Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1284/C din 12 mai 2004

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 482 din 28 mai 2004


SmartCity3


    Avand in vedere rezultatele pozitive inregistrate in programul privind reforma in administrarea si conducerea instantelor judecatoresti, derulat la mai multe instante-pilot din tara,
    in temeiul dispozitiilor art. 142 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile ulterioare,

    ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul privind repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia organizarea instantelor, resurse umane si statistica judiciara din cadrul Ministerului Justitiei si conducerile instantelor judecatoresti vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.

                          Ministrul justitiei,
                          Cristian Diaconescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel

    Art. 1
    Repartizarea cauzelor pe completuri, in cadrul judecatoriilor, tribunalelor si curtilor de apel, se face dupa criteriul alfabetic, in conformitate cu dispozitiile prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Presedintele instantei sau, dupa caz, al sectiei stabileste la inceputul fiecarui an calendaristic:
    a) numarul de completuri;
    b) desemnarea judecatorilor pe completuri;
    c) alocarea literelor pe completuri.
    (2) Orice modificare a elementelor prevazute la alin. (1) poate fi facuta in cursul anului calendaristic numai in conditiile legii si ale prezentului regulament.
    (3) Stabilirea elementelor prevazute la alin. (1) se va face, pentru anul 2004, pana la data de 15 august.
    Art. 3
    (1) Repartizarea cauzelor pe completuri se face in functie de modalitatea de sesizare a instantei, dupa cum urmeaza:
    a) la judecatorii:
    1. in cauzele civile si comerciale, in cauzele penale prevazute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala si in cauzele privind plangerile intemeiate pe dispozitiile art. 278^1 din Codul de procedura penala, de catre judecatorul de serviciu;
    2. in cauzele penale in care sesizarea instantei se face prin rechizitoriu sau in cauzele in care sesizarea se face prin corespondenta, de catre presedintele instantei;
    b) la tribunale si curti de apel, de catre presedintele de sectie.
    (2) In cazul in care in cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functioneaza doua sau mai multe sectii civile, doua sau mai multe sectii penale ori doua sau mai multe sectii comerciale, repartizarea cauzelor intre sectii de acelasi fel se face de vicepresedintele coordonator, in functie de alocarea literelor intre sectii.
    Art. 4
    Presedintele instantei, presedintele sectiei sau judecatorul de serviciu fixeaza termenul si completul de judecata pe baza urmatoarelor criterii:
    a) alocarea literelor pe completuri, stabilita anual;
    b) programarea completurilor pe sedinte de judecata, in functie de numarul de completuri stabilite la inceputul anului calendaristic;
    c) numarul de cauze atribuite anterior completurilor care au alocata aceeasi litera.
    Art. 5
    (1) Alocarea literelor pe completuri se face:
    a) la judecatorii, de catre presedintele instantei;
    b) la tribunale si curti de apel, de catre presedintii de sectii.
    (2) In cazul in care in cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functioneaza doua sau mai multe sectii civile, doua sau mai multe sectii penale ori doua sau mai multe sectii comerciale, alocarea literelor intre sectii de acelasi fel se face de vicepresedintele coordonator.
    (3) La alocarea literelor pe completuri se tine seama de numarul mediu de cauze generate de fiecare litera.
    (4) Pentru stabilirea numarului mediu de cauze generate de fiecare litera, fiecare instanta intocmeste anual un studiu privind numarul de cauze inregistrate in ultimii 2 ani. Studiul pentru anul 2004 se realizeaza pana la data de 1 august 2004.
    (5) Alocarea literelor pe completuri se realizeaza astfel incat sa fie respectata media anuala de cauze pe complet.
    (6) De regula, aceeasi litera este repartizata unui singur complet. La instantele cu volum mare de activitate, unde functioneaza mai mult de 10 completuri pe saptamana, aceeasi litera poate fi alocata la cel mult 3 completuri, iar unde functioneaza mai mult de 15 completuri pe saptamana, aceeasi litera poate fi alocata la cel mult 4 completuri.
    Art. 6
    Alocarea literelor pe completuri poate fi modificata in urmatoarele cazuri:
    a) la sfarsitul vacantei judecatoresti, daca s-a constatat ca alocarea initiala a produs o distribuire disproportionata a cauzelor intre completuri de cel putin 10%;
    b) au intervenit modificari ale schemelor de personal;
    c) a intervenit modificarea numarului de sali de sedinta disponibile.
    Art. 7
    (1) Repartizarea cauzelor pe completuri in functie de criteriul alfabetic se face potrivit urmatoarelor reguli:
    a) in cauzele civile, comerciale si de contencios administrativ, in litigiile de munca, in cauzele penale prevazute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura penala si in cauzele privind plangerile intemeiate pe dispozitiile art. 278^1 din Codul de procedura penala, cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui partii care sesizeaza instanta;
    b) in cauzele penale in care sesizarea instantei se face prin rechizitoriu, cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui inculpatului;
    c) in cazul in care sesizarea instantei este facuta de mai multe parti sau cand exista mai multi inculpati, cauza se repartizeaza dupa numele partii care a sesizat instanta sau al inculpatului, alegandu-se numele a carui prima litera este cea mai apropiata de litera "A";
    d) in cazul apelului si al recursului exercitate impotriva hotararilor pronuntate in cauzele prevazute la lit. a), cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui apelantului ori recurentului, iar in situatia existentei mai multor apelanti sau recurenti, se aplica regula prevazuta la lit. c); atunci cand apelul sau recursul impotriva hotararilor pronuntate in cauzele prevazute la lit. a) este introdus numai de parchet, cauza se repartizeaza completului caruia ii este atribuita litera "P"; atunci cand apelul sau recursul impotriva hotararilor pronuntate in cauzele prevazute la lit. a) este introdus de mai multi apelanti sau recurenti, dintre care unul este parchetul, se aplica regula prevazuta la lit. c);
    e) in cazul apelului si al recursului exercitate impotriva hotararilor pronuntate in cauzele prevazute la lit. b), cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui inculpatului; daca sunt mai multi inculpati, se aplica regula prevazuta la lit. c);
    f) pentru toate celelalte tipuri de cereri, inclusiv caile extraordinare de atac, cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui partii care a formulat cererea.
    (2) In cazul persoanelor juridice, cauza se repartizeaza in functie de prima litera a numelui strazii unde persoana juridica isi are sediul. In cazul persoanelor juridice care isi au sediul in sate si comune, in masura in care nu este posibila identificarea persoanei juridice dupa denumirea strazii unde isi are sediul, cauza se repartizeaza in functie de prima litera a denumirii localitatii unde persoana juridica isi are sediul. Dispozitiile alin. (1) lit. c), d) si f) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 8
    (1) In cazul completurilor specializate, repartizarea cauzelor care intra in competenta acestora se face distinct, dupa criteriul alfabetic, in functie de numarul completurilor.
    (2) In cazul cererilor privind arestarea preventiva, al cailor de atac referitoare la masura arestarii preventive, al cererilor de recuzare in cauzele cu arestati, al cailor de atac privind recuzarea in cauzele cu arestati si in cazul cererilor de incuviintare a perchezitiei, cauza se repartizeaza conform planificarilor de permanenta.
    (3) In cazul cererilor de ordonanta presedintiala si al cererilor privind asigurarea dovezilor, cauzele pot fi repartizate, in functie de urgenta, completurilor din ziua respectiva, in ordinea inregistrarii cererilor.
    Art. 9
    (1) Numarul de completuri stabilit in conditiile art. 2 poate fi modificat daca au intervenit schimbari ale schemelor de personal sau ale numarului de sali de sedinta disponibile.
    (2) Desemnarea judecatorilor pe completuri, in conditiile art. 2, poate fi modificata in situatia incompatibilitatilor si a celorlalte situatii prevazute de lege care impiedica participarea judecatorului desemnat.
    (3) Repartizarea dosarului unui alt complet decat cel caruia i-ar fi fost repartizat potrivit criteriului alfabetic si trecerea cauzei de la un complet la altul se poate face in situatia incompatibilitatilor si a celorlalte situatii prevazute de lege. In aceste situatii cauza este repartizata unui alt complet care are atribuita aceeasi litera sau completului caruia ii este atribuita litera imediat ulterioara. In cazul in care nu exista litera ulterioara, cauza este repartizata completului care are atribuita litera "A". In cazul in care in cadrul unui tribunal sau al unei curti de apel functioneaza doua ori mai multe sectii civile, doua sau mai multe sectii penale ori doua sau mai multe sectii comerciale, daca nu exista litera ulterioara, cauza este repartizata completului caruia ii este atribuita litera imediat anterioara dintre literele repartizate sectiei respective, in conformitate cu art. 5 alin. (2).
    (4) In cazul in care se constata ca repartizarea unei cauze s-a facut in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament, presedintele completului are obligatia de a-l instiinta de indata pe presedintele instantei sau, dupa caz, al sectiei, care va putea repartiza cauza completului caruia i-ar fi fost repartizat potrivit criteriului alfabetic la data introducerii cererii, in functie de stadiul procesului.
    (5) Cauzele deja inregistrate, aflate in curs de judecata, vor ramane pana la solutionare la completurile la care au fost repartizate, iar cauzele suspendate cu ocazia repunerii pe rol vor fi repartizate aceluiasi complet caruia ii fusesera repartizate inainte de suspendare.
    Art. 10
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica in cauzele care vor fi inregistrate incepand cu data de 1 septembrie 2004.
    Art. 11
    (1) Instantele la care functioneaza un sistem informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor vor utiliza acel sistem si dupa data de 1 septembrie 2004.
    (2) Instantele la care va functiona un sistem informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor dupa data de 1 septembrie 2004 vor folosi acel sistem de la data dobandirii posibilitatii folosirii sistemului informatizat.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1284/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1284 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu