Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 735 din 9 decembrie 2008

privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 19 decembrie 2008In baza Referatului de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 125.416 din 6 noiembrie 2008,

având în vedere prevederile anexei nr. 1 lit. b) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I.-Anexa Ala Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Perioada maximă de depozitare pentru care se aplică prevederile prezentelor norme metodologice este 1 iulie - 31 martie ale fiecărui an de piaţă, pentru cereale, oleaginoase, leguminoase boabe, 1 septembrie - 30 aprilie, pentru legume, cartofi, flori, şi 1 septembrie - 15 iunie, pentru fructe şi struguri de masă.

(2) Sprijinul financiar reprezintă o cotă procentuală din valoarea cheltuielilor efectuate cu depozitarea sau cu serviciile de depozitare, pentru cantităţile de produse agricole depozitate în perioada prevăzută la alin. (1)."

2.  La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru cartof, legume-fructe şi struguri de masă, cererile de acordarea a sprijinului se depun trimestrial, începând cu 1 decembrie, şi vor fi însoţite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice;

b)  copie de pe actele care dovedesc dreptul de folosinţă şi/sau proprietate asupra suprafeţei de teren cultivate cu produsele agricole depozitate;

c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului din care să rezulte că acesta îndeplineşte prevederile art. 5;

d)  copie de pe contractul de prestări servicii, încheiat între beneficiar şi operatorul economic care deţine în proprietate sau în administrare spaţii de depozitare pentru produse agricole, numai pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii;

e) copii de pe facturile fiscale privind serviciile de depozitare prestate, precum şi de pe actele doveditoare ale încasării contravalorii acestor servicii, numai pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii;

f) declaraţie de depozitare pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare;

g) documente de depozit privind intrările şi ieşirile din depozit pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare;

h) documente centralizatoare privind cheltuielile de depozitare semnate de contabil şi administrator, însoţite de documente contabile justificative pentru producătorii agricoli care deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare."

3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la anexa A)

CERERE

pentru acordarea de sprijin financiar pentru decontarea cheltuielilor cu depozitarea şi/sau serviciile de depozitare

- model -

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului......................../Municipiului Bucureşti

Nr. de înregistrare........din.................

Avizat

Reprezentant DADR

Numele şi prenumele....................

Semnătura....................................

1. Domnul/Doamna..........................................., domiciliat/domiciliată în localitatea..........................., str............................... nr........, judeţul......................., B.I./C.I. seria......nr....................., eliberat/eliberată la data de..................de........................., CNP..................................., cont nr.................................., deschis la...............................................,

2. S.C/S.A....................................., cu sediul în localitatea......................................, str........................................nr......, telefon/fax......................, cod fiscal......................, CUI........................, cont nr......................., deschis la....................................., reprezentată prin domnul/doamna....................................................., în calitate de...............................................,

3*. în baza Contractului de prestări de servicii de depozitare nr.................din..............., încheiat cu S.C.............................., am depozitat la depozitul..................................produse agricole după cum urmează:

Nr. crt.

Produse agricole depozitate

Cantitatea (tone)

Perioada de depozitare

Cheltuielile pentru servicii de depozitare

Factura (nr./data)

Suma

(lei)

1.

Grâu

2.

Orz

3.

Orz pentru bere

4.

Porumb

5.

Orez

6.

Floarea-soarelui

7.

Soia

8.

Rapiţă

9.

Mazăre boabe

10.

Fasole boabe

11.

Cartof

12.

Legume-fructe

13.

Struguri de masă

14.

Flori

TOTAL:

X

X

4**. Am depozitat la depozitul..................................produse agricole după cum urmează:

Nr. crt.

Produse agricole depozitate

Cantitatea

(tone)

Perioada de depozitare

Cheltuielile pentru servicii de depozitare

1.

Cartof

2.

Legume

3.

Fructe

4.

Struguri de masă

In baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere,...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

vă rog să aprobaţi acordarea sprijinului financiar aferent pentru decontarea cheltuielilor fectuate cu serviciile de depozitare/sau cu depozitarea.

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt reale şi legale.

Data...............                                          Semnătura...............                                               Ştampila

* Pentru situaţia în care beneficiarul depozitează producţia agricolă în regim de prestări servicii.

** Pentru situaţia în care producătorii agricoli deţin spaţii de depozitare în proprietate sau în administrare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 735/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 735 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu