A.
    10.04. Nerenuntare
    Orice neexercitare sau intarziere din partea Bancii in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale conform art. 10 nu va fi considerata ca o renuntare la un astfel de drept.
    10.05. Utilizarea sumelor primite
    Sumele primite ca urmare a unei cereri conform art. 10 vor fi utilizate in primul rand pentru plata daunelor, comisionului si dobanzii, in aceasta ordine, si in al doilea rand, pentru reducerea ratelor neplatite in ordinea inversa a scadentei. Ele vor fi solicitate intre transe, la alegerea Bancii.
    Art. 11
    Legea si jurisdictia
    11.01. Legea
    Prezentul acord si intocmirea, interpretarea si validitatea sa vor fi guvernate de legea franceza. Locul realizarii acestui acord este sediul central al Bancii.
    11.02. Jurisdictia
    Toate litigiile privind acest acord vor fi supuse Curtii de Justitie a Comunitatii Europene.
    Partile la acest acord renunta prin aceasta la orice imunitate sau drept de a obiecta la jurisdictia Curtii. O hotarare a Curtii data ca urmare a art. 11.02 va fi definitiva si obligatorie pentru parti, fara restrictii sau rezerve.
    11.03. Dovada sumelor datorate
    In orice actiune juridica rezultand din acest acord, evidenta Bancii privind orice suma datorata Bancii conform acestui acord va fi dovada prima facie pentru astfel de sume.
    Art. 12
    Clauze finale
    12.01. Notificari
    Notificarile si alte comunicari facute in temeiul acordului vor fi trimise la adresele mentionate la pct. 1 de mai jos, cu exceptia notificarilor catre Imprumutat referitoare la litigii in curs sau in declansare, care vor fi trimise la adresa mentionata la pct. 2 de mai jos, unde Imprumutatul si-a ales sediul:
    - Pentru Banca:
    100 Boulevard Konrad Adenauer 2 - 2950 Luxembourg - Kirchberg
    - Pentru Imprumutat:
    1. 17 Apolodor str. sector 5 Ro - 70060 Bucharest Romania
    2. Romanian Mission to the European Communities 372, rue Washington B - 1050 Bruxelles.
    Fiecare parte poate, prin notificarea adresata celeilalte, schimba adresele sale precizate mai sus, cu mentiunea faptului ca adresa de la pct. 2 de mai sus poate fi schimbata numai cu o alta adresa in interiorul Comunitatii Europene.
    12.02. Forma notificarii
    Notificarile si alte comunicari pentru care perioadele stabilite sunt mentionate in acest acord sau pentru care ele insele stabilesc perioade care angajeaza pe adresanti vor fi transmise prin inmanare, scrisori recomandate, telegrame, telexuri sau alte mijloace de transmitere care atesta primirea lor de catre adresanti. Data de inregistrare sau, daca este cazul, data declarata de primire a transmiterii va fi hotaratoare pentru determinarea unei perioade.
    12.03. Preambul, anexe si documente atasate
    Preambulul si anexele urmatoare fac parte integranta din prezentul acord:
    - Anexa A - Grafic de amortizare
    - Anexa B - Definirea ECU.
    Urmatoarele documente sunt atasate la prezentul acord:
    - scrisoarea-anexa.
    Drept pentru care, partile mentionate mai jos au redactat prezentul acord pentru a fi semnat in 3 exemplare originale in limba engleza.
    Prezentul acord de imprumut a fost parafat, in numele Imprumutatului, de domnul Mihai Bogza si in numele Bancii, de domnul Manfredi Tonci Ottieri.

         Semnat pentru si in numele Romaniei,
         Ministru de stat,
         ministrul finantelor,
         Florin Georgescu

         Semnat pentru si in numele
         Bancii Europene de Investitii,
         Vicepresedinte,
         Hans Duborg

    Azi 10 mai 1993, la Luxemburg si Bruxelles.

    ANEXA A

              GRAFIC DE AMORTIZARE
         Romania - imprumut global apex
---------------------------------------------------
Datele scadentelor           Sumele de rambursat
 pentru ratele de            exprimate procentual
     capital                 din imprumutul definit
                             conform art. 2.01
---------------------------------------------------
 1. 5 noiembrie 1998                    5 %
 2. 5 mai       1998                    5 %
 3. 5 noiembrie 1999                    5 %
 4. 5 mai       1999                    5 %
 5. 5 noiembrie 2000                    5 %
 6. 5 mai       2000                    5 %
 7. 5 noiembrie 2001                    5 %
 8. 5 mai       2001                    5 %
 9. 5 noiembrie 2002                    5 %
10. 5 mai       2002                    5 %
11. 5 noiembrie 2003                    5 %
12. 5 mai       2003                    5 %
13. 5 noiembrie 2004                    5 %
14. 5 mai       2004                    5 %
15. 5 noiembrie 2005                    5 %
16. 5 mai       2005                    5 %
17. 5 noiembrie 2006                    5 %
18. 5 mai       2006                    5 %
19. 5 noiembrie 2007                    5 %
20. 5 mai       2007                    5 %
---------------------------------------------------

    ANEXA B

              DEFINIREA ECU
    In conformitate cu Regulamentul Consiliului Comunitatilor Europene nr. 3180/1978 din 18 decembrie 1978, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene din 30 decembrie 1978 (nr. L 379), modificat prin Regulamentul Consiliului nr. 2626/1984 din 15 septembrie 1984, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene din 16 septembrie 1984 (nr. L 247) si prin Regulamentul Consiliului nr. 1971/1989 din 19 iunie 1989, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene din 4 iulie 1989 (nr. L 189) si, in mod deosebit, primul sau articol, si in concordanta cu anuntul publicat de Comunitatile Europene in Jurnalul Oficial din 21 septembrie 1989 (nr. C 241), ECU este definit ca suma a urmatoarei compozitii de valute ale statelor membre ale Comunitatii Economice Europene:
    - marca germana          :    0,6242
    - francul francez        :    1,332
    - lira sterlina          :    0,08784
    - lira italiana          :  151,8
    - guldenul olandez       :    0,2198
    - francul belgian        :    3,301
    - francul luxemburghez   :    0,130
    - peseta spaniola        :    6,885
    - coroana daneza         :    0,1976
    - lira irlandeza         :    0,008552
    - drahma greceasca       :    1,440
    - escudo portughez       :    1,393
    Orice modificare a compozitiei ECU, care se hotaraste conform art. 2 din Regulamentul nr. 3180/1980, se va aplica automat prezentei definitii.
    Daca Banca considera ca ECU va fi incetat sa fie utilizat in cadrul sistemului monetar european (dupa cum s-a stabilit prin Rezolutia Consiliului European din 5 decembrie 1978) si pentru reglementarea tranzactiilor dintre autoritatile monetare centrale ale statelor membre ale Comunitatilor Europene si institutiile create prin sau in virtutea tratatelor care au pus bazele Comunitatilor Europene, Banca va notifica astfel Imprumutatului. Astfel, de la data notificarii, ECU va fi inlocuit de suma valutelor din care a fost compus in conformitate cu cea mai recenta definitie a ECU stabilita de Consiliul Comunitatilor Europene inainte de data acestei notificari.
    Valoarea ECU in orice valuta va corespunde cu aceea determinata de Comisia Comunitatilor Europene pe baza cotatiilor zilnice ale cursurilor valutare de piata. In lipsa unei astfel de determinari, valoarea ECU in orice valuta va fi stabilita aplicand rata incrucisata dintre acea valuta si orice valuta cotata in listele zilnice publicate de Comisia Comunitatilor Europene. Daca nici una din cele doua metode precedente nu este aplicabila, valoarea ECU in oricare valuta va fi egala cu suma echivalentelor in acea valuta a valorilor valutelor prezentate in primul paragraf de mai sus.
    Ratele de schimb dintre ECU si valutele nationale cel mai larg utilizate pe pietele valutare internationale sunt disponibile zilnic si sunt publicate periodic in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 2/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 2 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu