Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 720 din 24 mai 2000

pentru aprobarea Instructiunilor privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 252 din  7 iunie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale vor lua masuri pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                                Ministrul finantelor,
                                Decebal Traian Remes

                                 INSTRUCTIUNI
privind operatiunile de regularizare care se efectueaza potrivit art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

    In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate de unitatile administrativ-teritoriale anterior datei intrarii in vigoare a acestei legi, se transfera si se raporteaza in executie la sume defalcate din impozitul pe venit.
    Unitatile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii mai mari decat cuantumul sumelor defalcate din impozitul pe venit repartizate potrivit anexelor nr. 5 si 6 din Legea nr. 76/2000 restituie la bugetul de stat sumele incasate in plus, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii.
    In aplicarea prevederii legale de mai sus unitatile administrativ-teritoriale, unitatile trezoreriei statului si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aplicarea urmatoarelor precizari:
    1. In vederea asigurarii urmaririi in executie a sumelor defalcate din veniturile bugetului de stat pe seama bugetelor locale in structura aprobata prin Legea nr. 76/2000, la unitatile trezoreriei statului se deschid corespunzator clasificatiei bugetare in vigoare urmatoarele conturi analitice:
    1.1. In cadrul contului sintetic 20 "Veniturile bugetului de stat" se deschid conturile:
    - 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Conturile mentionate mai sus se debiteaza cu sumele defalcate din impozitul pe venit potrivit prevederilor legale in vigoare si se crediteaza cu sumele restituite de bugetele locale.
    Tot in debitul acestor conturi se transfera sumele defalcate din impozitul pe salarii de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Unitatile trezoreriei statului vor efectua, pe baza de nota contabila, operatiunea de transfer (regularizare) intre conturile analitice ale bugetului de stat care au functionat anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000 si conturile nou-introduse, si anume:
    a) transferul sumelor defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale:

        20.07.01.02                 =       20.02.01.02
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din
    impozitul pe venit pentru           impozitul pe salarii
    echilibrarea bugetelor locale"      pentru bugetele locale"
    (analitic pe fiecare buget          (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)      local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

        20.07.01.03                =        20.02.01.03
    "Sume defalcate din                 "Sume defalcate din impozitul
    impozitul pe venit pentru           pe salarii pentru
    subventionarea energiei termice     subventionarea energiei termice
    livrate populatiei" (analitic       livrate populatiei (analitic
    pe fiecare buget local potrivit     pe fiecare buget local
    codului fiscal)                     potrivit codului fiscal)

    1.2. In cadrul contului sintetic 21 "Venituri curente ale bugetului local" se deschid conturile:
    - 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Aceste conturi se crediteaza cu incasarile bugetelor locale reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei si se debiteaza cu sumele restituite bugetului de stat.
    In creditul conturilor mentionate mai sus se inregistreaza si transferul sumelor defalcate de la bugetul de stat pe seama bugetelor locale de la inceputul anului curent pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76/2000.
    Operatiunea de transfer al sumelor defalcate in noile conturi se efectueaza pe baza ordinelor de plata intocmite de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
    Unitatile trezoreriei statului la care bugetele locale respective au conturile deschise vor urmari si vor asigura efectuarea operatiunii de transfer in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor instructiuni.
    Inregistrarea in contabilitatea trezoreriei statului a operatiunilor de transfer al sumelor se efectueaza astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

       21.33.02.02               =          21.34.02.02
    "Sume defalcate din                "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"              impozitul pe venit
                                       pentru echilibrarea
                                       bugetelor locale"
    (analitic pe fiecare buget         (analitic pe fiecare buget
    local potrivit codului fiscal)     local potrivit codului fiscal)

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            21.33.02.01           =         21.34.02.03
    "Sume defalcate din impozitul      "Sume defalcate din impozitul
    pe salarii pentru subventionarea   pe venit pentru subventionarea
    energiei termice livrate           energiei termice livrate
    populatiei" (analitic pe fiecare   populatiei" (analitic pe fiecare
    buget local potrivit codului       buget local potrivit codului
    fiscal)                            fiscal)

    2. In contabilitatea executiei de casa a bugetelor locale condusa de catre autoritatile locale, in cadrul contului 500 "Veniturile curente ale bugetului local" se deschid conturi analitice potrivit subcapitolelor 34.02.02 si 34.02.03, in care se vor evidentia incasarile din sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si, respectiv, pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, precum si operatiunile de transfer prevazute la art. 35 din Legea nr. 76/2000, astfel:
    a) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru echilibrarea bugetelor locale:

            500.33.02.02         =          500.34.02.02
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii"           impozitul pe venit pentru
                                    echilibrarea bugetelor locale"

    b) transferul sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei:

            500.33.02.01         =          500.34.02.03
   "Veniturile bugetului local"    "Veniturile bugetului local"
    analitic "Sume defalcate din    analitic "Sume defalcate din
    impozitul pe salarii            impozitul pe venit pentru
    pentru subventionarea           subventionarea energiei termice
    energiei termice livrate        livrate populatiei"
    populatiei"

    3. In cazul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, la care operatiunile de executie de casa a bugetului de stat se deruleaza prin banca, se va proceda astfel:
    - Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A. va deschide in cadrul contului sintetic 60 "Veniturile bugetului de stat" urmatoarele conturi analitice:
    - 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov va transfera cu ordin de plata sumele defalcate din impozitul pe salarii la sume defalcate din impozitul pe venit, astfel:
    - sumele defalcate din impozitul pe salarii alocate in anul 2000 pentru echilibrarea bugetelor locale din judetul Ilfov se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul de venituri al bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul 60.02.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale";
    - totalul sumelor defalcate din impozitul pe salarii, alocate in anul 2000 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei in judetul Ilfov, se vireaza pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT) din contul 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul 60.02.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    4. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca o data cu raportarea executiei bugetelor locale la finele lunii mai 2000 sa verifice daca sumele din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit, potrivit precizarilor de mai sus, se incadreaza in totalul aprobat in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000.
    5. In cazul in care sumele defalcate din impozitul pe salarii transferate la sume defalcate din impozitul pe venit depasesc limitele aprobate in anexele nr. 5 si 6 la Legea nr. 76/2000, se va proceda astfel:
    5.1. Unitatile administrativ-teritoriale care in urma regularizarilor efectuate potrivit pct. 1 si 2 inregistreaza depasiri fata de limitele repartizate potrivit art. 31 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 76/2000, au obligatia de a restitui sumele incasate in plus diminuand in mod corespunzator veniturile bugetului local provenite din sume defalcate din impozitul pe venit. Aceasta operatiune se efectueaza in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000.
    5.2. Restituirea sumelor incasate in plus fata de prevederi se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata tip trezorerie (OPHT), astfel:
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" in contul bugetului de stat 20.07.01.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale";
    - diferenta incasata in plus la sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei se vireaza din contul bugetului local 21.34.02.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei" in contul bugetului de stat 20.07.01.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei".
    6. In cazul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Ilfov restituirea sumelor incasate in plus se efectueaza din contul bugetului local 63 "Disponibil al bugetului local" deschis la Sucursala sectorului 4 a Bancii Comerciale Romane - S.A.", in contul bugetului de stat 60.07.x.02 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" sau 60.07.x.03 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei", dupa caz, deschise la aceeasi unitate bancara.
    Unitatile administrativ teritoriale raspund de incadrarea in termenul prevazut la art. 35 alin. (2) din Legea nr. 76/2000 pentru restituirea la bugetul de stat a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru finantarea cheltuielilor din bugetele locale, incasate peste nivelul sumelor din impozitul pe venit repartizate potrivit legii.
    Directia generala trezorerie si contabilitate publica din cadrul Ministerului Finantelor va solutiona operativ din punct de vedere metodologic problemele care apar din aplicarea prezentelor instructiuni.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 720/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 720 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 720/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu