Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 552 din 26 august 2003

privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 648 din 11 septembrie 2003


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora,
    in temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului,
    avand in vedere Avizul nr. 576 din 12 august 2003 al Academiei Romane - Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba zonarea interioara a parcurilor nationale si a parcurilor naturale din punct de vedere al necesitatii de conservare a ecosistemelor naturale si a diversitatii biologice, prin delimitarea zonelor de conservare speciala, conform anexei.
    Art. 2
    Zonele de conservare speciala cuprind cele mai valoroase elemente ale patrimoniului natural din interiorul parcurilor nationale si parcurilor naturale si sunt asimilabile integral sau pot include rezervatii stiintifice, rezervatii naturale, inclusiv de tip peisagistic, monumente ale naturii, arii speciale de conservare, arii de protectie speciala avifaunistica, zone protejate pentru monumentele istorice de valoare nationala exceptionala, dupa caz.
    Art. 3
    (1) Pana la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national sau parc natural, care va reglementa in amanunt regimul de protectie si zonarea detaliata, in zonele de conservare speciala se interzic orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in zonele de conservare speciala din parcurile nationale si parcurile naturale, in afara perimetrelor rezervatiilor stiintifice cu regim strict de protectie se pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) de natura stiintifica si educativa;
    b) turismul controlat;
    c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunitatilor ce detin pasuni in interiorul parcului, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele aprobate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente in zona de conservare speciala;
    d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
    e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si mediu a planului de actiune provizoriu elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
    f) interventiile in scopul protectiei si mentinerii ecosistemelor naturale si reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al parcului, in urma aprobarii de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si mediu;
    g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si mediu, la propunerea consiliului stiintific al parcului;
    h) actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri si de monitorizare a acestora, cu avizul consiliului stiintific al parcului.
    Art. 4
    Pana la aprobarea planului de management pentru fiecare parc national si parc natural, in suprafetele situate in afara zonelor de conservare speciala se pot desfasura urmatoarele activitati:
    a) activitatile prevazute la art. 3 alin. (2);
    b) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice si juridice care detin terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu aprobarea administratiei parcului;
    c) lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor tinere, lucrari de conservare si lucrari de igienizare;
    d) aplicarea de tratamente cu grad mare de intensivitate, care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor. In parcurile nationale se pot aplica: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite si cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive cu perioada lunga de regenerare, tratamentul taierilor rase in benzi sau in parchete mici, in cazul molidisurilor pure si arboretelor de plop euroamerican, si tratamentul taierilor in crang in salcamete si zavoaie de plop si salcie. In parcurile naturale se mai pot aplica si tratamentele taierilor succesive si progresive clasice sau in margine de masiv;
    e) orice alte activitati aprobate de administratia parcului si de consiliul stiintific, care nu pun in pericol conservarea patrimoniului natural al parcului.
    Art. 5
    (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin toti detinatorii de fond forestier inclus in parcurile nationale sau parcurile naturale in afara zonei de conservare speciala sunt obligati sa nu depaseasca posibilitatea de produse principale rezultata in urma reincadrarii arboretelor in tipurile functionale, conform prevederilor prezentului ordin. In cazul in care amenajamentele silvice in vigoare prevad alte tratamente, administratorii sau detinatorii de fond forestier sunt obligati sa solicite derogari de la prevederile amenajamentelor silvice conform procedurilor legale.
    (2) Amenajamentele silvice ale unitatilor de productie ce intra in componenta parcurilor nationale si parcurilor naturale vor fi revizuite in mod obligatoriu in cursul anului 2004, daca diferenta dintre suprafata de fond forestier din zona de conservare speciala stabilita prin prezentul ordin si suprafata incadrata in tipul I functional conform amenajamentului silvic reprezinta mai mult de 20% din suprafata de fond forestier a unitatii de productie respective.
    (3) Cu ocazia lucrarilor de amenajare a fondului forestier, toate padurile incluse in parcurile nationale si in parcurile naturale se incadreaza in grupa I functionala, iar padurile din zonele de conservare speciala se incadreaza in categoriile functionale corespunzatoare tipului I functional, conform normelor tehnice in vigoare pentru amenajarea padurilor.
    Art. 6
    (1) Zonarea interioara a fiecarui parc national si parc natural va fi definitivata, acolo unde este cazul, cu ocazia aprobarii planului de management pentru fiecare arie protejata.
    (2) Suprafata zonei de conservare speciala prevazuta in proiectul planului de management al parcului nu poate sa difere cu mai mult de 5% fata de suprafata zonei de conservare speciala aprobata prin prezentul ordin decat in cazuri bine justificate, in baza unor studii de specialitate aprobate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si mediu.
    Art. 7
    Structurile de administrare ale parcurilor nationale si parcurilor naturale si detinatorii terenurilor din cuprinsul acestora au obligatia ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 8
    Controlul modului de aplicare a prevederilor prezentului ordin se face de catre structurile statului care au atributii de control in domeniul silviculturii si protectiei mediului.
    Art. 9
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea materiala, civila, administrativa, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 10
    Anexa*) face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 11
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului,
                                  Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                HARTILE
si delimitarile zonelor de conservare speciala ale parcurilor nationale si parcurilor naturale

    In cadrul hartilor si descrierii localizarii zonelor de conservare speciala ale parcurilor nationale si a parcurilor naturale au fost utilizate:
    (1) urmatoarele prescurtari:
    UP - unitate de productie silvica
    OS - Ocol Silvic
    (2) urmatoarele simboluri:

    ---------- Limita parcului
     ________
    |////////| Parcele sau subparcele silvice incluse in zonele de conservare
    |////////| speciala ale parcurilor
    |________|
     ________
    |________| Terenuri cu o alta utilizare decat silvica incluse in zonele de
    |________| conservare speciala ale parcurilor
    |________|
    .......... Retea hidrografica orientativa
     ________
    |xxxxxxxx|
    |xxxxxxxx| Localitati orientative
    |________|

    (3) informatii din hartile amenajistice ale unitatilor de productie realizate in anii:

    OS Borsa - 2000, OS Carlibaba - 1999, OS Rodna - 1992, OS Sangeorz Bai - 1993, OS Nasaud - 1996, OS Dragomiresti - 1997, OS Calimanesti - 1993, OS Cornet - 1993, OS Brezoi - 1992, OS Braila 1999, OS Lacul Sarat - 1999 - 2000, OS Zarnesti - 1994 - 1995, OS Rucar - 1996, OS Bicaz - UP VIII Bistra - 1983, restul din 1992, OS Ceahlau 1990, OS Gheorgheni - 1994, OS Izvorul Muresului 1994, OS Baile Herculane - 1992, OS Baia de Arama - 1992, OS Mehadia - 1993, OS Tarnita - 1993, OS Pades 1994, OS Dorna Candreni - 2000, OS Rastolita 2000, OS Vatra Dornei - 1992, OS Panaci - 1990, OS Sasca Montana - 1997, OS Bozovici 1995, OS Oravita - 1998, OS Resita - 1992, OS Anina - 1997, OS Nera - 1995, OS Sinaia - 1971, 1991 si 2002, OS Azuga - 1971 si 2001, OS Rasnov - 1994, OS Moroieni - 1989, OS Moldova Noua - 1996, OS Berzasca - 1995, OS Orsova - 1999 - 2000, OS Drobeta-Turnu Severin - 1990, OS Macin - 1986 si 1995, OS Cerna - 1993, OS Retezat - 1998, OS Lupeni - 1991 - 1992, OS Pui - 1996, OS Sudrigiu - 1994, OS Vascau - 1994, OS Belis - 1994, OS Garda - 1993, OS Valea Ariesului - 2000, OS Huedin - 1994, OS Targu Neamt - 1997, OS Baru - 1996, OS Gradiste - 1995, OS Petrosani - 1993, OS Hateg - 1996.

    Parcul National Domogled - Valea Cernei

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Domogled - Valea Cernei includ parcelele si subparcelele forestiere 1 - 80, 84 - 87, 93 - 96, 100, 101, 111, 118 - 130, 135 - 143, 147 din UP III Baile Herculane a OS Baile Herculane, 1, 2, 8 - 12, 30 - 45, 62 - 65, 77 - 79, 111 - 113, 116 - 118 din UP IV Topenia a OS Baile Herculane, 1, 49 - 78, 108 - 151 si golul alpin Oplesata din UP V Iauna Craiovei a OS Baile Herculane, 1 - 22, 31 - 41, 52, 53, 57 - 70, 79 - 89, 101, 106 - 110, 112 - 150 din UP VI Domogled a OS Baile Herculane, 1 - 3, 5 - 13, 15, 30 - 33, 89, 90, 95, 103, 104 din UP VII Dosul Cernei a OS Baia de Arama cu pajistile aferente dintre Ramnuta Vanata si Ramnuta Mare si abruptul geantului Hermanului, 179 - 181, 183, 186 - 188, 193, 196, 198, 199, 201, 207 din UP VIII Olanu a OS Baia de Arama, 16, 75, 77, 79 - 86 din UP IX Balmes a OS Baia de Arama, 96, 107 - 111, 114, 115 din UP X Ivanu a OS Baia de Arama, 11 - 20, 31 - 38, 46 - 48, 75 - 93, 94E, 107 - 113, 124 - 129, 131 - 140, 141, 142, 143, 149, 150, 159 - 161 din UP XI Cernisoara a OS Baia de Arama, 110 - 134, 197 - 213 din UP V Bela Reca a OS Mehadia, 65, 66 din UP V Cosustea a OS Tarnita, 105, 107 - 110, 115 - 151, 153 - 235 si zona crovurilor Cernei din UP VI Varful lui Stan a OS Tarnita, 178 - 180, 187, 189, 190 - 208 din UP I Motru Sec a OS Pades, 3 - 11 din UP II Motru Mare a OS Pades.

    Parcul National Retezat

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Retezat includ parcelele forestiere 157 - 196 din UP IV Campusel a OS Lupeni, 3 - 18, 43 din UP V Buta - Bilugu a OS Lupeni, 101, 102 din UP V Rau Barbat a OS Pui, 149 - 159 din UP VI Rau Alb a OS Pui, 23 - 170, 189 - 193 din UP V Retezat-Lapusnic a OS Retezat, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, tot golul alpin al zonei centrale a masivului Retezat incluzand bazinele hidrografice superioare ale vailor Galesu, V. Rea, Pietrele, Stanisoara, Stevia, Valareasa, Garlii, Dobrun, Arades, Judele, Lapusnicul Mare, Bucura, Peleaga, paraului Morii si Raului Barbat amonte de Stana de Rau, tot golul alpin al Retezatului Mic, Culmile Straunele, Dragsanu, culmea muntilor Godeanu din Vf. Piatra Iorgovanului pana in Vf. Galbena, incluzand golul alpin aferent bazinelor hidrografice ale afluentilor de stanga ai Jiului de Vest, precum si zona alpina din bazinul hidrografic superior al Lapusnicului Mic amonte de confluenta cu paraul Branului.

    Parcul Natural Portile de Fier

    Zonele de conservare speciala ale Parcului Natural Portile de Fier includ parcelele si subparcelele forestiere 9, 10, 12 - 15 din UP II Locva a OS Moldova Noua, 51 - 74, 81 - 93, 95 - 98 din UP V Moldova a OS Moldova Noua, 1 - 9, 12, 13, 82 - 86, 111 - 116 din UP VI Fetele Dunarii a OS Moldova Noua, 13 - 18, 19A, 20, 21A, 22A.N1.N2, 28, 29A, 30, 31 din UP VIII Sirinia Nord a OS Berzasca, 80 - 96 din UP IX Sirinia Sud a OS Berzasca, 1 - 4 din UP I Eliseva a OS Orsova, 85 - 87, 90, 91 C.D.N din UP II Svinita a OS Orsova, 1 - 25, 67 - 79, 95, 96, 101 - 110 a UP III Baia Noua a OS Orsova, 114 - 117, 148, 151 a UP IV Prisaca a OS Orsova, 1 a UP V Mraconia a OS Orsova, 120 din UP VII Corbu a OS Orsova, 1, 2, 87, 88 din UP VIII Ogradena a OS Orsova, 47 - 69, 160 - 177 din UP IX Eselnita a OS Orsova, 1 - 13, 37A, 48, 49, 55B, 57B, 58E, 60D.G, 61A din UP I Racovat a OS Drobeta-Turnu Severin, 2B.N, 3C.D.H, 10C, 11H, 96A.B.E, 98B, 100, 101A, 102A.D, 104A, 105B, 106B.D, 107A.B, 108A, 113D.N.R, 114 - 120 din UP III Bahna a OS Dr. Tr. Severin, 1 - 3, 7 - 9, 13C, 14B, 32A, 33A.D.R, 34A.C.F, 35A.B.C, 36A.B, 37A.B, 38, 39A.B.C, 40A, 43A.B.D, 44A, 45A, 46A.B, 47 - 49, 51 - 61, 62A, 64C, 66, 73F.G, 76A, 77 - 93 din UP IV Vodita a OS Drobeta-Turnu Severin, 1 - 3, 5A, 6A.B, 7, 8, 19A, 20A, 22C, 24A, 30A, 31A, 32A, 37A, 85, 97A, 98A.B.C, 99, 101 - 114 din UP V Jidostita a OS Drobeta-Turnu Severin, zona umeda aferenta Baltii Nera - Dunare, Ostrovul Calinovat, Rapa cu Lastuni si zona umeda aferenta ostrovului Moldova Noua si zonei inundate a acestuia.

    Parcul National Cheile Nerei - Beusnita

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Cheile Nerei - Beusnita includ parcelele si subparcelele forestiere 15, 16, 71 - 96, 98, 102 - 107, 112 - 132 din UP I Valea Beiului a OS Sasca Montana, 1 - 15, 34A, 35A, 38A, 39A, 49 - 77 din UP II Valea Rea a OS Sasca Montana, 16 - 21, 35, 36, 46 - 48, 51 - 53, 57A, 58A.E, 59A, 61A.B, 62A.N, 63, 64A, 66 - 70, 77, 78, 79A, 80A.V, 81A.C.D.F.G, 84A.B, 88, 89, 90A.B.C din UP IV Cheile Nerei a OS Sasca Montana, 43 - 50, 69, 71 din UP I Ducin a OS Bozovici, 88A, 90C, 92 - 94, 98A.I.J.K.N1-N5, 106B.C.D, 107A.E, 119A.N, 120A.N, 121A.N1.N2.N3 din UP II Valea Minis a OS Bozovici, 35 - 40, 47 - 74, 79 - 98 din UP V Valea Oravitei a OS Oravita si enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele.

    Parcul Natural Apuseni

    Zonele de conservare speciala ale Parcului Natural Muntii Apuseni includ parcelele si subparcelele forestiere 23B, 24 - 28, 30, 31, 76N, 86 - 96, 97B.N2, 98 - 106, 123, 124, 127 - 134, 135A.B.C, 137 - 141, 145 - 148, 185, 149 - 184, 198 din UP II Aleu a OS Sudrigiu, 1, 2, 4 - 27, 54 - 65, 72 - 74, 80, 81B.C, 82, 91, 92A.N, 94A.N din UP III Galbena a OS Sudrigiu, 24, 86 - 89, 92, 97, 98A, 99 - 102 din UP IV Chiscau a OS Sudrigiu, 15, 28D, 29N, 30N, 120N1.N2 din UP I Baita a OS Vascau, 15, 22 - 27, 55, 56, 57A.B.C.%D, 58, 59A.B.C.E, 62%A.%B, 63, 64A%B, 65A.B.C.%D, 66, 68A.B.D.E.F, 69A.B.C.H, 70 - 133, 134 - 175 din UP IV Ponor a OS Belis, 36 din UP V Balcesti a OS Belis, 14A, 22, 23, 29 - 53, 86A, 88A.B, E38, 89A, 91, 92A, 95A, 100 - 104, 112, 115, 121A.C, 122D.E.F.G din UP VI Garda Seaca a OS Garda, 1 - 6, 32, 34, 35, 58N, 61N, 65N, 70N1, 84, 85, 86N1.N2.%B din UP VII Scarisoara a OS Garda, 43, %44, 50A, 51, %52, 68A.%B din UP I Horea a OS Valea Ariesului, 56 - 70, 76 - 82 din UP IV Frasinet-Rachitele a OS Huedin, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, Punctul fosilifer Bulz, Poiana Florilor, Poiana Tomnatec, suprafata aferenta proiectiei la suprafata a Pesterii Ursilor de la Chiscau si a pesterii din Dealul Cornii, pajistile alpine de pe versantii sudici ai Vf. Fantana Rece si Carligatele, pajistile aferente izvoarelor Somesului Cald, zona de pajisti alpine si jnepenis de la vest de Vf. Coasta Braiesei, Poiana Onceasa, intreaga arie aflata la nord de valea Stanciului (ce cuprinde saua Intre Munti, Muntele Pietrele Albe si Piatra Graitoare), Platoul Carstic Padis - Depresiunea Varasoia - Poiana Ponor (cuprinzand intreaga zona din afara fondului forestier aflata la sud si vest de drumul ce leaga cabana Padis de Varasoaia, incluzand Depresiunea Balileasa si continuand spre sud-est cu zona "La Grajduri" si Poiana Ponorului).

    Parcul National Muntii Rodnei

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Muntii Rodnei includ parcelele si subparcelele forestiere 38 - 40, 42 - 48, 68 - 81, 89, 90, 94 - 128 din UP V Prislop a OS Borsa, 1 - 8, 12 - 16, 22 - 25, 29, 33 - 83, 88 - 91 din UP VI Pietrosu a OS Borsa, 20 - 38 din UP VII Izvorul Bistritei a OS Borsa, 7 - 22, 58 - 64 din UP II Sesuri a OS Carlibaba, 49 - 80, 86 - 94 din UP V Valea Vinului a OS Rodna, 18 - 38 din UP VI Cobasel a OS Rodna, 98 - 113 din UP I Cormaia Vest a OS Sangeorz Bai, 89 - 107 din UP II Cormaia Est a OS Sangeorz Bai, 113 - 121 din UP III Aniesul Mic a OS Sangeorz Bai, 26 - 48, 51 - 78 din UP IV Anies a OS Sangeorz Bai, 40 - 63 din UP IV Izvorul Rebrei a OS Nasaud, 39 - 43, 48C din UP I Sacel a OS Dragomiresti, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, golul alpin aferent versantului nordic intre Vf. Batrana si Vf. Repede, intre Vf. Puzdrele si Vf. Gargalau, partea superioara a bazinelor hidrografice ale vailor Bilei si Lala, zona de gol alpin a Muntelui Craciunel si a Muntelui Curatel, precum si zona aferenta varfului Corongis.

    Parcul Natural Bucegi

    Zonele de conservare speciala ale Parcului Natural Bucegi includ parcelele si subparcelele forestiere 55A.C, 56 - 62, 63B.C, %64, 65 - 73, 74B.C.D, 75B-G, 76B.C, 79B din UP IV Valea Izvorului a OS Sinaia, 8B.C, 10B-E, 11B-F, 12B-F.V1, 13, 14, 27D, 28D.E.F.N1, 29A.B, 30, 31, 32B.C.D.V1 din UP V Sinaia a OS Sinaia, 10 - 12, 17C-H, 18 - 25, 31 - 35, 40 - 43, 26, 30, 36, 39 din UP VI Piatra Arsa a OS Sinaia, 1, 2, 3B, 4C.D, 5B, 6A.B, 7A.C, 8, 9, 10A, 12C, 13A.B.C.D, 14A.B.N, 15A, 17A.B.C, 18B.C.D, 19A.B.C.D.E, 20A.B.C.E, 21B.G.F, 23 - 29 din UP I Caraiman a OS Azuga, 5 - 9, 15 - 18, 25, 26, 35 - 39, 41 - 49, 55 - 58 din UP II Valea Cerbului a OS Azuga, 61 - 64, 68, 69, 75 - 78, 84, 85, 103, 107 - 109, 113 - 115 din UP III Raul Mare a OS Rasnov, 20 - 28 din UP IV Valea Portii a OS Rasnov, 63 - 69, 74 - 77 din UP V Valea Simonului a OS Rasnov, 44 - 57, 65B, 66B din UP VI Valea Moieciului a OS Rasnov, 4A.B, 6D, 7A, 8A, 10C, 11, 30 - 37, 38B, 39B, 40 - 45, 193, 194A.B.D.E, 195, 196B.C.D.E.N din UP IV Bratei a OS Moroieni, 1N1.N2, 3 - 13, 39 - 42, 47A, 48A, 53 - 59, 62C, 75V, 76V, 81, 82, 112 - 114, 123 - 126, 130 - 134 din UP V Obarsia Ialomitei a OS Moroieni, 130B din UP VI Ialomicioara a OS Moroieni, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele precum Poiana Costilei, Poiana Stanii (Soarelui), Poiana Ferigii s.a., cat si golul alpin al Muntelui Vanturis aflat la sud si la est de Vf. Paduchiosu in bazinul hidrografic al Vaii Vanturisu, zona de abrupt a Cascadei Vanturis, inclusiv Avenul Vanturis, Coltii lui Barbes, abruptul estic, nordic si estic incepand din Valea Piatra Arsa, pana dupa Saua Strunga, in varful Bucsa, inclusiv bazinul superior al vaii Ialomitei ce include coltii Obarsiei, zona bazinului hidrografic al vaii Horoabei ce exclude pasunea din zona superioara a muntelui Strungile Mari, incluzand insa calcarele de la Strungulita si zona de jnepenis si abrupt pana in saua Strungii, precum si versantul drept al vaii Doamnelor, izbucul Coteanu, zona Sfinx - Babele, jnepenisul de la Piatra Arsa si zona Cocora - Babele ce include zona de jnepenis, platoul cu ciuperci de gresie si avenul din piciorul Babelor.

    Parcul National Cheile Bicazului - Hasmas

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Cheile Bicazului - Hasmas includ parcelele si subparcelele forestiere 1 - 8, 10, 11, 20, 23 - 38, 89 - 117, 161 - 164 din UP VIII Lacul Rosu a OS Gheorghieni, 125, 127 - 129 din UP IV Damuc a OS Bicaz, 1, 5, 51, 52, 54 - 56, 58 - 72, 82 - 96, 111, 112 din UP V Bicajel a OS Bicaz, 1 - 3, 32 - 48 din UP VI Lapos a OS Bicaz, 41, 42, 57 - 62, 63B.C.D.E.H.I, 64B-E, 65B, 67B, 68, 71D, 72, 75 - 84, 88 - 90, 101, 103, 104, 106, 108, 130, 131 din UP VII Hasmas a OS Izvorul Muresului, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, precum si pasunea mieilor de sub Vf. Haghimasul Mare, golul alpin din creasta Haghimasului, Lacul Rosu si pasunea impadurita din culmea Haghimasul Negru.

    Parcul National Ceahlau

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Ceahlau includ parcelele si subparcelele forestiere 48 - 54, 64 - 94, 106 - 115 din UP VIII Bistra a OS Bicaz, 38 - 45, 54 - 57 din UP IX Neagra a OS Bicaz, 42 - 44, 53 - 62 din UP X Izvorul Muntelui a OS Bicaz, 63 - 83, 87, 88 din UP I Izvorul Alb a OS Ceahlau, 34 - 38, 50 - 52, 70, 72, 73, 80 - 90, 96 - 106 din UP II Ceahlau a OS Ceahlau, enclavele inconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum si intreg golul alpin al muntelui Ceahlau.

    Parcul National Calimani

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Calimani includ parcelele si subparcelele forestiere 91 - 93, 98 - 101, 132, 133, 141 - 144, 148 - 158, 162 - 169, 173 - 177, 181 - 184 din UP I Negrisoara a OS Dorna Candreni, 4, 31, 32, 53 - 58, 71 - 77, 84 - 89, 97 - 108, 164, 165, 169, 173 - 179 din UP III Voroava a OS Dorna Candreni, 6 - 15, 18, 19, 27 - 35, 38 - 42, 54 - 57, 60, 61 din UP IV Strunioru a OS Dorna Candreni, 96 - 139, 175 - 179 din UP I a OS Lunca Bradului, 195 - 200, 262, 263, 265 - 277, 284A, 285 - 291 din UP II Ilisoara a OS Lunca Bradului, 56 - 65, 68 - 70, 92, 93 din UP V Neagra a OS Vatra Dornei, 91 - 94, 104A, 105A din UP VI Haita a OS Vatra Dornei, 5, 6 din UP VII Sarisoare a OS Vatra Dornei, 129 - 132 din UP V Bucinis a OS Panaci, 146B.D, 162 - 176, 182 - 190, 207B.D, 209B din UP IV Secu Mijlociu a OS Rastolita, 46, 47, 50 - 54, 67, 68, 70 - 78 din UP V Tihu - Bradu a OS Rastolita, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, intreaga suprafata situata in afara fondului forestier aferenta crestei nordice (ce cuprinde Vf. Lucaciu, Doisprezece Apostoli, Vf. Tamau, Vf. Vorova, Vf. Maieris, Culmea Pietrii Mari, Culmea Marisel si pasunea impadurita de la izvoarele Dornei), intreaga suprafata situata in afara fondului forestier aferenta crestei vestice incepand din Vf. Rustei si incluzand inclusiv Vf. Tihu si continuand cu culmea Haitii, Vf. Pietrosul II, Vf. Negoiu Unguresc, Vf. Pietricelului cu excluderea carierei, precum si intreaga suprafata cu vegetatie forestiera si jnepenis din afara fondului forestier din culmea estica (cuprinzand Vf. Rachitisului, jnepenisul din zona lacului Iezerului, Vf. Bradul Ciont, Vf. Voivodeasa, izvoarele pr. Secu, izvorul Calimani, si zona de sub Vf. Calimani)

    Parcul National Cozia

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Cozia includ parcelele si subparcelele forestiere 57 - 75 din UP III Caciulata a OS Calimanesti, 1 - 5, 25 - 30, 58 - 83 din UP IV Lotrisor a OS Calimanesti, 5B, 6B, 7 - 23, 31 C, 32, 33B, 34D, 35, 36C, 43C, 44, 45, 46B, 47D, 48B.C, 49, 50B.C, 51 B, 52N, 53 - 81, 92B.C.N, 93 - 97, 98B, 99B.C, 100B, 101 din UP V Cozia a OS Calimanesti, 9 - 15, 19, 38A, 40A din UP VI Berislavesti a OS Calimanesti, 127 - 133, 139 - 150, 151B, 158B, 159A, 173B din UP VIII Valea Baiasului a OS Calimanesti, enclavele inconjurate sau din interiorul acestor grupuri de parcele, precum si intreg golul alpin al muntelui Cozia.

    Parcul National Piatra Craiului

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Piatra Craiului includ din parcelele si subparcelele forestiere 27, 28A, 34, 36B.C.D.E.F.G, 40, 41, 43C.D.E, 44 - 46, 49, 50, 52, 55C.D, 56C, 57D, 59D, 62E.F, 63, 66, 67A.C, 69A.N, 70, 74A.C.N, 75, 77 din UP V Fata Pietrei Craiului a OS Zarnesti, 2B, 3, 6 - 8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 31 - 58, 61A, 63, 64, 129B.D, 132B.D din UP VI Barsa Groset a OS Zarnesti, 1, 2, 18, 123C, 124B, 125D, 126B.V, 127N, 128B.V, 132, 135B, 136B, 139B, 140B, 142C, 143C, 144N, 145G, 152C, 153D, 154C, 155N, 156E, 165C, 166B, 173G, 174E, 175N, 176E, 179B, 180C, 181B.D, 184B, 186B, 187D, 188A.C.V, 189 din UP III Cascoe a OS Rucar, 1N, 6N, 16A.N1.N2, 22D, 23E, 24F, 27N, 30C, 31C, 32C, 33C, 35C, 36D, 37C.N, 38C.D.N, 39B, 40D, 41C, 45, 46C, 50C, 51B, 52B, 53B, 54C, 55B, 56B, 63N, 64N, 65A.N, 67A, 70N, 71N, 75N, 108A.N, 110N din UP VI Dambovicioara a OS Rucar, 1, 2, 82 - 84, 91 - 94 din UP VII a OS Rucar, 114, 180A.B.C.D din UP VIII a OS Rucar, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, precum si golul alpin al Pietrii Craiului. Zona de conservare speciala aferenta localitatilor Pestera, Magura, Moieciu si Bran, incadrata in categoria de management V de parc natural, este constituita din parcelele si subparcelele forestiere 23A.B, 24 - 26 din UP V Fata Pietrei Craiului a OS Zarnesti.

    Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina

    Zonele de Conservare Speciala ale Parcului Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina includ parcelele forestiere 9 - 14, 21 - 23, 26, 34 - 35, 66, 137 din UP IV Cetate a OS Gradiste, 123, 124, 138, 139 din UP VI Costesti a OS Gradiste si pajistile aferente cetatilor Blidaru si Cetatuia intre Valea Vintu, Valea Sasului, pr. Faeragu pana la confluenta cu v. Plopului, parcelele forestiere 5, 53, 66, 67, 72 - 100, 172 - 176 din UP I Luncani a OS Hateg, enclavele si pajistile dintre acestea exceptand versantul sud-vestic al vf. Tifla (intravilanul localitatii Cioclovina), parcelele forestiere 41 - 61, 73 - 74, 76 - 86, 88 - 122, 124 - 143, 146, 147, 162 - 231 din UP I Fizesti a OS Pui precum si pajistile si fanetele de la sud de Dl. Arsului, est de Culmea Robului si aliniamentul localitatilor Murgoi, Zabadiu, Norda, Varmita, Federi, excluzand intravilanul localitatilor Ohaba Ponor, Slatina si Sipoteni, parcelele 169 - 188 din UP II Stanga Strei a OS Baru cu enclavele din interiorul acestora, pasunea Dealu Poienii si pasunea Jigoru de la Fruntea Baru pana in vf. Muntelui, parcelele 13 - 15, 28, 30, 32 - 35, 39, 45 - 53, 55 - 61, 63 - 67, 74 - 77 din UP III Baru a OS Baru cu enclavele din interiorul acestor parcele, pajistea Crivadia pana in culmea Runcului-vf. Muncelului, pajistile de la est de pr. Cheia si nord de gospodariile si livezile localitatii Merisor si Banita, parcelele 21, 27 - 28, 30 - 32, 64, 219 din UP I a OS Petrosani cu enclavele din interiorul acestora, pajistea de la nord de livezile apartinand localitatii Banita, pajistea Perete si pajistile si padurea din afara fondului silvic de pe Dealul Bolii si zona de deasupra Pesterii Bolii.

    Parcul National Semenic - Cheile Carasului

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Semenic - Cheile Carasului includ parcelele si subparcelele forestiere 50 - 70 din UP IX Carasova a OS Resita, 1 - 4, 8, 23, 25, 40A, 41 - 44, 60 - 66, 89, 91 - 116 din UP X Comarnic a OS Resita, 1 - 40 din UP XI Ravniste a OS Resita, 13 - 15, 18 - 22 din UP III Jitin a OS Oravita, 28 - 30, 41, 42, 44A, 45, 46A, 48, 49, 72, 73 din UP V Celnic a OS Anina, 8A.D, 9A.B.C.D.I, 10A.B.D.E.V, 11A.B.C.D.V, 12A.B.C.D.E.V.A1.A2, 24% A.E.F.G.V, 26A.B.C.D.N, 27A, 29A.B.C.D.N.R din UP IX Buhui a OS Anina, 14 - 56, 59 din UP X Izvoarele Carasului a OS Anina, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 - 33, 52 - 143 din UP V Nergana a OS Nera, 6 - 63 din UP VI Nerganita a OS Nera, enclavele aflate in interiorul acestor grupuri de parcele, pajistile din zona Navatu Mare, cat si versantul drept al Cheilor Carasului.

    Parcul National Muntii Macinului

    Zonele de conservare speciala ale Parcului National Muntii Macinului includ parcelele si subparcelele forestiere 65 - 69, 75, 76, 79B.N, 80A.B.C.D, 81A.B.C, 82 - 83, 84C, 85N1.N2, 87B, 91, 95D, 96B, 102, 103, 104, 111B, 119N, 120N, 127B, 128N, 152 - 161, 162B, 168, 169, 181 - 191 din UP I Luncavita a OS Macin, 1 - 30, 31N, 33, 34, 36 - 38, 46 - 51, 57, 60 - 66, 72, 73, 75, 76, 92N, 98N, 99N, 100N1.N2, 101N, 102N, 104N, 107 - 125, 127, 128 din UP II Greci a OS Macin, 1 - 14, 15N1-N3, 16N, 17N1-N6, 18N1-N3, 19N1-N3, 20N1.N2, 21N1-N3, 23N, 24N1.N2, 25N, 27N, 29N, 30N1.N2, 31N1-N3, 32N1-N4, 33N, 34G.H.N, 36N1-N3, 37N, 38N, 39N, 40N1.N2.A50, 41N, 43N, 44N, 47N1.N2, 48N1.N2, 49N1.N2, 50N1.N2, 51N1.N2, 52N1.N2, 53N, 54N1-N4, 56N1.N2, 57N, 58N, 59N1.N2, 60N1.N2, 61N1.N2, 62N1.N2, 63N1-N3, 64N1-N3, 65N, 85N1.N2, 86N, 87N, 88N din UP II Cerna a OS Cerna, 2N, 3N, 4N, 5N, 8N, 12N, 16N, 17N din UP III Tiganca a OS Cerna, 9N, 19, 20, 21, 28 - 31 din UP IV Valea Mitrofanului a OS Cerna, toate celelalte terenuri ale Culmii Pricopanului, precum si zona dealului Tutuiatu - Varful Greci.

    Parcul Natural Balta Mica a Brailei

    Zonele de conservare speciala ale Parcului Natural Balta Mica a Brailei includ intreaga zona a Insulei Mici a Brailei la sud de limita nordica a UP VIII Dobrele si UP VIII Gasca (Privalul Coitineasa) si la nord de limita sudica a UP VIII Dobrele, ce include parcelele si subparcelele forestiere 9 - 73 din UP VIII Dobrele a OS Braila, parcelele forestiere 11 - 31, 59B, 60B, 61B, 62B, 63B, terenurile preluate 58 - 90 din UP VIII Gasca a OS Lacul Sarat, si zona de grinduri, stufaris si balti - Iezerul Cacaina, Balta Gasca, Balta Jigara, Balta Melintele, Balta Begu, Balta Vulpasu, Iezerul Curcubeul, Iezerul Lupoiu, Iezerul Dobrele, Iezerul Fantanele, Iezerul Sbenghiosu, Lacul Rotund s.a.; parcelele forestiere 9 - 11, 13, 15, 17 - 20, 22, 23, 26, 28 din UP IX Bran a OS BRAILA incluzand zona de balti si stufaris cuprinsa in interiorul acestor parcele si aferente lacurilor Cortelele, Tenislavu, Conciu, precum si cele doua zone de balti si stufaris din cadrul Insulei Fundu Mare aferente lacului Misaila, Iezerul lui Stan si Iezerului Chiriloaia.

    Parcul Natural Vanatori Neamt

    Zona de conservare speciala a Parcului Natural Vanatori Neamt se constituie din parcelele forestiere 19 si 20 din UP II Dumbrava a OS Targu Neamt.

    PARCUL NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI

    Figura 1 - PARCUL NATIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 12.

    PARCUL NATIONAL RETEZAT

    Figura 2 - PARCUL NATIONAL RETEZAT - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 13.

    PARCUL NATURAL PORTILE DE FIER

    Figura 3 - PARCUL NATURAL PORTILE DE FIER - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 14.

    PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI - BEUSNITA

    Figura 4 - PARCUL NATIONAL CHEILE NEREI - BEUSNITA - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 15.

    PARCUL NATURAL APUSENI

    Figura 5 - PARCUL NATURAL APUSENI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 16.

    PARCUL NATIONAL MUNTII RODNEI

    Figura 6 - PARCUL NATIONAL MUNTII RODNEI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 17.

    PARCUL NATURAL BUCEGI

    Figura 7 - PARCUL NATURAL BUCEGI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 18.

    PARCUL NATIONAL CHEILE BICAZULUI - HASMAS

    Figura 8 - PARCUL NATIONAL CHEILE BICAZULUI - HASMAS - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 19.

    PARCUL NATIONAL CEAHLAU

    Figura 9 - PARCUL NATIONAL CEAHLAU - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 20.

    PARCUL NATIONAL CALIMANI

    Figura 10 - PARCUL NATIONAL CALIMANI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 21.

    PARCUL NATIONAL COZIA

    Figura 11 - PARCUL NATIONAL COZIA - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 22.

    PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI

    Figura 12 - PARCUL NATIONAL PIATRA CRAIULUI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 23.

    PARCUL NATURAL GRADISTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA

    Figura 13 - PARCUL NATURAL GRADISTEA MUNCELULUI - CIOCLOVINA - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 24.

    PARCUL NATIONAL SEMENIC - CHEILE CARASULUI

    Figura 14 - PARCUL NATIONAL SEMENIC - CHEILE CARASULUI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 25.

    PARCUL NATIONAL MUNTII MACINULUI

    Figura 15 - PARCUL NATIONAL MUNTII MACINULUI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 26.

    PARCUL NATURAL BALTA MICA A BRAILEI

    Figura 16 - PARCUL NATURAL BALTA MICA A BRAILEI - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 27.

    PARCUL FORESTIER VANATORI - NEAMT

    Figura 17   PARCUL FORESTIER VANATORI   NEAMT   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 648 din 11 septembrie 2003, la pagina 28.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 552/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 552 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu