Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 735 din 9 decembrie 2008

privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 19 decembrie 2008In baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 125.416 din 6 noiembrie 2008,

având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I.-Anexa Ala Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Perioada maximă de depozitare pentru care se aplică prevederile prezentelor norme metodologice este 1 iulie - 31 martie ale fiecărui an de piaţă, pentru cereale, oleaginoase, leguminoase boabe, 1 septembrie - 30 aprilie, pentru legume, cartofi, flori, şi 1 septembrie - 15 iunie, pentru fructe şi struguri de masă.

(2) Sprijinul financiar reprezintă o cotă procentuală din valoarea cheltuielilor efectuate cu depozitarea sau cu serviciile de depozitare, pentru cantităţile de produse agricole depozitate în perioada prevăzută la alin. (1)."

2.  La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru cartof, legume-fructe şi struguri de masă, cererile de acordarea a sprijinului se depun trimestrial, începând cu 1 decembrie, şi vor fi însoţite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice;

b)  copie de pe actele care dovedesc dreptul de folosinţă şi/sau proprietate asupra suprafeţei de teren cultivate cu produsele agricole depozitate;

c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului din care să rezulte că acesta îndeplineşte prevederile art. 5;

d)  copie de pe contractul de prestări servicii, încheiat între beneficiar şi operatorul economic care deţine în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare pentru produse agricole, numai pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii;

e) copii de pe facturile fiscale privind serviciile de depozitare prestate, precum şi de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii acestor servicii, numai pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii;

f) declaraţie de depozitare pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare;

g) documente de depozit privind intrările şi ieşirile din depozit pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare;

h) documente centralizatoare privind cheltuielile de depozitare semnate de contabil şi administrator, însoţite de documente contabile justificative pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare."

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la anexa A)

CERERE

pentru acordarea de sprijin financiar pentru decontarea cheltuielilor cu depozitarea şi/sau serviciile de depozitare

- model -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................../Municipiului Bucureşti

Nr. de înregistrare........din.................

Avizat

Reprezentant DADR

Numele şi prenumele....................

Semnătura....................................

1. Domnul/Doamna..........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea..........................., str............................... nr........, judeţul......................., B.I./C.I. seria......nr....................., eliberat/eliberată la data de..................de........................., CNP..................................., cont nr.................................., deschis la...............................................,

2. S.C/S.A....................................., cu sediul în localitatea......................................, str........................................nr......, telefon/fax......................, cod fiscal......................, CUI........................, cont nr......................., deschis la....................................., reprezentată prin domnul/doamna....................................................., în calitate de...............................................,

3*. în baza Contractului de prestări de servicii de depozitare nr.................din..............., încheiat cu S.C.............................., am depozitat la depozitul..................................produse agricole după cum urmează:

Nr. crt.

Produse agricole depozitate

Cantitatea (tone)

Perioada de depozitare

Cheltuielile pentru servicii de depozitare

Factura (nr./data)

Suma

(lei)

1.

Grâu

2.

Orz

3.

Orz pentru bere

4.

Porumb

5.

Orez

6.

Floarea-soarelui

7.

Soia

8.

Rapiţă

9.

Mazăre boabe

10.

Fasole boabe

11.

Cartof

12.

Legume-fructe

13.

Struguri de masă

14.

Flori

TOTAL:

X

X

4**. Am depozitat la depozitul..................................produse agricole după cum urmează:

Nr. crt.

Produse agricole depozitate

Cantitatea

(tone)

Perioada de depozitare

Cheltuielile pentru servicii de depozitare

1.

Cartof

2.

Legume

3.

Fructe

4.

Struguri de masă

In baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere,...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

vă rog să aprobaţi acordarea sprijinului financiar aferent pentru decontarea cheltuielilor fectuate cu serviciile de depozitare/sau cu depozitarea.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale şi legale.

Data...............                                          Semnătura...............                                               Ştampila

* Pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii.

** Pentru situaţia în care producătorii agricoli deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 735/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 735 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu