Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 720 din 24 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Ministrul finantelor,
                                Decebal Traian Remes

                                 INSTRUCTIUNI
privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale anterior datei intrarii in vigoare a acestei legi, se transfera si se raporteaza in executie la sume defalcate din impozitul pe venit.
    Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii mai mari decat cuantumul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate potrivit anexelor nr. 5 si 6 din Legea nr. 76/2000 restituie la bugetul de stat sumele incasate in plus, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    In aplicarea prevederii legale de mai sus unitatile administrativ-teritoriale, unitatile trezoreriei statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea urmatoarelor precizari:
    1. In vederea asigurarii urmaririi in executie a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat pe seama bugetelor locale in structura aprobata prin Legea nr. 76/2000, la unitatile trezoreriei statului se deschid corespunzator clasificatiei bugetare in vigoare urmatoarele conturi analitice:
    1.1. In cadrul contului sintetic 20 "Veniturile bugetului de stat" se deschid conturile:
    - 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Conturile mentionate mai sus se debiteaza cu sumele defalcate din impozitul pe venit potrivit prevederilor legale in vigoare si se crediteaza cu sumele restituite de bugetele locale.
    Tot in debitul acestor conturi se transfera sumele defalcate din impozitul pe salarii de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Unitatile trezoreriei statului vor efectua, pe baza de nota contabila, operatiunea de transfer (regularizare) intre conturile analitice ale bugetului de stat care au functionat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000 si conturile nou-introduse, si anume:
    a) transferul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale:

        20.07.01.02                 =       20.02.01.02
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din
    impozitul pe venit pentru           impozitul pe salarii
    echilibrarea bugetelor locale"      pentru bugetele locale"
    (analitic pe fiecare buget          (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)      local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

        20.07.01.03                =        20.02.01.03
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din impozitul
    impozitul pe venit pentru           pe salarii pentru
    subventionarea energiei termice     subventionarea energiei termice
    livrate populatiei" (analitic       livrate populatiei (analitic
    pe fiecare buget local potrivit     pe fiecare buget local
    codului fiscal)                     potrivit codului fiscal)

    1.2. In cadrul contului sintetic 21 "Venituri curente ale bugetului local" se deschid conturile:
    - 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Aceste conturi se crediteaza cu incasarile bugetelor locale reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei si se debiteaza cu sumele restituite bugetului de stat.
    In creditul conturilor mentionate mai sus se inregistreaza si transferul sumelor defalcate de la bugetul de stat pe seama bugetelor locale de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Operatiunea de transfer al sumelor defalcate in noile conturi se efectueaza pe baza ordinelor de plata intocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    Unitatile trezoreriei statului la care bugetele locale respective au conturile deschise vor urmari si vor asigura efectuarea operatiunii de transfer in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor de transfer al sumelor se efectueaza astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

       21.33.02.02               =          21.34.02.02
    "Sume defalcate din                "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"              impozitul pe venit
                                       pentru echilibrarea
                                       bugetelor locale"
    (analitic pe fiecare buget         (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)     local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            21.33.02.01           =         21.34.02.03
    "Sume defalcate din impozitul      "Sume defalcate din impozitul
    pe salarii pentru subventionarea   pe venit pentru subventionarea
    energiei termice livrate           energiei termice livrate
    populatiei" (analitic pe fiecare   populatiei" (analitic pe fiecare
    buget local potrivit codului       buget local potrivit codului
    fiscal)                            fiscal)

    2. In contabilitatea executiei de casa a bugetelor locale condusa de catre autoritatile locale, in cadrul contului 500 "Veniturile curente ale bugetului local" se deschid conturi analitice potrivit subcapitolelor 34.02.02 si 34.02.03, in care se vor evidentia incasarile din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si, respectiv, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, precum si operatiunile de transfer prevazute la art. 35 din Legea nr. 76/2000, astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

            500.33.02.02         =          500.34.02.02
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"           impozitul pe venit pentru
                                    echilibrarea bugetelor locale"

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            500.33.02.01         =          500.34.02.03
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii            impozitul pe venit pentru
    pentru subventionarea           subventionarea energiei termice
    energiei termice livrate        livrate populatiei"
    populatiei"

    3. In cazul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care operatiunile de executie de casa a bugetului de stat se deruleaza prin banca, se va proceda astfel:
    - Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. va deschide in cadrul contului sintetic 60 "Veniturile bugetului de stat" urmatoarele conturi analitice:
    - 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov va transfera cu ordin de plata sumele defalcate din impozitul pe salarii la sume defalcate din impozitul pe venit, astfel:
    - sumele defalcate din impozitul pe salarii alocate in anul 2000 pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Ilfov se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul de venituri al bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul 60.02.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale";
    - totalul sumelor defalcate din impozitul pe salarii, alocate in anul 2000 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei in judetul Ilfov, se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul 60.02.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    4. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca o data cu raportarea executiei bugetelor locale la finele lunii mai 2000 sa verifice daca sumele din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit, potrivit precizarilor de mai sus, se incadreaza in totalul aprobat in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000.
    5. In cazul in care sumele defalcate din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit depasesc limitele aprobate in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    5.1. Unitatile administrativ-teritoriale care in urma regularizarilor efectuate potrivit pct. 1 si 2 inregistreaza depasiri fata de limitele repartizate potrivit art. 31 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2000, au obligatia de a restitui sumele incasate in plus diminuand in mod corespunzator veniturile bugetului local provenite din sume defalcate din impozitul pe venit. Aceasta operatiune se efectueaza in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    5.2. Restituirea sumelor incasate in plus fata de prevederi se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT), astfel:
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul bugetului de stat 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul bugetului de stat 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    6. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ilfov restituirea sumelor incasate in plus se efectueaza din contul bugetului local 63 "Disponibil al bugetului local" deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.", in contul bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sau 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei", dupa caz, deschise la aceeasi unitate bancara.
    Unitatile administrativ teritoriale raspund de incadrarea in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000 pentru restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale, incasate peste nivelul sumelor din impozitul pe venit repartizate potrivit legii.
    Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ din punct de vedere metodologic problemele care apar din aplicarea prezentelor instructiuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 720/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu