Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 496 din 27 decembrie 2001

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 191 din 21 martie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    in temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitara veterinara nr. 60/1974, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand Referatul de aprobare nr. 146.511 din 17 decembrie 2001, intocmit de Agentia Nationala Sanitara Veterinara,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Norma sanitara veterinara privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Agentia Nationala Sanitara Veterinara va controla modul de aducere la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui.

           Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                             Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                        NORMA SANITARA VETERINARA
privind aprobarea sistemelor de tratament termic alternativ pentru prelucrarea materialelor cu grad ridicat de risc

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Fabricile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc, care utilizeaza un sistem sau o combinatie de sisteme descrise in prezenta norma sanitara veterinara, pot fi aprobate de autoritatea competenta, cu conditia ca ele sa intruneasca termenii si conditiile legislatiei comunitare specifice si atunci cand s-a demonstrat autoritatii competente ca produsul final a fost prelevat zilnic, in cursul unei perioade de o luna, conform standardelor microbiologice stabilite in legislatia comunitara specifica.
    Art. 2
    Detalii ale punctelor critice de control, in baza carora fiecare fabrica se conformeaza in mod satisfacator standardelor microbiologice, vor fi inregistrate si pastrate astfel incat proprietarul, operatorul sau reprezentantul sau si, daca este cazul, autoritatea competenta sa poata monitoriza functionarea fabricii. Informatiile care trebuie inregistrate si monitorizate vor include marimea particulei, temperatura critica si, daca este cazul, timpul total, graficul presiunii, ritmul de alimentare cu materie prima si rata de reciclare a grasimii. Aceste informatii vor fi furnizate Comisiei Europene la cerere.
    Art. 3
    In sensul prezentei norme sanitare veterinare, se intelege prin:
    a) grasime naturala - grasimea care este prezenta in mod firesc in majoritatea materiilor prime. Poate fi o cantitate mica de seu prelucrat reciclat, pentru a ajuta uscarea, dar trebuie mentinut efectul minim asupra timpului de persistenta a particulelor prin sistem;
    b) grasime adaugata - cantitati apreciabile de seu care sunt adaugate la materia prima anterior fazei de sterilizare. Rapoartele de seu: materie prima de 0,5:1 pana la 5:1 se folosesc in mod obisnuit. Variatia in rapoartele de reciclare a grasimii poate afecta timpul de persistenta a materiei prime si parametrii stabiliti;
    c) materiale degresate - materia prima este pregatita pentru degresare prin coagulare termica urmata de presare mecanica. Reziduul proteic cu continut scazut de grasime este ulterior uscat si sterilizat;
    d) separare - separarea initiala sau presepararea grasimii de materialele deshidratate si sterilizate. Aceasta se poate efectua prin scurgere sau prin centrifugare;
    e) productia de faina - include in general presarea materiilor separate, pentru a produce o turta, cu exceptia sistemelor de prepresare. Ulterior turta sau faina este macinata pentru a se obtine o faina corespunzatoare distributiei;
    f) productia de concentrate - tratamentul fazei lichide inaintea indepartarii celei mai mari parti din umiditatea sa.
    Art. 4
    (1) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.
    (2) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei va lua masurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice incalcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (3) Autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei poate modifica, completa sau abroga total sau partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (4) Atunci cand autoritatea sanitara veterinara centrala a Romaniei adopta cele mentionate la alineatele precedente, trebuie sa faca o referire expresa la prezenta norma sanitara veterinara.

    CAP. 2
    Sisteme pentru prelucrarea grasimii naturale

    A. Tratament discontinuu la presiune atmosferica (Batch)
    I. Descrierea sistemului

    Puncte critice de control

          Maruntire
              |             Marimea particulei: ... mm
              |
          Preparare         Timp total: ... minute
              |             Temperatura: ... grade C
              |

              |
              |
          Separare
              |
              |
   Testare pentru Clostridium
   perfringens
              |
              |
      Productie de faina
              |
              |

              |
              |
         Depozitare
              |
              |
   Testare pentru Salmonella
   si enterobacteriacee
              |
              |
         Distributie

    Atunci cand este necesar dimensiunea materialului este redusa prin maruntire. Materialul este apoi incalzit intr-un vas cu manta de abur (deseori cu un rotor incalzit cu abur), pentru a se indeparta umiditatea intrinseca. Umiditatea este evacuata ca vapori de apa la presiunea atmosferica. Dupa prepararea uscata materialul este apoi scindat in fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumari, fie prin mijloace mecanice, fie prin folosirea unui solvent, inainte de a fi transformat in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm.
    Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Timpul total: lotul trebuie prelucrat timp de minimum ... minute, la temperatura minima prevazuta la pct. 3.
    3. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C. Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare pentru fiecare lot. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    B. Tratament discontinuu sub presiune (Batch/Pressure)
    I. Descrierea sistemului

                                      Puncte critice de control
    Maruntire si/sau dezintegrare     Marimea particulei: ... mm
    sub presiune                      Timp total: ... minute
                 |                    Temperatura: ... grade C
                 |                    Profilul presiunii: Pascal (bar)
             Preparare
                 |
                 |

                 |
                 |
             Separare
                 |
                 |
    Testare pentru Clostridium
    perfringens
                 |
                 |
        Productia de faina
                 |
                 |
             Depozitare
                 |
                 |
    Testare pentru Salmonella
    si enterobacteriacee
                 |
                 |
            Distributie

    Atunci cand este necesar materialul se reduce in dimensiuni prin maruntire. Materialul este apoi, direct sau dupa preuscare, incalzit intr-un vas complet inchis, dupa indepartarea aerului atmosferic, pana cand se ating parametrii de temperatura si presiune solicitati. Starea este mentinuta prin ajustarea sistemelor de incalzire si/sau evacuare pentru timpul prescris, dupa care presiunea este micsorata cu un ritm controlat pana la presiunea atmosferica. Materialul este apoi uscat pentru a se indeparta intreaga sa umiditate intrinseca, fie in acelasi vas, fie in alt vas al sistemelor descrise, pentru a se fabrica un produs care poate fi apoi scindat in fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumari, uzual prin mijloace mecanice, inainte de a fi transformat in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ...... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ...... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Timpul total: lotul trebuie prelucrat timp de minimum ... minute, la temperatura minima prevazuta la pct. 4.
    3. Profilul presiunii - materia prima trebuie supusa la o presiune minima de ...... Pascal (bar) pentru minimum ...... minute. Acesti parametri trebuie inregistrati pentru fiecare lot prelucrat.
    4. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C. Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare pentru fiecare lot. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    C. Tratament continuu la presiune atmosferica (Stord)
    I. Descrierea sistemului

                                      Puncte critice de control
             Maruntire                Marimea particulei: ... mm
                |                     Ritmul alimentarii: ... tpt
                |                     Temperatura: ... grade C
            Preparare
                |
                |

                |
                |
            Separare
                |
                |
  Testare pentru Clostridium perfringens
                |
                |
       Productia de faina
                |
                |
            Depozitare
                |
                |
    Testare pentru Salmonella si
          enterobacteriacee
                |
                |
            Distributie

    Atunci cand este necesar materialul se reduce in dimensiuni. Materialul este apoi trecut intr-un vas incalzit cu aburi, unde umiditatea intrinseca este eliminata sub forma de vapori de apa la presiunea atmosferica. Inaintarea materialului prin vas este controlata prin intermediul restrictiilor de deplasare si mecanice pentru a se asigura ca produsul final, atunci cand este descarcat dupa operatiunea de preparare/uscare, a atins intervalul de timp si temperatura necesare. Dupa uscare/preparare materialul este separat in fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumari, de obicei prin mijloace mecanice, inainte de a fi transformat in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ...... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de .... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Rata de alimentare cu materie prima: aceasta trebuie sa functioneze in limite de ... pana la ... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maxima de alimentare trebuie sa fie de .... tone pe unitatea de timp. In timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie sa se acorde atentie deosebita celorlalte puncte critice de control prevazute la pct. 3.
    3. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C. Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    CAP. 3
    Sisteme pentru prelucrarea grasimii adaugate

    A. Tratament continuu la presiune atmosferica (Stork Duke)
    I. Descrierea sistemului

                                         Puncte critice de control
             Maruntire                   Marimea particulei: ... mm
                 |
                 |<------
             Preparare   |
                 |       |
                         | Reciclarea    Rata de alimentare: ... tpt
                         | grasimii      Rata de reciclare a grasimii:
                         |               ... litri/secunda
                 |       |               Temperatura: ... grade C
                 |       |
                 |       |
             Separare    |
                 |-------
                 |
Testare pentru Clostridium perfringens
                 |
        Productie de faina
                 |
             Depozitare
                 |
    Testare pentru Salmonella si
    enterobacteriacee
                 |
             Distributie

    Atunci cand este necesar materialul este redus in dimensiuni. Materia prima trece intr-un vas incalzit cu aburi, in care este mentinut un nivel constant de grasime lichida calda/seu. Acest principiu al topirii grasimii la temperaturi inalte are loc o data cu trecerea materiei prime prin vas si este controlat prin intermediul restrictiilor de deplasare si mecanice pentru a se asigura ca materialul preparat/uscat este descarcat impreuna cu intreaga sa umiditate reziduala eliminata la presiunea atmosferica sub forma de vapori de apa. La descarcare orice surplus de grasime care nu este necesar pentru a mentine nivelul de lucru al masinii de gatit sau al uscatorului este indepartat de obicei prin scurgere si prin mijloace mecanice, iar fractiunile solide si proteice/jumari sunt transformate in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control in fabrica
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Rata de alimentare cu materie prima: aceasta trebuie sa functioneze in limite de .... pana la .... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maxima de alimentare trebuie sa fie de ... tone pe unitatea de timp. In timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie sa se acorde atentie deosebita celorlalte puncte critice de control prevazute la pct. 4.
    3. Rata de reciclare a grasimii: grasimea trebuie sa fie reciclata pana la o rata maxima de ... litri/secunda si trebuie inregistrata din ora in ora.
    4. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C. Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    B. Tratament continuu in vid (Carver - Greenfield)
    I. Descrierea sistemului

                                           Puncte critice de control
                 Maruntire                 Marimea particulei ... mm
                     |
                     |<------
                   Faza 1    |
                     |       |            Rata de alimentare: ... tpt
    Reciclarea               |            Rata de reciclare a grasimii:
    grasimii                              ... litri/secunda
                                          Temperatura: ... grade C
                     |
                   Faza 2    |
                     |       |
                  Separare   |
                     |-------
                     |
       Testare pentru Clostridium perfringens
                     |
            Productie de faina
                     |
                 Depozitare
                     |
        Testare pentru Salmonella si
        enterobacteriacee
                     |
                Distributie

    In acest sistem materia prima, dupa maruntire, este in mod obisnuit macinata sau tocata impreuna cu grasimea lichida calda, pentru a se obtine o suspensie de seu care poate fi pompata printr-o serie de schimbatoare de caldura tubulare, incalzite cu abur si care au camere de vid din care umiditatea intrinseca este indepartata sub forma de vapori de apa. Acest procedeu consta in recircularea continua a materiei prime intre faze, cu un sistem controlat de golire a fluidului excedentar, pentru a se asigura ca produsului descarcat din sistemul de preparare/deshidratare i s-a indepartat intreaga umiditate. Produsul este apoi separat de obicei prin centrifugare, in fractiunile sale lichide/seu si proteice/jumari. Grasimea lichida este recirculata inapoi la intrarea in sistem, iar fractiunile solida si proteica/jumari sunt transformate in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Rata de alimentare cu materie prima: aceasta trebuie sa functioneze in limite de ... pana la ... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maxima de alimentare trebuie sa fie de ... tone pe unitatea de timp. In timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie sa se acorde atentie deosebita celorlalte puncte critice de control prevazute la pct. 4.
    3. Rata de reciclare a grasimii: grasimea trebuie sa fie reciclata pana la o rata maxima de ... litri/secunda si trebuie inregistrata din ora in ora.
    4. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C. Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    C. Tratament continuu sub presiune (Carver-Greenfield modificat)
    I. Descrierea sistemului

                                           Puncte critice de control
                 Maruntire                 Marimea particulei ... mm
                     |
                     |<------
                   Faza 1    |
                     |       |            Rata de alimentare: ... tpt
    Reciclarea       |       |            Rata de reciclare a grasimii:
    grasimii                 |            ... litri/secunda

                                          Temperatura: ... grade C
                     |       |
                   Faza 2    |
                     |       |
                   Faza 3
                     |
                  Separare   |
                     |<------
                     |
       Testare pentru Clostridium perfringens
                     |
            Productie de faina
                     |
                 Depozitare
                     |
        Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee
                     |
                Distributie

    In acest sistem materia prima, dupa maruntire, este in mod obisnuit fin macinata sau tocata impreuna cu grasimea lichida calda, pentru a se obtine o suspensie de seu care poate fi pompata printr-o serie de schimbatoare de caldura tubulare, incalzite cu abur si care au camere de vid din care umiditatea intrinseca este indepartata sub forma de vapori de apa. Unele dintre schimbatoarele de caldura si camere sunt tinute la o presiune mai mare decat cea atmosferica. Acest procedeu consta in recircularea continua a materiei prime intre faze, cu un sistem controlat de golire a fluidului excedentar, pentru a se asigura ca produsului descarcat din sistemul de preparare/deshidratare i s-a indepartat intreaga umiditate.
    Produsul este apoi separat de obicei prin centrifugare, in fractiunile sale lichida/seu si proteica/jumari. Grasimea lichida este recirculata inapoi la intrarea in sistem, iar fractiunile solida si proteica/jumari sunt transformate in fainuri proteice de origine animala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Rata de alimentare cu materie prima: aceasta trebuie sa functioneze in limite de ... pana la ... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maxima de alimentare trebuie sa fie de ... tone pe unitatea de timp. In timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie sa se acorde atentie deosebita celorlalte puncte critice de control prevazute la pct. 5.
    3. Rata de reciclare a grasimii: grasimea trebuie sa fie reciclata pana la o rata maxima de ... litri/secunda si trebuie inregistrata din ora in ora.
    4. Profilul presiunii: materialul trebuie supus la o presiune minima de ... Pascal (bar), pentru cel putin ....... ore. Acesti parametri trebuie sa fie inregistrati pentru fiecare lot prelucrat.
    5. Temperatura critica: aceasta trebuie sa functioneze la o temperatura superioara temperaturii minime de ... grade C.
    Temperatura trebuie sa fie inregistrata de un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    CAP. 4
    Sisteme pentru prelucrarea materiilor degresate
    Tratament continuu la presiune atmosferica (Stord/Atlas/Alfa Laval)

    I. Descrierea sistemului

                                           Puncte critice de control
                Maruntire                  Marimea particulei: ... mm
                    |
                    |
               Preincalzire
                    |
    | ----------- Presare
    |               |
    |    Agitator   |
    |               |                     Rata de alimentare: ... tpt
    |               |                     Temperatura minima: ... grade C

     Separare -----
    |
    -- Evaporator > |
                    |
    |            Uscare
    |               |
     Grasime
                    |
    |      Testare pentru Clostridium perfringens
    |
     Sterilizator   |
    |               |
     Temperatura
     minima ...     |
     grade C        |
                    |
    |               |
     Depozitare
    |               |
    |       Productie de faina
    |               |
    |           Depozitare
    |               |
    |     Testare pentru Salmonella si enterobacteriacee
    |               |
     Distributie  Distributie

    Atunci cand este necesar materia prima se reduce in dimensiuni. Apoi este incalzita la o temperatura la care se produce coagularea materialului. Apoi, prin forte mecanice (de obicei prin presare), fazele lichide intrinseci ale grasimii si apa sunt indepartate de faza solida. Faza solida este trecuta apoi intr-un sistem de deshidratare/preparare, pentru a se indeparta umiditatea intrinseca si a se obtine o fractiune solida a proteinei/jumari, care este transformata in fainuri proteice de origine animala. Faza lichida este mai departe tratata pentru a separa si recupera grasimea/seul prin centrifugare. Apa este in mod obisnuit evaporata inainte de deshidratarea finala.
    II. Puncte critice de control pentru fabricile individuale
    1. Dimensiunea particulei: trebuie sa existe un interstitiu nominal al nicovalei de ... mm. Echipamentul de reducere a dimensiunii finale trebuie controlat zilnic, iar starea sa trebuie inregistrata. Daca sunt constatate interstitii ale nicovalei mai mari de ... mm, trebuie facute reparatii.
    2. Rata de alimentare cu materie prima: aceasta trebuie sa functioneze in limite de ... pana la ... tone pe unitatea de timp (tpt). Rata maxima de alimentare trebuie sa fie de ... tone pe unitatea de timp. In timpul procedurilor de pornire si de oprire trebuie sa se acorde atentie deosebita celorlalte puncte critice de control prevazute la pct. 3.
    3. Temperatura critica:
    a) pentru faina aceasta trebuie sa functioneze la parametri superiori temperaturii minime de ... grade C;
    b) pentru grasime aceasta trebuie sa functioneze la parametri superiori temperaturii minime de ... grade C.
    Temperatura trebuie sa fie inregistrata continuu, pe un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara temperaturii minime trebuie sa fie reprelucrat impreuna cu materia prima.

    CAP. 5
    Sisteme pentru prelucrarea vietuitoarelor acvatice

    Acidificarea si tratamentul termic combinat

    I. Descrierea sistemului

                                    Puncte critice de control
          Maruntire                 Marimea particulei: ... mm
              |
        Acidificare si              pH ...
        depozitare temporara        Timp: ... ore
              |
        Tratament termic            Timp total: ... minute
              |                     Temperatura: ... grade C
              |
           Separare <------
              |            |
              |            |
              |            |
                            Reincorporarea jumarilor
              |            |
              |            |
              |            |
              |            |
              |            |
          Productie        |
          concentrata      |
              |------------
              |
         Detectare Clostridium perfringens
              |
              |
          Depozitare
              |
     Testare pentru Salmonella si
     enterobacteriacee
              |
          Distributie

    Materia prima este maruntita si amestecata cu acid formic pentru a se reduce pH acesteia. Amestecul este depozitat pentru o perioada intermediara pana la un nou tratament. Produsul este introdus apoi intr-un convertor termic. Inaintarea produsului prin convertorul termic este controlata prin intermediul unor comenzi mecanice care ii limiteaza deplasarea, astfel incat la sfarsitul tratamentului termic produsul sa fi trecut printr-un ciclu care este suficient atat ca timp, cat si ca temperatura. Dupa tratamentul termic produsul este separat in fazele lichida/grasime/jumari prin mijloace mecanice. Pentru a se obtine un concentrat proteic animal faza lichida este pompata in doua schimbatoare termice care sunt incalzite cu abur si echipate cu camere de vid pentru indepartarea umiditatii sale sub forma de vapori de apa. Jumarile sunt reincorporate in concentratul proteic inaintea depozitarii.
    II. Puncte de control critice in fabrici
    1. Dimensiunea particulelor: dupa maruntire marimea lor trebuie sa fie mai mica de ... mm.
    2. pH: in cursul fazei de acidificare pH trebuie sa fie mai mic sau egal cu ... . pH trebuie verificat zilnic.
    3. Durata depozitarii intermediare: trebuie sa fie de cel putin ... ore.
    4. Durata completa a tratamentului: incarcatura trebuie sa fie tratata timp de cel putin ... minute la temperatura minima prevazuta la pct. 5.
    5. Temperatura critica: temperatura trebuie sa fie de cel putin ... grade C si trebuie sa fie inregistrata pentru fiecare incarcatura pe un sistem permanent de inregistrare. Orice produs fabricat la o temperatura inferioara trebuie reprelucrat impreuna cu materia prima.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 496/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 496 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 496/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu