Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 720 din 24 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Ministrul finantelor,
                                Decebal Traian Remes

                                 INSTRUCTIUNI
privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale anterior datei intrarii in vigoare a acestei legi, se transfera si se raporteaza in executie la sume defalcate din impozitul pe venit.
    Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii mai mari decat cuantumul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate potrivit anexelor nr. 5 si 6 din Legea nr. 76/2000 restituie la bugetul de stat sumele incasate in plus, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    In aplicarea prevederii legale de mai sus unitatile administrativ-teritoriale, unitatile trezoreriei statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea urmatoarelor precizari:
    1. In vederea asigurarii urmaririi in executie a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat pe seama bugetelor locale in structura aprobata prin Legea nr. 76/2000, la unitatile trezoreriei statului se deschid corespunzator clasificatiei bugetare in vigoare urmatoarele conturi analitice:
    1.1. In cadrul contului sintetic 20 "Veniturile bugetului de stat" se deschid conturile:
    - 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Conturile mentionate mai sus se debiteaza cu sumele defalcate din impozitul pe venit potrivit prevederilor legale in vigoare si se crediteaza cu sumele restituite de bugetele locale.
    Tot in debitul acestor conturi se transfera sumele defalcate din impozitul pe salarii de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Unitatile trezoreriei statului vor efectua, pe baza de nota contabila, operatiunea de transfer (regularizare) intre conturile analitice ale bugetului de stat care au functionat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000 si conturile nou-introduse, si anume:
    a) transferul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale:

        20.07.01.02                 =       20.02.01.02
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din
    impozitul pe venit pentru           impozitul pe salarii
    echilibrarea bugetelor locale"      pentru bugetele locale"
    (analitic pe fiecare buget          (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)      local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

        20.07.01.03                =        20.02.01.03
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din impozitul
    impozitul pe venit pentru           pe salarii pentru
    subventionarea energiei termice     subventionarea energiei termice
    livrate populatiei" (analitic       livrate populatiei (analitic
    pe fiecare buget local potrivit     pe fiecare buget local
    codului fiscal)                     potrivit codului fiscal)

    1.2. In cadrul contului sintetic 21 "Venituri curente ale bugetului local" se deschid conturile:
    - 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Aceste conturi se crediteaza cu incasarile bugetelor locale reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei si se debiteaza cu sumele restituite bugetului de stat.
    In creditul conturilor mentionate mai sus se inregistreaza si transferul sumelor defalcate de la bugetul de stat pe seama bugetelor locale de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Operatiunea de transfer al sumelor defalcate in noile conturi se efectueaza pe baza ordinelor de plata intocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    Unitatile trezoreriei statului la care bugetele locale respective au conturile deschise vor urmari si vor asigura efectuarea operatiunii de transfer in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor de transfer al sumelor se efectueaza astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

       21.33.02.02               =          21.34.02.02
    "Sume defalcate din                "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"              impozitul pe venit
                                       pentru echilibrarea
                                       bugetelor locale"
    (analitic pe fiecare buget         (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)     local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            21.33.02.01           =         21.34.02.03
    "Sume defalcate din impozitul      "Sume defalcate din impozitul
    pe salarii pentru subventionarea   pe venit pentru subventionarea
    energiei termice livrate           energiei termice livrate
    populatiei" (analitic pe fiecare   populatiei" (analitic pe fiecare
    buget local potrivit codului       buget local potrivit codului
    fiscal)                            fiscal)

    2. In contabilitatea executiei de casa a bugetelor locale condusa de catre autoritatile locale, in cadrul contului 500 "Veniturile curente ale bugetului local" se deschid conturi analitice potrivit subcapitolelor 34.02.02 si 34.02.03, in care se vor evidentia incasarile din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si, respectiv, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, precum si operatiunile de transfer prevazute la art. 35 din Legea nr. 76/2000, astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

            500.33.02.02         =          500.34.02.02
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"           impozitul pe venit pentru
                                    echilibrarea bugetelor locale"

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            500.33.02.01         =          500.34.02.03
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii            impozitul pe venit pentru
    pentru subventionarea           subventionarea energiei termice
    energiei termice livrate        livrate populatiei"
    populatiei"

    3. In cazul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care operatiunile de executie de casa a bugetului de stat se deruleaza prin banca, se va proceda astfel:
    - Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. va deschide in cadrul contului sintetic 60 "Veniturile bugetului de stat" urmatoarele conturi analitice:
    - 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov va transfera cu ordin de plata sumele defalcate din impozitul pe salarii la sume defalcate din impozitul pe venit, astfel:
    - sumele defalcate din impozitul pe salarii alocate in anul 2000 pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Ilfov se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul de venituri al bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul 60.02.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale";
    - totalul sumelor defalcate din impozitul pe salarii, alocate in anul 2000 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei in judetul Ilfov, se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul 60.02.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    4. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca o data cu raportarea executiei bugetelor locale la finele lunii mai 2000 sa verifice daca sumele din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit, potrivit precizarilor de mai sus, se incadreaza in totalul aprobat in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000.
    5. In cazul in care sumele defalcate din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit depasesc limitele aprobate in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    5.1. Unitatile administrativ-teritoriale care in urma regularizarilor efectuate potrivit pct. 1 si 2 inregistreaza depasiri fata de limitele repartizate potrivit art. 31 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2000, au obligatia de a restitui sumele incasate in plus diminuand in mod corespunzator veniturile bugetului local provenite din sume defalcate din impozitul pe venit. Aceasta operatiune se efectueaza in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    5.2. Restituirea sumelor incasate in plus fata de prevederi se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT), astfel:
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul bugetului de stat 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul bugetului de stat 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    6. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ilfov restituirea sumelor incasate in plus se efectueaza din contul bugetului local 63 "Disponibil al bugetului local" deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.", in contul bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sau 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei", dupa caz, deschise la aceeasi unitate bancara.
    Unitatile administrativ teritoriale raspund de incadrarea in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000 pentru restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale, incasate peste nivelul sumelor din impozitul pe venit repartizate potrivit legii.
    Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ din punct de vedere metodologic problemele care apar din aplicarea prezentelor instructiuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 720/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu