E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 7 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 115 2004
Articolul 6 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 58 2004
Articolul 6 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 58 2004
Articolul 4 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 40 2003
Articolul 5 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 1 din actul Ordin 322 2003
Articolul 3 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 6 din actul Ordin 371 2002
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 113 2001
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 3 din actul Ordin 113 2001
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 4 din actul Ordin 113 2001
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 2 din actul Ordin 113 2001
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 3 din actul Ordin 113 2001
Articolul 2 din actul Ordin 806 2004 modifica articolul 4 din actul Ordin 113 2001
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 806 din 24 noiembrie 2004

pentru modificarea ordinelor: 1.507/1996, 113/2001, 371/2002, 40/2003, 322/2003, 58/2004 si 115/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1189 din 13 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului industriilor nr. 1.507/1996 privind aprobarea Procedurii-tip de atestare a capabilitatii agentilor economici de a executa structuri sudate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 15 mai 1996, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Se aproba Procedura-tip de atestare a capabilitatii agentilor economici de a executa structuri sudate, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin."
    2. Punctul 2.2 din anexa la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "2.2. Aprecierea se face pentru a stabili daca un agent economic satisface exigentele specifice unui anumit domeniu de fabricatie conform prevederilor prezentei proceduri."
    3. Punctul 3.2 din anexa la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "3.2. Atestarea capabilitatii:
    - Procedura prin care o terta parte da o asigurare in scris ca un agent economic satisface exigentele specifice unui anumit domeniu de fabricatie pe baza prevederilor prezentei proceduri."
    4. Punctul 4 din anexa la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "4. Standarde de referinta:
    SR EN 287-1+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire
    Partea 1: Otel - SR EN 287-2+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudarea prin topire. Partea 2: Aluminiu si aliaje de aluminiu
    SR EN 288-1+A1:1999 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1: Reguli generale pentru sudare prin topire
    SR EN 288-2+A1:1999 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2: Specificatia procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electric
    SR EN 288-3+A1:1999 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a otelurilor
    SR EN 288-4+A1:1999 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4: Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului si a aliajelor sale
    SR EN 288-6:1996 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6: Calificarea prin referire la experienta anterioara
    SR EN 288-7:1997 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7: Calificarea prin referire la o procedura de sudare standardizata pentru sudarea cu arc electric
    SR EN 288-8:1997 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8: Calificarea printr-o incercare de sudare inainte de inceperea fabricatiei
    SR EN 288-9:2001 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9: Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe santier a conductelor de transport terestre si marine
    SR EN 719:1995 Coordonarea sudarii. Sarcini si responsabilitati
    SR EN 729-1:1996 Conditii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1: Ghid pentru selectie si utilizare
    SR EN 729-2:1996 Conditii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2: Conditii de calitate complete
    SR EN 729-3:1996 Conditii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3: Conditii de calitate normale
    SR EN 729-4:1996 Conditii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4: Conditii de calitate elementare
    SR EN 1418:2000 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori pentru sudarea electrica prin presiune, pentru sudarea mecanizata si automata a materialelor metalice."
    5. Punctul 7.4.1 din anexa la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "7.4.1. Examinarea a cel putin 2 sudori pentru fiecare dintre procedeele de sudare utilizate. In vederea examinarii, sudorii vor efectua probele conform unei specificatii a procedurii de sudare (WPS)."
    6. Punctul 7.4.2 din anexa la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "7.4.2. La verificarea probelor sudate, delegatii I.S.I.M. Timisoara urmaresc si modul de apreciere a calitatii acestora de catre coordonatorul sudarii, numit de catre agentul economic. Rezultatele verificarii probelor se vor centraliza in fisa de apreciere pentru fiecare sudor. Coordonatorul sudarii trebuie sa examineze cunostintele teoretice ale sudorilor conform unor reglementari specifice."
    7. Sintagma "Institutul de Sudura si Incercari de Materiale" se inlocuieste cu sintagma "Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale".
    Art. 2
    Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 113/2001 privind aprobarea unor reglementari tehnice pentru recipiente-butelii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 463 bis/2001, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Indicativele standardelor cuprinse in anexele nr. 2, 3 si 4 la ordin se modifica dupa cum urmeaza:
    "SR EN 10002-1:1995 se inlocuieste cu SR EN 10002-1:2002
    SR EN 10003-1:1997 se inlocuieste cu SR EN ISO 6506-1:2002
    SR EN 10120:1996 se inlocuieste cu SR EN 10120:2001
    STAS 7737:1990 se inlocuieste cu SR EN ISO 7799:2000
    STAS 6606-1:1986 se inlocuieste cu SR EN 444:1996
    STAS 6606-2:1986 se inlocuieste cu SR EN 1435:2001
    STAS 6606-3:1986 se inlocuieste cu SR EN 12861:2003".
    Art. 3
    Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Litera l) a capitolului I "Legenda si explicatii" va avea urmatorul cuprins:
    "l) La executarea intersectiilor conductelor cu linii de cale ferata se recomanda utilizarea STAS 9312-87. Executarea acestor intersectii se face, cu acordul Directiei generale infrastructura din cadrul Societatii Nationale a Cailor Ferate, pe baza unei documentatii fundamentate intocmite de proiectant in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996;".
    2. Litera n) a capitolului I "Legenda si explicatii" va avea urmatorul cuprins:
    "n) La proiectarea intersectiilor dintre conducte si drumuri se recomanda utilizarea STAS 9312-87. Proiectul va fi avizat de Directia generala a infrastructurilor terestre, Administratia Nationala a Drumurilor si de Directia regionala drumuri si poduri, pe baza unei documentatii fundamentate intocmite de proiectant in conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 158/1996."
    Art. 4
    Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 40/2003 privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 27 august 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Litera b) a punctului 4 al sectiunii B din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de catre organismul national de acreditare, in copie;".
    Art. 5
    Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii ascensoarelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 11 iunie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Litera b) a punctului 4 al capitolului B va avea urmatorul cuprins:
    "b) certificatul de acreditare ca organism de evaluare a conformitatii, emis de organismul national de acreditare, in copie;".
    Art. 6
    Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 si nr. 173 bis din 27 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 1.1 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "1.1. Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, a caror calitate respecta prevederile reglementarilor tehnice in vigoare, aflate in aval de statia de predare, la iesirea din robinetul de legatura spre sistemul de alimentare, cu presiunea egala sau mai mica de:
    - 6 bar pentru conducte din otel si conducte din polietilena PE 100 (conform agrementului tehnic);
    - 4 bar pentru conducte din polietilena PE 80."
    2. Alineatul 2 al punctului 6.6 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Izolatia anticorosiva de baza a tuburilor de protectie respecta conditiile minimale pentru conductele de gaze. Standardul de referinta pentru aceste conditii minimale este STAS 7735/3-86."
    3. Alineatul 2 al punctului 6.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Se evita montarea subterana a pieselor electroizolante. Atunci cand montarea lor aparenta nu este posibila, ele pot fi montate si subteran, dar numai inglobate in cutii cu bitum, a caror constructie se poate realiza luandu-se in considerare prevederile STAS 7335/7-87."
    4. Punctul 6.32 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "6.32. Trecerea de la conducta din polietilena la conducta din metal se realizeaza printr-o piesa de trecere polietilena/metal. Aceste piese de trecere trebuie sa fie fabricate industrial numai de agenti economici care au sistemul calitatii certificat."
    5. Punctul 6.40 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "6.40. La proiectarea si executarea traversarii cailor de comunicatii, se poate lua in considerare STAS 9312-87."
    6. Alineatul 1 al punctului 6.57 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "6.57. La capatul conductei de racord al instalatiei de utilizare interioara se monteaza la exterior, in loc usor accesibil, un robinet de incendiu."
    7. Punctul 7.20 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "7.20. La realizarea constructiilor pentru statiile si posturile de reglare-masurare se pot lua in considerare cerintele minime prevazute in STAS 4327-87 si STAS 4327-87."
    8. Punctul 7.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "7.29. Elementele instalatiei de reglare-masurare se protejeaza cu vopsea."
    9. Punctul 7.30 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "7.30. La exterior, pe fiecare perete al statiilor si pe usile statiilor si posturilor de reducere si reglare a presiunii, se aplica tablite avertizoare, pe care se inscrie <<PERICOL DE EXPLOZIE. APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITA!>>, si indicatorul pentru pericol de explozie, pentru care se poate lua in considerare STAS 297/2-92."
    10. Punctul 8.25 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "8.25. Distantele minime intre conductele de gaze naturale si elementele celorlalte instalatii se incadreaza in prevederile din:
    - Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c, indicativ 17;
    - Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, indicativ PE 107;
    - Prescriptiile tehnice ISCIR.
    Se pot lua in considerare si prevederile standardului SR 8591:1997".
    11. Punctul 8.31 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "8.31. La incaperile in care se instaleaza aparate cu flacara libera, independent de volumul lor, se prevad canale de ventilare pentru evacuarea gazelor de ardere. Se pot lua in considerare prevederile standardului SR 8591:1997."
    12. Ultimul alineat al punctului 8.34 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "La dimensionare se pot lua in considerare si prevederile standardelor SR 6724-1:1995 si SR 6793-86. Datele pentru dimensionarea cosurilor (extras din STAS 6793-86) se prezinta in anexa nr. 13."
    13. Punctul 9.5 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "9.5. Grosimile minime admise ale peretilor tevilor din otel, utilizate la realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale, sunt date in tabelul 9. Grosimea minima a peretelui tevilor cuprinde si abaterea negativa."
    14. Prima liniuta de la punctul 9.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "- compresatoare de distilare care pot fi construite luandu-se in considerare prevederile standardului STAS 8832-85;"
    15. Al treilea alineat al punctului 10.15 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "La marcarea sudurilor se pot lua in considerare si prevederile standardelor SR EN ISO 9692-2:2000; STAS 8183-80; STAS 8299-78; SR EN 29692:1994."
    16. Alineatul 3 al punctului 10.18 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "Controlul calitatii sudurilor se face vizual si prin metode nedistructive. Se pot lua in considerare prevederile standardelor SR EN 1435:2001; STAS 9539-85; STAS 10138-75; SR ISO 3059:1993 si prescriptiile tehnice CR 4, CR 20 si I 27 sau alte metode de control nedistructiv legal aprobate."
    17. A doua fraza de la punctul 10.24 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care calitatea lucrarilor nu corespunde prevederilor prezentelor norme tehnice si procedurilor aplicabile, operatorul sistemului de distributie indreptatit pentru controlul lucrarilor are dreptul de a solicita constructorului refacerea lucrarilor la nivelul de calitate corespunzator."
    18. Punctul 10.29 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "10.29. La curbarea tevilor se respecta razele minime de curbura. In cazul conductelor care se supun godevilarii se respecta razele de curbura. Curbarea tevilor sudate longitudinal se realizeaza pozitionand cordonul de sudura paralel cu axa neutra a curbei."
    19. Punctul 10.49 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "10.49. Aparatele de masura, control si reglaj se verifica si se monteaza conform instructiunilor producatorilor si/sau altor reglementari specifice tipului de aparat."
    20. Prima liniuta a punctului 11.3 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "- izolatie de baza cu bitum, pentru care se pot lua in considerare si prevederile standardului STAS 7335/3-86;"
    21. Litera a) a punctului 11.9 din anexa nr. 1 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "a) prize de potential, la a caror montare se pot lua in considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85. In situatia conductelor de presiune redusa si joasa prevazute cu bransamente, efectuarea determinarilor de potential se poate face direct pe bransament. Montarea prizelor de potential se impune doar pe tronsoanele fara bransament pe distante mai mari, care se pot stabili luandu-se in considerare prevederile standardului STAS 7335/8-85."
    22. Din cuprinsul procesului-verbal de lucrari ascunse (pentru conducte si bransamente) de la anexa nr. 7 se va elimina sintagma "conform standard 7335/3", iar precizarile vor fi facute de executant.
    23. Anexa nr. 14 la anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.
    24. Punctul 2.5 din anexa nr. 2 la ordin va avea urmatorul cuprins:
    "2.5. Furnizorul de gaze naturale urmareste permanent nivelul de odorizare al gazelor naturale, conform reglementarilor tehnice in vigoare."
    Art. 7
    Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 115/2004 privind aprobarea Procedurii de esantionare pentru verificarea respectarii conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 207 din 9 martie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Penultimul alineat al anexei nr. 3 la Procedura va avea urmatorul cuprins:
    "Prelevarea probelor se realizeaza cu respectarea normelor de protectia muncii si a normelor de prevenire si stingere a incendiilor. Standardele de referinta pentru metoda de esantionare si pentru aparatura de esantionare ce se utilizeaza la prelevarea probelor pot fi SR EN 3170:2003 sau SR EN 3171:2003."
    Art. 8
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            p. Ministrul de stat,
                     ministrul economiei si comertului,
                               Iulian Iancu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

            TERMINOLOGIE, STANDARDE DE REFERINTA SI PRESCRIPTII TEHNICE

    Standarde
 ______________________________________________________________________________
|SR 3317:2003          | Gaze combustibile - conditii tehnice de calitate      |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 9312-87          | Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte.   |
|                      | Prescriptii de proiectare                             |
|______________________|_______________________________________________________|
|SR EN 297+A2:2001     | Cazane de incalzire centrala care utilizeaza          |
|                      | combustibili gazosi. Cazane de tip B11 si B11BS       |
|                      | echipate cu arzatoare atmosferice cu debit caloric    |
|                      | nominal mai mic sau egal cu 70 kV                     |
|______________________|_______________________________________________________|
|SR 6724-1:1995        | Ventilarea dependintelor din cladirile de locuit.     |
|                      | Ventilare naturala. Prescriptii de proiectare         |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 6729/1-82        | Energia nucleara. Fizica reactorilor nucleari.        |
|                      | Terminologie                                          |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 6793-86          | Cosuri, canale de fum pentru focare obisnuite la      |
|                      | constructii civile. Prescriptii generale              |
|______________________|_______________________________________________________|
|SR EN ISO 9692-2:2000 | Sudare si procedee conexe. Pregatirea imbinarii.      |
|                      | Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a |
|                      | otelurilor                                            |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 7084/4-82        | Defectele imbinarilor sudate prin presiune.           |
|                      | Clasificare si terminologie                           |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 8183-80          | Oteluri pentru tevi fara sudura, de uz general. Marci |
|                      | si conditii tehnice de calitate                       |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 8299-78          | Clasificarea si simbolizarea defectelor imbinarilor   |
|                      | sudate prin topire pe baza radiografiilor             |
|______________________|_______________________________________________________|
|SR EN 29692-94        | Sudare cu arc electric cu electrod invelit, sudare cu |
|                      | arc electric in mediu de gaz protector si sudare cu   |
|                      | gaze prin topire. Pregatirea pieselor de imbinat de   |
|                      | otel                                                  |
|______________________|_______________________________________________________|
|SR EN 444:1996        | Examinari nedistructive. Principii generale pentru    |
|                      | examinarea radiografica cu radiatii X si gama a       |
|                      | materialelor metalice                                 |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 8539-85          | Defectoscopie cu pulberi magnetice                    |
|______________________|_______________________________________________________|
|STAS 10138-75         | Defectoscopie cu radiatii penetrante. Conditii de     |
|                      | observare a radiografiilor                            |
|______________________|_______________________________________________________|

    Prescriptii tehnice elaborate de ISCIR
 ______________________________________________________________________________
|CR 4  | Examinarea cu ultrasunete a imbinarilor sudate ale instalatiilor      |
|      | mecanice sub presiune si ale instalatiilor de ridicat                 |
|______|_______________________________________________________________________|
|CR 21 | Prescriptii tehnice pentru examinarea cu radiatii penetrante a        |
|      | imbinarilor sudate cap la cap ale componentelor instalatiilor mecanice|
|      | sub presiune si de ridicat                                            |
|______|_______________________________________________________________________|

    Terminologia, standardele de referinta si prescriptiile tehnice (altele decat cele din tabelul de mai sus), actele legislative si normativele la care se face referire in text se regasesc in "CODUL TEHNIC AL SECTORULUI GAZELOR NATURALE" elaborat de ANRGN.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 806/2004

 
03.08.2012 13:18:00  Anonim  a scris :
Referitor la antevorbitorul meu: Nu cred ca esti la vreo scoala militara, pentru ca la felul cum scrii nu aveai cum sa treci de examene; sau, de fapt, poate ca esti din vreo clica sau alta si atunci ai toate sansele sa devii colonel
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 806/2004
Ordin 115 2004
privind aprobarea Procedurii de esantionare pentru verificarea respectarii conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi
Ordin 58 2004
pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
Ordin 40 2003
privind unele masuri pentru recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi
Ordin 322 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoasterea si desemnarea organismelor care realizeaza evaluarea conformitatii ascensoarelor
Ordin 371 2002
pentru aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de siguranta aferente Sistemului national de transport prin conducte al produselor petroliere
Ordin 113 2001
privind aprobarea unor reglementari tehnice pentru recipiente - butelii
Ordin 113 2001
privind aprobarea unor reglementari tehnice pentru recipiente - butelii
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu