E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 647 din  6 iulie 2001

pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 416 din 26 iulie 2001


SmartCity3


    Ministrul apelor si protectiei mediului,
    in temeiul dispozitiilor art. 8, ale art. 9 alin. 1 si ale art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata,
    avand in vedere prevederile Legii nr. 13/1998 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale salbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979, ale Legii nr. 69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, ale Legii nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979, si ale Legii nr. 58/1994 pentru ratificarea Conventiei privind diversitatea biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992,
    tinand seama de prevederile Directivei C.E. nr. 83/129 privind importul in statele membre al pieilor de pui de foca si al produselor derivate din acestea si ale amendamentelor aduse la aceasta, precum si ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 338/1997 privind protectia speciilor de flora si fauna prin reglementarea comertului cu acestea si ale amendamentelor aduse la acesta,
    in baza dispozitiilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Directia protectie si conservare a biodiversitatii, arii protejate si monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    (2) Inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" vor folosi mijloacele de informare existente in teritoriu pentru informarea populatiei, a autoritatilor administratiei publice locale si a agentilor economici cu privire la masurile stabilite prin prezentul ordin.
    Art. 3
    (1) Directia generala de protectia mediului din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Inspectia de Stat a Apelor si inspectoratele teritoriale pentru protectia mediului vor organiza si vor exercita controlul asupra respectarii dispozitiilor prezentului ordin, potrivit competentelor lor legale.
    (2) Nerespectarea masurilor prevazute in prezentul ordin se sanctioneaza potrivit legii.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 322/2000 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 218 din 18 mai 2000.

                  Ministrul apelor si protectiei mediului,
                            Aurel Constantin Ilie

    ANEXA 1

                           PROCEDURA DE AUTORIZARE
a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora

    Art. 1
    (1) Activitatile de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a unor parti ori produse ale acestora, pe piata interna sau la export, in stare vie, proaspata ori semiprelucrata, se pot organiza si desfasura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, in conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplica pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare a:
    a) plantelor medicinale, alimentare, aromatice, tanante, colorante si ornamentale din flora salbatica, sub forma intreaga sau de radacini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminte si muguri, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata;
    b) ciupercilor, ferigilor, muschilor, lichenilor, ramurilor de vasc, rasinilor naturale, precum si a altor plante salbatice sau a partilor si produselor din acestea, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata;
    c) lipitorilor, melcilor, scoicilor, broastelor, racilor, crevetilor marini, serpilor, pasarilor si mamiferelor, precum si a altor asemenea animale din fauna salbatica, terestra si acvatica, sau a partilor si produselor acestora, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata.
    (3) Plantele salbatice care se cultiva in scopuri comerciale, precum si animalele salbatice care sunt crescute in captivitate in scopuri comerciale sunt supuse, de asemenea, prevederilor prezentului ordin.
    (4) Prezentul ordin se aplica si pentru desfasurarea activitatilor de import al plantelor si animalelor salbatice in stare vie.
    Art. 2
    In sensul prezentului ordin:
    a) prin plante si animale din flora si fauna salbatica se intelege speciile de plante si animale salbatice, inclusiv parti sau produse ale acestora, indiferent de locul in care cresc, se dezvolta sau se reproduc;
    b) prin capturare se intelege prinderea prin orice mijloace a animalelor salbatice, inclusiv prin vanatoare;
    c) prin recoltare se intelege culegerea plantelor salbatice sau a partilor si produselor acestora;
    d) prin achizitie se intelege procurarea resurselor naturale prevazute la art. 1 alin. (2) si (3), direct de la persoanele fizice care desfasoara activitati de recoltare/capturare, pentru care acestea primesc contravaloarea muncii depuse;
    e) prin stare semiprelucrata se intelege starea obtinuta in urma oricareia dintre operatiunile de uscare, macinare, presare, fierbere, congelare, saramurare, eviscerare si jupuire.
    Art. 3
    (1) Persoanele fizice care recolteaza plante sau captureaza animale din flora si fauna salbatica, in scopul comercializarii acestora catre populatie pe piata interna, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltare/capturare si comercializare de la inspectoratul/inspectoratele pentru protectia mediului din judetul/judetele pe raza caruia/carora se desfasoara aceste activitati.
    (2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;
    b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11.
    (3) Autorizatia/autorizatiile de mediu se elibereaza pe numele membrilor de familie precizate de solicitant in cererea de autorizare si da dreptul detinatorului atat pentru recoltare/capturare, cat si pentru comercializare pe piata interna, cu respectarea si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza desfasurarea activitatilor comerciale.
    Art. 4
    (1) Persoanele juridice care organizeaza activitati de recoltare/capturare si/sau de achizitie in scopul comercializarii pe piata interna sau la export vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare de la inspectoratul/inspectoratele pentru protectia mediului din judetul/judetele pe raza caruia/carora se face recoltarea/capturarea si/sau achizitia.
    (2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, cu declararea punctelor de achizitie si a centrelor de prelucrare;
    b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11.
    (3) Autorizatia da dreptul titularului sa organizeze activitati de recoltare/capturare si de achizitie, precum si de comercializare pe piata interna, in stare vie, proaspata sau prelucrata, cu respectarea si a celorlalte dispozitii legale care reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale.
    Art. 5
    (1) Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de vanatoare gestionarii fondurilor de vanatoare vor solicita eliberarea autorizatiei de mediu, care se obtine de la inspectoratul/inspectoratele pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritoriala in care se afla fondurile de vanatoare, in limita cotelor de recolta aprobate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru sezonul de vanatoare.
    (2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
    b) documentul din care rezulta cotele de vanatoare aprobate pentru sezonul de vanatoare;
    c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit pentru analiza documentatiilor necesare in vederea emiterii autorizatiei de mediu, potrivit anexei nr. 11.
    Art. 6
    (1) Cererile de autorizare se solutioneaza in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu conditia ca documentatia prezentata de solicitant sa fie completa.
    (2) Eliberarea autorizatiilor de mediu, potrivit dispozitiilor art. 3-5, se face pe baza studiilor de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica, elaborate de unitati de cercetare stiintifica. Studiile se realizeaza anual, la comanda beneficiarilor, si se expertizeaza tehnic de comisia de specialitate a Academiei Romane. Costurile elaborarii studiilor de evaluare se suporta de agentii economici.
    (3) Studiile de evaluare elaborate conform alin. (2) se comunica inspectoratelor pentru protectia mediului, in vederea fundamentarii deciziilor privind autorizarea activitatilor de recoltare/capturare si/sau achizitie a plantelor si a animalelor salbatice pe teritoriul judetelor, cu cel putin 30 de zile inaintea inceperii perioadei de recoltare/capturare/achizitie.
    (4) Prin studiile de evaluare specialistii vor face precizari cu privire la nivelurile maxime de recoltare/capturare anuale, in special pentru speciile supuse unui regim intens de exploatare, pentru speciile aflate intr-o stare nefavorabila, precum si cu privire la zonele pentru care Ministerul Apelor si Protectiei Mediului trebuie sa instituie interdictii periodice de recoltare/capturare in scopul mentinerii potentialului natural de regenerare a acestor resurse si a echilibrului ecologic.
    (5) Autorizatiile de mediu, ale caror modele sunt prevazute in anexele nr. 2 si 4, au valabilitate pentru anul calendaristic in care au fost eliberate, respectiv pentru sezonul de vanatoare pentru care au fost eliberate.
    Art. 7
    (1) Inspectoratele pentru protectia mediului vor elibera autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie pentru cantitatile solicitate de persoanele fizice si juridice interesate, avand in vedere starea resurselor care se recolteaza, potentialul biologic de regenerare a acestora si riscul supraexploatarii lor. In autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare vor fi precizate conditii si restrictii obligatorii de respectat de catre cei care recolteaza, captureaza si/sau achizitioneaza plante si animale salbatice, in conformitate cu normativele tehnice care reglementeaza recoltarea acestor resurse si cu dispozitiile legale referitoare la protectia habitatelor naturale si a diversitatii biologice.
    (2) Nu se vor elibera autorizatii de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare persoanelor juridice care nu au organizate si declarate punctele de achizitie din teritoriu.
    (3) Pe baza studiilor de evaluare a resurselor si a recomandarilor comisiei de specialitate a Academiei Romane, inspectoratele pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu aprobarea prealabila a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, vor dispune interzicerea temporara sau permanenta a accesului la una sau mai multe dintre resursele naturale reglementate prin acest ordin, pe zone geografice sau pe unitati administrativ-teritoriale, in scopul mentinerii echilibrului ecologic. In aceste cazuri inspectoratele pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" nu vor mai elibera autorizatii de mediu.
    (4) In cazuri speciale, motivate pe baze stiintifice, inspectoratele pentru protectia mediului, cu acordul prealabil al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pot institui restrictii si interdictii de exploatare la anumite specii, in anumite zone si pentru anumite perioade.
    Art. 8
    (1) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru exportul resurselor biologice din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, persoanele juridice interesate vor depune la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
    b) copie/copii de pe autorizatia/autorizatiile de mediu eliberata/eliberate de inspectoratul/inspectoratele pentru protectia mediului, pentru organizarea, pe anul in curs, a activitatilor de recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare, in cazul agentilor economici care desfasoara aceste activitati, sau copie de pe factura/facturile de cumparare a marfii care se exporta, insotita/insotite de copii de pe autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare, eliberate pe numele agentului economic vanzator, in cazul in care marfa care se exporta se cumpara de la alti agenti economici autorizati pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare, ori contractul de comision, cand marfa se exporta direct prin comisionari;
    c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
    (2) Pentru eliberarea acordului de mediu pentru exportul animalelor salbatice de interes vanatoresc si al produselor rezultate din acestea solicitantii trebuie sa depuna la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
    b) copii de pe autorizatiile de mediu eliberate de inspectoratele pentru protectia mediului conform prevederilor art. 5 alin. (1);
    c) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
    (3) Pentru scoaterea de pe teritoriul tarii a pieselor si a trofeelor de vanat de catre vanatorii straini care vaneaza in Romania in conditiile prevazute de lege, precum si a sturionilor sau a produselor din sturioni nu este necesar acordul de mediu pentru export.
    (4) Acordul de mediu pentru export, al carui model este prezentat in anexa nr. 6, are valabilitate pentru anul calendaristic in care a fost eliberat, respectiv pentru sezonul de vanatoare pentru care a fost eliberat.
    Art. 9
    (1) Cantitatile de resurse naturale care nu au fost exportate in termenul de valabilitate al acordului de mediu pentru export se constituie in stocuri.
    (2) Exportul stocurilor se va face prin solicitarea unui nou acord de mediu pentru export.
    (3) In acest scop se vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 5, in care se va preciza natura marfii pe specii si volumul stocurilor detinute;
    b) acordul de mediu pentru export a carui valabilitate a expirat;
    c) procesul-verbal de constatare a existentei in stoc a marfurilor pentru care se solicita eliberarea acordului de mediu, incheiat de persoanele abilitate de inspectoratul pentru protectia mediului din judetul pe raza caruia se gaseste stocul de marfa.
    Art. 10
    (1) Persoanele juridice care organizeaza si desfasoara activitati de import cu specii de plante si animale salbatice in stare vie vor solicita eliberarea acordului de mediu pentru import, care se obtine de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip conform modelului prezentat in anexa nr. 7;
    b) avizul comisiei de specialitate a Academiei Romane.
    (3) Acordul de mediu pentru import se elibereaza pentru fiecare transa de import.
    (4) Modelul acordului de mediu pentru import este prezentat in anexa nr. 8.
    Art. 11
    (1) In toate cazurile in care obiectul exportului, al reexportului sau al importului il constituie speciile de plante si de animale inscrise in anexele nr. I - III din Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, denumita in continuare Conventia CITES, la care Romania a aderat prin Legea nr. 69/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 12 august 1994, persoanele fizice sau juridice interesate sa desfasoare aceste activitati vor solicita eliberarea permisului CITES, care se obtine de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) In acest scop solicitantii vor depune urmatoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 9;
    b) copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 12.
    (3) Permisele CITES se elibereaza atat pentru operatiuni de export, cat si pentru operatiuni de tranzit sau de import avand ca scop:
    a) comercializarea;
    b) schimburile stiintifice dintre institutiile de specialitate, incluzand muzee, gradini botanice, gradini si parcuri zoologice, acvarii, terarii si altele;
    c) cresterea si reproducerea in captivitate, in scop stiintific, de agrement sau pentru repopulari;
    d) spectacole de circ si alte activitati asemanatoare.
    (4) Permisele CITES se elibereaza pentru fiecare operatiune de export, reexport, import sau de tranzit.
    (5) Modelul permisului CITES este prezentat in anexa nr. 10.
    (6) Pentru exportul trofeelor de vanatoare la cererea-tip (anexa nr. 9) se vor anexa in copie urmatoarele documente:
    - nota de plata pentru actiuni de vanatoare cu cetateni straini, incheiata intre gestionarul fondului de vanatoare si vanatorul strain;
    - fisa de evaluare a trofeului, eliberata de gestionarul fondului de vanatoare;
    - autorizatia de mediu a gestionarului fondului de vanatoare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de vanatoare, eliberata de inspectoratul pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritoriala in care se afla fondul de vanatoare, in limita cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vanatoare;
    - autorizatia de vanatoare individuala sau colectiva si talonul de transport al vanatului.
    (7) Pentru exportul de sturioni si al produselor lor (caviar, carne, semiprelucrate, precum si material biologic viu, icre embrionate, puiet), la cererea-tip (anexa nr. 9) se vor anexa in copie urmatoarele documente care sa ateste provenienta legala a marfii:
    1. in cazul in care marfa provine din captura proprie (de la pescari angajati ai firmei exportatoare):
    1.1. capturata in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii":
    - autorizatia de mediu eliberata de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
    - permisele de pescuit ale pescarilor angajati, eliberate si vizate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", conform Hotararii Guvernului nr. 516/1997;
    - lista cuprinzand pescarii angajati, vizata de directia teritoriala de munca si solidaritate sociala;
    - fisa de captura pentru sturioni, conform anexei nr. 13;
    1.2. pescuita in afara perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii":
    - contractul de folosinta a potentialului piscicol, in baza Legii nr. 107/1996, incheiat cu Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., sau de concesionare a fondului piscicol, incheiat cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol in baza Legii nr. 192/2001;
    - lista cuprinzand pescarii angajati, vizata de directia teritoriala de munca si solidaritate sociala;
    - autorizatiile de pescuit emise de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru pescuitul sturionilor, in baza Legii nr. 192/2001;
    - fisa de captura pentru sturioni, conform anexei nr. 13;
    2. in cazul in care marfa este achizitionata de la alte firme sau de la pescari individuali autorizati:
    2.1. facturile fiscale, borderourile de achizitie a produselor si bonurile de predare-primire la punctele de colectare, precum si documentele mentionate la pct. 1.1 si 1.2, dupa caz; in cazul in care marfa provine din achizitii/vanzari repetate intre mai multe firme, se prezinta actele, prevazute la punctele de mai sus, ale firmei initiale care a realizat capturarea, astfel incat cantitatea vanduta/cumparata sa se poata regasi in autorizatiile si permisele eliberate;
    3. raport tehnologic de prelucrare a carnii/icrelor, in care se evidentiaza cantitatile brute si nete dupa prelucrare si destinatia acestora;
    4. in cazul icrelor embrionate pentru export, avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    5. lista cuprinzand etichetele pentru colete si ambalaje mici ale produselor care se exporta;
    6. in vederea stabilirii credibilitatii societatilor comerciale exportatoare de sturioni acestea vor prezenta spre analiza un dosar care va contine:
    - prezentarea generala a societatii comerciale pe baza documentelor de infiintare;
    - acordul de mediu si/sau autorizatia de mediu, conform Ordinului ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996;
    - punctele de achizitie (plutitoare si terestre) atestate cu licente de pescuit pentru conditionare sturioni si procesare produse de sturioni;
    - exporturile de efective, realizate in perioada 1998 - 2000;
    - declaratia conform modelului prezentat in anexa nr. 14;
    7. societatile comerciale care au inregistrat abateri de la normele legale in vigoare privind protectia si conservarea populatiilor de sturioni nu vor beneficia de permise CITES pentru export in anul respectiv.
    (8) Pentru importul/exportul/reexportul altor specii CITES se vor prezenta urmatoarele documente:
    a) pentru import:
    - avizul Academiei Romane sau, dupa caz, avizul Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice, conform Legii nr. 69/1994;
    - dovada existentei instalatiilor adecvate pentru transport si ingrijire (in cazul exemplarelor aflate in stare vie);
    - permisul de export CITES sau certificatul de reexport;
    - certificatul sanitar-veterinar sau fitosanitar, conform art. 25 din Legea sanitar veterinara nr. 60/1974, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) pentru export:
    - avizul Academiei Romane;
    - dovada ca s-a realizat o captura legala (acte de provenienta insotite de autorizatii si alte documentatii, conform prevederilor legale);
    c) pentru reexport:
    - permisul de import CITES;
    - dovada neutilizarii mai ales in scopuri comerciale.
    Art. 12
    Cererile de eliberare a actelor de autorizare prevazute la art. 8 - 10 se solutioneaza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii, iar cele prevazute la art. 11 se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare, cu conditia ca documentatia prezentata de solicitant sa fie completa.
    Art. 13
    (1) Recoltarea unor specii de plante salbatice in vederea cultivarii si capturarea unor specii de animale salbatice din fauna autohtona in vederea cresterii in captivitate, in scopul comercializarii, se pot face numai pe baza autorizatiei de mediu care se elibereaza de inspectoratele pentru protectia mediului la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile prevazute la art. 3 si 4.
    (2) Pentru cultivarea plantelor sau pentru cresterea animalelor salbatice exotice este obligatorie obtinerea acordului de mediu pentru import, eliberat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, in conditiile prevazute la art. 10. Avizul comisiei de specialitate a Academiei Romane se va elibera numai in baza unui studiu de evaluare a riscului ecologic al introducerii acelor specii pe teritoriul tarii. Studiul va fi executat de o institutie stiintifica de specialitate, pe cheltuiala solicitantului acordului de mediu.
    (3) Activitatile prevazute la alin. (1) si (2) se pot autoriza numai daca solicitantul face dovada ca:
    a) detine tehnologia de cultura sau de crestere in captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante si/sau de animale salbatice terestre ori acvatice, care urmeaza sa fie cultivate sau crescute in captivitate. Tehnologiile respective, cu exceptia celor elaborate de institutele stiintifice de specialitate din tara, trebuie sa fie avizate de o unitate de cercetare din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sau de institutele si centrele de cercetari biologice din tara, care poarta raspundere pentru tehnologia avizata;
    b) detine suprafetele de teren si/sau amenajarile corespunzatoare aplicarii tehnologiilor prevazute la lit. a). In cazul cresterii in captivitate a animalelor conditiile de crestere trebuie sa indeplineasca cerintele care privesc satisfacerea normelor referitoare la drepturile animalelor.
    (4) Pentru recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si animalelor salbatice care sunt cultivate sau sunt crescute in captivitate, in conditiile prevazute la alin. (3), nu sunt necesare studiile de evaluare prevazute la art. 6 alin. (2).
    (5) La emiterea acordului de mediu pentru exportul speciilor de plante salbatice cultivate si al speciilor de animale salbatice crescute in captivitate nu se percep tarifele prevazute in prezentul ordin.
    Art. 14
    (1) Sunt interzise:
    a) recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si a animalelor salbatice sau a unor parti ori produse ale acestora la varste, dimensiuni, perioade de crestere, de dezvoltare si de reproducere prohibite, conform reglementarilor specifice;
    b) recoltarea, capturarea, achizitia si comercializarea plantelor si a animalelor declarate monumente ale naturii, a celor endemice, rare sau aflate in pericol de disparitie, precum si a speciilor de plante si animale salbatice cu regim special de protectie conform conventiilor internationale, indiferent de zona si de terenurile in/pe care se gasesc;
    c) recoltarea si capturarea oricaror plante si animale salbatice din rezervatii stiintifice si din zonele cu regim de protectie ecologica integrala din ariile naturale protejate.
    (2) Plantele si animalele salbatice din categoriile precizate la alin. (1) lit. b) pot fi recoltate sau capturate in conditii exceptionale, numai cu autorizarea speciala din partea autoritatii centrale pentru protectia mediului si cu avizul stiintific prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane.
    (3) Este permisa recoltarea/capturarea plantelor si animalelor salbatice din rezervatiile biosferei si din alte categorii de arii naturale protejate in care exista zone cu resurse ce pot fi valorificate economic, autorizatia de mediu eliberandu-se pe baza avizului stiintific al Academiei Romane.
    (4) Pentru Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" autorizatiile de mediu pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si comercializare a resurselor de flora si fauna salbatica de pe teritoriul acesteia se elibereaza de catre Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
    Art. 15
    Recoltarea/capturarea unor plante si animale salbatice din categoria celor prevazute la art. 1 alin. (2) de catre persoane fizice pentru consumul sau folosinta proprie in familie, cu exceptia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire si conservare, se poate face fara autorizatie de mediu, dar cu respectarea dispozitiilor art. 14, precum si a conditiilor, restrictiilor si interdictiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii, a speciilor de plante si animale amenintate cu disparitia, a zonelor naturale supuse regimului de protectie ecologica, stabilite de catre autoritatile competente, precum si de catre proprietarii si detinatorii legali ai terenurilor si apelor, cu privire la accesul pe terenurile pe care le detin in proprietate sau in administrare.
    Art. 16
    (1) Importul in Romania al oricaror plante sau animale din flora si fauna salbatica, in stare vie, in scopul comercializarii pe piata interna sau la export ori in scopul prelucrarii industriale, in vederea comercializarii pe piata interna sau la export, se poate face numai de persoanele care detin acordul de mediu pentru import, in conditiile prevazute la art. 10.
    (2) In cazul reexportului produselor prevazute la alin. (1) pe documentele de insotire a marfii se va mentiona tara initiala de origine a acestor produse.
    (3) Exportul si importul de sturioni sau de cetacee ori de produse provenite din acestea, in stare proaspata sau prelucrata, sunt supuse autorizarii in conformitate cu prevederile Conventiei CITES.
    (4) Importul in orice scop al fildesului neprelucrat, al pieilor si al produselor din piele de pui de foca este interzis.
    Art. 17
    Persoanele juridice care organizeaza activitati de recoltare, capturare si/sau de achizitie a resurselor biologice din flora si fauna salbatica din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), sunt obligate:
    a) sa organizeze puncte de achizitie cu dotarile necesare, conduse de persoane care cunosc normele tehnice de recoltare/capturare si regulile de achizitie a speciilor de flora si fauna salbatica;
    b) sa instruiasca persoanele fizice cu care lucreaza, pentru respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor si a animalelor salbatice, aprobate de autoritatile competente, si sa exercite controlul asupra activitatii acestor persoane;
    c) sa stimuleze constituirea pe plan local a asociatiilor de recoltatori, asigurandu-le instruirea necesara pentru respectarea reglementarilor privind accesul la resurse si a normelor de protectie a mediului si de conservare a florei si faunei salbatice;
    d) sa solicite inspectoratelor pentru protectia mediului, dupa caz, acordurile sau autorizatiile de mediu pentru centrele de prelucrare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 18
    In aplicarea dispozitiilor prezentului ordin inspectoratele pentru protectia mediului vor asigura:
    a) informarea institutiilor publice interesate, in scopul realizarii unei cooperari eficiente;
    b) informarea publicului si a agentilor economici interesati;
    c) informarea administratiilor zonelor publice, inclusiv prin amplasarea unor panouri informative in teritoriu si in aceste zone;
    d) exercitarea unor controale periodice pentru constatarea modului in care sunt respectate dispozitiile legale de catre comercianti si de administratiile zonelor publice;
    e) controlul asupra acestor activitati, in conformitate cu dispozitiile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, luand masurile de sanctionare prevazute de lege, inclusiv de anulare a autorizatiilor si de respingere a unor noi solicitari de autorizare in cazuri justificate;
    f) evidenta autorizatiilor eliberate, conform dispozitiilor prezentului ordin;
    g) cooperarea cu institutiile stiintifice si cu serviciile publice de specialitate pentru obtinerea informatiilor necesare in vederea evaluarii starii si potentialului natural al resurselor biologice din flora si fauna salbatica de pe teritoriul judetului, in scopul tinerii sub control a nivelurilor de recoltare, capturare si achizitie a acestora, pentru evitarea supraexploatarii lor si a riscului provocarii unor dezechilibre ecologice.
    Art. 19
    (1) Pentru exercitarea controlului necesar asupra operatiunilor de export, de import si de tranzit reglementate prin prezentul ordin, in conformitate cu dispozitiile actelor juridice internationale la care Romania este parte si cu procedurile instituite la nivelul Uniunii Europene, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Directia Generala a Vamilor vor stabili prin ordin comun punctele vamale prin care se vor face operatiunile respective, avand in vedere si propunerile agentilor economici interesati.
    (2) Pentru punctele de control vamal ce vor fi stabilite, inspectoratele pentru protectia mediului, in cooperare cu autoritatile vamale, vor asigura organizarea masurilor de control operativ de specialitate, cu participarea directa a specialistilor din cadrul inspectoratelor pentru protectia mediului.
    (3) Autoritatile vamale vor completa rubricile cu destinatia specifica din acordul de mediu pentru export.
    (4) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va face demersurile necesare pe langa autoritatile competente pentru realizarea unui afisaj informativ corespunzator la toate punctele de trecere a frontierei pentru calatori, cu privire la bunurile naturale supuse regimului special de export si import prin legislatia nationala si internationala.
    Art. 20
    Persoanele fizice si juridice care obtin autorizatii de mediu din partea inspectoratelor pentru protectia mediului pentru organizarea activitatilor de recoltare/capturare si/sau achizitie a resurselor naturale prevazute la art. 1 alin. (2), potrivit prevederilor prezentului ordin, sunt obligate sa aiba acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a avea acces si a putea recolta/captura aceste resurse. Acordul proprietarilor si al administratorilor poate fi un contract, o conventie sau orice fel de alta intelegere intre parti.
    Art. 21
    Comercializarea pe piata interna a oricaror produse din categoriile prevazute la art. 1 alin. (2) se poate face in stare vie, proaspata sau semiprelucrata numai de catre persoane care indeplinesc conditiile legale pentru exercitarea de activitati comerciale. Administratiile zonelor publice si organele de control de specialitate sunt obligate, in conformitate cu dispozitiile legale, sa controleze documentele de provenienta a marfurilor ce se comercializeaza si sa aplice sanctiunile prevazute de lege.
    Art. 22
    (1) Persoanele fizice sau juridice care solicita autorizatii de mediu la inspectoratele pentru protectia mediului conform prevederilor art. 3 - 5 au obligatia sa achite tarifele prevazute in anexa nr. 11.
    (2) Tarifele se platesc la depunerea documentelor necesare in vederea autorizarii, intr-un cont extrabugetar deschis la dispozitia inspectoratelor pentru protectia mediului, pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta si pentru acoperirea cheltuielilor legate de verificarea acestora, inclusiv pe teren, in vederea emiterii autorizatiilor de mediu, in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata.
    (3) Persoanele fizice sau juridice care solicita acorduri de mediu pentru export sau permise CITES la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform prevederilor art. 8 si 11, au obligatia sa achite tarifele prevazute in anexa nr. 12.
    (4) Tarifele se platesc la eliberarea acordurilor pentru export si a permiselor CITES intr-un cont extrabugetar deschis la dispozitia Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Sumele incasate vor fi utilizate in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta in vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si a permiselor CITES pentru acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin, in special pentru finantarea expertizelor tehnice de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica si pentru stabilirea conditiilor de recoltare/capturare a acestor resurse, precum si pentru evitarea supraexploatarii si provocarii unor dezechilibre ecologice.
    Art. 23
    Autorizarea activitatilor de recoltare, capturare si achizitie care se vor desfasura in anul 2001 se va face pe baza studiilor de evaluare, a cotelor aprobate si a rezultatelor obtinute in anii anteriori.
    Art. 24
    Anexele nr. 1 - 14 fac parte integranta din prezenta procedura de autorizare.

    ANEXA 1
    la procedura

    Inregistrata cu nr. .........
    din ......... la ............

    INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ...............
    Judetul ...............................................

                        CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltarea plantelor si capturarea animalelor din flora si fauna salbatica de catre persoane fizice, in scopul comercializarii pe piata interna

    Subsemnatul ................, cu domiciliul in ............, posesor al buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ........., eliberat/eliberata de ............., solicit prin prezenta eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltarea urmatoarelor resurse naturale*):
    1. specia de plante salbatice
    2. specia de animale salbatice.
___________________________________________________________________
Nr.   Specia de plante/animale   Zona din care se     Cantitatea
crt.   care se recolteaza/se      recolteaza/se     (kg sau nr. de
         captureaza*)             captureaza          exemplare)
___________________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
___________________________________________________________________

    Subsemnatul declar ca in anul trecut (........) am recoltat/am capturat urmatoarele cantitati de plante si animale salbatice:
____________________________________________________________________________
         Specificare            Plante salbatice        Animale salbatice
                                      (kg)         (kg sau nr. de exemplare)
_____________________________________________________________________________
 1. Recoltat/capturat - Total   ...............      .....................
    din care, pe specii*)
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
_____________________________________________________________________________
    *) Ceea ce nu il intereseaza pe solicitant se va anula cu x la completarea cererii.
    *) Se vor inscrie denumirile stiintifice si populare ale plantelor si animalelor care se recolteaza/se captureaza. Daca lista acestora este mai mare, solicitantul va completa in continuare o anexa.
    *) Daca lista cuprinzand speciile recoltate/capturate este mai mare, solicitantul va completa in continuare o fila-anexa.

    Subsemnatul declar ca:
    - voi recolta/voi captura numai speciile de plante si animale declarate in aceasta cerere si numai din zonele precizate;
    - voi recolta/voi captura speciile de plante si animale numai la dimensiunile si in perioadele admise de normele tehnice de recoltare/capturare;
    - voi respecta interdictiile si restrictiile de recoltare/capturare precizate in autorizatia de mediu;
    - in timpul recoltarii/capturarii voi respecta obligatiile prevazute de legislatia privind protectia mediului, precum si drepturile proprietarilor terenurilor si ai apelor de pe care voi recolta/captura resursele naturale declarate;
    - cunosc dispozitiile legii cu privire la sanctiunile pe care le pot suporta pentru nerespectarea normelor privind protectia mediului.
    Solicit ca autorizatia de mediu sa fie eliberata pe numele urmatoarelor persoane, membri ai familiei: ............................................... .
    Pentru eliberarea autorizatiei de mediu voi achita tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.

                                                Semnatura solicitantului

            Data ...............

    ANEXA 2
    la procedura

    INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI .......................
    Judetul .............................................

                          AUTORIZATIE DE MEDIU
pentru recoltarea/capturarea de plante si/sau animale din flora si fauna salbatica de catre persoane fizice, in scopul comercializarii pe piata interna
                          nr. ...... din ...............

              Valabila de la ................ pana la ..................

    In baza cererii de recoltare/capturare a unor plante/animale salbatice din flora si fauna salbatica, inregistrata cu nr. ..... din ................., pe numele .............................................., domiciliat in .............................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria ..... nr. ..........., eliberat/eliberata de ........................., se elibereaza prezenta autorizatie de mediu pentru recoltare/capturare, in scopul comercializarii*) urmatoarelor resurse biologice din flora si fauna salbatica:
____________________________________________________________________
Nr.    Specia de plante/animale    Zona din care se    Cantitatea
crt.    care se recolteaza/se       recolteaza/se    (kg sau nr. de
            captureaza*)            captureaza        exemplare)
____________________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
_______________________________________________________________________

    Conditiile care trebuie respectate de beneficiarul autorizatiei:
    - recoltarea/capturarea plantelor/animalelor se va face numai din zonele si de pe suprafetele precizate in autorizatia de mediu;
    - plantele/animalele nu vor fi recoltate/capturate din zone si de pe suprafete pentru care beneficiarul autorizatiei de mediu nu are acordul (contract, protocol etc.) incheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor si ai apelor;
    - recoltarea/capturarea oricaror plante si animale salbatice nu se va face din zonele declarate rezervatii naturale, rezervatii stiintifice si din zonele cu regim de protectie ecologica integrala din ariile naturale protejate.
    Alte conditii pentru recoltarea/capturarea plantelor si animalelor inscrise in autorizatia de mediu:
    ..................................................................
    Prezenta autorizatie de mediu este valabila pentru urmatoarele persoane fizice, membri ai familiei solicitantului, precizate in cererea de autorizare:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.........................., cu domiciliul in .................................. si posesoare a buletinului/cartii de identitate .............. seria .......... nr. ........................

         Seful Serviciului protectia naturii
             si arii naturale protejate,
              .......................

                                                          Inspector-sef,
                                                        ...................

    Intocmit,
    Pentru eliberarea prezentei autorizatii de mediu titularul a achitat tariful de autorizare cu chitanta nr. ...... din ......., in suma de ......., conform prevederilor legale.
-----------
    *) Se va completa, conform cererii solicitantului, cu una dintre urmatoarele mentiuni: plante salbatice; animale salbatice; plante si animale salbatice.
    *) Se va completa cu denumirea populara a plantei sau a animalului, urmata imediat de denumirea stiintifica completa (genul si specia). Daca lista cuprinzand speciile care se recolteaza/se captureaza este mai mare, in continuare se completeaza o anexa la autorizatia de mediu.

    ANEXA 3
    la procedura

    Inregistrata cu nr. ................
    din ........... la .................

    INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ................
    Judetul ................................................

                        CERERE DE AUTORIZARE
pentru recoltarea/capturarea si/sau achizitionarea/comercializarea unor plante si animale din flora si fauna salbatica, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, de catre persoane juridice

    Agentul economic ............., reprezentat prin ..........., in calitate de .............., cu sediul in .............., inregistrat la Camera de Comert si Industrie ........... cu nr. ....... din ........, avand ca obiect de activitate mentionat in statut .........., solicit prin prezenta eliberarea autorizatiei de mediu pentru recoltare/capturare/achizitie, in scopul comercializarii,*) a urmatoarelor resurse:*)
    - plante salbatice;
    - animale salbatice;
    - plante si animale salbatice.
______________________________________________________________________
   Specia de plante/animale    Zona din care se         Cantitatea
    care se recolteaza/se       recolteaza/se         (kg sau nr. de
    captureaza si/sau se      captureaza si/sau se       exemplare)
      achizitioneaza/se          achizitioneaza
     comercializeaza*)
______________________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
______________________________________________________________________

    Agentul economic ............. declara ca in anul anterior (......) a recoltat/a capturat si/sau a achizitionat/a comercializat urmatoarele cantitati de resurse biologice naturale:
_____________________________________________________________________________
         Specificare                  Plante salbatice     Animale salbatice
                                            (kg)            (kg sau nr. de
                                                              exemplare)
_____________________________________________________________________________
 1. Recoltat/Capturat +
    Achizitionat + Comercializat - Total, ...............,
    din care, pe specii:
 1.1.
 1.2.
 1.3.
 1.4.
 1.5.
____________________________________________________________________________

    Punctele de achizitie ale solicitantului:
...............................................................................
    Centrele de prelucrare ale solicitantului:
...............................................................................
    Agentul economic se obliga sa asigure:
    - recoltarea/capturarea/achizitionarea numai a plantelor si/sau a animalelor precizate in cererea de autorizare si numai din zonele declarate in aceasta;
    - recoltarea/capturarea/achizitionarea plantelor si animalelor numai la varstele si in perioadele admise de normele tehnice de recoltare/capturare;
    - respectarea celorlalte interdictii si restrictii de recoltare/capturare/achizitionare, precizate in autorizatia de mediu;
    - respectarea in timpul recoltarii/capturarii si/sau al achizitionarii a obligatiilor prevazute de lege privind protectia mediului si a drepturilor proprietarilor de terenuri, ape de unde urmeaza sa se recolteze/captureze/achizitioneze plantele si animalele precizate in autorizatia de mediu;
    - respectarea de catre personalul propriu sau de cel angajat sezonier a obligatiilor de mai sus, inclusiv intocmirea fiselor de instructaj pentru personalul utilizat la recoltare/capturare/achizitionare.
    Pentru eliberarea autorizatiei de mediu agentul economic va achita tariful de autorizare stabilit conform prevederilor legale.

                                             Semnatura solicitantului
                                                 ...............

          Data ................
------------
    *) Ceea ce nu il intereseaza pe solicitant va fi anulat cu x la completarea cererii.
    *) Se vor scrie denumirile populare ale plantelor si animalelor care se recolteaza/se captureaza sau se achizitioneaza in vederea comercializarii sau prelucrarii. Dupa denumirea populara se va scrie in mod obligatoriu denumirea stiintifica (genul si specia).

    ANEXA 4
    la procedura

    INSPECTORATUL PENTRU PROTECTIA MEDIULUI .......................
    Judetul ...................................................

                        AUTORIZATIE DE MEDIU
pentru recoltarea/capturarea si/sau achizitionarea si comercializarea, in stare vie, proaspata sau semiprelucrata, de plante si animale salbatice din flora si fauna salbatica de catre persoane juridice

                         nr. ...... din ..............

              Valabila de la .............. pana la .....................

    In baza cererii agentului economic ...................... nr. ....... din .............., cu sediul in ..........................., reprezentat prin ..........................., in calitate de .............., inregistrat la Camera de Comert si Industrie ........................ cu nr. ......... din ................,
    se elibereaza prezenta autorizatie de mediu pentru recoltarea/capturarea/achizitionarea*) urmatoarelor resurse biologice din flora si fauna salbatica:
___________________________________________________________________________
   Specia de plante/animale      Zona din care se           Cantitatea
    care se recolteaza/se         recolteaza/se           (kg sau nr. de
    captureaza si/sau se        captureaza si/sau se         exemplare)
      achizitioneaza/se            achizitioneaza
     comercializeaza*)
___________________________________________________________________________
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
___________________________________________________________________________

    Punctele de achizitie autorizate conform normelor legale:*)
    .......................................................................
    Centrele de prelucrare autorizate:* )
    .......................................................................
    Conditiile care trebuie respectate de beneficiarul autorizatiei de mediu:
    - recoltarea/capturarea plantelor/animalelor se va face numai din zonele si de pe suprafetele precizate in autorizatia de mediu;
    - plantele/animalele nu vor putea fi recoltate/capturate din zone si de pe suprafete pentru care beneficiarul autorizatiei de mediu nu are acordul (contract, protocol etc.) incheiat cu proprietarii/administratorii/gestionarii legali ai terenurilor, apelor;
    - recoltarea/capturarea oricaror plante si animale salbatice nu se va face din zonele declarate rezervatii naturale, rezervatii stiintifice si din zonele cu regim si protectie ecologica integrala din ariile naturale protejate;
    - recoltarea/capturarea se va face numai in cantitatile inscrise in autorizatia de mediu si numai la varstele si in perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare;
    - respectarea in timpul recoltarii, atat de catre personalul propriu, cat si de cel angajat sezonier, a obligatiilor prevazute de legislatia privind protectia mediului si a drepturilor proprietarilor de terenuri si ape;
    - instruirea tuturor culegatorilor angajati permanent sau sezonier in legatura cu desfasurarea activitatilor autorizate.
    Alte conditii pentru recoltarea/capturarea plantelor si animalelor inscrise in autorizatia de mediu:
    In baza prezentei autorizatii de mediu agentul economic va asigura fiecarui culegator - angajat permanent sau sezonier - un ecuson de identificare purtand denumirea agentului economic, numele si prenumele persoanei, numarul autorizatiei de mediu si emitentul acesteia.
    Pentru eliberarea prezentei autorizatii titularul a achitat tariful de autorizare cu chitanta nr. ....... din ................., in suma de .............. lei, conform prevederilor legale.

    Seful Serviciului protectia naturii
       si arii naturale protejate,
      ...........................
                                                            Inspector-sef,
                                                         ....................
              Intocmit,
          .................
------------
    *) La eliberarea autorizatiei de mediu se vor sterge cu x activitatile care nu sunt solicitate de beneficiarul autorizatiei de mediu.
    *) Se va completa cu denumirea populara a plantei sau a animalului, urmata imediat de denumirea stiintifica completa (genul si specia). Daca lista acestor specii este mai mare, tabelul se completeaza in continuare cu o anexa.
    *) Se vor completa conform cererii de autorizare.

    ANEXA 5
    la procedura

    Inregistrata cu nr. ....................
    din ................................. la
    MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                               CERERE
pentru obtinerea acordului de mediu pentru export de plante si animale din flora si fauna salbatica (sau a unor parti din acestea) in stare vie (proaspata) sau semiprelucrata* )

    Agentul economic ......................., cu sediul in ...................., inregistrat la Camera de Comert si Industrie ...................... cu nr. ..... din .........., cod fiscal nr. ..........., avand ca activitate precizata in statutul de functionare ......................................................, reprezentat prin ................................, in calitate de ............,
    solicit prin prezenta eliberarea acordului de mediu pentru exportul de:*)
    a) plante salbatice sau parti ale acestora;
    b) animale salbatice sau parti ale acestora,
    dupa cum urmeaza:
______________________________________________________________________________
Specia de plante/animale           Starea in care          Cantitatea
salbatice care se exporta*)  se face exportul*) (kg sau nr. de exemplare)
______________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
______________________________________________________________________________

    Tara sau tarile in care se face exportul ..................................
    Perioada in care se va face exportul ......................................
    Punctul vamal de trecere a frontierei pentru export .......................

    Agentul economic declara ca in anul trecut (.......) a exportat urmatoarele resurse biologice naturale:
___________________________________________________________________
     Specificare         Plante salbatice     Animale salbatice
                               (kg)       (kg sau nr. de exemplare)
___________________________________________________________________
1. Export - total,
   din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
___________________________________________________________________

    La prezenta cerere anexam:
    - copie de pe autorizatia/autorizatiile de mediu eliberata/eliberate de inspectoratul/inspectoratele pentru protectia mediului pentru organizarea pe anul in curs a activitatilor de recoltare/capturare si/sau achizitie/comercializare.
    Pentru eliberarea acordului de mediu pentru export agentul economic va achita tariful stabilit conform prevederilor legale.

                                          Semnatura solicitantului,
                                       ...............................
    Data ..................
------------
    *) Acordul de mediu pentru export se elibereaza numai pentru speciile de plante si animale salbatice non - CITES. Pentru speciile cuprinse in cele 3 anexe la Conventia CITES se solicita eliberarea Permisului CITES, conform prevederilor acesteia.
    *) Se sterg de catre solicitant activitatile care nu fac obiectul exportului.
    *) Se completeaza tabelul cu denumirea populara si stiintifica a speciilor ce urmeaza sa fie exportate.
    *) Stare vie, proaspata si semiprelucrata.

    ANEXA 6
    la procedura

                                ROMANIA

                MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
                DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIA MEDIULUI

           Directia protectie si conservare a biodiversitatii,
                arii protejate si monumente ale naturii

                    ACORD DE MEDIU PENTRU EXPORT PLANTE
                          SI/SAU ANIMALE SALBATICE

                    valabil pentru specii non - CITES*)

           Nr. .................... Data ......................

    Valabil de la .......................... pana la ..........................
    In baza Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si a autorizatiei/autorizatiilor de mediu (nr./data/inspectoratul care le-a eliberat)
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................,
...............................................................................
    se autorizeaza agentul economic ...........................................
.................................................................. din Romania sa exporte in .................................................................
urmatoarele resurse biologice salbatice non - CITES:
_____________________________________________________
    Specia                         Cantitatea
de planta/animal   Starea   (kg sau nr. de exemplare)
_____________________________________________________
1.
2.
3.
4.
_____________________________________________________

    Prezentul acord a fost eliberat in doua exemplare, unul pentru exportator, celalalt pentru emitent, ambele cu stampila originala.

                                    Director,
                         ..................................
------------
    *) Pentru speciile din flora si fauna salbatica prevazute in anexele Conventiei CITES este valabil numai Permisul CITES.

                                ROMANIA

            MINISTRY OF WATERS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
            GENERAL DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

          Biodiversity Protection and Conservation, Protected Areas
                     and Natural Monuments Directorate

                       ENVIRONMENT PERMIT FOR EXPORT
                       OF WILD PLANTS AND/OR ANIMALS
                      valid for non - CITES species*)

           No. .................... Date ......................

    Valid from ............................. till .............................
    According to the environmental protection law no. 137/1995 and the environmental authorization(s) (no/date/issuing Environmental Inspectorat) ....
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
    The company ...............................................................
.................................................................... of Romania is authorized to export in ....................................................
...............................................................................
the following non - CITES wild biological resources:
____________________________________________
    Species                      Quantity
(flora/fauna)    Condition    (kg or pieces)
____________________________________________
1.
2.
3.
4.
____________________________________________

    This permit has been issued in two copies, one for the exporter, the other for the issuing authority, both of them with original stamp.

                                    Director,
                         ..................................
------------
    *) For the species of wild flora and fauna which are listed in the three annexes of the CITES Convention, only the CITES Permit is valid.

    In atentia beneficiarului: dupa exportul ultimei transe de marfa din cantitatea aprobata conform acordului de mediu, o copie a prezentului document va fi transmisa emitentului. Un nou acord de mediu nu va fi eliberat daca nu se respecta solicitarea de mai sus.

           LOC PENTRU INSCRISURI OFICIALE ALE AUTORITATII VAMALE

                                                                       (verso)
 ______________________________________________________________________________
| Data efectuarii |        | Cantitati exportate | Sold | Semnatura ofiterului |
|  transportului  | Specia |     si starea       | (kg) |  vamal si stampila   |
|                 |        |       (kg)          |      |                      |
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|
|_________________|________|_____________________|______|______________________|

    ANEXA 7
    la procedura

    Inregistrata cu nr. ....................
    din ................................. la
    MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                                CERERE
pentru obtinerea acordului de mediu pentru import de plante si animale din flora
si fauna salbatica (sau a unor parti din acestea), in stare vie*)

    Agentul economic ......................., cu sediul in ...................., inregistrat la Camera de Comert si Industrie ...................... cu nr. ..... din .........., cod fiscal nr. ............., avand ca activitate precizata in statutul de functionare ......................................................,
.............................................................................., reprezentat prin ................................, in calitate de ............,

    solicit prin prezenta eliberarea acordului de mediu pentru importul de:*)
    a) plante salbatice sau parti ale acestora;
    b) animale salbatice,
    dupa cum urmeaza:
__________________________________________________________________________
  Specia de plante/animale       Tara din care         Cantitatile
salbatice care se importa*)  se face importul  (kg sau nr. de exemplare)
__________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
__________________________________________________________________________

    Tara sau tarile din care se face importul .................................
    Perioada in care se va face importul ......................................
    Punctul vamal de trecere a frontierei pentru import .......................
    Scopul importului .........................................................

    Agentul economic declara ca in anul trecut (........) a importat urmatoarele resurse biologice naturale:
____________________________________________________________________
     Specificare         Plante salbatice      Animale salbatice
                              (kg)         (kg sau nr. de exemplare)
____________________________________________________________________
1. Import - total,
   din care, pe specii:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
____________________________________________________________________

    La prezenta cerere anexam avizul Academiei Romane.

                                            Semnatura solicitantului,
                                         ..............................
    Data ........................
------------
    *) Acordul de mediu pentru import se elibereaza numai pentru speciile de plante si animale salbatice non - CITES. Pentru speciile listate in cele 3 anexe ale Conventiei CITES se solicita eliberarea Permisului CITES, conform prevederilor acesteia.
    *) Se sterg de catre solicitant activitatile ce nu fac obiectul importului.
    *) Se completeaza tabelul cu denumirea populara si stiintifica a speciilor ce urmeaza sa fie importate.

    ANEXA 8
    la procedura

                                  ROMANIA

                   MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
                   DIRECTIA GENERALA DE PROTECTIA MEDIULUI

              Directia protectie si conservare a biodiversitatii,
                     arii protejate si monumente ale naturii

                       ACORD DE MEDIU PENTRU IMPORT PLANTE
                            SI/SAU ANIMALE SALBATICE

                       valabil pentru specii non - CITES*)

                Nr. .................. Data ......................

    Valabil de la ......................... pana la ...........................
    In baza Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si cu avizul stiintific al Academiei Romane nr. .................. din ..................................
    Se autorizeaza agentul economic ...........................................
...............................................................................
sa importe din ..............................................................*)
................................................................................
urmatoarele resurse biologice salbatice non - CITES:
___________________________________________________________________
       Specia               Starea              Cantitatea
 de planta/animal                        (kg sau nr. de exemplare)
___________________________________________________________________
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
___________________________________________________________________

    Prezentul acord a fost eliberat in doua exemplare, unul pentru importator, celalalt pentru emitent, ambele cu stampila originala.

                                    Director,
                         ..................................

------------
    *) Pentru speciile din flora si fauna salbatica prevazute in anexele Conventiei CITES este valabil numai Permisul CITES.
    *) Numele tarii din care se face importul.


                                    ROMANIA

                 MINISTRY OF WATERS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
                 GENERAL DIRECTORATE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

            Biodiversity Protection and Conservation, Protected Areas
                         and Natural Monuments Directorate

                          ENVIRONMENT PERMIT FOR IMPORT
                        OF THE WILD PLANTS AND/OR ANIMALS

                          valid for non - CITES species*)

                No. .................... Date ......................

    Valid from .......................... till ................................
    According to the environmental protection law no. 137/1995 and the Scientific Notification of the Romanian Academy no. ......... of ...............
    The following company .....................................................
...............................................................................
is authorized to import from ................................................*)
................................................................................
the following non - CITES wild biological resources:
________________________________________________________
       Species           Condition           Quantity
    (flora/fauna)                         (kg or pieces)
________________________________________________________
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
________________________________________________________

    This permit has been issued in two copies, one for the importer, the other for the issuing authority, both of them with original stamp.

                                    Director,
                         ..................................

------------
    *) For the species of wild flora and fauna which are listed in the three annexes of the CITES Convention, only the CITES Permit is valid.
    *) The name of the country from where the import is made.

    ANEXA 9
    la procedura

    Inregistrata cu nr. ....................
    din ................................. la
    MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

                                   CERERE
                     pentru obtinerea Permisului CITES

    ............................................................................
                             (numele si adresa)
...............................................................................
...............................................................................
    solicit eliberarea Permisului CITES pentru exportul/reexportul/importul urmatoarelor specii din flora si fauna salbatica:
 ______________________________________________________________________________
| Specia*) |        Starea       |Tara de origine|Tara de destinatie|Cantitatea|
|          |speciei/produsului*)|               |                  |          |
|__________|_____________________|_______________|__________________|__________|
|1.        |                     |               |                  |          |
|2.        |                     |               |                  |          |
|3.        |                     |               |                  |          |
|4.        |                     |               |                  |          |
|5.        |                     |               |                  |          |
|__________|_____________________|_______________|__________________|__________|

    Perioada pentru care se solicita eliberarea Permisului CITES ..............
    Adresa importatorului .....................................................
    Punctul/punctele vamal/vamale de trecere a frontierei .....................
    Pentru eliberarea Permisului CITES voi achita tariful stabilit conform prevederilor legale.

                                              Semnatura solicitantului,
                                            .............................

    Data ......................
------------
    *) Denumirea populara si stiintifica.
    *) Starea in care se afla specia: vie, proaspata, parti sau produse usor identificabile ale acesteia.


    Registration no. .................. at
    MINISTRY OF WATERS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

                                 APPLICATION
                          for CITES Permit issuance

    ............................................................................
                             (name and address)
................................................................................
................................................................................
    CITES Permit issuance is requested for the export/re-export/import of the following wild fauna and flora species:
 ______________________________________________________________________________
| Species*)    |   Species  |Country of origin| Country of destination|Quantity|
|              |condition*)|                 |                       |        |
|______________|____________|_________________|_______________________|________|
|1.            |            |                 |                       |        |
|2.            |            |                 |                       |        |
|3.            |            |                 |                       |        |
|4.            |            |                 |                       |        |
|5.            |            |                 |                       |        |
|______________|____________|_________________|_______________________|________|

    Time period for which the CITES Permit should be valid .....................
    Customs Point/Points for crossing border ...................................
    For CITES Permit issuance I shall pay the tax established according to legal provisions.

                                                      Signature
                                           ..............................

    Date ......................

------------
    *) English and Latin names.
    *) Condition of the species: live, dead, parts and derivatives thereof.

    ANEXA 10
    la procedura

    CITES  CONVENTION ON                      PERMIT / CERTIFICATE No.
           INTERNATIONAL TRADE IN       ___
           ENDANGERED SPECIES OF       |___| EXPORT
           WILD FAUNA AND FLORA        |___
                                       |___| RE-EXPORT     Original
                                       |___
                                       |___| IMPORT        ____________________
                                       |___               | 2. Valid until     |
                                       |___| OTHER:       |                    |
 ______________________________________|__________________|____________________|
| 3. Importer (name and address)       | 4. Exporter / Re-exporter             |
|                                      |    (name and address, country)        |
|                                      |                                       |
|                                      |                                       |
|______________________________________|         _____________________________ |
| 3a. Country of import                |            Signature of the applicant |
|______________________________________|_______________________________________|
| 5. Special conditions                | 6. Name, address, national seal/stamp |
|                                      |    and country of management Authority|
|                                      |                                       |
|                                      |       MINISTERUL APELOR SI            |
| For live animals, this permit or     |       PROTECTIEI MEDIULUI             |
| certificate is only valid if the     |                                       |
| transport conditions conform to the  |       MINISTRY OF WATERS AND          |
| Guidelines for the Transport of Live |       ENVIRONMENTAL PROTECTION        |
| Animals or, in the case of air       |                                       |
| transport, to the IATA Live Animals  |       Bd. Libertatii no. 12, Bucharest|
| Regulations.                         |       ROMANIA                         |
|______________________________________|                                       |
| 5a. Purpose of      | 5b. Security   |                                       |
|     the transaction |     stamp No.  |                                       |
|     (see reverse)   |                |                                       |
|_____________________|________________|_______________________________________|
|7./8. SCIENTIFIC    9. Description     |10. Appendix|11. Quantity|11a. Total  |
|      NAME (genus      of specimens,   |    No.     |  (Including|   exported/|
|      and species)     including       |    And     |     unit)  |   Quota    |
|      AND COMMON       identifying     |    source  |            |            |
|      NAME OF          marks of numbers|    (see    |            |            |
|      ANIMAL OR        (age/sex if     |    reverse)|            |            |
|      PLANT            live)           |            |            |            |
|_______________________________________|____________|____________|____________|
| |7./8.            9.                  |10.         |11.         |11a.        |
| |                                     |            |            |            |
| |_____________________________________|____________|____________|____________|
|A|12. Country   Permit  Date|12a. Country   Certificate  Date|12b. Number of  |
| |    of        No.         |     of last   No.              |the operation*)|
| |    origin*)              |     re-export                  |or date of      |
| |                          |                                |acquisition*) |
|_|_____________|_______|____|______________|____________|____|________________|
| |7./8.            9.                  |10.         |11.         |11a.        |
| |                                     |            |            |            |
| |_____________________________________|____________|____________|____________|
|B|12. Country   Permit  Date|12a. Country   Certificate  Date|12b. Number of  |
| |    of        No.         |     of last   No.              |the operation*)|
| |    origin*)              |     re-export                  |or date of      |
| |                          |                                |acquisition*) |
|_|_____________|_______|____|______________|____________|____|________________|
| |7./8.            9.                  |10.         |11.         |11a.        |
| |                                     |            |            |            |
| |_____________________________________|____________|____________|____________|
|C|12. Country   Permit  Date|12a. Country   Certificate  Date|12b. Number of  |
| |    of        No.         |     of last   No.              |the operation*)|
| |    origin*)              |     re-export                  |or date of      |
| |                          |                                |acquisition*) |
|_|_____________|_______|____|______________|____________|____|________________|
| |7./8.            9.                  |10.         |11.         |11a.        |
| |                                     |            |            |            |
| |_____________________________________|____________|____________|____________|
|D|12. Country   Permit  Date|12a. Country   Certificate  Date|12b. Number of  |
| |    of        No.         |     of last   No.              |the operation*)|
| |    origin*)              |     re-export                  |or date of      |
| |                          |                                |acquisition*) |
|_|_____________|_______|____|______________|____________|____|________________|
|   *) Country in which the specimens were taken from the wild, bred in        |
|      captivity or artificially propagated (only in case of re-export)        |
|  *) Only for specimens of Appendix-I species bred in captivity or           |
|      artificially propagated for commercial purposes                         |
| *) For pre-Convention specimens                                            |
|______________________________________________________________________________|
| 13. THIS PERMIT IS ISSUED BY:                                                |
|     MINISTRY OF WATERS AND ENVIRONMENTAL PROTECTION                          |
|     Bd. Libertatii no. 12, Bucharest                                         |
|     ROMANIA                                                                  |
|                                                                              |
|    BUCHAREST                                                                 |
| _______________    _________   _____________________________________________ |
|     Place            Date       Security stamp, signature and official seal  |
|______________________________________________________________________________|
| 14. EXPORT ENDORSEMENT:    15. Bill of Lading/Air Way-bill Number:           |
|_________________________                                                     |
| Block |  Quantity       |                                                    |
|_______|_________________|                                                    |
|   A   |                 |                                                    |
|_______|_________________|                                                    |
|   B   |                 |                                                    |
|_______|_________________|                                                    |
|   C   |                 | _______________  ______ __________  ______________ |
|_______|_________________| Port of Export/   Date   Signature  Official stamp |
|   D   |                 |   Re-export                            and title   |
|_______|_________________|____________________________________________________|
                                               CITES PERMIT / CERTIFICATE No.

    ANEXA 11
    la procedura

                            TARIFELE
care se incaseaza de inspectoratele pentru protectia mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta si pentru acoperirea cheltuielilor legate de verificarea acestora, inclusiv pe teren, in vederea emiterii autorizatiilor de mediu
 ___________________________________________________________________________
|                                         |Tarifele, in lei, care se platesc|
|         Analiza solicitarilor           |_________________________________|
|   si a documentatiilor care privesc:    |   de persoane   |  de persoane  |
|                                         |     fizice      |    juridice   |
|_________________________________________|_________________|_______________|
|1. activitatile de recoltare, achizitie  |     250.000     |   1.000.000   |
|   si comercializare a plantelor din     |                 |               |
|   flora salbatica                       |                 |               |
|_________________________________________|_________________|_______________|
|2. activitatile de capturare, achizitie  |     350.000     |   1.500.000   |
|   si comercializare pe piata interna    |                 |               |
|   a animalelor din fauna salbatica      |                 |               |
|_________________________________________|_________________|_______________|
|3. activitatile de recoltare, capturare, |     500.000     |   2.500.000   |
|   achizitie si comercializare pe piata  |                 |               |
|   interna a plantelor si animalelor din |                 |               |
|   flora si fauna salbatica              |                 |               |
|_________________________________________|_________________|_______________|
|4. verificarea stocurilor si incheierea  |        -        |   1.500.000   |
|   documentelor referitoare la stocuri   |                 |               |
|_________________________________________|_________________|_______________|
|5. activitatile de vanatoare             |        -        |   2.000.000*) |
|_________________________________________|_________________|_______________|
    *) Se platesc numai de gestionarii fondurilor de vanatoare.

    ANEXA 12
    la procedura

                                 TARIFELE
care se incaseaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta in vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si a permiselor CITES si pentru acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin

    SECTIUNEA I

    Tarifele care se incaseaza pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta in vederea emiterii acordurilor de mediu pentru export si pentru acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin, in special pentru finantarea expertizelor tehnice de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatica si pentru stabilirea conditiilor de recoltare/capturare a acestor resurse, pentru evitarea supraexploatarii si provocarii unor dezechilibre ecologice:
 ____________________________________________________________________
|       Tipul resurselor care se exporta             |   Tariful     |
|____________________________________________________|_______________|
|a) ciuperci comestibile in stare proaspata sau      |  300 lei/kg   |
|   semiprelucrata                                   |               |
|____________________________________________________|_______________|
|b) plante din flora salbatica, medicinale,          |  150 lei/kg   |
|   alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub   |               |
|   forma intreaga sau parti din acestea (radacini,  |               |
|   rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori,     |               |
|   frunze, seminte si muguri) in stare vie,         |               |
|   proaspata sau semiprelucrata                     |               |
|____________________________________________________|_______________|
|c) seminte de specii forestiere si alte specii de   |  2.000 lei/kg |
|   flora salbatica (resurse genetice)               |               |
|____________________________________________________|_______________|
|d) fructe din flora salbatica, in stare proaspata   |  150 lei/kg   |
|   sau semiprelucrata                               |               |
|____________________________________________________|_______________|
|e) melci in stare vie                               | 10.000 lei/kg |
|____________________________________________________|_______________|
|f) carne de melc decochiliata congelata             |  1.000 lei/kg |
|____________________________________________________|_______________|
|g) cochilii de melc                                 |  250 lei/kg   |
|____________________________________________________|_______________|
|h) scoici, broaste si raci, in stare vie            | 10.000 lei/kg |
|____________________________________________________|_______________|
|i) scoici, broaste si raci, in stare semiprelucrata |  2.500 lei/kg |
|____________________________________________________|_______________|
|j) alte organisme acvatice (viermi, crustacee       |  5.000 lei/kg |
|   si altele)                                       |               |
|____________________________________________________|_______________|
|k) iepuri si alte mamifere salbatice mici in stare  |  100.000 lei/ |
|    vie (resursa genetica)                          |    exemplar   |
|____________________________________________________|_______________|
|l) iepuri si alte mamifere salbatice mici           |  1.000 lei/kg |
|   sacrificate prin diverse metode, conform legii   |               |
|____________________________________________________|_______________|
|m) mamifere salbatice mari vii (resursa genetica)   |  500.000 lei/ |
|                                                    |    exemplar   |
|____________________________________________________|_______________|
|n) mamifere salbatice mari, impuscate               | 1.000 lei/kg  |
|____________________________________________________|_______________|
|o) pasari vii din fauna salbatica (resursa          |   25.000 lei/ |
|   genetica)                                        |     exemplar  |
|____________________________________________________|_______________|
|p) pasari din fauna salbatica, impuscate            |  2.000 lei/kg |
|____________________________________________________|_______________|

    SECTIUNEA a II-a

    Tarifele care se incaseaza pentru analiza solicitarilor si a documentatiilor care se prezinta in vederea emiterii permiselor CITES si pentru acoperirea cheltuielilor legate de indeplinirea responsabilitatilor stabilite prin prezentul ordin:
 _____________________________________________________________
|     Tipul resurselor care se exporta       |   Tariful      |
|____________________________________________|________________|
|a) specii de mamifere salbatice (trofee de  | 1.500.000 lei/ |
|   vanatoare)                               |    exemplar    |
|____________________________________________|________________|
|b) specii de reptile                        |   250.000 lei/ |
|                                            |    exemplar    |
|____________________________________________|________________|
|c) icre de sturioni                         | 500.000 lei/kg |
|____________________________________________|________________|
|d) carne si alte produse de sturioni        |  50.000 lei/kg |
|____________________________________________|________________|
|e) lipitori                                 |  10.000 lei/kg |
|____________________________________________|________________|
|f) alte specii de animale salbatice         |   150.000 lei/ |
|                                            |    exemplar    |
|____________________________________________|________________|
|g) specii de plante                         | 150.000 lei/kg |
|____________________________________________|________________|
|h) animale pentru gradini zoologice si      |    50.000 lei/ |
|   de circ                                  |     exemplar   |
|____________________________________________|________________|
|i) altele                                   |   500.000 lei/ |
|                                            |      permis    |
|____________________________________________|________________|

    ANEXA 13
    la procedura

    Societatea Comerciala ...................................................
                           (asociatie familiala, persoana fizica, autorizata)

                     FISA DE CAPTURA PENTRU STURIONI
                         nr. ..... din ..........

    Numele si prenumele pescarului
    (sau ale pescarilor)             ...........................
                                     ...........................
                                     ...........................
                                     ...........................
    Numarul permisului
    (sau al permiselor) de pescuit   ...........................
                                     ...........................
                                     ...........................
    Punctul de colectare: ...........................
    Denumirea zonei de pescuit:      ...........................
    Denumirea uneltei de pescuit:    ...........................
    Data capturarii:                 ...........................

    Caracteristicile capturilor
 ______________________________________________________________________________
|     Specia       | Exemplarul 1 | Exemplarul 2 | Exemplarul 3 | Exemplarul 4 |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Sexul             |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Lungimea          |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Greutate totala,  |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|din care,         |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|dupa eviscerare   |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Greutatea icrelor |              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|
|Greutatea laptilor|              |              |              |              |
|__________________|______________|______________|______________|______________|

    Semnatura pescarului .................................................
    Viza punctului de colectare care a inregistrat captura ...............

    VIZE PERIODICE:

    Inspectorul piscicol sau agentul ecolog ..............................
    Data  verificarii: .........................

    NOTA:
    Fisa de captura se depune la administratorii de resurse piscicole in conformitate cu Legea nr. 192/2001, in termen de 5 zile de la data capturarii. Nerespectarea termenului duce la retragerea permisului de pescuit si aplicarea penalitatilor legale in vigoare.

    ANEXA 14
    la procedura

                           DECLARATIE

    Subsemnatul ..........................................................., domiciliat in .............................................., posesor al buletinului/cartii de identitate seria .............. nr. ....................., in calitate de reprezentant al persoanei juridice autorizate, denumita ..........................................................., cu sediul in .........................., str. ............................. nr. ..........., judetul (sectorul) ............................, inscrisa la Camera de Comert si Industrie cu certificatul de inmatriculare nr. ............. din ..............,
    declar pe propria raspundere urmatoarele:
    - activitatea pentru care solicit Permis CITES pentru export sturioni si produse din sturioni este cuprinsa in obiectul de activitate inscris la camera de comert si industrie;
    - documentele depuse pentru obtinerea Permisului CITES pentru export sturioni si produse din sturioni sunt conforme cu realitatea si sunt in evidentele contabile ale societatii comerciale pe care o reprezint si atesta provenienta legala a produselor obtinute;
    - veniturile obtinute sunt declarate conform normelor legale, pentru a se aplica, dupa caz, impozitul pe venitul global;
    - cunosc prevederile legale privind legislatia de protectie a mediului;
    - mentionez ca societatea comerciala pe care o reprezint nu a fost sanctionata in ultimul an pentru incalcarea legilor in vigoare referitoare la pescuitul si protectia sturionilor.

    Drept care semnez prezenta declaratie.

    Data ................
                                             Semnatura,
                                      ......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 647/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 647 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 647/2001
Ordin 410 2008
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora
Ordin 255 2007
privind unele masuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comertul cu specii salbatice de fauna si flora 1)
Ordin 117 2003
pentru modificarea anexei nr. 12 la Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica, precum si a importului acestora, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 647/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu