E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 82 din 14 aprilie 2004

pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: CONSILIUL CONCURENTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 430 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In baza:
    - Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;
    - prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si (2) si ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

    presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In urma adoptarii in plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Consiliului Concurentei,
                                Mihai Berinde

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                REGULAMENT
privind exceptarea acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

    In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare a regulamentului
    (1) In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, beneficiul exceptarii unor categorii de intelegeri, decizii luate de asociatii de agenti economici sau practici concertate de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) se stabileste prin regulament al Consiliului Concurentei, in conditiile art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) Prin prezentul regulament se stabilesc conditiile de exceptare pentru acordurile de cercetare-dezvoltare, urmarindu-se satisfacerea a doua exigente: sa asigure protectia eficienta a concurentei si sa ofere agentilor economici o siguranta juridica adecvata. Aceste obiective trebuie sa fie indeplinite tinandu-se seama de necesitatea de a simplifica pe cat posibil supravegherea administrativa si cadrul legislativ. Se porneste de la prezumtia ca sub un anumit nivel al cotei de piata efectele pozitive ale acordurilor de cercetare-dezvoltare compenseaza eventualele lor efecte negative asupra concurentei, putand fi exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege.
    (3) Exceptarea acordata prin prezentul regulament priveste numai acordurile de cercetare-dezvoltare care nu dau posibilitatea agentilor economici implicati sa elimine concurenta pe o parte substantiala a pietei produselor si serviciilor in cauza. Se exclud de la exceptare acordurile incheiate intre agentii economici concurenti a caror cota de piata cumulata pentru produsele sau serviciile susceptibile de a fi imbunatatite sau inlocuite ca urmare a activitatii de cercetare-dezvoltare depaseste un anumit nivel, determinat la momentul incheierii acordului.
    (4) Acordurile incheiate intre agentii economici care nu sunt concurenti in domeniul fabricarii de produse susceptibile de a fi inlocuite sau imbunatatite ca urmare a aplicarii rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare elimina concurenta efectiva in acest domeniu numai in cazuri exceptionale. Este justificat, de aceea, ca aceste acorduri sa beneficieze de exceptare, indiferent de cota de piata detinuta de parti.
    (5) Acordurile care au ca obiect exploatarea in comun a rezultatelor activitatii de cercetare sau perfectionarea in comun a acestor rezultate pana la stadiul de aplicare industriala, fara a-l include, nu intra, in general, sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) din lege. Totusi aceste acorduri pot intra sub incidenta interdictiei din lege si, pe cale de consecinta, in domeniul de aplicare a prezentului regulament, in anumite circumstante, cum ar fi situatia in care partile convin sa nu realizeze alte activitati de cercetare in acelasi domeniu, renuntand astfel la posibilitatea de a dobandi avantaje concurentiale in raport cu celelalte parti.
    (6) Pentru justificarea exceptarii exploatarea in comun trebuie sa se refere la produsele si procedeele pentru care utilizarea rezultatelor din activitatea de cercetare-dezvoltare este decisiva si fiecare parte trebuie sa aiba posibilitatea de a exploata oricare dintre rezultatele pentru care manifesta interes. Totusi cand la activitatea de cercetare-dezvoltare participa centre academice, institute de cercetare sau agenti economici care presteaza astfel de activitati ca serviciu comercial, fara sa se ocupe, in general, de exploatarea rezultatelor, acestia pot conveni sa utilizeze independent rezultatele in scopul continuarii cercetarii. In mod similar agentii economici neconcurenti pot sa convina limitarea drepturilor lor de exploatare la unul sau mai multe domenii tehnice de aplicare pentru a facilita cooperarea intre partile cu preocupari complementare.
    (7) Prezentul regulament nu excepteaza acordurile care contin restrictionari ce nu sunt absolut necesare pentru obtinerea avantajelor economice scontate. Anumite restrictionari grave ale concurentei, cum ar fi limitarea libertatii partilor de a realiza activitati de cercetare-dezvoltare intr-un domeniu fara legatura cu obiectul acordului, fixarea preturilor practicate in raporturile comerciale cu tertii, limitarea productiei sau a distributiei, impartirea pietelor sau a clientilor si limitarea vanzarilor pasive de produse care fac obiectul contractului in teritorii rezervate altor parti, exclud acordurile in cauza de la beneficiul exceptarii prevazut prin prezentul regulament, oricare ar fi cota de piata a agentilor economici implicati.
    (8) Pentru a realiza obiectivele si avantajele rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare in comun, exceptarea prevazuta prin acest regulament se aplica si clauzelor din acordurile de cercetare-dezvoltare care nu constituie principalul obiect al acestor acorduri, dar nu sunt direct legate si necesare pentru indeplinirea lor.
    (9) In cazul acordurilor de cercetare-dezvoltare incheiate intre agentii economici a caror cota de piata cumulata depaseste pragul de 25% nu exista certitudinea indeplinirii conditiilor de exceptare de la art. 5 alin. (2) din lege si, ca urmare, Consiliul Concurentei va evalua individual aceste acorduri in conformitate cu prevederile "Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea concurentei nr. 21/1996 privind practicile anticoncurentiale", prin luarea in considerare a mai multor factori, printre care structura pietei relevante fiind cel mai important.
    (10) Prevederile art. 5 alin. (1) din lege nu sunt aplicabile acordurilor de cercetare-dezvoltare incheiate intre agenti economici membri ai aceluiasi grup, asa cum este definita notiunea de grup in "Instructiunile cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential, prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in cazurile de concentrare economica".
    (11) In cazurile particulare in care acordurile ce intra sub incidenta prezentului regulament au totusi efecte incompatibile cu prevederile art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii.
    (12) Prezentul regulament se aplica fara sa aduca atingere aplicarii prevederilor art. 6 din lege.
    Art. 2
    Principiile exceptarii
    (1) Beneficiul exceptarii acordurilor de cercetare-dezvoltare este limitat la acordurile pentru care exista certitudinea ca indeplinesc conditiile prevazute la art. 5 alin. (2) din lege.
    (2) Cooperarea in domeniul cercetarii-dezvoltarii si in cel al exploatarii rezultatelor contribuie in general la promovarea progresului tehnic si economic prin diseminarea know-how-ului complementar si prin rationalizarea fabricarii produselor sau aplicarii procedeelor noi, rezultate in urma activitatii de cercetare-dezvoltare.
    (3) Exploatarea in comun a rezultatelor poate fi considerata drept consecinta fireasca a activitatilor comune in domeniul cercetarii-dezvoltarii. Aceasta se poate realiza in mai multe feluri, cum ar fi: fabricarea produselor, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala care aduc o contributie importanta la progresul tehnic sau economic si comercializarea noilor produse.
    (4) Se poate aprecia ca in general consumatorii beneficiaza de cresterea volumului si eficientei activitatilor de cercetare-dezvoltare prin aparitia unor produse si servicii noi sau imbunatatite si prin reduceri de preturi, ca urmare a aplicarii procedeelor noi sau modernizate.
    (5) Pentru a garanta mentinerea unei concurente efective pe durata exploatarii in comun a rezultatelor se impune sa se prevada ca exceptarea isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care cota de piata cumulata detinuta de parti pentru produsele rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare in comun devine prea mare. Exceptarea se va aplica totusi in continuare, indiferent de marimea cotei de piata detinute de parti, pentru o anumita perioada, dupa inceperea exploatarii in comun, in scopul de a permite partilor sa atinga, in special, dupa introducerea unui produs nou, o stabilizare a cotelor lor de piata in vederea asigurarii unei durate minime de recuperare a investitiei.
    (6) Pragul cotei de piata, excluderea unor acorduri de la beneficiul exceptarii prevazut prin prezentul regulament, precum si conditiile carora se subordoneaza exceptarile garanteaza, in general, ca acordurile carora li se aplica exceptarea pe categorii nu dau posibilitatea partilor sa elimine concurenta pe o parte substantiala a pietei produselor sau serviciilor in cauza.

    CAP. 2
    Conditii de exceptare

    Art. 3
    Obiectul exceptarii
    (1) In temeiul art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 si in baza prevederilor din prezentul regulament, interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 nu se aplica acordurilor incheiate intre doi sau mai multi agenti economici (denumiti in continuare parti), care se refera la conditiile in care acesti agenti economici urmaresc:
    a) cercetarea si dezvoltarea in comun a produselor sau a procedeelor si exploatarea in comun a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii;
    b) exploatarea in comun a rezultatelor cercetarii si dezvoltarii produselor sau a procedeelor realizate in comun in baza unui acord anterior intre aceleasi parti; sau
    c) cercetarea si dezvoltarea in comun a produselor sau a procedeelor fara exploatarea in comun a rezultatelor.
    Aceasta exceptare se va aplica in masura in care acordurile respective (denumite in continuare acorduri de cercetare-dezvoltare) contin restrictionari ale concurentei care intra sub incidenta interdictiei prevazute la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996.
    (2) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se va aplica si clauzelor acordurilor de cercetare-dezvoltare care nu constituie obiectul principal al respectivelor acorduri, dar sunt legate direct de acestea si sunt necesare pentru implementarea acordurilor, cum ar fi obligativitatea de a nu efectua cercetare si dezvoltare independent sau impreuna cu terti, in domeniul la care se refera acordul sau in domenii conexe, pe parcursul executarii acordului. Exceptarea nu se aplica totusi prevederilor care au acelasi obiect cu restrictionarile concurentei enumerate la art. 7 alin. (1).
    Art. 4
    Definitii
    In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    (a) acord inseamna o intelegere, o decizie a unei asociatii de agenti economici sau o practica concertata;
    (b) agentii economici participanti inseamna agentii economici care sunt parti la acordul de cercetare-dezvoltare si agentii economici legati de acestia;
    (c) agenti economici legati inseamna:
    i) agenti economici la care o parte la acordul de cercetare-dezvoltare, direct sau indirect:
    - are puterea de a exercita mai mult de jumatate din drepturile de vot;
    - are puterea de a numi mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau ai organismelor care il reprezinta legal; sau
    - are dreptul de a administra afacerile agentului economic;
    ii) agentii economici care, direct sau indirect, au asupra unei parti la acordul de cercetare-dezvoltare drepturile si puterile mentionate la pct. i);
    iii) agenti economici la care unul dintre agentii economici prevazuti la pct. ii) are, direct sau indirect, drepturile sau puterile mentionate la pct. i);
    iv) agenti economici la care una dintre partile la acordul de cercetare-dezvoltare, impreuna cu unul sau mai multi dintre agentii economici enumerati la pct. i), ii) sau iii), sau in care doi ori mai multi dintre cei din urma detin in comun drepturile sau puterile enumerate la lit. i);
    v) agenti economici la care drepturile sau puterile enumerate la pct. i) sunt detinute in comun de catre:
    - partile la acordul de cercetare-dezvoltare sau agenti economici legati de acestia, la care se refera pct. i) - iv); sau
    - una sau mai multe dintre partile la acordul de cercetare-dezvoltare ori unul sau mai multi dintre agentii economici legati de acestea la care se refera pct. i) - iv) si unul sau mai multi terti;
    (d) cercetare si dezvoltare inseamna achizitionarea de know-how necesar produselor sau procedeelor si efectuarea de analize teoretice, studii sistematice ori experimentate, inclusiv productia experimentala, testarea tehnica a produselor ori procedeelor, crearea amplasamentelor necesare si obtinerea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor;
    (e) produs inseamna un bun si/sau un serviciu, inclusiv bunurile si/sau serviciile intermediare, precum si bunurile si/sau serviciile finale;
    (f) procedeu contractual inseamna o tehnologie sau un procedeu rezultat din cercetarea-dezvoltarea efectuata in comun;
    (g) produs contractual inseamna un produs rezultat din activitatea de cercetare-dezvoltare efectuata in comun sau fabricat ori furnizat prin aplicarea procedeelor contractuale;
    (h) exploatarea rezultatelor inseamna producerea ori distributia produselor contractuale sau aplicarea procedeelor contractuale ori transmiterea de drepturi de proprietate intelectuala prin cesiune sau pe baza de licenta, ori transferul de know-how, necesar fabricarii produselor sau aplicarii procedeelor respective;
    (i) drepturi de proprietate intelectuala cuprind drepturile de proprietate industriala, drepturi de autor sau drepturi conexe;
    (j) know-how inseamna un pachet de informatii practice nebrevetate, derivate din experienta si testare, care sunt secrete, substantiale si identificate: secret inseamna ca know-how nu este cunoscut in general sau nu este usor accesibil; substantial inseamna ca know-how cuprinde informatii indispensabile pentru fabricarea produselor contractuale sau pentru aplicarea procedeelor contractuale; identificat inseamna ca know-how este descris intr-o maniera suficient de cuprinzatoare pentru a face posibila verificarea indeplinirii criteriilor de confidentialitate si substantialitate;
    (k) cercetarea si dezvoltarea ori exploatarea rezultatelor se realizeaza in comun daca activitatea:
    a) este efectuata in comun de o echipa, organizatie sau societate;
    b) este incredintata de comun acord unui tert; sau
    c) este repartizata intre parti in raport cu gradul de specializare in cercetare, dezvoltare, productie sau distributie;
    (l) agent economic concurent inseamna un agent economic care furnizeaza un produs ce poate fi imbunatatit sau inlocuit cu produsul contractual (concurent real) sau un agent economic care ar putea in mod real sa realizeze investitiile suplimentare necesare, astfel incat sa poata intra pe piata relevanta ca raspuns la o crestere mica, dar de durata a preturilor pe piata (concurent potential).
    (m) piata relevanta a produselor contractuale inseamna piata produsului si piata geografica a produselor contractuale.
    Art. 5
    Conditii de exceptare
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica in conditiile stabilite la alin. (2) - (5).
    (2) Toate partile la acord trebuie sa aiba acces la rezultatele activitatii de cercetare-dezvoltare in comun in scopul cercetarilor si exploatarilor ulterioare. Totusi, institutele de cercetare, organismele universitare ori agentii economici care ofera cercetare si dezvoltare sub forma de serviciu comercial, fara a fi in mod obisnuit active in sensul exploatarii rezultatelor, pot conveni sa isi limiteze utilizarea rezultatelor la cercetarile ulterioare.
    (3) Fara a aduce atingere alin. (2), daca acordul de cercetare-dezvoltare prevede numai cercetarea-dezvoltarea in comun, fiecare parte trebuie sa aiba libertatea de a exploata in mod independent rezultatele acestei activitati in comun si know-how-ul necesar deja existent. Acest drept de exploatare poate privi unul sau mai multe domenii tehnice de aplicare, daca partile nu sunt agenti economici concurenti la momentul incheierii acordului de cercetare-dezvoltare.
    (4) Exploatarea in comun trebuie sa se refere la rezultatele protejate prin drepturile de proprietate intelectuala sau ce constituie know-how, care contribuie substantial la progresul tehnic ori economic, iar rezultatele trebuie sa fie decisive pentru fabricarea produselor sau pentru aplicarea procedeelor contractuale.
    (5) Agentii economici implicati in procesul de fabricatie prin specializare in productie vor fi obligati sa onoreze comenzile de livrare ale tuturor partilor, cu exceptia cazului in care acordul de cercetare-dezvoltare prevede si distributia in comun.
    Art. 6
    Pragul cotei de piata si durata exceptarii
    (1) Daca agentii economici participanti nu sunt agenti economici concurenti, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica pe durata cercetarii-dezvoltarii. Daca rezultatele sunt exploatate in comun, exceptarea va continua sa se aplice pe o perioada de 7 ani din momentul introducerii pe piata a produselor contractuale.
    (2) Daca doi sau mai multi agenti economici participanti sunt agenti economici concurenti, exceptarea prevazuta la art. 3 se va aplica pe perioada la care se refera alin. (1) numai daca, in momentul incheierii acordului de cercetare-dezvoltare, cota de piata cumulata a agentilor economici participanti nu depaseste 25% din piata relevanta a produselor care pot fi imbunatatite ori inlocuite cu produsele contractuale.
    (3) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) exceptarea va continua sa se aplice atat timp cat cota de piata cumulata a agentilor economici participanti nu depaseste 25% din piata relevanta a produselor contractuale.
    Art. 7
    Acorduri neacoperite de exceptare
    (1) Exceptarea prevazuta la art. 3 nu se aplica acordurilor de cercetare-dezvoltare care, direct sau indirect, separat ori impreuna cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
    a) restrictionarea libertatii agentilor economici participanti de a efectua activitati de cercetare-dezvoltare in mod independent sau in cooperare cu terti intr-un domeniu nelegat de obiectul acordului de cercetare-dezvoltare sau, dupa finalizarea cercetarii-dezvoltarii, in domeniul la care se refera acordul ori intr-un domeniu conex;
    b) interzicerea contestarii, dupa finalizarea cercetarii-dezvoltarii, a valabilitatii drepturilor de proprietate intelectuala pe care partile le detin pe piata si care sunt relevante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare sau, dupa expirarea acordului de cercetare-dezvoltare, a valabilitatii drepturilor de proprietate intelectuala pe care partile le detin in comun si care protejeaza rezultatele cercetarii-dezvoltarii, fara a aduce atingere posibilitatii de a prevedea rezilierea acordului de cercetare-dezvoltare in cazul in care una dintre parti contesta valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuala;
    c) limitarea nivelului productiei sau a vanzarilor;
    d) fixarea preturilor la vanzarea produsului contractual catre terti;
    e) restrictionarea clientilor pe care ii pot servi agentii economici participanti, dupa incheierea a 7 ani de la momentul introducerii pe piata a produselor contractuale;
    f) interzicerea efectuarii de vanzari pasive ale produselor contractuale pe teritoriile rezervate altor parti;
    g) interzicerea introducerii pe piata a produselor contractuale sau interzicerea de a practica o politica de vanzari active a acestora in teritoriile care sunt rezervate altor parti, dupa 7 ani de la momentul introducerii pe piata a produselor contractuale;
    h) obligatia de a nu acorda licente tertilor in vederea fabricarii de produse contractuale sau a aplicarii procedeelor contractuale, daca exploatarea de catre cel putin una dintre parti a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii efectuate in comun nu este prevazuta sau nu are loc;
    i) obligatia de a refuza sa satisfaca cererile utilizatorilor sau ale revanzatorilor din teritoriile lor, care ar urma sa comercializeze produsele contractuale in alte teritorii; sau
    j) obligatia de a face dificila pentru beneficiari ori revanzatori obtinerea de produse contractuale de la alti revanzatori, in special exercitarea drepturilor de proprietate intelectuala sau luarea de masuri pentru a impiedica beneficiarii sau revanzatorii sa obtina ori sa introduca pe piata produse care au fost introduse pe piata in mod legal de catre alta parte ori cu consimtamantul acesteia.
    (2) Alin. (1) nu se aplica la:
    a) fixarea planurilor de productie, daca exploatarea rezultatelor cuprinde productia in comun a produselor contractuale;
    b) fixarea planurilor de vanzari si fixarea preturilor practicate in raporturile comerciale cu clientii directi, daca exploatarea rezultatelor cuprinde distributia in comun a produselor contractuale.
    Art. 8
    Aplicarea pragului cotei de piata
    (1) Aplicarea conditiei referitoare la pragul cotei de piata prevazute la art. 6 se va face cu respectarea urmatoarelor reguli:
    a) cota de piata se va calcula pe baza valorii vanzarilor; daca datele referitoare la valoarea vanzarilor de pe piata nu sunt disponibile se pot folosi estimari pe baza celorlalte informatii credibile de pe piata, inclusiv volumul vanzarilor, pentru a stabili segmentul de piata al agentilor economici vizati;
    b) cota de piata se va calcula pe baza realizarilor agentilor economici participanti in anul financiar precedent incheierii acordului;
    c) cota de piata detinuta de catre agentii economici la care se refera art. 4 alin. (3) lit. e) va fi repartizata in mod egal intre agentii economici care au drepturile sau puterile enumerate la art. 4 alin. (3) lit. a).
    (2) Daca initial cota de piata la care se refera art. 6 alin. (3) nu este mai mare de 25%, dar apoi urca peste acest nivel, fara a depasi 30%, exceptarea prevazuta la art. 3 va continua sa se aplice pe o perioada de 2 ani calendaristici consecutivi, urmatori anului in care a fost depasit pentru prima data pragul de 25% .
    (3) Daca initial cota de piata la care se refera art. 6 alin. (3) nu este mai mare de 25%, dar apoi creste peste 30%, exceptarea prevazuta la art. 3 va continua sa se aplice timp de un an calendaristic dupa anul in care a fost depasit pentru prima data pragul de 30% .
    (4) Perioadele de exceptare de care au beneficiat agentii economici participanti in aplicarea alin. (2) si (3) nu se vor cumula, astfel incat sa se depaseasca o perioada de 2 ani calendaristici.
    Art. 9
    Retragerea beneficiului exceptarii
    Consiliul Concurentei poate retrage beneficiul exceptarii stabilit conform prezentului regulament atunci cand constata ca:
    a) acordul de cercetare-dezvoltare restrange in mod sensibil posibilitatea tertilor de a realiza activitati de cercetare-dezvoltare in domeniul vizat, in conditiile in care capacitatile de cercetare disponibile in alte domenii sunt limitate;
    b) datorita unei structuri particulare a ofertei, existenta acordului de cercetare-dezvoltare restrictioneaza substantial accesul tertilor pe piata produselor contractuale;
    c) fara a avea un motiv obiectiv justificat partile nu exploateaza rezultatele cercetarii si dezvoltarii in comun;
    d) produsele contractuale nu sunt supuse pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia unei concurente efective din partea produselor identice sau considerate echivalente de catre utilizatori, din punctul de vedere al caracteristicilor, pretului si utilizarii lor;
    e) existenta acordului de cercetare-dezvoltare ar elimina concurenta efectiva in domeniul cercetarii-dezvoltarii pe piata;
    f) agentii economici sau asociatiile de agenti economici care invoca beneficiul exceptarii stabilit prin prezentul regulament nu pot face dovada indeplinirii conditiilor prevazute la capitolul II.

    CAP. 3
    Procedura de stabilire a exceptarii pe categorie

    Art. 10
    (1) Conform prevederilor art. 5 alin. (5) din Legea concurentei, acordurile de cercetare-dezvoltare care indeplinesc conditiile de exceptare prevazute in prezentul regulament sunt considerate legale, fara obligatia notificarii sau obtinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei, agentii economici care invoca beneficiul exceptarii pe categorii sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii conditiilor si criteriilor stabilite prin prezentul regulament.
    (2) In cazul neindeplinirii conditiilor de exceptare, partile implicate pot fie sa renegocieze acordul de cercetare-dezvoltare, astfel incat sa se incadreze in prevederile prezentului regulament, fie sa inainteze cerere de dispensa pentru exceptare individuala.
    (3) In vederea aplicarii prevederilor prezentului regulament, prezumtia de legalitate se va intemeia pe analiza pe care agentii economici participanti la un acord de cercetare-dezvoltare o vor realiza in conformitate cu "Instructiunile privind aplicarea art. 5 din Legea concurentei nr. 21/1996 in cadrul acordurilor de cooperare pe orizontala", atat in ceea ce priveste incidenta cu prevederile art. 5 alin. (1) din lege, cat si referitor la indeplinirea conditiilor prevazute la capitolul II din prezentul regulament.
    (4) In analiza pe care agentii economici o vor face pentru stabilirea cotei de piata in vederea compararii cu pragul prevazut la art. 6 al prezentului regulament se vor aplica "Instructiunile cu privire la definirea pietei relevante, in scopul stabilirii partii substantiale de piata".

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Dispozitii comune si finale
    (1) Exceptarile acordate inainte de intrarea in vigoare a prezentului regulament, prin decizie a Consiliului Concurentei, raman valabile pana la expirarea perioadei de exceptare stabilite in decizie.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Regulamentul privind acordarea exceptarii acordurilor de cercetare dezvoltare de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591 bis, din 9 august 2002, se abroga.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 82/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 82 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu