E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 598 din 17 iunie 2003

privind elaborarea sintezelor nationale in cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc"

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 557 din  4 august 2003


SmartCity3


    In baza dispozitiilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, a art. 4 alin. (3) din anexele nr. 1 - 4 la Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sanatate in anul 2003,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB 5.641/2003 al Directiei generale de sanatate publica,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista sintezelor nationale, reprezentand analiza rezultatelor actiunilor desfasurate in cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc", elaborate de catre institutele de sanatate publica, prevazuta in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Se aproba Metodologia organizarii activitatilor in vederea elaborarii sintezelor nationale privind starea de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediu, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Se aproba actualizarea componentei si atributiilor Secretariatului Planului national de actiune pentru sanatate in relatie cu mediul, constituit la nivelul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Fondurile necesare desfasurarii actiunilor pentru colectarea datelor si elaborarea rapoartelor si sintezelor se asigura din bugetul anual al subprogramului 1.4 "Evaluarea starii de sanatate si a factorilor de risc."
    Art. 5
    Directia generala de sanatate publica, Directia generala a bugetului din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                      Ministrul sanatatii si familiei,
                              Daniela Bartos

    ANEXA 1

                                 LISTA
sintezelor nationale elaborate de catre institutele de sanatate publica

    Art. 1
    Institutul de Sanatate Publica Bucuresti va elabora urmatoarele sinteze nationale privind:
    1. monitorizarea calitatii apei de baut in mediul urban si rural;
    2. monitorizarea epidemiilor hidrice;
    3. evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila generate de apa din fantana;
    4. monitorizarea riscurilor legate de calitatea apei de imbaiere;
    5. monitorizarea calitatii aerului si a indicatorilor de sanatate in relatie cu aceasta;
    6. monitorizarea starii de sanatate a populatiei in raport cu calitatea habitatului uman si a poluarii sonore urbane;
    7. evaluarea modului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile de ingrijire medicala;
    8. monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a laptelui si produselor lactate;
    9. monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a bauturilor racoritoare;
    10. evaluarea nivelului de iod in sarea iodata pentru consumul uman;
    11. monitorizarea toxiinfectiilor alimentare;
    12. monitorizarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide;
    13. monitorizarea starii de sanatate in relatie cu expunerea profesionala la radiatii ionizante;
    14. monitorizarea radioactivitatii apei potabile si alimentului;
    15. elaborarea si implementarea planurilor locale pentru sanatate in relatie cu mediul, evaluarea modului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile de ingrijire medicala;
    16. evaluarea conditiilor de mediu din unitatile de copii si tineret;
    17. monitorizarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor prin examene de bilant, dispensarizare, triaj epidemiologic;
    18. evaluarea impactului asupra sanatatii consecutiv expunerii profesionale la azbest;
    19. monitorizarea bolilor profesionale la nivel national;
    20. raport sintetic privind starea de sanatate a comunitatii in raport cu factorii de risc.
    Art. 2
    Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu Moldovan" Cluj-Napoca va elabora urmatoarele sinteze nationale:
    1. monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a fainii, painii si produselor de panificatie;
    2. monitorizarea calitatii apelor minerale;
    3. monitorizarea starii de nutritie a populatiei;
    4. monitorizarea starii de sanatate a copiilor si tinerilor in relatie cu factorii de risc comportamentali;
    5. evaluarea impactului asupra sanatatii consecutiv expunerii profesionale la poluantii carcinogeni.
    Art. 3
    Institutul de Sanatate Publica Iasi va elabora urmatoarele sinteze nationale:
    1. monitorizarea contaminarii chimice a alimentului pe indicatorii GEMS/FOOD;
    2. evaluarea impactului asupra sanatatii consecutiv expunerii profesionale la zgomot.
    Art. 4
    Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida Georgescu" Timisoara va elabora urmatoarele sinteze nationale:
    - monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a carnii si produselor din carne.

    ANEXA 2

                             METODOLOGIA
organizarii activitatilor in vederea elaborarii sintezelor nationale privind starea de sanatate in relatie cu factorii de risc din mediu

    Art. 1
    Activitatea de elaborare a sintezelor nationale privind sanatatea in relatie cu mediul este coordonata de catre Secretariatul PNASM, constituit la nivelul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, cu componenta si responsabilitatile specifice cuprinse in anexa nr. 3. In implementarea si monitorizarea activitatilor Secretariatul PNASM va colabora cu coordonatorii regionali si cu Grupul consultativ constituit din coordonatorii sintezelor nationale.
    Art. 2
    In scopul elaborarii sintezelor nationale institutele de sanatate publica asigura efectuarea urmatoarelor activitati:
    1. desemnarea unui responsabil al lucrarii si a unui colectiv de lucru, prin decizia conducatorului unitatii;
    2. elaborarea metodologiei nationale de lucru incluzand detalii precise privind: modul de producere a datelor; formularele de raportare; modul si periodicitatea raportarii; modul de prelucrare a datelor la nivel local;
    3. validarea interna a metodologiei si avizarea acesteia de catre Grupul consultativ si Comisia specifica a Ministerului Sanatatii si Familiei;
    4. distribuirea metodologiei de lucru si a formularelor catre toate directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
    5. consultanta si asistenta de specialitate pentru toate directiile de sanatate publica teritoriale;
    6. prelucrarea datelor colectate, elaborarea de rapoarte semestriale si transmiterea acestora catre Ministerul Sanatatii si Familiei si directiile teritoriale;
    7. elaborarea lucrarii nationale si a rezumatului care va contine urmatoarele repere generale: descrierea contextului legislativ, a coordonatelor metodologice (raportarea la experienta nationala si internationala in domeniu; analiza problemei, inclusiv semnificatia in contextul sanatatii publice, in termeni de magnitudine a expunerii, impact asupra sanatatii, analiza dinamicii problemei in plan temporal si spatial; compararea cu dinamica fenomenului pe plan international; semnificatia rezultatelor; solutii posibile);
    8. tiparirea si distribuirea sintezelor nationale catre Ministerul Sanatatii si Familiei si bibliotecile institutelor de sanatate publica;
    9. tiparirea si distribuirea rezumatelor catre directiile de sanatate publica teritoriale;
    10. valorificarea rezultatelor sintezelor elaborate si comunicarea riscurilor;
    11. elaborarea unui raport sintetic privind rezultatele sintezei, care va fi accesibil publicului si organismelor interesate;
    12. rapoartele nationale "Aprovizionarea populatiei cu apa potabila" si "Situatia calitatii apelor naturale folosite in scop de imbaiere sau recreational" vor fi integral facute publice si accesibile populatiei.
    Art. 3
    In vederea colectarii datelor directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele responsabilitati:
    1. desemneaza responsabilii locali de sinteza;
    2. asigura organizarea resurselor umane si financiare astfel incat sa asigure conditiile pentru aplicarea metodologiilor de colectare a datelor;
    3. colecteaza si transmit la termenele specifice stabilite datele necesare elaborarii sintezelor nationale;
    4. prelucreaza si analizeaza datele la nivel judetean si utilizeaza datele pentru elaborarea Raportului starii de sanatate a comunitatii.
    Art. 4
    In elaborarea sintezelor nationale institutele coordonatoare si toate directiile de sanatate publica teritoriale implicate in fluxul de informatii vor respecta urmatoarele termene:
    a) institutele de sanatate publica vor asigura trimiterea metodologiei si a formularelor de raportare catre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pana cel mai tarziu la data de 10 decembrie a anului anterior lucrarii nationale;
    b) directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura transmiterea ritmica a datelor colectate, conform termenelor specifice din metodologii, catre institutul de sanatate publica coordonator si institutul regional, ultima raportare pentru anul in curs fiind la data limita de 15 decembrie;
    c) institutele de sanatate publica vor realiza tiparirea si distribuirea lucrarii si a rezumatului pana cel mai tarziu la data de 31 martie a anului urmator celui la care se refera datele.
    Art. 5
    Datele brute de la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de la nivelul institutelor coordonatoare se vor pune la dispozitie, la cerere, Ministerului Sanatatii si Familiei, directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si institutelor de sanatate publica, in conditiile reglementarilor legale in vigoare.

    ANEXA 3

                              COMPONENTA
reactualizata si atributiile specifice ale membrilor Secretariatului Planului national de actiune pentru sanatate in relatie cu mediul

 ______________________________________________________________________________
|Dr. Alexandra Cucu   |Coordonator PNASM si coordonator obiectiv: Protejarea   |
|                     |sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate         |
|                     |factorilor de risc din mediu                            |
|_____________________|________________________________________________________|
|Dr. Aura Cordeanu    |Coordonator obiectiv: Evaluarea starii de sanatate a    |
|                     |copiilor si tinerilor din colectivitati in relatie cu   |
|                     |factorii din mediul de viata si activitate              |
|_____________________|________________________________________________________|
|Dr. Carmen Artenie   |Coordonator obiectiv: Protejarea sanatatii si prevenirea|
|                     |imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupationali |
|_____________________|________________________________________________________|
|Dr. Aurelia Marcu    |Coordonator obiectiv: Monitorizarea starii de sanatate  |
|                     |si supraveghere demografica                             |
|_____________________|________________________________________________________|
|Dr. Camelia Parvan   |Coordonator activitati igiena alimentului si nutritie   |
|_____________________|________________________________________________________|
|Fiz. Irma Csiki      |Secretar coordonator                                    |
|_____________________|________________________________________________________|
|Dr. Klaus Fabritius  |Coordonator problematica pesticide                      |
|_____________________|________________________________________________________|
|Fiz. Constantin Milu |Coordonator activitati igiena radiatiilor               |
|_____________________|________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 598/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 598 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu