Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 720 din 24 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Ministrul finantelor,
                                Decebal Traian Remes

                                 INSTRUCTIUNI
privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale anterior datei intrarii in vigoare a acestei legi, se transfera si se raporteaza in executie la sume defalcate din impozitul pe venit.
    Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii mai mari decat cuantumul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate potrivit anexelor nr. 5 si 6 din Legea nr. 76/2000 restituie la bugetul de stat sumele incasate in plus, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    In aplicarea prevederii legale de mai sus unitatile administrativ-teritoriale, unitatile trezoreriei statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea urmatoarelor precizari:
    1. In vederea asigurarii urmaririi in executie a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat pe seama bugetelor locale in structura aprobata prin Legea nr. 76/2000, la unitatile trezoreriei statului se deschid corespunzator clasificatiei bugetare in vigoare urmatoarele conturi analitice:
    1.1. In cadrul contului sintetic 20 "Veniturile bugetului de stat" se deschid conturile:
    - 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Conturile mentionate mai sus se debiteaza cu sumele defalcate din impozitul pe venit potrivit prevederilor legale in vigoare si se crediteaza cu sumele restituite de bugetele locale.
    Tot in debitul acestor conturi se transfera sumele defalcate din impozitul pe salarii de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Unitatile trezoreriei statului vor efectua, pe baza de nota contabila, operatiunea de transfer (regularizare) intre conturile analitice ale bugetului de stat care au functionat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000 si conturile nou-introduse, si anume:
    a) transferul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale:

        20.07.01.02                 =       20.02.01.02
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din
    impozitul pe venit pentru           impozitul pe salarii
    echilibrarea bugetelor locale"      pentru bugetele locale"
    (analitic pe fiecare buget          (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)      local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

        20.07.01.03                =        20.02.01.03
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din impozitul
    impozitul pe venit pentru           pe salarii pentru
    subventionarea energiei termice     subventionarea energiei termice
    livrate populatiei" (analitic       livrate populatiei (analitic
    pe fiecare buget local potrivit     pe fiecare buget local
    codului fiscal)                     potrivit codului fiscal)

    1.2. In cadrul contului sintetic 21 "Venituri curente ale bugetului local" se deschid conturile:
    - 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Aceste conturi se crediteaza cu incasarile bugetelor locale reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei si se debiteaza cu sumele restituite bugetului de stat.
    In creditul conturilor mentionate mai sus se inregistreaza si transferul sumelor defalcate de la bugetul de stat pe seama bugetelor locale de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Operatiunea de transfer al sumelor defalcate in noile conturi se efectueaza pe baza ordinelor de plata intocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    Unitatile trezoreriei statului la care bugetele locale respective au conturile deschise vor urmari si vor asigura efectuarea operatiunii de transfer in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor de transfer al sumelor se efectueaza astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

       21.33.02.02               =          21.34.02.02
    "Sume defalcate din                "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"              impozitul pe venit
                                       pentru echilibrarea
                                       bugetelor locale"
    (analitic pe fiecare buget         (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)     local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            21.33.02.01           =         21.34.02.03
    "Sume defalcate din impozitul      "Sume defalcate din impozitul
    pe salarii pentru subventionarea   pe venit pentru subventionarea
    energiei termice livrate           energiei termice livrate
    populatiei" (analitic pe fiecare   populatiei" (analitic pe fiecare
    buget local potrivit codului       buget local potrivit codului
    fiscal)                            fiscal)

    2. In contabilitatea executiei de casa a bugetelor locale condusa de catre autoritatile locale, in cadrul contului 500 "Veniturile curente ale bugetului local" se deschid conturi analitice potrivit subcapitolelor 34.02.02 si 34.02.03, in care se vor evidentia incasarile din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si, respectiv, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, precum si operatiunile de transfer prevazute la art. 35 din Legea nr. 76/2000, astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

            500.33.02.02         =          500.34.02.02
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"           impozitul pe venit pentru
                                    echilibrarea bugetelor locale"

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            500.33.02.01         =          500.34.02.03
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii            impozitul pe venit pentru
    pentru subventionarea           subventionarea energiei termice
    energiei termice livrate        livrate populatiei"
    populatiei"

    3. In cazul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care operatiunile de executie de casa a bugetului de stat se deruleaza prin banca, se va proceda astfel:
    - Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. va deschide in cadrul contului sintetic 60 "Veniturile bugetului de stat" urmatoarele conturi analitice:
    - 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov va transfera cu ordin de plata sumele defalcate din impozitul pe salarii la sume defalcate din impozitul pe venit, astfel:
    - sumele defalcate din impozitul pe salarii alocate in anul 2000 pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Ilfov se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul de venituri al bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul 60.02.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale";
    - totalul sumelor defalcate din impozitul pe salarii, alocate in anul 2000 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei in judetul Ilfov, se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul 60.02.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    4. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca o data cu raportarea executiei bugetelor locale la finele lunii mai 2000 sa verifice daca sumele din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit, potrivit precizarilor de mai sus, se incadreaza in totalul aprobat in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000.
    5. In cazul in care sumele defalcate din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit depasesc limitele aprobate in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    5.1. Unitatile administrativ-teritoriale care in urma regularizarilor efectuate potrivit pct. 1 si 2 inregistreaza depasiri fata de limitele repartizate potrivit art. 31 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2000, au obligatia de a restitui sumele incasate in plus diminuand in mod corespunzator veniturile bugetului local provenite din sume defalcate din impozitul pe venit. Aceasta operatiune se efectueaza in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    5.2. Restituirea sumelor incasate in plus fata de prevederi se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT), astfel:
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul bugetului de stat 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul bugetului de stat 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    6. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ilfov restituirea sumelor incasate in plus se efectueaza din contul bugetului local 63 "Disponibil al bugetului local" deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.", in contul bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sau 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei", dupa caz, deschise la aceeasi unitate bancara.
    Unitatile administrativ teritoriale raspund de incadrarea in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000 pentru restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale, incasate peste nivelul sumelor din impozitul pe venit repartizate potrivit legii.
    Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ din punct de vedere metodologic problemele care apar din aplicarea prezentelor instructiuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 720/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu