E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 550 din  9 aprilie 2003

pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente"

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 278 din 21 aprilie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificarile ulterioare,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarea tehnica "Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia generala tehnica in constructii va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                     p. Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                            Sergiu Sechelariu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                               INDRUMATOR
pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente

    Art. 1
    Prezentul indrumator stabileste modul in care se efectueaza atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 325/2002 si ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologia privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", indicativ MP 017-02, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 14/2002.

    CAP. 1
    Atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente

    Art. 2
    Atestarea auditorilor energetici se face pentru cladirile existente, pentru urmatoarele specialitati:
    - auditori energetici pentru constructii - AEc;
    - auditori energetici pentru instalatii - AEi;
    - auditori energetici pentru constructii si instalatii - AEci;
    Art. 3
    (1) In functie de felul activitatilor pe care le desfasoara, auditorii energetici se atesta pentru gradul I si pentru gradul II.
    (2) Auditorii energetici gradul I efectueaza:
    a) expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora;
    b) elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii;
    c) auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.
    (3) Auditorii energetici gradul II efectueaza numai:
    a) expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora;
    b) elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic;
    Art. 4
    Expertizarea energetica se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 324/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 048-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 4/2001.
    Art. 5
    Elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 322/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente", indicativ NP 049-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5/2001.
    Art. 6
    Auditul energetic, prin care se stabilesc solutiile de reabilitare si/sau modernizare termoenergetica a constructiilor si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente, se efectueaza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 323/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora, indicativ NP 047-2000, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5/2001.
    Art. 7
    Documentele necesare in vederea atestarii auditorilor energetici sunt urmatoarele:
    a) cerere scrisa conform anexei nr. 1;
    b) memoriu de activitate conform anexei nr. 2;
    c) copie xerografiata a diplomei de absolvire a institutului de invatamant superior - cursuri de lunga durata;
    d) 3 recomandari, din care: doua din partea unor intreprinderi sau agenti economici in cadrul carora si-au desfasurat activitatea, a unor personalitati recunoscute in domeniu si o recomandare din partea asociatiei profesionale in domeniu;
    e) chitanta de plata privind cheltuielile de examinare in vederea atestarii, stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    f) declaratia scrisa, pe propria raspundere, ca nu au cazier; daca au cazier, vor prezenta o copie legalizata dupa acesta;
    g) copie xerografiata a carnetului de munca.
    Art. 8
    (1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist care solicita atestarea pentru auditor energetic sunt:
    a) sa fie inginer constructor, absolvent al unui institut sau al unei facultati de constructii;
    b) sa fie arhitect, absolvent al unui institut de arhitectura sau al unei facultati de constructii si arhitectura;
    c) sa fie inginer de instalatii, absolvent al unei facultati de instalatii pentru constructii;
    d) sa fie inginer mecanic sau energetic, absolvent al unei facultati de mecanica sau energetica;
    e) sa corespunda cerintelor examinarii in comisia de atestare pentru specialitatea si gradul solicitate.
    (2) Inginerii cu pregatire similara inginerilor de instalatii pentru constructii, incadrati in lista de profile si specialitati emisa de Facultatea de Instalatii din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, sau specialistii de inalta calificare care au lucrat in domeniu pot fi admisi la atestare pe baza avizului comisiei de examinare, confirmarea facandu-se de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei din comisie.
    (3) Absolventii romani cu diploma obtinuta in strainatate trebuie sa prezinte echivalarea acesteia de la Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (4) Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul I trebuie sa aiba activitate de cel putin 10 ani in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii.
    (5) Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul II trebuie sa aiba activitate de cel putin 6 ani in invatamant, cercetare, proiectare sau executie ca arhitect, inginer constructor, inginer de instalatii sau specialitati similare celor de instalatii.

    CAP. 2
    Comisiile de examinare in vederea atestarii

    Art. 9
    (1) Examinarea in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente acestora se face de catre comisii de examinare alcatuite din 7 membri, specialisti de inalta calificare, profesori, conferentiari, cercetatori stiintifici principali sau proiectanti principali gradele I sau II, care au elaborat/coordonat proiecte de modernizare energetica, prescriptii tehnice in domeniul expertizei, certificarii si auditului energetic al cladirii sau care au elaborat/coordonat legislatia privind reabilitarea termica a cladirilor, propusi de institute de invatamant superior, de institute de cercetare, de societati de proiectare in constructii si/sau de asociatii profesionale.
    (2) Componenta comisiilor tehnice de examinare se stabileste de Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 10
    Comisiile de examinare in vederea atestarii auditorilor energetici pentru cladiri functioneaza in centrele universitare Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, in cadrul universitatilor tehnice.
    Art. 11
    Specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici pentru specialitatea constructii si instalatii AEci sustin examenul de atestare la fiecare dintre comisiile de atestare de specialitate sau la o singura comisie, daca aceasta are in componenta, ca membri, specialisti de constructii si de instalatii.

    CAP. 3
    Examinarea auditorilor energetici

    Art. 12
    Fiecare comisie de examinare pentru auditori energetici este compusa din: presedinte, vicepresedinte, un reprezentant din partea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care indeplineste si functia de secretar al comisiei de examinare, si 4 membri.
    Art. 13
    (1) Procesul-verbal al examinarii se intocmeste de secretarul comisiei de examinare.
    (2) Decizia comisiei de examinare se va lua cu cel putin doua treimi din numarul voturilor pentru admiterea sau respingerea candidatului.
    (3) Dupa deliberare se comunica candidatului rezultatul examenului, cu precizarea pentru candidatii care nu au fost admisi, ca se pot prezenta la un nou examen dupa trecerea unui an de la data examinarii.
    Art. 14
    (1) In vederea sustinerii examenului candidatii vor trebui sa cunoasca continutul bibliografiei prevazute in anexa nr. 3, care constituie materialul de pregatire pentru candidat.
    (2) Bibliografia se actualizeaza periodic de catre Directia generala tehnica in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (3) Bibliografia se afiseaza la facultatile in cadrul carora functioneaza comisiile de atestare.
    Art. 15
    (1) In vederea pregatirii candidatilor pentru examenele de atestare, in cadrul facultatilor in care se sustin examenele de atestare, se organizeaza cursuri de pregatire pe o durata de o saptamana, cu un numar de minimum 36 de ore de predare pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici pentru cladiri gradul II, respectiv de minimum 46 de ore pentru modulul de pregatire a auditorilor energetici pentru cladiri gradul I, pentru fiecare dintre specialitati (constructii si instalatii).
    (2) Tematica cursurilor de pregatire pentru fiecare specialitate se afiseaza la secretariatele facultatilor in cadrul carora functioneaza comisiile de atestare.
    (3) Cursurile de pregatire sunt sustinute de membrii comisiilor de atestare sau de cadre de specialitate de inalta calificare, atrase pentru actiunea respectiva: profesori si conferentiari universitari, cercetatori principali sau proiectanti principali gradele I si II cu pregatire in domeniul energeticii cladirii.
    (4) Taxa pentru cursurile de pregatire se stabileste de catre conducerile facultatilor respective si se achita de catre cursanti sau de firmele care i-au trimis pentru atestare.

    CAP. 4
    Dispozitii comune

    Art. 16
    (1) Certificatul de atestare a auditorului energetic se elibereaza de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4.
    (2) Stampilele auditorilor energetici sunt conform modelelor prevazute in anexa nr. 5.
    (3) Certificatul, legitimatia si stampila de atestare a unui specialist au inscrise: numele, prenumele, profesia, specialitatea si gradul pentru care a fost atestat, cu initialele acesteia.
    Art. 17
    (1) Certificatul de auditor energetic este valabil 5 ani.
    (2) Pentru prelungirea valabilitatii legitimatiei auditorii energetici vor prezenta din 5 in 5 ani registrul de evidenta a activitatii desfasurate in domeniu comisiei de examinare pentru auditori energetici, care va analiza prin sondaj modul de efectuare a activitatii de auditor energetic, nivelul de cunoastere a prescriptiilor tehnice privind reabilitarea energetica si a legislatiei in domeniu.
    (3) Comisia de examinare pentru auditori energetici va elabora o dovada care sa ateste prelungirea valabilitatii certificatului de auditor energetic, pe baza careia, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va prelungi valabilitatea certificatului de auditor energetic.
    (4) Cererea de reinnoire a certificatului de auditor energetic pentru cladiri va fi intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 6.
    Art. 18
    Conditia de vechime minima prevazuta la art. 8 poate fi redusa cu maximum 2 ani de catre comisiile de examinare, in cazul in care specialistii dovedesc prin activitatea depusa realizari deosebite in specialitatea si in gradul pentru care solicita atestarea.
    Art. 19
    Nu pot fi atestate persoanele care au suferit condamnari pentru concurenta neloiala, abuz de incredere, fals sau alta infractiune pentru care este prevazuta pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
    Art. 20
    Beneficiarii vor solicita specialistilor atestati, angajati pentru auditul energetic al constructiilor si al instalatiilor aferente, sa prezinte legitimatia care confirma specialitatea si gradul in care acestia au fost atestati, precum si termenul de valabilitate al acesteia.
    Art. 21
    Solicitantii respinsi de comisia de examinare pot reveni cu o noua cerere de atestare dupa o perioada de minimum un an. In acest scop solicitantii vor intocmi un nou dosar in care vor inscrie si realizarile din ultimul an de activitate.
    Art. 22
    Certificatul de auditor energetic se suspenda de catre conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, la propunerea comisiilor de examinare, daca se constata:
    a) neincadrarea activitatii auditorului energetic in prevederile reglementarilor tehnice in vigoare;
    b) efectuarea auditului energetic pentru o specialitate sau grad, altul decat cel pentru care a fost acordata atestarea;
    c) nesolicitarea reinnoirii certificatului de auditor energetic in decurs de 6 luni de la data expirarii valabilitatii legitimatiei de auditor energetic;
    d) aplicarea stampilei de auditor energetic fara efectuarea expertizei sau auditului energetic de catre titularul certificatului de auditor energetic.
    Art. 23
    Auditorii energetici atestati sunt obligati sa anunte la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Directia generala tehnica in constructii, modificarile datelor de domiciliu si de telefon survenite ulterior atestarii.
    Art. 24
    Din taxa privind cheltuielile de examinare in vederea atestarii se va face plata cu ora a membrilor comisiilor de examinare, in conditiile legii.
    Art. 25
    Lista cu auditorii energetici atestati se publica semestrial in Buletinul Constructiilor, prin grija Directiei generale tehnice in constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 26
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul indrumator.

    ANEXA 1*)
    la indrumator

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                                                   Nr. ......../...............

       CERERE DE ATESTARE IN CALITATE DE AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI

    CATEGORIA DE SPECIALIST PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul I (AE I)
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul II (AE II)

    SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:
     _                    _                   _
    |_| Constructii (c)  |_| Instalatii (i)  |_| Constructii si instalatii (ci)

    DATE PERSONALE:

    NUME: ............................ PRENUME:
                                                _       _
    INITIALA TATALUI: ................ SEXUL:  |_| M   |_| F
    TITLU STIINTIFIC: ........................
    ACT IDENTITATE: ............. SERIA ........ NR. ..............
    ELIBERAT DE ................................. LA DATA  ...............
    DATA SI LOCUL NASTERII: ....................
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    PROFESIA DE BAZA: .........................................................
    LOCUL DE MUNCA: ...........................................................
    ADRESA SERVICIU: ..........................................................
    TELEFON: ............... FAX: ................. E-MAIL: ...................
    DOMICILIUL: ........................... Str. ................ Nr. ......... Bloc ......... Sc. ....... Et. .... Ap. ..... Judet/Sector ................... Cod ...........
    TELEFON: ............... FAX: ................. E-MAIL: ...................

    Solicit atestarea mea pentru categoria de specialist mentionata si sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor si a detaliilor inscrise in certificatul de atestare in Registrul auditorilor energetici pentru cladiri.

    In sustinerea cererii anexez urmatoarele documente:
    1. Memoriu de activitate;
    2. Recomandari din partea:
       2.1. ............................., in calitate de .....................
       2.2. ............................., in calitate de .....................
       2.3. Asociatiei profesionale ...........................................
    3. Chitanta nr. ............... pentru achitarea taxei de atestare;
    4. Copie a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior;
    5. Copie a actului de echivalare de catre Ministrul Educatiei si Cercetarii a diplomei de absolvire a institutiei de invatamant tehnic superior (numai pentru absolventii din alta tara decat Romania);
    6. Copie a certificatului de absolvire a unui curs de pregatire organizat conform pct. 5.8;
    7. Copie dupa cartea de munca;
    8. Declaratie pe propria raspundere ca nu am suferit condamnari penale sau copie legalizata dupa cazier, dupa caz.

    Am luat la cunostinta si voi respecta prevederile codului de conduita al auditorului energetic pentru cladiri.

    Toate informatiile furnizate sunt corecte.

    Semnatura solicitant ...............          Data ............

    ANEXA 2*)
    la indrumator

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                           MEMORIU DE ACTIVITATE
                                 - model -

    - CATEGORIA SI SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul I (AE I)
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul II (AE II)

    - SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA ATESTAREA:
    _                    _                    _
   |_| Constructii (c)  |_| Instalatii (i)   |_| Constructii si instalatii (ci)

    - DATE PERSONALE:
    1. Numele:
    2. Prenumele:
    3. Data si locul nasterii:
    4. Cetatenie:
    5. Titlul stiintific:

    - EDUCATIE, CURSURI DE INSTRUIRE
    (se vor atasa copii dupa diplomele de absolvire)
 ______________________________________________________________________________
|  Nr. crt. | Perioada | Diploma obtinuta | Institutia care a eliberat diploma |
|___________|__________|__________________|____________________________________|
|           |          |                  |                                    |
|___________|__________|__________________|____________________________________|

    - APARTENENTA LA SOCIETATI, ASOCIATII PROFESIONALE
 ______________________________________________________________________________
|  Nr. crt.  |       Numele societatii, asociatiei      |    Data afilierii    |
|____________|__________________________________________|______________________|
|            |                                          |                      |
|____________|__________________________________________|______________________|

    - SITUATIA PROFESIONALA ACTUALA
    Profesia ..........................................
    Vechime in munca ..................................

    functia ...........................................
    vechime in functie ................................

    Responsabilitati ..........................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

    - EXPERIENTA PROFESIONALA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Din anul| Pana   | Locul de munca| Functie | Descriere/Responsabilitati |
|crt.|         | in anul|               |         |                            |
|____|_________|________|_______________|_________|____________________________|
|____|_________|________|_______________|_________|____________________________|
|____|_________|________|_______________|_________|____________________________|
|____|_________|________|_______________|_________|____________________________|
|____|_________|________|_______________|_________|____________________________|

    - LUCRARI PUBLICATE (RELEVANTE IN DOMENIUL ENERGETICII CLADIRILOR):
        - Lucrari publicate in reviste de specialitate;
        - Lucrari publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale si internationale;
        - Alte lucrari (carti, cursuri, monografii etc.).

    - LUCRARI REALIZATE:

    - ALTE MENTIUNI:

    Semnatura ....................          Data ............

    ANEXA 3
    la indrumator

                              BIBLIOGRAFIE

    A. Comuna pentru constructii si instalatii
    1. Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 325/2002;
    2. Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.850/2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", indicativ MP 017-02;
    3. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
    4. Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 323/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 047-2000;
    5. Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 324/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora", indicativ NP 048-2000;
    6. Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 322/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al cladirilor existente", indicativ NP 049-2000;
    7. STAS 4908 - 85 "Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale;
    8. C 56 - 2001 "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

    B. Pentru constructii
    1. C 107/1 - 97 "Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri de locuit";
    2. C 107/2 - 97 "Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta destinatie decat cele de locuit";
    3. C 107/3 - 97 "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor";
    4. C 107/4 - 97 "Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit";
    5. C 107/5 - 97 "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructii in contact cu solul";
    6. STAS 7462/2 "Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori";
    7. STAS 6472/4 "Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructii la difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul";
    8. STAS 6472/6 "Fizica constructiilor. Proiectarea elementelor de constructii cu punti termice";
    9. STAS 6472/7 "Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii";
    10. GP 015 - 97 "Ghid pentru expertizarea si adoptarea solutiilor de imbunatatire a protectiei termice si acustice la cladirile existente unifamiliare sau cu numar redus de apartamente".

    C. Pentru instalatii
    1. Manualul de Instalatii:
    a) volumul instalatii de incalzire;
    b) volumul instalatii de ventilare si climatizare;
    c) volumul instalatii sanitare.
    2. I. 13 - 94 "Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala";
    3. I. 9 - 94 "Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare";
    4. NP 029 - 98 "Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol, utilizate la transportul agentului termic de incalzire a apei calde de consum";
    5. SR 1907/1 - 97 "Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul";
    6. SR 1907/2 - 97 "Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul";
    7. STAS 11984 - 2002 "Instalatii de incalzire centrala. Suprafata echivalenta termic a corpurilor de incalzire";
    8. SR 4839 - 97 "Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade zile";
    9. STAS 1478 - 90 "Constructii civile si industriale. Alimentarea interioara cu apa";
    10. Hotararea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

    ANEXA 4
    la indrumator

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE,
    TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
    DIRECTIA GENERALA TEHNICA IN CONSTRUCTII

                            CERTIFICAT DE ATESTARE
                in calitate de auditor energetic pentru cladiri

                       Nr. ............ din .............

    In baza Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice si a Metodologiei privind certificarea auditorilor energetici pentru cladiri, indicativ ................, aprobata prin ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. .......... din .................. .
    Se atesta domnul (doamna) .................................., de profesie ............................, cu domiciliul in localitatea ..................., str. ...................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ..., judetul/sectorul ....................... in calitate de:

                       Auditor energetic pentru cladiri
                       gradul ........................,
                       specialitatea ..................

         Secretar de stat,                          Director general,
        ..................                         ...................

    ANEXA 5*)
    la indrumator

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

                            MODELE DE STAMPILE

    Figura 1, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul I, inginer de instalatii, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    Figura 2, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul I, inginer constructor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    Figura 3, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul I, inginer de instalatii, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    Figura 4, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul II, arhitect, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    Figura 5, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul II, inginer constructor, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    Figura 6, reprezentand model de stampila auditori energetici gradul II, inginer de instalatii, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, la pagina 13.

    NOTA:
    Numarul de pe stampila este numarul din Registrul auditorilor energetici pentru cladiri, identic cu numarul certificatului de atestare si al legitimatiei de auditor energetic.

    ANEXA 6*)
    la indrumator

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

                                                   Nr. ......../...............

    CERERE DE REINNOIRE A CERTIFICATULUI DE AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLADIRI

    CATEGORIA DE SPECIALIST PENTRU CARE SE SOLICITA INNOIREA CERTIFICATULUI:
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul I (AE I)
     _
    |_| Auditor energetic pentru cladiri gradul II (AE II)

    SPECIALITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA INNOIREA CERTIFICATULUI:
     _                    _                   _
    |_| Constructii (c)  |_| Instalatii (i)  |_| Constructii si instalatii (ci)

    Nr. certificat de atestare: .........................

    DATE PERSONALE:

    NUME: ............................ PRENUME:
                                                _       _
    INITIALA TATALUI: ................ SEXUL:  |_| M   |_| F
    TITLU STIINTIFIC: ....................
    ACT IDENTITATE: ............. SERIA ........ NR. ..............
    ELIBERAT DE ................................. LA DATA ...............
    DATA SI LOCUL NASTERII: ....................
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    COD NUMERIC PERSONAL: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    PROFESIA DE BAZA: .........................................................
    LOCUL DE MUNCA: ...........................................................
    ADRESA SERVICIU: ..........................................................
    TELEFON: ............... FAX: ................. E-MAIL: ...................
    DOMICILIUL: ........................... Str. ................ Nr. ........ Bloc ......... Sc. ....... Et. .... Ap. ...... Judet/Sector ................. Cod .........
    TELEFON: ............... FAX: ................. E-MAIL: ...................

    Solicit innoirea certificatului pentru categoria de specialist mentionata.

    In sustinerea cererii anexez urmatoarele documente:
    1. Copie dupa certificatul de atestare;
    2. Memoriu de activitate in calitate de auditor energetic pentru cladiri cu prezentarea realizarilor din perioada de dupa obtinerea certificatului anterior;
    3. Copii dupa documentele care atesta realizarile prezentate in memoriul de activitate;
    4. Chitanta nr. ................... pentru achitarea taxei de innoire a certificatului;
    5. Declaratie pe propria raspundere ca nu am suferit condamnari penale sau prezint copie legalizata dupa cazier, dupa caz.

    Am respectat si voi respecta prevederile codului de conduita al auditorului energetic pentru cladiri.

    Toate informatiile furnizate sunt corecte.

    Semnatura solicitant ...............          Data ............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 550/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 550 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 550/2003
Ordin 1083 2009
pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003
Ordin 357 2009
pentru reglementarea unitara a unor tarife cu caracter nefiscal prevazute în diferite acte normative
Ordin 708 2008
pentru modificarea Reglementarii tehnice „Indrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu