E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 561 din  2 iunie 1999

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 292 din 24 iunie 1999


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul finantelor,
                            Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici

    1. Prezentele norme metodologice reglementeaza modalitatile de aplicare a dispozitiilor privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999, denumita in continuare ordonanta.
    2. De prevederile art. 1 sau 2 din ordonanta, dupa caz, beneficiaza contribuabilii, persoane juridice, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    - achita integral la termenele legale sau in conditiile precizate la art. 2 toate obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale;
    - achita toate ratele din sumele esalonate cu termene de plata in anul 1999.
    3. Contribuabilii, persoane juridice, care, conform inregistrarilor proprii, se incadreaza in prevederile art. 1 sau 2 din ordonanta, dupa caz, intocmesc "Situatia privind obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, achitate conform prevederilor art. 1 sau 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999", conform modelului nr. 1 anexat la prezentele norme metodologice. Pe baza acestei situatii ei pot solicita, dupa depunerea bilantului contabil pentru anul 1999, organelor fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe verificarea constituirii obligatiilor curente la bugetul de stat pe anul 1999, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, si a platilor efective in contul acestor obligatii.
    4. Organele fiscale teritoriale, conform prevederilor art. 1 alin. 1 din ordonanta, procedeaza la verificarea datelor inscrise in situatia intocmita potrivit precizarilor pct. 3 si depusa de contribuabilul persoana juridica. Rezultatele verificarii se inscriu intr-un act de constatare, in care se vor preciza incadrarea contribuabilului in prevederile art. 1 sau 2 din ordonanta, dupa caz, precum si reducerea care se acorda pentru fiecare obligatie fiscala. Un exemplar al actului de constatare intocmit va fi transmis contribuabilului.
    5. - (1) Inregistrarea in contabilitate, in cursul anului 1999, a sumelor virate integral la bugetul de stat la nivelul sumelor datorate si inregistrate se realizeaza astfel:
               %                  = 5121 "Conturi
                                  la banci in lei"
    441 "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    444 "Impozitul pe salarii"
    446 "Alte impozite,
    taxe si varsaminte
    asimilate" (accize)
    446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
    (impozit pe titei si gaze
    naturale)
   (2) Inregistrarea in contabilitatea contribuabililor, in anul urmator, a reducerii calculate si acordate in urma verificarilor efectuate de organele fiscale se realizeaza astfel:
    a) in cazul restituirii sumelor in contul contribuabililor:
    5121 "Conturi la banci = 7718 "Alte venituri exceptionale
    in lei"                  din operatiuni de gestiune"
    b) in cazul compensarii cu alte sume datorate de contribuabili, reprezentand impozite si taxe scadente:
             %                 = 7718 "Alte venituri
                                 exceptionale din
                                 operatiuni de gestiune"
    441 "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata
    444 "Impozitul pe salarii"
    446 "Alte impozite, taxe
    si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si
    creante cu bugetul
    statului"
    6. De prevederile art. 3 din ordonanta beneficiaza contribuabilii, persoane juridice, care, dupa efectuarea platilor restante la bugetul de stat, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii timp de 12 luni consecutive:
    - achita integral la termenele legale sau in conditiile precizate la art. 2 din ordonanta toate obligatiile curente la bugetul de stat, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, aferente perioadei mentionate;
    - achita toate ratele din sumele esalonate cu termene de plata in perioada mentionata.
    7. Contribuabilii, persoane juridice, care, conform inregistrarilor proprii, se incadreaza in prevederile art. 3 din ordonanta, intocmesc "Situatia privind obligatiile la bugetul de stat, achitate conform prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutive", conform modelului nr. 2 anexat la prezentele norme metodologice. Pe baza acestei situatii ei pot solicita, dupa depunerea bilantului contabil pe anul 2000, organelor fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe verificarea constituirii obligatiilor curente la bugetul de stat pe cele 12 luni consecutive, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit pe titei si gaze naturale, si a platilor efective in contul acestor obligatii.
    8. Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din ordonanta, organele fiscale teritoriale procedeaza la verificarea datelor inscrise in situatia intocmita conform prevederilor pct. 7 si depusa de contribuabilul persoana juridica. Rezultatele verificarii se inscriu intr-un act de constatare, in care se vor preciza incadrarea contribuabilului in prevederile art. 3 din ordonanta, precum si reducerea care se acorda pentru fiecare obligatie fiscala. Un exemplar al actului de constatare intocmit va fi transmis contribuabilului.
    9. - (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 1, 2 sau 3 din ordonanta, dupa caz, contribuabilii, persoane juridice, trebuie sa isi achite integral obligatiile curente la bugetul de stat, reprezentand impozit pe profit, impozit pe salarii, T.V.A., accize si impozit la titei si gaze naturale.
    (2) Neplata integrala a cel putin unuia dintre impozitele mentionate la alin. (1) atrage pierderea dreptului de a solicita acordarea facilitatilor si pentru celelalte impozite.
    10. Contribuabilii, persoane juridice, care s-au incadrat in prevederile art. 1, 2 sau 3 din ordonanta, dupa caz, beneficiaza lunar, in continuare pana la sfarsitul anului 2000, de o bonificatie de 5% pentru fiecare obligatie bugetara mentionata la art. 1 din ordonanta si achitata in termenul legal.
    11. Inregistrarea in contabilitate a bonificatiilor de 5% in conformitate cu prevederile art. 4 din ordonanta, in conditiile inregistrarii integrale a sumelor datorate in anul 2000 bugetului de stat, se efectueaza prin articolul contabil:
    441 "Impozitul pe profit" =           %
    sau, dupa caz,              5121 "Conturi curente la
    4423 "T.V.A. de plata"      banci in lei" (suma efectiv
    444 "Impozitul pe salarii"  platita)
    446 "Alte impozite, taxe    7718 "Alte venituri
    si varsaminte asimilate"    exceptionale din
    (accize)                    operatiuni de gestiune"
    446 "Alte impozite, taxe    (bonificatia de 5%)
    si varsaminte asimilate"
    (impozit pe titei si gaze
    naturale)
    12. In anul 2000 contribuabilii, persoane juridice, care beneficiaza de bonificatii conform art. 4 din ordonanta, vor declara la termenele legale obligatiile de plata efective reprezentand impozit pe profit, T.V.A., impozit de salarii, accize si impozit pe titei si gaze naturale, dupa deducerea din impozitul datorat a bonificatiilor calculate.
    13. Contribuabilii la care, in urma controalelor organelor competente, se constata diferente de plata la obligatiile datorate bugetului de stat nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei, daca aceste diferente, impreuna cu majorarile de intarziere aferente, nu sunt achitate in termen de 15 zile de la data constatarii acestora. Termenul de 15 zile pentru plata obligatiilor fiscale constatate ulterior se mentine si in cazul contribuabililor care au exercitat caile de atac administrative potrivit Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999 sau cea prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    14. Facilitatile acordate contribuabililor, persoane juridice, conform ordonantei, la care, in urma controalelor efectuate de organele competente, se constata diferente de plata a obligatiilor datorate bugetului de stat, se anuleaza in cazul nerespectarii prevederilor art. 5 din ordonanta. Organele fiscale teritoriale vor proceda la recalcularea obligatiilor catre bugetul de stat si la calcularea majorarilor de intarziere aferente pe intreaga perioada.

    MODELUL Nr. 1

    Societatea/Compania ............................
    Sediul .........................................
    Inregistrata la ................ sub nr. .......
    Codul fiscal ...................................
    Numarul de inregistrare.........................

                                 SITUATIA*)
privind obligatiile curente la bugetul de stat pentru anul 1999, achitate conform prevederilor art. 1 sau 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999

    *) Situatia se va intocmi pentru fiecare luna a anului 1999.

 ________________________________________________________________________
|    |         |        |        |        |      |          |    Suma    |
|    |         |        |        |        |      |          |obligatiilor|
|Nr. |Impozite,| Sumele |Termenul|  Suma  | Data |Majorarile|pentru care |
|crt.|  taxe   |datorate|   de   |achitata|platii|   de     |se solicita |
|    |         |        | plata  |        |      |intarziere| reducere   |
|    |         |        |        |        |      |          |    dupa    |
|    |         |        |        |        |      |          |  depunerea |
|    |         |        |        |        |      |          | bilantului |
|    |         |        |        |        |      |          |pe anul 1999|
|____|_________|________|________|________|______|__________|____________|
| 1. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |pe profit|        |        |        |      |          |            |
| 2. |T.V.A    |        |        |        |      |          |            |
| 3. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |  pe     |        |        |        |      |          |            |
|    |salarii  |        |        |        |      |          |            |
| 4. |Accize   |        |        |        |      |          |            |
| 5. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |pe titei |        |        |        |      |          |            |
|    |si gaze  |        |        |        |      |          |            |
|    |naturale |        |        |        |      |          |            |
|____|_________|________|________|________|______|__________|____________|

    Conducatorul unitatii,                Conducatorul compartimentului
     ...................                      financiar-contabil,
     (numele, prenumele,                ...............................
    semnatura si stampila)              (numele, prenumele si semnatura)

    MODELUL Nr. 2

    Societatea/Compania ............................
    Sediul .........................................
    Inregistrata la ................ sub nr. .......
    Codul fiscal ...................................
    Numarul de inregistrare.........................

                             SITUATIA*)
privind obligatiile la bugetul de stat, achitate conform prevederilor art. 3
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999, 12 luni consecutive

    *) Situatia se va intocmi pentru fiecare luna din cele 12 consecutive pentru care obligatiile bugetare s-au achitat conform art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1999.
 ________________________________________________________________________
|    |         |        |        |        |      |          |    Suma    |
|    |         |        |        |        |      |          |obligatiilor|
|Nr. |Impozite,| Sumele |Termenul|  Suma  | Data |Majorarile|pentru care |
|crt.|  taxe   |datorate|   de   |achitata|platii|   de     |se solicita |
|    |         |        |  plata |        |      |intarziere| reducere   |
|    |         |        |        |        |      |          |    dupa    |
|    |         |        |        |        |      |          |  depunerea |
|    |         |        |        |        |      |          | bilantului |
|    |         |        |        |        |      |          |pe anul 2000|
|____|_________|________|________|________|______|__________|____________|
| 1. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |pe profit|        |        |        |      |          |            |
| 2. |T.V.A    |        |        |        |      |          |            |
| 3. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |pe       |        |        |        |      |          |            |
|    |salarii  |        |        |        |      |          |            |
| 4. |Accize   |        |        |        |      |          |            |
| 5. |Impozit  |        |        |        |      |          |            |
|    |pe titei |        |        |        |      |          |            |
|    |si gaze  |        |        |        |      |          |            |
|    |naturale |        |        |        |      |          |            |
|____|_________|________|________|________|______|__________|____________|

    Conducatorul unitatii,                Conducatorul compartimentului
     ...................                      financiar-contabil,
     (numele, prenumele,                ...............................
    semnatura si stampila)              (numele, prenumele si semnatura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 561/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 561 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu