Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 720 din 24 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Ministrul finantelor,
                                Decebal Traian Remes

                                 INSTRUCTIUNI
privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale anterior datei intrarii in vigoare a acestei legi, se transfera si se raporteaza in executie la sume defalcate din impozitul pe venit.
    Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii mai mari decat cuantumul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate potrivit anexelor nr. 5 si 6 din Legea nr. 76/2000 restituie la bugetul de stat sumele incasate in plus, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    In aplicarea prevederii legale de mai sus unitatile administrativ-teritoriale, unitatile trezoreriei statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea urmatoarelor precizari:
    1. In vederea asigurarii urmaririi in executie a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat pe seama bugetelor locale in structura aprobata prin Legea nr. 76/2000, la unitatile trezoreriei statului se deschid corespunzator clasificatiei bugetare in vigoare urmatoarele conturi analitice:
    1.1. In cadrul contului sintetic 20 "Veniturile bugetului de stat" se deschid conturile:
    - 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Conturile mentionate mai sus se debiteaza cu sumele defalcate din impozitul pe venit potrivit prevederilor legale in vigoare si se crediteaza cu sumele restituite de bugetele locale.
    Tot in debitul acestor conturi se transfera sumele defalcate din impozitul pe salarii de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Unitatile trezoreriei statului vor efectua, pe baza de nota contabila, operatiunea de transfer (regularizare) intre conturile analitice ale bugetului de stat care au functionat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000 si conturile nou-introduse, si anume:
    a) transferul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale:

        20.07.01.02                 =       20.02.01.02
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din
    impozitul pe venit pentru           impozitul pe salarii
    echilibrarea bugetelor locale"      pentru bugetele locale"
    (analitic pe fiecare buget          (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)      local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

        20.07.01.03                =        20.02.01.03
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din impozitul
    impozitul pe venit pentru           pe salarii pentru
    subventionarea energiei termice     subventionarea energiei termice
    livrate populatiei" (analitic       livrate populatiei (analitic
    pe fiecare buget local potrivit     pe fiecare buget local
    codului fiscal)                     potrivit codului fiscal)

    1.2. In cadrul contului sintetic 21 "Venituri curente ale bugetului local" se deschid conturile:
    - 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Aceste conturi se crediteaza cu incasarile bugetelor locale reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei si se debiteaza cu sumele restituite bugetului de stat.
    In creditul conturilor mentionate mai sus se inregistreaza si transferul sumelor defalcate de la bugetul de stat pe seama bugetelor locale de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Operatiunea de transfer al sumelor defalcate in noile conturi se efectueaza pe baza ordinelor de plata intocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    Unitatile trezoreriei statului la care bugetele locale respective au conturile deschise vor urmari si vor asigura efectuarea operatiunii de transfer in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor de transfer al sumelor se efectueaza astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

       21.33.02.02               =          21.34.02.02
    "Sume defalcate din                "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"              impozitul pe venit
                                       pentru echilibrarea
                                       bugetelor locale"
    (analitic pe fiecare buget         (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)     local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            21.33.02.01           =         21.34.02.03
    "Sume defalcate din impozitul      "Sume defalcate din impozitul
    pe salarii pentru subventionarea   pe venit pentru subventionarea
    energiei termice livrate           energiei termice livrate
    populatiei" (analitic pe fiecare   populatiei" (analitic pe fiecare
    buget local potrivit codului       buget local potrivit codului
    fiscal)                            fiscal)

    2. In contabilitatea executiei de casa a bugetelor locale condusa de catre autoritatile locale, in cadrul contului 500 "Veniturile curente ale bugetului local" se deschid conturi analitice potrivit subcapitolelor 34.02.02 si 34.02.03, in care se vor evidentia incasarile din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si, respectiv, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, precum si operatiunile de transfer prevazute la art. 35 din Legea nr. 76/2000, astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

            500.33.02.02         =          500.34.02.02
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"           impozitul pe venit pentru
                                    echilibrarea bugetelor locale"

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            500.33.02.01         =          500.34.02.03
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii            impozitul pe venit pentru
    pentru subventionarea           subventionarea energiei termice
    energiei termice livrate        livrate populatiei"
    populatiei"

    3. In cazul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care operatiunile de executie de casa a bugetului de stat se deruleaza prin banca, se va proceda astfel:
    - Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. va deschide in cadrul contului sintetic 60 "Veniturile bugetului de stat" urmatoarele conturi analitice:
    - 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov va transfera cu ordin de plata sumele defalcate din impozitul pe salarii la sume defalcate din impozitul pe venit, astfel:
    - sumele defalcate din impozitul pe salarii alocate in anul 2000 pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Ilfov se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul de venituri al bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul 60.02.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale";
    - totalul sumelor defalcate din impozitul pe salarii, alocate in anul 2000 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei in judetul Ilfov, se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul 60.02.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    4. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca o data cu raportarea executiei bugetelor locale la finele lunii mai 2000 sa verifice daca sumele din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit, potrivit precizarilor de mai sus, se incadreaza in totalul aprobat in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000.
    5. In cazul in care sumele defalcate din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit depasesc limitele aprobate in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    5.1. Unitatile administrativ-teritoriale care in urma regularizarilor efectuate potrivit pct. 1 si 2 inregistreaza depasiri fata de limitele repartizate potrivit art. 31 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2000, au obligatia de a restitui sumele incasate in plus diminuand in mod corespunzator veniturile bugetului local provenite din sume defalcate din impozitul pe venit. Aceasta operatiune se efectueaza in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    5.2. Restituirea sumelor incasate in plus fata de prevederi se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT), astfel:
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul bugetului de stat 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul bugetului de stat 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    6. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ilfov restituirea sumelor incasate in plus se efectueaza din contul bugetului local 63 "Disponibil al bugetului local" deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.", in contul bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sau 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei", dupa caz, deschise la aceeasi unitate bancara.
    Unitatile administrativ teritoriale raspund de incadrarea in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000 pentru restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale, incasate peste nivelul sumelor din impozitul pe venit repartizate potrivit legii.
    Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ din punct de vedere metodologic problemele care apar din aplicarea prezentelor instructiuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 720/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu