Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5206/2045 din  8 decembrie 2004

pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuita pentru transportul pe calea ferata a beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

ACT EMIS DE: SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989


SmartCity3

              Nr. 5.206 din 8 decembrie 2004
              MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
              Nr. 2.045 din 3 noiembrie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 118 din  7 februarie 2005

    In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 37 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004, ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificarile ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile ulterioare,

    secretarul de stat al Secretariatului pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuita pentru transportul pe calea ferata a beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Secretarul de stat al Secretariatului pentru
               Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
                           Emilian Vasile Cutean

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                 PROCEDURA
de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuita pentru transportul pe calea ferata a beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004

    Art. 1
    (1) Beneficiarii Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, au dreptul, anual, la 12 calatorii gratuite pe calea ferata, dus-intors, la clasa I, cu toate categoriile de trenuri. De aceste calatorii gratuite beneficiaza si insotitorii pensionarului de invaliditate de gradul I si ai marelui mutilat.
    (2) In limita celor 12 calatorii gratuite pot calatori si membrii familiei beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, nefiind necesara prezenta titularului la efectuarea calatoriei.
    Art. 2
    (1) Pentru calatoria pe calea ferata a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, se utilizeaza:
    - biletul de calatorie gratuita in contul S.S.P.R., acordat in baza Legii nr. 42/1990, valabil pana la 31 decembrie 2004, al carui model este prevazut in anexa nr. 1;
    - biletul de calatorie gratuita acordat in baza Legii nr. 341/2004, valabil incepand cu 1 ianuarie 2005, al carui model este prevazut in anexa nr. 2.
    (2) Biletele de calatorie gratuita sunt nominale si anuale. Biletele speciale de calatorie gratuita sunt de culoare verde si au tiparite aceeasi serie, acelasi numar si anul de valabilitate pe fiecare dintre partile componente. Elementele de siguranta ale biletelor de calatorie sunt: filigran C.F.R. Calatori in masa hartiei si numarul care este tiparit in interiorul unei casete orange pe fiecare parte componenta.
    (3) Biletul de calatorie gratuita se compune din:
    - biletul de calatorie gratuita dus-intors;
    - cuponul statistic pentru calatoria dus;
    - cuponul statistic pentru calatoria intors;
    - cupoanele-anexa nr. 1 si 2 pentru dus;
    - cupoanele-anexa nr. 3 si 4 pentru intors.
    Art. 3
    (1) Inainte de inceperea calatoriei, beneficiarul Legii nr. 341/2004, cu modificarile ulterioare, va prezenta la casa de bilete biletul propriu-zis, cupoanele statistice si cupoanele-anexa nedetasate, avand completate rubricile cu cerneala sau pasta: "Dl/Dna ...", "Act identitate ...", "Certificat nr. ..." (la biletul de calatorie gratuita in contul S.S.P.R. - Legea nr. 42/1990), "Legitimatie nr. ..." (biletul de calatorie gratuita - Legea nr. 341/2004), "De la statia ...", "La statia ...", respectand instructiunile de pe versoul biletului. Casierul de bilete va completa, conform solicitarii beneficiarului, rubrica "Via ..." atat pe biletul propriu-zis, cat si pe cuponul statistic "Dus" sau "Intors" ori cuponul-anexa, dupa caz.
    (2) Biletul de calatorie gratuita folosit pentru calatoria membrilor de familie ai titularului se va completa de catre beneficiar cu cerneala sau pasta, astfel:
    a) la rubrica "Dl (Dna)" se completeaza numele si prenumele celui care foloseste biletul si, in continuarea numelui, se va completa mentiunea "membru de familie";
    b) la rubrica "Act identitate" se completeaza seria si numarul actului de identitate al utilizatorului sau codul numeric personal pentru copii;
    c) la rubrica "Legitimatie nr. ..." se va trece numarul legitimatiei de revolutionar pentru biletele de calatorie gratuita - Legea nr. 341/2004;
    d) la rubrica "Certificat nr. ..." se va trece numarul certificatului de revolutionar pentru biletul de calatorie gratuita in contul S.S.P.R. - Legea nr. 42/1990.
    Celelalte rubrici se vor completa in acelasi mod ca acelea ale biletului folosit de titular.
    (3) Dupa verificarea concordantei datelor din rubricile completate pe cupoanele statistice si pe biletul propriu-zis, casierul de bilete completeaza rubrica "Via ...", detaseaza cuponul statistic, pe care il retine, completandu-l cu distanta in kilometri dintre statia de urcare si cea de coborare, cu tariful corespunzator rangului trenului la data respectiva. In acest scop, casierul de bilete va trece atat pe versoul biletului de calatorie propriu-zis, cat si pe cuponul statistic urmatoarele tarife:
    - tren persoane;
    - supliment tren accelerat, rapid sau Intercity, in functie de rangul trenului utilizat;
    - tichet de rezervare, dupa caz.
    (4) Viza de valabilitate se aplica de casier pe versoul biletului de calatorie, in casuta rezervata pentru viza la dus, respectiv intors, prin aplicarea anexei de control si a stampilei cu tipe, inscriindu-se data de valabilitate si numarul de tren. In sistem electronic, viza de valabilitate se aplica prin stampilare, fara a aplica anexa de control.
    (5) Pentru trenurile cu regim de rezervare, casierul va elibera tichet gratuit care va fi mentionat pe cuponul statistic si care va fi prezentat impreuna cu biletul de calatorie gratuita, in tren, la verificarea legitimatiilor de calatorie de catre personalul de tren. In sistem electronic se va emite bilet electronic gratuit, corespunzator solicitarii beneficiarului.
    (6) Pentru a fi valabil, biletul de calatorie trebuie vizat la casa de bilete a statiei de cale ferata atat la dus, cat si la intors.
    Art. 4
    In cazul in care beneficiarul unui bilet special de calatorie gratuita se urca in tren intr-o statie de cale ferata in care nu se vand bilete de calatorie, seful de tren sau conductorul va proceda conform celor prevazute la art. 3, iar biletul special propriu-zis, vizat cu anexa de control, il inmaneaza beneficiarului de calatorie gratuita.
    Art. 5
    (1) Membrii de familie ai beneficiarilor Legii nr. 341/2004 pot calatori pe calea ferata singuri sau insotind titularul.
    (2) Pensionarii cu grad de invaliditate I si marii mutilati au dreptul sa calatoreasca cu insotitor. Insotitorul poate calatori doar in prezenta persoanei cu drept de insotitor. Datele inscrise pe biletul insotitorului sunt identice cu ale persoanei cu drept de insotitor, numele si prenumele fiind ale insotitorului.
    Art. 6
    (1) Biletele de calatorie gratuita acordate in baza Legii nr. 341/2004 trebuie sa fie semnate si stampilate de emitent in locurile rezervate in acest scop, atat pe biletul propriu-zis, pe cupoanele statistice, cat si pe cupoanele-anexa. Biletele folosite de catre titulari sunt valabile numai insotite de documentul de identitate si legitimatia de revolutionar, al carei model este prezentat in anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 371/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004.
    (2) Biletele de calatorie gratuita dus-intors acordate in baza Legii nr. 341/2004, folosite de catre membrii de familie ai revolutionarilor, sunt valabile numai insotite de documentul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau certificat de nastere pentru copii).
    Art. 7
    Biletele de calatorie gratuita, cupoanele statistice si cupoanele-anexa care prezinta stersaturi, corecturi sau modificari nu vor fi primite nici la casele de bilete ale statiilor si agentiilor de voiaj, nici in tren de catre personalul de tren.
    Art. 8
    Folosirea biletelor de calatorie gratuita pentru calatoria la vagonul de dormit/cuseta sau pe o alta ruta decat cea inscrisa pe biletul de calatorie propriu-zis se poate face numai cu plata integrala a diferentelor tarifare corespunzatoare.
    Art. 9
    In cazul in care posesorul unui bilet de calatorie gratuita schimba in parcurs trenul cu un tren de rang superior sau cu un tren pentru care solicita rezervare ori isi continua calatoria dupa intreruperea acesteia, casierul va emite un bilet bianco din depozit special constituit, fara suma. Casierul va mentiona in coloana "Tarife" tarifele aferente (supliment tren, diferenta supliment tren, tichet de rezervare), fara a le incasa, si va inscrie la rubrica "Specificatia diferentelor" urmatoarele mentiuni: "L 341/2004, bilet nr. ... de la .... la ....", retinand in schimb un cupon-anexa pe care il va completa ca si biletul bianco, anexandu-l la cuponul de control. Acest bilet se va elibera numai ca anexa a legitimatiei de calatorie. In acest sens, la fiecare gestiune se va constitui separat un depozit de bilete bianco care se vor emite numai pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004. Fisele de scontare ale biletelor bianco se vor retine de catre casier si vor fi inaintate, impreuna cu cupoanele de control ale biletelor bianco, la regionala de transport feroviar de calatori de care apartine casierul, o data cu conturile.
    Art. 10
    (1) Renuntarea la calatorie se poate face numai in statia initiala emitenta a biletului de calatorie, inainte de efectuarea calatoriei, cel tarziu la o ora dupa plecarea trenului pentru care s-a solicitat legitimatia de calatorie. Beneficiarul poate solicita restituirea imediata a cuponului statistic.
    (2) Daca legitimatia de calatorie a fost emisa de agentia de voiaj de cale ferata din localitatea de plecare, beneficiarul va solicita la statie, in termenul mentionat mai sus, aplicarea vizei "Renuntat la calatorie", urmand ca ulterior sa ceara in scris de la agentia de voiaj de cale ferata cuponul statistic. Solicitarea de restituire se poate face numai in cursul lunii pentru care s-a dorit calatoria initiala.
    (3) Cuponul statistic restituit poate fi folosit ulterior pentru o alta calatorie, dar numai pentru ruta inscrisa initial in cursul anului de valabilitate pentru care a fost emis.
    Art. 11
    Biletele de calatorie gratuita acordate in baza Legii nr. 341/2004 dau dreptul la o intrerupere a calatoriei de pana la 5 zile atat la dus, cat si la intors.
    Art. 12
    (1) Tiparirea biletelor de calatorie gratuita se face de catre Societatea Comerciala "Tipografica Filaret" - S.A., pe baza comenzii facute de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., Serviciul legitimatii de calatorie.
    (2) Comanda de bilete se face pana la data de 15 august a anului in curs pentru anul urmator. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va onora comanda pana la data de 1 octombrie a anului in curs.
    (3) Distribuirea biletelor de calatorie gratuita se face prin grija Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pana la data de 30 decembrie a anului in curs pentru anul urmator.
    (4) Pentru anul 2005, comanda se face pana la 15 noiembrie si se va onora pana la 15 decembrie.
    Art. 13
    (1) Calculul cheltuielilor pentru transportul cu trenul al beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se va face de catre Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. sau de catre operatorii de transport feroviar de calatori, pe baza cupoanelor statistice si a cupoanelor-anexa, care vor fi pastrate un an calendaristic ce urmeaza anului in care a avut loc calatoria.
    (2) Pentru Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A., calculul cheltuielilor de transport se face pe baza centralizatoarelor intocmite la nivelul fiecarei regionale de transport feroviar de calatori. Statiile de cale ferata vor intocmi deconturi pentru calatoria beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pe care le vor inainta serviciilor verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de calatori proprii. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalei de transport feroviar de calatori vor intocmi Situatia centralizatoare a prestatiilor efectuate pe raza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ... pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, coduri statistice 6.1., in luna ... 200..., al carei model este prevazut in anexa nr. 3. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" - S.A. va intocmi pe baza acestor tabele centralizatoare Decontul biletelor de calatorie pe calea ferata a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru luna ... 200..., al carui model este prevazut in anexa nr. 4.
    (3) Operatorii de transport feroviar de calatori vor intocmi Decontul biletelor de calatorie pe calea ferata pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, pentru luna ... 200..., al carui model este prevazut in anexa nr. 5.
    (4) Cheltuielile pentru transportul cu trenul al beneficiarilor Legii nr. 341/2004 se finanteaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, de la capitolul 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat.
    (5) Decontarea calatoriilor gratuite efectuate de beneficiarii Legii nr. 341/2004 se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generala economica si buget, pe baza situatiilor centralizatoare intocmite.
    Art. 14
    Cheltuielile aferente tiparirii biletelor de calatorie gratuita pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 comandate de catre Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 se deconteaza de catre acesta conform facturilor emise de unitatea care a tiparit biletele.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 - 5*) fac parte integranta din prezenta procedura.
------------
    *) Anexele nr. 1 si nr. 2 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1
    la procedura

    BILET DE CALATORIE GRATUITA IN CONTUL S.S.P.R. - LEGEA NR. 42/1990

                                  - FATA -
 _____________________________________________________________________________
|      S.N.T.F.C.    |:|   ___                 |:|   ___                 |:
| "CFR Calatori" S.A.|:| / CFR                 |:| / CFR                 |:
|                    |:| -..---..--            |:| -..---..--            |:
|  Seria B   Clasa 1 |:|  2004                 |:|  2004                 |:
|   ______________   |:|                       |:|                       |:
|  |______________|  |:| Cupon anexa 1         |:| Cupon anexa 2         |:
|                dus |:|          ___________  |:|          ___________  |:
|   CUPON STATISTIC  |:| Seria B |___________| |:| Seria B |___________| |:
| la bilet in contul |:| Dl (Dna) ............ |:| Dl (Dna) ............ |:
|      S.S.P.R.      |:| Nr. certif. ......... |:| Nr. certif. ......... |:
|  Valabil in 2004   |:| De la statia ........ |:| De la statia ........ |:
|        DUS         |:| La statia ........... |:| La statia ........... |:==>
|                    |:| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |:
| Dl (Dna) ......... |:| Tren ..... vag. ..... |:| Tren ..... vag. ..... |:
| Act identitate ... |:| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |:
| Certificat nr. ... |:|                       |:|                       |:
| De la statia ..... |:| Emitent               |:| Emitent               |:
| La statia ........ |:|          L.S.         |:|          L.S.         |:
| Ruta: DUS ........ |:|                       |:|                       |:
| Distanta km ...... |:|                       |:|                       |:
| Tren .... vag. ... |:|                       |:|                       |:
| loc .....          |:|                       |:|                       |:
| Nr. tichet ....... |:|                       |:|                       |:
| Tarif ............ |:|                       |:|                       |:
|    _               |:|                       |:|                       |:
|  /   \   Emitent,  |:|                       |:|                       |:
|  \__ /             |:|                       |:|                       |:
|____________________|:|_______________________|:|_______________________|:___
 ______________________________________________________________
     :| | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16 |
     :| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
     :|D|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| -  |
     :|U|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
     :|S|I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI |XII |
     :|_|__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|____|
     :| S.N.T.F.C. "CFR Calatori" S.A. Seria B   Clasa 1  |
     :|   ___                     ____________  dus-intors|
     :| / CFR                    |____________|           |
     :| -..---..--                                        |
 ==> :|                                                   |==>
     :|               BILET DE CALATORIE                  |
     :|                    GRATUITA                       |
     :|      in contul S.S.P.R. - Legea nr. 42/1990       |
     :|            VALABIL IN ANUL 2004                   |
     :|                                                   |
     :| Dl (Dna) ........................................ |
     :| Act identitate .................................. |
     :| Certificat nr. .................................. |
     :| De la statia .................................... |
     :| La statia ....................................... |
     :|       DUS                                         |
     :| Ruta: ........................................... |
     :|       INTORS                                      |
     :|     _                                             |
     :|   /   \  Emitent,                                 |
     :|   \___/                                           |
     :|___________________________________________________|
     :|I| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16 |
     :|N|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
     :|T|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| -  |
     :|O|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|____|
     :|R|I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI |XII |
     :|S|__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|____|____

 ______________________________________________________________________________
    :|   ___                 |:|   ___                 |:|      S.N.T.F.C.     |
    :| / CFR                 |:| / CFR                 |:| "CFR Calatori" S.A. |
    :| -..---..--            |:| -..---..--            |:|                     |
    :|  2004                 |:|  2004                 |:|  Seria B   Clasa 1  |
    :|                       |:|                       |:|   ______________    |
    :| Cupon anexa 4         |:| Cupon anexa 3         |:|  |______________|   |
    :|          ___________  |:|          ___________  |:|             intors  |
    :| Seria B |___________| |:| Seria B |___________| |:|   CUPON STATISTIC   |
    :| Dl (Dna) ............ |:| Dl (Dna) ............ |:| la bilet in contul  |
    :| Nr. certif. ......... |:| Nr. certif. ......... |:|      S.S.P.R.       |
==> :| De la statia ........ |:| De la statia ........ |:|  Valabil in 2004    |
    :| La statia ........... |:| La statia ........... |:|        INTORS       |
    :| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |:|                     |
    :| Tren ..... vag. ..... |:| Tren ..... vag. ..... |:| Dl (Dna) .......... |
    :| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |:| Act identitate .... |
    :|                       |:|                       |:| Certificat nr. .... |
    :| Emitent               |:| Emitent               |:| De la statia ...... |
    :|          L.S.         |:|          L.S.         |:| La statia ......... |
    :|                       |:|                       |:| Ruta: INTORS ...... |
    :|                       |:|                       |:| Distanta km ....... |
    :|                       |:|                       |:| Tren .... vag. .... |
    :|                       |:|                       |:| loc .....           |
    :|                       |:|                       |:| Nr. tichet ........ |
    :|                       |:|                       |:| Tarif ............. |
    :|                       |:|                       |:|    _                |
    :|                       |:|                       |:|  /   \   Emitent,   |
    :|                       |:|                       |:|  \__ /              |
 ___:|_______________________|:|_______________________|:|_____________________|

                                 - VERSO -
 ______________________________________________________________________________
|   Atentie!   |:|              |:|              |:|      INSTRUCTIUNI         |
|              |:|              |:|              |:| Biletul de calatorie      |
| 1. Biletul   |:|Se completeaza|:|Se completeaza|:|gratuita acordat in baza   |
|se completeaza|:|la schimbarea |:|la schimbarea |:|Legii nr. 42/1990 trebuie  |
|cu cerneala   |:|trenului cu   |:|trenului cu   |:|sa fie semnat si stampilat |
|sau pix cu    |:|regim de      |:|regim de      |:|de emitent in locurile     |
|pasta.        |:|rezervare in  |:|rezervare in  |:|rezervate in acest scop,   |
| 2. Calatorul |:|parcurs, la   |:|parcurs,      |:|este nominal,              |
|trebuie sa    |:|intors,       |:|la intors,    |:|netransmisibil si este     |
|completeze    |:|respectand    |:|respectand    |:|valabil numai impreuna cu  |
|rubricile:    |:|aceleasi      |:|aceleasi      |:|actele care atesta         |
|"Dl (Dna)",   |:|instructiuni  |:|instructiuni  |:|calitatea posesorului,     |
|"De la        |:|de pe versoul |:|de pe versoul |:|respectiv:                 |
|statia",      |:|biletului     |:|biletului     |:|- certificatul de          |
|"La statia",  |:|propriu-zis.  |:|propriu-zis.  |:|revolutionar (sau          |
|"Nr.          |:|              |:|              |:|DOCUMENTUL emis de         |
|certificat".  |:|              |:|              |:|Secretarul de Stat al      |
|3. Via se     |:|              |:|              |:|S.S.P.R., ca DUPLICAT al   |
|completeaza de|:|              |:|              |:|acestuia) in original sau  |
|catre casierul|:|              |:|              |:|copie legalizata eliberat  |
|CFR potrivit  |:|              |:|              |:|de Comisia pentru          |
|solicitarii   |:|              |:|              |:|cinstirea si sprijinirea   |
|calatorului.  |:|              |:|              |:|eroilor revolutiei din     |
| 4. Pentru a  |:|              |:|              |:|decembrie 1989 pe          |
|fi admis la   |:|              |:|              |:|numele persoanei           |
|calatorie,    |:|              |:|              |:|beneficiare si actul de    |
|biletul se    |:|              |:|              |:|identitate;                |
|prezinta la   |:|              |:|              |:|- certificatul de          |
|casa de bilete|:|              |:|              |:|erou-martir al revolutiei, |
|inainte de    |:|              |:|              |:|in original sau copie      |
|inceperea     |:|              |:|              |:|legalizata, eliberat de    |
|calatoriei.   |:|              |:|              |:|Comisia pentru cinstirea   |
|              |:|              |:|              |:|si sprijinirea eroilor     |
|              |:|              |:|              |:|revolutiei din decembrie   |
|              |:|              |:|              |:|1989 pe numele celui       |
|              |:|              |:|              |:|decedat impreuna cu actele |
|              |:|              |:|              |:|ce dovedesc calitatea de   |
|              |:|              |:|              |:|urmas al persoanei         |
|              |:|              |:|              |:|respective si actul de     |
|              |:|              |:|              |:|identitate. Pentru copii   |
|              |:|              |:|              |:|minori se va prezenta      |
|              |:|              |:|              |:|certificatul de nastere in |
|              |:|              |:|              |:|original sau copie         |
|              |:|              |:|              |:|legalizata.                |
|              |:|              |:|              |:| Beneficiarii cu drept la  |
|              |:|              |:|              |:|insotitor vor justifica    |
|              |:|              |:|              |:|aceasta calitate cu        |
|              |:|              |:|              |:|decizia de pensionare sau  |
|              |:|              |:|              |:|certificatul medical in    |
|              |:|              |:|              |:|care se mentioneaza        |
|              |:|              |:|              |:|dreptul la insotitor.      |
|              |:|              |:|              |:| Biletele de calatorie     |
|              |:|              |:|              |:|gratuita in baza           |
|              |:|              |:|              |:|Legii nr. 42/1990          |
|              |:|              |:|              |:|destinate a fi folosite de |
|              |:|              |:|              |:|insotitori poarta          |
|              |:|              |:|              |:|mentiunea "Pentru          |
|              |:|              |:|              |:|insotitor" la rubrica      |
|              |:|              |:|              |:|rezervata numelui, cu      |
|              |:|              |:|              |:|semnatura si stampila      |
|              |:|              |:|              |:|unitatii si sunt valabile  |
|              |:|              |:|              |:|numai pentru aceeasi       |
|              |:|              |:|              |:|calatorie cu a persoanei   |
|              |:|              |:|              |:|cu drept la insotitor.     |
|              |:|              |:|              |:|Celelalte date inscrise    |
|              |:|              |:|              |:|pe biletul insotitorului   |
|              |:|              |:|              |:|sunt identice cu cele      |
|              |:|              |:|              |:|trecute pe biletul         |
|              |:|              |:|              |:|persoanei cu drept la      |
|              |:|              |:|              |:|insotitor.                 |
|              |:|              |:|              |:| Biletul de calatorie      |
|              |:|              |:|              |:|gratuita in baza           |
|              |:|              |:|              |:|Legii nr. 42/1990 este     |
|              |:|              |:|              |:|valabil la trenurile de    |
|              |:|              |:|              |:|persoane, accelerate,      |
|              |:|              |:|              |:|rapide, intercity pentru   |
|              |:|              |:|              |:|o calatorie dus-intors la  |
|              |:|              |:|              |:|clasa I intre statiile     |
|              |:|              |:|              |:|indicate pe bilet,         |
|              |:|              |:|              |:|indiferent de distanta si  |
|              |:|              |:|              |:|dau dreptul la cate o      |
|              |:|              |:|              |:|intrerupere a calatoriei   |
|              |:|              |:|              |:|de pana la 5 zile atat la  |
|              |:|              |:|              |:|dus, cat si la intors.     |
|              |:|              |:|              |:| Folosirea acestor bilete  |
|              |:|              |:|              |:|la trenurile de rang       |
|              |:|              |:|              |:|superior, la vagoane de    |
|              |:|              |:|              |:|dormit, la vagoane cuseta  |
|              |:|              |:|              |:|sau pe alta ruta decat cea |
|              |:|              |:|              |:|inscrisa pe bilet se poate |
|              |:|              |:|              |:|face numai cu plata        |
|              |:|              |:|              |:|diferentelor tarifare      |
|              |:|              |:|              |:|corespunzatoare.           |
|              |:|              |:|              |:| Biletul se completeaza cu |
|              |:|              |:|              |:|cerneala sau pix cu pasta. |
|              |:|              |:|              |:| Ruta sa completeaza de    |
|              |:|              |:|              |:|catre casierul de bilete   |
|              |:|              |:|              |:|C.F.R. conform solicitarii |
|              |:|              |:|              |:|calatorului, separat la    |
|              |:|              |:|              |:|DUS, separat la INTORS.    |
|              |:|              |:|              |:| Pentru a fi valabil la    |
|              |:|              |:|              |:|calatorie, biletul trebuie |
|              |:|              |:|              |:|sa fie vizat la casa de    |
|              |:|              |:|              |:|bilete a statiei C.F.R. de |
|              |:|              |:|              |:|plecare atat la ducere,    |
|              |:|              |:|              |:|cat si la inapoiere.       |
|              |:|              |:|              |:| Nu se admit modificari,   |
|              |:|              |:|              |:|corecturi sau stersaturi   |
|              |:|              |:|              |:|chiar certificate de       |
|              |:|              |:|              |:|emitent.                   |
|              |:|              |:|              |:|  ______________________   |
|              |:|              |:|              |:| |  VIZA  |    VIZA     |  |
|              |:|              |:|              |:| | statie | intrerupere |  |
|              |:|              |:|              |:| |  DUS   |    DUS      |  |
|              |:|              |:|              |:| |________|_____________|  |
|              |:|              |:|              |:|  ______________________   |
|              |:|              |:|              |:| |  VIZA  |    VIZA     |  |
|              |:|              |:|              |:| | statie | intrerupere |  |
|              |:|              |:|              |:| | INTORS |   INTORS    |  |
|              |:|              |:|              |:| |________|_____________|  |
|______________|:|______________|:|______________|:|___________________________|

    - continuare -
_______________________________________________________________________________
 _____________________   _____________________   _________________             |
|Se completeaza la    |:|Se completeaza la    |:|    ATENTIE!     |            |
|schimbarea trenului  |:|schimbarea trenului  |:|                 |            |
|cu regim de          |:|cu regim de          |:| 1. Biletul se   |            |
|rezervare in parcurs,|:|rezervare in parcurs,|:|completeaza cu   |            |
|la dus, respectand   |:|la dus, respectand   |:|cerneala sau pix |            |
|aceleasi instructiuni|:|aceleasi instructiuni|:|cu pasta.        |            |
|de pe versoul        |:|de pe verso biletului|:| 2. Calatorul    |            |
|biletului            |:|propriu-zis.         |:|trebuie sa       |            |
|propriu-zis.         |:|                     |:|completeze       |            |
|                     |:|                     |:|rubricile:       |            |
|                     |:|                     |:|"Dl (Dna)",      |            |
|                     |:|                     |:|"De la statia",  |            |
|                     |:|                     |:|"La statia",     |            |
|                     |:|                     |:|"Nr. certificat".|            |
|                     |:|                     |:| 3. Via se       |            |
|                     |:|                     |:|completeaza de   |            |
|                     |:|                     |:|catre casierul   |            |
|                     |:|                     |:|CFR potrivit     |            |
|                     |:|                     |:|solicitarii      |            |
|                     |:|                     |:|calatorului.     |            |
|                     |:|                     |:| 4. Pentru a fi  |            |
|                     |:|                     |:|admis la         |            |
|                     |:|                     |:|calatorie,       |            |
|                     |:|                     |:|biletul se       |            |
|                     |:|                     |:|prezinta la casa |            |
|                     |:|                     |:|de bilete        | CNCF "CFR" |
|                     |:|                     |:|inainte de       | S.A. -     |
|                     |:|                     |:|inceperea        | Tipografia |
|                     |:|                     |:|calatoriei.      | FILARET    |
|_____________________|_|_____________________|_|_________________|            |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 2
    la procedura

    Bilet de calatorie gratuita acordat in baza Legii nr. 341/2004

                                                                      (fata)

 _____________________________________________________________________________
|      M.T.C.T.      |:|        M.T.C.T.       |:|        M.T.C.T.       |:
|  Seria A   Clasa 1 |:|          2005         |:|          2005         |:
|                dus |:|                       |:|                       |:
|   ______________   |:|                       |:|                       |:
|  |______________|  |:|                       |:|                       |:
|   CUPON STATISTIC  |:| Cupon anexa 1         |:| Cupon anexa 2         |:
|    la bilet de     |:|          ___________  |:|          ___________  |:
| calatorie acordat  |:| Seria A |___________| |:| Seria A |___________| |:
|      in baza       |:|                       |:|                       |:
| Legii nr. 341/2004 |:| Dl (D-na) ........... |:| Dl (D-na) ........... |:
| Valabil in 2005    |:| Act identitate ...... |:| Act identitate ...... |:
|        DUS         |:| De la statia ........ |:| De la statia ........ |:
| _______  _________ |:| La statia ........... |:| La statia ........... |:
||titular||insotitor||:| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |:
||_______||_________||:| Tren ..... vag. ..... |:| Tren ..... vag. ..... |:==>
|      _______       |:| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |:
|     |membru |      |:|                       |:|                       |:
|     |familie|      |:|                       |:|                       |:
|     |_______|      |:|                       |:|                       |:
| Dl (D-na) ........ |:|                       |:|                       |:
| De la statia ..... |:| Emitent,              |:| Emitent,              |:
| Pana la statia ... |:|      ___              |:|      ___              |:
| Via DUS .......... |:|    / L.S.\            |:|    / L.S.\            |:
| Distanta km ...... |:|    \ ___ /            |:|    \ ___ /            |:
| Tren .... vag. ... |:|                       |:|                       |:
| loc .....          |:|                       |:|                       |:
| Tichet ........... |:|                       |:|                       |:
| Tarif ............ |:|                       |:|                       |:
|   ___              |:|                       |:|                       |:
| / L.S.\  EMITENT,  |:|                       |:|                       |:
| \ ___ /            |:|                       |:|                       |:
|____________________|:|_______________________|:|_______________________|:___

 __________________________________________________________________
     :|     | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16  |
     :|     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
     :|  D  |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  -  |
     :|  U  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
     :|  S  |I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI | XII |
     :|_____|__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|_____|
     :|Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului|
     :|              ____________                              |
     :| Seria A     |____________| DUS-INTORS                  |
 ==> :|                                                        |==>
     :|               BILET DE CALATORIE GRATUITA              |
     :|            acordat in baza Legii nr. 341/2004          |
     :|                   VALABIL IN ANUL 2005                 |
     :|   _________   ___________   ________________           |
     :|  | titular | | insotitor | | membru familie |  Clasa 1 |
     :|  |_________| |___________| |________________|          |
     :|                                                        |
     :| Dl (D-na) ............................................ |
     :| Legitimatie nr. ...................................... |
     :| Act identitate ....................................... |
     :| De la statia ......................................... |
     :| Pana la statia ....................................... |
     :|      DUS                                               |
     :| Via: ................................................. |
     :|      INTORS                                            |
     :|                                       ___              |
     :|                          EMITENT,   / L.S.\            |
     :|                                     \ ___ /            |
     :|________________________________________________________|
     :|  I  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15| 16  |
     :|  N  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
     :|  T  |17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|  -  |
     :|  O  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
     :|  R  |I |II | III|IV | V| VI|VII|VIII|IX | X | XI | XII |
     :|__S__|__|___|____|___|__|___|___|____|___|___|____|_____|___

 _____________________________________________________________________________
    :|        M.T.C.T.       |:|        M.T.C.T.       |:|      M.T.C.T.      |
    :|          2005         |:|          2005         |:|  Seria A   Clasa 1 |
    :|                       |:|                       |:|   ______________   |
    :|                       |:|                       |:|  |______________|  |
    :| Cupon anexa 4         |:| Cupon anexa 3         |:|   CUPON STATISTIC  |
    :|          ___________  |:|          ___________  |:|     la bilet de    |
    :| Seria A |___________| |:| Seria A |___________| |:| calatorie acordat  |
    :|                       |:|                       |:|      in baza       |
    :| Dl (D-na) ........... |:| Dl (D-na) ........... |:| Legii nr. 341/2004 |
    :| Act identitate ...... |:| Act identitate ...... |:|Valabil in anul 2005|
    :| De la statia ........ |:| De la statia ........ |:|      INTORS        |
    :| La statia ........... |:| La statia ........... |:| _______  _________ |
    :| Via ........ km ..... |:| Via ........ km ..... |:||titular||insotitor||
==> :| Tren ..... vag. ..... |:| Tren ..... vag. ..... |:||_______||_________||
    :| loc ...... Tarif .... |:| loc ...... Tarif .... |:|      _______       |
    :|                       |:|                       |:|     |membru |      |
    :|                       |:|                       |:|     |familie|      |
    :|                       |:|                       |:|     |_______|      |
    :|                       |:|                       |:| Dl (D-na) ........ |
    :| Emitent,              |:| Emitent,              |:| De la statia ..... |
    :|      ___              |:|      ___              |:| Pana la statia ... |
    :|    / L.S.\            |:|    / L.S.\            |:| Via INTORS ....... |
    :|    \ ___ /            |:|    \ ___ /            |:| Distanta km ...... |
    :|                       |:|                       |:| Tren .... vag. ... |
    :|                       |:|                       |:| loc .....          |
    :|                       |:|                       |:| Tichet ........... |
    :|                       |:|                       |:| Tarif ............ |
    :|                       |:|                       |:|   ___              |
    :|                       |:|                       |:| / L.S.\  EMITENT,  |
    :|                       |:|                       |:| \ ___ /            |
 ___:|_______________________|:|_______________________|:|____________________|

                                                                      (verso)
 _____________________________________________________________________________
|   Atentie!   |:|              |:|              |:|      INSTRUCTIUNI        |
|              |:|              |:|              |:| 1. Biletul de calatorie  |
| 1. Biletul   |:|Se completeaza|:|Se completeaza|:|gratuita acordat in baza  |
|se completeaza|:|in situatia   |:|in situatia   |:|Legii nr. 341/2004 trebuie|
|cu cerneala   |:|in care la    |:|in care la    |:|sa fie semnat si stampilat|
|sau pix cu    |:|intoarcere se |:|intoarcere se |:|de emitent in locurile    |
|pasta.        |:|schimba trenul|:|schimba trenul|:|rezervate in acest scop.  |
| 2. Calatorul |:|cu tren de    |:|cu tren de    |:| 2. Biletul de calatorie  |
|va completa   |:|rang superior |:|rang superior |:|gratuita este valabil     |
|rubricile:    |:|sau tren de   |:|sau tren de   |:|numai cu actul de         |
|"Dl (Dna)",   |:|acelasi rang  |:|acelasi rang  |:|identitate (B.I. sau C.I.)|
|De la statia",|:|cu regim de   |:|cu regim de   |:|si cu legitimatia de      |
|"Pana la      |:|rezervare.    |:|rezervare.    |:|revolutionar care este    |
|statia".      |:|La completarea|:|La completarea|:|inscris(a) pe biletul de  |
| 3. Via se    |:|cuponului-    |:|cuponului-    |:|calatorie.                |
|completeaza   |:|anexa se      |:|anexa se      |:| 3. Beneficiarul          |
|de casierul   |:|respecta      |:|respecta      |:|Legii nr. 341/2004, pe    |
|CF potrivit   |:|aceleasi      |:|aceleasi      |:|proprie raspundere, poate |
|solicitarii   |:|instructiuni  |:|instructiuni  |:|acorda membrilor de       |
|calatorului.  |:|de pe versoul |:|de pe versoul |:|familie biletele de       |
| 4. Pentru a  |:|biletului     |:|biletului     |:|calatorie gratuita din    |
|fi admis la   |:|propriu-zis.  |:|propriu-zis.  |:|cele la care acesta are   |
|calatorie,    |:|              |:|              |:|dreptul.                  |
|biletul se    |:|              |:|              |:| 4. Biletul folosit de    |
|prezinta la   |:|              |:|              |:|membrii de familie va fi  |
|casa de bilete|:|              |:|              |:|completat cu numele si    |
|pentru        |:|              |:|              |:|prenumele membrului de    |
|aplicarea     |:|              |:|              |:|familie, completat de     |
|vizei. In     |:|              |:|              |:|mentiunea "MEMBRU DE      |
|cazul         |:|              |:|              |:|FAMILIE".                 |
|statiilor CF  |:|              |:|              |:| 5. Biletul folosit de    |
|fara vanzare  |:|              |:|              |:|insotitor va fi completat |
|de            |:|              |:|              |:|cu numele si prenumele    |
|legitimatii,  |:|              |:|              |:|insotitorului completat de|
|biletul se    |:|              |:|              |:|mentiunea "INSOTITOR".    |
|prezinta      |:|              |:|              |:| 6. Insotitorul poate     |
|pentru viza la|:|              |:|              |:|calatori numai in prezenta|
|personalul de |:|              |:|              |:|titularului care are drept|
|tren.         |:|              |:|              |:|de insotitor.             |
|              |:|              |:|              |:| 7. Biletul se completeaza|
|              |:|              |:|              |:|cu datele cerute de       |
|              |:|              |:|              |:|formular, nume, prenume,  |
|              |:|              |:|              |:|act identitate, de la     |
|              |:|              |:|              |:|statia pana la statia. Via|
|              |:|              |:|              |:|se completeaza de casierul|
|              |:|              |:|              |:|cf. conform solicitarii   |
|              |:|              |:|              |:|separat la DUS, separat la|
|              |:|              |:|              |:|INTORS. Nu se admit       |
|              |:|              |:|              |:|modificari, corecturi sau |
|  __________  |:|              |:|              |:|stersaturi chiar          |
| | Stampila | |:|              |:|              |:|certificate de emitent.   |
| | statiei  | |:|              |:|              |:| 8. Biletul de calatorie  |
| | CF de    | |:|              |:|              |:|gratuit da dreptul la     |
| | plecare  | |:|              |:|              |:|intreruperea calatoriei de|
| | la DUS   | |:|              |:|              |:|pana la 5 zile, atat la   |
| |__________| |:|              |:|              |:|DUS cat si la INTORS, fara|
|              |:|              |:|              |:|nici o aprobare.          |
|              |:|              |:|              |:| 9. Biletul de calatorie  |
|              |:|              |:|              |:|gratuita acordat in baza  |
|              |:|              |:|              |:|Legii nr. 341/2004 este   |
|              |:|              |:|              |:|valabil pentru o calatorie|
|              |:|              |:|              |:|dus-intors la tren        |
|              |:|              |:|              |:|persoane, accelerat, rapid|
|              |:|              |:|              |:|sau intercity, clasa 1,   |
|              |:|              |:|              |:|intre statiile indicate pe|
|              |:|              |:|              |:|bilet.                    |
|              |:|              |:|              |:| 10. Folosirea biletului  |
|              |:|              |:|              |:|la vagon de dormit, la    |
|              |:|              |:|              |:|vagon cuseta, sau pe alta |
|              |:|              |:|              |:|ruta decat cea inscrisa pe|
|              |:|              |:|              |:|bilet se poate face numai |
|              |:|              |:|              |:|cu plata diferentelor     |
|              |:|              |:|              |:|tarifare.                 |
|              |:|              |:|              |:| 11. Pentru a fi valabil  |
|              |:|              |:|              |:|biletul trebuie vizat la  |
|              |:|              |:|              |:|casa statiei cf de        |
|              |:|              |:|              |:|plecare, atat pentru      |
|              |:|              |:|              |:|calatoria de DUS cat si   |
|              |:|              |:|              |:|pentru calatoria de       |
|              |:|              |:|              |:|INTORS.                   |
|              |:|              |:|              |:| 12. Calatorul va bara cu |
|              |:|              |:|              |:|"X" casuta corespunzatoare|
|              |:|              |:|              |:|categoriei in care se     |
|              |:|              |:|              |:|incadreaza: titular,      |
|              |:|              |:|              |:|insotitor sau membru de   |
|              |:|              |:|              |:|familie.                  |
|              |:|              |:|              |:|  ______________________  |
|              |:|              |:|              |:| |  VIZA  |    VIZA     | |
|              |:|              |:|              |:| | statie | intrerupere | |
|              |:|              |:|              |:| | cf la  |             | |
|              |:|              |:|              |:| |  DUS   |    DUS      | |
|              |:|              |:|              |:| |________|_____________| |
|              |:|              |:|              |:|  ______________________  |
|              |:|              |:|              |:| |  VIZA  |    VIZA     | |
|              |:|              |:|              |:| | statie | intrerupere | |
|              |:|              |:|              |:| | cf la  |             | |
|              |:|              |:|              |:| | INTORS |   INTORS    | |
|              |:|              |:|              |:| |________|_____________| |
|______________|:|______________|:|______________|:|__________________________|

    - continuare -
 ________________________________________________________________
|              |:|              |:|    ATENTIE!     |            |
|La completarea|:|La completarea|:| 1. Biletul se   |            |
|cuponului-    |:|cuponului-    |:|completeaza cu   |            |
|anexa se      |:|anexa se      |:|cerneala sau pix |            |
|respecta      |:|respecta      |:|cu pasta.        |            |
|aceleasi      |:|aceleasi      |:| 2. Calatorul va |            |
|instructiuni  |:|instructiuni  |:|completa         |            |
|de pe versoul |:|de pe versoul |:|rubricile:       |            |
|biletului     |:|biletului     |:|"Dl (Dna)",      |            |
|propriu-zis.  |:|propriu-zis.  |:|"De la statia",  |            |
|Se completeaza|:|Se completeaza|:|"Pana la statia".|            |
|in situatia   |:|in situatia   |:| 3. Via se       |            |
|in care la dus|:|in care la dus|:|completeaza de   |            |
|se schimba    |:|se schimba    |:|casierul CF      |            |
|trenul cu tren|:|trenul cu tren|:|potrivit         |            |
|de rang       |:|de rang       |:|solicitarii      |            |
|superior sau  |:|superior sau  |:|calatorului.     |            |
|tren de       |:|tren de       |:| 4. Pentru a fi  |            |
|acelasi rang  |:|acelasi rang  |:|admis la         |            |
|cu regim de   |:|cu regim de   |:|calatorie,       |            |
|rezervare.    |:|rezervare.    |:|biletul se       |            |
|              |:|              |:|prezinta la casa |            |
|              |:|              |:|de bilete pentru |            |
|              |:|              |:|aplicarea vizei. |            |
|              |:|              |:|In cazul         |            |
|              |:|              |:|statiilor CF fara|            |
|              |:|              |:|vanzare de       |            |
|              |:|              |:|legitimatii,     |            |
|              |:|              |:|biletul se       |            |
|              |:|              |:|prezinta pentru  |            |
|              |:|              |:|viza la          |            |
|              |:|              |:|personalul de    |            |
|              |:|              |:|tren.            |            |
|              |:|              |:|                 |            |
|              |:|              |:|  ___________    |            |
|              |:|              |:| | Stampila  |   | S.C. Tipo. |
|              |:|              |:| | statiei CF|   | FILARET    |
|              |:|              |:| | de plecare|   | S.A.       |
|              |:|              |:| | la INTORS |   |            |
|              |:|              |:| |___________|   |            |
|______________|_|______________|_|_________________|            |
|________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la procedura

    Regionala de Transport Feroviar de Calatori .......................
    Serviciul VV TL
    Nr. ..........

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
a prestatiilor efectuate pe raza Regionalei de Transport Feroviar de Calatori ............................... pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, coduri statistice 6.1., in luna ............ 200...
 __________________________________________________________________________
|              Unitatea                | Calatori  | Calatori | TOTAL SUMA |
|                                      | expediati |    km    |    (lei)   |
|______________________________________|___________|__________|____________|
| Statii CF                            |           |          |            |
|______________________________________|___________|__________|____________|
| Societatea Comerciala "C.F.R. Voiaj" |           |          |            |
|______________________________________|___________|__________|____________|
| TOTAL:                               |           |          |            |
|______________________________________|___________|__________|____________|

                                    data
                             .................

      Sef Serviciu VV TL,                            Director,
    ..........................                  ....................

    ANEXA 4
    la procedura

    Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori
    "C.F.R. Calatori" - S.A.
    Serviciul Distribuire si Facturare Legitimatii
    Nr. ........../200 .....

                                 DECONTUL
biletelor de calatorie pe calea ferata a beneficiarilor Legii nr. 341/2004, pentru luna .... 200..
 _________________________________________________________
| Regionala de Transport | Calatori  | Calatori | Valoare |
| Feroviar de Calatori   | expediati |    km    |  (lei)  |
|________________________|___________|__________|_________|
| Bucuresti              |           |          |         |
|________________________|___________|__________|_________|
| Craiova                |           |          |         |
|________________________|___________|__________|_________|
|                        |           |          |         |
|________________________|___________|__________|_________|
|                        |           |          |         |
|________________________|___________|__________|_________|
| TOTAL:                 |     *)    |     *)   |     *)  |
|________________________|___________|__________|_________|

                                 Director general,
                           .........................

       Director economic,
    .......................

------------
    *) Se face totalul coloanelor "calatori expediati", "calatori km" si "valoare".

    ANEXA 5
    la procedura

    Operatorul de Transport Feroviar de Calatori
    ............................................
               (denumirea acestuia)
    Nr. ..../ 200..

                               DECONTUL
biletelor de calatorie pe calea ferata pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, pentru luna ................... 200....
 _______________________________________________
|   UNITATEA   | Calatori  | Calatori | Valoare |
|              | expediati |    km    |  (lei)  |
|______________|___________|__________|_________|
|              |           |          |         |
|______________|___________|__________|_________|
|              |           |          |         |
|______________|___________|__________|_________|
|              |           |          |         |
|______________|___________|__________|_________|
|              |           |          |         |
|______________|___________|__________|_________|
| TOTAL:       |     *)    |     *)   |    *)   |
|______________|___________|__________|_________|

                            Director general,
                        ........................

       Director economic,
    .......................

           
    *) Se face totalul coloanelor "calatori expediati", "calatori km" si "valoare".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5206/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5206 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu