E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 21 din 30 ianuarie 1998

pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 30 ianuarie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, denumit in continuare acord, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.
    Art. 2
    Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei detin intreaga responsabilitate pentru realizarea Proiectului mentionat la art. 1, in conformitate cu prevederile acordului.
    Art. 3
    Pe intreaga durata de implementare a Proiectului, respectiv 1998 - 2003, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei vor prevedea in bugetele proprii sumele corespunzatoare finantarii din surse interne a Proiectului, pana la concurenta sumei de 11,8 milioane dolari S.U.A. echivalent, respectiv 5,6 milioane dolari S.U.A. pentru Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si 6,2 milioane dolari S.U.A. pentru Ministerul Justitiei.
    In acelasi mod, Ministerul Justitiei va prevedea si sumele necesare asigurarii functionarii Unitatii de coordonare a Proiectului, infiintata conform prevederilor acordului.
    Art. 4
    Incepand cu anul 1998, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei vor asigura in bugetele proprii sumele necesare pentru plata dobanzilor, a comisioanelor de angajament, a altor costuri ale imprumutului, precum si pentru rambursarea ratelor de capital, in conformitate cu prevederile acordurilor subsidiare de imprumut, incheiate separat intre Ministerul Finantelor si cele doua institutii.
    Art. 5
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si cu Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Ministerul Justitiei sa introduca, pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a acordului de imprumut mentionat la art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc: realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, pe beneficiari, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionalitati economice fata de cele convenite initial intre parti.

                       PRIM-MINISTRU
                       VICTOR CIORBEA

                              Contrasemneaza:
                              p. Ministrul finantelor,
                              Valentin Lazea,
                              secretar de stat

                              p. Ministru de stat,
                              ministrul justitiei,
                              Dinu Ianculescu,
                              secretar de stat

                              p. Ministrul afacerilor
                              externe,
                              Gabriel Gafita,
                              secretar de stat


    IMPRUMUT NR. 4.258 RO

                           ACORD DE IMPRUMUT
intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare
privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare*)

    *) Traducere.

    Imprumut, datat 23 ianuarie 1998, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

    Avand in vedere ca:
    (A) Imprumutatul a satisfacut cerintele de fezabilitate si conditiile de prenegociere ale Proiectului, descrise in anexa nr. 2 la acest acord, a cerut Bancii sa-l asiste in finantarea Proiectului; si
    (B) Banca a fost de acord, pe baza, printre altele, a celor de mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului, in conformitate cu termenii si cu conditiile stabilite in acest acord,
    astfel, luand in considerare cele de mai sus, partile convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii

    Sectiunea 1.01
    Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si garantie pentru imprumuturi intr-o singura valuta ale Bancii, datate 30 mai 1995, cu modificarile stabilite mai jos (Conditii generale), constituie parte integranta a acestui acord:
    Sectiunea 6.03. se modifica dupa cum urmeaza:
    "Sectiunea 6.03
    Anularea de catre Banca. Daca: a) dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului va fi suspendat, cu referire la orice suma a imprumutului, pentru o perioada de 30 de zile consecutive; sau b) in orice moment Banca decide, dupa ce se consulta cu Imprumutatul, ca o suma a imprumutului nu va fi necesara finantarii costurilor Proiectului, care sunt finantate din imprumut; sau c) in orice moment Banca decide, cu referire la orice contract finantat din imprumut, ca practici de coruptie sau frauduloase au fost angajate de catre reprezentantii Imprumutatului sau de un beneficiar al imprumutului in timpul achizitionarii sau executarii unui astfel de contract, fara ca Imprumutatul sa fi luat din timp masuri corespunzatoare si satisfacatoare pentru Banca pentru remedierea situatiei, si stabileste suma cheltuielilor in vederea incheierii unui astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului; sau d) in orice moment Banca decide ca achizitionarea oricarui contract, care este finantat din sumele alocate din imprumut, nu este in conformitate cu procedurile stabilite sau la care se face referire in Acordul de imprumut si stabileste suma cheltuielilor cu referire la un astfel de contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului; sau e) dupa data inchiderii, o suma din imprumut ramane netrasa din contul imprumutului; sau f) Banca va fi primit notificare de la Garant, in conformitate cu sectiunea 6.07, cu referire la o suma din imprumut, Banca poate suspenda, prin notificarea Imprumutatului si al Garantului, dreptul Imprumutatului de a face trageri cu referire la aceasta suma. Dupa transmiterea unei asemenea notificari, o astfel de suma a imprumutului va fi anulata."

    Sectiunea 1.02
    Numai daca din context nu se intelege altfel, cei cativa termeni definiti in Conditiile generale si in preambulul acestui acord au respectivele intelesuri, stabilite in acel loc, si urmatorii termeni aditionali au urmatoarele intelesuri:
    a) Legea cadastrului inseamna Legea cadastrului general si a publicitatii imobiliare nr. 7, din tara Imprumutatului, din 13 martie 1996;
    b) Hotararea Guvernului nr. 1.038 inseamna Hotararea Guvernului nr. 1.038 din 28 octombrie 1996, prin care se stabileste infiintarea ONCGC;
    c) MJ inseamna Ministerul Justitiei al Imprumutatului si include orice succesor de aici incolo;
    d) ONCGC, inseamna Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Imprumutatului si include orice succesor de aici incolo;
    e) U.C.P. inseamna unitatea de coordonare a Proiectului, stabilita in cadrul Ministerului Justitiei;
    f) contul special A si contul special B inseamna conturile la care se face referire in sectiunea 2.02. b) a acestui acord, iar la contul special A si contul special B se face referire in mod comun, prin denumirea de conturi speciale, si
    g) servicii tehnice inseamna servicii pentru control geodezic, fotografiere aeriana, cartografiere (incluzand sistemele de cartografiere digitala), sisteme de inregistrarea pamantului si de informatii cadastrale, baza de date privind cadastrul, topografieri cadastrale urbane si rurale si intrari de date.
    Art. 2
    Imprumutul

    Sectiunea 2.01
    Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile stabilite sau la care se face referire in Acordul de imprumut, o suma egala cu douazeci si cinci de milioane cinci sute de mii dolari S.U.A. (25.500.000 U.S.D.).

    Sectiunea 2.02
    a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in concordanta cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile facute (sau daca Banca va fi de acord, sa fie facute) cu privire la costul rezonabil al bunurilor si serviciilor cerute pentru Proiectul descris in anexa nr. 2 la acest acord si care urmeaza sa fie finantate din imprumut.
    b) Imprumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, sa deschida si sa mentina, in dolari S.U.A., doua conturi speciale de depozit la o banca comerciala, satisfacatoare Bancii, in termenii si in conditiile satisfacatoare Bancii, incluzand o protectie corespunzatoare impotriva confiscarii, accesului sau atasarii. Depozitele in si platile din conturile speciale vor fi facute in conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.

    Sectiunea 2.03
    Data inchiderii va fi 31 decembrie 2003 sau orice data ulterioara, stabilita de catre Banca. Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului in legatura cu aceasta data ulterioara.

    Sectiunea 2.04
    Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la o rata de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1 %) pe an din suma imprumutului, netrasa periodic.

    Sectiunea 2.05
    a) Imprumutatul va plati dobanda aferenta sumei imprumutului, trasa si nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare perioada de dobanda egala cu rata cu baza LIBOR, plus marja totala LIBOR.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la si incluzand data acestui acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii survenind dupa aceasta si dupa perioada initiala, fiecare perioada de la si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand data de plata a dobanzii imediat urmatoare;
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna orice data specificata in sectiunea 2.06 a acestui acord;
    (iii) rata cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza pentru depozitele in dolari S.U.A. pe 6 luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila pentru data de plata a dobanzii care survine sau care precede imediat primei zile a unei astfel de perioade de dobanda), asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca procent pe an;
    (iv) marja totala LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) o jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru o astfel de perioada de dobanda sub (sau peste) ratele oferite de piata interbancara londoneza, sau alte rate de referinta la depozite pe 6 luni, cu privire la imprumuturile nerambursate de Banca sau la partile din acestea, alocate de catre Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta, sau la partile din acestea care includ imprumutul, dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent pe an;
    c) Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului despre rata cu baza LIBOR si marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de plata a dobanzii, pana la determinarea acesteia;
    d) de cate ori, in perspectiva schimbarilor in practicile pietei, ce afecteaza determinarea ratelor dobanzii la care se face referire in sectiunea 2.05, Banca determina daca este in interesul imprumutatilor sai, ca un tot, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, altele decat cele prevazute in sectiunea mentionata, Banca poate modifica bazele pentru determinarea ratelor dobanzii aplicabile imprumutului, nu mai devreme de sase (6) luni de la notificarea Imprumutatului cu privire la noua baza.
    Bazele vor deveni efective la expirarea perioadei de notificare, in afara cazului cand Imprumutatul instiinteaza Banca, in decursul perioadei mentionate, despre obiectiile sale, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.

    Sectiunea 2.06
    Dobanda si alte taxe vor fi platite la 15 mai si la 15 noiembrie ale fiecarui an.

    Sectiunea 2.07
    Imprumutatul va rambursa suma imprumutului in conformitate cu graficul de amortizare stabilit in anexa nr. 3 la acest acord.
    Art. 3
    Executarea Proiectului

    Sectiunea 3.01
    a) Imprumutatul declara angajamentul sau fata de obiectivele Proiectului, asa dupa cum au fost stabilite in anexa nr. 2 la acest acord, si, in acest scop, va aduce la indeplinire (prin MJ si ONCGC) Proiectul, cu atentia si eficienta cuvenite si in conformitate cu practicile corespunzatoare din punct de vedere legal, cadastral, administrativ, financiar, economic, ingineresc si managerial, si va furniza cu promptitudine fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
    b) Fara a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului in care Imprumutatul si Banca vor conveni altfel, Imprumutatul va realiza Proiectul in conformitate cu programul de implementare stabilit in anexa nr. 5 la acest acord.

    Sectiunea 3.02
    Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii de consultanta, cerute pentru realizarea Proiectului si care urmeaza a fi finantate din imprumut, vor fi supuse prevederilor anexei nr. 4 la acest acord.

    Sectiunea 3.03
    Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a limita prevederile acesteia, Imprumutatul:
    a) va pregati, pe baza unor modele acceptabile Bancii, si va furniza Bancii nu mai tarziu de sase (6) luni dupa data inchiderii sau o alta data ulterioara, asupra careia Imprumutatul si Banca vor cadea de acord in acest scop, un plan pentru viitoarele operatiuni ale Proiectului; si
    b) va acorda Bancii ocazia (rezonabila) de a schimba puncte de vedere cu Imprumutatul asupra planului mai sus mentionat.
    Art. 4
    Clauze financiare

    Sectiunea 4.01
    a) Imprumutatul va tine sau se va ingriji de tinerea evidentelor imprumutului in registre si conturi adecvate, care sa reflecte, in concordanta cu practicile contabile consacrate, operatiunile, resursele si cheltuielile referitoare la Proiect ale departamentelor sau ale agentiilor imprumutatului, responsabile de realizarea Proiectului sau a oricarei parti din acesta.
    b) Imprumutatul:
    (i) va tine evidentele si conturile la care s-a facut referire in paragraful a) al acestei sectiuni, inclusiv cele pentru conturile speciale pentru fiecare an financiar auditat, in concordanta cu principii de audit, potrivite si aplicate continuu de catre auditorii independenti, acceptabili Bancii;
    (ii) va furniza Bancii, de indata ce va fi disponibil, dar in nici un caz mai tarziu de sase (6) luni dupa sfarsitul fiecarui an, raportul de audit al auditorilor mentionati, in scopul si cu detaliile pe care Banca le va fi solicitat in mod rezonabil; si
    (iii) va furniza Bancii orice alte informatii referitoare la evidentele si conturile mentionate si la audit, pe care Banca le va solicita periodic, in mod rezonabil.
    c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul imprumutului s-au facut pe baza declaratiilor de cheltuieli, Imprumutatul:
    (i) va tine sau va lua masuri pentru tinerea, in conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, evidente si conturi care sa reflecte aceste cheltuieli; si
    (ii) va retine, cel putin inca un an dupa ce Banca a primit raportul de audit pentru anul financiar in care a fost facuta ultima tragere din contul de imprumut, toate inregistrarile (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitante sau alte documente), care evidentiaza astfel de cheltuieli;
    (iii) va permite reprezentantilor Bancii examinarea unor astfel de inregistrari; si
    (iv) va asigura ca aceste evidente si conturi sa fie incluse in auditul anual mentionat in paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul asupra acestui audit sa contina o opinie separata a auditorilor mentionati si asupra faptului daca declaratiile privind cheltuielile angajate in decursul unui astfel de an financiar impreuna cu procedurile si controlul intern implicat in pregatirea lor pot constitui un sprijin pentru acordarea tragerilor mai sus mentionate.
    Art. 5
    Reglementarile Bancii

    Sectiunea 5.01
    Conform sectiunii 6.02 (1) din Conditiile generale, sunt specificate    urmatoarele situatii aditionale:
    a) Legea cadastrului va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau respinsa, astfel incat sa afecteze negativ din punct de vedere material abilitatea Imprumutatului de a realiza sau indeplini obiectivele Proiectului; si
    b) Decizia nr. 1.038 va fi fost amendata, suspendata, abrogata, anulata sau respinsa, astfel incat sa afecteze negativ din punct de vedere material abilitatea Imprumutatului de a realiza sau indeplini obiectivele Proiectului.
    Art. 6
    Incetarea

    Sectiunea 6.01
    Termenul de o suta douazeci (120) de zile de la data acestui acord este specificata pentru scopurile sectiunii 12.04. din Conditiile generale.
    Art. 7
    Reprezentantii Imprumutatului; adrese

    Sectiunea 7.01
    Ministerul Finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03. din Conditiile generale.

    Sectiunea 7.02.
    Se vor specifica urmatoarele adrese pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Strada Apolodor nr. 17
    Bucuresti
    Romania
    Telex 11239

    Pentru Banca:
    Banca Internationala pentru
    Reconstructie si Dezvoltare
    Strada H 1818, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    Statele Unite ale Americii

    Adresa prin telegraf:
    Telex
    INTBAFRAD248423 (MCI)
    Washington D.C. 64145 (MCI)
    Pentru certificarea celor de mai sus, partile prezente, actionand prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acest acord sa fie semnat in numele lor in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul specificate mai sus.

                        ROMANIA
                        de catre
                        Mircea Geoana,
                        reprezentant autorizat

                        BANCA INTERNATIONALA
                        PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
                        de catre
                        Suman Mehra,
                        p. vicepresedintele regiunii
                        Europa si Asia Centrala


    ANEXA 1
                      Tragerile din imprumut

    1. Tabelul de mai jos indica categoriile de articole care urmeaza a fi finantate din imprumut, alocarea sumelor din imprumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmeaza a fi finantate in cadrul fiecarei categorii:
______________________________________________________________________
      Categoria                Suma alocata     Procent (%) din
                               (exprimata in    cheltuieli care
                               dolari S.U.A)    urmeaza a fi finantate
_______________________________________________________________________
1. Lucrari:                                            50%
   a) In cadrul partii A           35.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii B          760.000
      a Proiectului
2. Bunuri:                                   100% din cheltuielile
                                             externe,
                                             100% din cheltuielile
                                             interne (cost ex-factory)
                                             si 70% din cheltuielile
                                             interne pentru alte
                                             articole achizitionate
                                             pe plan local
   a) In cadrul partii A          550.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii B          850.000
      a Proiectului
   c) In cadrul partii C (i)       40.000
      a Proiectului
3. Servicii tehnice:                                   80%
   a) In cadrul partii A       13.900.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii B        3.600.000
      a Proiectului
   c) In cadrul partii C (ii)      90.000
      a Proiectului
   d) In cadrul partii C (iii)     90.000
      a Proiectului
4. Servicii de consultanta                            100%
   si instruire:
   i) Servicii de consultanta:
   a) In cadrul partii C (ii)   1.050.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii C (iii)  1.050.000
      a Proiectului
   ii) Instruire:
   a) In cadrul partii A           95.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii B          375.000
      a Proiectului
5. Costuri operationale marginale:
   In cadrul Partii C (i)          40.000             100%
   a Proiectului
6) Nealocate:
   a) In cadrul partii A        2.300.000
      a Proiectului
   b) In cadrul partii B          675.000
      a Proiectului
___________________________________________________________________________
TOTAL:                         25.500.000
----------------------------------------------------------------------------
    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuielile efectuate in valuta oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului;
    b) termenul cheltuieli interne inseamna cheltuieli in valuta Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului; si
    c) termenul costuri operationale marginale inseamna salariile personalului U.C.P., altele decat salariile functionarilor publici, si costurile de dotare ale birourilor si alte materiale si aprovizionarile necesare aducerii la indeplinire de catre U.C.P. a partii C a Proiectului.
    3. In pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuata pentru: a) platile aferente cheltuielilor efectuate inaintea datei acestui acord; si b) platile aferente cheltuielilor din cadrul categoriilor 1b), 2b), 3b) si d), 4 (i) b) si 4 (ii) b), cu exceptia cazului in care va fi fost elaborat regulamentul de implementare a sistemului de inregistrare a pamantului, satisfacator pentru Banca.
    4. Banca poate solicita ca trageri din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuielile referitoare la: a) bunuri in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 250.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare;
    b) servicii tehnice din cadrul contractelor in valoare de mai putin de 150.000 dolari S.U.A. fiecare; c) toate lucrarile; si d) serviciile si instruirea in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 100.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea firmelor de consultanta, si in cadrul contractelor in valoare de mai putin de 50.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea consultantilor individuali pe baza termenilor si a conditiilor in care Banca i le va comunica Imprumutatului.


    ANEXA 2
                         DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele Proiectului (cunoscut, in tara Imprumutatului, sub numele de Proiectul cadastrului general si al publicitatii proprietatii imobiliare) sunt acelea de a dezvolta si implementa sistemele de cadastru general si de inregistrare a pamantului ale Imprumutatului, astfel incat sa se asigure securitatea drepturilor de proprietate imobiliara si proceduri simple, sigure si eficiente din punct de vedere al costurilor pentru tranzactiile imobiliare.
    Proiectul cuprinde urmatoarele doua parti, care fac obiectul modificarilor asupra carora Imprumutatul si Banca pot cadea de acord periodic pentru realizarea obiectivelor:
    Partea A: Dezvoltarea si implementarea Sistemului cadastrului general
    Dezvoltarea si implementarea sistemului cadastrului general in mai multe teritorii administrative, adica: (i) furnizarea serviciilor tehnice; (ii) proiectarea sistemului si instalarea unui sistem informational de cadastru, care sa gestioneze bazele de date cu privire la cadastrul general; (iii) refacerea si extinderea birourilor locale de cadastru; (iv) furnizarea mijloacelor de transport, a mobilierului si a echipamentului de birou pentru ONCGC si pentru birourile locale de cadastru; si (v) instituirea in scopul eficientizarii activitatii ONCGC si a birourilor locale de cadastru.
    Partea B: Dezvoltarea si implementarea Sistemului de inregistrare a pamantului
    Dezvoltarea unui sistem de inregistrare a pamantului, inclusiv sprijinirea unei inregistrari sistematice (adica inregistrarea tuturor proprietatilor imobiliare, avand la baza un cadastru general complet in cadrul unor zone specificate) sau inregistrari sporadice (adica inregistrarea provizorie a articolelor individuale ale proprietatii imobiliare, la cererea proprietarului sau a altei parti interesate din cadrul zonelor unde birourile de carte funciara sunt operationale, dar cadastrul general nu a fost inca definitivat) la birourile de carte funciara in cadrul mai multor districte administrative, adica: (i) asigurarea unor servicii tehnice; (ii) proiectarea si instalarea unui sistem computerizat de inregistrare a pamantului; (iii) refacerea si extinderea birourilor de carte funciara; (iv) asigurarea mijloacelor de transport, a mobilierului si a echipamentului de birou pentru birourile de carte funciara; si (v) instruirea in beneficiul personalului judecatoriilor si al birourilor de carte funciara si al notarilor.
    Partea C: Consolidarea institutionala
    Furnizarea de servicii de catre consultanti in scopul asistarii Imprumutatului in consolidarea capacitatii de implementare a Proiectului a: (i) U.C.P., (ii) ONCGC si a (iii) MJ.
    Se preconizeaza ca Proiectul sa fie finalizat pana la data de 30 iunie 2003.
________________________________________________________
    Data platii            Plata
    datorate               imprumutului
                           (exprimata in
                           dolari S.U.A.)*)
_________________________________________________________
15 mai 2003                   535.000
15 noiembrie 2003             550.000
15 mai 2004                   565.000
15 noiembrie 2004             585.000
15 mai 2005                   600.000
15 noiembrie 2005             620.000
15 mai 2006                   640.000
15 noiembrie 2006             655.000
15 mai 2007                   675.000
15 noiembrie 2007             700.000
15 mai 2008                   720.000
15 noiembrie 2008             740.000
15 mai 2009                   765.000
15 noiembrie 2009             785.000
15 mai 2010                   810.000
15 noiembrie 2010             835.000
15 mai 2011                   860.000
15 noiembrie 2011             885.000
15 mai 2012                   915.000
15 noiembrie 2012             940.000
15 mai 2013                   970.000
15 noiembrie 2013           1.000.000
15 mai 2014                 1.030.000
15 noiembrie 2014           1.060.000
15 mai 2015                 1.090.000
15 noiembrie 2015           1.125.000
15 mai 2016                 1.160.000
15 noiembrie 2016           1.195.000
15 mai 2017                 1.230.000
15 noiembrie 2017           1.260.000
---------------------------------------------------
    TOTAL:                 25.500.000
---------------------------------------------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari S.U.A. care trebuie rambursata, exceptand prevederile sectiunii 4.04 d) din Conditiile generale.


    ANEXA 4
                 ACHIZITII SI SERVICII DE CONSULTANTA

    Sectiunea I
    Achizitionarea de bunuri si lucrari

    Partea A: General
    Bunurile si lucrarile vor fi achizitionate in conformitate cu clauzele sectiunii I din Ghidul pentru achizitii in cadrul imprumuturilor B.I.R.D. si creditelor I.D.A., publicat de catre Banca in luna ianuarie 1995 si revazut in lunile ianuarie si august 1996 (Ghid) si urmatoarele clauze ale acestei sectiuni, dupa cum sunt aplicabile.
    Partea B: Licitatia internationala competitiva
    1. Exceptand cele prevazute in partea C a acestei sectiuni, bunurile si lucrarile vor fi achizitionate prin contractele adjudecate in concordanta cu clauzele sectiunii II din Ghid si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1.
    2. Urmatoarea clauza va fi aplicata bunurilor care urmeaza a fi achizitionate prin contractele adjudecate in conformitate cu clauzele paragrafului 1 al partii B, si anume clauzele paragrafelor 2.54 si 2.55 din Ghid si anexa nr. 2 vor fi aplicate bunurilor fabricate pe teritoriul Imprumutatului.
    Partea C: Alte proceduri de achizitie
    1. Licitatia internationala limitata
    Echipamentul de cartografiere si topografiere de inalta precizie, pe care Banca il accepta, poate fi cumparat numai de la un numar limitat de furnizori, indiferent de costul acestuia, si poate fi achizitionat prin contracte adjudecate in conformitate cu clauzele paragrafului 3.2 din Ghid.
    2. Licitatia nationala competitiva
    Serviciile tehnice estimate la o valoare de pana la 150.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, pana la o valoare totala ce nu va depasi 15.100.000 dolari S.U.A. echivalent, si mobilierul estimat la o valoare de pana la 150.000 dolari S.U.A. per contract, pana la o valoare totala ce nu va depasi 1.000.000 dolari S.U.A., pot fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu clauzele paragrafelor 3.3 si 3.4. din Ghid.
    3. Cumparari internationale
    Bunurile (altele decat mobilierul), estimate la o valoare de pana la 250.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, pana la o valoare totala ce nu depaseste 400.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpararile internationale, in conformitate cu clauzele paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    4. Cumpararile nationale
    Bunurile (altele decat mobilierul), estimate la o valoare de pana la 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, pana la o valoare totala ce nu depaseste 300.000 dolari S.U.A. echivalent, si serviciile tehnice estimate la o valoare de pana la 75.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, pana la o valoare totala care sa nu depaseasca 3.200.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpararile nationale, in conformitate cu clauzele paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
    5. Achizitionarea lucrarilor mici
    Lucrarile a caror valoare este estimata la mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, pana la o valoare totala care nu depaseste 1.800.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte cu plata integrala, la preturi fixe, adjudecate pe baza de cotatii obtinute de la trei (3) contractanti interni calificati, ca raspuns la o invitatie scrisa. Invitatia va include o descriere detaliata a lucrarilor, inclusiv specificatiile de baza, datele de terminare specificate, o forma de baza a acordului acceptabil pentru Banca si schite relevante, acolo unde este cazul.
    Lucrarea va fi adjudecata contractantului care ofera cotatia de pret cea mai scazuta pentru lucrarea ceruta si care are experienta si resursele necesare incheierii cu succes a contractului.
    Partea D: Analizarea de catre Banca a deciziilor de achizitionare
    1. Planificarea achizitionarii
    Inaintea emiterii oricarei invitatii de a licita pentru contracte, planul de achizitie propus pentru Proiect va fi furnizat Bancii spre analizare si aprobare, in conformitate cu clauzele paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid.
    Achizitionarea tuturor bunurilor si a lucrarilor se va face in conformitate cu acest plan de achizitie, asa cum va fi fost aprobat de catre Banca, si cu clauzele paragrafului 1 de mai sus.
    2. Analiza anterioara
    Cu referire la: (i) contractele adjudecate in conformitate cu clauzele sectiunii 1 partea B si sectiunii 1 partea C.1 ale acestei anexe; (ii) contractele pentru bunuri a caror valoare este estimata la 250.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, fiecare; si (iii) contractele pentru servicii tehnice a caror valoare este estimata la 150.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, fiecare; si (iv) primele doua contracte cu privire la, respectiv, partea A si partea C a Proiectului si partea B a Proiectului, adjudecate in conformitate cu clauzele sectiunii I, partea C.2 a acestei anexe, vor fi aplicate procedurile stabilite in paragrafele 2 si 3 ale anexei nr. 1 din Ghid.
    3. Analiza ulterioara
    Cu referire la fiecare contract neacoperit de clauzele paragrafului 2 al acestei parti, vor fi aplicate procedurile stabilite in paragraful 4 al anexei nr. 1 din Ghid.

    Sectiunea a II-a
    Angajarea consultantilor

    Partea A: General
    Serviciile de consultanta vor fi achizitionate in conformitate cu clauzele din Introducere si din Sectiunea IV din Ghid: "Selectarea si angajarea consultantilor de catre imprumutatii Bancii Mondiale", publicata de catre Banca in ianuarie 1997 (Ghidul de consultanta) si clauzele urmatoare ale sectiunii a II-a a acestei anexe.
    Partea B: Selectia bazata pe calitate si cost
    Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultanta vor fi achizitionate prin contracte adjudecate in conformitate cu clauzele sectiunii a II-a din Ghidul de consultanta, cu paragraful 3 al anexei nr. 1, cu anexa nr. 2 si cu clauzele paragrafelor 3.13 - 3.18., aplicabile selectiei consultantilor, bazata pe calitate si cost.
    Partea C: Alte proceduri pentru selectarea consultantilor
    Consultanti individuali
    Serviciile pentru sarcinile care indeplinesc cerintele stabilite in paragraful 5.1 din Ghidul de consultanta, pana la o valoare totala ce nu depaseste 100.000 dolari S.U.A. echivalent, vor fi achizitionate pe baza de contracte adjudecate in favoarea consultantilor individuali, in conformitate cu clauzele paragrafelor 5.1 - 5.3 din Ghidul de consultanta.
    Partea D: Analizarea de catre Banca a selectionarii consultantilor
    1. Planificarea selectarii
    Inaintea emiterii catre consultanti a oricarei cereri pentru propuneri, planul propus pentru selectarea consultantilor in cadrul Proiectului va fi furnizat Bancii pentru analiza si aprobare, in conformitate cu clauzele paragrafului 1 din anexa nr. 1 din Ghidul de consultanta.
    Selectarea tuturor serviciilor de consultanta va fi realizata in concordanta cu planul de selectie, asa cum va fi fost aprobat de catre Banca, si cu clauzele paragrafului 1 sus-mentionat.
    2. Analiza anterioara
    a) Cu referire la fiecare contract privind angajarea firmelor de consultanta, estimat la o valoare echivalenta de 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult, vor fi aplicate procedurile stabilite in paragrafele 1 si 2 [altele decat al treilea subparagraf al paragrafului 2 a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul de consultanta.
    b) Cu referire la fiecare contract privind angajarea consultantilor individuali, estimat la o valoare echivalenta de 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarile, experienta si termenii de referinta si conditiile de angajare a consultantilor vor fi furnizate Bancii pentru analiza prealabila si aprobarea lor. Contractul va fi adjudecat numai dupa ce cele de mai sus vor fi fost indeplinite.
    3. Analiza ulterioara
    Cu referire la fiecare contract care nu intra sub incidenta prevederilor paragrafului 2 al acestei parti, vor fi aplicate procedurile stabilite in paragraful 4 al anexei nr. 1 din Ghidul de consultanta.


    ANEXA 5
                      PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

    Clauzele acestei anexe se vor aplica pentru scopurile sectiunii 3.01 b) a acestui acord.
    1. Responsabilitatea pentru aducerea la indeplinire a Proiectului va fi asumata de catre:
    a) responsabilitatea pentru indeplinirea partii A a Proiectului va apartine ONCGC si, in acest scop, Imprumutatul se va asigura ca, in decursul implementarii partii A a Proiectului, ONCGC va mentine un grup de implementare a cadastrului general si birouri locale, cu un numar suficient de personal calificat, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca;
    b) responsabilitatea pentru indeplinirea partii B a Proiectului apartine Ministerului Justitiei si, in acest scop, Imprumutatul se va asigura ca, in decursul implementarii partii B a Proiectului, MJ va mentine un grup de implementare a cartii funciare si birouri locale de carte funciara, cu un numar suficient de personal calificat (incluzand o pastrare a planului cadastral in cadrul fiecarui birou de carte funciara de la nivel local), resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca; si
    c) responsabilitatea pentru indeplinirea partii C a Proiectului si responsabilitatea generala privind coordonarea realizarii Proiectului vor apartine U.C.P., cu supervizarea unui comitet coordonator, si, in acest scop, Imprumutatul se va asigura ca, pe parcursul implementarii Proiectului, U.C.P. si mai sus mentionatul comitet coordonator vor fi constituite dintr-un numar suficient de personal calificat, resurse adecvate si termeni de referinta satisfacatori pentru Banca.
    2. Imprumutatul:
    a) va prezenta Bancii, pana la data de 31 decembrie 1999, pentru a fi analizat, un proiect de studiu cu recomandari privind sumele percepute pentru inregistrare si alte servicii cadastrale si masurile ce trebuie intreprinse pentru a recupera costurile;
    b) imediat dupa aceea va finaliza studiul mentionat si recomandarile de mai sus, luand in considerare comentariile Bancii; si
    c) va aduce la indeplinire recomandarile studiului mentionat, in conformitate cu termenele acestora.
    3. Imprumutatul va trebui sa ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca oricare si toate clarificarile privind securitatea, aprobarile, licentele, autorizatiile si permisele vor fi furnizate pentru a permite: (i) coordonarea zborurilor de catre firme private sau persoane individuale, nationale sau straine, deasupra teritoriului sau, in cadrul spatiului sau aerian, atunci cand este necesar, la anumite intervale, pentru realizarea oricarei fotografieri aeriene prevazute in cadrul Proiectului;
    (ii) topografierea de catre firme private de topografie a coordonatelor, descrierea si accesul la punctele de control geodezic, copii de pe hartile existente.
    4. Imprumutatul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca ONCGC va avea acces la datele topografice, disponibile la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau la orice alt minister, departament sau agentie a Imprumutatului, necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor sale in cadrul partii A a Proiectului.
    5. Pana la data de 30 septembrie 1998, Imprumutatul (prin ONCGC) va emite un ordin birourilor locale ale ONCGC, referitor la accesul public la informatii privind plata cheltuielilor anticipate.
    6. Imprumutatul:
    a) va mentine politicile si procedurile adecvate pentru a permite monitorizarea si evaluarea pe baza de actualizari permanente, in concordanta cu indicatori acceptati de Banca, indeplinirea Proiectului si realizarea obiectivelor acestuia;
    b) va pregati, in conformitate cu termenii de referinta, in mod satisfacator pentru Banca, si va furniza Bancii, la data de sau in jurul datei de 30 iunie 2000, un raport incluzand rezultatele activitatilor de monitorizare si evaluare realizate ca urmare a paragrafului a) al acestei sectiuni, privind progresul inregistrat in realizarea Proiectului pe parcursul perioadei precedente datei intocmirii raportului si stabilirii masurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficienta a Proiectului si a obiectivelor acestuia in perioada urmatoare acestei date; si
    c) va analiza, impreuna cu Banca, pana la data de 30 septembrie 2000 sau la o data ulterioara, daca Banca va solicita astfel, raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni si, dupa aceea, va lua toate masurile necesare pentru a asigura incheierea cu succes a Proiectului si realizarea obiectivelor sale, pe baza concluziilor si recomandarilor raportului si a punctelor de vedere ale Bancii privind aceasta problema.


    ANEXA 6
                         CONTURILE SPECIALE

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul Categorii eligibile inseamna categoriile (1) a), (2) a), (3) a) si c), (4)(i) a) si (4)(ii) a), stabilite in paragraful 1 din tabelul la anexa nr. 1 la acest acord, in ceea ce priveste contul special A, si categoriile (1) b), (2) b) si c), 3 b) si d), (4)(i) b) si (4)(ii) b) si (5), stabilite in tabel, in ceea ce priveste contul special B;
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuieli, in sensul costurilor rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare Proiectului, si care vor fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile, in concordanta cu clauzele anexei nr. 1 la acest acord; si c) termenul alocatii autorizate inseamna o suma egala cu: 700.000 dolari S.U.A., cu referire la contul special A, si o suma egala cu 300.000 dolari S.U.A., cu referire la contul special B, care sa fie trase din contul imprumutului si depozitate in contul special respectiv, conform paragrafului 3 a) al acestei anexe, care stipuleaza oricum ca, in afara de cazul cand Banca ar fi altfel de acord, alocatia autorizata va fi limitata la o suma egala cu 350.000 dolari S.U.A., cu referire la contul special A, si o suma egala cu 150.000 dolari S.U.A., cu referire la contul special B, pana la: (i) cu referire la contul special A, suma agregata a tragerilor din contul imprumutului, alocate categoriilor (1) a), 2) a), (3) a) si (c), (4)(i) a) si 4(ii) a), plus suma totala a angajamentelor speciale neachitate, datorate Bancii ca urmare a sectiunii 5.02 din Conditiile generale, pentru partile A si C(ii) ale Proiectului, vor fi egale sau vor depasi echivalentul a 4.000.000 dolari S.U.A.; si (ii) cu referire la contul special B, suma agregata a tragerilor din contul imprumutului, alocate categoriilor (1) b), (2) b) si c), (3) b) si d), (4)(i) b) si 4(ii) b) si 5), plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, datorate Bancii ca urmare a sectiunii 5.02 din Conditiile generale, pentru partile B si C(i) si (iii) ale Proiectului, vor fi egale cu sau vor depasi echivalentul a 2.000.000 dolari S.U.A.
    2. Platile din contul special respectiv vor fi facute exclusiv pentru cheltuielile eligibile, in concordanta cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit o evidenta satisfacatoare, din care sa rezulte ca contul special a fost deschis in mod corespunzator, tragerile din alocatia autorizata si tragerile ulterioare care vor alimenta contul special respectiv vor fi facute dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile din alocatia autorizata, Imprumutatul va furniza Bancii o cerere sau cereri pentru depozitarea in contul special respectiv a unei sume sau a unor sume care nu depasesc suma agregata a alocatiei autorizate. Pe baza acestei cereri sau a acestor cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special respectiv o astfel de suma sau sume, asa cum Imprumutatul va fi solicitat.
    b) (i) Pentru aprovizionarea contului special respectiv, Imprumutatul va furniza Bancii cereri pentru depozite in contul special respectiv, la acele intervale care vor fi specificate de Banca;
       (ii) anterior sau la data fiecarei astfel de cereri, Imprumutatul va furniza Bancii documentele si alte evidente cerute in conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile in scopul carora alimentarea este ceruta. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depune in contul special respectiv acea suma pe care Imprumutatul va fi cerut-o si care va fi fost indicata in documente si in alte evidente pentru a fi platita din contul special respectiv pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de banca din contul imprumutului in cadrul categoriilor eligibile respective si in sumele echivalente respective, asa cum au fost justificate de catre documentele specificate si de alte evidente.
    4. Pentru fiecare plata facuta de Imprumutat din contul special respectiv, Imprumutatul va furniza, atunci cand banca va solicita in mod rezonabil, documentele si alte evidente care sa indice ca acele plati au fost facute in exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.
    5. In pofida prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Banca nu va solicita sa faca depozite in continuare in nici unul dintre conturile speciale:
    a) daca in orice moment Banca va fi stabilit ca toate tragerile urmatoare ar trebui facute de Imprumutat direct din contul imprumutului, in concordanta cu prevederile art. V din Conditiile generale si paragraful a) al sectiunii 2.02 a acestui acord;
    b) daca Imprumutatul va fi intarziat in furnizarea catre Banca, in cadrul perioadei specificate in sectiunea 4.01 b) (ii) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi furnizate Bancii, ca urmare a sectiunii mentionate, in scopul auditarii evidentelor si conturilor pentru conturile speciale;
    c) daca, in orice moment, Banca va fi instiintat Imprumutatul despre intentia sa de suspendare, in totalitate sau partial, a dreptului Imprumutatului de a face trageri din contul imprumutului, ca urmare a prevederilor sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau
    d) (i) o data ce suma totala netrasa din imprumut, alocata categoriilor eligibile pentru contul special A, minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, datorate Bancii, ca urmare a sectiunii 5.02 din Conditiile generale, cu privire la partile A si C (ii) ale Proiectului, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate pentru contul special A. De aceea tragerea din contul imprumutului a sumei ramase netrasa din imprumut, alocata categoriilor eligibile pentru partile A si C (ii) ale Proiectului, va urma acele proceduri pe care Banca le comunica Imprumutatului prin notificare.
    Tragerile de acest fel, care vor urma, vor fi facute numai dupa si cu specificarea ca Banca se va fi asigurat ca toate sumele ramase in depozitul contului special A, asa cum erau la data notificarii, vor fi utilizate in efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile; sau
    (ii) o data ce suma totala netrasa din imprumut, alocata categoriilor eligibile pentru contul special B, minus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate, datorate Bancii ca urmare a sectiunii 5.02 din Conditiile generale cu privire la partile B si C(i) si (iii) ale Proiectului, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocatiei autorizate pentru contul special B. De aceea tragerea din contul imprumutului a sumei ramase netrasa din imprumut, alocata categoriilor eligibile pentru partile B si C(i) si (iii) ale Proiectului, va urma acele proceduri pe care Banca le comunica Imprumutatului prin notificare. Tragerile de acest fel, care vor urma, vor fi facute numai dupa si cu specificarea ca Banca se va fi asigurat ca toate sumele ramase in depozitul contului special B, asa cum erau la data notificarii, vor fi utilizate in efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va fi determinat in orice moment ca orice plata facuta din oricare din conturile speciale: (i) a fost facuta pentru cheltuieli sau intr-o suma neeligibila, ca urmare a paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificata de evidenta furnizata Bancii, Imprumutatul va primi cu promptitudine o notificare din partea Bancii; (A) furnizeaza o astfel de evidenta suplimentara, dupa cum Banca poate solicita; sau (B) depoziteaza in contul special respectiv (sau, daca Banca va cere astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu suma unei astfel de plati sau portiunea neeligibila sau nejustificata. Numai daca Banca nu va decide altfel, nici un alt depozit nu va fi facut de catre Banca in oricare dintre conturile speciale, pana cand Imprumutatul nu va furniza o astfel de evidenta sau va face un astfel de depozit sau o astfel de realimentare a depozitului, dupa caz.
    b) Daca Banca va fi determinat, in orice moment, ca orice suma netrasa din oricare dintre conturile speciale nu va fi necesara pentru acoperirea cheltuielilor eligibile pe mai departe, Imprumutatul, cu promptitudine, pana la notificarea din partea Bancii, va restitui Bancii o astfel de suma netrasa.
    c) Imprumutatul poate, pana la instiintarea Bancii, sa restituie Bancii toate sau orice parte din fondurile depozitului in conturile speciale.
    d) Realimentarea Bancii, facuta ca urmare a paragrafelor 6 a), b) si c) ale acestei anexe, va fi realizata prin creditarea contului special pentru trageri secundare sau anulari, in concordanta cu prevederile relevante ale acestui acord, incluzand Conditiile generale.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 21/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 21 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 21/1998
Hotărârea 247 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Hotărârea 316 2003
pentru aprobarea Amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 3 si, respectiv, 18 martie 2003, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Hotărârea 1419 2002
privind aprobarea Amendamentului la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnata la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002
Hotărârea 52 2002
privind aprobarea amendamentelor convenite prin scrisoarea semnata de reprezentantul Guvernului Romaniei si, respectiv, de reprezentantul Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Washington si la Bucuresti la 26 septembrie 2001 si, respectiv, la 22 octombrie 2001, cu privire la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Hotărârea 590 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
Legea 132 1998
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitatii imobiliare, in suma de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu