Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 445 din 4 iulie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare si a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a datelor statistice

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 564 din 25 iulie 2008Având în vedere Referatul de aprobare nr. 117.238 din 19 iunie 2008 al Direcţiei generale implementare politici agricole,

văzând Avizul Institutului Naţional de Statistică nr. 4.427 din 25 iunie 2008,

în temeiul prevederilor art. 2, 7 şi 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare şi al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare (SIPPAA).

(2) SIPPAA are ca obiectiv colectarea şi raportarea informaţiilor referitoare la piaţa produselor agricole şi alimentare, în vederea implementării mecanismelor organizaţiilor comune de piaţă.

(3) SIPPAA se organizează în scopul colectării datelor şi informaţiilor de piaţă ce se raportează către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, periodic, de către operatorii economici, direct sau prin intermediul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi al Comisiei de clasificare a carcaselor, pentru următoarele produse şi grupe de produse: cereale şi oleaginoase, zahăr, lapte şi produse din lapte, legume şi fructe proaspete, vin de masă, carne de pasăre şi ouă, carne de bovine, carne de porc.

(4) Activităţile de preluare, prelucrare, interpretare şi raportare a datelor şi informaţiilor privind piaţa produselor agricole se realizează de către experţii pe produs din cadrul următoarelor direcţii de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole, Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic, Direcţia de inspecţii tehnice şi control în sectorul zootehnic.

(5) Direcţia evaluare, prospectare şi orientare, prin Oficiul de statistică agricolă, va asigura baza de date cu privire la informaţiile referitoare la piaţă produselor agricole şi alimentare.

Art. 2. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii abilitaţi pentru fiecare domeniu de activitate din cadrul compartimentelor de inspecţii ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art. 3. - Se aprobă metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a datelor statistice pe baza cărora se desfăşoară anchetele statistice ce fac obiectul SIPPAA, după cum urmează:

a) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor pe piaţa cerealelor şi oleaginoaselor, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr, prevăzută în anexa nr. 2;

c) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate, prevăzută în anexa nr. 3;

d) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la legume şi fructe proaspete, prevăzută în anexa nr. 4;

e) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la vinul de masă, prevăzută în anexa nr. 5;

f) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă, prevăzută în anexa nr. 6;

g) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină, prevăzută în anexa nr. 7;

h) Metodologia de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de porc, prevăzută în anexa nr. 8.

Art. 4. -Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

ANEXA Nr.1

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor pe piaţa cerealelor si oleaginoaselor

1.  Subiect

Informaţii de piaţă săptămânale, referitoare la preţul mediu de vânzare (fără TVA) şi cantităţile tranzacţionate pentru cereale şi/sau oleaginoase, în acord cu art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.465/2006, prin care se specifică obligativitatea raportării preţurilor către Comisia Europeană şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

2.  Furnizorii de date

Unităţile de raportare sunt: producătorii, depozitarii, comercianţii şi procesatorii reprezentativi pe piaţa agricolă, care pe parcursul unui an comercial (1 iulie - 30 iunie) produc, depozitează, comercializează sau procesează peste 1.000 tone cereale şi peste 50 tone oleaginoase, care împreună reprezintă cel puţin 60% din piaţa cerealelor şi oleaginoaselor pe judeţ. Aceste unităţi de raportare sunt stabilite şi notificate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene (DADR-uri).

3. Caracteristici ale preţului

Preţul cerealelor şi/sau oleaginoaselor tranzacţionate în săptămâna anterioară raportării, de la furnizorii de date, pentru fiecare cereală şi/sau oleaginoasă:

- la poarta fermei, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru producători;

- franco depozit, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru depozitari/comercianţi;

- la poarta fabricii, exprimat în lei/tonă (fără TVA), pentru procesatori;

- port Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale, exprimat în dolari S.U.A./tonă, preţuri de export în condiţiile de livrare FOB.

4.  Clasificarea produselor

- grâu pentru panificaţie;

- grâu pentru furaj;

- orz pentru furaj;

- orz pentru bere;

- porumb boabe;

- orez cu bob rotund (varietatea japonica),

din care:

- nedecorticat;

- albit;

- orez cu bob lung (varietatea indica),

din care:

- nedecorticat;

- albit;

- floarea-soarelui boabe;

- soia boabe;

- rapiţă boabe.

5.  Responsabilitatea furnizării de date revine operatorilor economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare şi procesare.

6.  Forma de colectare a datelor

Datele se colectează:

6.1. de pe pieţele reprezentative pentru cereale şi/sau oleaginoase, definite în funcţie de potenţialul de producţie, capacităţi de depozitare, necesarul de consum, astfel:

- Banat (Arad, Bihor, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Satu Mare, Timiş);

- Oltenia (Argeş, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman);

-  Muntenia (Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Tulcea, Vrancea).

Colectarea datelor din judeţele pieţelor reprezentative se face de către DADR-uri, prin sistemul informaţional.

6.2. Din portul Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale, pentru exportul de cereale şi/sau oleaginoase

Situaţia exporturilor de cereale şi/sau oleaginoase din portul Constanţa şi alte porturi maritime şi fluviale este transmisă săptămânal, în fiecare marţi, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, prin sistemul informaţional, de către Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, în baza Adresei nr. 122.034 din 15 ianuarie 2008.

Datele sunt înscrise în formularul nr. 3 şi transmise Comisiei Europene.

7. Fluxul informaţiilor

7.1. Furnizorii de date stabiliţi au obligaţia de a raporta, în fiecare zi de luni, datele referitoare la preţurile de piaţă şi cantităţile de cereale şi/sau oleaginoase tranzacţionate pentru săptămâna anterioară comunicării la DADR-urile din judeţele pieţelor reprezentative.

Informaţiile primare privind piaţa cerealelor şi/sau a oleaginoaselor, primite de la unităţile de raportare, sunt verificate şi prelucrate în cadrul DADR-urilor de funcţionarii responsabili cu colectarea şi prelucrarea datelor referitoare la piaţa cerealelor şi/sau oleaginoaselor (denumiţi raportori), desemnaţi prin decizie şi care au acces la sistemul electronic de raportare.

Preţurile (la poarta fermei, franco depozit şi la poarta fabricii) calculate ca medie ponderată a preţurilor comunicate de furnizorii de date se transmit conform Formularului nr. 1 până marţi, ora 12,00, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, în format electronic, în vederea asigurării confidenţialităţii datelor şi informaţiilor individuale.

Datele transmise de DADR-uri din judeţele pieţelor reprezentative sunt centralizate de Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp conform formularului nr.2, rezultând un preţ mediu săptămânal pe fiecare piaţă reprezentativă.

Preţurile medii săptămânale sunt înscrise în formularul nr. 3 şi se transmit în format electronic la Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles, de către persoanele responsabile din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp.

7.2.  Formularele nr. 1-3 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

8.  Modul de transmitere a datelor: pe suport electronic

9.   Furnizarea datelor: conform Regulamentului (CE) nr. 1.465/2006

10.  Difuzare: -DG-AGRI Bruxelles;

- site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- asociaţii participante la sistem;

- rapoarte săptămânale.

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

(Se completează de raportor.)

Săptămâna nr. .../ an.............

Data comunicării...................

Judeţul.................................

Nr. crt.

Produsul

Operatorul economic

Cantitatea tranzacţionată

- tone -

Preţul achiziţiei

- lei/tonă -

1.

Grâu pentru panificaţie

2.

Grâu pentru furaj

3.

Orz pentru bere

4.

Orz pentru furaj

5.

Porumb

6.

Orez cu bob rotund

7.

Orez cu bob lung

8.

Floarea-soarelui

9.

Soia

10.

Rapiţă

Cantitatea raportată pe judeţ reprezintă suma cantităţilor colectate, iar preţul rezultă prin calculul mediei ponderate.

Formularul nr. 2

(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)

PREŢURI DE PIAŢĂ

Denumirea produsului................

An........./săptămâna..................

Data comunicării:......................

Nr. crt.

Judeţul

Producători

Depozitari/Comercianţi

Procesatori

Cantitate tranzacţionată

Preţ la poarta fermei

- lei/t -

Valoare

- lei -

Cantitate tranzacţionată

Preţ franco depozit

- lei/t -

Valoare

- lei -

Cantitate tranzacţionată

Preţ

- lei/t -

Valoare

- lei -

1.

Arad

2.

Bihor

3.

Caraş-Severin

4.

Gorj

5.

Mehedinţi

6.

Satu Mare

7.

Timiş

Banat

1.

Argeş

2.

Dâmboviţa

3.

Dolj

4.

Giurgiu

5.

Olt

6.

Prahova

7.

Teleorman

Oltenia

1.

Brăila

2.

Buzău

3.

Călăraşi

4.

Constanta

5.

Galaţi

6.

Ialomiţa

7.

Tulcea

8.

Vrancea

Muntenia

Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.

Formularul nr. 3

(Se completează la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)

Product...............

Week.................

Date:..................

Reprezentative Market

Producers

Storage/Traders

Processors

Quantity traded

Farm price without VAT

- lei/t -

Euro/tone

Quantity traded

Franco price

- lei/t -

Euro/tone

Quantity traded

Price

- lei/t -

Euro/ tone

Banat

Oltenia

Muntenia

Formularul se completează pentru fiecare produs specificat în formularul nr. 1.

PORT   CONSTANŢA

Week..................

Date:.................

Code delivery

Cod merchendise

Commercial name of goods

Customs

Quantity tons

Value ($)

Price dolari S.U.A./t

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr

1.  Subiect

Sistemul de comunicare a preţurilor de comercializare practicat de fabricile de zahăr din sfecla de zahăr, rafinării şi utilizatorii industriali, conform art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

2.  Definiţia produsului:

- zahăr alb, de calitate standard, obţinut din sfecla de zahăr;

- zahăr alb rafinat din trestie de zahăr;

- zahăr industrial.

3.  Definiţia indicatorilor ce se colectează:

-  cantitatea de zahăr alb obţinută din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr comercializată pe luna anterioară, precum şi cantitatea de zahăr industrial;

- preţul de comercializare franco fabrică (fără TVA şi fără cheltuieli de transport) pentru zahărul comercializat, previziunile pentru luna în curs şi următoarele două luni.

4.  Fluxul informaţiilor

4.1. Lunar, până pe data de 15, fabricile procesatoare de sfeclă de zahăr, rafinăriile şi utilizatorii industriali raportează către Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi de câmp cantitatea de zahăr alb obţinut din sfecla de zahăr, cantitatea de zahăr alb rafinat din trestie de zahăr, precum şi cantitatea de zahăr industrial, vândute pe luna anterioară şi cele previzionate pe luna în curs şi pe următoarele două luni, precum şi preţul franco fabrică. Datele solicitate vor fi transmise în format electronic, prin completarea formularului nr. 1.

4.2.  Lunar, informaţiile colectate de la fabrici, rafinării şi utilizatori industriali (total cantitate vândută şi preţ franco fabrică) pentru zahăr alb procesat din sfeclă de zahăr, zahăr alb rafinat din trestie de zahăr şi zahăr industrial sunt prelucrate la nivelul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp, conform formularului nr. 2.

4.3.  Informaţiile finale (formularul nr. 2) se transmit Comisiei Europene până la sfârşitul fiecărei luni, în format electronic, de către persoanele responsabile din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi de câmp.

4.4. Formularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

5. Furnizorii de date: operatorii economici (fabrici de prelucrare a sfeclei de zahăr - Societatea Comercială „Zahărul Luduş" - S.A., rafinării - Societatea Comercială „Marr Sugar" - S.A.; Societatea Comercială „Zahărul Corabia" - S.A.; Societatea Comercială „Zahărul Liesti" - S.A.; Societatea Comercială „Zahăr Călăraşi", mixte- care procesează atât zahăr din sfecla de zahăr, cât şi zahăr din trestie de zahăr - Societatea Comercială „Zahărul Oradea" - S.A.; Societatea Comercială „Agrana România"; Societatea Comercială „Fabrica de zahăr Bod" - S.A. şi utilizatori industriali - Societatea Comercială „Oltchim" - S.A.), care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de procesare, comercializare a zahărului alb, care achiziţionează sfeclă de zahăr direct de la producătorii agricoli pe bază de contract sau zahărul brut din import, conform Acordului interprofesional, raportează cantitatea de zahăr procesată (tone) si preţul de livrare franco fabrică (lei/tonă fără TVA).

6. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici, respectiv fabricilor de zahăr, rafinăriilor şi utilizatorilor industriali.

7.  Modul de transmitere: pe suport electronic

8.  Difuzarea:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene DG-AGRI Bruxelles

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Patronatul Zahărului din România

- Federaţia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

(Se completează de operatorul economic.)

(Societatea Comercială..................................)

Nr. crt.

Produs

Cantitate vândută/luna

anterioară

(tone)

Cantitate previzionată*) a fi vândută (tone)

Preţ luna

anterioară

(franco/

fabrică) (lei/t)

Preţ previzionat*) (franco/fabrică)   (lei/t)

Luna în curs

Luna următoare I

Luna următoare II

Luna în curs

Luna următoare I

Luna următoare II

1.

Zahăr alb obţinut din sfeclă de zahăr

2.

Zahăr alb rafinat din trestie de zahăr

3.

Zahăr industrial

*) Exemplu de raportare:

- luna anterioară = mai;

- luna în curs = iunie;

- luna umătoare I = iulie;

- luna următoare II = august.

Formularul nr. 2

(Se completează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.)

Producători

Cantitate (t)

Preţ mediu (euro/t)

Abaterea standard

Număr de producători

Date curente

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni luna  în curs  

- zahăr vândut                  

- zahăr industrial

Previziuni luna viitoare I   

- zahăr vândut                

- zahăr industrial

Previziuni luna viitoare II  

 - zahăr vândut                

- zahăr industrial

Utilizatori industriali

Cantitate (t)

Preţ mediu (euro/t)

Abaterea standard

Număr de producători

Date curente        

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni luna în curs                 

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni luna viitoare I   

- zahăr vândut

- zahăr industrial

Previziuni  luna viitoare II      

- zahăr vândut

- zahăr industrial

ANEXA Nr. 3

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate

1.  Subiect

1.1.  Preţul mediu lunar al laptelui crud, plătit producătorului de către cumpărător (procesator sau centru de colectare), în acord cu cap. III art. 6(2) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

1.2. Preţul mediu săptămânal al produselor lactate, la poarta fabricii, altele decât brânzeturile, a căror producţie naţională depăşeşte 2% din producţia comunitară, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008.

1.3.  Preţul mediu săptămânal al brânzeturilor, la poarta fabricii, a căror producţie depăşeşte 8% din producţia naţională totală, conform cap. III art. 6(1) din Regulamentul CE nr. 562/2005 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008.

2.  Furnizorii de date sunt unităţile cumpărătoare

-  pentru lapte: procesatorii şi centrele independente de colectare înregistraţi în Sistemul cotei de lapte;

- pentru produsele lactate: procesatorii de lapte.

3.  Responsabilitatea furnizării de date

Responsabilitatea raportării datelor revine: unităţilor de procesare şi centrelor înregistrate în Sistemul cotei de lapte.

4.  Forma de colectare a datelor

Datele vor fi colectate în format electronic prin intermediul SIPPAA.

5.  Caracteristicile eşantioanelor:

-  pentru preţul laptelui, toţi procesatorii şi centrele de colectare;

- pentru produse lactate, toţi procesatorii de lapte;

- pentru brânzeturi, toţi procesatorii de lapte.

6.  Modul de transmitere a datelor

Fiecare procesator şi centru de colectare se poate loga la sistem cu un username şi o parolă. Procesatorii şi centrele de colectare care au acces la sistemul informatic vor descărca formularul, îl vor completa şi îl vor trimite în format electronic prin intermediul sistemului informatic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Datele se preiau şi se prelucrează de către personalul desemnat din cadrul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic.

7.  Descrierea formularelor

Formularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

8.  Furnizarea datelor:

- lunar, preţul laptelui crud şi al produselor lactate până în data de 5 a lunii;

- săptămânal, lunar şi anual, în funcţie de produs, conform prevederilor Regulamentului CE nr. 562/2005 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie, în sectorul lapte şi produse lactate.

9.  Caracteristici ale preţului

9.1. Preţul laptelui achiziţionat în luna anterioară raportării:

- este exprimat în lei/kg;

-  valoarea (suma) plătită de către cumpărător pentru cantitatea de lapte crud livrată de producător în luna precedentă raportării, valoarea laptelui crud nu include taxe (TVA) şi alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc);

- se evaluează ca medie ponderată pentru luna precedentă.

9.2. Preţul produselor lactate comercializate în săptămâna anterioară raportării:

- este exprimat în lei/kg;

- reprezintă media ponderată a preţurilor la produse lactate pentru săptămâna precedentă;

-  reprezintă preţul de valorificare a produsului de către procesator la poarta fabricii, fără (TVA) şi alte costuri (cheltuieli de transport, încărcare, manipulare, depozitare, asigurări etc), în acord cu anexa VI la Regulamentul CE nr. 562/2005, pentru săptămâna anterioară raportării.

10.  Furnizorii de date

Procesatorii şi centrele de colectare aprobate în baza deciziei emise de către Departamentul de administrare a cotei de lapte (DACL)

11.  Responsabilitatea furnizării de date

In funcţie de produs, revine cumpărătorilor care funcţionează în sistemul cotelor de lapte, aprobaţi de către DACL: unităţile procesatoare sau centrele independente de colectare.

12. Caracteristicile eşantioanelor

Toţi cumpărătorii aprobaţi de către DACL (unităţile procesatoare sau centrele independente de colectare)

13. Clasificare

• lapte crud (materie primă):

- conform standardului Uniunii Europene;

- conform standardului perioadei de tranziţie prevăzut în derogările Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;

• produse lactate:

- lapte praf degresat;

- lapte praf integral;

- caşcaval (cu perioadă de maturare mai mare de 60 de zile);

- caşcaval;

- telemea;

- brânză fermentată;

- brânză proaspătă;

- unt cod NC 0405 10 19 (natural din lapte cu un conţinut de grăsime cuprins între 80 şi 85%, ambalat în cantităţi de peste 1 kg).

14.  Difuzare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- pentru publicaţia naţională, preţurile pe regiuni;

- Patronatul laptelui.

ANEXĂ la metodologie

(Se completează de către procesator.)

Denumirea procesatorului:....................

Formularul nr. 1

Codul CIF:

PLĂŢILE CĂTRE PRODUCĂTORII DE LAPTE

Valoarea laptelui preluat (luna/anul)................../200 ...

Preţul laptelui „conform" (sub 100.000 NTG şi sub 400.000 NCS) şi conţinutul de grăsime şi proteină

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităţi proteină)

Grăsime (unităţi grăsime)

Preţ mediu (lei/kg)

Preţul pentru laptele „conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.106/2003 privind aprobarea Programului de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi salubrităţii laptelui materie primă (sub 1.000.000 NTG şi sub 600.000 NCS) şi conţinutul de grăsime şi proteină până la 31 decembrie 2008

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităţi proteină)

Grăsime (unităţi grăsime)

Preţ mediu (lei/kg)

Preţul pentru laptele „conform" Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.106/2003 (sub 500.000 NTG şi sub 400.000 NCS) şi conţinutul de grăsime şi proteină între 01 ianuarie 2009-31 decembrie 2009

Codul produsului

Cantitate

Proteină (unităţi proteină)

Grăsime (unităţi grăsime)

Preţ mediu (lei/kg)

Formularul nr. 2

(Se completează de către procesator.)

Denumirea procesatorului:..................

Codul CIF:

PLĂŢILE SĂPTĂMÂNALE DE LA PROCESATORI

Codul

Denumirea sortimentului (preţuri la poarta fabricii)

Preţul per kg (lei)

Cantitatea sortimentului

Total lei (col. 2 x col.3)

0

1

2

3

4

Lapte praf

degresat

integral

Telemea

proaspătă

maturată

Caşcaval

Semidur

(Dalia)

(Rucăr)

Dur

Foarte dur

Brânză topită

Brânză (proaspătă) de vacă

Brânză de burduf

Alte sortimente

NOTA: Numai pentru sortimentele de brânzeturi care depăşesc 8% din producţia naţională.

ANEXA Nr. 4

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la legume si fructe proaspete

I. LEGUME - FRUCTE PE PIAŢA INTERNĂ

1.1. Subiect

Preţul mediu de primă punere în vânzare a produselor standardizate. Colectarea preţurilor de la operatori trebuie să fie efectuată în acelaşi stadiu de comercializare, la acelaşi moment al zilei, pentru toate punctele de referinţă unde se realizează colectarea şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

1.2.  Furnizorii de date

Operatori economici reprezentativi, care vând produse condiţionate, categoria I. Este vorba de primul preţ de punere în vânzare pe piaţă către primul cumpărător. Preţul de vânzare este cel fără TVA. Aceştia pun la dispoziţie preţul mediu ponderat, preţul minim şi cel maxim colectorilor din cadrul DADR-urilor.

Criterii de selecţie a raportorilor: dimensiunea plantaţiei de la 5 ha pentru fructe şi suprafaţa cultivată cu legume de la 1ha în sus. Se colectează preţurile la produsele condiţionate categoria I pentru legume şi fructe, prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 877/2004.

1.3.  Responsabilitatea furnizării de date

Revine operatorilor economici, iar la nivelul fiecărui judeţ, DADR va stabili lista operatorilor economici care trebuie să raporteze datele solicitate. In fiecare zi de colectare se selecţionează un grup de operatori economici care raportează datele. Se pot combina operatori mari cu operatori mici, pentru a putea colecta preţul la prima vânzare pe piaţă.

1.4.  Forma de colectare a datelor

Fişa tip de cotaţie (formularul nr. 1) şi Fişa de colectare zilnică (formularul nr. 2), prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

1.5.  Caracteristici ale eşantioanelor: produse legume-fructe la standardele de calitate, conform categoriei I.

1.6.  Modul de transmitere a datelor

Colectorii vor transmite în fiecare zi de luni, până la ora 13,00, cotaţiile săptămânii precedente, prin e-mail, către Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care centralizează, prelucrează şi transmite datele la DG-AGI (Bruxelles).

Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole transmite la DADR-uri preţurile medii calculate în vederea informării corecte a operatorilor economici.

1.7.  Furnizarea datelor: conform Notificării nr. 282.198 din 27 septembrie 2007 au fost stabilite judeţe de raportare:

- Mureş: mere, tomate;

- Argeş: prune;

- Caraş-Severin: prune;

- Iaşi: cireşe, ceapă;

- Ialomiţa: pepeni verzi;

- Dolj: pepeni verzi;

- Galaţi: pepeni verzi;

- Olt: ardei gras, vinete;

- Galaţi: tomate;

- Timiş: vinete.

1.8. Caracteristici ale preţului

Preţurile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare, de la operatori economici.

Preţurile sunt exprimate în lei/kg şi lei/100 kg, fără TVA.

1.9.  Diseminare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizaţia interprofesională „ProdCom - legume-fructe".

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

FIŞA DE COTAŢIE

Produsul

Descrierea produsului

Cotaţia preţului

PM

P max

P min

PMS-1

V%

PM- preţul mediu de cotaţie

V% - procentul de creştere/scădere faţă de preţul săptămânii anterioare

PM S-1 - preţul mediu de cotaţie pentru săptămâna anterioară

Formularul nr. 2

FIŞA DE COLECTARE ZILNICĂ

(săptămâna precedentă)

Data

Produsul

Tipul/Soiul

Prezentare/Mărime

Preţuri

Judeţul

Lei/100 kg

II. LEGUME-FRUCTE - PRODUSE IMPORT

2.1. Subiect

Se colectează preţurile la produsele prevăzute în anexa XV (părţile Aşi B) la Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 în sectorul fructelor şi legumelor. La colectare se va avea în vedere preţul primei puneri în vânzare, de la importator sau angrosist către primul cumpărător de pe filiera de comercializare din punctul de referinţă de pe raza municipiului Bucureşti.

2.2.  Furnizorii de date

Angrosiştii şi importatorii ale căror produse se găsesc în formularul nr. 6 „Anexa XV - Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 (text consolidat) - fructele şi legumele pentru care este necesară colectarea cantităţilor şi preţurilor", (părţile A şi B) prevăzut în anexă. Cantităţile importate mai mici de o tonă nu vor fi luate în considerare.

2.3.  Responsabilitatea furnizării de date

Revine colectorilor nominalizaţi din cadrul DADR şi operatorilor economici care furnizează datele respective.

2.4.  Forma de colectare a datelor

Pe plan local, colectorul notează direct de la angrosist şi importator atât preţul pentru fiecare produs, cât şi originea acelui produs, precum şi cantitatea importată. DADR-ul din raza punctului de referinţă care trebuie să furnizeze preţurile la import comunică Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole preţurile maxime, minime şi cele mai des practicate pe produs şi pe origine, precum şi cantitatea importată. Colectorul determină preţul cel mai frecvent utilizat şi segmentul de preţuri (preţ maxim, preţ minim şi preţ mediu), pe care le introduce în fişa de colectare.

2.5. Caracteristici ale eşantioanelor

In scopul obţinerii unor preţuri cât mai exacte trebuie colectat preţul minim, preţul maxim şi preţul cel mai des practicat.

In cursul colectării vor fi luate în considerare următoarele categorii de preţuri:

- preţurile produselor din categoria I, în cazul în care produsele din această categorie reprezintă cel puţin 50% din cantităţile totale comercializate;

-  preţurile produselor din categoria I plus, atunci când produsele din această categorie reprezintă mai puţin de 50% din cantităţile totale, preţurile stabilite pentru produsele din categoria a II-a, pentru cantităţile care permit să se acopere 50% din cantităţile totale comercializate;

- atunci când produsele din categoria I nu sunt disponibile, preţul este stabilit pentru produsele din categoria a II-a, cu excepţia cazului în care se decide aplicarea unui coeficient de ajustare, care este adunat la preţul calculat.

2.6.  Modul de transmitere a datelor

Datele colectate de către colectori din ziua precedentă vor fi transmise la nivelul Direcţiei politici de piaţă în sectorul culturi horticole zilnic, prin sistemul informaţional, e-mail, până la ora 10,00, acestea fiind prelucrate şi transmise la Bruxelles zilnic, până la ora 13,00.

2.7.  Descrierea formularelor

Formularul nr. 3 „Fişă de colectare a datelor la import (de la colector)", Formularul nr. 4 „Fişă de transmisie a datelor privind importurile de la colector la Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole", Formularul nr. 5 „Lista coeficienţilor de corecţie pentru produse clasa a II-a - legume-fructe - Regulamentul (CE) nr. 877/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 - din România" sunt prevăzute în anexă.

2.8.  Furnizarea datelor

Revine punctului de referinţă reprezentativ (Bucureşti). Colectorii vor păstra confidenţialitatea datelor privind operatorii economici.

2.9. Caracteristici ale preţului

Preţurile medii săptămânale sunt colectate în fiecare zi a săptămânii anterioare de la operatori economici.

Preţurile sunt exprimate în euro/kg şi euro/100 kg, fără TVA. Diseminare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizaţia interprofesională „ProdCom-legume-fructe".

Formularul nr. 3

FIŞA DE COLECTARE A DATELOR

la import (de la colector)

Fişa de colectare

Piaţa

Data

Nume colector

Importator/Angrosist

Produs

Origine

Descriere (Categoriile calitative I şi a II-a)

Preţ colectat lei/kg

Cantitate (în tone)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Semnătură colector.............

Formularul nr. 4

FIŞA DE TRANSMISIE

a datelor privind importurile de la colector la Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole

Fişa de transmisie

Piaţa-nume

Data

Nume colector

Ex.

Produs

Origine

Preţ minim

Preţ maxim

Preţ mediu ponderat

Cantitate/tone

Semnătură colector............

Formularul nr. 5

LISTA  COEFICIENŢILOR DE CORECŢIE PENTRU ROMÂNIA

a produselor din clasa a II-a - legume-fructe prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 877/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007

Nume produs

Valoare condiţionare lei/100 kg

Tomate

40

Vinete

10

Castraveţi

30

Ardei

10

Fasole

20

Usturoi

50

Morcov

20

Ceapă

20

Mere

40

Prune

20

Cireşe

20

Pepene

10

Formularul nr. 6

ANEXA  XV  -   REGULAMENTUL  (CE) NR.   1.580/2007 (TEXT   CONSOLIDAT) -

fructele şi legumele pentru care este necesară colectarea cantităţilor şi preţurilor

Partea A

Codul

Descriere produs

Perioada de aplicaţie

07020000

Tomate

Tot anul

07070005

Castraveţi

Tot anul

07099080

Anghinare

1 noiembrie-30 iunie

07099070

Dovlecei

Tot anul

08051020

Portocale dulci şi proaspete

1 decembrie-31 mai

08052010

Clementine

1 noiembrie-sfârşitul lunii februarie

08052030

08052050

08052070

08052090

Mandarine (inclusiv tangerine şi Satsuma) şi hibrizi citrici similari

1 noiembrie-sfârşitul lunii februarie

08055010

Lămâi (Citrus limon, Citrus limonum)

1 iunie-31 mai

08061010

Struguri de masă

21 iulie-20 noiembrie

080810

Mere

1 iulie-30 iunie

08082050

Pere

1 iulie-30 aprilie

08091000

Caise

1 iunie-31 iulie

08092095

Cireşe, altele decât vişinele

21 mai-10 august

08093010

Piersici, nectarine

11 iunie-30 septembrie

08094005

Prune

11 iunie-30 septembrie

Partea B

Codul

Descriere produs

Perioada de aplicaţie

0707000510

Castraveţi destinaţi procesării

1 mai-31 octombrie

08092005

Vişine (Prunus cerasus)

21 mai-10 august

ANEXA Nr. 5

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare si difuzare a preturilor la vinul de masă

1.  Subiect

Preţurile la vin de masă alb şi roşu în acord cu Regulamentul (CE) nr. 1.282/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 privind culegerea de informaţii pentru identificarea produselor vitivinicole şi monitorizarea pieţei vitivinicole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000 şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

2.  Furnizorii de date

Operatorii economici care produc, depozitează şi vând vin de masă în vrac. Aceştia raportează Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR-urilor) cantitatea de vin vândută şi preţul (preţul de vânzare fără TVA) pentru vinul alb şi roşu.

Operatorii economici care au obligaţia să transmită preţurile la vinul de masă sunt stabiliţi de către DADR-uri şi vor fi notificaţi de acestea.

3. Responsabilitatea furnizării de date: revine operatorilor economici din sectorul vitivinicol.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a stabilit pieţele reprezentative pentru raportarea preţurilor în acest sector, astfel: Alba, Arad, Buzău, Dolj, Galaţi, Tulcea, Vaslui, Vrancea.

Criteriul de selecţie a judeţelor care raportează preţurile la vinul de masă alb şi roşu este dat de suprafaţa de cultură a viţei-de-vie, care este cuprinsă între 600 şi 7.000 ha.

4.  Caracteristicile vinului de masă:

- provine exclusiv din soiurile nobile de viţă-de-vie admise în cultură;

- tăria alcoolică dobândită de minimum 8,5% vol. a vinului obţinut din strugurii recoltaţi în zona viticolă B şi de minimum 9,0 % vol. a vinului obţinut din strugurii recoltaţi în zonele viticole Cla) şi CII;

- tăria alcoolică totală de maximum 15% vol.;

- aciditatea totală de minimum 3,5 g/l, exprimată în acid tartric, sau de 46,6 miliechivalenţi pe litru.

5.  Forma de colectare a datelor

Datele sunt transmise periodic, din două în două săptămâni, începând cu ziua de vineri, 18 iulie 2008, până la ora 10, de către operatorii economici DADR-urilor. Aceste date se transmit prin fax, e-mail şi sistemul informaţional şi se referă la cantitatea de vin vândută, preţul şi valoarea vinului vândut, conform formularului nr. 1. Datele sunt prelucrate de către persoana responsabilă, nominalizată cu transmiterea preţurilor din DADR-uri.

6.  Modul de transmitere a datelor:

- DADR-urile transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia politici de piaţă în sectorul culturi horticole datele, până vineri, 18 iulie 2008, ora 12, care sunt prelucrate conform formularului nr. 2.

Situaţia centralizată este transmisă, din două în două săptămâni, în ziua de marţi, la DG-AGRI Bruxelles.

- Formularele nr. 1 şi 2 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

7. Caracteristici ale preţului

Preţul de vânzare al vinului este în lei/100 litri vin vrac, fără TVA.

8.  Diseminare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- Organizaţia    Naţională    Interprofesională   Vitivinicolă (ONIV);

- Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (PNVV).

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

Se completează de raportor

Judeţul:.............

Nr. crt

Operatorul economic

Vin de masă alb

Vin de masă roşu

Cantitate vândută

- hl -

Preţ de vânzare

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

Cantitate vândută

- hl -

Preţ de vânzare

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

Se completează la nivel de DADR.

Formularul nr. 2

PREŢUL DE VÂNZARE

la vinul de masă alb şi vinul de masă roşu

Nr. crt.

Judeţul

Vin de masă alb

Vin de masă roşu

Cantitate vândută

- hl -

Preţ de

vânzare

minim

- lei/hl -

Preţ de

vânzare

mediu

- lei/hl -

Preţ de

vânzare

maxim

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

Cantitate vândută

- hl -

Preţ de

vânzare

minim

- lei/hl -

Preţ de

vânzare

mediu

- lei/hl -

Preţ de

vânzare

maxim

- lei/hl -

Valoare

- mii lei -

1.

Alba

2.

Arad

3.

Buzău

4.

Dolj

5.

Galaţi

6.

Tulcea

7.

Vaslui

8.

Vrancea

ANEXA Nr. 6

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă

1.  Subiect

Indicatori economici privind efectivele, producţia şi valorificarea acesteia din săptămâna precedentă*) datei transmiterii.

2.  Responsabilitatea furnizării de date

Revine tuturor unităţilor avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat) şi unităţilor producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor.

Raportarea preţurilor la carnea de pasăre se face de către unităţile cu peste 10.000 capete pui Broiler, iar la ouă de consum, de către unităţile cu peste 1.000 capete de găini ouătoare.

3.  Forma de colectare a datelor

Colectarea directă a datelor din săptămâna precedentă*) de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene {DADR-uri) de la unităţile avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat), şi de la unităţile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor şi transmiterea acestora la Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

4.  Modul de transmitere a datelor

Unităţile avicole, producătoare de pui de carne care deţin abatoare proprii (unităţi cu flux integrat), şi unităţile producătoare de ouă de consum care au centre proprii de marcare şi ambalare a ouălor transmit datele conform formularului nr. 1 „Fişa urmăririi activităţii săptămânale", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, la DADR în fiecare zi de marţi, până la ora 12. DADR-urile transmit situaţia centralizată a datelor colectate la Direcţia politici de piaţă în sectorul zootehnic în fiecare zi de miercuri, până la ora 12. Datele colectate se prelucrează la Direcţia politici de piaţă în zootehnie. La DG-AGRI Bruxelles se trimit preţurile la carnea de pasăre si ouă de consum, astfel: preţul mediu la carnea de pasăre din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA, şi preţul mediu la ouă de consum din săptămâna precedentă/100 kg, fără TVA. Preţurile medii la carnea de pasăre şi ouă de consum se transmit la DG-AGRI Bruxelles în fiecare joi la ora prânzului, prin sistemul de transmitere WUSI.

5. Descrierea formularelor: fişa este comună pentru carne şi ouă de consum - se completează după caz (producători de carne, producători de ouă sau unităţi mixte).

*) Săptămâna precedentă înseamnă săptămâna de dinaintea transmiterii datelor (luni-duminică).

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

Denumirea unităţii............................

Judeţul............................................

E-mail.............................................

Telefon/Fax.....................................

Persoana responsabilă.....................

FIŞA URMĂRIRII ACTIVITĂŢII SĂPTĂMÂNALE

SPECIFICARE

U.M.

Săptămâna nr.

Pui de carne (nr. mediu de capete în săptămâna raportată)

capete

Găini ouă de consum (nr. mediu de capete în săptămâna raportată)

capete

Producţia de ouă consum

mii bucăţi

din care: ouă livrate1)

mii bucăţi

din care:- nr. de ouă clasa M

mii bucăţi

- nr. de ouă clasa L

mii bucăţi

Stoc ouă

mii bucăţi

Valoarea de livrare de la centrul de colectare, sortare, marcare şi ambalare a ouălor clasa A:

- categoria M

- categoria L

(preţ fără TVA)

lei/buc.

lei/buc.

Producţia de carne în viu (nr. de pui intraţi la abator pentru sacrificare)

capete

Producţia de carne carcasă

tone

din care carne livrată (pui 65 %)

tone

Stoc carne

tone

Valoarea de livrare de la abator/100 kg carne (preţ fără TVA)2)

lei

1) Greutatea medie a unui ou din clasa A:

- categoria L = 67,5 g (63-72 grame);

- categoria M = 57,5 g (53-62 grame).

2) Se calculează la pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite „pui 65 %".

6.  Furnizarea datelor: săptămânal.

7.  Caracteristici ale preţului

7.1.  Preţurile de vânzare la poarta abatorului, practicate în cursul săptămânii precedente pentru puii întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite „pui 65 %", în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie în sectorul ouă şi carne de pasăre.

7.1.1.  Preţul de vânzare la poarta abatorului:

- exprimat în lei/100 kg;

-  reprezintă media ponderată a preţurilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.

7.1.2. Cantitatea tranzacţionată în cursul săptămânii precedente (luni-duminică), în acord cu punctul 7.1.1. (pentru calcularea mediei ponderate).

7.2. Preţurile de vânzare practicate la centrele de ambalare, pentru săptămâna precedentă, în acord cu Regulamentul (CE) nr. 546/2003.

7.2.1.  Preţul de vânzare la poarta centrelor de marcare şi ambalare:

- exprimat în lei/buc. M şi L;

-  reprezintă media ponderată a preţurilor practicate în cursul săptămânii precedente, fără TVA.

7.2.2. Cantitatea tranzacţionată în cursul săptămânii precedente (luni-duminică), în acord cu punctul 7.2.1 (pentru calcularea mediei ponderate).

8. Clasificarea produselor:

- pui întregi din clasa A (carcase de pui eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat şi pipotă), denumite „pui 65 %";

- ouă din clasa A de găini, medie a categoriilor L şi M.

9.  Difuzarea:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- DADR;

- preţurile pe regiuni se transmit publicaţiei naţionale;

- Uniunea Crescătorilor de Păsări din România.

ANEXA Nr. 7

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină

1.  Subiect

Preţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 295/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preţurilor de pe piaţă pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

Pentru ca preţurile raportate Comisiei Europene să fie reprezentative pentru producţia naţională, este obligatoriu ca acestea să fie calculate pentru cel puţin 30% din sacrificările de bovine de pe teritoriul României.

Se raportează obligatoriu rezultatele clasificării şi preţurile, înregistrate în rapoartele de clasificare, din toate abatoarele în care se efectuează clasificarea carcaselor de bovine.

Inregistrările naţionale ale preţurilor de pe piaţă, pe baza grilei de clasificare a carcaselor de bovine adulte, se efectuează în fiecare săptămână şi se referă la clasele de conformaţie şi de grăsime pentru cele 5 categorii menţionate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte.

2.  Furnizorii de date

Abatoarele, clasificatorii independenţi, agenţiile de clasificare, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3.  Responsabilitatea furnizării de date

3.1. Abatorul care sacrifică şi clasifică carcasele de bovine are următoarele obligaţii:

a) de a încheia un contract de prestări de servicii cu o agenţie de clasificare sau un clasificator independent pentru a clasifica carcasele de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţialitatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare a clasificatorului privind programul de sacrificare a bovinelor;

b)   de a comunica preţul bovinelor clasificatorului în următoarele situaţii posibile de provenienţă a bovinelor sacrificate, pentru elaborarea raportului de clasificare:

-  dintr-o tranzacţie comercială încheiată între abator şi furnizorul bovinelor - să prezinte clasificatorului factura fiscală de vânzare a bovinelor sau borderoul de achiziţie, după caz;

- din ferma sau fermele proprii ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;

-  din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul producătorilor - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;

-  din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul comercianţilor - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;

c)   de a prezenta clasificatorului, odată cu începerea sacrificării, toate paşapoartele de origine a bovinelor sacrificate, în ordinea sacrificării, în vederea completării cu date corecte şi exacte a raportului de clasificare, fiind interzisă sacrificarea bovinelor neînsoţite de paşaportul de origine;

d)  de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru fiecare achiziţie de animale, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice;

- document care atestă efectuarea plăţii bovinelor;

- copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport de hârtie sau scanate electronic);

- raport de clasificare a carcaselor de bovine;

e)  de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii depre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform documentului din formularul nr. 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;

f)  de a respecta prezentarea standard a carcaselor de bovine, prevăzută de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004;

g) de a comunica în scris inspecţiei de clasificare a carcaselor datele la zi ale sacrificărilor efectuate, de câte ori i se solicită, şi să permită confruntarea acestora cu registrul de intrări al abatorului şi registrul de sacrificări.

3.2.  Clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare au următoarele obligaţii:

a) de a avea încheiat un contract de prestări de servicii cu abatorul în care efectuează clasificarea carcaselor de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţialitatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare de către abator a programului de sacrificare a bovinelor;

b) de a clasifica carcasele de bovine prezentate standard, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004, şi de a sesiza conducerea abatorului şi inspecţia de clasificare în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare;

c)  de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 100 kg;

d)  de a transmite prin e-mail, sub forma unui fişier, toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, la Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12, pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă.

3.3. Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine are următoarele obligaţii:

a)  de a centraliza toate rezultatele clasificării şi preţurile primite de la clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare;

b)  de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, astfel:

- sunt luate în considerare numai preţurile individuale ale carcaselor de bovine care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor şi care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte abatorizate în România;

- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri carcasele de bovine provenite din ferma sau din fermele proprii ale abatorului şi cele din prestările de servicii pe care le efectuează abatorul unor producători sau comercianţi;

- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri datele şi preţurile care nu sunt fiabile;

c) de a calcula săptămânal preţurile naţionale de piaţă, medii, exprimate în lei/100 kg greutată carcasă caldă, minus 2%, pentru fiecare combinaţie, categorie, clasă, conformaţie şi grad de acoperire cu grăsime întâlnită în datele raportate de către clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare;

d)  de a elabora raportul săptămânal naţional cu preţul de piaţă al carcaselor de bovine din România, conform Regulamentului CE nr. 295/1996, pentru următoarele clase de conformaţie şi grăsime corespunzătoare celor 5 categorii de bovine adulte:

A- carcase de masculi tineri necastraţi, în vârstă de până la 2 ani: U2, U3, R2, R3, 02, 03;

B - carcase de alţi masculi necastraţi: R3;

C - carcase de masculi castraţi: U2, U3, U4, R3, R4, 03, 04;

D - carcase de femele care au fătat: R3, R4, 02, 03, 04, P2, P3;

E - carcase de alte femele: U2, U3, R2, R3, R4, 02, 03, 04;

e)  de a transmite acest raport săptămânal, prin e-mail, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă;

f) de a transmite, confidenţial, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale toate informaţiile primare privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, inclusiv preţurile, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă, conform unui protocol de colaborare;

g) de a nu comunica aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a fi comunicate Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

h) de a comunica săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina „Rezultate operative clasificare".

3.4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (organismul abilitat din România pentru transmiterea rezultatelor de clasificare şi a preţurilor) are următoarele obligaţii:

a) de a comunica Comisiei Europene de la Bruxelles raportul săptămânal naţional privind preţurile carcaselor de bovine pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, până la ora 12;

b) de a nu comunica aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a le fi comunicat Comisiei Europene.

4.  Forma de colectare a datelor:

a) Se face conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare, cu modificările ulterioare.

b)  Clasificatorii independenţi sau angajaţi ai agenţiilor de clasificare sunt responsabili de corectitudinea înscrierii rezultatelor clasificării şi a preţurilor în raportul de clasificare.

c)  Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unor fişiere a căror structură este stabilită de Comisie. Extensiile admise pentru fişier sunt: .txt, .csv, .xls, .xlsx, dbf. Fişierul poate fi generat prin aplicaţia informatică, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizează aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi să respecte structura stabilită a fişierului, precum şi extensiile admise.

5. Caracteristicile preţului:

Preţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte:

- preţurile sunt exprimate în lei/kg.

1. Preţurile practicate la poarta abatorului pentru săptămâna precedentă:

- fără TVA;

- fără alte costuri (transport, încărcare, manipulare, depozitare);

- preţurile raportate sunt preţurile individuale pe carcasă şi sunt exprimate în moneda naţională.

2.  Cantitatea tranzacţionată în acord cu punctul 1 (pentru calcularea mediei ponderate):

- Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine determină preţurile naţionale medii pentru fiecare combinaţie, categorie, clasă, conformaţie şi grad de acoperire cu grăsime, pe baza preţurilor individuale ale carcaselor de bovine raportate de clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare.

6.  Difuzare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- organizaţii profesionale şi interprofesionale.

NOTĂ:

Termenul de transmitere a datelor de la clasificatorii independenţi şi/sau de la agenţii de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, de la comisie către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la minister către Comisia Europeană se poate schimba în funcţie de modificarea Regulamentului (CE) nr. 295/1996, care prevede ziua de transmitere a rapoartelor oficiale a tuturor statelor membre.

ANEXĂ la metodologie

Formularul nr. 1

Denumire abator............

Nr................din.............

RAPORT

privind cheltuielile de transport*)

Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai jos. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.

Cheltuieli de transport

Lei/kg carcasă sau lei/animal

Cheltuieli de transport medii

Procentul animalelor pentru care abatorul înregistrează cheltuieli de transport, fie că sunt sau nu sunt deduse de la furnizorii de bovine (aproximativ)

Actul normativ naţional care face referire la raportarea preţurilor pentru carcasele de bovine este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul............................

Semnătura şi stampila abatorului.........................................................................

*) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine până la 31 ianuarie pentru anul precedent.

ANEXA Nr. 8

METODOLOGIE

de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de porc

1.  Subiect

Preţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru porcine, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1.319/2006 şi nr. 1.128/2006 privind schimburile de informaţii dintre statele membre şi Comisie în sectorul cărnii de porc şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.

Se raportează obligatoriu rezultatele clasificării şi preţurile, înregistrate în rapoartele de clasificare, din toate abatoarele în care se efectuează clasificarea carcaselor de porcine.

Inregistrările naţionale ale preţurilor de pe piaţă, pe baza grilei de clasificare (EUROP) şi a grilei de preţuri a carcaselor de porcine, se efectuează în fiecare săptămână, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci, cu modificările şi completările ulterioare.

2.  Furnizorii de date

Abatoarele, clasificatorii independenţi, agenţiile de clasificare şi Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

3.  Responsabilitatea furnizării de date

3.1. Abatorul care sacrifică şi clasifică carcasele de porcine are următoarele obligaţii:

a) de a încheia un contract de prestări servicii cu o agenţie de clasificare sau un clasificator independent pentru a clasifica carcasele de porcine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţialitatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare a clasificatorului privind programul de sacrificare a porcinelor;

b) de a comunica clasificatorului preţul carcaselor de porcine în următoarele situaţii posibile de provenienţă a porcinelor sacrificate, pentru elaborarea raportului de clasificare:

-  dintr-o tranzacţie comercială încheiată între abator şi furnizorul porcinelor - să comunice în scris, sub semnătură, clasificatorului, preţul negociat pentru nivelul de referinţă (% de carne macră) cu fiecare furnizor în parte, înainte de începerea clasificării;

- din ferma sau fermele proprii ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;

-  din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;

c) de a prezenta clasificatorului, odată cu începerea sacrificării, toate datele de identificare a furnizorului de porcine;

d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru fiecare achiziţie de animale, pe care le va pune la dispoziţia Inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:

- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice; Factura fiscală sau borderoul de achiziţie trebuie să fie emise la aceeaşi dată cu sacrificarea animalelor sau la o dată ulterioară;

- document care atestă efectuarea plăţii porcinelor;

- raport de clasificare a carcaselor de porcine;

e)  de a respecta prezentarea standard a carcaselor de bovine, prevăzută de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

f) de a comunica în scris inspecţiei de clasificare a carcaselor datele la zi ale sacrificărilor efectuate, de câte ori i se solicită, şi să permită confruntarea acestora cu registrul de intrări şi registrul de sacrificări.

3.2. Clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare au următoarele obligaţii:

a)  de a avea încheiat un contract de prestări de servicii cu abatorul în care efectuează clasificarea carcaselor de porcine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţia­litatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare de către abator a programului de sacrificare a porcinelor;

b) de a clasifica carcasele de porcine prezentate standard, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 457/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de a sesiza conducerea abatorului şi inspecţia de clasificare în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare;

c)  de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă este cuprinsă între 50-120 kg;

d)  de a transmite prin e-mail, sub forma unui fişier, toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de porcine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, la Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12, pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă.

3.3. Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine are următoarele obligaţii:

a)  de a centraliza toate rezultatele clasificării şi preţurile primite de la clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare;

b)  de a face validarea datelor de clasificare şi a preţurilor pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, astfel:

- sunt luate în considerare numai preţurile individuale ale carcaselor de porcine care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor şi care au greutatea cuprinsă între 60-120 kg;

- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri carcasele de porcine provenite din ferma sau din fermele proprii ale abatorului şi cele din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul;

- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri datele şi preţurile care nu sunt fiabile;

c) de a calcula săptămânal preţurile naţionale de piaţă, medii, exprimate în lei/100 kg greutate carcasă caldă, minus 2%, pentru toate clasele sistemului EUROP şi total clase pe baza datelor raportate de către clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare;

d)  de a elabora raportul săptămânal naţional cu preţul de piaţă al carcaselor de porcine din România, conform Regulamentelor CE nr. 1.319/2006 şi 1.128/2006, pentru toate clasele sistemului EUROP şi total clase. Preţul de referinţă pentru Uniunea Europeană este preţul carcaselor din clasa de calitate E, cu greutatea cuprinsă între 60-120 kg;

e)  de a transmite acest raport săptămânal, prin e-mail, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă;

f)   de a transmite, confidenţial, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale toate informaţiile primare privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, inclusiv preţurile, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă, conform unui protocol de colaborare;

g)  de a nu comunica aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a fi comunicate Comisiei Europene, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

h) de a comunica săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de porcine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina „Rezultate operative clasificare".

3.4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (organismul abilitat din România pentru transmiterea rezultatelor de clasificare şi a preţurilor) are următoarele obligaţii:

a) de a comunica Comisiei Europene de la Bruxelles raportul săptămânal naţional privind preţurile carcaselor de porcine pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă, în fiecare zi de miercuri a săptămânii până la ora 12;

b)  de a nu comunica aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a le fi comunicat Comisiei Europene.

4.  Forma de colectare a datelor:

a) Se face conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare, cu modificările ulterioare.

b)  Clasificatorii independenţi sau angajaţi ai agenţiilor de clasificare sunt responsabili de corectitudinea înscrierii rezultatelor clasificării şi a preţurilor în raportul de clasificare.

c)  Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unor fişiere a căror structură este stabilită de Comisie. Extensiile admise pentru fişier sunt: .txt, .csv, .xls, .xlsx, .dbf. Fişierul poate fi generat prin aplicaţia informatică distribuită gratuit de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine.

d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare care utilizează aplicaţii informatice proprii sunt obligaţi să respecte structura stabilită a fişierului, precum şi extensiile admise.

5. Caracteristicile preţului

Preţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru porcine:

- preţurile sunt exprimate în lei/kg carcasă caldă.

1. Preţurile practicate la poarta abatorului pentru săptămâna precedentă:

- fără TVA;

- fără alte costuri (transport, încărcare, manipulare, depozitare);

- preţurile raportate sunt preţurile individuale pe carcasă (care trebuie să includă şi valoarea organelor neprocesate) şi sunt exprimate în moneda naţională.

2. Cantitatea tranzacţionată în acord cu pct. 1 (pentru calcularea mediei ponderate):

Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine determină preţurile naţionale medii pentru fiecare combinaţie, categorie, clasă, conformaţie şi grad de acoperire cu grăsime, pe baza preţurilor individuale ale carcaselor de porcine raportate de clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare.

6.  Difuzare:

- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRi) Bruxelles;

- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

- DADR-uri;

- organizaţii profesionale si interprofesionale.

NOTĂ:

Termenul de transmitere a datelor de la clasificatorii independenţi şi/sau de la agenţii de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, de la comisie către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la minister către Comisia Europeană se poate schimba în funcţie de modificarea Regulamentul (CE) nr. 1.319/2006, care prevede ziua de transmitere a rapoartelor oficiale a tuturor statelor membre.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 445/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 445 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Salam untuk semua Warga Negara Indonesia !!! perusahaan kami siap untuk mendengarkan perusahaan, perusahaan swasta dan individu yang tertarik untuk memperoleh pinjaman modal dan bentuk pinjaman lainnya untuk berbagai keperluan dengan tingkat bunga rendah dan durasi pinjaman yang terjangkau. Kami menggunakan platform iklan online perusahaan kami untuk mengumumkan kepada masyarakat umum bahwa kami menawarkan pinjaman kepada perusahaan swasta, perorangan, pemilik bisnis e.t.c dengan suku bunga rendah. Ini untuk memberi tahu masyarakat umum bahwa perusahaan pinjaman kami adalah organisasi pinjaman global yang didedikasikan untuk menyediakan pinjaman tunai yang dijamin cepat untuk individu dan perusahaan yang memenuhi syarat dengan tingkat bunga bersubsidi per tahun. Kami telah membantu sejumlah perusahaan swasta, perorangan dan organisasi yang telah menghadapi kesulitan keuangan secara global dan sedang mencari perusahaan pinjaman swasta yang andal. Saat Anda melamar bersama kami, Anda melamar dengan perusahaan tepercaya yang peduli dengan kebutuhan keuangan Anda dan perusahaan kami juga memberikan saran keuangan kepada pelanggan yang ingin meminjam pinjaman tentang cara berinvestasi dengan bijak dan pilihan bisnis untuk dijalani. Kami akan mengurus Anda melalui seluruh proses dan proses perusahaan kami sangat mudah dan staf kami selalu siap untuk melayani Anda kapan saja dan kapan saja .. Datang ke kantor kami hari ini atau Anda dapat menghubungi kami melalui email Madam Bridget Cooper: cooperbridget22@gamil.com Anda juga dapat menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut Anda bisa mendapatkan pinjaman berikut dari kami; Pinjaman modal bisnis, Pinjaman pribadi, pinjaman perumahan, Pinjaman bebas hutang, Pinjaman pendidikan, pinjaman pendirian perusahaan, Pinjaman individu, Pinjaman perawatan kesehatan Pinjaman pertanian Pinjaman mobil Jangan ragu untuk Hubungi kami hari ini dan rasakan peluang perubahan kehidupan finansial yang ditawarkan perusahaan kami. Jadilah saksi penawaran kami hari ini sehingga Anda dapat memberi tahu orang lain yang membutuhkan pinjaman untuk juga mengalami kebebasan finansial yang Anda miliki. Sekali lagi Anda dapat menghubungi kami melalui email: cooperbridget22@gamil.com Datang dan alami kebebasan finansial karena dengan perusahaan kami, pencarian Anda untuk perusahaan pinjaman yang dapat diandalkan telah berakhir.
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu